Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Připadá vám to jako nesmysl? Nejste sami.

Myslí si to ovšem soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Otília Hrehová, která do rozsudku napsala:

Soud se však ztotožňuje s názorem žalované [tj. České republiky, jednající ministerstvem spravedlnosti], že řízení před Ústavním soudem je řízením ryze specifickým, kdy Ústavní soud není součástí řádné soudní soustavy, není řádnou odvolací instancí a jeho postavení se odvozuje ze speciální zákonné úpravy, zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. Jeho stěžejní úlohou je zejména dohled a přezkoumávání ústavnosti právních předpisů, mezinárodních smluv a rozhodnutí státních orgánů, přičemž tento soud nezasahuje do rozhodovací činnosti obecných soudů. Nelze proto dle názoru soudu přiznat odškodnění za nemajetkovou újmu podle zákona 82/1998 Sb., jenž nelze aplikovat právě ze shora uvedených důvodů na průtahy v řízení před Ústavním soudem.

Oslí uši v zásuvce nad takovým verbálním drahokamem radostně zastříhaly, ale uděleny nebudou, dubnová quota je vyčerpána.

Odvolání proti této příšernosti je ovšem povinností.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-04-29 10:24
Ústavní soud není součástí řádné soudní soustavy...
Tak to je opravdu jen zbožným přáním všech soudů... nemít nad sebou "kontrolní" mechanismus...

M.H.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)