Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V zemi tradičně tak klidné a libující si v biedermeierovské nehybnosti je to událost číslo jedna: serie násilných trestných činů spáchaných romskými pachateli na severu Čech vedla k opakovaným demonstracím, jichž se neúčastní jen pravicoví extremisté, ale hlavně – a v některých případech prakticky výhradně – naštvané místní obyvatelstvo. Průběh některých z těchto akcí začíná povážlivě připomínat to, co se před třemi roky odehrálo na litvínovském sídlišti Janov, tedy pokus o protiromský pogrom.

Akce jsou vesměs zaměřeny proti nepřizpůsobivým a proti černému rasismu. Výraz nepřizpůsobiví je ovšem jen synonymem pro Romy, resp. Cikány (všichni samozřejmě vědí, o co jde, ale takto nemohou být snadno obviněni, že organisují demonstraci proti určitému ethniku), a stejně nesmyslný je i pojem černý rasismus.

K tomu malé vysvětlení a exkurs do oblasti trestního práva:

Podmínkou, aby mohl být určitý trestný čin označen za rasový, je motiv pachatele. Ten musí svůj čin spáchat proto, že oběť přísluší k určité rase nebo má určitý ethnický původ (pojem rasy je tu užíván značně nepřesně a široce, to ale pomiňme, takový je ustálený usus); nepostačuje, aby tento fakt byl jen jedním z průvodních, vedlejších motivů, musí to být rozhodující, určující pohnutka pachatele. Jsou proto myslitelné trestné činy spáchané na někom, protože je Cikán, ale jen velmi obtížně, protože není Cikán. Nadávky do černých, bílých nebo jinak zbarvených hub jsou bez významu, a orgány činné v trestním řízení postupují nesprávně, jestliže jako rasově motivované označují téměř všechny násilné trestné činy spáchané na Romech: skutečných rasistických zločinů je z nich jen malá část, a projevy černého rasismu jsou jevem ještě řidším.

Příčinou severočeských protestů je především nízká zaměstnanost, vysoká, nedostatečně objasňovaná kriminalita a určité další, majoritou těžko akceptované vzorce chování místních Romů. Tyto projevy nelibosti jsou normální a pochopitelné, a s rasismem nemají žádnou souvislost: proti Romům se neprotestuje pro jejich původ, ale pro jejich sociální chování. Což na druhou stranu neznamená, že mnozí účastníci těchto demonstrací rasisty nejsou, tato motivace ale není tím hlavním, co lidi přivedlo do ulic.

Demonstrace jsou nebezpečné jednak v tom, že mohou snadno přerůst v násilí, jehož obětí budou ti nezranitelnější (ženy, děti, starci), jednak proto, že realisticky nelze ničeho z toho, co lidé oprávněně požadují, dosáhnout rychle, a kdokoli bude na náměstích slibovat něco jiného, bude lhát. Časová konstanta změn v sociálním chování menšiny je jedna generace, kdežto časová konstanta politika jedno volební období; sklízíme to, co zavinila špatná rozhodnutí, učiněná dávno vyměněnými politickými garniturami na počátku 90. let.

Positivní význam shromáždění by mohl být v tom, že by si sami Romové uvědomili, jaký odpor jejich chování vzbuzuje, a pokusili se v rámci svých komunit korigovat excesy. Otázkou je, mají-li jejich neformální vůdci na mladou generaci ještě vůbec takový vliv, zvlášť přihlédneme-li k tomu, jaká část mladých Romů je závislá na drogách, a tedy fakticky mimo sferu jakékoli sociální regulace.

V pomyslné válce mezi Čechy a Romy jsem tedy spíše na straně Romů, a aniž bych bagatelisoval cokoli z toho, co v chování některých z nich demonstrace vyvolalo, uvědomuji si, že řešení je v dlouhodobé a nevděčné práci: Bude třeba zajistit, aby výplatu sociálních dávek podmiňovalo plnění určitých podmínek (posílání dětí do škol) a aby je bylo možno odebrat těm, kteří tyto podmínky neplní nebo se chovají nezodpovědně (drogy, alkohol, hazard), daleko větší úsilí bude nutno věnovat vytváření míst pro romské pracovníky, začít efektivně postihovat romskou kriminalitu (včetně krádeží kovů), pokusit se zlikvidovat nově vzniklá romská ghetta, a místo plošného vyplácení dotací každé neziskovce, která předloží projekt, dávat prostředky těm, které prokázaly, že jejich práce je užitečná a není pouhým předstíráním činnosti nebo zaujatým, konflikty vyvolávajícím aktivismem (Romea).

Je to nevděčné, pracné, mediálně nezajímavé, pomalé, ale – nutné. Alternativou je meziethnická občanská válka.

Komentáře   

0 # Vodník 2011-09-03 11:06
Jsem velmi skeptický. Romské ethnikum se v české kotlině nechází cca od 13.(?) stol. a za ty věky neprojevilo nejmenší náznak integrace; kriminální a asociální chování se pro ně stalo synonymem dávno před bolševikem (kocour Mikeš, Kája Mařík). Paradoxně právě bolševik nahnal nejvíc cikánů do práce a do škol. Srovnej si jejich způsob existence s ostatními ethiky v kotlině - Němci (do r.1945), Židé, Slováci, Poláci, v poslední době Vietnamci, Ukrajinci...

Osobně dávám šanci pouze těm jejich vajdům a doufám, že tato akutní hrozba občanské války (kterou tyto demonstrace ukazují, v tom souhlasím)) je k něčemu rozhoupe.
0 # cnemo 2011-09-03 11:55
Za prvé bych ctěl říct, že cikánský problém je v ČR celkem marginální, takové Slovensko, to je jiná káva.

Za druhé je dnes už zcela jedno, jaký má na věc názor trestní právo, jaký pojem je relevantní či dokonce kdo je či není rasista. Problém je v tom, že většina, z jejíž práce a vůle tento stát existuje, odmítá dál snášet chování jedné minority. Vzledem k tomu, že tzv. integrace je spíš program pro další desetiletí ale spíš století (snad to pochopili i nejzapálenější multikulti) zbývá jediné okamžité řešení - represe. Otázka je zcela jednoduchá, kdo se té role ujme. Buď to bude stát, který to má šanci udělalat alespoň trochu civilizovaně nebo to budou sami občané a to se vším co k tomu (bohužel) patří. Takže přestaňme nesmyslně žvanit o nesmyslech a zodpovězme si tuto otázku.

>Osobně dávám šanci pouze těm jejich vajdům

Naprosto správně Vodníku, porušování jejich vnitřní hierarchie berou jako hrubou urážku.
0 # Yamato-san 2011-09-03 13:17
Co mě docela šokovalo...někde jsem nedávno četl, že čeští Cikni ještě patří, co se vzdělanosti, ale např. i integrovanosti týče, k cikánské elitě Evropy. No a ono stačí mrknou třeba jen na Slovensko a asi jo. A pokud to, co je u nás, je "elita", pak potěš pánbu s celým tímto pronárodem.
0 # Anonymní 2011-09-03 14:13
Na krále bych moc nespoléhal. Podle toho, co ke mně proniklo, jsou struktury tradiční cikánské společnosti z velké části rozvrácené. Ta podivná generace v teplákových soupravách a s pervitinem po kapsách si nic nedělá ani z původních autorit svého etnika.
Je to smůla, ale pouta moderní společnosti se rozpadají, je to vidět i na jiných kulturách a nelze předpokládat, že by se to vyhnulo i cikánům/Romům/Olachům/libovolné jiné skupině z téhle části indoevropské rasy. :-(
0 # cnemo 2011-09-03 14:25
>Co mě docela šokovalo...někde jsem nedávno četl, že čeští Cikni ještě patří, co se vzdělanosti, ale např. i integrovanosti týče, k cikánské elitě Evropy.

Máme velmi dobré speciální školství to, které chtějí multi zrušit.

>Je to smůla, ale pouta moderní společnosti se rozpadají, je to vidět i na jiných kulturách a nelze předpokládat, že by se to vyhnulo i cikánům

Určitě to není to, co bývalo, ale jinou možnost moc nevidím.
0 # Tomáš Pecina 2011-09-03 16:03
Máme velmi dobré speciální školství to, které chtějí multi zrušit.

To jsou jen vaše předsudky, poručíku. Kdyby bylo segregované (nebo fakticky segregované) školství pro menšiny tak výhodné, fungovalo by i jinde.
0 # Vodník 2011-09-03 17:23
TP: otázka je, zda je toto segregované školství pro jiné menšiny nutné (USA bych jako vzor nebral).
0 # cnemo 2011-09-03 17:59
>Kdyby bylo segregované (nebo fakticky segregované) školství pro menšiny tak výhodné, fungovalo by i jinde.

No to je argument jako hrom:) Ale tady to také funguje, číst, psát a počítat umí všichni. Nikdo žádnému etniku nebrání v návštěvování normální základky, problém je v tom, že na to ty děti nemají. Ty ostatní děti nemohou být rukojmí jakých si pseudohumanistů a trpět takto zanedbané spolužáky. Ony se totiž musí naučit co nejvíc, aby v budoucnu byli schopni uživit i tuto, intelektuálně slabší, skupinu.
0 # Tomáš Pecina 2011-09-03 20:14
Zase vaše předsudky, poručíku. Proč by měly být romské děti "intelektuálně slabší" skupinou, kterou musejí Neromové živit?
0 # cnemo 2011-09-03 21:02
Předsudky? Kdo koho živí dnes? A myslíte si, že to bude za 30 let jinak?

>Proč by měly být romské děti "intelektuálně slabší" skupinou, kterou musejí Neromové živit?

Děláte si srandu? Viděl jste někdy cikánský dorost naživo? Ale někdy se k otázce "proč" vrátím. I pro mne to bylo překvapení.

Mimochodem, vy se domníváte, že zařazování do zvláštních škol neprobíhá na základě intelektuálních schopností? Pokud ne, není přece problém udělat nezávislé přezkoušení, není nic jednoduššího. Stačí jít a ty děcka přezkoušet a je problém vyřešen.


Problém je tom, že to "multikulturně" nevychází, proto ta propaganda. Proto se slaví i takovéto úspěchy: vas.cas.sk/.../...
0 # Vodník 2011-09-03 21:17
TP: Ty mi připadáš jako nějaká postava, vynořivší se z levicového prostředí 70. a 80. let. Tady se už některé nejkřiklavější nesmysly radši nahlas neříkají. Lidi by se smáli a mělo by to opačný effekt.
0 # Anonymní 2011-09-03 21:36
Pánové, nepodceňujte pana Pecinu. Pan Pecina to má v hlavně naprosto srovnané, určitě není takový prosťáček, jak se může na základě výše uvedených příspěvků zdát.
To víte, Velký Bratr naslouchá a lustruje rúzné webové stránky, je třeba mít otevřená zadní vrátka :-). Což je v pořádku.
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-09-03 23:13
Pane Moláčku, tyto osobní útoky jsou nechutné.
0 # Tomáš Pecina 2011-09-03 23:19
Poručíku, vaše theorie, že Rom je cosi na půl cesty mezi orangutanem a člověkem, by se s úspěchem uplatnily na radikálně pravicové scéně, ale s realitou nekorespondují. Problém Romů není v nedostatku schopností nebo inteligence, ale v tom, jak jsou romské děti vychovávány, jaké mají vzory atd. Segregované školství tyto nedostatky nespraví, naopak je zdůrazní, to není žádná multikulti fantasmagorie, ale fakt.
0 # Anonymní 2011-09-03 23:43
"daleko větší úsilí bude nutno věnovat vytváření míst pro romské pracovníky" - Dejte příklady "dobré praxe".
0 # cnemo 2011-09-04 08:27
>Poručíku, vaše theorie, že Rom je cosi na půl cesty mezi orangutanem a člověkem, by se s úspěchem uplatnily na radikálně pravicové scéně, ale s realitou nekorespondují.

Proč mi vkládáte do úst něco, co jsem neřekl? Beru to jako pokus označkovat mne jako rasistu, což v dnešní šílené době má pro ocejchovaného i trestně právní důsledky. Nechápu, proč to děláte, navíc když jako vzdělaný člověk víte, že cikáni jsou rasy bílé a jsou nám blíž než třeba semité.

>Problém Romů není v nedostatku schopností nebo inteligence, ale v tom, jak jsou romské děti vychovávány,

Teď jsem to řekl a tím jsem to dokázal. Meřitelným faktem však je, že cikánské děti nejsou zhusta na první třídu dostatečně připravené, ať jsou příčiny jakékoli. Stoupněte si před ty připravené malé děti a jejich učitele a zkuste jim vysvětlit tuto vaši konstrukci:)

Odpovězte prosím na dříve položenou otázku: Opravdu si myslíte, že zařazování do zvláštních škol probíhá na jiném pricipu, než hodnocením schopností? Jsou pro to nějaké objektivní důkazy? A proč nikdo nenavrhne něco tak jednoduchého, jako je přezkoušení?

>Segregované školství tyto nedostatky nespraví, naopak je zdůrazní, to není žádná multikulti fantasmagorie, ale fakt.

Mám úctu k lidskému rozumu a z tohoto důvodu jsem pro "segregované" školství na základě schopností. Pokud je to podle jiného principu, mělo by se to změnit.

I kdyby jste měl pravdu, že umístění nestíhajících dětí do normálních tříd na základě etnického principu by jim pomohlo, nemůžete se vyhnout otázce "kolaterálních" ztrát na vzdělání na straně většiny ostatních dětí. 2% populace nemohou určovat (snižovat) úroveň vzdělání 98% i kdyby to jí samotné pomohlo. A to si nemyslím, zedníkovi se také nezlepší rozhled, posadíte-li ho na přednášky o kvantové fyzice.
0 # Anonymní 2011-09-04 08:56
Máme velmi dobré speciální školství to, které chtějí multi zrušit.

To naprostý je nesmysl. v ČR je kvalita školství naprosto závislá na socioekonomickém postavení rodiny. A to jako nikde v Evropě. Naopak unifikované školní systémy si vedou v Evropě nejlépe.
0 # Anonymní 2011-09-04 08:59
Mimochodem, vy se domníváte, že zařazování do zvláštních škol neprobíhá na základě intelektuálních schopností? Pokud ne, není přece problém udělat nezávislé přezkoušení, není nic jednoduššího. Stačí jít a ty děcka přezkoušet a je problém vyřešen.

Toto je z definice rasismus. Navíc opět nesmysl.
0 # Anonymní 2011-09-04 09:03
kdyby jste měl pravdu, že umístění nestíhajících dětí do normálních tříd na základě etnického principu by jim pomohlo, nemůžete se vyhnout otázce "kolaterálních" ztrát na vzdělání na straně většiny ostatních dětí. 2% populace nemohou určovat (snižovat) úroveň vzdělání 98% i kdyby to jí samotné pomohlo. A to si nemyslím, zedníkovi se také nezlepší rozhled, posadíte-li ho na přednášky o kvantové fyzice.

Opět naprostá neznalost problematiky. Zaostávání českého základního školství v posledních letech je z drtivé části způsobena zavedením víceletých gymnazií a jeho elitářstvím. A opět unifikované systémy si vedou v Evropě nejlépe.
0 # cnemo 2011-09-04 09:31
>Toto je z definice rasismus.

Přezkoušet objektivní schopnosti žáků je rasizmus z definice?:)) Dejte si studený obklad.

>Zaostávání českého základního školství v posledních letech je z drtivé části způsobena zavedením víceletých gymnazií a jeho elitářstvím.

To je přece jiná otázka, jaká je úroveň základek celkově. Bavíme se celou dobu o segregaci zvláštní škola x základní škola. a navíc jde hlavně o první stupeň, kde se většinou o tomto zařazení rozhoduje. Zde nemají víceletá gymnázia žádný vliv.

S VG a jejich negativním přínosem máte jistě pravdu. Tedy pokud je to aplikováno takto masově. Ale za hlavní příčinu považuji kontinuální a nesmyslné "reformy" školních vyučovacích metod, zákonné oslabení autority učitelů a jejich potírání studia elementárních dovedností a znalostí, které je sice možné "nalést na internetu", ale jsou tak frekventované, že je je třeba uložit do paměti mozku. Prosté sčítání, malá násobilka, trojčlenka, objemy a povrchy jednoduchých těles, jednotky... Místo toho se děcka učí to okecávat, ale za to je nikdo platit nebude.

Bylo by dobré nějak komentáře identifikovat.
0 # Anonymní 2011-09-04 09:52
Pane Pecino, špatně jste mě pochopil. Co jsem řekl nechutného? Pochválil jsem Vás, že jste chytrý. Vážím si Vás, že jdete proti "proudu", ikdyž ne vždy s Vašimi názory a postupy souhlasím. V očích některých lidí můžete být považován za extrémistu (Vy sám jste v minulosti upozorňoval, že Váš web je monitorován, a proto jsem naznačil, že může jít z Vaší strany o dopředu promyšlný tah "kopat i za druhou stranu", tedy v tomto případě za "nepřízpůsobivé". Teď Vás nemohou označit za "extrémistu". Je to dobrý tah a já jsem ho schválil.
Nevidím na tom nic nechutného. Pouze jsem vyslovil svůj názor na Vaši event. strategii vytváření Vašeho mediálního obrazu.
T. Moláček
0 # Anonymní 2011-09-04 11:52
Přezkoušet objektivní schopnosti žáků je rasizmus z definice?:)) Dejte si studený obklad.

Meřitelným faktem však je, že cikánské děti nejsou zhusta na první třídu dostatečně připravené, ať jsou příčiny jakékoli.

Oni ale přezkošováni nijak zvlášt nejsou. Z drtivé většiny tam jsou umistovány, protože jsou cikáni. Jestliže tvrdíte, že je rozdíl mezi cikánskými a českými dětmi, tak jste rasista. Rozdíl může být na základě socioekonomické situace rodiny, ne etnika. A to je základní problém, že jsou u nás cikánské děti posílany na základě etnického principu do zvláštních škol a že české školství není schopno zvrátit socioekonomický stav rodiny. Stačí se podívat jak pracují s cikámskými detmi v Kanadě a jak se jim podařilo zvrátit jejich nedůvěru k institucím, výrazně zlepšit jejich školní návyky, znalosti a zvrátit socioekonomický stav rodiny. Ostatně dnes v severních Čechách sklízíme "uspěchy" segregovaných škol, které tak oslavujete.
0 # Anonymní 2011-09-04 12:59
Anonym v 11.52 napsal: "Oni ale přezkošováni nijak zvlášt nejsou"

Jděte se podívat někdy na zápis prvňáčků do ZDŠ. Kromě formálních záležitostí (rodiče vyplňují přihlášku do školy) jsou děti přezkušovány. Nenásilně. Tu řeknou básničku, tu namalují obrázek, ukáží na barvu či zvířátko.
Zjistí-li učitel nějaké nedostatky, např poruchu učení, je kontaktována pedagogickopsychologická poradna, která s dítětem má možnost ještě půl roku pracovat. Pak je možný i odklad školní docházky.

Rozhodně tedy není správné VAše tvrzení, že AUTOMATICKY jsou cikánské děti umísťovány do zvláštních škol. Automaticky určitě ne, ale event. na základě odborného vyšetření či přezkoušení.
T. Moláček
0 # Anonymní 2011-09-04 13:30
T. Moláček 4. září 2011 12:59

Ano. Básnička, obrázek. To je přezkušování jako bejk. O tomhle se odmítám bavit. Za prvé to bylo několikrát na příkladech ukázáno, že se tam posílají cikánské děti co tam nemají co dělat. Zadruhé stačí porovnat školský systém u nás se zahraničím, kde je jednoznačné, že české školství není schopno čelit sociálnímu vylučování. A to, že jsou tam posílany autonaticky jsem nikde nepsal, tak si nevymýšlejte.
0 # Anonymní 2011-09-04 13:36
Anonym z 13.30

Máte pravdu, nenapsal jste "automaticky" napsal jste "Z drtivé většiny tam jsou umistovány, protože jsou cikáni"

Co máte Anonyme proti přezkušování v pedagogickopsychlogických poradnách?
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-09-04 13:38
Pane Moláčku, šokuje mě představa, že bych snad měl publikovat – z alibismu – něco jiného než svoje skutečné názory. To jsem nikdy nedělal a dělat nebudu.
0 # Tomáš Pecina 2011-09-04 13:40
Problém segregovaného školství je jeho existence, ne mechanismus roztřiďování dětí. Je to trochu demagogie, ale co dnes sklízíme na Šluknovsku, je opravdu zčásti způsobeno rasovou (ethnickou) segregací ve školách.
0 # cnemo 2011-09-04 14:09
>Ano. Básnička, obrázek. To je přezkušování jako bejk.

Existují jisté pedagogicko-psychologické metody, které se užívají pro sledování vývoje dítěte. První taková probíhala ve 3 letech, pokud si pamatuju. Pokud s nimi chcete polemizovat, nebo vymyslet nové, prosím, máte šanci. Ale dokud nemáte relevantní protiargumenty, nezbývá nic jiného, než tyto metody respektovat.

>Za prvé to bylo několikrát na příkladech ukázáno, že se tam posílají cikánské děti co tam nemají co dělat.

Sem s nimi, skutečně rád bych poznal ty grázly, kteří likvidují inteligentní lidi, kteří by mohli ve společnosti normálně fungovat! Sem s takovými příklady!

>Zadruhé stačí porovnat školský systém u nás se zahraničím, kde je jednoznačné, že české školství není schopno čelit sociálnímu vylučování

Jaké porovnání se zahraničím, všichni umí číst, psát a počítat. To se o školství v mnohých jiných zemí říct nedá. Zde zmiňovaná Kanada asi také nebude nic moc. Má kamoška musela vzít kanadskou základku do vlastních rukou, aby její syn nebyl takový ignorant, jako jeho spolužáci. Velmi bych brzdil s těmi zahraničními zkušenostmi.
0 # cnemo 2011-09-04 14:15
>Problém segregovaného školství je jeho existence, ne mechanismus roztřiďování dětí.

Takže i retardované děti mají chodit s normálními do jedné třídy. Tak s tímto zásadně nesouhlasím. Segregace podle schopností existovat musí, jinak to totiž poškozuje obě strany. Naprosto rozhodující je ten mechanismus a ten musí být správný.
0 # Anonymní 2011-09-04 14:19
Pane Pecino, rozumím, OK :-)

A teď prosím napište, jak byste se cítil jako žáček nadprůměrně inteligentní a bystrý ve třídě, kde by byli také jeden či dva Vaši spolužáci, kterým příroda moc chytrosti, píle nenadělila.
Obětavá paní učitelka by se jim samozřejmě více věnovala, čímž by ji zbylo méně času na rozvíjení talentu a touhy po poznání nadanějších dětí, tedy i Vás.
Vy byste se chtěl učit řešit třeba rovnice o více neznámých, protože to je základ na VŠ,kam chcete jít, ale slabším spolužákům pro život stačí, když se naučí trojčlenku.

Asi podle Vašeho názoru by se měla výúka ve škole přizpůsobit tomu nejpomalejšímu žákovi, čímž ti chytří zakrní. Není snad lepší udělat třeba třídy dvě? Vy byste to nazval asi segregací, že?
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-09-04 14:24
Sem s nimi, skutečně rád bych poznal ty grázly, kteří likvidují inteligentní lidi, kteří by mohli ve společnosti normálně fungovat! Sem s takovými příklady!

Mnohaleté navštěvování speciální školy nakonec udělá i z dítěte s IQ kolem 120 debila, takže je to typická self-fulfilling prophecy: tak dlouho budete s někým jednat jako s retardovaným, až z něj retardant bude.
0 # Anonymní 2011-09-04 14:37
Pane Pecino, obdobně jistě platí, že mnohaleté navštěvování základní školy dítětem s IQ kolem 90 a nižší z něj neudělá génia. :-)
T. Moláček
0 # cnemo 2011-09-04 14:54
>Mnohaleté navštěvování speciální školy nakonec udělá i z dítěte s IQ kolem 120 debila, takže je to typická self-fulfilling prophecy: tak dlouho budete s někým jednat jako s retardovaným, až z něj retardant bude.

Zdá se, že jste specialista na speciální pedagogiku, já bohužel ne. Nicméně pořád jde o to kritérium na počátku segregace. Pokud by se těch 120 neprojeví na začátku, pochybuji, že to pak dítě "chytne" na základce. Vlamujete s do otevřených dveří, etnická segregace je zločin, ale inteligenční bohužel nutnost.
0 # Anonymní 2011-09-04 14:55
Psychologie Romů

Přečtěte si str. 50-67. Pak možná pochopíte, že pokud má nějaké etnikum IQ v rozmezí 70-80, je prakticky nevzdělatelné a tím pádem nezaměstnatelné - inteligence je problém, který se nedá řešit "sociálně".

Jiří Mráz
0 # cnemo 2011-09-04 15:11
:)) Nechápu, že toho Bakaláře ještě nezavřeli:)
0 # Yamato-san 2011-09-04 15:44
Koukám, jak lehce lze "argumentovat" - když s něčím nesouhlasím, tak použiji 'rasismus' a oponenti se automaticky dostávají do defensivy, musí se bránit, omlouvat...

Ale co když prostě má některá rasa (či etnikum atp.) jiné schopnosti? Toto je již prakticky zakázáno zkoumat, zda jsou např. Cikáni co do inteligence o tolik horší z důvodů např. sociálních a nebo "rasových". Nesmíme o tom prakticky ani polemisovat.
0 # Vodník 2011-09-04 16:58
Yamato: když napíšete, že černoši jsou zdatnější atleti, cikáni schopnější musikanti nebo Židé chytřejší, tak to rasism nebude, nebojte se. Dokonce i vcelku známý fakt, že homosexuálové bývají často kultivovaní, příjemní lidé můžete vyslovit bez obav. :-)
0 # leho 2011-09-04 17:00
"Ale co když prostě má některá rasa (či etnikum atp.) jiné schopnosti?

Žádné etnikum nemá jiné schopnosti, Yamato, to je názor nacistů na jehož základě se stala genocida jiného etnika v nedávné historii, že ano. To, že indivudua nějakého etnika mají tendenci ke zločinu, nezaměstnanosti, násilí k jiným etnikům, nízké vzdělanosti, atd, je dáno pouze a jenom kulturou. Zaručuji, když vezmete normální cikánské nemluvně jehož matka nechlastala a nebrala drogy v době těhotenství a dáte ho do normální rodiny s tradicí úspěšných individuí, tak z něj nejspíš bude také úspěšné individuum. Už jsem několikrát zmiňoval, jedinci lidského druhu jsou si geneticky mnohem blížeji než jakéhokoliv jiného živočišného druhu a tudíž intelektuální schopnosti jsou téměř vždy dány pouze a jenom výchovou a kulturním prostředím. Změňte v Kocourkově kulturu Romů a vše bude tam kde má být. Mělo by se začít posuzováním kriminálních činů ne na základě etnických, ale na základě individuálních jak např. vražda je vždycky vražda a ne nějaký "hate crime". To samé při přijímání na školy, žádné kvóty, prostě umíš, neumíš, děkuji pěkně, atd...
0 # Vodník 2011-09-04 17:05
:)) Nechápu, že toho Bakaláře ještě nezavřeli:)
Proč by ho zavírali? To dělal hloupý normalisační bolševik. Noví vládci se poučili ze svobodných zemí: klidně ho můžou nechat kafrat, stejně nemůže nic změnit.
0 # Yamato-san 2011-09-04 17:12
To je právě vidět, že o tom zas tak moc nevíš. Když dáš cikánské novorozeně do bílé rodiny, bydlící v necikánské oblasti, tak je stejně velká pravděpodobnost, že se "zvrhne". Je to všeobecně známá věc mezi sociálními pracovníky atd.

S druhou částí ovšem souhlasím. Ano, všem stejným metrem, pro všechny ať platí stejné zákony, stejná práva i povinosti.

Jo, mimochodem - jak bys, prosím pěkně, měnil kulturu Cikánů?
0 # leho 2011-09-04 19:24
Když dáš cikánské novorozeně do bílé rodiny, bydlící v necikánské oblasti, tak je stejně velká pravděpodobnost, že se "zvrhne". Je to všeobecně známá věc mezi sociálními pracovníky atd.

Aha, takže my máme vyvolené rasy a méně vyvolené rasy. No, chtěl jsem něco k tomu napsat, ale nechám to a budu slušný. Všeobecně známá věc, hmmm. A lepší argument by tam nebyl?
0 # leho 2011-09-04 19:26
Ještě dodám:

Jo, mimochodem - jak bys, prosím pěkně, měnil kulturu Cikánů?

Právě nutno začít měřit rovným metrem, žádnou politickou korektnost a neexistenci "hate crime". Změnit trochu taky naši kulturu a vymést z mozků lidí pozůstatky nacismu o vyvolených a nevyvolených rasách. Pak by se vidělo...
0 # leho 2011-09-04 19:27
Pardon ne naši, ale vaši kulturu...
0 # Yamato-san 2011-09-04 19:42
Ne vyvolené - to jen ti tvoji oblíbenci si tak říkají. Jde prostě o přírodu, u někoho jsou rozvinuty nějaké přednosti, u jiného jiné. Na tom není nic rasistického.

Máš nějaké argumenty, nebo jen nálepky? Já vím, nejsi Vondrák, ty máš ty správné...
0 # gogo 2011-09-04 20:08
To se zase vylíhlo Kocábistů...
0 # Anonymní 2011-09-04 20:31
Sem s nimi, skutečně rád bych poznal ty grázly, kteří likvidují inteligentní lidi, kteří by mohli ve společnosti normálně fungovat! Sem s takovými příklady!

To znamená, že dítě, které v testu neuspěje, nemusí být lehce mentálně retardované. Na to, že je řada školáků takto mylně diagnostikována, upozornilo v roce 2009 ministerstvo školství. Průzkum tehdy ukázal, že každý čtvrtý Rom končí neprávem v praktické (bývalé zvláštní) škole. Dva roky předtím skupina osmnácti Romů uspěla u soudu ve Štrasburku, který jim dal za pravdu, že je ČR diskriminovala ve vzdělání, když jim neumožnila chodit do běžné školy. tady

Problematice evidentně nerozumíte. Žijete v ČR?

Jaké porovnání se zahraničím, všichni umí číst, psát a počítat. To se o školství v mnohých jiných zemí říct nedá. Zde zmiňovaná Kanada asi také nebude nic moc. Má kamoška musela vzít kanadskou základku do vlastních rukou, aby její syn nebyl takový ignorant, jako jeho spolužáci. Velmi bych brzdil s těmi zahraničními zkušenostmi.

Opět, problematice nerozumíte. Existujé mezinárodní srovnávaní ve kterých proste platí to co jsem napsal.
0 # Anonymní 2011-09-04 20:34
cnemo 4. září 2011 14:54

Ano. Problematice evidentně nerozumíte. Tentokrát dám příklad, aby to pro vás bylo jednoduši. D. Gilmour dal svého syna do atypické školy. S výukou nebyli spokojeni. Za poměrně krátkou dobu po přesunu do normální školy se jeho IQ zvýšilo asi o 20 bodů.
0 # leho 2011-09-04 20:43
Jde prostě o přírodu, u někoho jsou rozvinuty nějaké přednosti, u jiného jiné. Na tom není nic rasistického.

Takže někdo někdy dokázal, že nějaká rasa má jisté schopnosti a jiná neschopnosti? No to bych si rád počet, ovšem, genosse Ádu prosím, raději nechati tam kde je...

Máš nějaké argumenty, nebo jen nálepky?

Když někdo napíše, že nějaká rasa je méně schopná, jinak řečeno méněcenná, tak pro toho není žádná nadávka (nebo nálepka) dost sprostá...

A tohle je nějaký argument?
Když dáš cikánské novorozeně do bílé rodiny, bydlící v necikánské oblasti, tak je stejně velká pravděpodobnost, že se "zvrhne"

Jinak řečeno, cikáni jsou méněcenná rasa, že. A musí kam? Já nevím co tím básník chtěl říci, něco jako že cikánská otázka je normálně neřešitelná? Nebo je řešitelná, jenom se to v jisté době nedotáhlo do konce? To by chtělo nějak rozvinout, Yamato-sane...
0 # Anonymní 2011-09-04 20:55
Jde prostě o přírodu, u někoho jsou rozvinuty nějaké přednosti, u jiného jiné. Na tom není nic rasistického.

Rasismus podle wiki:
Racism is the belief that there are inherent differences in people's traits and capacities that are entirely due to their race, however defined, and that, as a consequence, racial discrimination (i.e. different treatment of those people, both socially and legally) is justified.

Podle definice to je rasismus. Stejně jako u cnemo.
0 # cnemo 2011-09-04 21:17
Milý anonyme, bývá dobrým zvykem uvést u svého příspěvku alepoň nějakou identifikaci, aby bylo jasné, že dva příspěvky psal jeden a tentýž člověk.

Jinak se obávám, že tím ignorantem nejsem já. Pokud by měli cikánské děti stené předpoklady ke studiu jako zbytek populace, tuto diskusi bychom patrně nevedli.

>Za poměrně krátkou dobu po přesunu do normální školy se jeho IQ zvýšilo asi o 20 bodů.

:)) Příště povídejte tu o UFOnech:) Přečtěte si něco o měření IQ. Panu Gilmourovi gratulují ke kabaretnímu číslu:)

>Žijete v ČR?

Ano a cikány jsem měl možnost poznat docela dobře. V dobrém i zlém.

>Na to, že je řada školáků takto mylně diagnostikována, upozornilo v roce 2009 ministerstvo školství.

Myslím, že asociace speciálních pedagogů to pak musela uvést na pravou míru. Ministerstvo pod vlivem mutlikult aktivistů chtělo zlikvidovat zvláštní školy. Naštěstí se to nepovedlo.

>Dva roky předtím skupina osmnácti Romů uspěla u soudu ve Štrasburku, který jim dal za pravdu, že je ČR diskriminovala ve vzdělání, když jim neumožnila chodit do běžné školy.

A položil jste si otázku odkud ten tlak na naše zvláštní školy bere? Jak si můžete myslet, že takovýto ideologicky konstruovaný soud může dát rozhodnutí podle reality?

Jinak koukněte na knihu pana Bakaláře, než napíšete další směšný komentář (je uveden jedním diskutujícím o kousek výš) vzdelavaci-institut.info/.../...
0 # Anonymní 2011-09-04 21:32
Nevím, proč někteří stále odsuzují zvláštní školy. Vždyť i někteří absolventi této školy se v životě neztratí :-)

citace z webu:http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ve-varnsdorfu-se-bude-grilovat-hlasi-vudce-nepokoju_211266.html

Rozhovor s panem Kohoutem

Máte sociální cítění a organizujete pochod na Romy?

Já neorganizuji pochod na Romy. Mám mezi nimi spoustu kamarádů, i doma je navštěvuji. Pořádám jen pochod kvůli nepřizpůsobivým obyvatelům města.

Jeden z Romů prohlásil, že stojíte proti nim, protože vám manželka utekla s cikánem. Když jste však s Romy chodil na zvláštní školu, problémy jste s nimi neměl. Je to pravda?

Žena mi utekla s cikánem, tak ať s ním žije. Je to slušný člověk. A zvláštní škola? Chodil jsem tam osm let a poslední ročník jsem dokončil na základní. Tím já se netajím (v životopise na Kohoutových webových stránkách je však zmínka pouze o základní škole – pozn. red.)

T. Moláček
0 # Anonymní 2011-09-04 21:47
:)) Příště povídejte tu o UFOnech:) Přečtěte si něco o měření IQ. Panu Gilmourovi gratulují ke kabaretnímu číslu:)

Obávám se, že je to další oblast o které nic nevíte. tady

Myslím, že asociace speciálních pedagogů to pak musela uvést na pravou míru. Ministerstvo pod vlivem mutlikult aktivistů chtělo zlikvidovat zvláštní školy. Naštěstí se to nepovedlo.

Omyl, spíše lež.

A položil jste si otázku odkud ten tlak na naše zvláštní školy bere? Jak si můžete myslet, že takovýto ideologicky konstruovaný soud může dát rozhodnutí podle reality?

Nepoložil. Jak je ideologicky konstruovaný? Co to vůbec znamená?
0 # Vodník 2011-09-04 22:42
Ad Anonym 4. září 2011 20:55

Myslím, že jsem četl něco o tom, že je dokázán nějaký gen u černochů, který způsobuje, že jsou schopnější ve sportu.

Každopádně jen ten, kdo Romy nezná, může tvrdit, že jejich nadání pro hudbu je stejné, jako u Neromů.

"Rasism" je fakt. Definice z Wiki je blábol, i kdyby si všichni antirasisté prst v prdeli ukroutili.
0 # Yamato-san 2011-09-04 23:09
Hrome, proč mi nejde poslat příspěvek?
0 # Daniela 2011-09-05 02:34
Ja si myslim, ze domnenka o nejake kolektivni inteligenci specifickeho ethnika je hloupost. Inteligence se neda dedit, to by pak museli deti Einsteina prevysit znalostmi sveho otce, coz se nestalo. Take deti inzenyrovane nacisty zkrze program Lebensborn jsou velice prumerni Nemci.

Dedi se, a to u kazdeho lidskeho tvora, fyzicky vzhled, temperament, geneticky zapis k nachylnostem a hlavne povaha. Na tomto zaklade se pak stavi konstrukce inteligence, ciliz inteligence je individualni vlastnost ziskana vzdelanim-vychovou te ci one kultury.
Ruzna nadani a talenty jsou tedy zakodovane v mensim ci vetsim meritku ve vsech lidech a zkrze psychicky typ a temperament jsou bud zivene okolim, nebo se nevykrystalizuji.
Cernossti sportovci nejsou super geneticky vybaveni na dlouhe behy, to je predsudek z minulosti. K uspechu potrebuji predevsim motivaci, at uz financni nebo Role model-vzor. To podnecuje trenovani a nasledne vyniknuti v teto oblasti..
Hudba je blizka kazdemu a jelikoz jsou v tomto cernosi a cikani stereotypne uznavani, chvaleni, tak vynikaji v hudbe. Spanelsti Gitanos tancovali lidove tance jako drive Cesi, dnes jsou vyborni ve Flamenco proto, ze je verejnost povzbuzuje a oslavuje. Vypracovali se.
Vidim podobne Cechy v minulosti. Rikavalo se, ze co Cech, to muzikant. A oni hrali a zpivali dobre a ne jen proto, ze v ceskem ethniku je geneticky zakodovana hudba, ale protoze byli povzbuzeni uspechem okoli. Vznikla hudebni kultura. Dnes malokoho zajima cesky hudebnik a tak uz pomalu zmizeli, jiste ne z duvodu, ze ceskemu ethniku vymrely hudebni geneticke bunky...

Jak motivovat cikanskou spodinu, aby se integrovala do spolecnosti jako jini cikani, uz kultivovani, to bude trvat generace. Nediskriminovat, ale take nenadrzovat, vyzadovat zodpovednost a disciplinu--stredni cesta je bohuzel nejtezsi. Vzdyt ani Spojene Staty, po letitych pokusech (trial and error) nedosahly v rasove vychove perfektniho vysledku. Na zlepseni se neustale pracuje...
0 # Lafi 2011-09-05 09:39
Píšete: "Bude třeba zajistit, aby výplatu sociálních dávek podmiňovalo plnění určitých podmínek ..."

S tím nemohu souhlasit. Pokud vezmeme za pravdivé, že výběr daní (př. na sociální dávky) je akt násilí na jedné skupině lidí ve prospěch jiné, tak vždy budou nějací ukřivdění a na opačné straně vyžírkové. Nehledě k tomu, že nucené přerozdělování bohatství vede vždy k plýtvání. Nezlobte se ale věty "Bude třeba", "Musí se" a podobné je velice lehké napsat. Ono ve finále musí celý ten socialistický ráj někdo konkrétní zaplatit.

Problém nevidím jak se mnozí domnívají, Češi vs. Romové. Když rozhrneme uměle vytvořenou rasistickou oponu, zbude nám mnohem méně senzační konflikt mezi těmi co porušují svobody ostatních a jejich oběťmi. Že agresoři ve většině případů vypadají trochu jinak než průměrný Čech, nehraje roli. Podle mého názoru, takové chování by především měla řešit policie potažmo soudy bez mlžení jakousi rasistickou rétorikou.
0 # Anonymní 2011-09-05 09:57
Inkluzivní školství dosahuje v zemích s etablovanou školní výukou nejlepších výsledků, školství segregované (podle inteligence) výsledků horších. To je fakt, který pokud někomu není známý, musí si dostudovat mezinárodní srovnání školních systémů. To že se inkluzivní systém nelíbí spoustě učitelů, kteří by nejraději vzdělávali bezproblémové a lehce nadprůměrné děti a děti podprůměrné nebo naopak geniální je obtěžují je jedna z největších brzd našeho školství.
To už vůbec nemluvím o segregaci rasové, která je u nás také, a o jejíž negativech nemůže být pochyb už vůbec. Nemyslím si, že by učitelé byli přímo rasisté, kteří by nechtěli ve třídě cikána pro jeho rasu, prostě jsou pohodlní, ví, že s ním bude víc problémů (složitější komunikace s rodinou, nesplnění běžných dovednostních standardů, pnutí v samotné třídě atp.) a bez ohledu na intelekt jej spíše pošlou do školy speciální. Dost se teď o školství zajímám do budoucna kvůli dětem a často jsem zděšen přístupem učitelů s nimiž mluvím. Podstatná část by chtěla, aby si školy samy rozhodovaly koho budou učit, vadí jim děti s dysfunkcemi, vadí jim postižení, a to nejen duševně, ale i postižení fyzicky atp. Oni prostě mají rádi "holčičky s culíčky, které sedí rovně v lavici" (kdybych chtěl být ironický, poukázal bych, že z žáků, které učitelé tak rádi učí vyrostou zcela průměrní lidé, kteří budou upřímně nesnášet cikány, neboť nemají právě tu pro "slušné lidi" tak typickou přizpůsobivost).
Dalo by se pokračovat, že nejsme schopni kvalitně dělat ani segregaci intelektuální, neboť opakované výzkumy ukazují, že učitelé prakticky nejsou schopni rozpoznat intelekt svěřených dětí a mají v jeho odhalování dramaticky nižší úspěšnost než rodiče či sami spolužáci, neboť si nadání pletou s konformitou ("to je tak šikovná holčička...").
JŠ ml.
0 # Vodník 2011-09-05 12:24
Danielo, ohledně nějakého "ethnického IQ" jsem rovněž skeptický; myslím, že se jedná o jiné (dědičné) vlastnosti (třeba v oblasti emocí a temperamentu), které rozvoj (té měřitelné intelligence) buď podporují (Židé) nebo tlumí (Romové) a tyto vlastnosti IMHO geneticky vázané jsou nebo mohou být.

O těch černoších jsem to četl už dávno a mám pocit, že to bylo někde v mainstreamu. Pokud to byla kachna, rád se nechám poučit. Ale co se hudebního talentu týče, o tom mi nic nevykládejte, tam to mám z první ruky! :-)
0 # Anonymní 2011-09-05 15:10
Tabu v sociálních vědách - také Bakalář.

Vyvrací tam každý jednotlivý lehův blábol.

Jiří Mráz
0 # Anonymní 2011-09-05 15:26
No pokud by si dal někdo tu práci a sestavil nějaký "jiný IQ" pro hodnocení černý populace, počítám že by v něm zase o nějaký to procento hůř skórovali bílí. Prostě rejč je na rytí a k omítání zdi se moc nehodí.
Bakalář se vyvrací sám ;-)
jonáš
0 # Vodník 2011-09-05 16:04
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Vodník 2011-09-05 16:24
Prostě rejč je na rytí a k omítání zdi se moc nehodí.
No jo, ale co s lidmi, kteří mají jen ten rýč, zatímco tady všichni omítáme zdi? Buď se musí naučit zacházet se zednickou lžící a hladítkem nebo jít někam, kde se reje a ne omítá! Romové na to měli 700 let a ještě to negómou?
0 # Anonymní 2011-09-05 17:37
No pokud by si dal někdo tu práci a sestavil nějaký "jiný IQ" pro hodnocení černý populace, počítám že by v něm zase o nějaký to procento hůř skórovali bílí.

Realita je bohužel přesně opačná. V případě IQ testů, které zvýhodňují černé (jsou jim šité na míru, chcete-li) se sice rozdíl zmenší, ale i v nich stále lépe skórují běloši.

Bakalář se vyvrací sám
Opravdu? Kde konkrétně?

Jiří Mráz
0 # Daniela 2011-09-05 18:29
Pane Mraz
cerna populace ve Spojenych statech ma velke rozdily ve vzdelani. Cernosi v ghetech je kulturni spodina cerne rasy. President Kennedy dal cernochum v sedesatych letech Affirmative action jako podani pomocne ruky. Nespravedlive? Ano. Pomohlo to k rasovemu souziti a zabranilo vzboureni mensiny, coz by stalo mnoho zivotu na obou stranach? ANO. Pro mne je mnohem dulezitejsi to druhe "ano"
Druha generace cernochu a nasledna intelektualni cast uz ani rasove vyhody nechce, je to pro ne ponizujici. Nemuzete vsechny hazet do jednoho pytle. Napriklad cernoska, vzdelana na universite nekde na severu
je mnohem inteligentnejsi nez nejaky bily Redneck z "born again" kraju, kde stezi prekoktavaji King James bibli...
0 # cnemo 2011-09-05 20:54
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # cnemo 2011-09-05 20:58
Teda milý anonyme, vy věrozvěsti rasového ráje si chováte v kožichu skutečně zábavné zrůdičky:) en.wikipedia.org/.../...

Už jsem slyšel hodně pitomostí, ale tohle je v první desítce:)

As a widely cited example of this work, with colleagues Davidson & Sloboda he argued against the existence of innate talent

Buď si děláte srandu, nebo jste produktem segregovaného školství:) Doporučuji nadále si doplňovat vzdělání studium spisů Trofima Lysenka a Olgy Borisovny Lepešinské:) A ozvěte se zase někdy, ať je sranda.
0 # Vodník 2011-09-06 00:11
Segregace školství v ČR je nedostatečně organisovaná a to na obě strany, soudě podle tohoto článku.
0 # Anonymní 2011-09-06 07:41
Paní Danielo, nějak nevím, proč reagujete na mne, když Váš příspěvek s tím mým vůbec nesouvisí :-)

Koukám, že vyšel zajímavý článek, zejména pasáž zvláštnosti psychiky

Jiří Mráz
0 # Anonymní 2011-09-06 11:58
cnemo 5. září 2011 20:58

O čem to zase mluvíte? Nejste schopen doložit vaše tvrzení, lžete a budete tady někoho urážet?
0 # Anonymní 2011-09-06 12:47
Realita je bohužel přesně opačná. V případě IQ testů, které zvýhodňují černé (jsou jim šité na míru, chcete-li) se sice rozdíl zmenší, ale i v nich stále lépe skórují běloši.

To nemá s rasou nic společného. Tady jde o vliv okolí. V roce 1976 se v USA provádělo testování černochů vychovaných bělochy. Jejich IQ bylo v průměru o 15 bodů vyšší než u jiných černochů. A víceméně odpovídalo průměru bělošské populace.
0 # cnemo 2011-09-06 14:28
Milý anonymní anonyme, kterého nemohu přesvědčit, aby se nějak identifikoval a kterého identifikuji pouze podle extravagantních názorů:

Nikoho neurážím, to vypadá jinak a na webu to nedělám. Jsem jen ironický vůči prohlášením, která evidentně popírají všechny životní zkušenosti a dokonce samu konstrukci mozku, její neuronovou výstavbu s mechanismy založenými na nevratných procesech. Vaše psychologické "poručíme větru dešti" mě opravdu rozveselilo. Důkazy proti tomuto nesmyslu jsou všude okolo nás, vrozené talenty, jejich vyhledávání a rozvoj - na tom je založen rozvoj mnohých lidských oborů, od sportu, umění až po matematiku.

Mě jen zajímá, jaká zřejmá fakta jste schopen ještě popřít, abyste zdůvodnil vhodnost začleňování retardované populace do normálních škol. Jeden nejmenovaný feminista například k vážnou tváří tvrdil, že špatné výkony žen v silových afyzicky náročných sportech jsou dány jejich výchovou:) Máte i vy v zásobě nějaké podobné perly? Sem s nimi!
0 # Anonymní 2011-09-06 15:28
učte se cigánsky

česky - cikánsky/romsky:

Brno - Brna, Brnos
Čechy - Čechi
Hradec Králové - Hradecis
Jablonec nad Nisou - Jablonka
Liberec - Libercis
Most - Mosti
Pardubice - Pardubici
Ústí nad Labem - Usti , Usťi , Usťis

Banská Štiavnica - Šelmeca
Bardejov - Bartva
Bratislava - Požoma , Braťislava
Humenné - Homona
Košice - Kaša
Krásná nad Hornádom - Cipľaka
Levice - Ľeva
Michalovce - Naďmihaja
Nové Mesto nad Váhom - Uheľa
Petič - Petičis
Prešov - Perješis
Sečovce - Sejčis , Šejčis
Slovensko - Slováčiko
Spišská Nová Ves - Novejsis
Spišské Podhradie - Potradňa
Trebišov - Terebešis
Veľký Šariš - Bari Šaroša
Zvolen - Zoľoma

Budapešt - Pešta
Maďarsko - Ungriko

Osvětim - Aušvica , Osvěnčim
Polsko - Poľčiko , Poľsko

Bukurešť - Bukurešta
Rumunsko - Rumunsko, Rumuňija
0 # Tomáš Pecina 2011-09-06 18:12
To jsou většinou maďarské názvy těch míst.
0 # Daniela 2011-09-06 19:24
Pane Mrazi,
Paní Danielo, nějak nevím, proč reagujete na mne, když Váš příspěvek s tím mým vůbec nesouvisí :-)
-----
Ale v me logice to souvisi.:-)
Pisete o IQ testovani cernych--jelikoz ziji ve stejnem prostredi spolu s cernochy, "cerny" pro mne znamena americkeho cernocha a nekteri jsou cerni jako uhel. Nenapadlo mne, ze minite ceske cikany, ti zcela urcite podle meho meritka cerni nejsou.

Vite, stereotypovani jednoho ethnika je cesta do pekel. Muzete napsat ze vetsina dela to ci ono, ale plosne posuzovani povede k tomu, ze se tato neprizpusobiva cast Romu zradikalisuje. No a pak prohrajete, protoze si toho brajglu vsimne Evropska Unie, ktera je zase uberkorektni a reseni bude pro ceske rasisty velmi "neferove".
Myslim, ze clanek o zvlastnostech cikanske psychiky plati jen pro CAST cikanu, mimotoho, uvedene spatne vlastnosti ma i celkova, prumerna populace, tedy i bili. Namatkou-- slaba vule, zadna vytrvalost, lenost, nespolehlivost, urazlivost, to jsou, prosim vas, vyhradne cikanske nesvary?
Nemyslim..:-o))
0 # Anonymní 2011-09-07 21:22
Osobně se domnívám, že problém na severu Čech (a v dalších enklávách o kterých se ještě nemluví) není v inteligenci členů daných komunit (majority, minority), ale v neschopnosti státu zajistit, aby v daných enklávách byla dodržována určitá minimální kritéria (zákon a jisté další, zákonem neobsažené, či nedefinované zvyky) nezbytné k relativně klidnému občanskému soužití.

Asi j součástí lidské povahy, že pokud některá komunita či subkultura přestane pociťovat, že pro ni platí jinak obvyklá kritéria, či jejich dodržování není vymáháno, má tendenci chovat se způsobem pro okolí těžko akceptovatelným. A za určitých okolností je jejich chování vnímáno jako akutní riziko pro okolí. A pokud tomu okolí nepomohou například instituce vymáhání práva a danou komunitu dostatečně neusměrní, a situace trvá nějakou dobu, stačí nějaký spouštěcí moment a okolí cítící se ohroženo reaguje způsobem jaký je možné vidět na severu.

Ano, selhal zde stát. Nikoli ale v nějakém sociálně inženýrském experimentu, jak se nám snaží říkat politicko-korektní média a NGO, ale stát zde selhal v schopnosti alespoň rámcově zajistit minimální bezpečnost nutnou k udržitelnému soužití všech komunit.

Jak je, či není, možné začlenit kterou komunitu/kulturu do společnosti a jaké kroky jsou k tomu (ne)vhodné, o tom mohou sociální vědci, odborníci, politici a novináři (a jiní se sociálně-inženýrskými ambicemi) diskutovat a experimentovat ještě dlouho a bůhví jak a kdy budou výsledky.
Společnost ale žije v reálném čase a místě a stát má právě v reálném čase a místě za úkol (i když se zrovna nic jiného nedaří) zajistit bezpečnost a vymáhání práva. Kdyby stát udělal alespoň tohle, na severu by místní nedemonstrovali a případní extremisté by na svých akcích nemohli počítat s podporou od místních lidí...
DS
0 # Anonymní 2011-09-08 18:38
Republika Romburk

Romové už brzy vyhlásí na severu Česka samostatnou Republiku Chanov (třeba pod záštitou EU), kterou ČR okamžitě uzná. Rázem by obyvatelé Republiky Chanov nebyli českými občany a nemohli by se tak volně pohybovat po ČR a například se věnovat trestné činnosti. Občané Republiky Chanov nebudou součástí EU ani SIS (Schengenský prostor), tím pádem je pro ně vyžadováno platit vízum (60 EUR za vstup + pozvání), neměli by nárok ani na rozpočet ČR, ani na rozpočet EU, museli by začít makat a něco dělat sami. Pro tento účel by museli otevřít hranice obyvatelům EU, EEA (EHS), US a podobně, ale EU by vůči nim měla vízový režim. Romové v Chanově by konečně začali pracovat, měli by zároveň svůj stát, kam by si mohli sestěhovat své příbuzné a nebyli by oprávněni naprosto legální cestou k jednoduchému pohybu po území EU.
0 # Starý pán 2011-09-09 19:36
0 # Anonymní 2011-09-10 20:50
Zcela výjimečně do tohoto blogu zasáhnu.
Jakékoliv řešení či placené řešení otázek přemnožené populace Indie na úkor Evropy je zcela vyloučené z fyzikálních důvodů a zákonů !Tady není co řešit a válka bude tak jako tak.Vydržovat cikány je jen naivní představa zbohatlíků v USA a pokud máte jako zaostalý a chudý český stát na jejich výživu živte si tyto příživníky a vraždíci parazity klidně dál.
Adamos Komandos
0 # Anonymní 2011-09-18 16:18
Dobrý den,přečetla jsem si článek i komentáře(za oboje děkuji),a je to skutečně zvláštní, jsou tady Vietnamci, Číňané atd., všichni pracují s nikým nejsou problémy, jejich děti hovoří nejen česky, ale několika jazyky ("předvedla" mě to malá devítiletá Vietnamka), byla jsem na trhu a na něco jsem se ptala tam prodávající Vietnamky, která kroutila hlavou, že "nemluví česky" a přiběhla zřejmě její malá holčička a perfektní češtinou mě odpovídala, a když jsem jí její češtinu pochválila, tak mě řekla, že mluví ještě anglicky a německy. Cikáni nemluví ani česky, myslím si, že by se u Cikánů asi muselo začít školkou, aby ty děti, až přijdou do první třídy - uměly česky,a věděly co jim učitelka říká, jinak je to k ničemu.Děti přijdou do první třídy a ničemu nerozumí - a doma se česky nenaučí.Je to zvláštní, jsou tady - respektive našla jsem první zmínku o Cikánech již z roku 1416..Ale co se za těch 600 let změnilo, je to zvláštní etnikum kterého se nic nedotkne, zůstává celá staletí stejné, jen nějakých pár jednotlivců o kterých už nikdo neuvažuje jako o Cikánech, se změnilo, jsou vzdělaní, ale proč ta většina nemá o nic zájem ..
dubanová
0 # Vodník 2011-09-18 16:55
Ad Dubanová: ano. I já považuju těch 700 let za nejpádnější argument vůči celé té kocábovské politicky korrektní demagogii. Přes to nejede vlak, sorry...
0 # Anonymní 2011-09-18 19:28
Všechny vlády se celých 22 let obávaly nazývat věci pravými jmény a chodily kolem Cikánů i kolem toho, jak se chovají, jako že se de facto nic neděje..o Cikánech jednoduše nesměla padnout ani zmínka - vlády je nechaly aby se chovali, jak je jim ctěná libost - a to pouze ze strachu, abychom nebyli označeni jako rasisté..Tak Cikáni dostávali SVÉ DÁVKY, BYTY, nakonec zkusili i emigrovat, jako že je jim tady křivděno - pro barvu pleti - a když to nevyšlo a ta CIZINA od nich chtěla, aby se chovali jako lidé - tak se halt vrátili zpět do ČR.. A tady opět žádné křivdy - sociální peníze jim byly vyplaceny zpětně - a v případě že prodali byty - ve kterých, před svou "emigrací" bydleli - tak jim obce a města bez problémů přidělily byty jiné - a tak furt dokola.
Musí se naučit chovat zodpovědně - jinak to nemá konec! - bez skrupulí zničí byty - ve kterých bydlí, po čase - aniž by po nich někdo požadoval náhradu, jsou jim přiděleny byty jiné - které po čase opět zcela zničí.. a tak TO ŠLO celých 22 let, furt dokola - a až nyní nastal problém, který se bude muset a o velice rychle řešit..a teď se všichni velice diví, ale žádný problém se nevyřeší tím, že se jej nebudeme všímat, tak to nefunguje. Buď se budou chovat jako ostatní a to podle platných zákonů, tj. budou posílat děti do školy, chodit do nějaké práce, nebudou dělat "bordel", okrádat a přepadávat lidi, a když ano tak je musí policajti sebrat a soudy poslat do vězení, jinak to nikdy fungovat nebude..
dubanová
0 # Anonymní 2011-09-18 19:52
Ještě bych si dovolila podotknout, že jsem minulý týden četla v nějakém komentáři,že by se Cikáni měli obrátit se stížností do Štrasburku, protože je česká vláda diskriminuje.Měli by to udělat a zajímalo by mě jak by Štrasburk naložil se stížností - : že "rasistická" česká vláda - chce na chudácích Cikánech, aby posílali děti do školy, aby oni sami chodili do nějaké práce, aby nepřepadávali lidi, nedělali "bordel", jednoduše, aby se chovali,pokud možno jako lidi??
dubanová
0 # Anonymní 2011-09-19 00:14
A pak že si s těmi Cikány - nebudeme rozumět !!
Přečetla jsem si v Deníku.cz :
že v ČR ubývá gramotných žáků, peněz také...

Praha – V posledních letech znamená každý mezinárodní výzkum, který srovnává znalosti žáků, trauma. Vypadá to, že české děti hloupnou nebývalým tempem.

Autor: Kateřina Perknerová

Například testování PISA z roku 2009 zjistilo, že mezi 34 státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se umístili na 27. místě. Ještě horší je, že v porovnání s rokem 2000 se významně zhoršilo pět států, mezi nimi i Česká republika.

Výzkum zařazuje žáky podle porozumění a práce s textem do sedmi úrovní. „Alarmující je, že zastoupení českých žáků pod druhou úrovní způsobilosti vzrostlo ze 17 na 23 procent, u chlapců na 30 procent a u děvčat na 14 procent,“ uvedla národní koordinátorka projektu Jana Palečková. PISA 2009 prokázala mizerné znalosti českých žáků i v matematické (22. pozice z 34 zemí OECD)..
dubanová
0 # vodnik007 2011-09-19 00:37
Do Strasburku by mohli, hlavne si tam zazadat o podporu a snad i samostatny stat. Kosovo samostatnost dostalo a Palestici doufaji take.
Cesi zase maji delegaci v Izraeli a tam by se mohli poradit, jak resit otazku neprizpusobivych, popripade poazadat o pomoc se stavbou vysokych betonovych zdi.
V ramci cesko-izraelskeho pratelstvi bychom si meli pomahat.
0 # Vodník 2011-09-19 12:06
Vodnik007: vynikající nápad!
0 # Anonymní 2011-09-20 16:37
Jistě, akorát tim definitivně ztratíme Šluknovsko ;-)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)