Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nepiji alkohol, a láhev koňaku (tedy domnívám se, že jde o tento druh alkoholického nápoje – viz foto) – kupodivu bez kolku – už osm let zdobí jednu z polic v mém bytě, s předpokladem, že jednoho dne, až se stanu alkoholikem, nadejde její (poslední) okamžik.

Toto předesílám, abych vysvětlil, že rozhodně nejsem v oboru opilectví žádným odborníkem. Přesto mne zarazilo, jak málo se hovoří o otázce odpovědnosti státu za methanolové otravy. Jako by každý automaticky počítal s tím, že české soudy, v těchto sporech vždy, jak se naučily v době komunismu, na straně žalovaného a a priori zaujaté proti žalobci, nikdy nemohou takové žalobě vyhovět.

Domnívám se, že i když možná nikoli u soudů vnitrostátních, u ESLP je šance na odškodnění slušná. Stát sice nenese odpovědnost za škodu způsobenou trestnou činností svých občanů, ale pokud by se podařilo prokázat, že opatření učiněná v oblasti (relativní) zdravotní nezávadnosti alkoholických nápojů byla nedostatečná – a tak argumentovat lze zejména s odvoláním na situaci v jiných evropských státech i na nově implementované kontrolní mechanismy – odpovědnostní titul je tu a žalovaná Česká republika by se neměla být schopna žalobě ubránit.

Aktualisováno.
Tato zpráva, potvrdí-li se, by mohla mít v soudním řízení klíčový význam.

Komentáře   

0 # David Schmidt 2012-09-20 04:21
U zjevně pančovaného alkoholu by Česká republika mohla argumentovat doktrínou "No polluted hand shall touch the pure fountain of justice".
0 # Tomáš Pecina 2012-09-20 09:02
Maximy equity, přeneseny do českého právního prostředí, dokáží být občas úsměvné: na místě by tu bylo hovořit spíše o justiční stoce (kanálu) :-)
0 # Anonymní 2012-09-20 08:14
To ale znamena, ze od statu ocekavate, ze obcany aktivne ochrani pred ujmou, kterou si sami zpusobi. To je ale velmi malo konservativni postoj, spis socialisticky.

OR
0 # Tomáš Pecina 2012-09-20 09:08
Od občana nelze očekávat, že si do hospody bude nosit kapesní plynový chromatograf, takže újmu mu způsobil ten, kdo alkohol z nevhodné suroviny vyrobil, ale zároveň stát, který nevyvinul přiměřené úsilí, aby tomu zabránil.
0 # Anonymní 2012-09-20 10:39
Jasně, já tomu rozumím, jen mám za to, že to je koncepčně socialistický přístup. Stát v roli ochranitele, který má zajistit bezpečnost a blahobyt všech.

OR
0 # Anonymní 2012-09-20 13:28
Ad Anonymní: Až si stát přestane inkasovat 285 Kč z litru lihu za to jedno velké NIC, které udělal, tak od "koncepčně socialistického přístupu" jistě upustím.

JM
0 # Anonymní 2012-09-21 02:19
Spotřební daně se nevybírají jako protihodnota za nějakou činnost státu ("...NIC, které stát udělal..."). Jde o regulaci a o kompenzaci společenských externalit, které s sebou například konzumace alkoholu přináší.

Pokud by nebyla spotřební daň, alkoholici by si ničili zdraví a působili jiné společenské externality (kriminalita, sociální nezodpovědnost, atd.) za 15 Kč za půllitr vodky, a to na účet nás ostatních, kteří např. platíme stejné zdravotní pojištění jako oni, a nemusí se nadto po nás z veřejných peněz utrácet poblité chodníky (například).

OR
0 # Anonymní 2012-09-21 02:20
...uklízet poblité chodníky... sorry. OR
0 # Tomáš Pecina 2012-09-21 02:26
S úklidem poblitých chodníků to moc společného mít nebude, spíš s tím, že daň je vybírána za chování, které se obecně vnímá jako nežádoucí, a to je pro stát vždycky jednodušší se na tom přiživit. Divím se, že nikdo zatím nezavedl daň z pornografie.
0 # Anonymní 2012-09-21 02:50
OK, připouštím, že poblitý chodník není asi zrovna ta hlavní externalita, tedy jeden z klasických případů selhání trhu. Těžko lze ale myslím zpochybnit, že alkoholismus (kouření, motorismus... nevím teda jak ta pornografie...) s sebou externality (ve formě společenských nákladů) přináší a spotřební daně slouží, mimo jiné, k jejich kompenzaci.

Mám za to, že někde tudy povede hranice mezi konzervatismem a liberalismem.

OR
0 # Tomáš Pecina 2012-09-21 02:57
Nevím, jaký je správný konservativní a jaký liberální pohled, ale je mi jasné, že uvalit vysokou daň na prodej tabákových výrobků je společensky průchodnější mnohem snáz než zdanit excisní daní mléčné výrobky nebo knihy (známý to fetiš levicových intelektuálů).
0 # FORTUNA 2012-09-20 09:15
ad DS 20.9.12, 4:21: Ano, těžko se zloděj koní bude domáhat odškodnění za zmrzačení, které utrpěl, když ho jím ukradený kůň vyhodil ze sedla.

Pak, nevím co by ČR mohla mít společného se škodou,kterou teď nějací pijáci alkoholu utrpěli - jedině, že by pijákovi říkala: "...neboj se, jen pij, pij, zaručuji, že obsah lahve je ok." Contract je mezi pijákem a jeho dodavatelem, ne mezi pijákem a ČR, nebo to snad v česku zase neplatí?

Konečně postoj v této věci ani tak socialistický, jako postoj přijímající vše zastřešující autoritu státní správy, která, když se projeví jen jako pseudo, je viněna ze zrady.

mv
0 # Anonymní 2012-09-20 13:32
Celkové zdanění alkoholu přesahuje u běžných lihovin (40% obsahu alkoholu) 50% jeho ceny (spotřební daň plus DPH). Příklad s kobylou je teda opravdu těžce mimo mísu.

JM
0 # FORTUNA 2012-09-20 15:08
ad JM, 20.9.12, 13:32

Není to o kobyle, ani o koni.

Je to o možné ochraně státu před žalobou, ve smyslu, že člověk, který si koupil (nebo se podílel na) alkohol zjevně pančovaný, nebo zjevně vyrobený a prodávaný "na černo" (tedy alkohol, který zjevně nebyl pod kontrolou státu), tedy člověk, který se vědomě podílel na podvodu (tím, že zjevně kupoval alkohol, který se prodávat dle zákona nesměl - byl nepřiměřeně levný, třeba), není oprávněn se dovolávat (no hand shall touch) práva (the pure fountain of justice).

S daněmi, které stát vybírá, nebo nevybírá, to nemá nic společného (ani jako polehčující okolnost, jsou-li příliš vysoké). V konečné úvaze je ovšem nutno vzít v potaz, že ano, že v česku je vše jinak a citát se zcela zjevně týká anglosaského práva, ne českého.

mirek vorlický
0 # Anonymní 2012-09-20 15:27
Víte, pane Vorlický, on se ten metylalkohol prodává i s normálními, nepadělanými kolky.
JM
0 # FORTUNA 2012-09-20 15:57
as JM, 20.9.12, 15:27

Díky za reakci, ale na to se dá odpovědět:

1. PRÁVĚ. (Výsledek PSEUDO ochrany spotřebitele. Řešení: musíme se spoléhat především na vlastní rozum).

2. NO A CO? Dal stát někdy záruku, že v lahvi, na kterou někdo dal pravý kolek je pravý (tedy chutný, opojující, bezpečný, atd.) alkohol? Řešení: musíme najít toho,kdo dává pravé kolky (nebo i takové, které tak vypadají) na pančovaný alkohol - a pak mu dát najevo, že se mu to NIKDY nemůže vyplatit.

mv
0 # Anonymní 2012-09-22 13:01
Prosím vás, pane Vorlický, jak jako mám spoléhat na vlastní rozum? To si mám fakt nosit ten plynový chromatograf, nebo co si vlastně představujete?

P.S. Ministr Kubice už nejméně dva roky ví, jak řádí lihová mafie - výtečně, čím díl tím lepší.
0 # FORTUNA 2012-09-22 17:04
ad Anon.22.9.12. 13:01

Ponechám stranou tu možnost, že patříte k té části populace, která by v tom směru měla skutečné problémy.

Tedy jak: objednám-li si whisky a ono to je drahé jaké whisky v odpovídající skleničce, voní to jako whisky, vypadá to jako whisky a v konečné fázi to jako whisky i chutná, bude to nejspíš whisky. Jistě chápete kam mířím.
Přiznávám, že v okamžiku, kdy někdo dá do té whisky jed, který já dle výše uvedené metodiky nerozeznám, jsem nahraný.

Kubice: článek jsem nečetl, považuji to za zbytečné - PRÁVĚ. NO A CO?

mv
0 # Anonymní 2012-09-23 18:03
Kubice: článek jsem nečetl, považuji to za zbytečné - PRÁVĚ. NO A CO?

Aha. No, tak se mějte hezky a veďte tady dál monolog sám se sebou. Diskuse s vámi je evidentně naprosto zbytečná.

JM
0 # FORTUNA 2012-09-23 19:13
ad JM, 23.9.12, 18:03

Dobře, přečetl jsem si článek.

Celý problém, který zde máme, spočívá ve způsobu, kterým je společnost řízena. Alkoholová aféra je pouze jen jeden z jeho projevů. Celý stát je pro vnějšího pozorovatele řízen jako demokratický a právní. Ve skutečnosti ale, v tomto virtuálním státě, VIRT.ST., je stát další, který je řízen tzv. veřejnou mocí, VM, pomocí vrchnostenského práva. Někdy se VM a VIRT.ST. zřejmě prolínají. Byla vyhlášena "prohibici" alkoholu. Je příznačné, že prohibice byla vyhlášena pouze pro tento vnitřní stát (VM/VIRT.ST. "nenapadlo", že existuje svět mimo její prostor a zákaz se logicky týkal jen toho prostoru, který ovládá VM).

Následně se ozval svět, EU, a co my? VM se pokusila reagovat: Co vy, do vás nám nic není. Svět ale nelze ignorovat tak, že budu předstírat, že není, nebo jak je VM v česku zvyklá, že se pro ten účel udělá výjimka a jede se dál (tedy zákaz v česku, ale do zahraničí alkohol ano).
VIRT.ST. tedy vyhlásil zákaz. Je poučné, jak se situace v česku začala vyvíjet hned po něm. Veřejná správa, VS, dostala za úkol věc hlídat. Ve své pomatenosti ani nechápe význam slov. Všude se mluví o barelech a v televizi jsou vidět obyčejné nádrže. Barel je prosím sud. Toto by tak nevadilo, jako způsob jak VS pochopila zákaz vývozu. Celníci údajně již na D5 zastavovali osobní auta a hledali v nich alkohol. Cožpak je v ČR zákonem zakázáno mít v autě alkohol? Co je ještě více v této věci důležité, je tedy to, když se lahve našly, jak mluvčí celníků Jitka Blahutová (Právo, str.2,dole, 22.6.12) celou věc pochopila: "...nemáme v kompetenci trestat, protože je to zákaz vývozu vyhlášený ministerstvem...", tedy zcela určitě zákaz VIRT.ST. Když si něco vezu pro svoji potřebu, není to vývoz. Klíčové ale je: "...nemáme v kompetenci trestat". Ve stejném Právu,str. 11, vlevo dole, je napsáno jak policie trestala přestupky a jak vybrala v jiné věci 1,9 mil.Kč.
pokr.
0 # FORTUNA 2012-09-23 19:41
ad JM 18.30
Celý ten právní a administrativní binec je závislý na tom, kromě jiného, že přestupek není trestný čin. Asi před 2 nebo 3 lety výroba alkoholu a jeho zdaňování a kontrola přestaly spadat pod trestní řád, ale pod řád přestupkový. Tedy administrativně celou věc začala řídit ke svému prospěchu, veřejná moc, VM, a začala problémy řešit tak, že vybírala hlavně pokutu, čímž se i otevřel prostor ke korupci, aniž by byla potřeba věc systémově řešit (proto moje odpověď: PRÁVĚ. NO A CO?). Ministr vnitr, mám pocit, jednou smí vystupovat jako VM, jednou jako moc VIRT.ST. Toto míchání kompetencí, na jehož popis zde není místo, pak zapříčiňuje totální paralýzu státu, jak jeden právník píše, anomii. Je tedy vcelku jedno, co jeden ministr ví nebo nebo neví a jak dlouho, protože je sám ve střetu zájmů tím, že jednou zastupuje VM a jednou VIRT. STÁT. Tu věc prostě nelze řešit. Stačí chvíli poslouchat v televizi policejního ředitele a náčelníka celníků, aby to bylo jasné. Aby se aspoň něco dělalo, VM a VIRT.STÁT vymyslí další sadu kolků, které se výrobci pančovaného alkoholu budou musit naučit padělat.

Jo, a při kontrolách alkoholu na D5: VM - celníci - nemůže vybírat peníze, protože situace je pod kontrolou trestního řádu, tedy žádný přestupek. Veřejná moc pod tlakem času prostě nestačila se zorganizovat tak (vydat vyhlášky a podobně), aby za to, že lidé vezou ve svém voze alkohol, mohla od nich vybírat peníze, nebo dávat lidem pokuty, že si kašny berou vodu. Asi tak.

Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2012-09-23 20:07
Vážený pane Vorlický,
protože vaše příspěvky jsou informačně bezcenné (což vám tu řeklo už několik lidí, a já se s nimi plně ztotožňuji), rozhodl jsem se umožnit vám až na další postovat pouze jeden komentář za 24 hodin, tzn. mezi dvěma po sobě následujícími příspěvky musí uplynout doba nejméně 24 hodin, jinak příspěvek vymažu. Snad to přispěje k tomu, že se budete snažit psát kvalitní komentáře, které číst má pro ostatní nějaký smysl.
0 # Anonymní 2012-09-20 11:14
Hlavne treba vyzdvihnout nadmerne zdaneni lihu. Stat byl hamizny a zpusobil smrt 20 lidi. Po poslednim zvyseni dane poklesla (oficialni) spotreba o temer 10%.
0 # Anonymní 2012-09-21 02:23
Nj, když daň snížíme, třeba nám ta spotřeba zase vzroste... hurá. OR
0 # Anonymní 2012-09-20 11:46
Lidé oslepení metanolem mají jen mizivou šanci na odškodnění
www.lidovky.cz/.../
0 # Tomáš Pecina 2012-09-20 11:57
Nevím, který článek máte přesně na mysli, ale řeč může být o několika druzích odškodnění:

1. Odškodnění otrávených od odsouzených pachatelů. Získat exekuční titul nebude obtížné, ale faktická vymahatelnost je zřejmě nulová.

2. Odškodnění výrobců od státu. Toho lze dosáhnout buď po prokázání, že stát zavedl prohibici a neměl, nebo zavedl prohibici, protože se předtím dopustil pochybení při regulaci/kontrole trhu s lihovinami. To nemusí být neschůdné, i když složité, judikatura o zmařeném legitimním očekávání není k poškozeným právě vstřícná.

2. Odškodnění otrávených od státu. Velmi bude záležet na individuálních okolnostech, nakolik byla újma způsobena spoluzaviněním poškozeného, ale možnost úspěchu bych nevylučoval.
0 # Anonymní 2012-09-21 09:41
ad 2. (asi 3.): to byste pak mohl vymáhat na státu odškodenění i za nemoci způsobené kouřením a pitím ethylakoholu. myslím totiž, že láhev fernetu neobsahuje příbalový leták, kolik ho lze vypít. takže pokud vypiju 3 takové lahve "nezávadného" fernetu, tak se otrávím taky. u methylu to jde akorát s menším množstvím. p.švéda
0 # Anonymní 2012-09-21 10:51
navíc nevím o tom, že by stát nesl odpovědnost za obsah každé lahve alkoholu. nese stát odpovědnost za to, že v benzínu nebude cukr, v okurkách bakterie atp.? a že neprováděl kontroly? takže pokud mě na andělu okradou a evidentně tam není dostatek policistů, pak můžu ukradenou sumu nárokovat na státu?
0 # Tomas Marny 2012-09-21 00:34
Ona to je hlavne vina policie. Kdyz dostanou od drzitele autorskych prav trestni oznamen, ze nekdo nasdilel jedeb film, hned konaji, protoze to je snadna carka. Ze se u nas ve velkem padela alkohol, nikdy neresili, protoze to by bylo plno prace a carka az po pul roce. A najednou, kdyz je 24 mrtvych, to jde! To najednou konaji.
0 # gogo 2012-09-21 14:17
Coby právní bezvědomec si myslím, že ano. Stát převzal absolutní kontrolu nad výrobou alkoholu - tj. občan nesmí doma destilovat, ale musí tak činit ve schváleních palírnách. Dále stát kolkuje lahve určené pro trh.
Pokud otrávení požili jed z lahve s originálním kolkem, je podle mého názoru jednoznačně vymahatelná škoda.

Jestliže to tak není, bylo by správné od kolkování upustit a povolit neomezené domácí pálení - očividně by to nemělo tak dramatické zdravotní následky jako má současná aféra způsobená stávajícím systémem.
0 # Anonymní 2012-09-21 17:14
Info o protokole colníkov zrejme nepochádza z agentúry JPP (jedna pani povedala) - na počudovanie dokument nebol skartovaný či stratený. Takže "iba" 2 roky mal minimálne 1 štátny orgán dokázateľne vedomosť o pančovanom alkohole s obsahom škodlivín (síce nie metyl) - a ticho po pěšině. Lepšie povzbudenie pre celé siete tohto lukratívneho odvetvia si ťažko predstaviť. Prešiel im denaturák, tak poďme na metyl.

No bodaj by chudák, ktorý kúpil v kamennom obchode okolkovanú fľašu a prežil, štát nežaloval! Želám úspech.
EP
0 # Anonymní 2012-09-21 17:59
v každé lahvi s alkoholoem je jed. jde jen o dávkování. můžete namítnout, že lze zemřít i po rychlém vypití 8 litrů vody, jenže stejně tak se lze ujíst k smrti apod. alkohol ovšem je nepochybně jed, a že to byl o něco prudší jed na věci nic nemění
0 # Anonymní 2012-09-21 23:49
Keď v r. 2003 financminister B. Sobotka navrhoval zavedenie kolkov, ako dôvod uvádzal (okrem odstránenia daňových a colných únikov - nie zníženia) aj túto perlu ducha:

"Kolkování tvrdého alkoholu má přispět i k ochraně konzumentů. Zavedení tohoto opatření totiž bude mít za následek omezení prodeje lahví s podezřelým obsahem, které se dnes prodávají na některých tržištích."
Výsledok predčil očakávania aj najväčších fantastov.
EP

0 # Tomáš Pecina 2012-09-21 18:48
A propos, může mi někdo objasnit, proč moje láhev koňaku nemá kolek? A pokud tím porušuji zákon, neměl bych ji raději vypít?
0 # Anonymní 2012-09-21 20:12
bojite se pít mleko nebo jíst chleba ? hygyjena a celni uřad to ma na starosti, padají hlavy že nesplnily celní veci? Pálení šatu a bot vetnamcum jim jde ale lihoviny ??
0 # FORTUNA 2012-09-22 10:11
ad Tomáš Pecina, 21.9.12, 18:48
Mám doma několik lahví alkoholu, žádná nemá kolek, některé ho myslím neměly nikdy a nevím, že bych porušoval nějaké zákony, tím že alkohol z nich piji - jde to vůbec? Myslím, že to s tím právnictvím přeháníte. (pořád vidím). Ta je věc přece jednoduchá: kdyby se alkohol prodával za ceny s minimálním přijatelným ziskem (výroba je levná), 1/4 národa by furt blila po chodnících a flákala by se - což nejde, první ani druhé.
Potom stát chce prachy, tak ze všech třech důvodů alkohol zdaní. Státu nejde ani tak o zdraví lidí, jako o to, aby makali a platili daně. Z nějakého důvodu ve státní správě se shromaďují lidé, kterým to příliš nemyslí. Toto je patrné z toho, že si furt myslej, že kolky to spraví - byť normálnímu člověku je zřejmé, že kolky naopak umožní výrobu a prodej pančovaného alkoholu, tím, že se zfalšuji kolky, je-li třeba. Ve většině případů to ani třeba nebylo. Řešení je úplně jinde, ovšem na to česká státní správa prostě nemá, ať záměrně anebo proto, že je to pro ni samou zdroj černých peněz (korupce) - státní správa dává pokuty. Tady byste se měl zamyslet, proč od nějaké doby správa výběru daní z alkoholu (nebo nějak tak) začala být řízena přestupky a ne trestnými činy, kdo s tím přišel, kdo to podpořil (navíc i já - strojař - od určité doby smím vyrábět alkohol!!). Tam je klíč k tomu bordelu, který tu je.
mv
0 # Anonymní 2012-09-22 17:55
v německu začal oktoberfest, v česku metanol fest.
0 # Anonymní 2012-09-23 15:14
proč by měl stát ochraňovat jen ty hnusné opilce? jsem pro garanci zdravotně nezávadných myší kočkám!
0 # Dan Dvoracek 2012-09-24 14:51
Já bych jen na doplnění poznamenal, že vedeme dlouhodobý a marný boj s NS a ÚS o to, zda stát odpovídá za škodu způsobenou nezákonným/neústavním normativním aktem. Obě instituce opakovaně a zcela zabedněně tvrdí, že pokud je nástroj státu, jímž páchá škodu, povahy normativní, stát za škodu neodpovídá, i kdyby ten příslušný akt byl vrcholem svévole, nezákonnosti, neústavnosti a hnusu. Normativní činnost totiž prý není úřední postup, dokonce ani v podzákonné prováděcí rovině ne.

Je to judikatura způsobující silný dávivý reflex, nicméně je zde a jeví se neprolomitelnou.

Protože prohibice byla zavedena aktem majícím zřetelně normativní povahu, je stát z obliga. Napište svému oblíbenému ústavnímu soudci.
0 # Tomáš Pecina 2012-09-24 15:03
Prolomeno to už bylo v případě nesprávně implementované evropské legislativy (nechce se mi teď hledat sp. zn.), a jistě přijdou i další případy.
0 # Dan Dvoracek 2012-09-24 15:15
To je nám samozřejmě dobře známo. Francovich je nezajímá s geniálním argumentem "toto není problém evropského práva". Strávil jsem tím několik set hodin života a zažil s tím bezkonkurenčně největší pocity marnosti ve své "kariéře".
Nevím, co víc bych s tím mohl dělat. Dovolání mraky, ústavních stížností mraky na různé senáty, se soudci a dokonce i s asistenty hovořeno, nic. Všechna rozhodnutí unisono říkají - je nám fuk, jak nezákonná ta vyhláška je, je to normativní činnost, takže ne úřední postup, takže ne škoda. Jak do zdi.

Zkoušeli jsme všecho - argumentovat tou Evropou, i ji vynechávat, aby nemátla, psát to podrobně a detailně, i psát to jendoduše a koncentrovaně, hovořit u ÚS podrobně a sofistikovaně, i zapáleně a emotivně. Nikdy jsem si neudělal názor na to, jestli jsou tak pitomí a nechápou to, nebo prostě chápou velmi dobře a chrání fiskus.
0 # Tomáš Pecina 2012-09-24 15:20
Pak zbývá jen navštívit lékárnu a zakoupit antidepresiva, advokátské balení.
0 # David Schmidt 2012-09-24 17:59
Proč nelze žalovat podle občanského zákoníku?
0 # David Schmidt 2012-09-24 18:08
Proč nelze žalovat podle občanského zákoníku?
0 # Tomáš Pecina 2012-09-24 18:24
Žaloba podle § 13/420sq. ObčZ by byla rekvalifikována a postoupena příslušnému ústřednímu správnímu úřadu (II. ÚS 1191/08).
0 # David Schmidt 2012-09-24 18:35
"Z obsahu žaloby stěžovatele je zcela jasně patrno, že se domáhá náhrady nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím v občanském soudním řízen"

Ale to my nechceme. Žádný zvláštní zákon o odpovědnosti státu v případech, kdy normotvůrce poruší pravidla svého zmocnění, nemáme a 82/1998 se týká pouze rozhodnutí a nesprávného úředního postupu.
0 # Tomáš Pecina 2012-09-24 18:55
Pak můžete zkusit žalobu na náhradu škody odůvodněnou vadným právním řádem: cosi jako vada věci :-)

Bojím se, že skončíte s p. Dvořákem ve frontě na ta antidepresiva.
0 # David Schmidt 2012-09-24 21:51
Ne vadným právním řádem, ale jeho vadnou komponentou. Krom toho, tentokrát něco takového navrhuje i prof Tichý, viz Google.
0 # Dan Dvoracek 2012-09-25 10:12
Žalovat to podle ObčZ zkoušeno opakovaně - neúspěšně. ObčZ nedopadá na škodu způsobenou výkonem veřejné moci, říkali pánové a dámy na soudě.
0 # David Schmidt 2012-09-25 15:19
Jistě jen typická duchaplná negace žalobního bodu. Prostě nejde, tečka.

Do věci nepromlouvá jen právo EU, ale i Evropská úmluva. Ta není konstruována jako primární garance, naopak stát má mít dostatečně zajištěnou efektivní ochranu před porušováním práv Úmluvy již u sebe (čl. 13). Pokud vezmeme v potaz pozitivní závazky státu, procesní ochranu práva na život a závěr judikatury ESLP, že i samotná legislativa může být dostačujícím pro narušení práva Úmluvy (Dudgeon v UK), tak je nutné tímto tím spíše setrvat na základní normě OZ, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil svým protiprávním jednáním.
0 # Dan Dvoracek 2012-09-26 09:59
Ale no s tím vším já souhlasím a už skoro deset let to všude pořád do zblbnutí píšu. Akorát je to k ničemu, protože - jak jsem již napsal - jsou buď tupí nebo chrání fiskus.
0 # FORTUNA 2012-09-25 08:47
Takže jsem v podmínce. Ano, již jsem se opakoval.

1
TP zde chvályhodně napadá český Kocourkov. Klíč k nápravě Kocourkova je schován v českých pojmech jako přestupek, veřejná moc, veřejné právo. Ovšem, chtít na právnících, aby toto přiznali, je jako chtít na zarytém komunistovi, aby přiznal, že aplikace marxizmu-leninizmu do života je blbost. Tak holt se musí čekat, až se to zhroutí samo, nebo pod tlakem zvenku.

2
Ještě k DD, 24.9.12, 15:15
Je-li zákon špatný (hnusný, odporný), není pomoci - takoví jsou ve státě lidé. Je-li zákon špatný (nepoužitelný) pak, zjistí-li to soud, subjekt musí být odškodněn, což by platilo i v česku, kdyby tu platilo Dicey´s: "...the subjection of public authorities to the ordinary courts is the cornerstone of the rule of law...", 1885. To tu ale neplatí, protože tu platí 1. Vaše zkoušení všeho je tedy zcela logicky marné, škoda stovek hodin času a ještě výdaje na antidepresiva?

mirek vorlický
0 # David Schmidt 2012-09-25 09:54
A protože se musí někde začít, tak např. já ode dneška přestávám používat pojem "vrchnostenský"

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)