Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ze zákona na ochranu republiky, č. 50/1923 Sb.:

§ 11
Urážka presidenta republiky.

  1. Kdo před dvěma nebo více lidmi presidentu republiky nebo jeho náměstku na cti ublíží vyhrůžkou zlého nakládání nebo jiným hrubě zneuctívajícím projevem nebo ho uvede ve veřejný posměch,
   kdo pronese o něm obvinění, věda, že tím vážně ohrozí jeho čest,
   trestá se za přestupek vězením od osmi dnů do šesti měsíců.

  1. Dopustí-li se vinník činu veřejně nebo tváří v tvář presidentu republiky (jeho náměstku) neb opětovně před dvěma nebo více lidmi při různých příležitostech nebo ho tělesně ztýrá, trestá se za přečin vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.

 1. Důkaz pravdy i přesvědčení o pravdě je vyloučen.

Komentáře   

0 # Gogo 2016-11-15 16:58
youtu.be/9pq6i1EGFKQ
A mame tu razem obe klicova temata poslednich dni pekne pohromade.
0 # Leon Kreutzfeld 2016-11-15 17:23
To vite, soudruzi z Parlamentu nechteji udelat stejnou chybu jakou udelal soudruh z Vychodniho Nemecka kdyz jezdil po Praze v otevrenem aute.

Vtipama to zacina a atentatem na panstvo konci. Cesi jsou smejici se bestie, ktere dokazi sve pany nekdy i pokousat.
0 # Otto 2016-11-16 14:06
Vždyť to je zákon z roku 1923! Za dob Heydricha nějaké Východní Německo (DDR) ještě neexistovalo.
0 # Leon Kreutzfeld 2016-11-16 15:02
To byla umelecka licence Otto. Historicky spravne jsem mel tedy napsat "soudruh z budouci NDR".
0 # James White 2016-11-15 17:41
Prosím o vysvětlení: "Důkaz pravdy i přesvědčení o pravdě je vyloučen.". Jako laik to čtu, že pokud řeknu, že president šilhá tak jsem se dopustil urážky a je irrelevantní zda opravdu šilhá či ne. Je to tak ?
0 # Tomáš Pecina 2016-11-15 18:44
Je-li vyloučen důkaz pravdy, znamená to, že se nemůžete vyvinit tím, že prokážete pravdivost toho, co jste o státohlavě pronesl. Dokonce vám ani soud nedovolí takový důkaz provést, tím byste totiž dále hanobil (podobné je to u holokaustu, tam je rovněž důkaz pravdy, resp. lži vyloučen).

Vyloučení důkazu přesvědčení o pravdě znamená, že nelze prokázat absenci subjektivní stránky (zavinění) tím, že byste prokázal, že jste byl o pravdivosti tvrzeného přesvědčen – což je poněkud nadbytečné s ohledem na to, že ani samotná pravdivost by vám nepomohla. Nicméně takový důkaz je nepřípustný, soud bude prokazovat pouze to, zda jste výrok pronesl a zda je hanobící. Nic dalšího se řešit nebude; tedy vyjma vašeho trestu.
0 # Anonymní 2016-11-15 18:41
Ta mucha sere na pána Císaře
0 # Anonymní 2016-11-15 19:43
Zvláště fascinující je zákaz prezidenta obvinit, při vědomí možného ohrožení jeho cti. Bráno do důsledků se vedle toho jeví i papežská neomylnost jako extrémně progresivní koncept:-)

Glosátor
0 # Tomáš Pecina 2016-11-15 20:03
K čemuž je mi než podotknout, že ač Masaryk, pokud je známo, psací náčiní nekradl, zákon byl schopen již v r. 1923 správně anticipovat možné hanobivé eventuality.
0 # Mormegil 2016-11-16 15:45
Tipl bych, že pokus obvinit panovníka ze zločinu (lhostejno, zdali pravdivě čili nic) spadal pod laesio maiestatis tak nějak odjakživa.
0 # 64871 2016-11-16 07:50
Nutno dodat, že pan profesor Masařík omilostnil každého, na koho byl zákon uplatněn. Celkem dva lidi.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2016-11-16 11:19
Omyl. Zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z. a n. Od doby přijetí zákona do konce roku 1933, tedy za deset let, bylo vedeno 6244 politických procesů, během dalších dvou let jich bylo již 2728. Horší bylo, že zákon byl zaměřen hlavně proti komunistům a národnostním menšinám a byl navržen nikoliv jako dočasný právní předpis, nýbrž coby trvalá součást právního řádu, o čemž svědčí použité formulace v jeho textu. Neúměrně zostřoval tresty za tzv. politické zločiny, za akce směřující proti jednotě, bezpečnosti a charakteru státu, včetně jejich pouhé přípravy. Byla jím zcela suspendována demokracie, neboť stát na jeho základě zřídil pro zvlášť těžké činy proti bezpečnosti země neporotní státní soudy; zákon připouštěl zastavení periodického tisku, jehož psaní by závažně ohrožovalo bezpečnost státu a jeho činitelů nebo porušovalo národní či náboženskou toleranci atd. Zcela zbytečnou ochranu poskytoval státním symbolům a ústavním činitelům. Nejvyšší soud svými výklady zákon ještě zostřoval, takže trestnými se staly i výroky, že „ČSR je vazalem Francie“ či že „císař pán byl lepší vládce než Masaryk“. Když komunistický poslanec Josef Haken postavil v parlamentu před ministerského předsedu symbolicky láhev lihu ozdobenou československou vlaječkou zapíchnutou do korkové zátky a láhev se převrátila a rozbila, byl vydán podle zákona na ochranu republiky k trestnímu stíhání pro hanobení státních symbolů.
0 # Rýže 58 2016-11-16 15:32
Ano byl vydán a dostal 500kč pokuty. Sice nechápu, jak to mohli změnit na peněžák, ale stalo se.
0 # SPECZ 2016-11-16 16:24
Nějak nám začíná totalita rychle přituhovat: novinky.cz/.../... - dohromady s tématem článku mi to dává dost nepěknej obrázek ...
0 # Leo Tydlitát 2016-11-16 22:17
Jan Bartošek (ŽDU-ČSL) k tomuto thematu:

Jaroslav Hašek napsal „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ mezi lety 1921–1923. Není pro mě myslitelné, abychom za 95 let existence republiky jen lakonicky konstatovali: Kruh se uzavřel! (Zdroj)
0 # Anonymní 2016-11-17 14:12
Pokud by příslušný návrh přece jen prošel, bude to mít zajímavé důsledky při volbě prezidenta kandidujícího na druhé volební období. Situace, kdy jeden z kandidátů má v kampani privilegované postavení, notně zavání porušením čl. 21 odst. 4 LPS. Leda by stejná ochrana před difamací byla poskytnuta všem kandidátům. Nebo by byla prezidentovi po dobu volební kampaně suspendována.
0 # Anonymní 2016-11-21 13:12
Nu, pokud bude mít pravicová opozice smysl pro legrac, bude žádat doplnění o paragraf Hanobení představitele státu světové kapitalistické soustavy, EU a NATO. Když to všechno omylem a blbostí projde, jako např. přímá volba, jsme do roka v kriminále všichni.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)