Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Zajímavý právní problém se objevil dnes u Obvodního soudu pro Prahu 2. V řízení, v němž se žalobkyně domáhá po státu náhrady škody plus nemajetkové újmy, v součtu ve výši několika milionů korun, za nezákonné provedení exekuce, navrhlo ministerstvo, aby do řízení na jeho straně přistoupil soudní exekutor, neboť by mohl být dotčen ve svých právech, kdyby mu byla uložena povinnost k regresní úhradě.

Tvrdíme, že je to nepřípustné, protože stát již jednou v řízení je a nemůže proto přistoupit jiným svým orgánem jako vedlejší účastník, a navíc je velmi pochybné, že jsou exekutorova práva skutečně ve hře: jednak žádné řízení o regresní úhradě nebylo ještě zahájeno a není známo, zda a proti komu bude regres uplatňován, a dále, což je ještě důležitější, podle ustanovení § 18 odst. 6 zákona č. 82/1998 Sb. ten, proti němuž byl uplatněn nárok na regresní úhradu, má proti subjektu, který po něm regresní úhradu požaduje, právo uplatnit všechny námitky, které tento subjekt mohl uplatnit vůči poškozenému v řízení o náhradě škody. Samotným výsledkem našeho řízení tudíž nemůže být sféra exekutorových práv dotčena.

Dovedeno ad absurdum, do řízení o náhradě za průtahy by mohli takto přistoupit všichni soudci, zapisovatelé a vyšší, střední i nižší soudní úředníci, kteří se řízením měli co do činění…

Komentáře   

0 # Guy Peters 2008-10-27 21:35
No, nevím, co je na vedlejší intervenci špatného.
0 # Tomáš Pecina 2008-10-28 01:03
Kdyby nic jiného, tak náklady řízení.
0 # Guy Peters 2008-10-28 09:21
Ano, ale kvůli nim nemůžete nikomu upřít možnost hájit svá práva.
0 # Tomáš Pecina 2008-10-28 09:27
Jenže o jeho práva se začne jednat až v případném regresním řízení, zatím dotčen nijak není.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)