Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Tento den měl být první praktickou zkouškou autorisované konverse dokumentů (možnost jsme prvně odzkoušeli v D28, s poněkud smíšenými výsledky).

Nejprve jsem klientovi zaslal e-mailem hybridní plnou moc: jeho podpis je běžný, "ruční", podpis advokáta elektronický (klient má sice vlastní elektronický podpis, ale bohužel neznám bezplatný software pro podepisování PDF dokumentů, který by byl natolik user-friendly, aby ho průměrní, počítačově nepříliš gramotní klienti dokázali sami používat). Jde o plnou moc pro Ústavní soud; ten vždy vyžaduje u plné moci doložení originálu nebo úředně ověřené kopie.

První pokus vykonán na poště v Hořovicích. Výsledek: po 60 minutách pošta kapituluje a prohlašuje, že konversi nedokáže uskutečnit ani s nasazením veškeré dostupné techniky a personálu.

Naštěstí má klient cestu do Prahy, a posílám ho tedy na "vyzkoušenou" poštu Praha 2, Moravská. Konversi provádějí simultánně čtyři pracovníci, cca za tři čtvrtě hodiny se daří. Výsledek má ovšem drobnou vadu: Adobe hlásí, že dokument byl po podepsání změněn. Budeme předstírat, že o tom nevíme, v naději, že stejně benevolentní budou i na podatelně Ústavního soudu – technický pokrok zkrátka něco stojí.

Na téže poště o několik hodin později žádám o konversi tří dalších dokumentů, soudních rozhodnutí, exekučních titulů s vyznačenou doložkou vykonatelnosti. Průběh je dramatický. Nejprve pracovnice prohlašuje, že umí provést pouze konversi jednostránkového dokumentu, a jeden z mých dokumentů má strany čtyři. Následuje stručná instruktáž v používání skeneru. Dvě jednostránková usnesení se daří oskenovat na první pokus, avšak se čtyřstránkovým rozsudkem je potíž. Nejprve jsou stránky vzhůru nohama. Podruhé není v pořádku jejich pořadí. Až na třetí pokus, kdy si pracovnice nejprve celý dokument okopírovala a tyto kopie ve správném pořadí založila do automatického podavače, se vše daří. Odcházím se třemi CD, přemýšleje nad historkou o kočkách Lorda Rutherforda. Doba konverse: cca 35 minut. Slušné, vzhledem k předchozím zkušenostem.

Přicházím domů, otvírám obálky, vkládám CD do stroje a žasnu: Gnome u všech tří disků hlásí "Blank CD".

Aktualisováno.
V D58 reklamuji. Je mi sděleno, že nově vypálit soubory ze včerejška neumějí, ale provedou konversi znovu. Za pouhých 45 minut je vše hotovo, tentokrát bezchybně. Tedy téměř
Přidat komentář