Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Mohutná vlna datově-schránkové latiny se vzedmula v posledních dnech v českých mediích. Kupř. na serveru ITBIZ v článku, na který odkazuje i Lupa.cz, autor Jiří Kocourek tvrdí (resp. tvrdil: článek byl později podstatně přepracován), že datové schránky umožňují, ne-li přímo podněcují trestnou činnost, a jako příklad uvádí podvodnou firmu, která k soudu podá velké množství návrhů na vydání platebního rozkazu k nonexistentním pohledávkám, očekávajíc, že ti z takto oslovených, kteří si svou schránku nevybírají, skončí s exekučním titulem na krku.

Na podporu svého tvrzení si ITBIZ přibral advokáta Josefa Aujezdského, který hlouposti v článku uvedené sice přímo nepotvrdil, ale z textu není patrno, že by je uvedl na pravou míru.

Ve skutečnosti je popsaný postup cestou v lepším případě k chudobě, v horším do kriminálu: mediální bublináři totiž přehlédli § 17 odst. 4 větu za středníkem zákona č. 300/2008 Sb., která vylučuje fikci doručení tehdy, je-li vyloučena jiným právním předpisem, a tím je u platebního rozkazu ustanovení § 173 odst. 1 OSŘ.

Theoreticky je sice možné dosáhnout v případě žalovaného, který si datovou schránku nevybírá, rozsudku pro uznání, avšak ani v takovém případě nepůjde o nijak výnosný business, protože jednak je tu risiko, že žalovaný se ubrání exekuci (např. s poukazem na nález Ústavního soudu v kause Čepro), jednak jsou tu náklady řízení, které podvodník bude muset zaplatit těm, kteří se bránit budou, a samozřejmě i perspektiva trestního stíhání za tento druh podnikání, na které platný TrZ pamatuje přiměřeně vysokými, dle výše způsobené škody odstupňovanými sazbami.

A kromě toho, společnost, která si nevybírá datovou schránku, bude jen stěží vlastnit exekucí postižitelný majetek: kde nic není, ani exekutor nebere.

Ve skutečnosti skýtají datové schránky podstatně vyšší míru ochrany než doručování klasické, kdy procesní úspěch začasté záleží na ochotě poštovní doručovatelky vypsat formulář oznámení o uložení zásilky. Ale to pro česká media není zpráva…

Nevěřte ničemu, co se píše o datových schránkách a jejich nebezpečnosti. Jedna polovina jsou lži a nepodložené katastrofické spekulace, druhá informatická červená knihovna a povídačky pro čtenáře, jejichž interakce s moderními technologiemi končí schopností zmáčknout tlačítko dálkového ovladače k televisoru a výkonnost v disciplině skoku na špek je pak tomu úměrná.

Ostatně slyšel jsem, že když se v českých zemích zaváděla železnice, bylo to prý ještě o něco horší…

Aktualisováno.
Článek byl, zřejmě pod vlivem kritiky přicházející z různých míst, nejen z tohoto blogu, podstatně přepracován, takže co jsem uvedl, již pro jeho současnou revisi neplatí.

Komentáře   

0 # Anonymní 2009-11-22 14:27
1) Nechapu, jak jste dospel k nazoru: "že datové schránky umožňují, ne-li přímo podněcují trestnou činnost". Nic o podnecovani tam napsano neni, ani mezi radky. Mate moc velkou fantazii.

2) "A kromě toho, společnost, která si nevybírá datovou schránku, bude jen stěží vlastnit exekucí postižitelný majetek: kde nic není, ani exekutor nebere." - to je naivni tvrzeni. Zacatkem listopadu jeste nadpolovicni vetsina pravnickych osob si nevyzvedla pristupove udaje. Male firmy se musi ohanet, aby se uzivily a tuto povinnost mohou zanedbat. To se jim nemusi vyplatit, o cemz je tento clanek.

3) diskutabilni platebni rozkaz jsou jen dva odstavce clanku. Ten zbytek je IMHO urcite platny. Kdo si nevybira DS, koleduje si maler. Mozna ne pomoci platebniho rozkazu, ale pravnici urcite vypisou desitky jinych prikladu.

Leos Literak
0 # Tomáš Pecina 2009-11-22 19:15
Kdo si nevybírá DS, skončí stejně jako ten, kdo si dosud nevybíral běžnou poštu. To ale nemůže být thema na takto skandálně vyznívající článek.
0 # Petr Kočí 2009-11-23 04:37
Myslím, že autor si všiml ustanovení § 17 odst. 4 věty za středníkem zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů i ustanovení § 173 odst. 1 OSŘ, neboť uvádí „U platebního rozkazu se však fikce doručení u systému datových schránek neuplatní. Fikce doručení, která nastává desátým dnem od okamžiku, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky adresáta, se uplatní vyjma případů, kdy zvláštní právní předpis vylučuje náhradní doručení. U platebního rozkazu je náhradní doručení vyloučeno občanským soudním řádem.“.

Dále se domnívám, že kolega Josef Aujezdský se ve svém vyjádření („rizika vyplývající z nevyužívání datové schránky jsou obdobná jako v jiných případech, kdy je nepřevzetí zásilky spojeno s tzv. fikcí doručení“ a „[n]icméně k tomuto dochází v praxi i v případech, kdy je doručováno pozemní poštou, zejména pokud podnikatelé nepřebírají zásilky v místě svého sídla či v místě svého podnikání“) snaží strašení datovými schránkami jednoznačně usměrňovat.

U „perspektivy trestního stíhání za tento druh "podnikání"“ jsem si vzpomněl na jeden judikát NS, pro zajímavost: 11 Tdo 229/2004.
0 # Tomáš Pecina 2009-11-23 05:24
V době, kdy jsem článek komentoval, měl značně jinou podobu než nyní, čímž dochází k této konfusní situaci. Ano, nyní už si autor "všiml" :-)
0 # Tomáš Pecina 2009-11-23 05:33
Uvedený judikát znám, dokonce ho na tomto blogu sám cituji, nicméně nejsem si zcela jist, zda by byl na masového výrobce fiktivních faktur a následných žalob ještě aplikovatelný – přestože jeho právní věta zní velmi kategoricky.
0 # Anonymní 2009-12-10 22:36
Já si dovoluji pronést poněkud jízlivou poznámku: ČR není ani demokratickým ani právním a po vstupu LS v platnost dokonce není ani státem. Těším se na odůvodnění (s největší pravděpodobností zamítavé) kasační stížnosti. A.Novák

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)