Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

O případu majitele ivančické sběrny, který měl tu troufalost vystřelit za zloději odjíždějícími ve favoritu, jsme na tomto blogu nedávno psali (a poté emotivně diskutovali). K právnímu názoru Vrchního soudu v Olomouci se nyní přiklonil i Nejvyšší soud, který ve svém stanovisku vyslovil právní názor, že aby se mohlo jednat o stav silného rozrušení pachatele trestného činu zabití ve smyslu § 141 odst. 1 tr. zákoníku, tedy musí být nějaký mimořádně intenzivní podnět, který by jej mohl vyvolat. Takovým podnětem pak zásadně není krádež majetku pachatele, byť k ní v minulosti mohlo dojít již vícekrát, pokud navíc ani není zřejmé, kdo se dopouštěl předchozích krádeží.

Jak tedy správně pojednat zloděje, který se právě chystá opustit náš pozemek v doprovodu našich cenností?

Jak známo, vyfotografovat nebo natočit na video ho nesmíme, to by bylo porušením jeho osobnostních práv dle § 12 ObčZ a záznam nebo fotografie by rozhodně nebyly procesně použitelné. Použití střelné zbraně je rovněž vyloučeno; mohli bychom jí nejvýš – planě – hrozit, byť s risikem, že se tím dopustíme zločinu vydírání podle § 175 odst. 2 písm. c) TrZ. A tak zbývá zloděje zdvořile požádat, aby setrval na místě do příjezdu Policie ČR, která ho, budeme-li mít štěstí a na dané období nebude již vyčerpána quota pohonných hmot, zadrží a našemu majetku tak poskytne náležitou ochranu.

Jestliže snad zloděj neuposlechne, můžeme mu zamávat, příp. poprosit, zda by se nám nepodepsal do návštěvní knihy, kam by nám mohl i něco veselého nakreslit.

Aktualisováno.
Mluvčí NS Petr Knötig se pokusil mediální ohlas neutralisovat prohlášením, které trochu připomíná Špelcův výrok o korunovaném volu. Samozřejmě, že prchá-li zloděj s kořistí, útok na majetek pokračuje. Excesivní by použití zbraně bylo toliko tehdy, pokud by zloděj prchal bez kořisti, a to jen za situace, kdy by tato skutečnost byla nebo měla být střelci zřejmá.

Planě jsem se kojil nadějí, že tuto fasi judikatorního vývoje mají naše soudy již několik let za sebou…

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-03-08 13:54
a záznam nebo fotografie by rozhodně nebyly procesně použitelné

Takovou hloupost vám řekl kdo?

Pokud OČTŘ takové záběry obdrží zákonným způsobem, nejedná se o nezákonný důkaz.

Vidím, že vás ta Hilsneriáda opravdu rozrušila
0 # Tomáš Pecina 2011-03-08 13:59
Je vidět, že nečtete pravidelně mé blogy.

O procesní použitelnosti důkazů opatřených v rozporu se zákonem jsme široce diskutovali cca před půldruhým rokem, včetně usnesení Krajského soudu v Plzni, který se soud dotazoval žalovaného, zda souhlasí s tím, aby byly jako důkaz použity fotografie, na kterých fysicky napadá žalobykni; kupodivu, nesouhlasil.
0 # Anonymní 2011-03-08 14:06
Nevíte, proč soud vůbec nikde neřeší nutnou obranu? Je pravděpodobně rozhodnuto správně, že rozrušení nebylo zřejmě natolik silné, aby to z pokusu vraždy udělalo pokus zabití. Ale pořád tam přeci šlo o trvající útok, nebo ne?

ON
0 # Tomáš Pecina 2011-03-08 14:10
Nevím; je možné, že nutná obrana předmětem sjednocování nebyla. Počkejme si na rozhodnutí o dovolání.
0 # Anonymní 2011-03-08 14:20
"diskutovali cca před půldruhým rokem"

rád si diskuzi pročtu, když budete tak laskavý a hodíte mi na ni odkaz. děkuji
0 # Tomáš Pecina 2011-03-08 14:23
0 # Anonymní 2011-03-08 14:35
Jednalo se o občanské řízení. V trestním řízení je přípustné vše, co OČTŘ získali legálním způsobem. Když poškozený jako důkaz poskytne obsah emailové komunikace, můžou ho OČTŘ použít. Žádný souhlas k tomu nepotřebují, protože oni takový důkaz získali zákonným způsobem.
0 # Tomáš Pecina 2011-03-08 14:40
Obecně platí, že cokoli je důkazně nepoužitelné v civilním procesu, je nepoužitelné i v trestním. Jinak by vznikla absurdní a ústavně nekonformní situace, že by v trestu platila méně rigorosní pravidla pro dokazování než v civilu.

E-mailová komunikace je zcela jiný případ než fotografie/video; u e-mailu postačí souhlas adresáta.
0 # Anonymní 2011-03-08 16:23
Ano ČR je skutečně lhářům,podvodníkům a zlodějům země zaslíbená,zločinným srdcem a rájem Evropy,kde perou přes hazardní průmysl,nezpochybnitelně napojený na "plzeňská práva",peníze pocházející z trestné činnosti.Vše odstartoval profesor Klaus svým památným výrokem z počátku 90.let,že nebude rozlišovat špinavé a čisté peníze,které půjdou do českého hospodářství a ekonomiky.
Od tohoto památného výroku se podvádět a krást stalo zákonnou normou mafiánského,estébáckého kapitalismu a každý jinak smýšlející nepřítel zločinného státu,jeho státní správy a justice.Proto jsou na všech vedoucích postech ve státní správě ČR,Policii ČR a v justici ČR ty nejhorší morální zrůdy,vzájemně se kryjí a ČR funguje na principu organizovaného zločinu,kterým je i financována její politická reprezentace.
Josef Langhammer
0 # Anonymní 2011-03-08 17:17
TP: "Nevím; je možné, že nutná obrana předmětem sjednocování nebyla. Počkejme si na rozhodnutí o dovolání."

Ani tady to ale neřešili: 7 Tdo 793/2010 (viz link ve vašem předchozím postě).

ON
0 # Tomáš Pecina 2011-03-08 17:41
Ano. To je skutečně divné. Podle mne by nutná obrana měla být základním dovolacím argumentem, a mírnější qualifikace jako zabití jen podpůrným. Asi má obviněný obhájce-realistu.
0 # Anonymní 2011-03-08 18:52
No tak zase by bylo třeba se podívat na minulost, vsadím se, že minimálně dva ze senátu zase nemají v pořádku svoje svědomí resp. integritu.
0 # Tomáš Pecina 2011-03-08 21:21
Většina – rozhodovalo trestní kolegium, ne senát.
0 # Guy Peters 2011-03-08 22:56
Nevíte, jak jít ad fontes, místo pouhé tiskové zprávy? Ten nový vyhledávač, to je peklo.
0 # Tomáš Pecina 2011-03-08 23:13
Po určité experimentaci jsem dospěl k závěru, že to ještě vystavené nemají.
0 # Anonymní 2011-03-09 09:11
Proč se NS vůbec nezabýval nutnou obranou, je záhada. Nějak mi to nejde dohromady s nedávným rozsudkem NSS ve věci "revizor zadržuje černého pasažéra".

Ve věci "na zloděje nestřílejte" a mne mj. zaujala tato pasáž: "Ostatně poukazuje-li obviněný v této souvislosti na výpověď svědka M. S., který měl vypovědět, že při příjezdu obviněného byly dveře u řidiče zavřené, a on seděl na sedadle spolujezdce s nohama ven, přičemž V. H. „čupěla hnedka u mých nohou“,..."

Pro krádež šrotu netradiční modus operandi...

"V obecné rovině se Nejvyšší soud s těmito úvahami odvolacího soudu ztotožňuje, když ostatně ve své podstatě vychází zejména z komentáře k novému trestnímu zákoníku, jak také odvolací soud uvedl." Nejvyšší soud se ztotožnil s komentářem, který sám (jeho soudci) napsal aneb co námi v komentáři od Becka psáno, to je dáno.

Martin
0 # Martin Kalenda 2011-03-09 12:13
Myslím že obviněný si nadrobil především tím že vypovídal. Přesnějí že vypovídal čistou pravdu v domění že je v právu.

Bohužel je to dle mého laického názorů nepěkný precedens protože zrovna tento člověk střílel když auto už odjíždělo a k žádnému útoku nedošlo. Sám to barvitě popisoval v TV reporáži, čímž si asi moc nepřilepšil. Když by byl ve sběrně a "měl by obavu o život" asi by dopadl jinak.

Tak jak tak existuje u nás v domě jistá hranice (schody), po jejichž překročení nemí kudy utéct a raději půjdu na 6 let do báně než bych na ty schody někoho pustil.
0 # Anonymní 2011-03-09 15:48
K použitelnosti důkazů: TP: Obecně platí, že cokoli je důkazně nepoužitelné v civilním procesu, je nepoužitelné i v trestním. Jinak by vznikla absurdní a ústavně nekonformní situace, že by v trestu platila méně rigorosní pravidla pro dokazování než v civilu.

Bohužel v ČR skutečně taková absurdní situace panuje. Pro civilní řízení rozsudek Nejvyššího soudu, vydaný pod č. R 39/99, nezná z nepřípustnosti protiprávně pořízených důkazů výjimky, zatímco pro trestní řízení R 7/2008 počítá s vyvažováním zájmu na zjištění skutkového stavu a ochrany soukromí.

JS
0 # jonáš 2011-03-09 19:44
Mmch je někde prokazatelně zjištěno, že by ti dva postřelení z oné sběrny něco skutečně odnesli? Všude jde jen o "domnělé zloděje". Navíc z těch popisů mám pocit, že to auto nestálo na pozemku střelcově, ale na veřejném .. nemluvě o tom "čupění".
0 # Tomáš Pecina 2011-03-09 23:30
Ad JS:

To zřejmě jen levá ruka neví, co dělá pravá. Trestní soudci civilní judikaturu neznají a vice versa, to je nepřekvapivý jev.
0 # Jakub Moc 2011-03-10 11:13
Ad JS: Viz článek Jana Kociny Záznamy telefonních hovorů pořízené třetími osobami jako důkaz v Bulletinu advokacie 3/2009 (str. 24-26). Shodně s (nejen) mým názorem hodnotí R 7/2008 jako chybné. Mimochodem, publikovat ve sbírce něco, co je v podstatě obiter dictum, to je taky poněkud podivný postup.
0 # Jakub Moc 2011-03-10 11:23
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Jakub Moc 2011-03-10 11:24
Nerad otravuji, ale můj komentář znovu zmizel v antispamové černé díře. :-(
0 # Jan Potměšil 2011-03-10 14:05
Ad procesní použitelnost "nelegálních" důkazů - R 7/2008 má min. další dva "nástupce", tedy usnesení, která se na to dříve zmíněné odvolávají. dále myslím platí, že v trestu je volnější situace než v civilu - v trestu se často souhlas dotčené osoby nevyžadsuje. Podrobněji jsem se to pokusil shrnout nejdřív na Jiném právu a pak v podrobnější verzi zde, kde je text ke stažení.
0 # Jakub Moc 2011-03-10 15:05
dále myslím platí, že v trestu je volnější situace než v civilu - ano, ale právě toto kritizujeme jako zcela absurdní. :-) Jinak za odkaz díky, vzhledem k délce textu pročtu až později.
0 # Tomáš Pecina 2011-03-10 20:07
Bezpochyby. Podle mě je neudržitelné, že by mohl být na základě identických důkazů pachatel v trestu odsouzen a zároveň by pro nepřípustnost důkazů uspěl v civilu, to by byl princip O. J. Simpson postavený na hlavu.
0 # Anonymní 2011-03-18 17:23
Pokud jsem dobře rozuměl, bylo konání nakonec kvalifikováno jako pokus o vraždu.
Zrovna teď slyším z TV Nova, že policisté stříleli po nějakém ujíždějícím řidiči. To pokus o vraždu není? Asi ne. Nestřílel totiž nějaký Pepík Netáhlo, ale český stát v zastoupení úřední osoby.
0 # Jakub Moc 2011-03-18 17:40
Pražský vrchní soud snížil trest pro mladistvého Roma, který v dubnu v Krupce na Teplicku zbil a znásilnil dvanáctiletého chlapce. Agresor si tak ve vězení odsedí pět let místo deseti, se kterými odešel od ústeckého krajského soudu.

Ústecký krajský soud poslal v listopadu útočníka do vězení na deset let. Soudci totiž dospěli k závěru, že nešlo jen o pohlavní zneužití, loupež, vydírání a znásilnění, ale že se šestnáctiletý Rom se svým nezletilým komplicem pokusili dvanáctiletého hocha v Krupce i zavraždit. A deset let bylo maximum, které soud mohl neplnoletému útočníkovi uložit.
"My jsme přitom nikdy nepožadovali, aby byl pachatel souzen za pokus vraždy. A odvolací soud dnes našim námitkám vyhověl," řekla [náměstkyně ústeckého krajského státního zástupce] Bradáčová. "Ze zákona máme povinnost podávat odvolání i ve prospěch odsouzeného, pokud je podle našeho názoru rozsudek nesprávný. Právě to se v tomto případě stalo," dodala.
(Zdroj: iDNES).

Bez komentáře.
0 # Anonymní 2011-03-30 12:14
HLEĎME jaký zvrat...
0 # Tomáš Pecina 2011-03-30 12:33
Ano, právě o tom píšu.
0 # Anonymní 2011-04-09 02:21
Coze? Ze zakona maji statni zastupci povinnost podavat odvolani pokud maji nazor ze rozsudek nespravny? Co to je za blbost? To slysim poprve.

Ale jinak si myslim, ze by soud nemel jit ani v trestnim rizeni nad navrhy stran...nemyslite?

jg
0 # Tomáš Pecina 2011-04-09 11:16
Co to je za blbost? To slysim poprve.

Zřejmě extensivní výklad § 2 odst. 5 a 6 TrŘ.

Ale jinak si myslim, ze by soud nemel jit ani v trestnim rizeni nad navrhy stran...nemyslite?

Jsem pro kontradiktorní trestní řízení, kde by to mělo být samozřejmostí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)