Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Už mě to vážně začíná štvát. Další dílčí novelou má být změněno ustanovení § 57 odst. 1 ObčZ, protože se zjistilo, že pořadatelé tzv. předváděcích akcí bránili svým zákazníkům odstoupit od smlouvy tím, že jim dali podepsat pozvánku k uzavření smlouvy.

Snaha řešit každou formu nepoctivosti zvláštní právní normou je cestou do pekel, jejímž výsledkem bude tak nejvýš největší korpus psaného práva na světě, jemuž nikdo nebude rozumět, nikdo ho nedokáže vyložit, protože česká judikatura je tradičně nejasná a rozkolísaná, a hlavně ho nikdo nebude respektovat, protože strach s případných nepříznivých následků se zdaleka nevyrovná zisku z protiprávního jednání. Pokračovat bude to, co zde máme nyní, tedy jungle v kulisách právního státu.

Samotný příběh českých předváděček bývá podáván melodramaticky až kitschovitě: nebozí senioři, pevně přesvědčení, že jim někdo, nota bene obchodní společnost nebo jiný soukromý podnikatel, jehož jediným logickým raison d'être je dosažení zisku, nabídne autobusový zájezd a další benefity zcela zdarma, jen pro jejich krásné modré oči, jsou na místě samém vystaveni nevybíravým praktikám podnikatelů, kteří se je pokoušejí přimět k uzavření nevýhodných smluv, z nichž se po návratu oběti jen s největším vypětím sil snaží vyvázat např. cestou odstoupení.

Za prvé mám za to, že každý, kdo je způsobilý k právním úkonům, je odpovědný za své jednání a musí mít aspoň tolik elementární soudnosti a předvídavosti, aby fraudulentní charakter nabídky zájezdu zdarma odhalil. Jistě, v každé době existují lidé, kteří utratí horentní sumy za různé kosmodisky nebo masti na růst penisu nebo zvětšení prsou; takto vynaložené prostředky soukromě označuji za školné ve škole života a necítím s osudem těchto spoluobčanů nejmenší dávku sympathií. Nazvěte mne asociálem, je to váš legitimní názor.

Za druhé, jestliže míra nátlaku na akci překročí přijatelnou mez, je primárně na poškozených, aby se mu bránili. Nejsou ovce a ke své obraně mají přinejmenším ústa k protestu, mobilní telefony k přivolání policie a francouzské hole pro případ, že by se někdo pokusil zasáhnout do jejich fysické integrity.

Za třetí, k tomu, aby státní orgány tomuto druhu nekalého podnikání učinily přítrž, mají dostatek prostředků už nyní. Smlouvy, včetně případných rozhodčích doložek, by měly být soudem uznávány za neplatné prakticky automaticky, a kdyby se poškození mohli domoci náhrady za zásah do svých práv žalobou na ochranu osobnosti (byli pozváni na výlet, ne na několikahodinovou obchodní presentaci), a soudy jim za to přiznávaly satisfakci v desítkách tisíc korun na osobu a den, přičemž řízení u soudu by netrvalo pět let, ale tři měsíce, byl by tento druh podnikání do roka minulostí.

To se ovšem nestane, místo toho se můžeme dočkat jen další novely zákona, po jejímž přijetí podvodníci jen mírně pozmění svou praxi a budou vydělávat dál.

Komentáře   

0 # Unknown 2012-06-13 15:31
Je samozřejmě nesmysl přijímat extra zákon ke každé nové formě zavrženihodné činnosti.

Ovšem stejně jako si nadstandardní ochranu zaslouží mladiství, zaslouží si ji i senioři. To pochopitelně neznamená, že jsou senioři apriorně nesvéprávní, nebo neschopní se bránit. Jakožto seniorovi vám to už tak rychle nemyslí a snadno se unavíte, takže je mnohem snazší vás ukecat, dořvat, zmanipulovat nebo utahat tak, že už je vám všechno jedno.

Je naivní se domnívat, že možnosti obrany zdatného třicátníka/čtyřicátníka (v plné síle, s dostatečnou zásobou životních zkušeností a slušným finančním zajištěním) a seniora jsou stejné bez ohledu na to, zda jde o obranu verbální, právní, nebo fyzickou. Nejsou, senior je v nevýhodě.

Mimochodem, pokud firma tvrdí, že je nějaká služba zdarma, tak by měla být zdarma. To, že je to ekonomický nesmysl, je v první řadě problém firmy, která to takto inzeruje. Argumentovat tím, že senioři by měli vědět, že nic není zadarmo je jako argumentovat tím, že kdyby slečna o sex nestála, neoblékala by se tak vyzývavě (neb si musela být vědoma, že krátká minisukně a velký výstřih vyzývavé jsou).

Když vás někdo pozve zdarma na zájezd a večeři, tak tím nezískává právo vymáhat na vás protislužbu, ale získává tím jen a pouze právo pobývat ve vaší společnosti a to pouze tak dlouho, dokud vám to vyhovuje.
0 # Tomáš Pecina 2012-06-13 15:43
Naivita/vypočítavost kontrahenta je jedním z relevantních argumentů, i když vaše přirovnání v zásadě uznávám za validní. Slušelo by se k němu arci dodat, že kdyby vyzývaně oblečená slečna tvrdila, že se cítí nemajetkově poškozena zkoumavými pohledy chlapců, asi by nic nevysoudila; ovšem, souhlas k souloži to ještě není.
0 # Karel V. 2012-06-17 14:14
Navíc řada těchto zájezdů není zcela zdarma, ale za drobnou částku v desítkách i stovce korun. A vyhrožovat klientovi, že nesplním cestovní smlouvu a ponechám ho v podmínkách, kde např. nemá prostředky na cestu zpět, léky atd...

Ostatně příprava zájezdu je živnost koncesovaná a proto je otázka, zda se organizátor nedopouští nedovoleného podnikání.
0 # Vodník 2012-06-13 17:18
Můj legitimní názor: jsi (v tomto ohledu) skutečně asociál. Naše názory na to, co je elementární soudnost, se dramaticky liší. Jenže podporou invase do Libye jeden takový nesoudný nedojde úhony, zatímco ti, co naletěli těmto "chytrým podnikatelům", ano.
0 # Tomáš Pecina 2012-06-13 20:07
Zklamal jsi mne, Vodníku. Právem jsem očekával, že převedeš problematiku předváděcích akcí pro seniory na politiku státu Israel, a ty jsi zatím vystavěl oslí můstek jen do poloviny, jako ten v Avignonu.
0 # Vodník 2012-06-14 10:33
Nesmíš hledat za vším Israel, to je znakem antisemitismu!...;-)
0 # kocour 2012-06-13 17:40
Já tu novelu vítám. Není to žádný speciální zákon, jen změna jednoho paragrafu ...

Obecně, problémy jsou tři:

1) čeští, V SOCIALISMU VYROSTLÍ důchodci, kteří:

- s věkem prostě blbnou (obecný podproblém), a
- jsou celoživotně navyklí, že stát se má starat (stát = maminka + tatínek ve velkém, všechno jim dá a před vším je ochrání), tj. odvyklí starat se sami o sebe (speciální podproblém);

2) kde je kořist, je i predátor, máme zde řadu rádobypodnikatelů, uvažujících extrémně prvoplánově: vyrejžovat a zmizet. Takových, pro které se exekuce stává smyslem podnikání sama o sobě;

3) díky tomu, že soudruzi toho zneužívali, je extrémně obtížné prohlásit někoho za nesvéprávného.

Důsledek: pomalu nám tu tiká sociální bomba. Právě včera jsem musel doporučit jedné kamarádce, aby se raději vzdala dědictví ...

Návrh řešení:

Tak, jako nezletilí nejsou ex lege svéprávní, mělo by totéž platit i u důchodců. A tak, jako podle NOZ bude dítě moci prokázat ještě před dosažením 18ti let věku, že je svéprávné, měli by mít tuto možnost i důchodci. Tj. od 18ti do 65ti jsme všichni svéprávní ex lege, s možností být prohlášeni za nesvéprávné. Důkazní břemeno má ten, kdo nás chce znesvéprávnit. Do 18ti a od 65ti máme všichni možnost prokázat že jsme už/stále ještě svéprávní. Důkazní břemeno máme my sami. Zůstává otázka, kdo bude zástupcem důchodců obdobně, jako rodiče jsou zástupci dětí.
0 # Anonymní 2012-06-13 19:59
může tam být jako SJM. nad 10.000 důchodce a jeden zástupce, nad dva, nad milion opatrovník "za úplatu" soud.
0 # Tomáš Pecina 2012-06-13 20:10
Nesvéprávnost pensistů, to by asi nebylo nejlepší řešení…

Na vině jsou v prvé řadě soudy, které nepřezkoumávají podané žaloby a vydávají platební rozkazy automaticky. Když soudce vidí, že doložená smlouva je zjevně nevýhodná, měl by nařídit jednání, a když se tam přišourá sedmdesátiletá desorientovaná babička, měl by jí automaticky ustanovit advokáta. Ale vyřešit věc PR je pro soudce otázkou dvou podpisů, a kdyby dělal, co jsem popsal, za chvíli by ho začali popotahovat, že má velké množství nedodělků.
0 # FORTUNA 2012-06-14 08:24
ad kocour, 13.6.2012, 17:40
sám si rád někdy dělám z lidí legraci a absurdita, která se co nejvíce podobá pravdě, je nejpresvědčivější...to, co zde čtu, se zdá tak přesvědčivé, že si kocour musí dělat legraci!! Zároveň je to tak absurdní, že to pravda přece být nemůže.

Váš bod 1:
je nehoráznost. Člověk neblbne přece, ale slábne s věkem (jako počítač HAL, když ho David Bowman vypínal). Kdyby to bylo tak, že lidé s věkem blbnou, byla by tu spousta lidí, kteří by možnost blbnout nikdy neměli, protože s jejich chytrostí to je slabé od samého začátku.

A tak prosím, Váš návrh řešení, a nedělejte si prosím legraci: To myslíte vážně,nebo jsem nalétl? (60 už mi bylo).
fakt jsem znejistil - nebo si tu dělají všichni jen prču???

Mirek Vorlický
0 # FORTUNA 2012-06-14 08:43
ad kocour, ještě mne napadlo, nemohu si to odpustit...

pan profesor Václav Klaus, dnes prezident republiky, dostane možnost dokázat, že je svéprávný??!

Mirek Vorlický
0 # kocour 2012-06-14 15:55
Fortuna: ... to si ještě rozmyslím :-)
0 # FORTUNA 2012-06-19 10:23
Napadá mi, aby to nebylo jako s tím ZCIZIT a UKRÁST:

Co vlastně právnickou řečí znamená SVÉPRÁVNÝ?
Dále, co znamená EX LEGE SVÉPRÁVNÝ?

Já chápu SVÉPRÁVNÝ jako, že má "všech normálních pět pohromadě", dokáže se za sebe rozhodovat. Dítě, mladého člověka považuji také za svéprávného, ale ke VŠEM PRÁVNÍM úkonům je člověk považován za svéprávného až od určitého věku, kdy je předpoklad, že je jich schopný. Určitě i 10 letý zdravý kluk je svéprávný v tom smyslu, že když řekne nemám hlad, tak ho nesmějí násilím krmit. To, že má hlad nebo nemá, dokáže rozpoznat. To, že mu injekce může zachránit život, už rozpoznat myslím nedokáže a tak není v tom smyslu svéprávný. Starý člověk přestává být svéprávný, SÁM OD SEBE jen v tom okamžiku, kdy jeho schopnosti přestanou být na úrovni těch, kteří mu věkem odpovídají. Nejde přeci o to, chránit před takovými lidmi společnost jako celek, tedy nějakým zákonem, ale chránit lidi i takové člověka pouze tam a tehdy (tedy jen individuelně), je-li podezření, že někoho poškodil, nebo sám byl poškozen. Této škodě nelze zabránit tak, že někdo bude deklarován za nesvéprávného předem, jen na základě zejména věku, protože to bychom potom takové lidi museli vyloučit ze společnosti a někam je zavřít, každého zvlášť - aby si neškodili navzájem - blbost, že ano?

Jak to vidí ostatní?

Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2012-08-12 23:20
Mně to připadá uhozené klasifikovat lidi podle věku na svéprávné a nezpůsobilé. Na druhé straně je fakt že moji rodiče či zdědění rodiče věří televizi novinám,...Věří že veřejné orgány(které si platili a platí z daní) je ochrání před neprávním jednáním a taky sakra proč to nedělají když to mají v náplni činnosti ty různé inspekce čehokoliv. Stát si snad hergot platíme aby se postaral o nejslabší a ne o ty co se o sebe umějí postarat sami. jenže on to nedělá. Za mé praxe v justici byl přemýšlející a poctivý soudce štvaná zvěř páč se nevešel do těch výkonnostních tabulek co vymyslelo pár byrokratů.
0 # Anonymní 2012-06-13 19:07
Bezva. A budu moci za své nesvéprávné rodiče moci volit, nebo přijdou o volební právo? A budu za ně moci podepsat souhlas s eutanazií nebo jenom podat návrh k místně příslušnému orgánu? Jinak naprostý souhlas s panem Pecinou. Jenže máme ministra Pospíšila, který protlačil OZ s tím, že ví, že se bude stále upravovat a nedávno v souvislosti s ex.ř. prohlásil, že to je jeho metoda, nestále do zákonů vrtat. Mám z dnešní legislativní smršti vážně hodně mizernou náladu, tak se omlouvám za hořkost a ironii. Zdá se, že se ze mě brzy stane vyděrač, který bude odebírat řidičáky a nějak nemohu pochopit, proč jen neplatičům výživného a jiným dlužníkům ne. Zvlášť když vím, že že kde nic není, ani čert nebere. Prý na Slovensku se to osvědčilo, obrovský úspěch, zaplatila 1/10, ale relevantní údaj o tom, jestli opravdu předtím byly vyčerpány jiné možnosti chybí. V Polsku byl úspěch tak velký, až to ÚS zrušil. Možná, že naši důchodci potřebují zvláštní ochranu, páč s jejich pamětí to není nic moc, ale co naše paměť? Nemohl by mi někdo připomenout, kdo to před 3 lety zvýšil sazby za neplacení výživného? Já už si ty komunistické ministry nepamatuju. jiří Janečka
0 # kocour 2012-06-13 21:15
Volíte snad za své děti? Můžete podepsat souhlas s jejich eutanazií? Mimochodem, vrtáme do starého OZ. V tom novém to už je, jenže ten začne platit až za rok a půl. A to říkám já, který si o NOZ myslím a říkám své, dtto o kmotru Pospíšilovi a jeho mafii. Ta novela je krom toho poslanecká, ne pospíšilovská. Pospíšila takovéhle "prkotiny" nezajímají.

Vážně, když nechceme důchodce automaticky zbavovat svéprávnosti, musíme počítat s jejich zvláštnostmi ...

Viděl jsem předevčírem smlouvu, paní si půjčila 25 tisíc, za zprostředkování zaplatila 5 tisíc,-, celkem zaplatit měla během 6ti let asi 70 tisíc (úrok asi 35%), to vše jištěné bianco směnkou a při důchodu 8 tisíc. Při první pozdě splacené splátce (byla to hned ta úplně první) dluh prohlášen rozhodcem za splatný (jeden advokát podal návrh rozhodci - druhému advokátovi, zjevně aby se na tom uživilo maximum lidí), celková suma se tak vyšplhala na 110 tisíc. Na to si paní vzala další půjčku od jiné společnosti a zemřela. A její dědicové teď pátrají, na co ty peníze vlastně potřebovala - zaprorokoval jsem jim další půjčku, kterou ještě najdou někde ve skříni ... se nedivte, že pak uvažuji, jak uvažuji.
0 # Petr Peřina 2012-06-15 08:46
Copak takovéto smlouvy uzavírají jenom senioři? Mám kolegyni, která při důchodu vydělává a dělá vše možné, aby pomohla své dceři uhradit dluhy vzniklé obdobným způsobem jaký popisujete.
0 # Daniela 2012-06-13 19:34
Jsem absolutne zdesena----------------!!!!!!!!!
Uvazovat o nesvepravnosti uz od stari 65 let, kde to jste ,
vzdyt seniori, nejvyzralejsi profesori na universitach, obchodnici a politici-presidenti, ti vsichni jsou velmi uspesni prave tim, ze maji celozivotni zkusenost, kterou predavaji nove generaci.
Nesvepravnost jednani musi byt hodnocena individualne, na socialni rovine a teprve pak pravni cestou..
Takova ustanoveni pak jen podporuji, pausalne, ovci a nevolnickou mentalitu, jelikoz jedinec se nasledne neciti zodpovedny sam za sebe a poskytuje tento nejdulezitejsi prvek osobni svobody nekomu jinemu, ve forme Nanny state...
Senilni duchodce, co stravili znacnou cast zivota v socialismu, pravda, jejich mentalitu uz nezmenite, ale timto "hajenim specialni zvere" je davan spatny signal zaroven i mladym lidem..Jsem presvedcena, ze i v CR jsou jine pravni prostredky, jak treba rusit smlouvy ziskane pod psychologickym natlakem a nebo, soudit se za nejakou skodu, ktera byla ucinena. My zde v US mame AARP, mohutnou a vlivnou lobby, ktera by se v zajmu senioru(duchodce zde nevedeme), radostne soudila.
Ja bych po takovem "vylete" sla hned k doktorovi a hlasila, ze jsem byla agresivnim chovanim poradatelu tak rozrusena, ze mne zaclo hrozne bolet u srdce a skoro jsem se citila na infarkt, od te doby se nemuzu zdravotne vzpamatovat, nemuzu zit normalni aktivni zivot..Bylo by pak mozne soudne vymahat odskodneni pro ujmu na zdravi....Na individualni basi.
Znova: Urcovani nesvepravnosti nejakou statem urcenou vekovou hranici povazuji za velmi, VELMI nedomyslene, p.kocoure.....
0 # Miloslav Ponkrác 2012-06-13 19:48
Základní problém: Právník má problémy pochopit, že se někdo neorientuje v právu.

Já mám taky problém pochopit, že lidem dělá problém řešit běžné diferenciální rovnice, nebo nechápou kvantovou fyziku. Fakt mi opravdu není jasné, co na tom ti lidi nechápou. Podle mě jsou to tak jednoduché věci, že to může zvládnout každý včetně kopáčů s lopatami. Pouze pozoruji kolem sebe, že to pro jiné lidi problém je – a kdybych se řídil podle pocitu, řekl bych, že si dělají srandu, že to nechápou.

Stejně tak na druhé straně vidím v Česku minimálně milión lidí, kteří nechápou, že řídit svět tak, že ho nahradíme matematickým modelem s jednou jedinou proměnnou – množství peněz oběhlé v ekonomice – vede k tomu, že takový model bude nutně chybný. Pokud řídit svět pouze na základě této jedné proměnné prostě musí končit jako systém v krachu. Realita dává tomu za pravdu. Ale pozorování mi říká, že ekonomové to nechápou – a kdybych se řídil podle pocitu, mám pocitu, že ekonomové si z celého světa dělají srandu.

Když Klára Samková v televizním pořadu u Klause vyprávěla, že rodinné a partnerské právo je tak špatné, že lidi vůbec neví jak se mají v partnerství chovat – nevěřil jsem svým uším. Myslí to opravdu vážně? Jak asi žili v parnerství celé generace předtím? Co když se mají dva lidi rádi a řeší si své problémy někdy dobře někdy špatně? Chápu, že když dojde na právo, mělo by být jasné, ale považovat právo jako za základní kodex chování zamilovaných a partnerů, jinak by oba byli bezradní? To snad ne.

Pochopil jsem, že každý člověk má filtr. Že mezi realitou a světonázorem je filtrační člen, klidně ho nazvěme matrixem. Má různé podoby od profesionálních deformací přes fanatismus, dogmata, atd.

Proč by tedy všichni nemohli dokonale používat právo?

A proč ksakru všichni lidé neumějí řešit diferenciální rovnice a nechápou kvantovou fyziku?

Prokletím západní civilizace je, že předpokládají, že všichni jsou dokonalí. Tomáš Pecina přepodkládá, že lidé dokonale znají právo a dokonale ho mohou využít. Miloslav Ponkrác předpokládá, že všichni lidé znají vyšší matematiku a fyziku. Ekonomové přepodkládají, že jedinec se chová dokonale racionálně a nebo jinak přesně podle jiného primitivního nesmyslného modelu. Atd.

Základním problémem je, že západní civilizace prakticky jen velmi málo připouští, že jsou i lidé, kteří to budou chtít zneužít. A tváří se, že takoví lidé jsou statistickou chybou. A pak všechny evropské i české systémy jsou zneužitelné velmi snadno.
0 # Martin Pánek 2012-06-13 21:00
Jsem ekonom, avšak vás popis mi neumožnil pochopit, který model máte na mysli. Přiznám se, že takový model neznám. Mohl byste ho popsat trochu podrobněji? Děkuji.

(A zkuste se při tom popisu prosím vyhnout procentům a procentním bodům, protože vám to dělá značné potíže, jak jsem se dozvěděl na jiném webu.)
0 # Tomáš Pecina 2012-06-13 23:43
Diferenciální rovnice v běžném životě moc nevyužijete, kdežto povědomí o právu by měl mít každý, protože ho každou chvíli potřebuje. Potřeba není jen v diktatuře; ostatně vy nevíte, že ve starém Římě byla znalost práva prerekvisitou výkonu občanských práv?
0 # Miloslav Ponkrác 2012-06-14 04:20
Pokud by české zákony byly počtem i složitostí podobné starému Římu, bylo by obtížnost jejich jejich osvojení na úplně jiném levelu. (A to jenom předpokládám, protože o římském právu nevím nic, ale pochybuji, že by římské právo mělo rozsah kompletního celku českých právních norem + samozřejmě řady evropských závazných pro Česko. Možná se mýlím, ale nejspíše ne.)

Stejně tak si dovolím tipnout, že neexistuje na světě ani jeden právník plně znalý kompletně českého práva a všech právních norem – takže nejspíše ani jeden ze 7 miliard lidí na světě by v české implementaci Říma nezískal občanská práva.
0 # Miloslav Ponkrác 2012-06-14 04:31
Jádro výpovědi bylo zkrátka o tom, že prostě schopnosti lidí jsou limitované.

Takový voják z povolání by mohl napsat: Každý by se měl naučit King-fu nebo Krav-maga, případně nosit zbraň. A měl by pravdu, bylo by praktické.

Pak bychom mohli přestat trestat náslníky a vrahy, proto i senior si může naučit obrana někde u kurzu jednotky Specnaz. Když se neubrání, jeho problém.

Právník zase napíše, že všichni by se měli dokonale bránit právně. Pomíjím, že právní obrana leckdy také předpokládá mít velké finanční rezervy a zdroje – a často už na tom důchodce skončí.

Stejně tak jako neberete v úvahu, že i velmi dobře poučený důchodce se základy práva se těžko může postavit mnoha podvodným společnostem, které si platí několik špičkových právníků.

Ekonomové dnes zcela vážně předkládají vizi, že každý by se měl zajistit na důchod spekulativními investicemi na burze, do akcií, do fondů. Že i mnoho profesionálů zde bylo svlečeno i z kaťat – to už nikdo neuvažuje.

Nakonec podobné uvažování vede k zákonu džungle. Dopadne to jako v Rusku, kde si území rozdělí místní mafiáni, kteří budou schopní právně, korupčně, silově a jinak oblast ovládat. Zajistí lidem určitou ochranu a za to si své vyberou.

Protože nadčlověka, kterého jsem tu vyrýsoval – a to vše by člověk měl ve svém vlastním zájmu umět – objevíme až někdy v roce 2030 a bude to kyborg japonské výroby.
0 # Anonymní 2012-06-14 10:11
Dobře jste to napsal, pane Ponkráci. Líbí se mi to.

Osobně se domnívám, že ke studiu práva by neměl být připuštěn nikdo, kdo nezvládá řešit diferenciální rovnice, kdo nezvládne výpočet permutací a variací, kdo neumí integrovat a derivovat... a kdo nesloží Rubikovu kostku.
Právě přemíra právnícky vzdělaných poloblbů, kteří inteligenci nahrazují pamětí, způsobuje největší problémy jak v legislativě, tak i v justici - a při počtu právnických fakult a studentů na nich začínají ovládat už i exekutivu.
Milan
0 # Anonymní 2012-08-12 23:38
Naprosto souhlasím. Ostatně právníci v dávných dobách museli být excelentní počtáři .
0 # Anonymní 2012-06-14 08:21
Naznačovat, že hloupí lidé si nezaslouží ochranu proti podvodníkům, je zhruba tak na úrovni obhajoby práva silnějšího (když někdo není dostatečně silný, je to přece jeho problém). Civilizovanou společnosti si představuju trochu jinak.
0 # Tomáš Pecina 2012-06-14 15:47
Takhle černobíle jsem to nenapsal. Právní ochranu ano, ale rozhodně ne útlocitné výlevy v mediích, jak si chudáček-hlupáček koupil za půlku měsíčního platu kosmodisk a on mu nefunguje.
0 # Miloslav Ponkrác 2012-06-14 16:14
Kdyby v USA byla reklama na kosmodisk a jeho efekt a on by tak nefungoval, výrobce kosmodisku by následné žaloby položily na kolena.

I to je jeden z důvodů, proč Američané slepě věří reklamám.
0 # Tomáš Pecina 2012-06-14 16:44
No ano, a to je ten rozdíl: tam by bylo řešení právní a efektivní, zde je výsledkem astronomický zisk prodejce a několik uslzených článků v magazinech pro ženy, jací jsme ubozí a jak nás všichni okrádají.
0 # Miloslav Ponkrác 2012-06-14 17:38
Jenže náš český řád nemá právní normu, která by vedla u českého soudu ke stejnému výsledku.

Můžete si vzít historii. Vyhledejte si lék Thalidomid. Ten se předepisoval těhotným ženám a pak se rodily děti bez ručiček a bez nožiček. Tisíce zmrzačených dětí.

V USA ho nepovolili, v Evropě ano. I to leccos o funkci úředních a státních orgánů v různých zemích říká.

Ostatně lítala legenda (nevím zda pravdivá), že Amway a Herbalife je zakázáno prodávat v USA, tak ho prodávaj blbcům ve státech, kde zákony a soudci na lidi kašlou a nechrání je.

Co vím zcela určitě je, že za reklamu na Actimel, která u nás běží v české televizi dostala tato firma vysoké pokuty v několika státech. V Česku samozřejmě nikoli. Dostala pokuty za to, že firma neprokázala speciální příznivé účinky na trávení jak v reklamě tvrdí, ergo za lživou reklamu.

Naše zákony stojí za pendrek. Nechrání ani základní věci, které chrání v jiných státech. Fikce doručení. Nemožnost účinné obrany, když vás vybere exekutor aniž co dlužíte, pouze se exekutor důvodně domníval, že jiný dlužník má u vás svůj majetek. Když se ubráníte útočníkovi, tak vás společensky, kariérně i finančně tento stát zlikviduje ročním vyšetřováním a soudy za nepřiměřenou obranu. (Možná něco z toho má jakousi obranu, nejsem právní odborník.)

Mám vysoce nadprůměrné IQ, ale už podvody dosahují kolem mě tak vysokých stupňů – že je to někdy velmi úskočné. I já pro jistotu už vyhazuje všechny, co mi něco nabízí. Protože si sám nejsem jist, jestli vše ustojím, prohlédnu. Běžní lidé, neřku-li senioři, budou vlemi častou obětí podvodů.

Právě naopak, někdo by měl s podvody – od prodejců, exekutorů, supermarketů, firem – účinně zasáhnout a vytvořit účinný nástroj.

A pokud ne, tak vám garantuji, že tady poteče krev a budou tu vraždy ze zoufalství či afektu. I v tak mírumilovném národě jako jsou Čechové. Dříve nebo později tu bude občanská válka – ve většině Evropy, a stav práva bude jednou z příčin.
0 # Anonymní 2012-06-14 10:02
Předposlední Váš odstavec je jádrem celé záležitosti: soudci nejsou osoby s pevnou a jasnou morálkou a proto nedokáží nemravné smlouvy označit za odporující dobrý mravům a tedy nepožívající právní ochrany státu.
Protože soudy nefungují, jak mají, vzniká problém, který mimo justici lze řešit jen mimojustičním způsobem - tedy např. legislativci se ho snaží řešit legislativní aktivitou.

Jinak bych k věci měl ještě jeden pohled hodný (myslím) úvahy:
Když se člověk narodí, je považován za procesně právně nezpůsobilého a způsobilost k právním úkonům získává jen pozvolna v závislosti na dospívání a se završením až v 18 letech.
Ve stáří probíhá podobný vývojový proces, jen s opačným znaménkem. Jak člověk stárne, ztrácí myšlenkovou pružnost, intelektuální zdatnost, schopnost poučit se z chyb i výbavnost závěrů minulých zkušeností...
Ale kupodivu, jeho způsobilost k právním úkonům de iure neklesá.
A kdo podá žalobu za omezení způsobilosti k právním úkonům proti svým rodičům? Jen z důvodu jejich stárnutí, bez jasné psychiatrické diagnosy? To přeci nikdo neudělá, vždyť by ho ostatní lidé sežrali zaživa.
Já ale (na základě bohatých zkušeností s mnoha cizími starými lidmi) mám za to, že tento problém by mohl být řešitelný, a to legislativně, a přitom jednoduše.
I když v konečné fázi to stejně zase narazí na nekvalitu nositelů justice.
Milan
0 # Anonymní 2012-06-14 10:23
Tak jsem si přečetl komentáře a zjišťuji, že už to napsal Kocour.
Má samozřejmě pravdu, jen jeho návrh způsobu legislativního řešení je nešikovný.
Milan
0 # Anonymní 2012-06-14 13:00
Naprosto souhlasím s panem Pecinou. Zcela nesystémové, a navíc, na vlastní oči vidím, že ti nesvéprávní důchodci ještě stojí fronty, aby se nechali okrást. Naposled jsem se nachomýtl k místní hospodě vybavené tanečním sálem letos v zimě, venku dvacet pod nulou a v 8 ráno důchodci bušili zběsile na dveře, aby se domohli vstupu na "akci". Někteří neváhali a na výhodný nákup dorazili v tomto mrazu dokonce s vnoučaty v kočárkách, patrně aby při hlídání nemařili časem. Sebrat občanku je v tomto případě celkem dobrý nápad, myslím.

JM
0 # Miloslav Ponkrác 2012-06-14 19:46
A co lidé, kteří s nadšením stáli před volbami s díky nim zvolili vládu, která likviduje tento stát.

Lze je označit za odpovědnější, než Vámi zmíněné důchodce, protože z principu činu se voliči této vlády zachovali stejně nesvépravně jako Vámi zmínění důchodci. I voliči často radostně hlasovali, aby se mohli nechat okrást – například vyšším DPH, vyšší spotřební daní z benzínu, vyššími daněmi z nemovitostí, nižšími paušály živnostníků, atd. atd. atd. A to aniž by to mělo kladný efekt na státní dluh, který dokonce ani nezpomalil, ale akceleroval jeho růst. Aniž by to mělo kladný vliv na cokoli.

Nevidím principiální rozdíl mezi hloupým činem Vámi zmíněných důchodců a hloupým činem voličů v posledních volbách, jak se ex post ukazuje v následcích.
0 # Anonymní 2012-06-15 11:24
Dokud bude ÚS zastávat právo, že soudy musejí pečlivě zkoumat, zda člověk, který není schopen ani samostatně vykonávat tělesnou potřebu nebo se najíst, nemluvě o tom, že by se snad uměl podepsat, je schopen chápat smysl volebního práva ("přemluv bábu"), pak se v tomto ohledu, obávám se, nic k lepšímu nezmění. Počet lidí s těžkým Alzheimerem neustále stoupá, jedná se o masivní, naprosto neřešený problém. Ǔřady nejsou ani ochotné ustanovit těm lidem opatrovníka, protože by ho holt musely platit, anžto jim ǓS opakovaně zatrhl ustanovování "opatrovníků" z řad zaměstnanců úřadů a soudů, před nimiž se vede řízení. Takže se věc "řeší" tím, že chudáci příbuzní masově falšují podpisy na nejrůznějších listinách a úřady dělají, že to nevidí.

JM.
0 # Anonymní 2012-06-22 08:57
Lidi nevolili vládu. Pokud se matně pamatuju, zvítězila socdem. Ta ale ani nedostala šanci na sestavení vlády, tu dostala ODS, TOP09 a VV.
0 # Anonymní 2012-06-14 23:26
Velice poutavá diskuze. Nevím jaké mám IQ ,ale když se soustředím na natření rohlíku s máslem to stačí. Stát by se starat měl.Je to přece můj stát .Stát chápu na úrovni velké rodiny kerá chrání a pomáhá rozvoji.Zajisté potřebujeme schopné podnikatele kteří dokáží prodat neprodejné ,ale odstoupení od smlouvy by mělo stačit . Pokud od obdržení věci měli důchodci tuto možnost konečně u kávy si v klidu doma promyslet. Tak to zajisté bylo myšleno.Bez novel ,bez soudů. Ps: K nesvéprávným voličům , když oni na těch billboardech působí tak seriozně ,už ani tykadýlka jim nerostou.. LEON
0 # Anonymní 2012-06-16 08:35
"Podědili" jsme s manželkou jejího bratra. Hodnej kluk, ale zcela manipulovatelný kýmkoliv, kdo byl 10 minut v jeho blízkosti. jeho IQ bylo takové rodinné tajemství, já jsem do toho začal pronikat až když jsme jej měli 2 roky doma. Převzali jsme jej ve stavu s dluhy na soc. a zdr., půjčkami na věci, co ani neměl. navrhnul jsem omezení zp. Ustanoven znalec, psychiatr s "ordinací" ve sklepě, bez jakékoliv smlouvy s pojišťovnami, zato pravidelně obsazovaný soudem. prohlásil, že jediným důvodem pro zbavení způsobilosti je schizofrenie a že nízké IQ není nemoc - ačkoliv v klasifikaci nemocí uvedeno je a tvrdil, že posuzovaný se pouze snaží získat ID. Což nás do té doby vůbec nenapadlo. Jak probíhala jeho zaměstnání, to je na další velmi dlouhou kapitolu. Takže když nás znalec inspiroval, o ID jsme požádali. Po prvním vyšetření u naprosto náhodně vybrané psychiatričky dostal plný ID, IQ posouzeno na 80. Ani to se soudem nehlo. naštěstí mu peníze chodí na účet a vybrat si je je nad jeho síly. Ani o to nestojí. jak říkám, je to hodný kluk, pohledný, ale má velmi silný sklon k opačnému pohlaví. tak se jen děsíme toho, co se stane, až zase narazí na takovou, co jej zavede do banky a on nám bude zdela bezelstně volat, že spí tam a tam (nejlépe na druhém konci republiky) na lavičce. "Jeho bývalou Přítelkyni", která byla hybatelem mého návrhu na zbavení způsobilosti jsme onehdy viděli v TV v pátrání po podvodnici. Tož tak. Pokud narazíte na voly, kteří vám tvrdí že černé je bílé, žádný zákon nepomůže. Tentokrát se nepodepisuju, to víte, ochrana osobnosti.
0 # Anonymní 2012-06-16 14:00
Komentáře si dodatečně přečtu stejně pečlivě jako článek, ale už teď chci uvést, že obranyschopnost (v tomto kontextu) lidí vyššího věku objektivně klesá a je proto třeba je zvýšeně chránit. Moji rodiče jsou v 70ti schopni podepsat kde co, co by se před deseti lety stát nemohlo. Někdo, komu je mezi 30ti a 40ti lety, nemůže absolutně uzavírat, jak se jeho vnímání vnějšího světa změní za 30 let. Někde jsem četla, že staří lidé se postupně stávají dětmi, poslouchají v rádiu pohádky, jedí krupicovou kaši a chodí v 8h spát. Ten, kdo právním normám rozumí by měl mít povinnost pamatovat i na tyto skupiny lidí, pro něž může být sankce příliš tvrdým opatřením.
0 # karel v. 2012-06-17 14:41
Osobně si myslím, že ten kdo uzavírá retailovou úvěrovou smlouvu, měl by mít živnostenskou koncesi, nebo být banko, nebo kampeličko, a měl by s náležitou péčí prokazatelně posoudit schopnost dlužníka porozumět smlouvě a splácet ji. Pokud smlouva vyžaduje jiné příjmy, než pravidelné, mělo by to být ve smlouvě konkrétně uvedeno.

Zákon nemá regulovat jen to neetické, ale dávat strukturu společnosti. Fotbal se za bránou nehraje, i když by určitě stejně férově fungoval, i kdyby se za bránou hrál...
0 # kocour 2012-06-18 18:26
Tady nějaká dobrovolnice chtěla zjistit, jak ty předváděčky probíhají:

sinera.blog.cz/
0 # Anonymní 2012-06-19 14:17
Nový OZ ještě nastudovaný nemám, ale ve starém by to mohlo být upraveno třeba takto:

§ 3
(1) Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
(2) Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny především jejich dohodou.
(3) Smlouvy zjevně finančně nevýhodné pro osoby blízké věku dosažení zletilosti a osoby starší 70 let odporují dobrým mravům, nejsou-li uzavírány s nejméně třídenní prodlevou mezi nabídkou a jejím přijetím.
Milan
0 # FORTUNA 2012-06-21 13:55
ad anonymní, 19.6.2012, 14:17

Je-li toto reakce na můj příspěvek 19.6.2012, 10:23, pak toto:

první bod par.3 byl/je úplně zbytečný. Na co? Výkon práv občanů obecně, nebo i dříve, směl být v rozporu s dobrými mravy a mohl zasahovat do práv jiných lidí?

druhý bod, Když už, proč ne: Všichni dbáme o to, aby....odstraněny především naší dohodou. Nebo proč rovnou nenapsat: Buďme na sebe hodní a slušní? A já říkám, buďme, ale proč to psát do OZ?

třetí bod by byl ve stejném smyslu, tedy zbytečný, ale co když 75 letý chlap uzavře dohodu (co je "zjevně finančně nevýhodná"?), která se ale jako nevýhodná ukáže pro druhou stranu, 45 letého chlapa., byť třeba to nebylo v okamžiku podpisu dohody zjevné. Většina dohod ale se stejně někdy projeví jako více výhodná pro jednu stranu.
Nebo dva 75 letí se dohodnou, hned dohodu podepíší a hned ji začnou plnit. Znamená Vaše představa, že kdokoliv kdykoliv může příjít, třeba po roce, a říci: "Vy jste neměli právo mezi sebou tuto dohodu uzavřít a ona byla a je i teď neplatná?"

Sečteno a podtrženo, někdo zde trpí potřebou omezovat rozhodování lidí a vlastně i své vlastní, do co nejvyšší míry.

Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2012-06-21 12:24
Tady je k tomu video.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)