Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Můj blogpost ohledně zákazu číslovky 88 vyvolal zde i na Facebooku vášnivé diskuse, proto bude užitečné přivést si na pomoc trochu trestněprávní theorie.

Trestný čin podpory a propagace závadového hnutí je úmyslný a nelze se jej dopustit z nedbalosti, proto musí být prokázáno, že mladíci si oblékli příslušné oděvní součástky buď přímo proto, aby propagovali nacismus, jehož tradičního pozdravu Heil Hitler! je 88 kryptonymem, nebo aspoň s vědomím, že tak mohou učinit, přičemž s tímto následkem byli srozuměni, byli k němu lhostejní (tzv. úmysl nepřímý neboli eventuální, dolus eventualis).

Kdyby bývali vypověděli Já nevím, co to znamená, ale hodně mých kamarádů to nosí, tak jsem si to koupil taky, bylo by v této otázce jasno a obžaloby by museli být bez dalšího zproštění, neboť nelze presumovat, že je význam určitého kryptonymu každému znám, byť by šlo o osobu s určitou subkulturou obeznámenou.

Za druhé, a to je ještě důležitější, oblečením s číslovkou 88 nelze ani objektivně způsobit následek příslušnou skutkovou podstatou předpokládaný, protože jí nic podporováno ani propagováno není. Kdyby byla na tričku svastika nebo Hitlerův portrét, bylo by to něco jiného, tam lze pochopení významu předpokládat, ale kryptonym není obecně srozumitelný a nelze proto očekávat, že by se jím podařilo dosáhnout positivní reakce aspoň části veřejnosti vůči nacismu nebo Adolfu Hitlerovi, protože potenciálním adresátům tohoto sdělení jeho význam prostě znám není. Číslovka zůstává číslovkou, a zůstala by jí i v případě, že by ji určité hnutí samo používalo jako prvek vlastní identifikace.

Předmětem trestní represe je pouze podpora a propagace hnutí navenek, nikoli samotný akt přihlášení se k němu. Tak jako můžeme mít v bytě beztrestně tolik portrétů Hitlera a svastik, kolik nám libo, můžeme svou inklinaci projevovat všemi způsoby, které nepovedou ke škodlivému následku podpory nebo propagace hnutí.

Před časem proběhla ve světě podobná kontroverse v souvislosti s jiným číslem, representujícím algorithmus DeCSS, a ani tehdy represivní aparát neuspěl. Ovšem, případy se řešily v demokratických zemích a před demokratickými soudy, kde jsou respektována ústavní práva obviněných – a také tam, pravda, nemají specialisované vojenské znalce třídy Svoboda nebo Mazel

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-05-17 18:50
proč jste tento článek nevydal až zítra, mohla být legrace :-)
0 # Anonymní 2011-05-17 18:53
To je jiná. Nezpochybňuji legitimitu pochybností nad smysluplností postihu číslovek na tričku či jakýchkoiv jiných symbolů ani otázky nad prokazováním spáchání trestného činu. Jen mi přijde hloupé tvářit se, že nevím, o co jde. Včera v hospodě jakýsi hoch pouštěl z jukeboxu Conflict 88 a věděl i plno dalších věcí, nejen co to je 88, kteroužto otázkou bych buď urazil jeho nebo zesměšnil sebe pro neznalost. Je pro mě férovější jednat na rovinu a pak řešit, zda je mé počínání opravdu hodno trestního postihu.
Honza
0 # Tomáš Pecina 2011-05-17 19:21
No to je dobré: stát se chová k pravicovým radikálům jako <censurováno> a vy přitom po nich chcete, aby reagovali jako Mirci Dušíni… ! <censurováno>!
0 # Leon Kreutzfeld 2011-05-17 20:16
"Včera v hospodě jakýsi hoch pouštěl z jukeboxu Conflict 88 a věděl i plno dalších věcí, nejen co to je 88"

To byste ovsem mel podat trestni oznameni. Nejen na toho hocha, majitele jukeboxu, ale i na tu hospodu.

"Podle v současnosti platného trestního zákona je trestný ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal některý z v ustanovení § 168 trestního zákona vymezených trestných činů, a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, veliteli nebo náčelníku."

Jinak zase my jsme povinni podat trestni oznameni na vas.
0 # Guy Peters 2011-05-17 20:27
proč jste tento článek nevydal až zítra, mohla být legrace :-)
Ano, velká chyba.
0 # Anonymní 2011-05-17 22:22
Tak a od zítřka (!) končím s tramvají číslo 18. Teď ještě musím vymyslet, co budu dělat prvního srpna, co má dědeček na Petřinách osmaosmdesáté narozeniny. No nic, asi je budu muset letos vynechat.
0 # Anonymní 2011-05-18 08:35
Ad LK:
Můžete zkusit udělat okružní kontrolu jukeboxů po restauracích nižší cenové skupiny, najdete tam i jiné perly. Jinak hospoda nemůže být trestně stíhána, jen konkrétní fyzická osoba. A pokud koukám na § 368 TZ - neoznámení trestného činu, tak tam nic, co by bylo možno aplikovat na pouštění neonacistické kapely nevidím. § 168 TZ pak upravuje obchodování s lidmi (nyní už platí nový trestní zákoník - z.č. 40/2009 Sb., ve znění z.č. 306/2009 Sb.). Trestní oznámení na mě ale klidně podejte. Zajímavé, jak pestré spektrum diskutérů se zde schází - jeden hájí propagaci rasové nenávisti jako neomezitelnou svobodu projevu, druhý by zavíral pro neoznámení pouštění písničky slaboduché písničky podprůměrné kapely v hospodě IV. cenové skupiny...
Honza
0 # Yamato-san 2011-05-18 10:41
Slyšel jste už někdy o ironii?
0 # Vodník 2011-05-18 21:40
Škoda, že se toho Hašek nedožil...
0 # Vanguard 2011-05-18 22:01
Ta tramvaj číslo 18 je o to víc zneklidňující, že ji při cestě z koleje na fakultu a zpět používají celé generace studentů práv...
0 # Dvořák 2011-05-19 08:16
Důležité jsou i jiné skutečnosti - například jak je možné postihovat někoho za nošení "závadového oblečení" od značky, která je normálně registrována a sama nijak postihována není? Trestný čin tedy zřejmě není páchán výrobou, distribucí, prodejem apod. tohoto oblečení, ale teprve tehdy, když si ho člověk vezme na sebe (a to opět pouze jen někdo - když si vezme košili s číslem 18 Topolánek, nic nepropaguje, když v ní někdo přijde na shromáždění DS, bude automaticky odsouzen).

Připomíná mi to stíhání Davida Duka za napsání knihy v angličtině v USA, ačkoliv vydavatel českého překladu rovněž stíhán nebyl. Docela absurdní situace.
0 # Anonymní 2011-05-20 13:32
Novinka: 1 a 8 jsou nově symboly komunistického námořnictva Číny, viz článek IDNES o nové čínské námořní válečné vlajce. :):):)

Vážný

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)