Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

"Extremisté" v sobotu Plzní pochodovat nebudou. Úřad třetí městské části vydal rozhodnutí, jimž zakázal pochod, jehož účelem měl být protest proti sionismu.

Úředníci dospěli k závěru, že "dle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o právu shromažďovacím, není možné shromážděním protestovat proti politickému nebo jinému smýšlení", a pochod proto zakázali. Nad rámec tohoto odůvodnění pak uvedli, že "svolavatel shromáždění Tomáš Babka je dle vyjádření Policie ČR ze dne 16. 2. 2009 znám jako jeden z čelních představitelů Autonomních nacionalistů Plzeňsko s kontakty na radikální část Národního odporu Praha. Vzhledem k osobě svolavatele a oznámenému účelu shromáždění lze předpokládat, že se uvedeného shromáždění zúčastní osoby z řad příznivců radikálních hnutí a nelze vyloučit porušení zákona." Ano, špatné kádrové předpoklady žadatele, to má v této zemi dlouhou tradici…

Báječný nový svět, kde nelze protestovat proti politickému názoru (a co kdyby to byl protest proti komunismu, nacismu nebo jinému "extremismu"?)!

Ve skutečnosti zakazuje ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) ShromZ pouze taková shromáždění, jejichž oznámený účel shromáždění by směřoval k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů.

To je ovšem cosi nikoli nepodstatně jiného: protestovat proti určitému politickému názoru je přípustné, pouze nelze požadovat omezování práv jeho nositelů.

V Plzni ale mají zřejmě jiný shromažďovací zákon, anebo jsou názoru, že té extremistické verbeži nelze žádná práva přiznat. Bohužel, dosti nepřesvědčivá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu na toto thema a reakce zhysterisovaných medii zřejmě plzeňské úřednictvo respektovat právo na vyjádření jiného než konformního názoru nepřinutí.

Aktualisováno.
Napadá mě, že tímto rozhodnutím zašli plzeňští úředníci dál, než kam si troufli komunisté. Ti mohli kupř. shromáždění ke Dni lidských práv na Škroupově náměstí v Praze 3, konané v prosinci 1988, zakázat s odůvodněním, že nelze konat shromáždění, jež by mohla vést ke zpochybňování základů socialistického státního zřízení, a navíc hrozí, že shromáždění se zúčastní i kriminálně závadové osoby jako Václav Havel, Jiří Dienstbier nebo Petr Uhl, a "nelze vyloučit porušení zákona".

Aktualisováno.
Plzeňský krajský soud rozhodnutí zrušil, takže shromáždění se může konat, byť v jiném termínu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)