Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Vítězné tažení Českých lvů tuzemskou justicí pokračuje: senát Nejvyššího správního soudu ve složení Eliška Cihlářová, Tomáš Foltas a Jaroslav Hubáček vyhověl jejich kasační stížnosti proti šikanosnímu usnesení ostravského krajského soudu o nepřiznání osvobození od soudního poplatku. Kvalita odůvodnění je příjemným překvapením.

V případě Duchcova a obstrukčních shromáždění svolávaných sdružením Konexe zaznamenali Čeští lvi plný úspěch, nyní se bude – ve dvou zvláštních řízeních, týkajících se Českých Budějovic a Havířova – rozhodovat o oprávnění úřadu zakázat shromáždění svolané v místě, kde došlo ke konfliktu mezi většinovou a romskou populací.

Pokud by zvítězil názor, že taková shromáždění lze z důvodu obavy z možného násilného průběhu nebo diskriminačního (protiromského) charakteru zakázat, byl by tím českým občanům odejmut další podstatný díl politických svobod a vzniklý judikát by jistě byl použít – resp. zneužit – v mnoha jiných situacích. Ze svobody shromažďovat se na veřejných prostranstvích a diskutovat o tom, co občané považují za důležité, by zbylo právo shromáždit se k thematům, která jsou nekonfliktní a nikoho nepálí. Místo o demonstracích by pak bylo na místě začít hovořit tak, jako tomu bylo před r. 1989, o manifestacích: obce by mohly zakazovat, s odkazem na českobudějovický nebo havířovský precedens, veškeré akce, které by se jim zlíbilo, protože co kdyby se demonstrace zvrhla v násilnosti nebo co kdyby tam někdo vystoupil s protiromskou rhetorikou – to jsou eventuality, které nikdy nelze vyloučit a jimž organisátor ani při nejlepší vůli nemůže vždy zamezit.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)