Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Porovnejte sami: původní verse, nová verse. Oprava proběhla tím způsobem, že incidenty z předchozích let byly odstraněny a nahrazeny novými, které v předchozí versi nebyly, čímž se podařilo zachovat jejich počet a nebylo nutné upravovat zbytek zprávy. Neinformovaný nemá šanci cokoli postřehnout. Tisková zpráva s omluvou k opravě pochopitelně vydána nebyla (o případu jsme psali zde).

Proč je to podvod? Protože dokazuje, že antisemitské incidenty nejsou získávány průběžným monitoringem internetu a medií, jak Obec tvrdí, ale jejich počet lze ex post libovolně nahnat podle politického zadání. Něco podobného praktikuje už roky Business Software Alliance, která vydává pravidelné zprávy o míře softwarového pirátství v různých zemích, jež jsou založeny na zhruba stejně věrohodných údajích jako monitoring Obce.

Pro technicky založené čtenáře tu mám jeden detail: židovská obec si dala práci i s tím, aby upravila datum a čas pořízení zprávy. Podíváte-li se do vlastností dokumentu, zjistíte, že obě zprávy byly domněle vytvořeny pátého května letošního roku, ale druhá cca o osm hodin dříve než první. První byla pořízena na PC, uživatelem Petra Koutská, druhá na Macu, bez uvedení autora.

Osobně jsem vždy stál na straně Židů – mé názory v tomto směru jsou ostatně známy – ale po tomto extempore si nemohu pomoci a musím do svého slovníku zařadit nové přirovnání: věrohodný jako zpráva pražské židovské obce.

Aktualisováno.

Komentáře   

0 # Vodník 2014-06-28 18:06
Díky. Zachování počtu incidentů i po odstranění padělků mi maně připomnělo zachovaných 6 millionů obětí holokaustu po redukci osvětimských mrtvol ze čtyř na 1,2 - 1,5 millionu. Vysvětlení, které mi k tomu bylo podáno, bylo věrohodné jako zpráva pražské židovské obce.
0 # Anonymní 2014-06-29 11:00
Jaké to bylo vysvětlení?
0 # Vodník 2014-06-29 13:19
Přiznám se, že takový nesmysl jsem si odmítl zapamatovat.
0 # Anonymní 2014-06-29 14:13
To je škoda, ale zkusím hádat a třeba si vzpomenete. Nebylo prý explicitně řečeno, že ty 4 miliony měli být hlavně Židé, proto se nemuselo snižovat číslo 6 milionů, protože při redukci těch 4 milionů se jednalo o redukci počtu nežidů a ne Židů.

Tak nějak ten nesmysl mohl být?
+1 # krystlik 2014-06-29 15:15
Problém počtu židovských obětí holocaustu spočívá ve velikosti výchozí skupiny židů a z nejistoty, kam přiřadit židy, kteří nezahynuli následkem nacistického pronásledování. Evropští židé byli posíláni do německých koncentračních táborů a židé v obsazených územích SSSR byli stříleni speciálně vytvořenými německými policejními zásahovými oddíly Bezpečnostní policie a Bezpečnostní služby (Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes), podle odhadu Timothyho Snydera jich bylo střelbou na územích General gouvernement a SSSR zlikvidováno na 1 600 000.

Polští židé žijící ve východopolských územích se v září 1939 dostali do područí SSSR. Bolševický režim se k nim pak choval zpočátku krutěji coby k cizincům, pak přibližně stejně jako k vlastnímu obyvatelstvu, odsuzoval je do GULAGu, vynášel nad nimi rozsudky smrti a povolával je jako brance do Rudé armády. Ti, kteří sovětský teror, GULAG nepřežili nebo za války padli v Rudé armádě, jsou pravděpodobně zahrnuti v cca 4,2 milionu obětí šoa vyjmenovaných v Yad Vashem. Tedy menší část z obětí holocaustu padá na vrub SSSR – řádově to může být i s padlými židovskými rudoarmějci až několik set tisíc obětí.

V podstatě, z hlediska holocaustu, je lhostejné, zda židé byli zavražděni či zemřeli na následky diskriminace. Každý, kdo se snaží redukovat počet židovských obětí za WW II, tvrzením, že většina z oněch 4,2 milionů zaznamenaných v Yad Vashem až 6,3 milionů pokládaných za mrtvé přežila v SSSR nebo jinde ve světě, musí dodat též pausibilní vysvětlení, proč se za sedm desetiletí neozvali svým příbuzným a známým. Je známo, že z GULAGu a vůbec z SSSR se na Západ během let sice sporadicky, ale přece, dostávaly zprávy o poměrech v konkrétních sovětských pracovních táborech a zvláštních sídlištích GULAGu, o tom, které skupiny lidí a kteří jednotlivci jsou tam vězněni nebo v nich pobývají, aniž mají možnost návratu do svých domovů, do vlasti. Kdyby byla pravda, že se na Sibiři a v GULAGu nalézali evropští židé, dali by o tom časem, vědět svým příbuzným a blízkým, což by taktéž, a o to dříve, učinili z jakéhokoliv místa na světě. A západní Evropa by pak věděla, že část z nich přežila. To se nestalo, tedy zemřeli.
0 # Anonymní 2014-06-29 18:25
V podstatě jste odcitoval oficiální historiografii pro jistotu chráněnou zákonem + zmínka o údajné nejistotě o které historiografie moc neví jelikož co vím, prakticky vše jde na triko Němcům.

Teď k Vašemu stěžejnímu argumentu.Tři zásadní problémy.

Německé dokumenty, které, jak jistě víte, hovoří o přesunu obrovského počtu lidí na ruský východ. Reakcí na tyto dokumenty je: "jde o kódový jazyk, eufemismy." To je praxe, která je jak možná uznáte, zcela bezprecedentní a může být použita na jakýkoliv libovolný dokument.

Neví se, co se dělo na územích, která Sověti znovu dobyli po Němcích. Co se stalo s tím co tam Němci zanechali? Stalin a jeho režim se plně angažovali v obviněních vznesených vůdči Němcům, je logické předpokládat, že jednali tak aby tato tvrzení podporovali.

Aby se jedni ozvali druhým je sice logický předpoklad, ale bohužel jen v tom případě, že jeden o druhém předpokládají že jsou naživu, což není pravděpodobné viz to co je lidem říkáno o osudu těchto lidí už po desítky let. Navíc zde máme ten fenomén hromadného přejmenovávání, který je dle mých znalostí znovu bezprecedentní, jestli tohle není komplikace už tak komplikovaného problému, tak už nevím co. Buď jde o záměrné matení nebo o snahu zbavit se své minulosti nebo se distancovat od svého původu, což opět nejde dohromady s Vaší teorií o tom jak se Židé mají veřejně ozývat a hlásit se a tím vyvracet oficiální tvrzení. Vlastně mě vůbec nenapadá proč by to měli dělat veřejně jak naznačujete Vy a Vy sám jste to nevysvětlil. Dále jistě víte, že se Židé ozývali svým příbuzným, jenže to je znovu interpretováno způsobem - dokumenty psali a posílali sami Němci nebo k tomu nutili lidi před jejich zavražděním - wow. Dále jistě víte, že přes Reinhard(t) tábory odjelo několik transportů s tisícovkami lidí do táborů na západě a lidé přežili válku v nich. Rekordman je tuším stále Samuel Zylbersztajn, který prošel Treblinkou, Majdankem a dalšími osmi tábory. Klasická reakce: "jde o výjimky," problém vyřešen. V takovém klimatu a s takovými odpověďmi je ztrátou času na takovéto podobné výzvy jako je ta Vaše, něco předkládat, nemá to význam. Ale případy setkání samozřejmě jsou, např. rodina Hollanderových, která se dala částečně dohromady díky pořadu Montel Williams show kde probíhala diskuse na toto téma s revisionisty a tzv. přeživšími. Nikdo nikoho nehledal 50 let, obě strany si prostě jen mysleli, že ti druzí byli zavražděni jak nám tvrdí historiografie či tzv. svědci. Zoltan Hollander byl navíc kvůli podezření ze spolupráce s Němci poslán "za odměnu" na Sibiř. Kolik takových Hollanderů bylo, když Sověti dostali pod kontrolu bývalá území?

Není to tak prosté. Jediné co víme z určitostí je, že o spoustě lidech nevíme jak to s nimi bylo, spekulovat že byli vyhlazeni má stejnou hodnotu jako spekulovat, že se možná opalují někde na Floridě a užívají si důchodu. Jak já odpovídám na podobné výzvy, je zcela irelevantní jestli nevíme co se s někým stalo, důležité je, že lze určit co se s dotyčnými nestalo.

Ještě dotaz, byly otevřeny už všechny archivy a zpřístupněny všechny dokumenty, nebo jsou některé stále uzavřené a nedostupné pro studium? A je to vůbec důležité, když historiografie každý nepohodlný dokument stejně smete ze stolu jako "kódový jazyk, eufemismy" a každou nepohodlnou okolnost jako "výjimku"? Jak nám ostatně přece řekl mocný Raul Hilberg, zločin byl proveden pomocí čtení mysli, čili telepatie. A ne, to není vtip, bohužel.
+1 # krystlik 2014-06-29 19:26
Anonymnímu z 29. června 2014 18:25:

Kdybych zodpověděl všechny námitky, nikdo by to pro délku nečetl, tedy stručně.

Kdyby to měly být německé eufemismy („vystěhování na východ“), neexistovaly by ani studie pod souhrnným názvem Generalplan Ost. Ony záměry v německých dokumentech nelze považovat za eufemismy – kdyby tomu tak bylo, tak by to po válce spojenci „rozmazali“ grandiózním způsobem. Je známo, jak se uměle a podvody pokoušeli u IMT v Norimberku kompromitovat Wehrmacht a další složky ozbrojených sil, takže něco takového jako jsou „eufemismy“, by se jim hodily velice do krámu.

Ozývání se přeživších z GULAGu a z kteréhokoliv místa na světě: Váš argument, že si mysleli, že druzí jsou mrtvi, neobstojí. Každý doufá, že zrovna třeba jednomu jeho příbuznému nebo příteli se to vyhnulo. Kromě toho byla řeč o období po WW II. „Veřejně“ někoho hledat znamená instruovat posla nebo adresáta zprávy, aby inicioval hledání přes Červený kříž a další organizace.

Archívy: ruské jsou v podstatě nepřístupně (s výjimkou kratšího období po rozpadu SSSR), v britských je dodnes nepřístupná řada dokumentů nebo dokumentace určitých případů. Nevíme, co z ruských archivů může na nás vypadnout, u britských je ale jistota, že po jejich odtajnění nastane velký malér pro Velkou Británii a její vedení války.
0 # Anonymní 2014-06-29 20:09
Pokud nesdílíte onen "argument" o eufemismech, tak nemám námitek, ale ofic. historiografie má velký problém.

Obstojí a uvedl jsem i příklad abych jen nepsal ale podporoval co píšu, takže v čem to neobstojí? Když se lidem desítky let tvrdí, že ti co jeli tam a tam atd. byli zavražděni, říkali jim to samozvaní svědci v táborech atd., tak koho mají hledat a proč? Takto se lidé hledali, ale nevím co to má společného s Vaší teoriií o tom, že ten kdo někoho hledá se přihlásí jako ten co byl na východ dopraven skrze nějaký AR tábor a vědomě by tím popřel oficiální verzi. Proč by to dotyčný dělal a říkal mi stále uniká nehledě na to, zda si dotyčný vůbec pamatuje jak a skrze které tábory byl na východ vlastně dopraven, jestli jel vůbec skrze tábory a ne přímo. Někdo ze SSSR, kdo tam byl dopraven Němci, může klidně oficiálně někoho hledat aniž by o sobě musel prohlašovat jak se tam dostal a dát se lustrovat, nevím o žádném takovém nařízení.

Ano, nevíme co na nás vypadne, takže spekulace s kterými historiografie pracuje, jsou irelevantní.
0 # Vodník 2014-06-29 21:48
Ad Anonymní 29. června 2014 14:13
Nevím, jste-li totožný s Anonymním z následujících příspěvků, ale v tom vysvětlení bylo skutečně operováno s obětmi v SSSR. Já věřím na šest millionů, jak mi přikazuje trestní zákon, a Vám bych doporučoval totéž, je-li Vám svoboda milá!
0 # Anonymní 2014-06-29 22:38
Ano, jsem. No vida, samozřejmě je to chybné vysvětlení, a vyskytuje se často.

Klidně mě opravte, ale věřit a nevěřit si může každý čemu chce, ale co se smí říkat a psát už je věc jiná.
0 # Anonymní 2014-06-30 10:55
Tyto početní kejlke velmi lakonicky shrnuje Sanning na str. 13-14

-es-
+1 # krystlik 2014-06-30 17:13
Anonymnímu z 29. června 2014 20:09
Když měly přežít z údajných židovských obětí v SSSR miliony lidí, tak se zde vynořují zásadní problémy. Jak se řádově jednotkám milionů lidí po WW II podařilo zapřít v SSSR svůj původ (cizinecký, případně židovský)? Jak by spojenecké státy v zájmu ochrany oficiální verze uhlídaly (zničily) všechny žádosti o vyhledání přeživších četným organizacím národním i mezinárodním jako je Červený kříž a podobně? Když tedy podle Vás v SSSR přežily miliony židů z Evropy, tak příslušných žádostí o vyhledání muselo být vypašováno do ciziny relativně velké množství, minimálně tisíce. Zatajení těchto žádostí nevládními institucemi nebylo a není možné si v západní Evropě vynutit. Kdyby Vás opět něco napadlo: Sovětský svaz také nebyla země zaslíbená, kde by zapomněli na své každodenní starosti a radostně by tam žili.

Popírači holocaustu tvrdí, že miliony evropských židů uprchly před nacistickým Německem ze svých zemí. V tomto množství se tak nedělo. Problém byl s vízy – které země by ho potřebném počtu lidí udělily? Viz též konference v Évianu. K tomu přistupovala většinou nutnost zanechat majetek v zemi, ze které se vystěhovávali. Kdo tak učinil a měl vízum, mohl odjet. Z 2. republiky a protektorátu tak odjelo několik málo desítek tisíc lidí, jen zčásti židů.
0 # Anonymní 2014-06-30 18:07
Že měly přežít "z údajných židovských obětí v SSSR miliony lidí" píšete Vy, já bohužel nevím kolik lidí přežilo a proto nemohu ani vědět kolik se jich mohlo/může teoreticky ozvat. Z tohoto klamu plynoucí otázky proto nemohu zodpovědět, jelikož předpoklad na němž jsou založené je chybný. Zároveň jsem ani nenapsal, že to měla být země zaslíbená. Naopak, dal jsem najevo, že Sověti s lidmi zde zanechanými po německém ústupu, s největší pravděpodobností zacházeli špatně a putovali do táborů, k tomu jsem uvedl příklad. Já moc velkou míru přežití těmto lidem nedávám, jak jsem napsal, Stalin a jeho režim se plně angažovali v obviněních proti Němcům, proto je logické předpokládat, že jich hodně zemřelo v rukách Sovětů a jejich smrt pak šla na triko Němcům. Mohl byste zvážit takovou možnost.

"Popírači holocaustu tvrdí, že miliony evropských židů uprchly", Vám se nelíbí tato tvrzení, jinému se zase nelíbí, že exterminacionisté tento fakt bagatelizují a snižují čísla jak to jen jde. Důležité je, že se to dělo, na tom je shoda. Nikdo pokud vím nemá přesná čísla, jednoznačného závěru se tak nedopátrá ani jedna strana a bude se spekulovat. Proto já tyhle debaty o číslech pohybu obyvatel nemám rád, nelze dospět k uspokojivému závěru, lze si z prstu cucat co kdo uzná za vhodné. Raději preferuji témata, která nám problém rozlousknou také a není možné si u nich libovolně vymýšlet nebo nevěřit protistraně, témata technické a materiální povahy.
0 # Anonymní 2014-06-30 18:47
Ještě dodatek, generál Rudenko, IMT v Norimberku, 8. února, 1946, svazek VII, str. 171:

avalon.law.yale.edu/imt/02-08-46.asp

"Upon investigations by the Extraordinary State Commission of the Soviet Union, it was found that at the front, behind their main line of defense, the Hitlerites had systematically constructed special concentration camps where they kept tens of thousands of children, women who were unfit for work, and old men".

dále, dokument USSR-4, 19. února, 1946, svazek VII, str. 578:

avalon.law.yale.edu/imt/02-19-46.asp

"On 19 March 1944 advancing Red Army units discovered, near the settlement of Osaritchi in the region of Polesskoy in the Bielorussian S.S.R., within the limits of German defense lines, three concentration camps in which there were over 33,000 children, women, and old men incapable of work."

Kolik takových táborů se tam skutečně nacházelo a kolik lidí Sověti našli? Kdo ti lidé byli a co tam vlastně dělali a co se s nimi stalo? Na co tam Němci drželi práce neschopné lidi? Pokud pouze tři takové tábory nalezené Sověty obsahovaly přes 33,000 práce neschopných lidí, kolik to mohlo být celkově?

Zde článek New York Times z 24. června 1946 o očekávaném přílivu tří milionů Židů z Východu a jež už proudili v tempu deset tisíc za měsíc. Kde se tam tito navrátivší se Židé vzali?

fotos.fotoflexer.com/.../
query.nytimes.com/.../...

Skutečně si myslíte, že víte vše k vyvození závěrů?
+1 # krystlik 2014-06-30 22:19
Vyvozování závěrů o počtu obětí holocaustu. Stále je zde zásadní problém rozdílného přístupu. Vy, Anonymní, se snažíte pomocí různých fakt stanovit (snížit) počet obětí holocaustu (byť ještě z Vaší strany nedošlo na chemické rozbory zdí plynových komor a k výpočtu spotřeb paliva pro kremace), já sleduji linii plauzibility počtu obětí. Protokoly IMT jsou k ničemu – jsou tam lži, nedokázané věci, prokázané spojenecké falzifikáty. 4,2 milionu jmen znamená, že kdyby většina židů unikla nějak ze spárů německého nacionálního socialismu a byla podrobena proceduře sovětského teroru vůči civilnímu obyvatelstvu, že by na Západ pronikaly zprávy o jejich pobytu v různých zařízeních GULAGu. Když polská vojenská rozvědka mohla mezi válkami podle nich sestavit relativně přesné plány jednotlivých táborů a zvláštních sídlišť GULAGu s jejich lokacemi a přehled skupin tam vězněných nebo držených, tak proč by to nešlo u evropských židů? Žádná státní moc mimo totalitní státy nebyla a není s to umlčet různé nevládní organizace se zabývající pátráním po nich.
0 # Anonymní 2014-07-01 00:01
Nesnižuji počty jelikož to může jednoho dostat do problémů, dosud jen poukazuji na nedostatky Vaší teorie o lidech v SSSR a možnosti a informace, které jste nevzal v potaz, informace jež pocházejí z ortodoxních zdrojů. Ano, s IMT je problém, ale v tomto případě chybí motiv pro to, aby si Sověti nebo Američané vymýšleli věci, které slouží na obranu Němců, to nedává smysl, lze se tedy domnívat, že je to pravda. Na Vaši námitku musím znovu reagovat stejně - není mi jasné proč by lidé informovali své okolí, že přijeli transportem skrze některý AR tábor (uvážíme-li, že tuto informaci vůbec znají a pamatují si jí), že jsou židovského původu a nabourávali tím oficiální tvrzení či se vystavovali riziku. Není mi jasné proč by různé organizace měli mít zájem na očištění nacistů tím, že budou svět informovat o takových lidech a proč by po nich měli pátrat, když bylo světu řečeno, že ti lidé byli zavražděni a tak to tribunál a soudy rozhodly. Něco takového by bylo navíc i likvidační jak pro jednotlivce, tak organizace. Likvidační je to dnes, natož tehdy. Dnes mají tzv. demokracie moc umlčet kohokoliv a přesně to se děje (co teprve tehdy), Váš předpoklad se zcela rozchází s realitou.

Co se týče dalších oblastí, více zajímavých, pro zájemce se diskusní prostor jistě najde.

Mimochodem, když je řeč o IMT a jak je "k ničemu", tak v Rusku nedávno přijatý zákon a sazba až 5 let:
www.rferl.org/.../25373990.html
+1 # George Boehm 2014-07-01 06:45
Krystlik ma pravdu “V podstatě, z hlediska holocaustu, je lhostejné, zda židé byli zavražděni či zemřeli na následky diskriminace.” Jen bych pridal ze je take lhostejne se dohadovat o poctu mrtvych zidu, nejde o pocet ale o princip lidstvi. Svet uz davno zapomel na Sovetskou Socialistickou Zidovskou Republiku na severni hranici Ciny pod Vladivostokem a co se stalo s jejich 100% zidovskych obyvatel.

Krystlik: “U britských (archivech) je ale jistota, že po jejich odtajnění nastane velký malér pro Velkou Británii a její vedení války”.
Nevim zda to bude velky maler, ale Krystlik ma pravdu “Ne vse vypada tak jak se nam zda”. Britanie ma pekne hnusnou historii predvalecneho obdobi WWII, vcetne vedeni valky.
0 # Anonymní 2014-07-01 09:25
Krystlík v zásadě tvrdí: Nějací lidé zmizeli. Neví se, co se s nimi stalo a nelze to nijak prokázat. To dokazuje, že jde o oběti holocaustu. Tedy: každý, kdo se nevrátil na místo, kde bydlel před válkou (ať už z jakéhokoliv důvodu), každý Žid zahynuvší v boji, během bombardování, na nemoc, stářím apod., pokud to není prokazatelně zaznamenáno, je oběť holocaustu. Úchvatná logika :-)

V podstatě, z hlediska holocaustu, je lhostejné, zda židé byli zavražděni či zemřeli na následky diskriminace. - To je samozřejmě naprostá lež. Jestliže se holocaust definuje jako cílená politika vyhlazování, a to zejména v plynových komorách, tak do něj samozřejmě nespadají oběti jakési - blíže nespecifikované - diskriminace. Ale ano, žonglování s pojmy a svévolné rozšiřování definice holocaustu je jeden z křečovitých triků, jak se snažit udržet mýtus při životě ;-)

byť ještě z Vaší strany nedošlo na chemické rozbory zdí plynových komor a k výpočtu spotřeb paliva pro kremace - Za to děkujte bohu, protože kdyby došlo na technické aspekty švindlcaustu, tak každý, kdo o tom má alespoň elementární znalosti, vás rozfouká jak pampelišku :-)

-es-
+1 # krystlik 2014-07-01 09:33
Anonymnímu z 1. července 2014 0:01

Tak všechno znova, od počátku. Co víme? Evropští Židé přišli ve válečných letech ve značném počtu o život působením nacistického Německa, ale nevíme s jistotou, kolik jich bylo. Část polských židů žijících ve východních polských územích připadla v roce 1939 SSSR a část z této části nepřežila teror stalinský.

Člověk je tvor sociální a jeho sociální pud mu velí vejít v kontakt s příbuznými, byl-li nějakým způsobem předtím přerušen. Jenže oněch 4,2 milionů lidských bytostí zanesených jmenovitě v Yad Vashem se o něco takového nepokusily.

Vaše hypotézy jsou směšné. To můžete rovnou tvrdit, že miliony židů přešly takto do ilegality, aby ovládli pomocí svých tajných sítí a organizací celý svět!
0 # Tomáš Pecina 2014-07-01 09:44
Za to děkujte bohu, protože kdyby došlo na technické aspekty švindlcaustu, tak každý, kdo o tom má alespoň elementární znalosti, vás rozfouká jak pampelišku :-)

Vy mi zjevně chcete přivodit další konversaci s kpt. Šmídem z pražské kriminálky. Jděte si, prosím, popírat někam do jiné jurisdikce, toto je nedemokratický server a tak se podle toho chovejte. Děkuji.
-1 # Anonymní 2014-07-01 09:48
V tom případě cenzurujte i krystlíka, protože nechat ho šířit jeho propagandistické nesmysly a neumožnit reakci není fair play. Pokud zakážete diskusi na toto téma en bloc, tak s tím nemám problém ;-)

-es-
0 # Tomáš Pecina 2014-07-01 10:02
Pokládám vás za inteligentního člověka a jako od takového bych očekával, že pochopíte bez dalšího vysvětlování, že popíračské komentáře pod příspěvkem, který usvědčuje ŽOP z podvodu a snahy o jeho zakrývání, jsou mírně řečeno kontraproduktivní, řečeno naplno vrcholně pitomé.
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-01 10:31
Nebo jinak: Víte, co bych udělal, kdybych byl chytrý Žid a někdo mi přišel na podvod? Napsal bych pod článek, kde se o tom píše, serii neonacistických komentářů, čímž bych obvinění a medium, kde se objevilo, dokonale diskreditoval. Židé to ani udělat nemuseli, vy jste to provedl za ně sám.
0 # Anonymní 2014-07-01 10:39
Pokládám vás za inteligentního člověka a jako od takového bych očekával, že pochopíte bez dalšího vysvětlování, že řešení je velmi snadné a už jsem ho výše nastínil: tak tady takovou diskusi jednoduše nepovolujte. Nereagovat na Krystlíkovu demagogii, to chce opravdu pevné nervy. Ale budiž, zdržím se dalších komentářů...

-es-
0 # Vodník 2014-07-01 10:53
Ad George Boehm: Krystlík vůbec nemá pravdu, když píše, že “V podstatě, z hlediska holocaustu, je lhostejné, zda židé byli zavražděni či zemřeli na následky diskriminace.”. Je to lhostejné z hlediska lidství, kultury a civilisace - prostě šlo o obrovskou tragedii a zločin. A z tohoto hlediska je skutečně i lhostejné, kolik jich bylo. Otázkou dne (pro mne už víc jak deset let) je, proč je v celé řadě zemí zakázáno zkoumat, kolik jich bylo a jak zahynuli. Těm antisemitům, kteří tvrdí, že jde hlavně o peníze, nahrál na smeč Elia Wiesel svým proslulým projevem ne Žofíně "Šest millionů párů bot". Jiné vysvětlení nebudu uvádět, protože bych se dopustil trestného činu.
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-01 11:08
Otázka přesného počtu zavražděných Židů je podružná, klíčovým sdělením je, že je (všechny nebo téměř všechny) zavraždili nacisté. Domnívám se, že šlo o výměnný obchod mezi Israelem a Sovětským svazem: my nebudeme mluvit o tom, kolik Židů nechal zabít Stalin, a vy nám pomůžete získat odškodnění od Německa.
0 # gogo 2014-07-01 11:19
To jsou, Vodníku, věroučná dogmata staronového kultu, který prorostl i do státní správy a legislativy. O tom se církvi může nechat jen zdát, že by stát takhle bránil např. dogma o neposkvrněném početí nebo bazíroval na přesně sedmi dnech stvoření.
Kodifikovaná mythologie se nezkoumá, ta se zvěstuje a kontroluje se nezávadnost přednesu. Nějaké přízemní zkoumání reality by jen kazilo posvátnou úctu a koho by takové rouhačské myšlenky napadly, toho je třeba exemplárně potřít. Co by se asi stalo, kdybych v 80. letech 20. století prohlásil, že VŘSR nebyla?
0 # Vodník 2014-07-01 11:19
Byť i by byla podružná, nevysvětluje trestní stíhání těch, kteří se v tom chtějí šťourat. Abych parafrasoval tvůj argument výše: kdybych byl chytrý Žid, lobboval bych u všech vlád za to, aby ty paragrafy zrušily, protože díky jim mohou začít pochybovat, neřku-li popírat, i ti, které by to jinak ani ve snu nenapadlo.
0 # Vodník 2014-07-01 11:26
Gogo: no, stát církevní dogmata v minulosti bránil stejně urputně a s daleko drastičtějšími následky pro "popírače".

Jinak ani popírači, pokud vím, netvrdí, že žádní Židé za války nezahynuli. Oni jen a) zpochybňují záměr vyhladit je a způsob jejich usmrcení b) počet obětí, který je skutečně z lidského hlediska v tom kontextu zcela podružný, takže ta hysterie s pronásledováním pochybovačů je mimo jakoukoli rozumnou proporci.
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-01 12:12
Náboženská orthodoxie byla vždy domenou těch méně chytrých. Chytří Židé na to kašlou, zatímco ti hloupí ve veřejném prostoru tydlitátují a jinak se ztrapňují. Otázkou je, proč jim takové excesy jako paragrafy proti popírání umožnily západní státy. Mou hypothesou je, že i tam šlo o výměnný obchod: my nebudeme mluvit o tom, jak vaše vláda odmítla židovské imigranty prchající před Hitlerem, a vy budete trestně stíhat popírače. Pamatuj, kdo byli ti nejhoršlivější antisemité za druhé republiky: přesně ti samí, kteří jsou teď nejhorlivějšími bojovníky proti "extremismu" (Česká advokátní komora budiž výstražným příkladem).

Ve skutečnosti v boji proti "extremismu" nejde vůbec o Židy nebo Romy nebo přistěhovalce, ale o boj vlády proti protisystémové oposici, o pozvolné navykání obyvatelstva na to, že je správné za politické názory a politickou činnost lidi zavírat do vězení.
0 # Vodník 2014-07-01 12:40
Toto tvoje vysvětlení nejen že nic nevysvětluje, ale činí tě podezřelým ze závadových názorů. Pokusím se to v rychlosti vyložit:

1. vláda, která je nejznámější tím, že odmítla židovské emigranty, prchající před Hitlerem, je vláda Velké Británie (a tuším i USA?). Přesto není ve Velké Britanii ani v USA popírání holokaustu trestným činem. Je jím naopak v Dánsku, jehož král nosil žlutou hvězdu a jež nedeprotovalo žádné Židy. Pro předpoklad toho směnného obchodu mi chybí patřičnmá korrelace.

2. proč by si měly současné hlavy západních vlád dělat hlavu z toho, jací gauneři seděli v těch funkcích před 70+ lety? Doufám, že nechceš suggerovat něco v tom smyslu, jak jsou Židé dnes mocní (tj. že jim vlády všech západních ruykou jdou na ruku).

3. nejdůležitější (v kontextu): proč by měli Židé tak trvat na trestání popíračů, ba i pochybovačů, jestliže je jejich causa křišťálově jasná a nepopiratelná, kdežto argumenty popíračů jsou nesmyslnou a lživou demagogií? (tato otázka předpokládá, že Židé mají nějakou možnost současným západním vládám zatopit za to, jak se chovali jejich předchůdci v úřadech za WW II). Pokud by se ukázalo, že se v prvních dvou bodech mýlím, a že šlo skutečně o výměnný obchod (jak se Západem, tak se SSSR), pak je to celé ještě podezřelejší, nemyslíš?
0 # Vodník 2014-07-01 12:41
Oprava: "...vlády všech západních zemí..."
0 # Tomáš Pecina 2014-07-01 12:42
Raději nemyslím :-)
0 # gogo 2014-07-01 12:44
Já myslím, že "státy" to neumožnily .. prostě to někdo přinesl do parlamentu, okecal to emotivně s určitou dovedností manipulace tak, aby nikdo neřekl, že je to hovadina a ještě k tomu kontraproduktivní a poslanci to prostě odmávli jako to dělají u většiny zákonů, kterým pramálo rozumějí. Jestli dostávají notičky ze sekretariátů, kdo ví, tady by asi ani nepotřebovali. A ti hloupější aspoň mohli mít dojem, že bojují v první linii proti výhonkům neonacismu.
0 # gogo 2014-07-01 12:49
Tj. podle mě to protlačila druhá až třetí liga pohůnků, kteří rádi demonstrují na čí straně jsou, sami logické a věcné argumenty nechápou a ruší je v jejich víře a tedy pokládají za správně ulehčit od myšlení i ostatním.

Kdo vlastně přišel s tím zákonem do českého parlamentu?
+1 # krystlik 2014-07-01 13:12
Doporučuji si zjednat informace o konferenci v Évianu (6. 7. - 15. 7. 1938). Skvělé počtení! Jedině USA měly možnosti a prostředky uprchlíky před německým nacionálním socialismem zachránit. Jenže byly beznadějně antisemitské.
-1 # Anonymní 2014-07-01 13:30
Pane Krystlík, co je směšné? Že je zde důvodné podezření, že Stalin a Sověti sami mohou mít na triku životy spousty lidí, kteří byli zanecháni na územích, která Sověti znovu získali pod svou kontrolu a my nevíme co se tam dělo? Navíc jste zprávy o návratu Židů z Východu do americké zóny smetl ze stolu a zprávy o nalezení konc. táborů podél německé obranné linie jste smetl také, že prý je IMT k ničemu. Své teorie prezentujete bez podpory, a podporu druhých neuznáváte a je podle Vás "k ničemu".

Směšná je zatím jen Vaše "metodologie" typická pro historiografii a jež shrnul jiný anonym výše - každý o kom nic nevíte = byl zavražděn v holocaustu. Vy považujete tento logický klam za prokázaný a pokládáte otázky jako by Váš klam byl platný, což není, takovým způsobem se počet obětí té či oné strany skutečně nestanovuje. A jak jsem řekl, můžeme určit co se nestalo, je tedy irelevantní že nelze a zřejmě nikdy nepůjde přesně u každého určit co se stalo.

Dal jsem Vám jasný reálný příklad, že lidé se nehledají když se domnívají a je jim řečeno, že ten druhý je mrtvý, což se dělo a děje. Co je na tom tak komplikovaného k pochopení? Už neoperujte s tím číslem z Yad Vashem prosím, do té databáze lze jména přidávat velice snadno a jak kdo bude chtít, jdou tam přidávat i celé skupiny obyvatel najednou s odůvodněním místního obyvatele že: "neverátili se domů", bez ověření a duplicita není výjimkou, vedena jsou tam i jména lidí co válku prokazatelně přežili. Více viz. analýza Jean-Marie Boisdefeu, Dubitando: Textes Révisionnistes (2004-2008), La Sfinge, Rome 2009, s. 46-50, 133-136. (za zdroj děkuji G.R.). Navíc nikdo netvrdí, že těch Vašich 4,2 milionů někde přežilo, takový, s prominutím blábol, zde prosím nikdo nevypustil, Vaše snaha ho podsouvat je chybná. Také se zkuste zamyslet kolik přeživších mohlo být přímo po válce, když v roce 2004, tedy o 59 let později, jich je hlášeno 1,092,000 (tady očekávám, že budete znovu polemizovat nad spolehlivostí čísla jež je nepohodlné) a pak to zkuste konfrontovat s tím co se tvrdí.

www.nytimes.com/.../20iht-holocaust.html?_r=0
+1 # krystlik 2014-07-01 13:59
Anonymnímu z 1. července 2014 13:30
Zajisté, že počet jmen v Yad Vashem, když by někdo chtěl, bylo lze zvyšovat. Jenže je to počet ze všech odhadů obětí šoa, které nespadají pod osvětimskou lež, nejnižší. To by spíš svědčilo pro jeho věrohodnost.

Že někdo kvůli přesvědčení, že příbuzní jsou mrtvi, se vzdá pokusu zjistit, zda přece jen někdo nepřežil, když on sám je toho živoucím dokladem, je holá pitomost. Naděje umírá poslední. A zprávy o cizincích v GULAGu se dostávaly přes hranice SSSR po celou dobu jejich existence, stoprocentně to uhlídat nešlo. A Vy mi budete tvrdit, že zrovna evropští židé na posílání zpráv, kde nalézají, zcela rezignovali?

Redukujme problém ještě více. Jste přesvědčen, že evropských židů zahynulo mnohem méně, než se uvádí v Yad Vashem, kde 2,2 milionu chybí podle úředních listin a dokladů, 2 miliony podle toho, že se po WW II neohlásily příbuzným a známým. Chcete tvrdit jako zastánce osvětimské lži, že takových, dejme tomu 3,7 milionů židů zcela rezignovalo na příbuzenské, přátelské, obchodní vztahy, na svůj zanechaný majetek? Jste při smyslech?
0 # Anonymní 2014-07-01 15:13
V prvním odstavci jsem nepochopil co jste chtěl říci, ale chápu že jste nereagoval na prokazatelnou nevěrohodnost nebo chyby v seznamu jež jej činí nepoužitelným pro seriózní debatu.

To není holá pitomost, ale realita. Vaše opakování teorie o tom jak sami tzv. přeživší budou zpochybňovat holocaust tím že budou na vlastní pěst hledat lidi o kterých se tvrdí že byli zavražděni, to je holá "***" jež je zcela v rozporu s realitou. Ti lidé takhle prostě nepřemýšlí a nejednají, to je empiricky dokázaný fakt, oni tomu věří. Podle Vaší teorie by sami tzv. přeživší byli prvními průkopníky tzv ."popírání," zasmějte se se mnou prosím.

Už jsem Vám uvedl, že už během války korespondenci máme, na to historiografie reaguje výmluvou, že jsou to padělky nebo je to donutili napsat. Tak co po mně vlastně chcete? Sám víte, že stejně nic nepřijmete, tak jak to děláte dosud.

Ten poslední odstavec, zeptejte se spíše sebe, já nic takového nenapsal, to jsou Vaše předpoklady, Vaše čísla.
0 # Vodník 2014-07-01 15:29
Ad Gogo: je jedno, která liga pohůnků to byla (u nás Marek Benda a Jiří Payne), to jsou loutky, ochotné ke všemu, ale kdo a proč o to ty pohůnky žádal.
0 # Vodník 2014-07-01 15:29
Ad TP: ještě k tvému „chytrému Židovi“ – chytří Židé kašlou nejen na popíračské paragrafy, ale i (zejména) na zdiskreditování nějakého blogu, který odhalil zcela zřejmý podvod jejich soukmenovců.

Mimochodem, náboženská orthodoxie je možná vskutku domainou méně chytrých, to je ale náboženská orthodoxie a tam chytrost není to, o co jde (není to ani to nejdůležitější). Zde se ale pohybujeme v oblasti historických faktů – resp. pohybovali bychom se, kdyby se holokaust nestal novým náboženstvím (©Gilad Atzmon). Pokud připouštíš tento posun, pak je samozřejmě jakákoli racionální debata zbytečná.
0 # Vodník 2014-07-01 15:30
Ad -es-: censura na nedemokratickém serveru páně Pecinově není určena nesmyslností (např. Krystlíkovy propagandy), nýbrž mírou rouhání a kcířství. Jsou-li Krystlíkovy nesmysly v souladu s officiální linií vládnoucího náboženství, není důvod je censurovat. Naopak, bude-li Vaše reakce rouháním, bude smazána, i kdyby byla logická a racionální. S fair play to nemá nic společného (viz můj předchozí kommentář k TP).
+1 # krystlik 2014-07-01 16:45
Anonymnímu z 1. července 2014 15:13
Vy jste ale zabedněnec! Jak je možné, že cizincům deportovaným do GULAGu se na Západ dařilo propašovávat zprávy, což podle Vás židé-cizinci nečinili? Vždyť sami byli po WW II živoucím důkazem, že přece někdo přežil rasové pronásledování! Čili pitomost, že? Druhá Vámi nabízená hypotéza, že všechny tyto jejich zprávy vypašované z SSSR byly spojenci a evropskými státy utajeny, neobstojí – cesty zpráv byly tak rozmanité, že něco takového nešlo uskutečnit. Takže další pitomost, že?
0 # Anonymní 2014-07-01 17:18
Za předpokladu, že přežili, tak jen namítám, že k tomu neměli důvod když mají za to, že jejich příbuzní byli zavražděni nacisty. Dokonce jsem Vám uvedl alespoň na ukázku a na podporu případ takového člověka, který byl poslán na Sibiř a žádným příbuzným nikam nic nepsal a nikoho nehledal, protože měl za to, že byli zabiti. Chcete tvrdit, že lže? Proč? Vždyť je to tak jednoduché, když si myslíte, že jsou příbuzní mrtví, nebudete jim psát zprávu. Zároveň jsem zmínil, že dotyční neměli žádný důvod o sobě psát jak se tam dostali, za předpokladu, že to vůbec věděli a pamatovali si to. Prostě nevidím důvod a Vy jste nevysvětlil, proč by takový člověk měl do dopisu nebo na pohled pro příbuzního psát: "haló, já jsem Žid a přijel jsem před x lety přes jeden z AR táborů a stále žiju, prosím, uvěřejněte můj dopis v televizi." To je dle mého pitomá teorie.

Jak víte, že z dokumentů co se odtud podle Vás dostaly a o kterých pořád mluvíte, žádný nepochází od těchto lidí, kteří pochopitelně neměli důvod tam psát takové věci?

Zase podsouváte, nikde jsem nenapsal, že spojenci a spol. utajovali nějaké zprávy, pomocí strawman klamů se opravdu debatovat nedá, reagujte na to co skutečně píšu, ne na to co vymyslíte a podsouváte mně.
+1 # krystlik 2014-07-01 18:05
Anonymnímu z 1. července 2014 17:18

Když chcete, abych rozeznal, co píšete Vy a co jiní, vystupte z ilegality a podepisujte se! Když si myslíte, že z táborů GULAGu se zprávy na Západ dostávaly pohlednicemi nebo dopisy běžnou poštou, jste naivní. Váš žid, jsa zavřen na Sibiři a nesháněvší se po příbuzných a přátelích, protože si myslel, že nepřežili, nebyl asi normální. V době, kdy se evropští židé teoreticky (pokud přežili v SSSR) mohli snažit o sobě podat zprávu, televizní vysílání v západní Evropě ještě rozšířeno nebylo. To je přímo typická chyba nevzdělance, který čerpá své vědomosti z internátu a myslí si, že ví všechno.

Znal jsem po léta krnovského žida, jehož rodina odešla relativně těsně před odstoupením území Německu za další větví rodiny do Černovců, které pak v roce 1940 okupovala Rudá armáda a přivtělila Bukovinu k SSSR. Jeho rodiče s třemi dětmi byli po týdnu českání na nádraží odtransportováni na Sibiř. Jelikož byl malý kluk, jsou jeho vzpomínky neúplné. Otec tam dělal hlídače v nějakém závodě, matka se pokoušela šít pro ruské paničky. Trpěli hlady. Otec zemřel na podvýživu, matka se nevzdala a po navázání diplomatických styků mezi SSSR a exilovou vládou Beneše se ohlásila čs. zastoupení v Moskvě. Byla pak s dětmi propuštěna a přičleněna ke Svobodově
+1 # krystlik 2014-07-01 18:06
Dokončení: ke Svobodově armádě navzdory faktu, že nikdo, ani zdánlivě, mohl být veden jako voják.
0 # Anonymní 2014-07-01 18:30
Toto vysvětlení nemůže být pravdivé, v této diskusi takový názor nepadl co vidím, tudíž je nemožné abyste byl uveden v omyl díky jinému komentáři jež jste údajně omylem považoval za můj. Nic takového si nemyslím, nic takového o poště jsem nenapsal. Vtípek s televizí jste uchopil po svém, ale pravda, humor v psaném textu se nechápe vždy tak dobře jako mluvený, to Vás do jisté míry omlouvá. Jestli Vám to tolik leží v žaludku, dosaďte si tam třeba noviny. Tím nemyslím internetové noviny, samozřejmě. A ne, z internátu vědomosti nečerpám.
+1 # krystlik 2014-07-01 21:37
Sám jste napsal v přípisu ze 17:18: "...proč by takový člověk měl do dopisu nebo na pohled pro příbuzného psát: "haló, já jsem Žid a přijel jsem..."? Jste naprosto nekonzistentní, popřete i to, co jste napsal.
0 # Anonymní 2014-07-01 22:58
Vidíte tam něco o posílání poštou? Sám jste se usvědčil.
+1 # krystlik 2014-07-02 09:19
Anonymnímu z 1. července 2014 22:58

Dopis ještě nenavozuje nutně posílání poštou, pohled již stoprocentně. Proč by se tak posli vystavovali zbytečně riziku odhalení? Naučili se zpaměti adresu a to, co mělo být sděleno, pak napsali svou rukou.

Jinak Freud by z Vás měl velkou radost – jste klasický příklad análního typu z jeho typologie osobnosti.
0 # Anonymní 2014-07-02 12:33
Zpráva mohla být napsána na to co bylo k dispozici, např. i pohled. Zpráva mohla být poslána i od lidí jež nebyli v gulagu, na tom co bylo k dispozici, např. i pohled.

Jestli upřímně věříte tomu, že jsem podle Vás chtěl říci, že v gulagu byl poštovní úřad pro vězně aby si posílali co chtějí, je to Vaše věc. Rozumný člověk použije rozum a dojde mu, že něco takového bych nenaznačoval, protože něco takového není moc pravděpodobné.

Nemohou se zbavit dojmu, že jste tento humbuk ohledně umělého problém použil jako záminku jak vybruslit z Vaší slabé pozice, obvyklý postup. Co na to Váš Freud? (řeč. ot.)
-1 # krystlik 2014-07-02 17:10
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
0 # Anonymní 2014-07-02 20:16
Jeho poslední komentář už tedy musel být něco.
+1 # krystlik 2014-07-02 23:01
Anonymnímu z 2. července 2014 12:33
Zřejmě nejste schopen kritického myšlení, ba jste mdlého ducha. Zpráva mohla být napsána na cokoliv, ale svěřena ve fyzické podobě propouštěnému nebo nějakému civilovi z vnějšku, znamenala pro posly 10 let GULAGu za špionáž, pokud adresa byla v cizině.
0 # Anonymní 2014-07-02 23:06
Pan Krystlík nyní kulantně vyjádřil, že jeho anonymní odpůrce je blb. Doplnil bych dotazem pro Anonymního: Nejste schopen takových implikací ohledně zpráv z Gulagu? Jestliže ne, tak se zdržte diskuse!
0 # Anonymní 2014-07-02 23:27
Tak snad jen zopakovat už jednou vyřčené: "Nemohou se zbavit dojmu, že jste tento humbuk ohledně umělého problému použil jako záminku jak vybruslit z Vaší slabé pozice, obvyklý postup. Co na to Váš Freud? (řeč. ot.)"

Můžete pane Krystlík potvrdit, že žádný Gulag nikdy neopustila fyzicky napsaná zpráva nebo tu chcete lidem tvrdit, že se tak nikdy nestalo?

Pro anonymního výše + pana Krystlíka: Pokud neumíte diskutovat, nediskutujte, mohlo by se Vám znovu stát, že Vám někdo vyvrátí Vaše teorie a skončí to znovu takto.

P.S. - nebohému panu Krysltíkovi se úspěšně podařilo odklonit směr diskuse úplně irelevantním směrem. To je další klam často používaný v diskusích jedinci v situaci pana Krystlíka.
0 # Anonymní 2014-06-28 18:35
Průměrný žid má sklony ke lhaní (zveličování) a nelze mu věřit.
0 # Daniela 2014-06-28 18:55
Jeste ze tu mame dozorce pana Pecinu, takze se dozvim, ze Zidovska obec si vsimla a udaje opravila. Verejna omluva by sice byla na miste, ale otazkou je, zda by komu byla co platna. Anonymni z 18:35 byi svuj nazor na Zidy jiste nezmenll...
+1 # Tomáš Pecina 2014-06-28 19:02
Neopravila. Opravou by bylo ty staré incidenty odstranit a odpovídajícím způsobem korigovat údaje v tabulce a v grafu, a rozhodně tam uvést pravé a ne falešné datum pořízení dokumentu.

Anonyma z 18:35 by to asi nepřesvědčilo, ale určitě by ho to neutvrdilo v jeho přesvědčení, tak jako to, co Obec udělala místo skutečné opravy a omluvy.
0 # Anonymní 2014-06-28 19:02
Zaměstnával mě žid Vohryzek. Neplatil dovolenou, prej že když se to nelíbí, můžu jít pracovat jinam. Tak na něj podali bývalí zaměstnanci žalobu. Od té doby si každý měsíc nechal podepisovat od zaměstnanců, že si vybrali 2 dny dovolené, ikdyž to tak nebylo, prej že když se to nelíbí, můžu jít pracovat jinam. A když se člověk rozhodl, že pujde pracovat jinam, odmítl vyplatit odstupné s odkazem na údajně provedenou inventuru a velké manko, nicméně si nechal podepsat, že odstupné vyplatil pod pohrůžkou, že jinak podá trestní oznámení pro zpronevěru. Já osobně jsem poznal v životě 3 židy a všechno to byli opravdoví poctivci, mluvili vždy pravdu a nikdy nikoho nevydírali. Takže mně teda určitě nechává jejich minulost chladným.
0 # Vodník 2014-06-28 20:31
Anonyma z 18:35 by to asi nepřesvědčilo,
Danieliným postojem zase neotřese tvoje odhalení. Takoví už jsme...
+1 # krystlik 2014-06-29 20:03
Průměrný žid nemá sklony ke lhaní (zveličování). Občas však existují židovští jedinci s poruchou, kterou nazývám osvětimský komplex, kdy si zcela normální situaci chybně a emotivně vyloží jako antisemitskou. Například při kritice označí kritika za antisemitu, aniž k tomu je jediný důvod.
0 # Vodník 2014-06-30 11:02
"Průměrný žid" je naprostý ne-smysl, asi jako průměrný katholík. "Průměrný Žid" se mi taky nelíbí, spíš bych použil "typický Žid", který je ovšem směsicí reálných vlastností a předsudků okolí, takže taky nepoužitelný.

"Osvětimský komplex" má bohužel hodně Židů, hlavně - což je nejhorší - ti tzv. "professionální Židé", tj. ti aktivní představitelé nejrůznějších organisací jako Abe Foxman nebo Alan Dershowitz; může ovšem být, že ho pouze utilitárně předstírají. Smůla pro všechny slušné Židy je to, že jsou to právě tito nátlakoví manipulanti, kteří značnou měrou vytvářejí obrázek "průměrného Žida" v očích okolí.
0 # gogo 2014-06-30 12:45
Já myslím, že ten komplex není nic neobvyklého a vyplácí-li se taková strategie, pochopitelně se šíří . Je rozšířen i mezi Cikány ze stejných příčin.
0 # Anonymní 2014-06-28 19:04
Podle vasi charakteristiky prumerneho zida jsou jich plne rybarske spolky. (Pro mene chapave "Taaakovejhle kapr to byl...)
+1 # Anonymní 2014-06-28 21:12
nedivte se, ono to profesionalni zidovstvi je velky business, co grantu, prispevku, dotaci se na to od Zidu i Gojimu da sehnat. Jeho provozovatelé si jen brani svuj business model. Jsem si jist, ze u romskych ngo je to podobne. Takova je holt doba, byt mensina a delat ze sebe obet se bohuzel vyplaci....
0 # Anonymní 2014-06-28 21:22
Možná trochu mimo přímé téma, ale opravdu někdo bere vážně výstupy Židovské obce, které vyznačují tak odvážným typografickým ztvárněním?
0 # gogo 2014-06-28 22:04
Ono bylo asi všem jasné, jak a proč ten deníček křivd vzniká. Takhle je k tomu aspoň důkaz.
0 # Daniela 2014-06-28 22:12
No, tohe se mnou urcite neotrese.
Kolik asi tech uvedomelych Zidu v Cesku existuje, mozna 2 tisice, mozna mene, proc zpusobuji takovy ohlas ? Nemaji se cesti narodovci radsi starat, aby nedopadli jako Ukrajina ?

Ja si vzdy najdu sve zdroje. Zminovany datumovy zlocin Zidovske Obce je neprokazany, pac v novem dokumentu
zadna antisemitska informace z 5.kvetna 2013 neexistuje.
Odkazy na linky zacinaji az 9.kvetna !
Mohla bych se tedy domnivat, ze si odkaz z 5.kvetna 2013 pan Pecina kvuli nedostatku argumentu vymyslel, ze...:-)
0 # gogo 2014-06-28 22:41
Vaše neochvějnost nám všem budiž příkladem!
0 # Tomáš Pecina 2014-06-28 22:48
Přesně tak :-)

Napovím: řeč je sice o 5. květnu, ale nikoli loňského, nýbrž letošního roku.
0 # Daniela 2014-06-29 00:07
Zacinam podezrivat p.Pecinu, ze vymazava antisemitsky sunt na zavadnych strankach a ted se presvedcuje, zda li to funguje globalne.
Jak muze byt existovat fantom, link z letosniho ci lonskeho roku, kdyz zadny odkaz z 5.kvetna 2013, 2012 ,2014 ve zprave neni ? . Ani zadny 4.nebo 5.kveten. Period.
V nove zprave byly opraveny linky z roku 2012, zpusobem plosneho vymazani.
Jedna se o odkazy 2., 3., 7. kvetna 2012, ktere byly uvedeny nespravne za rok 2013.
Podivala jsem se na odkaz z 9.kvetna. 2013 . Clanek "Bestialni zlocin.. "" na strance Odporu se mi nezobrazuje, zkusim Google hledacek.


Takze jsme zas na zacatku, ze Zidovska Obec svuj report za 2013 opravila...
+1 # Tomáš Pecina 2014-06-29 00:16
Nevím, zda tuto míru hlouposti jen předstíráte, ale pokud je tomu tak, děláte to opravdu přesvědčivě.

Zkuste si, prosím, ještě jednou, pomalu a pozorně, přečíst můj blogpost. Poté snad porozumíte, proč je řeč o pátém květnu a v čem se ŽOP dopustila opětovného podvodu, jímž se pokusila podvod původní zamaskovat.
0 # Daniela 2014-06-29 00:33
Pisete, ze :
"""Podíváte-li se do vlastností dokumentu, zjistíte, že první zpráva byla vytvořena 5. května, kdežto druhá, opravená, už o den dříve. """""
Jakakoli vytvorena zprava-datum se ukazuje hned vlevo, tucne vytistena.
V zadnem, opakuji, v zadnem dokumentu neni zminka o 5.kvetnu, natoz 4.kvetnu.
O jaky clanek a link se presne jedna ??
+1 # Tomáš Pecina 2014-06-29 00:41
Nevím, jakým programem soubory zobrazujete, ale např. v Adobe Readeru si musíte otevřít menu File > Properties. Pokud se vám zobrazí dokument přímo v prohlížeči, tato funkce k disposici obvykle není, proto si soubor nejdřív uložte na disk.
0 # Filmovy Znalec 2014-06-29 10:01
Bože, Danielo, člověk by řekl, že to tu máte jako školící kurz zdarma. Na druhou stranu, na učení není nikdy pozdě. Tak už tu máte lekci počítačovou, dějepisnou, moderní historii a mravní výchovu. Čím bych Vám ještě doplnil vzdělání já...? Vzhledem ke svému odbornému zaměření něčím od filmu. Tak třeba, víte proč Spelberg vyhodil Megan Fox z pokračování Transformers?

abcnews.go.com/.../story?id=13884212
0 # Anonymní 2014-06-29 00:25
TP: "Osobně jsem vždy stál na straně Židů"

Jakože dosud vám bylo fuk, co Židé dělají, a až teď, po tom kolosálním podvodu, jste změnil názor?
Anebo jste dosud na žádnou nepravost nenarazil a toto je první?
0 # Tomáš Pecina 2014-06-29 00:37
Můj názor na Židy se nezměnil, tak jako nedokáže změnit můj názor na Romy to, co praktikuje Romea. Rozlišuji vždy chování jednotlivců od chování skupiny.

Takže: změnil jsem názor na Židovskou obec v Praze, protože toto je opravdu první prokazatelný podvod, kterého se dopustila.
0 # Anonymní 2014-06-29 00:40
Zjišťoval jsem, proč vidím 5. 5. 2014 u obou dokumentů. Časové údaje vypadají v surovém tvaru takto (z konce souboru):

soubor-Koutská: 2014-05-05T08:39:54+02:00
soubor-MAC: 20140504223453Z00'00'

A zobrazení času vytvoření druhého souboru podle typu prohlížeče (ve Windows):
PDF-XChange Viewer - 5. 5. 2014 0:34:53 - přepočítal čas vytvoření na místní časové pásmo (UTC+2:00)
Reader - 4. 5. 2014 22:34:53 - zobrazil GMT (UTC+0:00)

Nechci přemýšlet nad tím, která varianta zobrazení času je správnější, jen jsem chtěl upozornit na případný rozdíl v zobrazeném údaji.
+1 # Tomáš Pecina 2014-06-29 00:53
Já jsem si obě PDFka ze všeho nejdřív dekomprimoval pomocí pdftk a extrahoval i všechny streamy pomocí pdftosrc (shodou okolností jsem se formát PDF asi před půl rokem naučil).

V prvním je D:20140505083954+02'00', ve druhém D:20140504223453Z00'00', takže máte pravdu, převedeno na CEST je to obojí pátého, i když ne ten samý čas. Děkuji za upozornění, opravím.
0 # Daniela 2014-06-29 01:07
0:53
Vysvetleni se neprijima.
Psat cholericke vypady, nepodlozene, v presvedceni ve svou nadutou neomylnost Vas usvedcily z podavani falesnych informaci.. To Vas dela stejne neduveryhodneho jako Zidovskou Obec.

A ted si spapejte sva slova o tom, ze ja neumim podlozit fakty muj argument....
0 # Tomáš Pecina 2014-06-29 01:10
Především jste vůbec nepochopila, o čem je řeč. Ale s tím vám nepomohu, to je zjevně nad moje síly. Naštěstí většina ostatních čtenářů chápe význam mého postu i jeho dopad na hodnověrnost Obce správně.
0 # Anonymní 2014-06-29 01:22
Nemáte zač. Ještě mi došlo, že za půl roku to uvidím taky o původní den dříve. ;-)
0 # Tomáš Pecina 2014-06-29 01:36
Nemyslím :-)

Takhle to vlastně dává víc logiku: autor (ten s Macem) chtěl dosáhnout, aby se soubor jevil jako ten původní, tak změnil systémové datum, ale čas nechal být: ono by nebylo vůbec jednoduché strefit se při exportu do přesné sekundy. Mně bylo hned divné, proč by měnil datum o den dopředu. That explains it, jak by řekl Lt. Columbo.
0 # Anonymní 2014-06-29 01:44
Výzva přijata:
Vypnul jsem letní čas a PDF-XChange Viewer zobrazil 4. 5. 2014 23:34:53. Takže ten zobrazí vždy čas vytvoření přepočítaný podle časového pásma počítače.
0 # Daniela 2014-06-29 01:51
Nebavili jsme se o vyznamu postu, ale o rozdilech mezi datumy.
At mi laskave nektery ctenar vysvetli, o cem je rec. Rada se poucim.
Moje debata byla o tom, ze ve zpravach Zidovske Obce neexistuje datum k chimernimu 4. a 5.kvetnu.
A jeste dodam, ze nejblizsi datumy jsou v puvodni versi 3.kvetna a potom 7.kvetna..Ve versi opravene je pak nejblizsi datum okolo neexistujiciho 4-5 kvetna uvedeno az po mesici dubnu a nasledne po 13. kvetnu.
Pracovni verse je dalsi osli mustek od p.Peciny, pro mne je smerodatne, ze v PDF Adobe, Internet Explorer 9 se zadne kontestovane datum nenachazi......
0 # Tomáš Pecina 2014-06-29 01:56
Pořád si to nemyslím :-)
+1 # Tomáš Pecina 2014-06-29 01:57
Tak jim, Danielo, pošlete na Obec dopis, že jim plně důvěřujete a že jsem chtěl své čtenáře hanebně obelhat. Možná obdržíte i nějaký věcný dar, třeba kalendář.
0 # Anonymní 2014-06-29 02:03
Neberte v potaz obsah dokumentu, ale v Adobe Readeru použijte Soubor -> Vlastnosti... (případně kombinace kláves Ctrl + D) a tam najdete informaci, že byl ten druhý soubor vytvořený 4. 5. 2014 22:34:53. U mnou uvedeného variantního prohlížeče je to taky Ctrl + D a tam je přepočítaný čas na aktuální časové pásmo, tedy středoevropský letní čas, a tudíž 5. 5. 2014 0:34:53. Jinde ve světě tedy bude ve variantním prohlížeči čas vytvoření různý. U časového údaje by tedy mělo správně být vždy zobrazeno také časové pásmo, jinak dochází k rozdílné interpretaci.
0 # Tomáš Pecina 2014-06-29 02:04
Už si to myslím, mají to evidentně blbě. Píše mi to "Sun 04 May 2014 10:34:53 PM CEST", což je zralé na bug report, protože ten čas je v UTC a oni ho z nějakého důvodu nezkonvertovali vůbec.
0 # Anonymní 2014-06-29 02:20
A česká verze Reader XI raději pásmo vůbec nezobrazuje. Jinak jsem rád, že jsme se dobrali shodného výsledku a mohu se odebrat do peří.
0 # Anonymní 2014-06-29 02:30
Žid to prostš vyřešil jednoduše: nahodil si na hlavu jarmulku, pověřil Petru Koutskou, aby provedla menší šmé, které jí zaručeně Mojžíš a Abrahám prominou, Petra si pak změnila na PC čas, ale nevychytala to s časovým pásmem a systém jí snahu o podvod zmařil.
Než aby přiznali chybu, raději prostě budou zkoušet kdejaké šmé a Daniela ze zámoří zase neunese, že se někdo naváží do její rasy.
0 # Daniela 2014-06-29 03:11
Jak jste prisel anonymku na to, ze jsem Zidovka ? Nejsem. Nejake zidovske pribuzne jsme sice meli, ale nacisti je utratili. Jinak jsem krtena katholicka, nasi rodinu pokladali v Protektoratu za cistokrevne Arijce.
Nejaka conniving Petra mozna cas zmenila, ale pak celou zpravu evidentne vymazala. A bylo vymalovano.. Priklanim se arci k nazoru, ze si pan Pecina tuto Petru taky vymyslel...
Uz jste nasel na svem prohlizeci zpravu-clanek ze 4.kvetna?
0 # Daniela 2014-06-29 02:50
2:20
Nedobrali .
Dohadujeme se o datumu 4,-5.-kvetna , ktere, i kdyby konvertovano, krecovite vysvetlovano a okecavano, stejne neni blizko diskutovaneho datumu, pac tato zprava NEEXISTUJE.
Pred (neuvedenym) datem 4-5.kvetna je nejblizsi datum 3.5....Tak daleko se nekonvertuje, ledaze bychom byli v Australii...:-)
Nic o 4-5.5. 2013 ve zprave neni a jeste mi nikdo nevysvetlil, o ktery link a clanek se jedna.

Jeziskote, tato debata je o neexistujici entite...
To je asi, jako bychom se dohadovali, zda na Mesici ziji lide zidovskeho ci slovanskho puvodu...
+1 # Tomáš Pecina 2014-06-29 12:08
Inu, Danielo, osvěžen spánkem se vracím k počítači naplněn optimismem, že vám problematiku přece jen dokáži osvětlit. Možná je to optimismus přehnaný, ale přesto to zkusím.

Tak se, prosím, pohodlně posaďte a poslyšte můj výklad.

Každý dokument ve formátu PDF (ale i v některých jiných formátech, což nás arci nyní nezajímá) v sobě obsahuje kromě toho, co vidíte, když ho zobrazíte – tj. jeho obsahu – celou řadu dalších informací. Některé jsou tam ukládány záměrně, jiné se tam dostanou bez přispění autora, a některé dokonce proti jeho vůli. Všechny tyto kategorie se nazývají odborným termínem metadata, tedy něco, co je "za daty" (řecky μετά-).

Metadata, jak řečeno, nejsou zobrazována jako součást dokumentu, ale prohlížeče dokumentů PDF je umějí vyvolat a zobrazit. To si nyní ukážeme.

Vezměme pro začátek jiný dokument, náš rozklad proti usnesení ministra vnitra. Jeho metadata si zobrazíme ve Windows v Adobe Acrobatu klávesovou zkratkou Ctrl+D, vybereme Advanced a když expandujeme ("rozklikneme") strom, vidíme toto.

Protože dokument jsem vytvářel v TeXu, téměř vše, co se zobrazí, jsou metadata chtěná, tedy taková, která jsem sám chtěl do dokumentu umístit. Povšimněte si například, že se v tomto případě o dvě sekundy liší čas vytvoření a čas modifikace dokumentu. To je způsobeno elektronickým podpisem, který se na vytvořený dokument automaticky umístil.

Metadata "nechtěná" jsou tam umisťována automaticky generátorem PDF, a jsou velmi užitečná, protože nám často prozradí něco, co před námi autor dokumentu chtěl utajit. Např. ve sporu o presidentskou amnestii jimi Pavel Hasenkopf prokázal, že autorem není on, ale je Zdeněk Koudelka, a dokonce i to, na kterém počítači na ministerstvu spravedlnosti amnestie vznikla.

Stejně tak je tomu u výroční zprávy židovské obce. Toto jsou metadata první verse, toto druhé. Vidíme celou řadu podrobností o tom, kdo, kdy a čím dokument PDF vygeneroval.

Ten, kdo vygeneroval druhou zprávu, nám v ní nezanechal své jméno, víme jen to, že používal Mac, ale co je zajímavé, datum a čas vytvoření dokumentu předchází přibližně o osm hodin času první zprávy (je to 4. května v půl jedenácté večer greenwichského času, což je ve středoevropském čase půl jedné po půlnoci následujícího dne: proto ty prvotní nejasnosti s časovým pásmem, ale ty nejsou vůbec důležité a vyjasnily se, šlo o chybu linuxového softwaru, kterým jsem si metadata zprvu četl). Tento druhý člověk, říkejme mu "tajemný muž s Macem", byl tedy dostatečně inteligentní, aby si uvědomil, že nemůže ve zprávě presentované jako příloha tiskové zprávy z května nechat datum (např.) patnáctého června, a čas opravil, zřejmě tak, že na chvíli změnil systémové datum ve svém počítači. Poté, co PDF vygeneroval, zase ho změnil zpátky.

Závěr z toho je, že židovská obec změnila nejen obsah své zprávy, ale pokusila se při tom i změnit minulost, tak aby svůj podvod zakryla.

Učinil jsem, co bylo v mých silách, abych vám problematiku objasnil, zda se to podařilo, nedokážu garantovat.
0 # Anonymní 2014-06-29 12:40
změnil systémové datum ve svém počítači
občas se mi stává (a nedovedu si to vysvětlit), že po změně datumu se mi v pdf dokumentu objeví čas o 2 hodiny menší než byl skutečný čas a v ostatních případech při stejném postupu ten čas odpovídá skutečnosti.
jednou jsem převáděl z doc do pdf v fineprint pdf factory a podruhé software602 print2pdf
+1 # Tomáš Pecina 2014-06-29 12:45
Software má obecně problémy se skokovými změnami data a času, takže tyhle problémy jsou časté. Chyba může být způsobena korekcí na místní časové pásmo (bohužel, používám Linux, takže vámi citované aplikace nepoužívám a neznám).
0 # Anonymní 2014-06-29 14:12
ve středoevropském čase půl jedné po půlnoci - přesněji "ve středoevropském letním čase půl jedné po půlnoci".

Poté, co PDF vygeneroval, zase ho změnil zpátky.
Proto toto tvrzení, pane Pecino, asi nemáte žádné důkazy. Takže pokud nedošlo k automatické změně času v rámci synchronizace s časem na internetu, tak tam může mít čas zpožděný o x dní dosud.
0 # Tomáš Pecina 2014-06-29 14:15
ve středoevropském letním čase

Ano, hned jsem si to uvědomil, jen jsem byl líný postovaný text opravovat; díky.

Proto toto tvrzení, pane Pecino, asi nemáte žádné důkazy.

Ne, nemám, je to pouhá racionálně podložená domněnka. Daniela by řekla "sprostá pomluva židovské obce" :-)
0 # Anonymní 2014-06-29 06:55
Bojim se, ze jste timto prispevkem zvysil pocet antisemitickych vypadu na nasledujici dva roky o jedna.
0 # Anonymní 2014-06-30 01:32
Ne, pod clankem se nachazi mnoho nenavistnych kommentaru napriklad o manipulaci s casem, tyto utoky TP predpokladal a chtel, proto se pocet utoku na dalsi dva roky zvysil o mnohem vyssi cislo.
0 # Anonymní 2014-06-29 10:55
Tak hlavně neustále pamatujte na to, že to co Vám řekli Židé o jisté události během 2. sv. války, je všechno svatá pravda! Lidé lžou, což je empiricky dokázaný fakt, ale Židé mají výjimku, jen uvažovat o tom, že by mohli lhát je antisemitské, neonacistické atd., doplňte vhodné.
0 # Vodník 2014-06-29 13:29
A teď si to představte opačně: dejme tomu, že Erik Sedláček zveřejní v nějakém autonomně nacionalistickém věstníku všechny křivdy, jichž se naše křehká demokracie v r.2013 dopusila vůči autonomním nacionalistům, dívkám z RWU, "extrémně pravicovým" hudebním skupinám, vylepovačům nálepek nebo pořadatelům mikulášských besídek, a přidá tam pár incidentů z r.2012. Již při prvním odhalení by media Erika Sedláčka roznesla v zubech coby drzého nacistu. Nedovedu si ani představit ty následky, kdyby se autnomní nacionalisté pokusili podvod "opravit" (jak to nazývá Daniela). Nyní nám tím tichem okolo PŽO zaléhají uši.
0 # Tomáš Pecina 2014-06-29 14:21
A teď si to představte opačně: dejme tomu, že Erik Sedláček zveřejní…

Petr Kalinovský se něco podobného pokouší předložit v rámci vysokoškolského studia (link. S akceptací práce má, pokud vím, dosti podstatné obtíže, i akademická svoboda má v bojující demokracii své meze.
0 # Vodník 2014-06-29 21:43
To je správné, že má potíže! Jak říká vp. Kreutzfeld, demokracie není holubník, kde si každý může říkat nebo zkoumat, co chce. Byl nějaký profesůrek chemie jménem Germar Rudolf, ten se vrtal v Auschwitz ve vzorcích omítky a pak začal hlásat tak rouhavé absurdity, že bylo nutno ho zavřít do lochu. No uznej: přece si nějaký chemik nemůže myslet, že bude přepisovat historii! Tak ať si dá Kalinovský bacha a nedráždí demokratického hada bosou nohou!!
0 # jgIII 2014-06-30 01:34
co zacal hlasat? Alespon naznacte... :D
+1 # Tomáš Pecina 2014-06-30 01:45
Nemůže. Ví, že i naznačování popírání je trestné; vy jste se právě dopustil tohoto přečinu formou návodu [§ 24 TrZ: Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce)].
0 # Daniela 2014-06-30 01:55
Dekuji pane Pecino za snahu a trpeliovst.
Vas optimismus ale naplnen nebude.. Ve Vasem vysvetleni jste pouze dokazal existenci autoru, co starou zpravu redigovali . Pani Petra zrejme neco nenacisto zkousela a sesmolovala, takze neminim pidit v metadatech, vedlejsi informace nejsou informace zakladni. Ja se ridim tim, co se ukazuje na Vami postovanem odkazu rocni zpravy Zidovske Obce.
Od zacatku mne zajimal pouze konecny produkt..
A konecny produkt je opravena verse, ve ktere se okolo 4.-5.kvetna nevyskytuje nic, co by se mohlo i vzdalene povazovat za oficiani zpravu.
Dodnes nevim, jaky clanek nebo link p.Petra predelavala. .
Cas behem vytvareni nove zpravy ZO je pro mne nedulezity, muj A.Reader stejne cas neukazuje, zobrazi se hned, zmenseny a ja si PDF zvetsim...
0 # Tomáš Pecina 2014-06-30 08:30
Pani Petra zrejme neco nenacisto zkousela a sesmolovala, takze neminim pidit v metadatech, vedlejsi informace nejsou informace zakladni.

Přesně takovou demagogii jsem od vás, Danielo, upřímně řečeno, očekával. Nepříjemná fakta jsou podružná a nebudeme se jimi zabývat.
0 # Tomáš Pecina 2014-06-30 08:46
To je správné, že má potíže!

Ale nakonec prý práci obhájil. Sice si předseda komise třikrát odplivl a členové rituálně zatančili kolem kohouta s uříznutou hlavou, poté autorovi vysvětlil, že jeho dílo je opravdu, ale opravdu špatné, nicméně magistra mu dali.
+1 # Erkyl 2014-07-01 07:33
co zacal hlasat? Alespon naznacte... :D
Pan Vodník zapomněl naznačit. Naznačím velmi stručně :
Kyanid z Cyklonu B reaguje s železem, které obsahují stavení hmoty (cihlářská hlína, písek v maltě) do stabilní sloučeniny, která se zove Berlínská modř. Touto sloučeninou prosákne celé zdivo. Chemik Rudolf naměřil vysoké hodnoty ve zdech baráků v Osvětimi, které sloužily pro odvšivování matrací a oděvů vězňů pomocí Cyklonu B. V komoře, kde měli být zplynováni lidé, nenašel ve zdech nic.
0 # gogo 2014-07-01 08:44
Toto vlákno mi připomnělo zápletku ve scénu kamenování z Life of Brian. Jak člověka kamenovali za jisté slovo, které vyslovil a jak obtížné bylo pro důstojníka delikt vyložit aniž by slova použil.
Tak já si skočím pro kamení .. kde se sejdem?
0 # George Boehm 2014-06-30 09:34
Pane Pecina, o co Vam vlastne jde?
Dokument byl sepsan v “Word”, coz je Microsoft product, a preveden do formatu .pdf , jednou v OS- Win a pak v OS- Mac s casovym rozdilem nekolika hodin (prez noc). Dokument je oznacen jako dve rozdilne verze. Autor jedne verze se nepodepsal. Jelikoz Mac muze boot ve WINDOWS je docela mozne ze to pochazi ze stejneho pocitace.
Rozdil v textu je zanedbatelny, nektery link na clanky jsou nahrazene jinym , jako na priklad “Bestialni zlocin tisicileti” strana 13, protoze s odstupem casu neni neni funkcni!! Dale treba strana 12, 15.3.2013 Zidovske dilo arijcu je nahrazeno: “74 let od vzniku protektoratu Cech a Morava”. Dale treba strana 13, 2.5.2013 a 3.5.2013 Deset odpovedi Zidovskym prisluhovacum….atd. neni v druhe verzi.
Neni tu zadna evidence ze by autor publikace chtel publikovat falesne informace ktere s pokrokem casu budou tak ci onak nepouzitelne protoze reference k clankum nebude funkcni.
Tak jeste jednou, pokud jak sam rikate nejste bias proti zidum, Tak o co Vam jde?
0 # Tomáš Pecina 2014-06-30 09:51
V původní versi bylo několik desítek incidentů, které byly sice vykázány za rok 2013, ale týkají se roku 2012. Když jsem na to Obec upozornil, provedla v postu popsanou změnu, a to tak, aby byl vyvolán právě ten dojem, jaký popisujete: že žádný problém nikdy ani neexistoval.

Celé je to popsáno zde.
0 # Tomáš Pecina 2014-06-30 10:16
Pro jasnost jsem link doplnil i do postu, kde jsem ho původně neměl – díky za upozornění.
0 # George Boehm 2014-06-30 20:52
Mate pravdu, hned na strane 16 jsou 2 incidenty ktere se staly v 2012 a nemely by byt vedeny v 2013..

6.8.2013 ZION 2012: důležitější než zúčastnit se je profitovat radicalboys.com/.../1092-zion-2012-nenidleite-
zuastnit-se-ale-profitovat.html
7.8.2013 Věděli jste, že? www.svobodnyodpor.info/2012/08/vedeli-jste-ze.html

Zrejme se snazili opravit verzi 1 kde je 42 incidentu ktere se udaly v 2012 a ne v 2013. Navzdory tomu, verze 2 ma stale 11 incidentu ktere se staly v 2012. Report nema zadnou cenu, je to plne chyb !
0 # Anonymní 2014-06-30 13:11
Prostě si židáčci sesmolili panflet, který měl dokazovat, jak se v zemi rozmáhá extremisus a při jeho smolení podváděli, což u židáčků není nic neobvyklého.
0 # gogo 2014-06-30 13:58
Oni to smolí už dlouhé roky v podobné kvalitě. Kdyby se stejnou metodikou zpracovávaly pamflety o Rusech, Polácích, Němcích nebo i Češích, musel by člověk nabýt dojmu, že se tady schyluje ke krvavé lázni. Jsou to prostě hysterici, nebo to předstírají z obchodních důvodů. Letos jim akorát pan Pecina přišel na švindl, což v principu ale nic nemění na podstatě jejich činnosti. Ta míra přidrzlé manipulace z těch výročních deníčků domnělých křivd čiší na sto honů celé roky.

Dovede si představit, že by tohle publikovali třeba Poláci nebo Rusové?
0 # Tomáš Pecina 2014-06-30 15:14
Starší výroční zprávy byly arci narativnější. Třeba o nálepkovém procesu a o procesu s Lucií Šlégrovou se tam dočteme toto:

Boj extremistů proti „Systému“ úzce souvisí také se sérií soudních procesů a strategií, kterou při nich zejména v roce 2011 pravicoví extremisté vyznávali. Tato strategie spočívala zejména ve snaze označit všechny procesy za vykonstruované nebo politické. K tomuto zjednodušenému vnímání přispěla svým dílem také česká media, která občas přebírala rétoriku obžalovaných a např. o kauze Dupová/Vondrák informovala pod názvem „samolepková kauza“. Takové označení pak ve veřejnosti vzbuzovalo dojem, že se musí jednat o politický proces vedený proti nevinným. Systematickou snahou neonacistů se v soudních sporech stala zejména snaha zdiskreditovat „nepřítele“ (tedy soudce, soudní znalce a další zástupce státních orgánů) jako nekompetentní k vykonávání jim svěřené role. Toho docílili například upozorněním na členství soudkyně V. Bártové v KSČ. Ta na základě publikování této informace z procesu sama odstoupila pro podjatost, přestože členství v někdejší KSČ není v české polistopadové justici ničím výjimečným. Nejen mediální pozornost vyvolal případ soudního znalce na pravicový extremismus M. Mazla, který měl být podjatý kvůli svému domnělému židovství, argumentovanému na základě krkolomné konstrukce ohledně původu jména. M. Mazel, jenž byl vystaven osobním vyhrůžkám, následně i s ohledem na podmínky pro vykonávání práce soudního znalce se této činnosti vzdal. Je zřejmé, že neonacisté se poučili z minulých negativních zkušeností s pořádáním velkých demonstrací nebo jiných akcí mnohdy s antisemitským podtextem a raději se uchylují k zacílení na konkrétní osoby, které považuji za překážky pro svou činnost. Nutno podotknout, že tato strategie prozatím českým neonacistům vychází, zejména se jim daří postupně „odstraňovat“ soudní znalce na pravicový extremismus.

Děkuji za kompliment :-)

O tom, že Mazel resignoval proto, že se mu přišlo na šmé s účtováním odměn, ovšem ani slovo.
0 # gogo 2014-06-30 15:40
V roce 2004, tj. snad v prvním nebo druhém ročníku se objevilo toto:
" Známá ceská herecka Bára Hrzánová obdržela nekolik anonymních dopisu
poté, co pri udílení divadelní Ceny Thálie parafrázovala repliku z hry Hrdý
Budžes: „Jsem strašne štastná, že mužu ríkat na verejnosti, že Rusáci a
komunisti jsou svine. Akorát se to nesmí ríkat. To je takové blaho po tech
letech.“. Dopisy obsahovaly výroky typu: „Nech si ten židovský nos upravit. Ty
svine mrnavá. To neudelali komunisti, ale židé a lupici z ODS a zrzka židovská
Hrzánová. Upravíme ti fasádu.“ (zdroj: www.lidovky.cz, 6. dubna 2004)"

přitom kdybychom zaměnili slovo "Rusáci" za "Židáci" a analogicky i dále. objevil by se takový výrok jistě i v pamfletu jakožto urážka a na reakce by bylo jistě ze strany Obce pohlíženo s větší shovívavostí. A dnes, po nějakých 10 letech by se nejspíš taková fiktivní osoba musela veřejně omlouvat, pokud by nebyla rovnou obviněna a vhodným znalcem odhalena včetně celé antisemitské buňky.
0 # Vodník 2014-06-30 15:44
O tom, že Mazel resignoval proto, že se mu přišlo na šmé s účtováním odměn, ovšem ani slovo.
Prosím tě! Kdyby to tam opravdu napsali, byl bys shockován víc než já, přiznej se!
+1 # Vodník 2014-06-30 15:47
přitom kdybychom zaměnili slovo "Rusáci" za "Židáci"
Tohle mě napadne pokaždé, když na to slovo narazím, ať v tisku nebo v osobní debatě. Nesnášet Rusáky patří k dobrému vychování, zatímco positivní poměr k Židům je společenská povinnost; jinými slovy "nesnášet Židáky" je společenská sebevražda.
0 # gogo 2014-06-30 16:03
Nesnášení a milování je každého osobní věc, kterou nemá cenu vynucovat, ale když někdo píše takové sliny a vydává to za deníček křivd, tak to hodně vypovídá o jeho kvalitách. Ať už jde o fyzickou osobu, nebo o organizaci - tam je to ještě víc zarážející, že to vidělo víc očí a nikoho to netrklo a nepřišlo mu to trapné.
0 # George Boehm 2014-07-01 06:10
Pane Pecino, proc se nezeptate Obce Zidovske, proc v seznamu incidentu "SOUPIS ANTISEMITSKÝCH INCIDENTŮ V ROCE 2013 obsahuje 11 incidentu datovanych v roce 2012 !

Nebylo dost incidentu ze si museli pridat nejake z predchoziho roku a nebo to cele odflakli !
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-01 07:25
No protože když jsem se jich zeptal na minulou versi, neměli ani tu slušnost mi odpovědět.
0 # George Boehm 2014-07-01 19:27
Considering with whom you are dealing, it comes as no surprise. Nedivim se.
0 # Daniela 2014-07-01 19:54
Ja to znova s dovolenim rozpitvam.
Organisace, ktera pise oficialni zpravy pro ceskou verejnost by odpoovedet mela a jeste s omluvou. .. To je jedna vec.

Druha vec je, ze pan Pecina napsal svuj tazaci dopis o podvodu 5.Ketna 2014 a na odpoved necekajice, hned napsal neferovy a jedovaty cllanek "Rozkaz znel jasne".
V Obci zacli pak clanky z roku 2012 ocividne vybirat, sibrovat a vselijak packat, coz vedlo k tomu, ze ve vlastnostech-properties dokumentu si hnidopisi nasli, jakym zpusobem v Obci operovali. Presto, nektere clanky se nasledne v nove, opravene zprave nezobrazuji, meli by to predelat cele a zacit od zacatku, ale budiz.

Treti vec je nejzavaznejsi.. Manipulace.
Kdyz Zidovska Obec podsouva a mylne informuje, pak pan Pecina podsouva tez. Ve svem novem pojeti o opravovani zptravy 28.cervna zamerne podsunul a zmatl informace tak, , aby ctenar nabyl dojmu, ze nespravne datum v metadata je to same, jako datum v konecnem zobrazeni v oificialni zprave, - jako ze letosni datum z jejich "draft" presunuli na jinou zpravu. Ja jsem jasne uvedla, ze se orientuji v oficialni zprave, avsak to bylo krivacky ignorovano. A stacilo by, aby mi nekdo v diskusi podotkl, ze my se bavime o metadatech a ja o "face value" v oficialnim PDF dokumentu... Uznavam, ze v aktualisovanem clanku zmizely zavadejici udaje, ubylo tedy i zmatkovani o presnem case, kdy byla zprava zpracovavana. Alespon to.

Pane Boehm, Vami uvedene clanky Zion a Vedeli jste jsou z prvni, neopravene verse Zpravy Zidovske Obce...V nove versi je nevidim...
0 # Tomáš Pecina 2014-07-01 20:06
Nefairový a jedovatý článek? V čem, prosím pěkně? A buďte laskavě konkrétní.

K manipulaci s časem ze strany Obce došlo, evidentně nově vytvořené versi zprávy bylo imputováno staré datum. Pochybil jsem v tom, že jsem se spolehl na údaj svého linuxového softwaru a nepostřehl, že tato změna času nepředstavovala změnu data oproti původní versi.

Ano, podle vaší "fairové" logiky jsme tedy udělali chybu oba dva a nemáme si co vyčítat. Podvod a vědomé, záměrné a dlouhodobé klamání veřejnosti je to samé jako přehlédnutí, že půl jedenácté v noci v Londýně je už půl jedné po půlnoci v Praze.

Metadata jsou podstatná, jestliže prozrazují podvod. Z toho neustoupím.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-01 21:05
Vlastně ani nemusíte. Došlo mi, že 1. fairově by incident popsala jedině V. Tydlitátová; a 2. váš komentář není v dobré víře, takže je zbytečné, abych se jím zabýval. Tímto debatu s vámi opouštím.
0 # Daniela 2014-07-01 23:17
Pane Pecino,
prehlednu Vas hnusny druhy prispevek a odpovim na ten rozumny z 20:06, kdyz dovolite.
Neferove v diskutovanem clanku bylo pro mne hlavne to, ze jste nepouzil Vasi nestrrannou logiku, nedal jste pisalkum ze ZO "benefit of the doubt". a od boku zaujate prohlasil, ze je to podvod.. Uznavam, mate vetsi nahled to tamejsi situace, ale pro bojem nezatizeneho ctenare to vypada jako osocovani bez dukazu.
Casto se skutecnost neprojevi v samotnem cinu, ale v reakci na nej. Po dvou mesicich predstirani mrtveho brouka to skutecne vypada, ze v Zidovske Obci umyslne podstrkovali stare incidenty a recyklovali je do nove zpravy. To je ovsem pro Zidy velmi nedustojne jednani.
Mozna ne tak jizlivost, ale urazlivy sarcasmus. To je od mne vicemene konstatovani, observace, nikoli pohorseni. ..Nehlede k tomu, ze otrit se o Tydlidatovou potesi jine diskutery, zrovna tak jako frase "udeje se zazrak prirody" nebo "jakoby nedopatrenim ty z lonskeho roku "..
Clanek "Rozkaz znel jasne" nemusel byt nutne minen zlovolne, - benefit of the doubt- co kdyz chtel author timto zpusobem dokopat Zidovskou Obec k vetsi zodpovednosti ?
0 # Anonymní 2014-07-02 08:01
"Bojem nezatíženému čtenáři" to jako osočování bez důkazu nepřipadalo. Naopak. To by ten nezatížený čtenář musel být současně poměrně značně tupý a absolutně nepolíbený elementárními vědomostmi o informatice. Pravděpodobně dosud nechápete, jak zásadně jste byla (stále jste?) mimo. Což je, při těch neobvykle vstřícně opakovaných pokusech Vám to vysvětlit, na pováženou. Nebo naopak zavdává důvod k domněnce, že "nechápete záměrně". Vůbec to není otázka "náhledu tamější situace".
0 # Anonymní 2014-07-02 20:40
Každýmu kdo má mozek musí být jasný,že židáci schválně podváděli aby je lidi litovaly a mají z toho kšeft to dělají po celým světě,ta zákeřná rasa je rozlezlá všude.Jejich loutkáři,zakuklený židozednáři dávají pozor,aby bylo co nejvíc rasistických incidentů a tak si vymejšlejí podvody na bilý čechy..
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-02 20:54
Tak přesně tento typ textu bych očekával od Mgr. K. K. a jí podobných ve snaze napodobit primitivní vyjadřovací styl "neonacistů" a můj blog diskreditovat. Milé, působivé, a skoro se to povedlo.
0 # Anonymní 2014-07-02 21:48
Inu, to víte, takový "samorostlý autodidakt" leckomu leží v žaludku. :-)
0 # Vodník 2014-07-02 22:46
TP: přesně to mně napadlo, když jsem to četl - okázalý leč silně křečovitý antisemitism, zatížený stereotypy bojovníků proti antisemitismu. A k tomu hrubky, které mají demonstrovat duševní vyspělost kommentátora.
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-02 23:18
Ano. Prozradí to téměř s jistotou struktura věty. Povšimni si, že tento údajný "primitiv" se vyjádřil ve třech složitých, semanticky bezvadných souvětích, do kterých imputovat chybnou syntax. Skutečný primitiv píše jinak, buď v krátkých větách (výkřicích), anebo v souvětích, která mají chybně pospojované věty. Tohle psal zřejmě vysokoškolsky vzdělaný člověk; proto jsem hned pomyslel na Kláru K.

Asi bych měl zavolat kpt. Šmídovi a sdělit mu, že pro něj mám zajímavou IP-adresu :-)
0 # Anonymní 2014-07-03 02:56
Tak proč tu IP adresu policii nenahlásíte, nebo ještě lépe, zde nezveřejníte, Tomášku ?
0 # gogo 2014-07-03 08:31
Tu adresu zná jen pan Kůkl.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-03 08:45
No v tom je právě ten vtip :-)
0 # Daniela 2014-07-03 16:11
Ano, tahle detektivka je daleko zabavnejsi nez pocitacove hry.
Nicmene se domnivam, ze obzvlaste zarputily a schopny programmator, k jehoz zajmum patri pikantni informace v metadata, si umi vytvorit program, ktery si vyhleda a "trace IP", adresu i jmeno. Americke tajne sluzby jej pouzivaji.
Mne je to fuk, jestli mne nekdo nabonzuje, ale mnozi prispevovatele ze strachu pouzivaji proxy ID identitu(dynamic) , kde toto cislo ma vice uzivatelu , jako to ma AOL. Take se prihlasuji na specialni servery,, kde ID cislo napred prochazi ruznymi routery a tak pak uz nejde zjistit originalni zdroj..
Nejjednodusi jsou internet providers, co meni zakaznikum IP adresy automaticky
a casto.
0 # Anonymní 2014-07-03 17:56
Žena z Kroměřížska otevřela přílohu podvodného mailu, přišla o 400 tisíc - Danielo, to jste byla vy nebo nějaká Vaše příbuzná? Já jen, že na Vašem místě bych už cokoliv týkající se počítačů nerozebíral. :-P
0 # Daniela 2014-07-03 19:41
Ne, my v Emerice uz jsme davno vycviceni, neotvirat nezname e-maily, krome toho mam jeste pojisteni virus-spam control filter.
A v cem je prosim moje vysvetleni vadne, konkretne ohledne rozdilu mezi statickou a dynamickou Internetovou adresou ?
0 # Daniela 2014-07-03 19:46
Jeste jsem si vzpomnela, ze paranoidni anonym by si mohl "neviditelnost" koupit.

Hide your IP address - IP Vanish - Starting at $6,49/mo‎
0 # Anonymní 2014-07-03 15:59
Židákům prostě vadí všechno:

Židák si prostě o sobě myslí, že má patent na rozum a vyhrazuje si právo strkat ten svůj nos všude. Nemůže se ale potom divit, když se na světě najdou skupiny, které židáky nemají rády a bojují s nimi v zemi, kterou ukradli.
0 # Anonymní 2014-07-03 17:12
15:59
Dalsi odporny nacek, co se znazi zdiskreditovat pana Pecinu.
Fuj.
0 # gogo 2014-07-03 17:53
Doufám, že to máte schválené ministerstvem vnitra a výživy.
0 # Anonymní 2014-07-03 18:05
Nevím, kdo se snaží zdiskreditovat p. Pecinu, nicméně soudě podle obsahu odkazovaného článku se tzv. "Židovská obec" nejlépe diskredituje sama. Patrně v době, kdy mohli podobné "brainfarty" adresovat Monty Pythonům nebo Scorsesemu, ještě ta nekonečná židovská ufňukanost a kult nedotknutelnosti tak nefrčely.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-03 20:16
Osobně soudím, že The Passion of the Christ je typická hollywoodská sračka, a nadto je antisemitská. Nejsem sice žádný odborník na orientalistiku, ale způsob, jak jsou líčeni Kaifáš, Annáš a sanhedrin vůbec neodpovídá biblickému popisu. Ježíš kázal, že je židovský král, což bylo v té době rouhání zhruba stejného druhu, jako je dnes osvětimská lež, a byl oprávněně postaven před soud. Sanhedrinu bylo oprávnění uložit trest smrti okupační mocí pozastaveno, proto ho poslali před Piláta, hegemona zastupujícího v provincii římského císaře. Ve filmu to přitom vypadá, jako kdyby Židé Ježíše zradili nebo se dopustili jiného věrolomného činu, přitom to byl víceméně standardní trestní proces s rouhačem. Necitelné bylo, že nerozpoznali jeho zjevnou duševní poruchu, což lze vysvětlit tím, že v době výslechu měl lucidní interval. Cokoli nad to je pověra, takže jsem jednoznačně na straně Židů, kteří jsou neprávem líčení v nepříznivém světle.
0 # Vodník 2014-07-03 20:55
Já si teda nemyslím, že je to typická hollywoodská sračka, a už vůbec nesouhlasím s tím, že jsou tam židovští kněží a velerada líčeni jinak než v NZ. Židé Ho "zradili" v tom smyslu, že byl poslán právě k nim, ale oni Ho až na výjimky nepoznali a zabili coby "rouhače". Jakékoli spekulace o "duševní poruše" jsou zde mimo rámec diskusse. Samozřejmě z posice judaismu je to jinak, ale Mel Gibson není judaista. Ať si židé natočí svého "Ježíše", s "duševní poruchou", a ukončí to tím, jak se v pekle vaří ve výkalech. Schválně, jestli budou křesťané lobbovat za to, aby se to ignorovalo/sabotovalo, a jestli tam ty "antikřesťanské" passage nepřeloží do titulků v žádném jazyce!
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-03 21:02
Vodníku, v té době se na Blízkém východě uplatňoval princip personální jurisdikce, tedy Žida soudlili Židé, Římana Římané atd. Proto také Pilát, který mimochodem jeho duševní poruchu rozpoznal, poslal Ježíše k Herodovi, pod záminkou, že ten je k projednání obžaloby místně příslušný. I Herodes Ježíšovu nemoc rozpoznal, a odmítl mu uložit trest. Nakonec tedy sanhedrin, který chápal nepotrestání Ježíše jako oslabení vlastní autority, přiměl k Ježíšovu ukřižování Piláta.

Zkus natočit film o Protektorátu podle pravdy, a uvidíš, co to s Čechy udělá. Některé věci jsou v historii neměnné.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-03 21:17
Na tom filmu mě zaujalo, že je tam Pilát vylíčen jako slaboch, který volí mezi dvěma zly. Jako pravděpodobnější se mi jeví jeho postava u Bulgakova, i když k evangeliu má dál.
0 # Vodník 2014-07-03 21:23
Evangelia ale opravdu líčí Piláta jako slabocha. I v tom je ten film striktně biblický. A skutečně: k odsouzení Ježíše přiměli Piláta židé, ačkoli dnes tvrdí (někteří), že ho ukřižovali Římani.

Film o protektorátu není třeba, stačí Klusák s Remundou. Ale zde se pohybujeme v trochu jiné oblasti.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-03 21:40
Spor je tedy veden toliko o tom, proč to Židé udělali a zda to bylo v souladu s právem. V rámci křesťanské pověry je zločin nepoznaní Mesiáše jistě neodpustitelný, ale pokud se od něj dokážeš oprostit, uvidíš celý případ v úplně jiném světle. Nemůžeš dost dobře žádat od Židů, aby respektovali tvou víru, a odsuzovat jejich nevíru.
0 # Anonymní 2014-07-03 22:30
Židáci se ale zbavili námitky místní nepříslušnosti tím, že přesvědčili Piláta o tom, že Ježíš zpochybnil autoritu Ceasara (nějaké ty řečičky o tom, že nebudou králové a království), což byl hrdelní zločin. Takže židáci měli přímý podíl na tom, že byl duševně nemocný Ježíš popraven. Což opět potvrzuje, že židáci jsou protřelý a záludný národ.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-03 22:51
A to jste našel v Bibli kde? Popis obžaloby je ve všech čtyřech evangeliích a pouze v Lukášovi (23:2) je zmínka, že obžalovaný zakazoval věřícím platit daně a další povinné odvody. To je za prvé pravda, a za druhé je to i dnes trestný čin.
0 # Vodník 2014-07-03 23:32
To, že je něco v souladu s právem, ještě neznamená, že je to v pořádku; nemyslím, že zrovna tobě to musím připomínat. Celá problematika je z jurisdikčního hlediska zcela zatemnělá a zkreslená - šlo o úplně jiné věci.

obžalovaný zakazoval věřícím platit daně
To je samozřejmě lež: „Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu.“ (Mk 12:17)
0 # Tomáš Pecina 2014-07-04 00:09
Mk 12:17 vykládám opačně, jako oportunní obranu před lstí, ale budiž.

O "úplně jiné věci" jde z hlediska věřících, nikoli z hlediska Židů. Pro ty byl Ježíš potenciálně nebezpečný rouhač a buřič a naložili s ním podle práva. Celý středověk a podstatnou část novověku se jim předhazovalo, že zabili Krista, a teď nějaký americký moula natočí film, ve kterém se jejich velekněz, tedy nejvyšší duchovní autorita, chová jako šašek, a jejich oprávněný požadavek na ukřižování zločince je předkládán div ne jako bohovražda.

Ježíše Krista je mi líto, protože duševně nemocní by se měli léčit, ne zabíjet, ale opakuji, že v této otázce jsem plně a jednoznačně na straně Židů.
0 # Vodník 2014-07-04 07:46
Židé jsou v tomto sporu rovněž věřící: jim byl přislíben Mesiáš! A spor mezi židy a křesťany je o to, zda jím Kristus byl nebo nebyl. Pokud jím byl, jak věříme my, pak Kristovo zabití "bohovraždou" (poněkud mimózní termín, ale budiž) bylo; pokud ne, jak věří židé, pak by byl Ježíš rouhačem (zda byl popraven podle práva, to nemíním posuzovat, ukřižování SZ nezná). Gibson natočil film naprosto přesně z naší optiky, zcela v novozákonních intencích, nevím, proč by proto měl být moula. Jestli se to židům nebo Židům nelíbí, tak, opakuji, ať si natočí svého talmudického "Ježíše". Problém by to být neměl - peněz mají dost, Hollywood jim prý patří a křesťanské lobby jsou proti nim bezzubé.

Apropos, chceš-li vidět hollywoodskou sračku, jdi se podívat na Noe nebo Malou mořskou vílu od Disneyho. Ty se navrch, na rozdíl od Gibsona, ani nedrží předlohy.
0 # gogo 2014-07-04 08:22
Ovšem kdyby se natočil "zpytácký Ježíš", coby příběh o nešťastném psychotikovi, nepochybuju, že by se ozvali pro změnu Křesťané. A to by se film otřel jen o proroka bez náznaku svalování esoterické viny na celou jejich grupu.
Dobrou analogii je těžké najít, oni už byli důslednější a měli moc všechny pozabíjet aniž by vznikl konkurenční kult. Protestanty neberu, to jsou taky fotbalisti, jen v jiném dresu. A s Mohamedem se do kontaktu nedostali. Bylo by pikantní udělat nějaký apokryfní příběh o tom, jak se Mohamed prohlašoval za syna božího, křesťané mu to neuvěřili, zabili ho a za to nesou stigma bohovrahů.
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-04 08:49
Je-li Kristus natočen z křesťanského pohledu, ještě to Gibsona neopravňuje vylíčit sanhedrin a představené židovské obce historicky nevěrně. To je podobné, jako kdybys natočil rok 1989 v Československu a Jakeš s Biľakem by tam chodili v maskáčích a ukládali si hory zlata do švýcarské banky, a radili se, že bude potřeba nechat několik chartistů pro výstrahu zastřelit, a hájil bys to tvrzením, že jsi historické události natočil z antikomunistického pohledu.

Já respektuji křesťanskou víru (i když věcně ji mám přirozeně za nesmysl), ale to mi nebrání vidět fouly vůči jiným věrám.

A tážeš-li se (správně), proč židovští filmaři nenatočili Nový zákon ze svého pohledu, odpovídám, že z ohleduplnosti ke křesťanům. Hovořil jsem v minulosti na thema Ježíš s několika věřícími Židy, a všichni mi odpovídali, že je to pro ně významná a kladná postava (ostatně stejně jako pro mě), ne pouze falešný Mesiáš.

Měl by ses smířit s tím, Vodníku, že křesťanství je široko daleko nejméně tolerantní náboženství, a s islámem se věru nemá co vyčítat.
0 # Vodník 2014-07-04 09:17
Gogo: "zpytackych" Jezisu bylo napsano hafo a nektere natocene jsou jimi rovnez, aspon "krypto-". O "svalovani viny" (natoz ësoterickem") nemuze byt ani rec.
0 # Vodník 2014-07-04 09:23
Trvam na tom, ze ve filmu zadne fouly nejsou a sanhedrin je vylicen naprosto presne podle NZ (jako ostatne i v jinych filmech - Zeffireli, Pasolini). Kdyby nejake zavazne dokumenty podaly zpravu o tom, jak si Jakes s Bilakem ukladali hory zlata, pak by takovy film mel plne opravneni.

Nazory zidu na Jezise se velmi ruzni, nelze je pausalisovat. A nikdy jsem netvrdil, ze je krestanstvi tolerantni. Tolerance neni vubec - jako ostatne cela rada dalsich - zadna "zidokrestanska" hodnota.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-04 09:45
V tom případě musíš trpět nějakou vzácnou zrakovou vadou. Mám na mysli zejména scénu, ve které Ježíše přivedli před velekněze. Sanhedrin je tam vylíčen zhruba jako tlupa neanderthalců a velekněz jako primitivní monstrum. Podle evangelia ovšem probíhalo řádné a relativně důkladné důkazní řízení, kdy byla slyšena řada svědků, kteří si odporovali (Mt 26:59–60, Mk 14:56–59).
0 # Tomáš Pecina 2014-07-04 12:15
…a kdybych na tebe chtěl být zvlášť tvrdý, podotkl bych, že evangelia mají silný aktivistický a sociální bias, takže hlavní líčení s Ježíšem je popisováno přibližně stejně objektivně a věrohodně, jako když odsouzený Rom popisuje proces dnešní. Kdyby se apoštolové Ježíšovi složili na slušného advokáta, vůbec ukřižován být nemusel.
0 # Leon Kreutzfeld 2014-07-04 13:09
"Kdyby se apoštolové Ježíšovi složili na slušného advokáta, vůbec ukřižován být nemusel."

Vase analysa je logicka a zajimava vp. Pecina, ale chybi Vam v ni duchovni rozmer. To by nemusel byt ukrizovan ani kdyby mu poskytl protekci tatinek. On ale ukrizovan byt potreboval k naplneni sveho poslani Mesiase a svou smrt predpovidal (suicide by proxy).

Zide a Judas k tomu poskytli jen nutnou pomoc a vedl je k tomu Buh. Vy to berete ciste materialisticky, ze krestanstvi je vyplodem dusevni choroby a justicniho omylu, coz je bez duchovniho nadhledu pulka pravdy, ale prave jenom pulka a tu druhou ma vp. Vodnik.
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-04 13:26
Vp. Vodník se arci, vp. Kreutzfeld, při svých vývodech neobejde bez nadpřirozených jevů (kupř. zmrtvýchvstání), které já do své analysy nezahrnuji. Kristus trpěl vleklou a těžkou duševní nemocí, nejspíš bipolární poruchou osobnosti (ale neberte mě za slovo, nejsem odborník), a dokázal její příznaky vsugerovat široké třídě svých učedníků a následovníků, kteří uvěřili, že je Mesiáš a jako takový musí zemřít (v křesťanské terminologii: "obětovat se").

Nelíbí se mi, pokud jsou za tuto celkem vzato nešťastnou situaci viněni Židé, přičemž arci uznávám, že úroveň psychiatrie v římských blízkovýchodních provinciích nebyla v té době příliš vysoká a asi by stejně nebylo možné Ježíše tehdejšími therapeutickými methodami vyléčit.
0 # Vodník 2014-07-04 13:31
TP: ja ten film videl naposled pred lety a nic mi tam neandrtalskeho neprislo, ackoli jsem vzhledem k okolnostem daval pozor, jestli mi tam bude nejaky antisemitism napadny. Co mi prislo napadne, ze v zadnem jazyce neni ta passage Mt 27:25 prelozena do titulku. V sanhedrinu byli prokazatelne dva Jezisovi priznivci: Nikodem a Josef z Arimatie. Jejich positivni role je ale IMHO treba u Zeffireliho disproporcne (v kontextu evangelii) zvelicena.

"Aktivistický a sociální bias" evangelii k nim patri, s tim nic nenadelas. Pokouset se ty udalosti "objektivisovat" muze byt zajimave, ale je to zcela nebiblicke. proto, opakuji, je Gibsonuv film biblicky. Posledni tva veta stavi na hlavu plan spasy, jak spravne upozornuje vp. Kreutzfeld, byt si nemyslim, ze Jidase nebo Kaifase "vedl Buh" - naopak: oni ten Bozi plan naplnovali ze sve svobodne vule. Ale rozebirat predurceni vs. svobodnou vuli tu opravdu nehodlam.
0 # gogo 2014-07-04 13:45
"oni ten Bozi plan naplnovali ze sve svobodne vule. Ale rozebirat predurceni vs. svobodnou vuli tu opravdu nehodlam."

to by ses taky mohl dostat jednou nohou do pekla a druhou do pomocné školy.

Já myslím, že se dá buď racionálně argumentovat a vzdát se přitom většiny té nadpřirozené příkrasy, nebo si naopak užívat estetiky mythologie a nepouštět se do logického vysvětlování.
Ono to ani není tak moc nekompatibilní, jak by se mohlo zdát. Vždyť většina z nás má záliby, které, racionálně vzato, jsou nesmyslné.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-04 13:47
No dovolte, gogo! :-)
0 # Tomáš Pecina 2014-07-04 13:55
Objektivisace novozákonního příběhu nejde proti víře, ale striktně vzato mimo ni. Vodník tvrdí, že nemá smysl, s čímž tak úplně nesouhlasím. Mnoho vynikajících umělců, jmenujme namátkou. Van Gogha, Kafku, Poa, Cobaina, trpělo duševní nemocí, a jejich dílo nikdo rozumný jen z toho důvodu nezavrhne. Kristus byla mimořádná osobnost, jedna z největších v celých dějinách, a to i ve zcela objektivním "vědeckém" pohledu.

Zde arci došlo k velmi specifickému, a podle mého mínění i zajímavému, problému legitimity objektivisujícího pohledu těmi, kdo víru nesdílejí, tj. v daném případě Židy. Vodník je odsuzuje v rámci víry, kterou oni nesdílejí a nejsou povinni sdílet, a já mu pískám foul play.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-04 14:04
Tady je to na videu, od 3:12.
0 # Vodník 2014-07-04 17:45
Tak v NZ nestojí doslova, že ho mlátili i sami členové velerady. Nábožensko-literárně-historický purista by se tedy mohl pohoršit. V kontextu celého evangelijního vyprávění tam není nic, co by židy stavělo do nezaslouženě špatného světla (dokonce i ty protihlasy se tam mihnou, pokud jsem to bez titulků správně postřehl). Sympaťáci Kaifáš s Annášem nejsou, to taky není účelem - ostatně Al Pacino coby Shylock taky soucit nevzbuzuje. Stále nevím, co ti na tom filmu přijde jako hollywoodská sračka - např. ten nápad namluvit to v originálních jazycích velmi oceňuji a považuji ho za ryze nehollywoodský.

Novozákonní příběh mimo víru (tj. "zobjektivisovaný") postrádá jakýkoli smysl, to je neslaná sůl nebo bezbarvá duha.

Protože jsi osobně vždy stál na straně Židů – tvé názory v tomto směru jsou ostatně známy - můžeš pískat až do omdlení, nebudeť na to dbáno an nejsi nestranným sudím!
0 # Tomáš Pecina 2014-07-04 22:52
Doporučuji pustit si film Veita Harlana Jud Süß a porovnávat. Vylíčení sanhedrinu u Gibsona používá tytéž stereotypy, dokonce bych řekl, že Harlan je objektivnější.

Kde máš to množství svědků, kteří si podle Mk a Mt měli odporovat? Nikde, vše je jasné i bez soudu!
0 # Vodník 2014-07-05 12:27
Kde máš v Mk a Mt "množství svědků, kteří si měli odporovat"??? Je tam jen to, co vidíš ve filmu: "Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře" (Mt 26:67)

Budu ještě tvrdší: ti, kteří přenášejí metafysickou vinu za ukřižování Krista na současné Židy, jsou paradoxně nikoli nějací "antisemitští" křesťané, nýbrž samotní židé! Je to totiž jejich Jehova ze SZ, který řekl: "Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí" (Ex 20:5) a který potrestal Kenaana za hřích jeho otce Cháma (Gn 9:22-26). Tohle ti židé, kteří svolávali vinu za Jeho krev na své děti, moc dobře věděli! Jsme to my, (post-)křesťané, kteří odmítají trestat hříchy otců na dětech (já tyto passage ze SZ dodnes nechápu), pro kommunisty a židy je to samozřejmost
0 # Tomáš Pecina 2014-07-05 15:15
Mt 26:60
Ale nenalezli, ačkoli předstupovalo mnoho křivých svědků. Konečně přišli dva,…

Mk 14:56
Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala.

Genesis i Exodus jsou knihy cca 3 500 let staré, a ano, Jehova byl nemilosrdný bůh, i když zase ne tolik jako jiní, notabilně Baal, protože už např. nevyžadoval lidské oběti (pokrok nezastavíš!).

Upřímně nechápu, o jaké vině hovoříš. Snažil jsem se ti vysvětlit, že Kristus byl ukřižován oprávněně a po relativně fairovém procesu (na tu dobu), takže o nějaké vině tu nemůže být řeči. Rouhal se? Rouhal. Vyzýval k neplnění důležitých občanských povinností? Vyzýval. Tak co bys na tom chtěl ještě řešit!
0 # Vodník 2014-07-05 19:06
Tak to je nedorozumění: "svědkové, kteří si odporovali" nejsou svědkové pro Ježíše a proti němu (takže si odporují), nýbrž svědkové křiví, jejichž výpověď se neshodovala, kromě oněch dvou, kteří vypovídali o Jeho výroku, že zboří a postaví chrám za 3 dny. Opakuji: jurisdikční stránku processu neumím posoudit, fairovost nebo zaujatost (jak už jsem psal, ukřižování nebylo židovským trestem, už v tom ohledu se jednalo o causu mimořádnou, židé rouhače kamenovali) a to ostatně není podstatné - vždyť co všechno se událo podle platných norimberských zákonů, zcela "oprávněně" a v souladu s nimi!

Mluvím o metafysické vině, kdy Mesiáš byl poslán židům, oni Ho nepřijali, ale nechali Ho ukřižovat; viz podobenství o zlých vinařích. Mluvím o jejich připravenosti přijmout Jahveho trest i pro své potomky, jak je Jeho neskrývanou praxí ve SZ, tedy v kontextu jejich, nikoli naší víry.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-05 20:35
Nedorozumění nikoli, chápeme to stejně. Byla vyslechnuta řada svědků, podle apoštolů falešných, ale jejich výpovědi si přesto odporovaly. To ve filmu chybí, židovský klerus nenávidí Ježíše tak, že ho odsoudí bez jakýchkoli důkazů.

Metafysickou vinu by mohli Židé pociťovat jedině v případě, že by sami Ježíše pokládali za Mesiáše. Proč by je měl Jehova trestat za to, že usmrtili falešného Spasitele?
0 # Vodník 2014-07-06 12:07
Nikoli "bez jakýchkoli důkazů", nýbrž - opět zcela přesně podle evangelií! - na základě toho, že před veleradou osobně potvrdil, že je Messiáš (Mk 14:61-62).

Jaký důkaz mohli židé předložit o tom, že Ježíš je Mesiáš falešný? Žádný! Proto lze označit za nehorázné, když svolávají vinu za Jeho krev na sebe a na své potomky. Ale opakuji: mimo kontext víry to nemůžeš pochopit a posoudit.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-06 12:45
Jsem rád, že jsi konečně připustil důvodnost Ježíšova ukřižování.

V právu existuje od nepaměti tzv. negativní theorie důkazní, podle které se negativní tvrzení neprokazují, ale důkazní břemeno stíhá toho, kdo tvrdí opak, třeba by to byla i strana jinak důkazním břemenem neobtížená (žalovaný). Tedy tvrdím-li, že jsem ti prodal svou jachtu a ty jsi nezaplatil, nemusím druhou část tvrzení prokazovat, ale ty musíš naopak prokázat opak (positivní tvrzení o úhradě kupní ceny), jinak u soudu prohraješ. Tolik k tvému laickému dotazu "Jaký důkaz mohli židé předložit o tom, že Ježíš je Mesiáš falešný?"

Ježíš arci nebyl odsouzen za to, že nebyl Mesiáš, ač to tvrdil, ale že se rouhal a pobuřovat (dnes bychom řekli, že spáchal Volksverhetzung). Na svou obhajobu v prvním bodě, ač to není z evangelického narativu výslovně patrné, uvedl, že jako Syn Boží se rouhat nemůže (je pojmově vyloučeno rouhat se sám sobě), ale pobuřování přiznal a bylo zřejmě prokázáno i důkazy dalšími, jak na mnoha místech připouští Písmo, hovoříc o "království", které Kristus zvěstoval.

Uznávám, že Mt 27:25 patří k nejobtížněji interpretovatelným částem NZ. Můj výklad, potenciálně chybný, je tento: Židé během římské okupace ztratili státní suverenitu a autorita jejich autochthonních vůdců, duchovních i světských, silně upadala. Proto, když Pilát odmítl potrestat osobu, která se této autoritě vzpírala, vnímali to oprávněně jako útok na vlastní tisíce let staré tradice, a byli ochotni akceptovat za to odpovědnost.

Zkusme tuto situaci přenést do současnosti, resp. blízké budoucnosti. Co kdyby se stalo, že některý politik prohlásí, že nároky sudetských Němců jsou plně oprávněné a Benešovy dekrety jsou zločinem. Za to by byl trestně stíhán a odsouzen, ale u ESLP by uspěl. Česká reakce by byla přesně taková jako reakce Židů před římským prefektem: my jsme ho odsoudili, je to naše věc, protože on útočí na samotný základ naší moderní státnosti a nemůžeme si dovolit ho nezavřít, i kdyby měl stokrát pravdu. Možná najdeš i jiné příklady, ale tento mi přijde velmi přiléhavý.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-06 14:29
Oprava: evangelického -> evangelijního
0 # Vodník 2014-07-06 16:09
Přirovnávat důkazy o pravdivosti Ježíšova mesiášství k nějakému potvrzení o kupní smlouvě mne znovu utvrzuje v tom, že ze striktně jurisdikční stránky nelze tuto problematiku pochopit ani diskutovat. Tvůj výklad je prostě výkladem z pohledu židů, z toho punktu, že křesťanskou víru nesdílíš, ale protože nesdílíš ani víru židovskou o příslibu poslání Messiáše, chybí ti tam dost podstatný rozměr, díky kterému mohou evt. někteří Ž-/židé pociťovat metafysickou vinu, resp. obavy z evt. obvinění v tom starozákonním kontextu.

Tvůj příklad s politikem a dekrety může pochopitelně rovněž postihnout celý problém jen částečně. To, že Češi "ubránili svou státnost", nemění nic na tom, že onen politik měl pravdu, chybí tam ovšem celá řada přesahujících aspektů. Proto, opakuji, není možné zaujmout k problému nějaké "objektivní", "nestranné" stanovisko mimo víru.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-06 19:11
To jsi úplně mimo. Ježíš nebyl pro Židy ani Mesiáš, ani prorok, takže z pohledu židovské orthodoxie je celý ten film jen genrovým snímkem zachycujícím jeden pracovní den sanhedrinu. Ježíš tam není z hlediska pravověrného Žida vůbec důležitý, je to vedlejší, episodní postava: podstatné je vylíčení Kaifáše, Annáše a dalších kněží, a to je ahistorické a záštiplné.
0 # Vodník 2014-07-06 21:32
Ale právě že ano! Ježíš byl oním Messiášem, kterého jim slibovali proroci a SZ, ale oni Ho nepřijali, pokračovali v tom svém modelu, který v následujících stoletích rozvedli v kommentářích v Talmudu. Takže i z pohledu židovské orthodoxie je Ježíš coby odmítnutý (v jejich očích) Lžimessiáš postavou nesmírně důležitou. Jakožto filmové zpracování podává naprosto věrně novozákonní příběh a lze mu vytknout snad jen přílišnou naturalistickou krvavost, v žádném případě nějakou nepatřičnou protižidovskou zaujatost. Židé by tedy měli být dnes aspoň do té míry solidní, aby přijali svou odpovědnost za Jeho ukřižování jako tito mládenci.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-06 21:51
Schází ti bohužel aspoň elementární faktický vhled do problematiky.

Ježíš Kristus je důležitý pro muslimy, ne pro Židy, protože ti oprávněně poukázali, že jako Mesiáš nenaplňuje starozákonní proroctví. Měl tedy pro ně význam toliko jako heretik a schismatik, ale to se v judaismu tolik neprožívá, není to universalistické, misijní náboženství a nikoho na pravou víru neobrací (rozhodně jsem neslyšel o tom, že by některý národ byl násilně požiděn); proto je ostatně tak houževnaté.

Opilí výrostci pro mne argumentem nejsou; ti dva rozhodně nevypadali jako židovské duchovní autority.
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-06 22:15
A dovolíš-li mi ještě jednu osobněji laděnou poznámku, nikdy si mi nestalo, aby mi někdo zazvonil a zeptal se, zda bych nechtěl nějaké důležité informace ohledně mého spasení, a byl to Žid a nikoli křesťan (přičemž moje pokušení skopnout ho se schodů bylo silné a potlačeno jen s největším vypětím sil), a žádný Žid mi nikdy neřekl, že si sice uvědomuje, že udělal špatnou věc a někomu ublížil, ale že kdyby to tak Bůh nechtěl, přece by mu to nedovolil, případně že se tedy v neděli bude muset v kostele vyzpovídat (to byl pro změnu vždy římský katholík).

Mému pojetí ethiky jsou proto mnohem blíže Židé a z křesťanů protestanti a proto v našem sporu Židům skutečně straním.
0 # Vodník 2014-07-07 14:14
ti oprávněně poukázali, že jako Mesiáš nenaplňuje starozákonní proroctví.
Opak je pravdou.

Ježíš Kristus je důležitý pro muslimy, ne pro Židy,
Pro jejich věrouku ne. Ale pro uplynulé dva tisíce let jejich historie je pro ně přesto postavou mimořádného významu, se vším všudy, co Ho obklopuje.

v našem sporu Židům skutečně straním.
To je jasné od samého začátku. Jsem to já, kdo tvrdí, že "objektivní" pohled neexistuje. Že židovská víra není misijní, o tom jsem se už taky zmínil.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-07 17:49
Opak je pravdou.

To učí křesťané, ale v judaismu tomu tak není. Jistě chápeš, že pro mne jako atheistu (resp. agnostika) je obtížné snášet důkazy, zda to nebo ono Isajášovo a Ezekielovo proroctví bylo naplněno, arci postačí, že to tak vidí oficiální židovští představitelé.

Pro jejich věrouku ne. Ale pro uplynulé dva tisíce let jejich historie je pro ně přesto postavou mimořádného významu, se vším všudy, co Ho obklopuje.

Ježíš je takovou postavou pro všechna náboženství i pro agnostiky a atheisty. FŽO nechce po Gibsonovi, aby postup sanhedrinu hájil, jen, aby ho zobrazil věrně, z neutrální posice, a respektoval NZ.

Když jsme u Haška, zkus si představit, že někdo natočí Švejka jako proradného, mravně indiferentního člověka, zpustlíka a neznaboha, praktikujícího podvodníka, povaleče a pobudu, a dílo si k tomu účelu upraví a doplní tam sceny, které budou ilustrovat, že stejní jako Švejk jsou všichni Češi. Na reakci českého ministerstva zahraničí pak přijde odpověď, že je to v pořádku, protože Němci jen román ztvárnili "ze svého pohledu". Co bys tomu řekl?
0 # Vodník 2014-07-07 18:03
Jenže velerada nedokázala, že Ježíš jako Mesiáš nenaplňuje starozákonní proroctví. Naopak: vše svědčilo pro to, že Jím je, jinak by Ho nenásledovali ani ti prostí rybáři, natož někteří členové sanhedrinu.

Trvám na tom, že evangelijní příběh z neutrální posice zobrazit nelze a že Mel Gibson NZ stoprocentně respektuje.

Trvám i na tom, že Gibson netvrdí, že všichni Židé jsou jako Kaiafáš (to tvrdí jen skalní vulgární antisemité) a že paradoxně ti, kteří by vinu současných Židů na ukřižování Páně mohli v kontextu své víry obhájit, jsou sami Židé. Pokud snad někteří z nich tu vinu podvědomě cítí (špatné svědomí?), nemohou to vyčítat Gibsonovi ani Bartoškovi.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-07 18:14
Jenže velerada nedokázala, že Ježíš jako Mesiáš nenaplňuje starozákonní proroctví. Naopak: vše svědčilo pro to, že Jím je, jinak by Ho nenásledovali ani ti prostí rybáři, natož někteří členové sanhedrinu.

Ale kdež, důkazem jeho falešnosti byly už samotné okolnosti jeho příchodu. Prostí rybáři by následovali i Hitlera, což prokazuje jen to, že to byl dovedný demagog a schopný politik.

Gibson NZ nerespektuje, jak jsem ti prokázal na průběhu líčení před sanhedrinem. Nechceš-li, pak to arci neuvidíš.

Trvám i na tom, že Gibson netvrdí, že všichni Židé jsou jako Kaiafáš

Z toho jej nikdo neobviňuje, uváděl jsem to jen jako příklad takové deformace Švejka, proti které by Češi oprávněně brojili. Byl to možná nevhodný příklad, lepší by bylo, kdyby někdo natočil podle svého uměleckého pojetí některou českou duchovní autoritu, Husa, Masaryka nebo Havla (přičemž ty dva poslední by úplně stačilo vylíčit podle pravdy).

Je urážkou židovstva, jsou-li nejvyšší představitelé státu a náboženství líčeni jako krvelačné bestie (mimochodem, to samé platí pro Putina, který je také pro většinu Rusů součástí sebeidentifikace a je urážkou Rusů kreslit ho s Hitlerovým knírkem).
0 # George Boehm 2014-07-06 08:39
TO: Daniela1. července 2014 19:54

Pani Danielo, celkem nema smysl pitvat do nekonecna v "Properties" a "metadata". Ja neverim ze je zde zamerne casova manipulace datum.

Ja pouzivam Adobe pdf. kde mimi jine je (Compare documents) ktery porovnava dva dokumenty najednou v jednom obrazu. Takze v nekolika vterinach jsou videt vsechny nesrovnalosti.
Pokud tomu dobre rozumim tak prvni verze mela kolem 40 incidentu ktere se odehraly v 2012 a druha verze jen 11 incidentu datovanych v roce 2012 ! Proto ta oprava.
Pokud mate PDF (ne reader) tak si tam dejte "search" 2012, a vsechno co ma datum 2012 hned vyskoci.
Tak jedinou otazku bych mel, proc zarazuji do sve statistiky 2013, incidenty z roku 2012 ? Nedela to smysl ale mam dojem ze se to pokusili opravit v posledni verzi lajdackym spusobem.
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-06 22:36
Ja neverim ze je zde zamerne casova manipulace datum.

To by znamenalo, že pátého května před devátou ráno dokument exportovali do PDF a vystavili, šestého ode mě dostali e-mail s upozorněním, že vím o jejich podvodu, a následně pátého v půl jedné v noci dokument doplnili o nové incidenty místo těch o rok starších a znovu ho vyexportovali a vystavili.

Jediným vysvětlením bez manipulace datem je, že mají stroj času.
0 # Vodník 2014-07-07 18:32
Okolnosti Jeho příchodu naplňují starozákonní proroctví, je to na mnoha místech v Písmu dokumentováno. Nikodem ani Josef z Arimatie by Hitlera nenásledovali (i když kdoví: podívej, kolik českých intellektuálů se dnes koří Albrightové nebo Netanyahuovi).

Pořád nechápu, v čem Gibson nerespektuje novozákonní líčení před sanhedrinem - měl tam snad uvádět ty falešné svědky? Písmo neříká, co tam vypovídali. Měl nechat roli velekněží nějakým sympaťákům? Proč? Naplnil by tím novozákonní narrativ lépe? Pochybuji! Jsou i tvůrci zfilmovaného Kupce benátského antisemité, když Al Pacino hraje Shylocka s bravurní odpudivostí?

(Kommentář se mi nezařazuje do threadu)
0 # Vodník 2014-07-07 19:03
Ještě k processu: v NZ stojí jasně, že se kněží dohodli, že Ho zabijí, už nějaký čas před tím. Byl tedy patrně předem odsouzen stejně jako Pussy Riot nebo Vladimír Stwora.
0 # George Boehm 2014-07-08 08:09
Pro: Tomáš Pecina 6. července 2014 22:36

Pane Pecina, bez toho abych stravil cas pitvou obou dokumentu, muzete vysvetlit jaky cil tim sledovali?
Ja nevidim zadny problem v tom ze ten nestastny dokument (kteremu zrejme davate velkou dulezitost a ja povazuji za toaletni papir) publikovali nekolikrat , tak ci onak je stejne plny chyb, tak jako ten predesly stejne jak ten z roku 2012 (ktery je vice profesionalni se stejnymi chybami) . Uprimne receno, kdyby moje sekretarka produkovala tento "garbage" tak bych ji zaradil do fronty na socialni podporu!

Pokud je v dokumentu chyba, tak se ho snazili (beznadejne) opravit. To je normalni a stalo by se to i bez vaseho protestu, protoze velice pochybuji ze Vam venovali nejakou pozornost jak je videt z ignorace Vaseho pozdejsiho dopisu.

Proto zbyva jen jedna otazka "Warum"?
+1 # Tomáš Pecina 2014-07-08 08:53
Chápu, že jste vývoj průběžně nesledoval, takže nevíte, že jejich zprávu převzala všechna hlavní media, včetně veřejnoprávní České televise, která ji měla nejen za důležitou, ale i za přesnou a relevantní. Kdyby se to nestalo, vůbec bych se tímto incidentem na svém blogu nezabýval.
+1 # George Boehm 2014-07-09 04:20
Diky za odpoved, "it now makes sense". Vy zrejme nemate (forgive my ignorance) kontrolni ci protikladne media jako je treba u nas 20/20, 24 hours, 60 minutes, atd. ktera kritizuje mass media a nepravdive spravy, tak zvane novinarske kachny se zverejnenim jmen novinaru a zodpovednych editoru.

Popularni trick je vypustit do cyber space nepravdivou zpravu a i kdyz se pozdeji zjisti ze to byla lez, tak je pozde "bycha honit" a eventualni oprava nebo omluva nikdy nema tak prominentni misto v novinach a "impact" jako mela puvodni lez. (omlouvam se za cecho-anglictinu)

Pokud jste jediny kdo se snazil to uvest na pravou miru, tak "klobouk dolu" by Vam dal i Don Quixote" .
0 # Anonymní 2014-08-05 09:30
V souvislosti s diskusí výše, nevíte o nějakém editoru metadat PDF? Nechci, aby pdf, odnášelo nějaké informace z mého PC...

Petr V
0 # Tomáš Pecina 2014-08-05 09:47
Každé PDF obsahuje celou řadu informací o vašem PC a zbavit se všech je prakticky nemožné. Editovat metadata lze buď přímo v nástroji pro vytváření PDF, nebo na to existují různé utility, jako např. PDF Metadata Editor. Bohužel, zkušenosti s nimi nemám, používám linux.
0 # Anonymní 2014-08-06 11:01
Článek k tématu na stránkách Haló novin

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)