Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

S jakou frivolní surovostí urážejí náš národní cit, kterak namáhají svou duševní impotenci, aby zohyzdili, zlehčili a potupili kulturní práci našich předků… přišli jako cizí minéři, aby podryli naši společnost, aby odcizili ji svému původu, zohavili naše dějiny, zlehčili kulturní naši práci a otrávili, co zbylo z dávné lepší naší minulosti… napsal kdysi Julius Grégr v Národních listech na adresu pochybovačů o pravosti známého literárního falsa, tzv. Rukopisů.

Učinil jsem podobnou chybu jako zmínění pochybovači a dovolil si napsat několik nevlídných slov na adresu Františka Palackého. Tonem téměř hysterickým se ohradil Guy Peters, tvrdě, že Palacký byl historik zcela mimořádný.

Inu, byl – v míře toho, jak českému národu uškodil, se mu stěží může druhý vyrovnat, leda snad další mimořádný, naštěstí však ne tak plodný historik, Zdeněk Nejedlý, Palackého duchovní dvojče.

Problémem Palackého nebyl v tom, že národní dějiny jako někteří jeho jiní po světské slávě toužící vrstevníci glorifikoval, nýbrž že je zčásti fabuloval, zčásti pak vykládal způsobem, pro který není opory v pramenech, který je zcela diskontextuální a který vede – v rovině politické – k závěrům, jež jsou ve svých důsledcích ekvivalentní vyhlášení občanské války, války Čechů proti Němcům.

Ne vše je v Palackém vyjádřeno explicitně, jeho sdělení byla upravována pro censuru asi stejně, jako je rozhlasový FM signál před vysíláním modifikován preemfasí. Po deemfasi, kterou si každý čtenář podle naturelu a temperamentu provedl sám, vychází z Palackého koncepce jasné sdělení: smyslem českých dějin je boj proti Němcům, dědičnému nepříteli českého národa. A kromě toho, zajdeme-li v deemfasi o kousek dál, Němci nemají (autonomní) právo žít na území naší země, toto jejich právo je odvozeno od vůle českých panovníků a může jim být tudíž kdykoli odejmuto.

Podobně nesmyslné jsou Palackého představy o české reformaci. Je nejen zcela mimo kontext postavené, ale vyloženě trapné, máme-li dnes v Praze celou jednu čtvrť a půlku druhé plnou ulic pojmenovaných po náboženských fanaticích a hrdlořezech, jimž nebylo ve své době rovno, a je-li Praha plná domů z počátku století ozdobených husitskou symbolikou. I to je Palackého zásluha.

Není proto příliš nadnesené říci, že František Palacký byl jedním z duchovních otců poválečné genocidy, s níž by, pokud by žil v oné době, musel nadšeně souhlasit. Tím méně je pochopitelné, proč se jej zastávají dnešní historici, kteří sami jeho koncepci nesdílejí a ve slabé chvíli i přiznají její škodlivost.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-06-06 18:43
Vážený pane Pecino,

oni nějací takoví cz-historici podle Vaší poslední věty existují? Tss, tss, tss.

Tomáš Krystlík
---
0 # Vodník 2011-06-06 18:44
máme-li dnes v Praze celou jednu čtvrť a půlku druhé
Které druhé? Předpokládám, že ta "jedna celá" je Žižkov...
0 # Tomáš Pecina 2011-06-06 18:51
Část Vinohrad.
0 # Vodník 2011-06-06 19:06
Která? Ulice pojmenované po hrdlořezech končí před vysílačem, za ním je jen Sudoměřská...
0 # Tomáš Pecina 2011-06-06 20:04
Zřejmě máš pravdu, ulice v neutrálním pásmu jsou pojmenované po hudebních skladatelích. Je tedy fakt, že jsem nikdy nevěděl, kudy přesně hranice Žižkova a Vinohrad prochází…
0 # Vodník 2011-06-06 20:14
Ona to byla původně jedna čtvrť, Královské Vinohrady, pak jednu její část nazvali Žižkovem.

Rozhodně není v Praze žádná ulice Německá nebo Berlínská, český chauvinista může klidně spát...
0 # Tomáš Pecina 2011-06-06 20:57
Berlínská tam je, na Košíku. Ale je zajímavé spočítat, kolik některých ulic v ČR je:

Německá: 0 / Berlínská: 3
Rakouská: 1 / Vídeňská: 13
Maďarská: 6 / Budapešťská: 4
Francouzská: 19 / Pařížská: 5
Anglická: 17 / Londýnská: 7
Ruská: 48 / Moskevská: 10
Polská: 34 / Varšavská: 16

Strýček Stalin by měl radost: i přes 40 let diktatury a 20 let okupace milují Češi stále ze národů všech nejvíc Rusy, a pak Poláky, kterým už odpustili zábor Těšínska. Ach jo!
0 # Tomáš Pecina 2011-06-06 21:00
Ona to byla původně jedna čtvrť, Královské Vinohrady, pak jednu její část nazvali Žižkovem.

Ale kdež, Žižkov bylo přece samostatné město! Až do r. 1922.
0 # Anonymní 2011-06-06 21:19
Husitství se časem zvrhlo, protože nenalezlo způsob trvalého života ve vyrovnaných příjmech a výdajích.

Ale v době ohrožení nově nalezené náboženské pravdy mocí, zvláště cizí, to byla forma mobilizace na obranu. Mobilizace podobné jako bylo povstání makabejských v Izraeli (ti se také nechovali nějak mírně ani k místním helenistickým Židům). V makabejských se ostatně husité dost shlíželi.

Tohle je můj pohled. Ale tam se zřejmě neshodneme, jsem protestant a duchovní linie ke mně vede přes reformy katolicismu, přes Valdo, Wicleffa a Husa, s přilédnutím ke staré Unitas Fratrum a baptistům (Habánům), přes M.Luthera a Melanchtona, přes Novoutrakvisty, přes Českou konfesi, přes obnovené toleranční dílo Kalvínské a Luterské a logicky i přes Palackého a obnovenou Jednotu Bratrskou (Zinzendorf), s odbočkou přes Anglikány a Methodisty (Wesley), atd...

Dokud šlo o obranu víry a země, naplno platilo, že "Kristus vám za škody stojí, stokrát víc slibuje, jestli kdo proň život složí, věčný míti bude". To, že radikální husitské svazy nedokázaly najít mírový způsob života v mezidobí a po skončení a že jim chyběl kus rozumné tolerance je samozřejmě špatně, ale v tom pouze kopírovali své odpůrce. Kdyby se jim dostali do rukou neskončili by jinak. A doba byla halt mladá, chyběli vůdci s větším nadhledem.

(Za sto padesát let později v Nizozemí byla už v podobné situaci známá zkušenost naše i německá a vůdce dostatečně silný a přitom rozumně tolerantní s daleko větším rozhledem - Vilém Oranžský, o kterém si dodnes Holanďani zpívají v hymně.)

Vážný
0 # Anonymní 2011-06-06 21:23
Ty ulice - to je prostě setrvačnost, nemá smysl přejmenovávat Ruské, ale Kalininovy samozřejmě ano. Jako povětšinou (s výjimkami) nemá smysl bourat pomníky.

Žižkov se oddělil od Královských Vinohrad 1875 jako Kr.V. I(zatímco dnešní Vinohrady byly Kr.Vin II).

Vážný
0 # Tomáš Pecina 2011-06-06 21:29
To je sice pravda, ale my Žižkované to interpretujeme tak, že v r. 1881 získala Praha dočasnou nezávislost.
0 # Vodník 2011-06-06 21:57
Tak ta Berlínská je fungl nová: v mém atlase z r.2003 tam ta čtvrť ještě není.

Ty Vinohrady jsem si vygooglil:

V roce 1875 byla tato obec rozdělena na dvě části s názvy Královské Vinohrady I. (pozdější Žižkov) a Královské Vinohrady II., které po r. 1877, kdy byl pro Královské Vinohrady I. přijat název Žižkov, dostaly původní název Královské Vinohrady a v r. 1879 byly povýšeny na královské město.
0 # Vodník 2011-06-06 22:01
Jinak po husitech je pojmenovaná čtvrť na východ od Žižkova. :-)
0 # Stan 2011-06-07 13:19
Ano, naše největší současné problémy jsou "přepisovač dějin" Palacký, "vlastizrádce" Masaryk, "původce genocidy" Beneš a náprava skutečných či domnělých chyb, kterých jsme se od stvoření světa dopustili vůči Němcům.

Pro de facto jednu ze spolkových zemí Velkoněmecké hospodářské říše je flagelantství pecinovského typu vlastně přirozené - je to jen nová varianta "poznané nutnosti" normalizačních kolaborantů.

A tak to má být.

Cítím ve vzduchu, že tak do dvaceti let Tomáš zmoudří, zapomene na Novou Evropu, změní název svého blogu na Žen min ž pao a začne napravovat křivdy, kterých jsme se dopustili vůči Avarům, Hunům a Osmanům.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-07 14:40
Očekával jsem od vás aspoň nějaké argumenty, Stane, ne infantilní výkřiky typu, že jsme stejní jako normalisační kolaboranti.
0 # Vodník 2011-06-07 15:44
Pro de facto jednu ze spolkových zemí Velkoněmecké hospodářské říše
Vy si děláte srandu, ale je to opravdu tak, de facto, byť ne de iure. Pro ostatní Slovany jsou Češi slovansky mluvící Němci - a to není z jejich pohledu žádná lichotka!

Obrozenci nám zkrátka zavařili: dnes mohl Astr sedět ještě v Sudetech a všichni bychom mluvili německy jako celý zbytek Rakouska...
0 # Guy Peters 2011-06-07 21:58
Odkud je ta pěkná statistika názvů ulic?
0 # Leon Kreutzfeld 2011-06-07 22:26
"dnes mohl Astr sedět ještě v Sudetech a všichni bychom mluvili německy"

V Sudetech jsem mohl sedet i ja, kdyby Cesi nespolurozpoutali represaliemi nemeckeho ethnika WW2. Nebo v Kunraticich u Prahy, protoze my jsme si v Sudetech nakradli. Mohl jsem nakonec sedet i v Bucaci, kdyby Nemci nespolurozpoutali VRSR. To bych ale nesedel v Haife, kde je mi nejlepe.

Dneska uz to nema cenu resit. Ale chapu, ze to nektere lidi stve, me taky stvou nektere veci. Proto je dobre, kdyz to sudetske sdruzeni pracuje, jinak to dela akorat zlou krev.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-07 23:52
Pro de facto jednu ze spolkových zemí Velkoněmecké hospodářské říše

Mám Němce rád, a toto bych jim opravdu nepřál. Deset milionů Čechů by SRN přeměnilo do pěti let v trosky.

Moje státoprávní vise je naštěstí jiná.

Odkud je ta pěkná statistika názvů ulic?

Vlastní výzkum, podle www.mapy.cz.
0 # Vodník 2011-06-08 00:12
Deset milionů Čechů by SRN přeměnilo do pěti let v trosky.
Vyloučeno! Dělali by kočí a služky, Němci nejsou sebevrazi a do ničeho zodpovědnějšího by je nepustili. Ostatně ta situace tu už částečně jest, byť není ČR státoprávně součástí SRN.
0 # Leon Kreutzfeld 2011-06-08 00:16
"Deset milionů Čechů by SRN přeměnilo do pěti let v trosky"

Tak to je kolosalni blbost vp Pecina. 10 milionu je mozna trochu moc, ale 6 milionu by se do 5 let ponemcilo a zacali by se chovat jako fanousci Dynama Dresden.
0 # gogo 2011-06-08 07:38
Ještě že nejsem Čech, koně mám sice rád, ale živit bych se tím nechtěl. Už jste si pánové vybrali své role? Kdo je bonzák, kdo kočí a kdo služka?
0 # Astr 2011-06-08 07:50
"dnes mohl Astr sedět ještě v Sudetech a všichni bychom mluvili německy"

Jako dite jsem si hral s ostatnimi nemecko-ceskymi detmi a byl jsem perfektne dojjazycny. Jenze tomu pan Henlein nepral a tak z prvniho meho multikulti nebylo nic. Za to bych Henleina chtel dodatecne soudit a vymahat nahradu skody! Mohl jsem se potkavat i s panem Kreutzfeldem, ktery nemusel byt v ohrozeni zivota a mohl byt usetren behani s kverem po Sinai.
A mas pravdu Vodniku, v nekterych mistech Evropy jsou Cesi vnimani jako podradni Nemci mluvici cesky:-( A do toho aby bylo dilo zkazy dokonano se najdou lide ktere ze FSECH sil kali do vlastniho hnizda. Pan Pecina je vyjimka, ten zalozil spolek kteremu jde o spravedlnost ne o revanche. A Spravedlnost musi byt i kdyby na chleba nebylo!
0 # Tomáš Pecina 2011-06-08 10:02
Astře, Henleinovi nešlo o to, abyste si nemohl hrát s ostatními bilinguními dětmi, ale aby ty děti, až vyrostou, měly stejná práva bez ohledu na ethnický původ. Je namístě Henleina kritisovat za to, že k tomuto cíli zvolil nepřijatelné prostředky, ale ne za cíl samotný, ten byl naprosto legitimní.
0 # Astr 2011-06-08 13:45
To jsem rad ze jste mi to spravne vysvetlil :-)
Dovolte abych Vam ja vysvetlil tu rovnost a nerovnost v tehdejsi praxi. Muj otec ac Cech mel jen nemecke skoly, ceske v pohranici byly jen vzacne. Na ceske musel do Prahy:-( I to se melo po vzniku te Vami proklinane 1 republiky srovnat. Zakladane ceske skoly ale narazely na odpor mistnich Nemcu. To Vas Vase nemecke dejiny neucily ?
Takovych pribehu ze zivota jak to v pohranici chodilo v praxi bylo vice. Vy jste se ucil jen o pulce kdy bylo ublizovano Nemecke mensine nicht wahr ?
0 # Stan 2011-06-08 21:33
Víte, Tomáši, na eufemicky řečeno nemoudrý výklad dějin a neúctu k lidem, kteří zakládali tento stát, jste dostal jen to, co si zasloužíte.

Hus a jeho vyznavači, Palacký, Masaryk ani Beneš nejsou nekritizovatelní, sám mám například s Benešem velký problém, i kvůli jeho pomnichovské a poúnorové nestatečnosti tady dnes etničtí Češi zakládají Sudetoněmecké spolky, ale plivat na ně způsobem, jakým to děláte Vy a Vaše historická sekce, to je nestydatost, proti které je nutno se ohradit.

Nemám problém s tím, že ruští, francouzští nebo němečtí historici mají jiný pohled na české dějiny. Nemám problém s českými historiky, kteří hledají nové pohledy a bourají zažitá tabu. Mám problém s Čechy, kteří nekriticky přijímají ruskou, francouzskou či německou optiku.

Pokud totiž Češi přijmou optiku Němců, Francouzů či Rusů, tak se sami vzdávají své identity, pak být Čechem ztrácí smysl. A já, při všem svém respektu k tomu dobrému, co v dějinách dokázali Němci, Francouzi či Rusové, i ve veškerém zármutku nad tím, čeho zlého se dopustili Češi, bych přesto raději zůstal Čechem.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-09 03:29
Děkuji, velmi přesně jste ilustroval mou thesi v úvodním textu k článkům o historii. Češi mají na své dějiny specifickou optiku, kterou je každý z nich povinen zastávat.
0 # Stan 2011-06-09 07:27
Tomáši, Vy máte asi problém s chápáním psaného textu.

Češi nemají povinnost zastávat nějakou specifickou jednotnou optiku, dokonce mají právo se na dějiny dívat i pohledem sudetských Němců. Ale nesmějí se pak divit, že je někteří jiní Češi nebudou chápat, budou je kritizovat, myslet si o nich, že jsou flagelanti, a budou je srovnávat s normalizačními kolaboranty.
0 # Astr 2011-06-09 11:39
Myslim ze VY FSICHNI kteri zijete v CR byste meli spojit sily!!!
Nejvetsi nebezpeci se jasne rysuje nekde jinde nez v tom o cem tu je rec! Vztahy Cesko-Nemecke to rozhodne nejsou a nebudou ani v brzke budoucnosti.
Jestli s tim neco neudelate, bude Vas muset zdrave jadro Evropy obehnat ostnatym drat ci se od CR nejak jinak isolovat:-(

des a hruza
A to v techto pohranicnich oblastech zili po staleti Cesi a Nemci bez zasadnich problemu!
Ted je to tam "des a hruza"!
Cim dele to nechate, tim to bude horsi a bolestivejsi!
God bless You
howk
0 # Anonymní 2011-06-09 12:46
Ad Astr - cz-školy v německých sídelních oblastech byly tzv. menšinové. Ne pro menšiny v ČSR, nýbrž pro státotvorný národ, který v těchto územích byl v naprosté menšině. Zakládány byly mnohdy protiprávně, protože v místě nebyl zákonem předepsaný počet dětí. Byly to nástroje čechizace cizojazyčných území. Na údržbu německých škol pak chyběly peníze a školy chátraly.

Tomáš Krystlík.
---
0 # Tomáš Pecina 2011-06-09 21:29
Děkuji, Stane, jestli tomu správně rozumím, tak "česká optika" není povinná, pouze ten, kdo ji nezastává, bude ostrakisován. Jste skutečný demokrat!
0 # kocour 2011-06-09 22:01
Jen k těm hrdlořezům. Skutečným synem svého otce byl Zikmund, nikoli Václav. Četl jsem před časem jedno pojednání. Václav z něho vyšel jako ten, kdo svou neschopností (zcela zbytečná vražda Johana z pomuku, např.) umožnil vznik husitského hnutí. Byl To naopak Zikmund, kdo se snažil neutralizovat Husa a současně ho zachránit (bohužel, byl to fanatik a zachránit se nenechal). Ani Kostnický koncil neměl zájem dělat z něj mučedníka a snažil se Husovi vyjít vstříc na hranici možného. Ale co mne na tom zaujalo především: Hlavním zájmem Zikmunda nebyly Čechy, ale Uhry (tehdy včetně velké části Balkánu) a jeho hlavním politickým programem bylo vytlačit Turky z Evropy. Nikdy se k tomu pořádně nedostal, právě proto, že mu vázali ruce Husité. Nebýt toho, pravděpodobně by v roce 1453 nepadla Konstantinopol a nestala se Istanbulem.
0 # Guy Peters 2011-06-09 22:41
Dal jsem si vyhledat zmínky o Palackém v programovém textu nové historie, kde to má jedině význam, tj. do roku 1918. Není tam vůbec nic podstatného, takže nechápu ty odsudky.
0 # Anonymní 2011-06-09 22:43
kocour:
to zni zajimave, muzu se zptat o jakou praci/studii/knihu slo? Docela rad bych si ji prosel..
diky a pekny vecer!
ds
0 # kocour 2011-06-09 23:29
ds:
Antonín Polách, Zločiny českých králů, Rybka Publishers 2008. Ta kniha je trochu zvláštní. Autor ke MUDr., což z něho dělá snadný terč profesioníálních historiků, na druhou stranu mu to otevírá obzory jim zapovězené. Zjevně to není žádný absolutní diletant, naopak, historické prameny zná velmi dobře. Co jeho práci trochu shazuje, z pohledu právníka zejména, je závěrečný pokus v každé kapitole "soudit" toho kterého panovníka podle dnešního trestního práva. Nejenže právu moc nerozumí a je to úsměvné, ale zjevně je to do každé té kapitoly naroubované, asi to spolu s názvem mělo zvýšit prodejnost, nevím. Ve skutečnosti to žádné velké senzace neodhaluje. Dobrý je jeho lékařský pohled + pohled na krále jako na osoby, které si umějí spočítat náklady a výnosy a kterým jde v první řadě o vlastní prospěch.
0 # kocour 2011-06-09 23:33
P.S.: Mne nejvíc zaujaly kapitoly týkající se mého oblíbence Václava II., Zikmunda, kterého jsem do té doby považoval za hloupého troublemakera, a Ladislava Pohrobka. Naopak kapitola o Ferdinandovi II. byla hotová nuda.
0 # Starý pán 2011-06-10 23:01
Re Kocour:
To snad nikdo nepopíral, že Václav IV byl k ničemu, jenže problém je v tom, že když se tu Zikmund (nadšeně Čechy vítán) během Václavovy internace ukázal jako rádobyspasitel, choval se tak pitomě,že musel zdrhnout a zavřel si úplně dveře do Čech. Že Zikmund nestál o Husovo upálení, to je fakt, že o něj nestál koncil (tedy ti jeho představitelé, které v této jeho drobné epizodě hráli roli), to se mi teda moc nezdá.
Teze o Zikmundovi, Turcích a husitech by se dala i otočit. Kdyby umanutě natrval na svém a nevyhlašoval pořád proti husitém křížové výpravy, ze kterých pak stejně jen prchal (pokud si radši už předem nesehnal omluvenku od doktora), mohl je využít pro boj proti Turkům. A Ti by asi neměli šanci.
Vůbec si myslím, že největší Karlova chyba bylo narušení zvykového práva a nucená korunovace Václava IV, který při ní akorát zesral oltář. Kdyby na trůn usedl nejstarší Lucemburk Jošt, nedošlo by k Václově devastaci země, Zikmund by neměl šanci se vůbec do ničeho vměšovat, protože Jošt byl minimálně stejně "obratný diplomat" jako Zikmund a ještě by mu věrně pomáhal charakterní bratr Prokop, protože by s tím za tohoto stavu neměl morální problém. A Jošt by ho tak nemusel nepřímo zabít.
Ale uznávám, že to jsou jen samá hypotetická "kdyby".

Já mám zase rád Jiřího z Kunštátu a na Poděbradech. Jistě, udělal dost chyb, některé ho málem stály i život, ale často byly docela roztomilé. A to, jak dlouho dokázal vzdorovat všem, držet v relativním smíru "dvojí lid", a to i přes svou nemoc a asi rekordní "PR antikampaň" (všechna ta obvinění z travičství a vražd, včetně Ladislava Pohrobka), si zaslouží podle mě obdiv.
0 # Stan 2011-06-11 10:54
Tomáši, jen si poplačte. Já Vám jen demokraticky říkám, že prezentací pojetí dějin, které tady prezentujete, se od normalizačních proruských přepisovačů dějin lišíte jenom světovou stranou.

Kdyby takhle psali Sudeťáci, tak mi to nevadí, ti ať si píšou, co chtějí, ale když jim rodilí Češi lezou do prdele, tak se důrazně ozvu (a to jsem ještě nevěděl o té trapárně na sjezdu SDL). A jestli to vnímáte jako ostrakizaci, je to Váš problém a Vaše bolestínství.
0 # Anonymní 2011-06-11 15:58
Stane, svými výroky a způsobem vyjadřování se sám sebe diskvalifikuješ, zřejmě si stále pod vlivem návykových látek, prost!
Není moc překvapující, že ti co jsou proti jejim občanům německé národnosti nejvíce sprostě řvou, těm taky prost!
0 # Vodník 2011-06-11 19:35
To mluvení češtiny jako Anonymní rozumím nejvíc.
0 # Starý pán 2011-06-11 21:00
Ty vole, co to bylo? To udělal Google?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)