Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Poté, co jsem podal na nečinnost Městského soudu v Praze ve věci rozhodnutí týkajícího se registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ústavní stížnost, bylo řízení o správní žalobě přerušeno do skončení řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí o naší žalobě o vyslovení nicotnosti daného rozhodnutí.

Takto může být městský soud nečinný – při známé chronické pomalosti Nejvyššího správního soudu – klidně další rok a půl. Na ústavní stížnosti samozřejmě trvám, její petit jsem pouze rozšířil o návrh na zrušení usnesení o přerušení řízení.

Vynalézavostí městského soudu jsem nicméně překvapen: kdyby jeho soudci projevovali tolik invence jako při odůvodňování vlastní lenosti při meritorním rozhodování, nemuselo by správní soudnictví v této zemi být takovou parodií na spravedlnost, jakou v současné době je.

Pro čtenáře méně orientované v procesním právu doplňuji, že pravomocným rozhodnutím jsou soudy vázány, takže zásadně nemohou vyčkávat, zda toto rozhodnutí nebude později zrušeno na základě mimořádných opravných prostředků (mezi něž kasační stížnost systematicky patří) – to by bylo možné zřejmě jen v situaci, kdyby samy měly důvod se domnívat, že napadené rozhodnutí bude zrušeno. V opačném případě by např. bylo možné dosáhnout odkladu exekuce, prakticky až o několik let, podáním dovolání a poté ústavní stížnosti.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-08-07 22:06
Pane Pecino, z jakého důvodu je tak nutné, aby zde bylo registrován sudetendeutsche landsmannschaft.
Prosím bez nicneříkajících frází o tom, že může udělat mnoho dobrého. Když se do toho dobrého posledně dali... no nic... Takže proč?
Báša
0 # Tomáš Pecina 2012-08-07 22:09
0 # Anonymní 2012-08-07 23:03
Aha, děkuji. Oni litují, ono je to mrzí a nechtějí opakovat chyby. No, to bych taky nerad. Jde o to jakou chybu mají na mysli. Jestli vpád do SSSR... (to by bejvali nedostali po tlamě a zbytek Čechů by dnes mluvil německy) nebo nějakou ještě starší? V některé z těch cca sedmi set válek co tu germánský element rozpoutal od desátého století?
Báša
0 # Anonymní 2012-08-08 10:30
Obávám se, že jste velmi špatně četl a pochopil text, na který pan Pecina odkazuje.
0 # Anonymní 2012-08-08 10:35
To je vtip, že německý element může za 700 válek na našem území? Jak vidím, tak zášť pěstovaná v lidech proti Němcům už od základní školy nese svoje plody. Nebýt toho německého prvku, tak jsme tu dnes kulturně a společensky na úrovni... těžko to odhadovat, ale na moc dobré ne.

J-R
0 # Anonymní 2012-08-08 20:59
To mám od poměrně renomovaného historika a schválně jsem ještě sto ubral.
Samozřejmě že na nás měli vliv. My na ně taká, o tom žádná. Ale jak začne teuton páchat dobro, je na čase shánět zásoby a munici. Obzvlášť to platí o těch hodnejch, co prej za války stříleli do vzduchu (Prusko).
Text (odkaz) jsem pochopil, sudetendeutsche landsmannschaft mne v podstatě nezájímá a moje poznámka (a dotaz) nebyly v příčinné souvislosti s odkazem.
Báša
0 # Tomáš Pecina 2012-08-08 21:50
"Nejmenovaný renomovaný historik" zní sice o něco lépe než "to jsem si právě vymyslel", ale význam bývá obvykle identický.
0 # Anonymní 2012-08-09 01:12
Nějak těsně po revoluci, nejen, že začal vycházet časopis, který naposledy vycházel v r.67-69 ale ještě ke všemu, v prvotním nadšení tam lidi psali i to, co si mysleli, případně zjistili. A tam vyšel článek, či spíše bylo tomu věnováno skoro celé číslo, zabývající se peněžními toky kolem zemí Koruny České, jehož těžištěm sice bylo devatenácté - dvacáté století, ale aby autor dokázal některé vývody, musel to nějak ukotvit v historickém kontextu. A protože války jsou snad největším generátorem finančních změn, musel se zabývat také tímto a skoro dvě strany věnoval historii konfliktů. Asi 8 let jsem to měl schované (hlavně kvůli Slovensku, to bylo rovněž výživné) a pak to jějak nepřežilo čistku nebo úkled, nebo manželku, vážně nevim. Ten časopis měl formát A5, na titulku kombinace červené a fotky s černými fonty a jmenoval se snad nějak jako "Reportér" nebo "Reportáže". Asi by se to dalo dohledat, ale to se mi opravdu nechce.
Báša
0 # Tomáš Pecina 2012-08-09 01:53
Škoda, to by mě zrovna zajímalo; třeba jak krvaví Teutoni rozpoutali proti mírumilovným Slovanům husitské války.
0 # David Schmidt 2012-08-07 22:30
Rozhodnutí správního orgánu je též pravomocné a předmětem kasační, ústavní stížnosti může být nezákonnost, relevantní pro jiné řízení. Doktrinální dělení opravných prostředků na řádné a mimořádné pokládám za umělé v situaci, kdy vstupenkou k NSS není mimořádnost, ale obyčejný právní omyl či jiná nesprávnost v právní otázce I. instance.

Samozřejmě je v odpovědnosti soudu přerušujícího řízení odůvodnit relevanci souběžně projednávané otázky natolik dostatečně, aby neporušil právo na spravedlivý proces.

V tomto bodě je otázkou, zda by nemělo být povinností soudu vyrozumět Vás o svých skutkových zjištěních, byť známých z úřední činnosti, (per analogiam) §118a odst. 2 o.s.ř.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-07 22:47
Příliš to IMHO komplikujete. Zde stačí aplikovat § 52 odst. 2 SŘS: soud měl vyjít z vlastního p-m usnesení a nebrat ohledy na to, zda případně bude NSS zrušeno, ledaže by to předpokládal (a to mohl těžko, jestliže jde o rozhodnutí téhož senátu).
0 # Tomáš Pecina 2012-08-07 22:53
Důvod pro přerušení to samozřejmě není, ale to by se MS-P musel zamyslet (výkon ultra vires, evidentně). V případě, že by žalobu zamítl, nic by se neměnilo, ani pokud by NSS vyhověl kasační stížnosti (rozhodnutí by při novém projednání musel prohlásit za nicotné), kdyby jí vyhověl, bylo by tím odklizeno a NSS by neměl o čem rozhodovat. Fakt mě tentokrát Sandtnerová naštvala, měl jsem o ní vyšší mínění.
0 # David Schmidt 2012-08-07 23:24
Nekomplikuji. Jen vidím za jistých okolností oprávněný důvod pro přerušení řízení spočívající v integritě a hospodárnosti justice jako celku, je-li jedna právní událost projednávána různými soudy. V tomto pohledu může 3. správní senát MS hodnotit ve smyslu § 52 odst. 2 SŘS míru ovlivnitelnosti merita jiným řízením (sdružení může mít subjektivitu), byť zaujímá jiný právní názor (sdružení nemá subjektivitu).

Konečně jestliže sama strana předstoupila k soudu s dvojím paralelním právní názorem na svoji procesní subjektivitu, proč totéž ale v mnohém ospravedlnitelnějším módu vyčítat 3. senátu?

Zůstává tudíž pro mě jediná nesrovnalost, a sice, otázka přerušení měla být nejprve nadnesena stranám k vyjádření, aby bylo zajištěno, že přerušení řízení negativně nezasáhne právní sféru stran.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-07 23:28
Důvod podání dvou žalob byl ryze formální: vyslovení nicotnosti se domáhá spolek, zrušení odmítnutí členové přípravného výboru. Třetí senát se vyslovil tak, že rozhodnutí nicotné není (a tudíž spolek neexistuje), a nyní alibisticky tvrdí, že musí počkat na názor NSS. Racionálně odůvodnitelné to není, jde o pouhou nechuť soudu učinit nepopulární (protože politické) rozhodnutí.
0 # David Schmidt 2012-08-08 01:27
Jinak ne že bych se zastával MS v Praze. Spíše mám někdy dojem, že čím jde člověkl výš, tím více kříváctví, tuposti a jiné nekompetence nalezne. Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.
0 # FORTUNA 2012-08-08 08:36
Chci zdůraznit, že je dobře, že tento blog funguje a že pan Pecina se takto stará.

Nicméně věřím, že zdroj problémů, které se zde probírají, je někde úplně jinde. Následně i jejich řešení je třeba jinde hledat. A protože mně zde probírané problémy vadí stejně jako ostatním, dovolil jsem si založit diskusi na WIKIPEDII, článek SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ. Připadá mi, a odpusťte prosím tu troufalost, že zde sedíme na žebřiňáku, který jede po rozbité polní cestě, drncá a my si stěžujeme, že nám cvakají zuby, padá jídlo z rukou, brní zadek, ale komu patří koně, kdo je krmí, kdo drží v rukou opratě a kdo rozhoduje, kam se jede, nám uniká.

Pro zasmání, teď jsou hry v Londýně, jeden irský vtip, který mne k našemu případu napadá (v Británii jsou populární výlety,kdy TURISTÉ nevědí, kam se jede, říká se jim MYSTERY TOUR, česky: NEZNÁMO KAM):
"A coach load of paddys on a MYSTERY TOUR decided to run sweepstake to guess where they were going .... the driver won 52 pound sterling." Jen jako vtip, prosím. Netřeba se cítit uražen.

Mirek Vorlický
0 # David Schmidt 2012-08-08 09:17
Je pravda, že asi ještě nenastal čas založit občanské sdružení "K 23" a provětrat okna double "SS" budov (státní správa a správní soudnictví) ... Ostatně takové sdružení by stejně nemohlo být zaregistrováno, přičemž potvrzující rozhodnutí správního soudu by mohlo být nakonec policií bráno jako berná mince k trestněprávnímu postihu takových zakladatelů za protistátní činnost (samozřejmě by mělo i patřičnou tloušťku, aby srolované mohlo posloužit též i jako obušek).
0 # Tomáš Pecina 2012-08-08 10:55
:-) "Cílem činnosti občanského sdružení je svržení režimu revoluční cestou." Myslíte, že by to nezaregistrovali? Mme Breburdová má v tomto směru hodně selektivní vidění!
0 # Anonymní 2012-08-08 10:32
Je to jen poznámka na okraj, ale já osobně považuju za nešťastný samotný pojem "sudetští Němci". Podle mě je to jen další účelový konstrukt (bohužel dlouhodobě zaužívaný) vznikly za 1. republiky pro účely vydělení a izolace této části obyvatel, kteří na něj v sebeobranné reakci přistoupili. Já jsem tyto lidi vždycky považoval za Čechy mluvící německy. Na tomto území v podstatě od přkerytí Keltů žili slovani i germáni a je tedy hloupost považovat jednu z těchto skupin za ty pravé obyvatele tohoto prostoru a tu druhou za cizí prvek.

J-R
0 # Anonymní 2012-08-08 11:46
Tímto byste (zřejmě nechtěně) urazil Čechy i Němce. Popírání národností je opačný extrém k teoriím o nardřazenosti určítého národa vůči ostatním. Pravdou je, že Slované a Germáni si jsou geneticky velmi blízci, jsou to totiž dve sub-haploskupiny (R1a a R1b) skupiny R1, obě mají stejné místo vzniku (oblast dnešních 5 postsovětských středoasijských republik) a oboum se před tisíci lety říkalo Árjové, jediný rozdíl v nich je, že první při stěhování do Evropy minula Kaspické moře ze severu a druhá z jihu.
*
Pavědecký šovinismus z počátku 20. století přivedl Evropu do nesmyslné bratrovražedné války. Velkou ostudou Němců není rozpoutání klasické války (pokud by byla vyhlášena z všedních důvodů, např. přírodní zdroje), ale rozpoutání války z blbosti. Árijskost (pokud na tom někdo bazíruje) nelze měřit natřenými dýhovanými destičkami (pigment kůže) a analínkama namalovanými duhavkami očí.
*
Ke spolku, obávám se, že příkopy mezi Čechy a Němci jsou stále ještě moc hluboké.
***
Swantoviet
0 # DG 2012-08-08 18:37
Současní Češi mají méně než 1% slovanské krve.
0 # Anonymní 2012-08-08 18:53
Haploskupina R1a (slovanská) se v dnešní ČR vyskytuje od 33% do 45% v závislosti na regionu a ve všech je dominantní, haploskupina R1b (germánská) je druhá (průměrně 25%), třetí v pořadí je baltská I1a.
*
V "nejslovanštějštím" národě, v polském a ukrajinském, dosahuje R1a max. 60%, našich průměrných 40% není málo, na zemi, která byla křižovatkou Evropy. Srbové a Makdeonci jsou spíše poslovanštělí Dinárci a Ilyrové (I1b) ovládnutí slovanskou kmenovou nobilitou, R1a je u Srbů zastoupaná do 20/25%.
*
Maďaři jsou klasifikováni jazykově někde úplně jinde, ale podíl R1a u nich dosahuje slušných 40% a je tako dominantní, geneticky to jsou vlastně Slované, tak jako my.
***
Swantoviet
0 # Tomáš Pecina 2012-08-08 19:14
To je klasická záměna příčiny s následkem. Vysoký výskyt haploskupiny v populaci určitého ethnika neznamená, že je tato haploskupina mírou dané ethnicity. Se stejnou logikou byste mohl tvrdit, že má-li relativně vysoké procentu Švédů světlé vlasy, je světlovlasost mírou "švédskosti".
0 # Anonymní 2012-08-08 19:54
To netvrdím, antropologická měřítka kvalifikace národností považuji za poměrně zastaralá a povrchní. Jinými slovy, antropologická charakteristika člověka je závislá na mixu jednotlivých haploskupin v jedinci. Tvrdím to proto, že existuje velmi málo národů s natolik extrémě dominantní haploskupinou, abychom abychom mohli z jistotou říci jak vypadá např. 100% Slovan (tolik doušce ke Švédům).
*
Dominantní haploskupina ale JE vyjádřením ethnicity. Představte si národ jako jako horninu, každá hornina je homogenní směs tvořena dvěma a více nerosty o růzem poměru, který tímto určuje jejich fyzikální a chemické vlastnosti.
*
Rozdíl mezi dneší realistickou vědou a gombineaovskou pavědou z konce 19. století tví v tom, že tehdejší nacionalisté věřili a uznávali jen "100%" formy Čechů, Němců, Angličanů, Francouzů... jako autochtonních jednotek.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-08 20:01
S tím samozřejmě souhlasím, bráním se proti tomu, hovoříte-li např. o haploskupině R1a (míněno zřejmě R1a1) jako o slovanské. Když vezmete vzorky DNA 1000 Němců a 1000 Čechů, samozřejmě poznáte, která skupina je která. Ale rozhodně to nepoznáte u jednotlivého vzorku.
0 # Anonymní 2012-08-08 23:10
Mea maxima culpa... samozřejmě, že je třeba reprezentativního vzorku. R1a (Y-DNA)je genetikou opravdu v Evropě ztotožnována se Slovany, míněno jako plemeno, nikoliv jako moderní národ.
*
Další argument, unikátní genetický kód každé haploskupiny je výchozím startovacím bodem, určujícím další behaviorální patra plemene (jazyk, víra, sociální struktura, umění), nikoliv naopak, jak tvrdí neomarxisté z tvz. Frankfurtské školy. Je možné, že se někdy naučím arabsky, to však ze mě neudělá Araba. :-D
***
Swantoviet
0 # Tomáš Pecina 2012-08-09 14:28
Přesto bych se bránil používání ethnických termíny typu "Slované". Ono to vede pak k tomu, že třeba nejmenovaná společnost provozující testování DNA nabízí na svých stránkách zjištění, zda jste víc Germán nebo Slovan, a medialně je to pak presentováno podobnými nesmysly. Přitom je známo, že nejdominantnější je haploskupina R1a-M458 mezi Lužickými Srby (takže to podle těchto theorií jsou vlastně "nejčistší" Slované), zatímco Berlíňané mají méně R1B než Češi (a jsou tedy méně "Západoevopany" než oni).
0 # Anonymní 2012-08-09 18:31
Já rozumím, ale nemyslím, že je dobré ustupovat bulvárním tupostem a blbostem, je lepší s nimi bojovat. Tou společností míníte Genomac, že? :-D
*
Já jako rodnověrec nejsem zatížen fangličárským národovectvím, které přivedlo Evropu tam kde je (do ***) a neřeším zda jsem více Slovan, Germán, Balťan či Kelt, ve stejné uctě mám Swantovíta, boha Rujány, Týra, Peruna - Perkunase či Dievas.
***
Swantoviet
0 # Anonymní 2012-08-09 18:34
P.S.: Teprv teď jsem se seznámil s odkazem a nemýlil jsem se, iHnůj. :-)
0 # FORTUNA 2012-08-08 11:28
ad anonymní 8.8.12, 10:23
Přesně tak, velmi nešťastný. Zkusme přeložit do češtiny: Ich bin ein Boehme. Čeština pro takového občana republika ani nemá slovo.
Mirek Vorlický

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)