Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nebo výhra? Nevíme, a ponecháváme věc k úvaze čtenářově, představujíce mu toliko samotný pramenný materiál, rozsudek soudce Obvodního soudu pro Prahu 7 Jana Kobery, kterýmž se prozatím uzavírá náš sedm let trvající boj s policií a ministerstvem vnitra o zákonnost akce, již v horkém létě 2014 provedla při pochodu aktivistů sexuálních menšin pre-crime jednotka pražské policie pod vedením policisty slynoucího nerozsáhlými vědomostmi o právu, zato však hypertrofovaným vědomím vlastní moci, jinak též známého kasinového bijce Davida Obuška Jandy.

Nepřiznání jiné než verbální satisfakce zde nepředstavuje zásadní problém, úspěšní žalobci by ostatně měli obdržet zvláštní náhradu za průtahy v řízení, jež se vleklo tak dlouho, že hrozilo jeho zdědění jejich potomky.

Podstatné je, že rozsudek jasně vyslovil nepřípustnost jakékoli policejní prevence založené na pouhém vzhledu osoby, již policista vyhodnotí jako náležející mezi potenciální nositele určitého politického názoru. To je malý, přesto ne zcela bezvýznamný mezník na cestě od policejního k právnímu státu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)