Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

…ovšem pouze proti nákladovému výroku rozsudku plzeňského krajského soudu.

Odvolání bych normálně na tomto blogu nepublikoval, avšak zajímalo by mě, co si čtenáři myslí o argumentaci v §§ 7–11 odvolání. Na kreativní výklad ustanovení § 14 odst. 2 advokátního tarifu jsem přišel přibližně před rokem, a i když jsem hluboce přesvědčen o tom, že je nesprávný, nedokážu ho vyvrátit, což, jak jistě uznáte, je poměrně prekerní a schizofrenní situace.

Komentáře   

0 # Anonymní 2010-05-12 10:51
Váš vyklad § 14 je otrocký textualismus; divím se, že se veřejně ztrapňujete.
0 # Tomáš Pecina 2010-05-12 10:55
Tak nabídněte jiný.

Jediné logické by totiž bylo, že za takové jednání, jaké je předpokládáno první větou § 14 odst. 2 AdvT, by advokátu nepříslušela odměna za úkon, ale pouze polovina za promeškaný čas. Jenže tohle z AdvT prostě nedovodíte, ani kdybyste se rozkrájel a rozmixoval.
0 # Anonymní 2010-05-13 14:48
K prvnímu komentáři. Poukazem na otrocký textualismus byste se nepochybně uplatnil v socialistické justici. Nač podrobit zákonnou (či podzákonnou)normu výkladu, když lze vše uzavřít poukazem na trapné buržoazní chápání práva.

Mar
0 # Anonymní 2010-05-14 10:49
TP: Ztotožňuji se s názorem prvostupňového soudu. Projednání v soubě nutně nezahrnuje "dojednání" a účel zákona jesdnoznačně směřuje k cíli, k němuž dospěl prvostupňový soud. (Lze snášet i argumenty systematického výkladu, vezmeme-li v úvahu celek vyhlášky.) Myslím, že vy sám, kdybyste byl na druhé straně byste poukazoval na nesmyslnost vašeho výkladu, jestliže by byl soudem použit.

Mar: Zkuste se seznámit s problémy socialistické justice, a pak se vyjadřujte. Textualismus byl právě jedním z jejích nejvýzmanějších nešvarů. A za druhé, já jsem pouze přispěl na blog, nepsal jsem odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu.
1erAn.
0 # Tomáš Pecina 2010-05-14 11:14
Účel zákona (přesněji vyhlášky) nemůže směřovat k tomu, aby za ihned odročené jednání dostal advokát odměnu za úkon+náhradu za zmeškaný čas, zatímco za jednání, které se konalo, pouze odměnu za úkon. To je přece zjevná absurdita.
0 # Anonymní 2010-05-14 20:06
1erAn Opravdu máme na mysli tu samou justici? Narážel jsem na velmi volný výklad ( v podstatě libovolný) zejména v trestním řízení (důraz kladen na materiální stránku trestného činu, která byla libovolně ohýbána). Tož tak.

Mar
0 # Tomáš Pecina 2010-05-14 20:36
Tento paradox popisuje a vysvětluje Zdeněk Kühn ve své knize s nezapamatovatelným názvem, o komunistické justici. V 50. letech převažoval volný, ideologický výklad, v době normalisace těžký textualismus.
0 # Anonymní 2010-05-14 20:54
Ano, děkuji. Měl jsem na mysli období, kdy se z pohledu dnešního nazírání spravedlnosti děla ta největší zvěrstva.

Mar

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)