Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ostatně stejně jako zpěvačka sama… Zveřejnění zpěvaččina rodného čísla je proto přestupkem, který se trestá pokutou 8 tisíc korun. Právě to vyplývá z rozhodnutí hořovické přestupkové komise, které bylo dnes doručeno.

Vyčerpat si Osla měsíce už nyní, když duben je ještě mladý? To by nebylo moudré – v Hořovicích měli protentokrát štěstí.

Aktualisováno.
Odvolání. Ano, uznávám, je to docela ostré, ale to vnímám jako kompensaci za neudělení Osla měsíce.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-04-13 12:46
Argumentace ale zdaleka není stylem protože proto, to rozhodnutí je nakonec lépe odůvodněné než mnohé rozsudky a do kandidatury na osla to má dost daleko. Nicméně to, jak se vypořádala-nevypořádala s faktem veřejné dostupnosti rč HV, opravdu nesedí, citovaný judikát je jinde než skutkový stav.
0 # Tomáš Pecina 2012-04-13 12:48
Právě jsem přijal plnou moc a v odvolání tak shovívavý nebudu. Například mi zcela schází posouzení materiální stránky.
0 # Anonymní 2012-04-14 01:10
Proč "zcela schází" posouzení materiální stránky? Tím míníte, že rozhodnutí mělo obsahovat podrobný rozbor, co mohl případný zneužitel zveřejněných údajů s těmito podniknout, kdy, kde, s jakou pravděpodobností? Ale úřad se nad tím přece zamýšlel, když dovozuje, že kdyby unikátní údaje, tj. rodné číslo, bydliště, autentický podpis (pro účely smlouvy úředně ověřený a k tomu s číslem úředního průkazu, což ani v rozhodnutí není zmíněno), patřily nějaké veřejně neznámé osobě, vyměřil by pokutu v horní hranici. Úřad vlastně říká něco v tom smyslu, že Helenu Voráčkovou v bance, leasingovce, u depozitáře cenných papírů atd. osobně neznají, takže zveřejnění jejích údajů ji vydává na milost a nemilost, zatímco Helenu Vondráčkovou znají vlastně všichni podle obličeje, takže je málo pravděpodobné, že by prošlo uzavření nějaké smlouvy - přesto tady nenulové riziko je. Honza
0 # Tomáš Pecina 2012-04-14 01:16
Rodné číslo lze zjistit z celé řady evidencí; mluvíte-li o podpisu, adrese apod., je patrné, že jste si nepřečetl, co se obviněnému klade za vinu.
0 # Anonymní 2012-04-14 01:32
Četl a chápu to tak, že podle názoru úřadu přestupník si vědomě opatřil rodné číslo jiné osoby (dle své žádosti pro "jiný účel") a s tímto následně nakládal nad rámec příslušného zákonného ustanovení. Úřad nepopírá přístupnost rodného čísla v registrech, nicméně stejně pokládá zveřejnění, tak jak k němu došlo, za nesprávné. No a tu materiální stránku, nebezpečnost, škodlivost, či jak to nazvat, dodalo současné zveřejnění dalších údajů, které se obvykle v obchodním a úředním styku s rodným číslem používají. Honza
0 # Tomáš Pecina 2012-04-14 03:04
Nevím, jestli jste tak hloupý, anebo to jen předstíráte, nemaje argumentů. Zveřejnění dalších osobních údajů (které ani není předmětem tohoto přestupkového řízení) nemůže přece učinit zveřejnění rodného čísla společensky škodlivějším.
0 # Filip Šudák 2012-05-14 21:41
Pane Pecina díky! Tak jsem se dlouho nepobavil!
Celé správní řízení o tomto "přestupku" (a přečetl jsem si rozhodnutí na www.pecina.cz/files) je další kausou, ze které je a prima vista zřejmé, že se jedná o účelovou kriminalisaci "aktivního" občana, nic jiného jsem z toho neseznal (a to jsem nečetl spis!), byť i jen kriminalisaci v oblasti správního trestání. Když pominu fakt, že skutková věta obvinění je v rozporu s důvody odůvodnění (odůvodnění jde dál), tak skutečnost, jak se nalézací orgán vypořádal s obhajobou, je natolik zcestná, nelze snad říci ani literalistická, že toto může skutečně pouze pobavit. Jako viděl jsem hodně, ale toto je příliš!
No, tak přeju panu Šináglovi dostatečné finanční zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím.
0 # Anonymní 2012-06-07 20:52
Předchozí rozhodnutí o zastavení řízení o přestupku je rozhodnutím ve věci samé, které tvoří překážku věci rozhodnuté podobně, jako nepříklad rozhodnutí (usnesení) o zastavení trestního stíhání. Již od roku 1998 je traktováno, na základě rozsudku ESLP ve věci Lauko vs. Slovensko, že řízení o přestupku je řízením o trestním obvinění ve smyslu čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech, přičemž není rozhodující, zda podle vnitrostátního práva je skutek klasifikován jako trestnž čin nebo jako přestupek. V řízení o přestupku tedy musí platit stejné základní principy, jako v řízení o trestném činu. Článek 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, znějící "Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem." je proto nutno vztáhnout jak na řízení trestní, tak na řízení přestupkové. Rozhodnutí o zastavení takového řízení je rozhodnutím ve věci. Není-li takové rozhodnutí cestou mimořádného opravného prostředku zrušeno (např. obnovou řízení), nelze věc znovu projednávat. Právní názor Krajského úřadu Středočeského kraje je úplně zcestný. Doporučoval bych v tomto smyslu podané odvolání doplnit a tuto skutečnost zdůraznit.

Mgr. Miroslav Špadrna
0 # Tomáš Pecina 2012-06-07 22:18
Odvolací orgán je názoru, že zastavení z důvodu absorpce překážku věci rozhodnuté nevytváří. Já si to myslím rovněž.
0 # Anonymní 2012-06-14 13:02
Setkal jsem se s pripadem, ze dva lide, kteri se neznali, meli stejne rodne cislo.Jake by byly pro oba pravni dusledky? Prislo se na to jednoduse, nahlasenim rodneho cisla pri osobnim kontaktu v nekterem ustavu, napojenym na celostatni databazi.Dekuji za opravny nazor.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)