Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Píšeme tu často o žalostné úrovni českých soudců, z nichž většina má morální kvality nedosahující kvalit průměrného obžalovaného kapsáře nebo pasáka; je dobře si připomenout, že jinde jsou na tom s justicí ještě hůř: na Slovensku je kupř. v modě šikana soudců kárnými návrhy, což vnáší do rozhodování soudů nový motivační prvek: prvek existenční nejistoty a strachu.

Jeden takový karas padl v kause trestního řízení Jana Antonína Bati, jehož potomky mám tu čest právně zastupovat. Vše podstatné je v odkazovaném článku, sluší se dodat, že jsem paní redaktorce řekl cosi velmi nepěkného i na adresu předsedy slovenského Nejvyššího soudu Štefana Harabina, který z pronásledování svých nepřátel kárnými návrhy učinil cosi jako standardní pracovní methodu; to se arci do novin nedostalo – inu, každé medium má a zná své politické limity.

Kárná žaloba samotná, resp. kárné provinění, jehož se měl soudce Pavol Tomík dopustit, je smyšlené a jeho jediným cílem je zastrašit jeho kolegy, neboť k nim se zakrátko dostane i žaloba týkající se náhrady za znárodněný majetek Baťova koncernu na Slovensku, a co kdyby chtěli rozhodnout podle práva a nikoli podle představ slovenských vládních vašnostů…

Návrh na povolení obnovy řízení z r. 2010, jemuž Tomíkův senát po téměř třech letech vyhověl, je prima facie důvodný a ani sebeintensivnější spin doctoring slovenské vlády – a patrně i tajné služby –, které si v posledních měsících objednávají protibaťovské články a televisní reportage jako na běžícím pásu, nemůže změnit nic na tom, že J. A. Baťa nejenže nebyl nacistický kolaborant, ale byl zřejmě vůbec nejštědřejším sponsorem jak Benešovy vlády, tak Slovenského národního povstání. Proradný Beneš se mu arci po válce odvděčil tak, jak bylo jeho zvykem.

Čistě pragmaticky, pokud se kárné řízení se soudcem Tomíkem skutečně bude konat, je to jen v náš prospěch, protože ve Štrasburku si jistě rádi poslechnou, jak se vedlo soudcům, kteří měli tu smělost rozhodnout bez ohledu na přání vlády.

Komentáře   

0 # Jan Vučka 2014-04-03 09:14
Tomáši, s Vaší definici "všeho podstatného" nemohu plně souhlasit.
Co je to za problém s tím druhým jednáním soudu?
0 # Anonymní 2014-04-03 09:55
praktikujete advokacii i na slovensku ;)
0 # Anonymní 2014-04-03 09:56
Tak bylo to náhodně přiděleno nebo nebylo?
0 # Anonymní 2014-04-03 11:16
Vážený pane Pecino,
na Vašem blogu by se našlo jistě dost Vašich příspěvků, kdy jste kritizoval (někdy jízlivě, někdy s odkazem na komunistickou minulost soudce), že věc nebyla přidělena zákonnému soudci.

A pokud totéž namítá protistrana v řízení, ve kterém jste úspěšný, tak je to šikana.

Nijak nyní nehodnotím, zda Baťa má či nemá nárok. Poukazuji na proces, resp. poukazuji na to, že byste měl být ve svých názorech trochu více konzistentní.
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2014-04-03 11:30
Senát P. Tomíka rozhodoval o povolení obnovy. Protože se proti jeho rozhodnutí vzdaly obě strany na místě práva stížnosti, nabylo právní moci a ihned poté proto bylo – stejným senátem – vydáno další usnesením, kterým soud trestní stíhání J. A. Bati zastavil. I to bylo okamžitě pravomocné.

Soudci vyčítají, že po rozhodnutí o povolení obnovy měl věc vrátit do podatelny, kde by byla přidělena novému senátu, ne rozhodnout okamžitě sám. Zda tímto postupem mohla být naplněna skutková podstata kárného provinění soudce, nechávám k úvaze laskavému čtenáři.
0 # Anonymní 2014-04-03 11:43
Nemůže být "zakopaný pes" v tom, že Vy jste v petitu navrhovali nejprve výrok rozsudku o vině a trestu zrušit a pak obnovit řízení a soud to udělal opačně.
Nejprve obnovil řízení a pak zastavil řízení?
A proč soud řízení zastavil, když Vy jste navrhovali trest zrušit?
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2014-04-03 11:56
Při obnově se přece rozsudek ruší automaticky! Návrh na nové meritorní rozhodnutí v podání obsažen není, protože to se vydává až v obnoveném řízení.
0 # Anonymní 2014-04-03 12:21
Nějak mi však chybí Váš žalobní petit na zastavení řízení, resp. podaná žaloba na zastavení řízení po obnově.

Proběhlo soudní řízení (první) o obnově, původní rozsudek o trestu a vině byl zrušen. Dle mého názoru byl asi vyhlášen rozsudek, čemuž předcházelo, že soud se poradil, účastníci počkali mezitím na chodbě. Po vyhlášení rozsudku mělo soudní jednání skončit.

To se asi nestalo, že? Soud vyhlásil rozsudek, účastnici se posadili a započalo hned druhé řízení, v kterém soud řízení následně zastavil.
Takto to u soudu probíhalo? Šli jste jako účastnici před vyhlášení prvního rozsudku na chodbu, když se radil soud.
T. Moláček

Pak začalo druhé řízení, pod stejnou spisovou značkou

Teď čistě teoreticky.
0 # Tomáš Pecina 2014-04-03 12:51
Řízení o návrhu o povolení obnovy končí usnesením. Proti němu mají strany právo podat stížnost, což se nestalo, obě se na místě tohoto práva vzdaly. Tím bylo původní trestní řízení obnoveno a v něm soud učinil jeden úkon, vydal usnesení o zastavení. To může udělat i bez nařízení hlavního líčení.

Tomíkovi vyčítají, že po povolení obnovy nebyl jeho senát funkčně příslušný k dalšímu rozhodování, ale mělo být provedeno nové přidělení věci. To může být i pravda, ale jako kárný delikt to přece posuzovat nejde. K tomu musí být splněna řada zákonných znaků, např. zavinění a ohrožení důvěry v justici.

Jak to bylo s poradami senátu, nevím, nebyl jsem tam, podstatné to ale není. Podstatou řízení bylo, že soud recipoval závěry českého soudu.
0 # Anonymní 2014-04-03 13:01
Já spíš vidím problém, že návrh na zastavení nebyl podán předem (spolu s obnovou), ale až v průběhu řízení (druhého řízení). To druhé řízení vůbec nemělo začít. Porušení dispoziční zásady.
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2014-04-03 13:17
Ale kdež, návrh na zastavení se přece v trestním řízení nepodává, jde o diskreční pravomoc soudu, jak naložit s obžalobou.
0 # Anonymní 2014-04-04 13:44
Pro rekapitulaci:
Jedná se o trestní řízení, byl podán návrh na povolení obnovy řízení, jemuž bylo vyhověno a strany se vzdaly práva podat stížnost. So far so good. Proč by proboha měl případ projít novým přidělováním soudci, vždyť věc se dostala do fáze před vyhlášením rozhodnutí ve věci samé a svého soudce tedy má. Po skončení řízení o povolení obnovy bylo rozhodnuto okamžitě meritorně, ptám se v čem je problém. Prostě šikana příliš odvážného soudce. Jediné s čím nesouhlasím s panem Pecinou je to, že se totéž neděje i u nás. Jeden předseda soudu, některého ze severních okresů, nevím už kterého, stihl podat na své kolegy během půl roku 17 kárných návrhů. Končilo to výzvou kárného senátu ať je neobtěžuje nesmyslnými návrhy...
0 # Viktor Cistic 2014-04-03 11:44
Pane Pecino,
muj prispevek je sice mimo tema,ale budu strucny.
Nevim,zda jste informovan,ze jste opet dehonestovan na webu R.Hedvicka.
Vice informaci naleznete zde:
hedvicek.blog.cz/1404/odpoved-ministerstvu-vnitra

S pozdravem
Viktor.
0 # Tomáš Pecina 2014-04-03 11:59
Vím o tom, ale nejsem tím významněji vzrušen. Hedviček se diskreditoval už tonem svých podání, a není divu, že mu MV odepsalo tak, jak mu odepsalo.
0 # Tomáš Marný 2014-04-03 17:51
Tomíkovi vyčítají, že po povolení obnovy nebyl jeho senát funkčně příslušný k dalšímu rozhodování, ale mělo být provedeno nové přidělení věci. To může být i pravda, ale jako kárný delikt to přece posuzovat nejde. K tomu musí být splněna řada zákonných znaků, např. zavinění a ohrožení důvěry v justici.
Takže to je pravda, chápu správně Vaše naznačení?
Jestli soudce svévolně ukradne případ, který měl dělat jiný senát, tak to je na karase úplně jasně. Tomáši, nekritizujete normálně justici za levoty?!
0 # Tomáš Pecina 2014-04-03 18:19
Tohle ale není žádná levota: senát vzal pražský rozsudek, viděl, že trestní stíhání bylo a limine účelové, a tak ho zastavil. V tu chvíli si nikdo neuvědomil, že by se snad měla věc přidělovat znovu, a nejsem si jist, zda se opravdu měla: pravidlem je, že o obnově rozhoduje stejný senát/samosoudce, který rozhodoval v původním řízení, a ten pak pokračuje i v obnoveném řízení. V tomto případě původní soud neexistuje, a tak Tomík usoudil, že je příslušný k rozhodnutí ve věci samé jeho senát. Typický případ, kdy jde o jiný právní názor, na rozdíl od takového Lázny, kde se jednalo o zjevnou svévoli.
0 # Tomáš Marný 2014-04-03 19:05
No ... i kdyby příslušnost nějak spadla na ten samý soud, tak na soudě obvykle bývá víc senátů. A pan soudce si to svévolně sám přidělil. To je víc než běžný "jiný právní názor".
(jako že za "jiný právní názor" se už schovávala všelijaké levota)
O slovenských poměrech jsem slyšel již leccos, ale tady mi toho soudce vůbec líto nebude.
0 # Tomáš Pecina 2014-04-03 20:20
Jedinou motivací soudce bylo, aby R. Cholenský nemusel do Bratislavy jezdit ještě jednou, jestliže byl výsledek obnoveného řízení stejně dán. Jak se říká, za dobrotu na žebrotu.
0 # Tomáš Marný 2014-04-05 10:00
Ehm ... soudce chce udělat laskovost jedné straně, tak si svévolně přidělý případ s tím, že "stejně jasné, jak to dopadne". To zní jako docela hezká ukázka podjatosti a kárného deliktu.
Tomáši, kéž byste byl stejně přísný na justici, když jde o podivný postup ve Váš prospěch, jako když jde o podivné postupy ve Váš neprospěch!
0 # Tomáš Pecina 2014-04-05 10:17
Opakuji, že není jasné, zda se případ měl nebo neměl přidělit znovu. Trestní řád o tom mlčí, ten zakazuje pouze to, aby o obnově rozhodoval stejný senát nebo samosoudce, který rozhodoval v původním řízení (což je, mimochodem, proti české úpravě velmi progresivní, tady obnovu projednávají původní soudci a senáty, čímž je výsledek obvykle určen: český soudce je přece neomylný!).
0 # Anonymní 2014-12-30 17:35
Rozvrh prace pre OS BA I na rok 2014, Spoločné zásady pre občianskoprávny, trestný a obchodný úsek, bod. 7., str. 25 : "Ak sa obnova konania povolí, vec sa vedie v súdnom registri pod pôvodnou spisovou značkou a v konaní rozhoduje senát alebo samosudca, ktorý rozhodol vo veci pred povolením obnovy konania. V prípade, ak tento sudca už nie je v stave sudcov tunajšieho súdu, vec sa posudzuje ako nová a pridelí sa podľa platných zásad pre prideľovanie vecí bežného nápadu, náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom podľa rozvrhu práce."

Jan Stancek
0 # Tomáš Marný 2014-04-03 17:56
Zajímavý příspěvek do doskuze o kárné odpovědnosti je zde:
novinky.cz/.../...
Moc se mi líbil citát předsedy kárného senátu "Na druhou stranu, kárně obviněná už si také užila svoje". Takže pojďme všichni svorně paní kárně obviněnou politovat, že drze obtěžována kárným řízením!
0 # Anonymní 2014-04-03 19:18
Výsledkem řízení o obnově řízení je buď povolení obnovy řízení nebo zamítnutí obnovy řízení. Nikoliv rozhodnutí o vině a trestu.
To je natolik jasné, že jiný postup ve mně pochybnosti minimálně o odbornosti vyvolává.
Popravdě řečeno, mám na to konzistetntní názor stejný jako když na sebe ODS a ČSSD začali před pár lety vylévat špínu v rámci "boje proti korupci." Koláč se zmenšuje a když se mafiáni vybíjejí mezi sebou, vem to čert.
0 # Anonymní 2014-04-04 00:13
Ano, vysledkem je povoleni nebo zamitnuti obnovy. Potom to ale nejaky soud a senat musi prevzit a ten bude rozhodovat dal. A ktery soud je prislusny, kdyz puvodni neexistuje? Ten, ktery ma nejblizsi vazby, jak je to v USA v podobnych pripadech? Nebo chcete rict, ze to neni dost odborne?
0 # Tomáš Pecina 2014-04-04 01:00
Příslušnost soudu dovozuji v §§ 6–7 návrhu, což Tomíkův senát bez odporu akceptoval a ani prokurátorka nic nenamítala. Ono moc jiných možností není.
0 # Anonymní 2014-04-04 00:09
Kdo chce psa biti, hul si najde.

Otazka je, zda, pokud by se tedy toto usneseni o zastaveni zrusilo, muze jiny senat/soud udelat neco jineho.

Jedna rypava: jak vi slovenske MSp, ze to melo jit na podatelnu toho soudu. Nemelo to nahodou, kdyz prijmeme jejich velmi pochybny nazor, jit nekam na Nejvyssi soud, ktery by urcil, ktery soud je prislusny?
0 # Anonymní 2014-04-04 13:04
Ano, přesně tak a ne úplně tak. Řekl bych, že ze samotného faktu, že se jednal o zrušení rozsudku soudu, který už neexistuje měla vyplynout opatrnost v tom, kdo vlastně má rozhodnout.
Na druhou stranu, pokud pan Pecina uvádí, že šlo o "pro dobrotu na žebrotu" dovolím si podotknout, že letitá zkušenost mne už dávno přivedla k přesvědčení, že tento postup je často příčinou "nedorozumění, " která končí stížnostmi a kárňáky. Takovej už je život.
Ale v tomto případě nějak nemohu potlačit dojem, že nějaká kontrolka soudci zasvítit měla.
0 # Tomáš Pecina 2014-04-04 15:25
Ale počkejte, to řešíte něco úplně jiného. Věcnou a místní příslušnost soudu nikdo nezpochybňuje, předmětem kárného návrhu je řešení otázky funkční příslušnosti senátu pro rozhodování v obnoveném řízení. Tedy jestli ji měl nebo neměl dostat jiný senát než ten, který rozhodoval o obnově.

Úprava v ČR a na Slovensku je poněkud odlišná, na Slovensku nesmí rozhodovat o obnově ten senát/samosoudce, který rozhodoval v původním řízení, ale to se obnoveného řízení netýká. Proto je situace právně dost nejasná a nemohu tvrdit s určitostí, že soudce zákon neporušil.
0 # Anonymní 2014-04-04 15:11
Ještěže v ČR nikdo soudce nešikanuje
usti.idnes.cz/.../...

Yossi
0 # Tomáš Marný 2014-04-05 10:32
No potěš koště, jak říkává jedna moje známá!
Každý se můžeme někdy neúmyslně splést a asi nebylo nutné toho soudce hned rituálně obětovat na hranici. Ale jenom důtka??? Chlap byl čtyři měsíce neprávem zbaven osobní svobody a oni z toho udělají jen důtku? To je fakt ubohý jánabráchismus.
A dovětek s etnickým původem soudce je perlička. Co kdybychom zavedli, že Romové budou mít tresty jen 50%, Češi 100%; kolik dáme Vietnamcům? Teď honem nevím, zda být při ukládání trestů na Němce přísnější než na Angličany, nebo naopak. Dánům každopádně dáme 200%.
0 # Anonymní 2014-04-05 15:11
No hlavně říct, že se k tomu postavil jako rovný chlap, a přitom vyplakával, že je šikanován kvůli etnicitě, to není košér.

Yossi
0 # Anonymní 2014-04-05 16:59
Aha, hmm, taková ostrá důtka, to je panečku trest... Kárné senáty NSS, to je prostě něco otřesného. A Šimíček, to je opravdu jedno ohromné zklamání, co tam předvádí. :-(
0 # Anonymní 2014-04-05 17:01
Aha, hmm, taková ostrá důtka, to je panečku trest... Kárné senáty NSS, to je prostě něco otřesného. A Šimíček, to je jedno ohromné zklamání, co tam předvádí. :-(
0 # Anonymní 2014-04-04 19:01
Já myslím, že toto je taky moc hezký příspěvek k "jednotnosti" kárné praxe, prozatím v ČAK: lidovky.cz/.../...
0 # Dusan Kozusnik 2014-04-07 15:45
Osud Jana Bati, který byl velkým vlastencem a nesmírně úspěšným pokračovatelem díla Tomáše, je velmi smutný. Byla na něm spáchána obrovská křivda a jakýkoliv krok k očištění jeho jména je důležitý.

Doporučuji skvělou knihu Miroslava Ivanova - Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše. www.albatrosmedia.cz/.../

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)