Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Už se zdálo, že ani v září Osla měsíce, prestižní cenu tohoto blogu za mimořádný přínos na poli práva, nebudeme moci udělit, ale na poslední chvíli se blýskla rozkladová komise ministerstva financí tímto brilantním rozhodnutím.

Vyplývá z něj, že český úředník má právo uložit ediční povinnost komukoli, včetně cizinců, aniž by si dělal starosti s nějakými omezeními danými personální působností svého úřadu. Ve svém rozkladu jsem ministerstvu doporučil, aby navrhlo vyhlásit Spojeným státům válku; až bude území Oklahomy dobyto a ustavena na něm česká okupační správa, bude na místě odvolatelku k čemukoli pod hrozbou pokuty vyzývat (asociace s filmem The Mouse That Roared jsou skutečně jen náhodné).

Mimochodem, kdyby ministerstvo o listinu požádalo zdvořile a ne s jemností vlastní pravomocí obdařenému postkomunistickému buranovi, dostalo by se mu stejně zdvořilé informace, že odvolatelka ji vůbec v držení nemá.

K ocenění blahopřejeme. Serie oslích uší ve tvaru paragrafu čeká na převzetí v redakci blogu.

Komentáře   

0 # Guy Peters 2011-10-01 10:01
Kritisované rozhodnutí je zcela správné. Zahájí-li někdo v ČR svou žádostí správní řízení, stává se stranou a český správní úřad může vůči němu uplatňovat svou pravomoc.

Nepřímá novela § 37 odst. 1 SSŘ vyplývá z čl. 42 odst. 3 Listiny.

Vzdání se účastenství má účinky ex nunc, nikoliv ex tunc.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-01 11:10
Nečtete pozorně. Ona nikdy nebyla účastníkem, pouze opatrovníkem účastníka.

S čl. 42 Listiny jste rovněž mimo, ten upravuje práva, nikoli povinnosti cizinců. Osobně pokládám za spornou i ediční povinnost cizozemských účastníků, ale to by byla složitější debata.
0 # marie dubanova 2011-10-01 20:38
Jena B. je účastnicí správního řízení o žádosti T.Bati o náhradu v rámci zlodějského Benešova dekretu č, 100/1945 Sb. atd a dále je tam zmíněno, že Jena B. rovněž nebyla ani občankou ČR a ani neměla trvalý pobyt atd.Pane Pecino můžete mě to prosím laskavě vysvětlit, já tomu nerozumí - jak může souviset vrácení, či nahrazení ukradeného majetku s občanstvím. Pokud jsem to pochopila dobře, tak je to perfektní vizitka ČR a výzva pro eventuální zahraniční podnikatele, kteří pokud jsou již v ČR a hodlají tady podnikat, tak aby vzali rychle "dráhu"..že jim tady může hrozit nějaký další podobný dekret, neboť nestoudný dekret č.100/1945 Sb., nebyl ani po 66 letech ZRUŠEN..
0 # marie dubanova 2011-10-01 20:39
pardon čtu rovněž špatně,
0 # marie dubanova 2011-10-01 20:49
ale v Rozhodnutí ministerstva financí se píše, že je Jena B. účastnici správního řízení ?
0 # Guy Peters 2011-10-01 21:51
Opatrovník = účastník. Nepoužívám postkommunistickou pseudoterminologii.

S čl. 42 Listiny jste rovněž mimo, ten upravuje práva, nikoli povinnosti cizinců.
To je chybný výklad. Bylo by absurdní, kdyby právní norma, která je shodou okolností formulována jako oprávnění občana, se změnila na oprávnění fysické osoby, zatímco právní norma, která je shodou okolností formulována jako povinnost občana, se nezměnila.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-01 22:26
Jena Baťová vždy byla účastnicí, ale změnil se její opatrovník. Brasilský soud nevyhověl návrhu, aby byli opatrovníky ustanoveni Tony a Maria, její zeť a dcera, a ustanovil místo nich nejstaršího syna Ljubisava. Proto se Maria vzdala postavení opatrovnice i ve správním řízení.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-01 22:31
Ad GP:

O terminologii nejde. Opatrovník nevykonává žádná autonomní práva a nestíhají ho autonomní procesní povinnosti, ale je pouze vykonavatelem práv a adresátem procesních povinností opatrovance.

Naopak je to naprosto logické. České právo není způsobilé ukládat povinnosti osobám mimo jeho působnost, přičemž ta může být založena několika způsoby (mj. občanstvím, pobytem na území, vlastnictvím nemovitého majetku na území apod.).

U Marie B. taková působnost dána není, poté, co přestala být opatrovnicí své matky, Marie B. přestala podléhat pravomoci českých orgánů.
0 # Guy Peters 2011-10-01 22:45
Opatrovník nevykonává žádná autonomní práva a nestíhají ho autonomní procesní povinnosti, ale je pouze vykonavatelem práv a adresátem procesních povinností opatrovance.
Jistě. O tom není sebemenšího sporu.

U Marie B. taková působnost dána není, poté, co přestala být opatrovnicí své matky, Marie B. přestala podléhat pravomoci českých orgánů.
Je. Dopadají na ní ty povinnosti, které měla, když jí byla.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-01 22:52
Jenže ediční povinnost (sama) nikdy neměla, takže ji nemůže mít ani poté, co přestala být opatrovnicí.
0 # Guy Peters 2011-10-01 23:06
Proč by ji mít neměla?
0 # Tomáš Pecina 2011-10-01 23:13
A proč ano? Není to žádné "ministerstvo zeměkoule", mimo svou jurisdikci nedosáhne.
0 # Guy Peters 2011-10-01 23:28
Protože ji má jako každý jiný účastník řízení.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-01 23:37
Stranou nikdy nebyla, pouze opatrovníkem.
0 # Guy Peters 2011-10-02 09:28
Stranou nikdy nebyla, pouze opatrovníkem.
Ano, souhlas. Větu: "Zahájí-li někdo v ČR svou žádostí správní řízení, stává se stranou a český správní úřad může vůči němu uplatňovat svou pravomoc," jsem uvedl jako silnější tvrzení, protože Vy, podle mne, popíráte i to. Co se týká účastníků, je to slabší, ale pro opatrovníka platí.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-02 09:40
Vaše tvrzení se neopírá o žádné argumenty, tím méně prameny práva.

Povšimněte si, že ti truhlíci si přisvojují naprosto universální jurisdikci, neodvozují ji od postavení Marie, což snad i vy přiznáte, je přehnané.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-02 09:42
Jen mě tak napadá, zda může MF ukládat povinnosti i mimozemšťanům. Patrně ano, při jejich extensivním výkladu ObčZ…
0 # Guy Peters 2011-10-02 10:06
Vaše tvrzení se neopírá o žádné argumenty, tím méně prameny práva.
Opírá. To, že účastníku řízení smí správní úřad ukládat povinnosti, je pravidlo. Naopak Vy musíte dokázat opak, což se Vám nepovedlo.

Povšimněte si, že ti truhlíci si přisvojují naprosto universální jurisdikci, neodvozují ji od postavení Marie, což snad i vy přiznáte, je přehnané.
Odůvodnění jsem příliš nezkoumal, přišlo mi málo srozumitelné, šlo mi čistě o výrok. Takže nepopírám, že bych napsal konkurenční stanovisko, ale rozhodně ne dissent.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-02 10:28
To, že účastníku řízení smí správní úřad ukládat povinnosti, je pravidlo.

Z toho rozhodně nevyplývá, že smí ukládat povinnosti bývalému opatrovníku účastníka. Jste s argumenty, obávám se, v koncích.
0 # Guy Peters 2011-10-02 12:18
On mu je ukládá za dobu, kdy opatrovníkem byl.
0 # Anonymní 2011-10-02 12:22
nevyplývá, že smí ukládat povinnosti bývalému opatrovníku účastníka

Bývalý opatrovník z logiky věci nemůže být účastníkem řízení.

To by pak mohl být účastníkem řízení i bývalý právní zástupce. V řízení by pak vystupovali na základě plné moci advokát a s ním i (na základě zrušené plné moci) jeho předchůdce. To by bylo dost kuriózní.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-02 12:50
On mu je ukládá za dobu, kdy opatrovníkem byl.

Povinnost uložená pro praeterito? Pokračujte, to mě zajímá!
0 # Guy Peters 2011-10-02 15:09
Povinnost se samozřejmě ukládá pro futuro. Např. předložit plnou moc za dobu, kdy byl právním zástupcem, kterou opomněl předložit v době, kdy jím byl. Nechápu, kde se bere ta představa, že se nikdy nezkoumá minulý právní stav.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-02 17:49
Povinnost předložit plnou moc je jiného druhu než ediční povinnost, tou se zastoupení zakládá.
0 # Guy Peters 2011-10-03 16:31
Povinnost předložit plnou moc je jiného druhu než ediční povinnost, tou se zastoupení zakládá.
No jistě, každé přirovnání kulhá. Jde zde cum grano salis toliko o to, že povinnost předložit listinu má i ten, který aktuálně účastníkem není.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-04 09:47
Pokud nad ním mají české úřady pravomoc. Což nad zahraniční fysickou osobou, která se vzdala postavení opatrovníka, nemá. Q.E.D.
0 # Guy Peters 2011-10-04 13:55
Pokud nad ním mají české úřady pravomoc.
Ano. A protože ji měly v době, kdy byla opatrovníkem, mají ji i poté, co se postavení opatrovníka vzdala, ve vztahu k záležitostem z doby opatrovnictví. Q. E. D.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)