Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Evropo povstaň!

Před Městským soudem v Brně stanul včera Ivo Svoboda, přední znalec v oboru závadového diskursu, a poskytl více než hodinovou výpověď ohledně toho, co společensky škodlivého zjistil na tričku jednoho z účastníků loňské prvomájové demonstrace v tomto městě (znalecký posudek – bez obrazové části).

Na taková hlavní líčení by se, myslím, měly prodávat vstupenky, protože, odhlédneme-li od nulové odborné hodnoty, Svobodův výslech (mp3) je pro kohokoli v problematice aspoň rudimentárně orientovaného zážitkem srovnatelným s tím, co staršímu a méně intelektuálně náročnému publiku poskytne sledování televisních silvestrů s Vladimírem Menšíkem: ten člověk má opravdu nevšední talent bavit druhé!

Od samolibého tonu úvodního exposé Svoboda přešel do útočnější polohy poté, co seznal, že obhajoba si na rozdíl od něj zjistila fakta a je schopna prokázat, že tvrzení jeho znaleckého posudku týkající se historie jsou pouhými produkty autorova přacího myšlení, a zakončil v témbru téměř uraženém, stěžuje si, jak mu, jedinému skutečnému odborníku v zemi, všichni ubližují a ostouzejí jej. Na závěr pak odmítl své vystoupení soudu vyúčtovat; pokud tak dodatečně učiní, přimlouval bych se, aby mu soud vyplatil vedle svědečného i zvláštní umělecký honorář, tzv. kabaretné.

Čistě věcně, ačkoli Otto Straßer nebyl žádný svatoušek, rozhodně se nedopustil jakýchkoli zločinů, pro které by přihlášení se k jeho odkazu mohlo být posuzováno jako podpora nacismu (nacistu by těžko po dobu pěti let hostilo demokratické Československo, které mu přes projevy nelibosti z německých oficiálních míst dovolovalo vyvíjet z Prahy činnost proti hitlerovskému režimu). Podobně, pokud by se znalec obtěžoval, snadno by zjistil, že jím posuzovaný symbol (zobrazen v záhlaví tohoto článku) na seznamu Spolkového úřadu pro ochranu ústavy jednoduše není. A co je zásadní problém tohoto trestního stíhání, vzít si na sebe tričko, na kterém je vyveden symbol, jehož význam je znám toliko zasvěceným, nemůže být projevem sympathií podle § 404 TrZ/2009, protože tu chybí publikum, na něž by tričko mohlo vykonat svůj zhoubný vliv.

Aniž bych chtěl předjímat další taktiku obhajoby, podotknu pouze, že Svobodou předestřená a explikovaná theorie závadového diskursu znamená, že aby orgány činné v trestním řízení obešly ústavně zakotvený zákaz trestat za názor, vytvořily doktrinu ztrestnění (nebo, jak by asi řekl Guy Peters, extremistické transsubstanciace). Ta je založena na presumpci, že trestným je každý symbol, který je používán extremistou, a tedy ve chvíli, kdy osoby zastávající určitý vládě nepříjemný myšlenkový směr začnou používat symbol nový, byť jím byl třeba bílý puntík v černém poli, stává se tento ipso facto symbolem extremistického hnutí, čímž dojde – pouhým faktem, že tento symbol je extremistou prvně presentován navenek – k jeho ztrestnění. Podle představy soudů je vše v pořádku, protože extremista není už trestán za názor, nýbrž za podporu a propagaci vhodného a dostatečně ohavného hnutí (jako např. Národní odpor), se kterým soudní znalec puntík kreativně spojí. Samotné bílé puntíky tím zůstanou nedotčeny: dokud je neobleče extremista, nejde o závadový diskurs a jejich nošení je beztrestné.

Mít takového Svobodu komunisté, okamžitě by měli vyřešen problém, co s máničkami: stačilo by prohlásit, že dlouhé vlasy podporují některé zakázané hnutí, a mohlo se zatýkat. Fakt jsem si nemyslel, že budu jednou dojatě vzpomínat na doby socialistické zákonnosti!

Ale nebudu už zdržovat planými řečmi a popřeji čtenářům příjemný a nerušený poslech. Ve vedlejších rolích vystupují soudce Městského soudu v Brně Michal Kabelík a známý antisemita a advokát, který nechce chápat, že obhajoba je součástí obžaloby, Petr Kočí.

Aktualisováno.
Zpráva iDnes.

Překvapivě mírné tresty uložil Městský soud v Brně šesti osobám, které při prvomájové demonstraci nesly transparent s nápisem Evropo povstaň!; zdá se, že ani ta represe už není, co bývala.

Ze znaleckého posudku Ivo Svobody mám bohužel pouze fragmenty, ale i z nich je patrné, že podle názoru znalce je heslem Evropo povstaň! ve skutečnosti míněno Deutschland erwache!, takže se jedná o jasnou podporu neonacistického hnutí Národní odpor. Ne, opravdu nežertuji…!

Aktualisováno.

Když jsem včera, na schůzce se skupinou nebezpečných extremistů (a extremistek), žertem prohlásil, že by si úřady měly zřídit zvláštní kancelář, kam by člověk přinesl tričko, které si chce obléknout, a od úředníka by obdržel potvrzení s razítkem o jeho nezávadovosti, které by pak na ulici na vyžádání předkládal policii, netušil jsem věru, jak blízek jsem pravdě a že něco takového už v naší vyspělé demokracii funguje.

Jak je patrno z usnesení o zahájení trestního stíhání, brněnský magistrát nedoporučil organisátorovi letošního prvomájového pochodu tento transparent. Organisátor doporučení oslyšel a ejhle, už jsou všichni, kteří ho nesli, trestně stíháni. Přitížilo jim, pravda, že při pochodu provolávali závadová hesla, např. USA, Israel, táhněte do pekel!

Jakou symboliku a jaká hesla jim namísto nich brněnský magistrát doporučil, nelze, žel, z usnesení seznat.

Aktualisováno.
Podle zprávy ČTK mají být prý stíhány i další osoby, mezi nimi tlumočník. Chvályhodné rozšíření trestní represe: v dalším stupni pak budou stíháni i všichni ti, kteří projev slyšeli.

Aktualisováno.
O thematu píší i Parlamentní listy.

Náš květnový oslík putuje tam, kde již skončilo několik jeho předchůdců, k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Laureátem prestižní ceny tohoto blogu za mimořádný přínos českému právu je tentokrát soudce Pavel Riedlbauch, který v dresu České republiky svádí udatný boj proti žalobci, jenž se domáhá náhrady cca 2 000 Kč za to, že v trestním řízení, které skončilo zprošťujícím rozsudkem, cestoval osobním automobilem svého otce třikrát po sobě do sto kilometrů vzdáleného místa, poprvé na seznámení se spisem, podruhé – dvakrát po sobě – k hlavnímu líčení k soudu.

Předchozím rozsudkem Riedlbauch žalobu zamítl, protože žalobce nepodal stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, a když mu odvolací soud rozsudek zrušil, vymyslel, že žalobce musí prokázat, že jel skutečně autem (a nikoli, řekněme, na kole) a že spotřebovaný bensin zaplatil ze svých prostředků.

To se stěží může podařit, a tak si soudce Riedlbauch, Osel měsíce května, bude moci připsat další bod za zamítnutí zjevně důvodné žaloby proti České republice.

Jen pro dokreslení, důvodem obžaloby pro trestný čin podpory a propagace bylo, že obviněný měl mít na jedné z demonstrací oblečené tričko s grafickým motivem, který přítomný instantní policejní znalec vyhodnotil jako nepovolený.