Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Po spektakulárním neúspěchu se zákazem našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se Václav Henych a jeho lidé pouštějí do dalšího zakazovacího dobrodružství. Tentokrát si za cíl zvolili konglomerát dosavadní strany Úsvit-Národní koalice a spolku Blok proti islámu, stejně jako v našem případě tvrdíce, že nedovolenost je způsobována spojením názvu s programem.

Podle mého právního názoru neměl být Blok proti islámu, z. s., nikdy zaregistrován, neboť už jeho název vyvolává dojem, že spolek bude svou činností působit proti určitému náboženství, což je v rozporu s ústavním principem svobody vyznání. Mám za to, že legitimní je zakládat spolky protiideologicky zaměřené a nevadilo by mi, kdyby existoval příkladmo Blok proti komunismu nebo Blok proti monarchismu, avšak náboženské vyznání by mělo požívat o stupeň silnější ochrany než ideologie a nemělo by být nikomu dovoleno za účelem boje proti konkrétnímu náboženství se sdružovat; základní rozdíl je v tom, že zatímco (politická) ideologie působí primárně navenek a dotýká se, často citelně, práv ostatních – a boj mezi ideologiemi je ostatně esencí politického života každé demokratické společnosti –, náboženský kult je intimní, soukromou věcí každého věřícího, a opravdu by mi vadilo, kdyby mi někdo chtěl mluvit do toho, že uctívám Nejsvětější Ozubené Kolo.

Na druhé straně, jestliže byl jednou Blok zaregistrován, nelze mu dost dobře bránit ve splynutí s politickou stranou, neboť mantinely, ve kterých se musejí z hlediska svých cílů pohybovat politické strany, jsou zásadně shodné s těmi, které platí pro spolky.

Naštěstí to není můj problém, tento boj nechť si vybojují jiní.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-03-22 19:59
náboženský kult je intimní, soukromou věcí každého věřícího

To jsme dneska intimně viděli v Bruseli. Islám by (zcela v souladu s Ústavou) měl být postaven mimo zákon a jeho vyznávání požívat zcela nulovou ochranu.
0 # Anonymní 2016-03-22 20:55
náboženské vyznání by mělo požívat o stupeň silnější ochrany než ideologie a nemělo by být nikomu dovoleno za účelem boje proti konkrétnímu náboženství se sdružovat

Dovoluji si nesouhlasit. Přesvědčení je jako přesvědčení, navíc u řady přesvědčení je hranice mezi vírou, filosofií, ideologií a názory na konkrétní společenské uspořádání značně mlhavá. AHL
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 05:08
Rozdíl je subtilní. Lze ho lze demonstrovat na jiném příkladě: názor, že je třeba postavit homosexuální styk mimo zákon, je nepřípustným zásahem do intimní sfery člověka, a jako takový nepožívá ochrany politického přesvědčení, ale legitimní názor je např. to, zda by měla být dovolena adopce dětí homosexuálními páry (nebo by měly být zakázány interrupce). A stejně tak, zda lze homosexualitu veřejně presentovat na akcích typu Gay Parade. Co dělá člověk v soukromí, je jeho věc, ale ne, co presentuje veřejně.

V kontextu islámu je legitimní politický názor, že by mělo být zakázáno hlasité svolávání k modlitbám a (sporně) stavba mešit/minaretů, ale ne paušálně islám jako náboženství.
0 # Anonymní 2016-03-23 08:50
To nezní moc konsistentně - co je na interupci veřejného?

Yossi
0 # Anonymní 2016-03-23 09:26
To se netýká ovšem rozdílu mezi ideologií a vírou. Mohou být doma komunistou či ve své mysli komunistou a veřejně se neprojevovat, stejně jako muslimem. Stejně jako na podkladě svého přesvědčení veřejně hlásat nějaké představy o správném fungování společnosti či usilovat o jejich prosazení legislativy. AHL
0 # Anonymní 2016-03-23 07:48
To jste se zase ukázal! Stejný zakazovač jako druhá strana, jen malinko sofistikovanější.
Kdyby byl islám jenom náboženství, tak by asi nezpůsoboval takové problémy. Jenomže islám je především ideologie a politický systém. Navíc systémově odporující našemu právnímu řádu a Ústavě, takže především ten by měl být potlačován. Dokonce je k našemu systému otevřeně nepřátelský. Je zcela legitimní a legální, za situace, kdy to nedělá naše zkorumpovaná "elita", sdružovat se za účelem obrany před ním. A kdybyste znal, co "hlásá" Konvička, tak byste věděl, že za hlavní oběti islámu považuje samy machometány a že rozhodně jeho hnutí není namířeno proti jejich náboženské víře. Ať si každý v soukromí věří čemu chce, klidně debilnímu ozubenému kolu. Ale ať si ze své soukromé víry neklade žádné požadavky na ostatní společnost. A ať neupírá základní lidská práva svým souvěrcům, to už je na trestní postih.
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 07:58
Aha, takže když zakázali Dělnickou stranu, bylo to špatně, ale zakázat islám je v pořádku, protože je to škodlivé náboženství. Pak ale není rozdíl mezi vámi a Pravdou a Láskou, ta je také pro persekuci nositelů "nedemokratických" názorů.

Nepochopil jste princip nedělitelnosti svobody.
0 # Anonymní 2016-03-23 09:08
Já vám nerozumím. Vždyť těm chudinkám utlačovaným by bylo jen vyhověno v jejich požadavcích...
0 # Anonymní 2016-03-23 11:21
Vy už melete úplné hlouposti. Nevím, jestli někdo chce zakazovat "islám", ale kupříkladu IvČRN to asi není. Ti chtějí (nevím přesně, hádám):
- stop šíření, propagaci a podpoře islámu
- stop výstavbě a provozu mešit
- stop halal porážkám
- stop machometánskému připrchlictví
To vše pro neslučitelnost ideologie s demokratickým zřízením a zásadní systémovou neslučitelnost s platnými zákony a lidskými právy obecně. Samozřejmě výhradně zákonnými prostředky.
Osobně bych Dělnickou stranu nezakazoval. Neviděl bych tam přiměřenost a nezbytnost takového opatření v demokratickém zřízení. Spíš skoro naopak. U machometánství tuto nezbytnost vidí každý, kdo má uši, oči a mozek v pořádku. Srovnání s havloidy je taktéž zcela mimo. Havloidi jsou elitářská antidemokratická svoloč, která především mocenskými a silovými prostředky brání demokratickému rozhodnutí "lidu".
0 # Anonymní 2016-03-23 08:05
Máte to tentokrát trochu popletené, pane Pecino. Mezi náboženstvím a ideologií neexistují podstatné rozdíly. Obojí mohou být agresivní či nikoliv. Též mne překvapuje, že považujete interrupci za věc veřejnou a nikoliv soukromou.
Karel H
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 08:20
Agresivitou míníte kupř. misijní aktivity římskokatholické církve?

Interrupce zabíjí plod, tedy je, minimálně svými odpůrci, pokládána za veřejnou otázku. Naopak, modlím-li se každý večer k ozubenému kolu, nikomu do toho nic není, je to ryze soukromý akt víry, do kterého nikdo nemá právo zasahovat.
0 # Anonymní 2016-03-23 08:52
TP:

Jenže dle některé víry je třeba poškozením duše anální styk. Pokud akceptujete argumentaci o zákazu interupcí z důvodu víry, není důvod ji nerozšířit i na jiné náboženské zákazy. Dal by se doplnit třeba i zákaz krevních transfúzí.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 09:11
Náboženské zákazy směřující dovnitř komunity jsou až na extremní případy legitimní (zákaz krevní transfuse je hraniční případ). Působení navenek je omezené v tom, že víra může určité jednání reprobovat, ale nesmí v jeho praktikování nevěřícím aktivně bránit. Tj. mohu jako katholík odsuzovat homosexuální praktiky, ale jsem omezen v tom, jak tento svůj názor vyjádřím (např. bych pokládal za přiměřený zákaz antihomosexuálních billboardů). Na druhé straně mohu brojit proti propagaci LGBT komunity, protože to už mohu oprávněně vnímat jako zásah do svých vlastních práv. Toto je ale velice složitá problematika, názory na ni se mohou lišit.
0 # Anonymní 2016-03-23 09:20
TP:

To chápu. Nerozumím ale tomu dovětku o interupcích. Zákaz interupcí vůči nevěřícím je totiž právě tím aktivním bráněním.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 09:35
Myslím, že ne, protože interrupce je v (legitimním) chápání věřících vraždou, a oni hájí práva oběti této vraždy, což je – opět v jejich legitimním chápání – lidská bytost odlišná od matky.
0 # Anonymní 2016-03-23 09:51
TP:

Dle jehovistů je transfúze horší, než vražda, protože Vám ničí možnost věčného života. Takže z jejich pohledu je legitimní volat po zákazu transfúzí u těhotné matky/u porodu.

Někteří katolíci Vám navíc ve stejné argumentační lince budou říkat, že vraždou je i používání antikoncepce.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 10:17
Z pohledu salafisty je legitimní požadovat smrt za odpadnutí od víry. O tomto druhu legitimity tedy nehovořím.

Zákaz antikoncepce je dobrý příklad. V tradičních katholických zemích je to arci legitimní politické thema.
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 10:22
Mimochodem, v tomto smyslu by bylo zajímavé podívat se na § 25 ObčZ. Na rozdíl od ObčZ/1964 skýtá odpůrcům interrupcí nové argumentační možnosti, minimálně v tom, že se může zkoumat, zda interrupce vyhovuje zájmům dítěte.
0 # Anonymní 2016-03-23 11:27
Interupce je objektivně násilné ukončení života lidského individua, tedy vražda. Tady není prostor pro argumentaci. Je to hrozné, ale interupce vadného jedince je totéž, co eutanázie, tedy opět vražda.

Antikoncepce? Transfúze? No to opravdu vražda není.

Tuhle linku, Yossi, nazývám "intelektuální demence".

Q.
0 # Anonymní 2016-03-23 11:34
PS Doplňuji: Uvažuji "klasickou" antikoncepci, tedy zabránění početí nikoli "chemický potrat".

Q.
0 # Anonymní 2016-03-23 11:34
"Zákaz antikoncepce je dobrý příklad. V tradičních katholických zemích je to arci legitimní politické thema."

Proč je to tedy legitimní téma? Antikoncepce přece jde dál, před početí, neukončuje těhotenství, brání jeho vzniku. To je právě ten problém s argumenty vírou, dá se to posouvat ad absurdum do nekonečna až po úroveň, že zakázat by se měla i masturbace.

"Interupce je objektivně násilné ukončení života lidského individua, tedy vražda."

To, že lidské individuum vzniká početím, je Váš názor, nikoli fakt.
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 11:37
Proč je to tedy legitimní téma?

Domnívám se, že není, resp. nemělo by být, ale je tak pociťováno. To je fakt, s tím těžko něco uděláte.
0 # Anonymní 2016-03-23 11:54
TP:

Pak nejsme v rozporu, já nikomu neberu pocit, že to legitimní téma je, jen ho nesdílím. Tak jako u jiných lidí zas nesdílím legitimitu "práva na adopce".

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 12:40
Ovšem, to je mimořádně citlivá otázka. Mně homosexuální adopce nevadí a byl bych pro jejich umožnění, ale domnívám se, že je to otázka celospolečenského, nikoli jen odborného nebo dokonce jen menšinového diskursu.
0 # Anonymní 2016-03-23 14:57
TP:

Vidíte, jak si rozumíme.:) Já proti nim taky nic nemám, jen bych je posuzoval z pohledu zájmů dítěte (jestli mu neškodí), nikoli z pohledu zájmů rodičů (máme právo na adopci!).

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 15:14
To si arci nerozumíme, protože to je právě ten "odborný" pohled, který odhlíží od (případné) obecně reprobace adopcí stejnopohlavními páry. Na FB se nedávno řešila otázka postmortální prostituce, což je podobné: prostitutce/prostitutovi nevadí, souhlasí s ní, vydělá si, ale obecné vnímání takové smlouvy jako amorální ji činí zakázanou.
0 # Anonymní 2016-03-24 20:26
Interrupce nemůže být vraždou lidské bytosti, protože ve stádiu, v němž k interrupcím dochází, není plod ještě lidskou bytostí, nýbrž shlukem tkáně. Ano, ta tkáň má DNA odlišné od nositele, ale to mají transplantované orgány nebo rakovinné nádory také.

Samozřejmě lze argumentovat tím, že kdyby k interrupci nedošlo, plod by v určitém čase v tu lidskou bytost "dozrál". Ale to je trochu jako požadovat náhradu snůšky od slepice, která by se bývala byla vylíhla z vejce, kdyby to vejce bývalo nebylo uvařeno a snědeno...
0 # Tomáš Pecina 2016-03-24 21:22
Tímto názorem arci vnucujete věřícímu svou definici lidské bytosti. On má jinou.
0 # Anonymní 2016-03-23 08:59
Mohl byste nějak rozvést ten předposlední odstavec? Proč by povolení jména spolku automaticky znamenalo, že musí být povolen taky název politické strany? Vždyť cíle a nástroje, které má politická strana, jsou zcela odlišné od činnosti spolků, takže tam může být relevantní zcela jiný "práh závadovosti".

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 09:34
Myšlenku, že spolek nesmí mít politické cíle, zkusili Henychovi lidé uplatnit ve sporu o zákaz Komsomolu, a soud je s tím oprávněně vyhodil.

Toto je opačná these, která je založena na tom, že politická strana je spolkem sui generis, který výměnou za výhradní právo generovat politickou representaci určitého druhu podléhá silnější regulaci, a proto by se tato silnější regulace dala vztáhnout i na politické cíle.

To ovšem naráží na meze ústavnosti, protože by to znamenalo, že některé politické cíle (v daném případě boj proti islámu) smíte mít pouze jako spolek, ale nesmíte je prosazovat jinak než prostředky spolku, tedy např. lobbyingem. To je zjevně ústavně nekonformní, proto je jediný možný závěr, že tato omezení musejí být pro oba typy korporací shodná.
0 # Anonymní 2016-03-23 09:55
A nemá náhodou pol. strana speciální úpravu, která je tvrdší?

Vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí,
d) jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu občanů.

vs.


(1) Zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména je-li jejím účelem
a) popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení,
b) rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti,
c) podpora násilí nebo
d) řízení orgánu veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 10:11
Chcete tvrdit, že spolek, jehož program nebo činnost byl ohrožoval mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu občanů, by působit mohl? To si nemyslím.
0 # Anonymní 2016-03-23 10:21
TP:

Ano, teoreticky by dle NOZ mohl působit, pokud by ten program neměl za účel porušení práva. Třeba to porušení mravnosti patrně nebude vždy porušením práva.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 10:30
Výčet v § 145 odst. 1 ObčZ je demonstrativní.
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 10:32
Příklad: Spolek na obranu práv nekrofilů asi nebude moci působit, stejně jako Česká strana nekrofilní.
0 # Anonymní 2016-03-23 11:36
TP:

Demonstrativní ale není úvodní věta "jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem".

Čemu by odporoval Spolek nekrofilů? Nebo klidně Spolek pedofilů.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 11:38
Minimálně § 1 odst. 2 ObčZ, protože by šlo o nemravné ujednání mezi spolčenci.
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 11:45
A kdyby to nepomohlo, je tu jako poslední "záchranná brzda" ještě § 2 odst. 3 ObčZ.
0 # Anonymní 2016-03-23 11:52
Spolek pedofilů nebo nekrofilů je v rozporu s ust. § 1 odst. 2 nebo 2 odst. 3 v čem? Vy asi presumujete automaticky, co budou dělat, ale to nemůžete takhle říct.

Promiňte, ale přijde mi, že prostě vaříte z vody. Já neříkám, že s tou úpravou v NOZ souhlasím, ale je imho děravá.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 12:12
Spolek pedofilů jste uvedl vy, kdybyste četl pečlivě, našel byste, že hovořím o Spolku na obranu práv nekrofilů. A bylo by dlužno upřesnit, o co přesně by musel usilovat, aby se dalo uzavřít, že je to nemravné a proto nedovolené.

Kdyby byla úprava ObčZ děravá, byla by protiústavní, jak jsem vysvětlil shora (umožňovala by některých politických cílů dosahovat jen prostředky spolčovacího práva).

Vzhledem k určité relativitě hranic mravnosti je arci na místě klást si otázku, zda by tento pojem neměl být naopak odstraněn z předpisu o politických stranách.
0 # Anonymní 2016-03-23 12:14
Spolku na obranu práv nekrofilů.

Já se hlásím. Zn.: Mrtvý prd ví.
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 12:29
Nekrofilie je pokládána malum in se, takže byste měl asi smůlu. Spolek, který by si dal za úkol usilovat o zrušení trestnosti jejího praktikování, by asi působit nemohl.
0 # Báša 2016-03-23 09:18
Islám není náboženství a není s ním možné jako s náboženstvím nakládat. Islám je ideologie a politicko-socíální systém. Je-li možno kecat občanům do toho, jak mají vychovávat svoje děti, je možno také zatrhnou šíření cizích politických systémů.
0 # Anonymní 2016-03-23 09:36
A jak se přesně pozná, co je náboženství a co politicko-sociální systém? (To jsou jinak hezké pojmy, které sedí na všechna náboženství, abrahámovská zejména.)

Yossi
0 # Anonymní 2016-03-24 20:47
Však já taky už delší dobu (jen napůl žertem) tvrdím, že abrahámovská náboženství by měla být postavena do ilegality všechna, neboť uctíváním masového vraha - a nadto největšího masového vraha v dějinách lidstva - coby neomylné a jednoznačně kladné bytosti, dochází fakticky ke schvalování trestného činu. ;)

Jinak pan Pergill zrovna včera na toto téma napsal, cituji:
---
V islámu nikdy nebyla oddělena náboženská a sekulární sféra. Sice existuje formální rozdělení "islám x islamismus", ale to nemá naprosto žádný praktický význam, protože neexistuje muslim, který by současně nebyl islamistou. Je to proto, že explicitní politické požadavky na uspořádání společnosti, znění takových či makových zákonů, vymáhání a násilné trestání i naprostých idiotismů (typu kterou rukou se má vytírat zadek po stolici) atd. jsou integrální součástí islámského náboženství a nelze je od sebe oddělit. Křesťan, i věřící, nemusí být automaticky politickým klerikálem, protože křesťanství jasně definovalo už ve svých počátcích (bez ohledu na to, zda jsou evangelia pravá nebo ne, z tohoto ohledu je důležité, že je křesťané za pravá považují) oddělení náboženské a světské sféry. Právě to poskytlo Evropě obrovskou civilizační výhodu, protože přijetí křesťanství nevedlo k totálnímu zhroucení do naprostého barbarství, jak se to stalo v zemích, které přijaly judaismus nebo islám.
---
(upergilla.blogspot.cz/.../...)
0 # Tomáš Pecina 2016-03-24 21:08
To je úplný nesmysl, stejně tak neexistuje katholík, který by nebyl zároveň katholicistou. Rozdíl je v míře, ne v principu.
0 # Anonymní 2016-03-23 12:58
Když se tedy povedlo zaregistrovat spolek s názvek "Blok proti Islámu", neznamená to, že to s tou svobodou u nás není tak zlé? Nejste rád? :-)
Honza
0 # Tomáš Pecina 2016-03-23 13:33
Ano, je to paradox: jako člověk zasazující se za svobodu musím mít radost z toho, že mají svobodu sdružovat se i ti, kteří usilují o její omezení.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)