Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Další rozsudek v kause heparinového vraha Petra Zelenky padl dnes v Hradci Králové. Soudkyně Věra Adámková nepřiznala pozůstalým dvou z obětí právo na relutární satisfakci. Mlamoj, který zprávu sepsal a který si plete žalobu s obžalobou, patrně nemůže být spolehlivým zdrojem pro jakoukoli seriosní analysu případu, předběžně se mi nicméně jeví, že žaloba je po právu.

Rozhodující význam zde má ustanovení § 420 odst. 2 ObčZ (tj. zjednodušeně odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancem) a výklad pojmu exces, který aplikaci tohoto ustanovení vylučuje. Obvykle se zkoumá, zda mezi jednáním způsobivším škodu a pracovními úkoly zaměstnance existuje místní, časová a věcná souvislost, přičemž absence kterékoli z těchto složek odpovědnost zaměstnavatele vylučuje.

Jestliže Zelenka svým obětem heparin podával jako pracovník anesthesiologicko-resuscitačního oddělení nemocnice, činil tak v pracovní době a (domněle) v rámci jejich léčby, je odpovědnost nemocnice jednoznačně dána.

Čeští soudci jsou však lidé zvláštního ražení, a tam, kde by např. americký soudce nezaváhal a postavil se na stranu poškozeného jednotlivce proti instituci, český soudce, navyklý poslušnosti, má opačnou tendenci, a pokud může, vyhoví instituci proti jednotlivci. Viz, pars pro toto, skandální rozsudek Jitky Kalfeřtové, která se neodvážila vyhovět dítěti proti jeho škole.

Obávám se, že dokud budou soudci lidé jako V. Adámková nebo J. Kalfeřtová, z České republiky právní stát nikdy nebude.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-11-30 00:13
Pan Zelenka byl odsouzen pro úmyslný trestný čin (pokud se nepletu) a ten je judikaturou zpravidla považován za exces. Judikaturu se mi nyní nechce hledat. Obávám se, že odpovědnost tu bude (ke škodě pozůstalých a přeživších) na panu Zelenkovi. Ovšem praktický smysl má pravděpodobně pouze žalovat nemocnici ne jeho.

RCh
0 # Tomáš Pecina 2011-11-30 03:14
Není to jednoznačné pravidlo, např. zde se nám podařilo soud přimět, aby uplatnil § 420/2 bez ohledu na trestní rozsudek, ale soudy na takovou argumentaci asi slyšet budou, zvlášť když je zcela evidentní, že vraždit pacienty Zelenka v popisu práce neměl.
0 # Anonymní 2012-02-04 02:17
V obdobné věci rozhodl Nejvyšší soud (30 Cdo 1293/2007, ze dne 31.5.2007), že odpovědnost zaměstnavatele je dána i v případě jednání zaměstnance, které je zcela mimo jeho pracovní úkol. Šlo o případ, kdy pracovník ostrahy obchodu fyzicky napadl návštěvníka obchodu. Zaměstnanec přitom měl v popisu práce pouze kontrolu a hídání, případně mohl osobě zabránit v opuštění prodejny. Fyzické napadání kupujících pochopitelně k jeho pracovním povinnostem nepatřilo.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)