Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nejvyšší správní soud zveřejnil na svých stránkách rozhodnutí v kárné věci soudce Ondřeje Lázny, o níž jsme referovali na tomto blogu. Právní aspekty případu jsme zevrubně rozebrali jak v uvedeném postu, tak v rozsáhlé diskusi u něj. Přestože nám výkon kárné žalobkyně Ivy Brožové nepřipadal nijak oslnivý (je to ostatně civilní, ne trestní soudkyně), rozhodnutí senátu Vojtěcha Šimíčka nelze než označit za mimořádně slabé: kárný senát se v něm pokusil dovodit, že vydání příkazu k zatčení bylo důvodné, přičemž pominul hned několik vedle sebe stojících důvodů, proč tomu tak nebylo. Nejpozději okamžikem, kdy Fiala sdělil soudu, že žádá o konání hlavního líčení v nepřítomnosti, byť se tak stalo e-mailem bez elektronického podpisu, zákonné podmínky zatykače pominuly, protože se stalo zřejmým, že obžalovaný trestní řízení nemaří. Trvat i za této situace na realisaci příkazu k zatčení nelze než označit za svévoli, přičemž diskusi lze vést toliko o tom, zda tato svévole dostačuje k naplnění skutkové podstaty kárného provinění; ne o tom, zda Lázna hrubým způsobem porušil nebo neporušil zákon.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-07-04 07:48
Nerozumím, proč by to mělo být jen kárné provinění. Proč ne trestný čin? Zneužití pravomoci úřední osoby nebo minimálně Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.
0 # Štěpán 2013-07-04 09:34
Tuto konkrétní věc sice neznám, ale k pokusu o obecnější hodnocení práce tohoto konkrétního kárně odstíhaného soudce se připojuji. A jakkoliv to může znít problemtaicky, protože porušování práva z důvodu nekompetentnosti nemůže být důvodem pro vyloučení soudce v procesu námitky podjatosti, tak totéž přiměřeně podobně asi ani nemůže být důvodem kárného odstíhání. Trestnost tam nelze vidět ani náhodou, protože jak známo - nevědomost hříchu nečiní, a proto nemůže proto ani nevědomá nekompetentnost nemůže činit trestnost. Samozřejmě, že to trochu zatěžuje systém, protože to vytváří systémově spíše nepředpokládané vyšší nároky na opravné instance. Ale celkově vzato se to v praxi asi nepozná...
0 # Anonymní 2013-07-04 13:48
Neplatí spíš to, že neznalost zákona neomlouvá?
0 # Ema 2013-07-04 14:31
Ad Štěpán:
V tom prípade potrestať toho, kto pred O. Láznom zákon/y dokonale utajil. Inak by ako sudca tie zákony, na základe ktorých koná, predsa musel ovládať a rešpektovať, či?
0 # Anonymní 2013-07-04 11:39
To jsou (asi právnické) nesmysly. Dokud se této zemi nezačnou stíhat (aspoň nedbalostní) zneužití pravomoci úředních osob a obdobně (aspoň nedbalostní) porušení povinností při správě cizího majetku, nikdy se z toho komunistického marasmu nevyhrabeme. Ty paragrafy jsou asi v trestním zákonu na ozdobu...

Jsem moc zvědavý, jak s těmi nesmysly uspějí naši mostečtí uhlotuneláři v Bellinzoně...
0 # Anonymní 2013-07-05 00:58
Děláte si legraci? jak chcete něco "zneužít" nedbalostně? Zneužití pravomoci úřední osoby je úmyslný trestný čin a v tomhle konkrétním případě trestnost jednání Lázny nelze dovodit i z jiných důvodů (viz. skutková podstata).
0 # Anonymní 2013-07-05 10:06
Co trestný čin, ten v tomto případě může vidět jen blázen, ale jak bylo jasně napsáno v rozhodnutí, ani náhodou kárné provinění. Jediné co blázna neudělal, bylo, že více nekomunikoval s obhájcem. Jenže ten podle všeho spolupracoval s Fialou. Údajně trpěl střevními potížemi a proto jede se nechat ošetřit až do Ostravy, nechť si každý učiní obrázek sám. Vyjádření takového obhájce má nulovou hodnotu. A Fiala, osůbka, notorický útěkář, na Praze 1 ukradl spis a vyskočil oknem, na Praze 9 vyskočil oknem na WC z prvního patra etc. Původně stíhán vazebně, protože se nedostavoval na předvolání, každému z mých klientů bych řekl ukázková útěková vazba.
0 # Anonymní 2013-07-05 10:37
Já si legraci nedělám, ale vy asi nerozumíte psanému textu. Tak asi i Brožová je blázen, když píše o hraničení s (dokonce) úmyslným zneužitím. O čemž nikdo normální nepochybuje, akorát že u českého soudu se dá úmysl "prokázat" jen když se to hodí do krámu.
Jinak to rozhodnutí se rozjíždí docela slušně, docela rozumně argumentuje, řekne co bude pečlivě posuzovat, ale najednou z ničeho nic na všechno zapomene a řekne, že bylo všechno v pořádku. Přičemž vzetí do vazby bylo evidentně proti mnoha literám zákona. Mluvit o správnosti "právního názoru" může jenom ignorant. Nebo Šimíček.
0 # Anonymní 2013-07-05 15:56
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-05 19:23
Účelem útěkové vazby není zajistit účast obviněného na úkonech trestního řízení, jakkoli si to Lázna může myslet, ale předejít tomu aby se skrýval (na území ČR) nebo uprchl (do zahraničí). Takové podezření u Fialy neexistovalo ani minutu.
0 # Anonymní 2013-07-06 00:43
Já si legraci nedělám, ale vy asi nerozumíte psanému textu

A jakému textu nerozumím? Zákonnému nebo vašemu? Jen jsem reagoval na váš nesprávný požadavek, aby se stíhalo (aspoň nedbalostní) zneužití pravomoci... Psaný text (v tomto případě Trestní zákon) je jasný (tohoto trestného činu se prostě nelze dopustit z nedbalosti), tak si příslušnou pasáž laskavě přečtěte. Jinak ze strany soudce byl porušen zákon, ale jak již uvádí T. Pecina v postu, je otázka, zda postačuje k naplnění skutkové podstaty kárného provinění. K naplnění skutkové podstaty trestého činu určitě nikoliv. Co s tím má společného MUS, je mi záhadou.
0 # Anonymní 2013-07-06 11:24
Pravděpodobně nerozumíte žádnému textu o složitosti větší, než malé.

Ve svém prvním postu píšu, v co přerůstá "nedbalostní" Zneužití pravomoci úřední osoby - v Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Že došlo ke zmaření nebo podstatnému ztížení splnění důležitého úkolu - zajištění ústavně garantovaného práva svobodnému občanu na svobodu a spravedlivý proces plus důvěry všech občanů v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů - by neměl být problém. Já bych samozřejmě neměl problém ani s úmyslným zneužitím. Snad není odvážným předpokladem u soudce předpokládat znalost paragrafů a především nutnost jejich striktního dodržování v tak vážných otázkách, jako je bezdůvodné omezení svobody občana. A že k němu došlo je zřejmé.

MUS s tím má společného to, že jsem zvědavý, jak o "našich" zlodějnách a tunelování rozhodne nekomunistický soud. Jak známo, před švýcarským obviněním u nás ani "nikomu nevznikla škoda", natož aby byl trestně stíhán. Všichni naši tuneláři jsou "čistí jako Lázna",
0 # Anonymní 2013-07-06 12:41
A ten složitější text je ten váš? :D Právo není exaktní věda (je-li vůbec vědou), mohu mít zkrátka na právní problém odlišný názor, ale ten by podle mého názoru měl být podepřený nějakými relevantními argumenty. Já jsem reagoval jenom na malou část vašeho příspěvku a snažil se vysvětlit, v čem se mýlíte. V ostatním je váš příspěvek jen souborem obecných frází, na které asi nemá cenu reagovat, protože jsou k ničemu.
0 # Anonymní 2013-07-06 16:10
Například. A i ten vám činí problémy. Názor můžete mít jaký chcete a klidně mu můžete říkat i právní. Podstatnější je dodržovat zákony, ty nejsou jenom věc názoru. A není věcí "právního názoru" posouzení splnění podmínek uložení vazby, na to stačí porozumění psanému textu a prostá výroková logika. Což nemáte, takže se nesnažte vysvětlovat mi, kde se mýlím. Stačilo by, kdybyste pro začátek seznal, v čem se mýlíte vy sám, ale to se asi dá od vás těžko očekávat.
0 # Anonymní 2013-07-06 20:06
Celá tahle "diskuze" s vámi začala jenom tím, že jsem jasně uvedl, že zneužít pravomoc úřední osoby lze jenom úmyslně. Zatím jste se kromě invektiv, trivialit a úplných blbostí nezmohl na to, abyste tedy uvedl, v čem se mýlím já. Možná jste si nevšiml, ale o posouzení splnění podmínek vazby jsem nenapsal ani slovo, s výjimkou toho, že jsem expressis verbis uvedl, že Lázna zákon porušil, jen toto porušení nedosáhlo intenzity trestného činu. Jenže to byste se musel naučit pořádně číst. Je mi líto, ale jestli si myslíte, že existuje jen jediná možnost, jak interpretovat právní normu, tak je evidentní, že nemáte o právu ani páru. Nejspíš si pan Pecina představuje diskuzi na tomto fóru oprávněně jinak a ani já s vašimi neodbornými výlevy nemíním ztrácet čas, takže diskuzi s vámi končím.
0 # Anonymní 2013-07-05 19:30
Vazba je jedním ze zajišťovacích institutů, vedle předvedení a pořádkového opatření, tj. slouží k zajištění osoby obviněného pro účely trestního řízení, včetně výkonu trestu, viz. bohatá judikatura. To co jste měl partně na mysli, je že vazba neslouží k urychlení trestního řízení, či ulehčení práce OČTŘ. A nemusel jste mazat můj komentář, nejsem si vědom, že by tam bylo něco urážlivého, či nepravdivého (s výhradou mého názoru na Brožovou). Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-07-05 19:44
Pokud víte, kde se obviněný zdržuje, lze jeho účast zajistit mírnějšími prostředky, inter alia, předvedením. Útěková vazba předchází situaci, že byste to nevěděl.

Vaše invektivy směřovaly vůči Fialovi a nebyly pro tuto diskusi nijak přínosné, fakticky šlo o trolling.
0 # Anonymní 2013-07-05 20:00
Kterak jste mohl slyšet v záznamu z kárného řízení vůči Fialovi předvedení bylo užito a to neúspěšně, poté co ignoroval předvolání k výslechu, mimochodem neúspěšně. To byl ostatně důvod, proč byl ve vazbě. Právě s ohledem na předchozí chování Fialy a neúspěšnost předvedení by byl nesmysl obviněného znovu se pokoušet předvádět. Z toho důvodu ani Lázna nereagoval na email Fialy, těžko jej za této situace brát vážně. Kdyby se chtěl Lázna mstít, tak vezme Fialu do vazby. Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-07-05 23:03
Kterak jste mohl slyšet v záznamu z kárného řízení vůči Fialovi předvedení bylo užito a to neúspěšně, poté co ignoroval předvolání k výslechu, mimochodem neúspěšně.

To byl argument uplatněný obhajobou a nelze ho přeceňovat: policie je při předvádění velmi zřídka úspěšná.

Kdyby se chtěl Lázna mstít, tak vezme Fialu do vazby.

Za situace, kdy Fiala požádal o konání HL v nepřítomnosti, by u stížnostního soudu neuspěl. Neméně trapné byly jeho konstrukce, že bylo potřeba zajistit Fialovu přítomnost pro odvolací řízení – jako by byla účast obžalovaného povinná!
0 # Anonymní 2013-07-06 09:45
Jen jsem poukazoval na Vaší námitku, že nebyl učiněn pokus o předvedení Fialy, byl učiněn, navíc opakovaně a neúspěšně, proto ostatně ta původní vazba.

Fiala řádně o konání v nepřítomnosti řádně nepožádal, poslal to jen emailem, skutečnost že to následně písemně doplnil nic nemění, neboť to lze považovat za účelové jednání s ohledem na předchozí postup obviněného, který jednání úmyslně zmařil. V tomto typu trestního řízení, neb je vedeno pro zločin, je účast obviněného v zásadě povinná, včetně jeho obhájce (§ 202 tr.ř.), konání v něpřítomnosti musí obviněný výslovně předem požádat a všichni tady zapomínáte na drobnost, soud s tím musí souhlasit. Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-07-06 14:29
Nechápu, z čeho usuzujete, že Fialova žádost o konání HL v nepřítomnosti byla účelová. Na Fialově místě bych také netoužil osobně si produkt soudce Lázny poslechnout.

všichni tady zapomínáte na drobnost, soud s tím musí souhlasit

Trvat na jeho přítomnosti i při vyhlášení rozsudku by byla zjevná šikana, podmínka ustanovení § 202 odst. 2 TrŘ nedává soudu prostor k libovůli.
0 # Anonymní 2013-07-06 15:47
ad Tomáš Pecina6. července 2013 14:29
Proto také měl pan Fiala po přednesu svého posledního slova před přerušením hlavního líčení požádat o další konání hlavního líčení v nepřítomnosti a velmi bych se divil, kdyby mu blázna nevyhověl, což neudělal, pouze utekl i s obhájcem. Nevěřím, že by zkušený obhájce nevěděl o § 202 tr.ř., kterak se snažil Fiala tvrdit při kárném řízení. Proto z jeho jednání dovozuji jediný možný závěr, chtěl zmařit vyhlášení rozsudku, k čemuž mě vede i následné chování Fialy, kdy najednou začal navrhovat další důkazy, které mohl přednést již dříve, protože mu byly známy.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-06 21:34
(opět vyloveno ze spamu) Této hypothese neodpovídá, co Fiala řekl, tj. že si tam můžou psát, co chtějí. Předpokládám, že ustanovení o nutnosti žádat o konání HL v nepřítomnosti mu nebylo známo.

O Kutějovi nemám odborně vysoké mínění, nepřekvapovalo by mě, kdyby příslušná ustanovení TrŘ neznal.
0 # Anonymní 2013-07-06 10:27
Jednak u Lázny bylo zcela evidentní, že jeho jednání bylo úmyslné, ve smyslu zbavení osobní svobody zneužitím institu, který k tomu není určen. Bohužel, taková jednání jsou v naší justici běžná a fakticky pod ně spadá i taková "maličkost" jako vydání Platebního rozkazu v situaci, kdy tvrzení žalobce nejsou natolik jednoznačná, aby vydání PR odůvodnily, když účelem je "zbavit se" případu doručením PR na fikci. Čeští soudci jsou při svých "obhajobách" oprávněni se hájit argumenty, které mnohdy zakládají důvodné pochybnosti o jejich alespoň průměrné inteligenci. Viz. vzpomeňme případu soudce, který nakonec skončil na základě reportáže v televizi, ale již předtím se úspěšně obhájil u kárňáku posudkem že je "de facto" poloviční blázen. A takových posudků bylo už v kárných řízeních uplatněno několik.
Další variantou je, že ten, kdo má podat kárnou žalobu požádá potencionálního obviněného o vyjádření a bez toho, že by si přečetl spis věc "vyřídí." Mimochodem ani JUDr. Brožová nepodala žalobu na první pokus, ale až poté, co ji Ing. Fiala upozornil na zjevné lhaní Lázny a nadřízeného předsedy soudu, které lze doložit ze spisu. Tedy do té doby si v rámci zavedené praxe spis nevyžádala!
Jen tak mimochodem, uvažovat u soudce o neznalosti práva jako o věci vylučující i nedbalost a přitom jej nechat dál soudit... Úsměvné, ovšem dokud se nedostanete do jeho rukou.
Nezbývá mi, než připomenout soudce Holcmana ze Zlína, který jako předseda soudu převedl soudní budovu na soukromou firmu. Při snaze dostat ji zpět pod kontrolu státu bylo sice kolegy soudci konstatováno, že překročil svou pravomoc a navíc nedokáže ani sepsat smlouvu o převodu nemovitostí tak, aby byla platná. Což by asi v případě např. starosty menší obce pokračovalo TS, on však byl "potrestán" převedením na opatrovnické oddělení. Kde byl zachycen při užívání vulgárních výrazů, ovšem pokud se "nepodařilo prokázat" že jde o odrasné užití vůči účastníkovi, tak to nijak nesnižuje důvěru v demokratičnost ...bla, bla, bla, bla soudu a tudíž ke kárnému řízení není důvod.
A už opravdu na závěr. Jestliže je možné, že u soudce neznalost zákona není nedbalostí, jak může být nedbalostí to, že osoba povinná vyživovací povinností neví, že Horních Kotěhůlkách, na druhém konci republiky je neobsazené místo přesně odpovídající jeho kvalifikaci?
Čili se vracím k tomu, co jsem uvedl už v rozpravě pod "Schizmatem." Nevýslovně bych si přál, aby tahle garda byla souzena podle judikatury, kterou si sama vytvořila a aby zažila onen kafkovský pocit bezmoci nad vyjádřeními typu ...soud prozkoumal a neshledal..., osoba pachatele napovídá, že obhajoba je účelová..., ...v úmyslu nepřímém, neboť bylo zjištěno, že již v minulosti docházelo mezi manžely ke sporům...
0 # Anonymní 2013-07-06 10:32
To :Anonymní 5. července 2013 20:00
Vaši argumentaci trochu kazí skutečnost, že NS bylo konstatováno, že ono vzetí do vazby bylo nezákonné a nikdy v průběhu řízení nebyly dány vazební důvody.
0 # Anonymní 2013-07-06 12:33
Nějak se "ztratila" moje reakce na Tomáš Pecina5. července 2013 23:03,
tak výše uvedené příspěvky zfouknu v jednom.

ad Tomáš Pecina5. července 2013 23:03
Fiala předváděn byl a to opakovaně, proto je nesmysl se o to pokoušet znova. K druhému bodu, účast obviněného u hlavního líčení je povinná, v případě obhájce za určitých podmínek rovněž viz. § 202 tr.ř., pouze pokud obviněný požádá o konání v hlavního líčení v nepřítomnosti a soudce mu k tomu udělí souhlas, není povinnen se hlavního líčení účastnit. Což v tomto případě se pan Fiala zjevně neobtěžoval.

ad Anonymní6. července 2013 10:32
Mezi příznivci Fialy oblíbený mítus, po prostudování příslušného rozhodnutí NS ČR je zřejmé, že tento se vyjadřoval k vazebním důvodům u Fialy v naprosto odlišném řízení, vůbec se nezabýval vazebními důvody v řízení u Lázny, ostatně proč taky, vždyť v té době již Fiala nebyl ve vazbě, ale ve výkonu trestu. To však vůbec neznamená, že k opětovnému naplnění vazebních důvodů nemůže dojít. Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-07-06 14:25
Komentář padl do spamového koše, již jsem ho vylovil.
0 # Anonymní 2013-07-07 09:23
ad Anonymní6. července 2013 10:32
Mezi příznivci Fialy oblíbený mítus, po prostudování příslušného rozhodnutí NS ČR je zřejmé, že tento se vyjadřoval k vazebním důvodům u Fialy v naprosto odlišném řízení, vůbec se nezabýval vazebními důvody v řízení u Lázny, ostatně proč taky, vždyť v té době již Fiala nebyl ve vazbě, ale ve výkonu trestu. To však vůbec neznamená, že k opětovnému naplnění vazebních důvodů nemůže dojít. Kap
To ale nemáte pravdu. V Láznově řízení došlo ke vzetí do vazby. Následně se za Fialu zaručili senátoři, tedy dost těžko by šlo jejich záruku odmítnout. Proto došlo k "nástupu trestu". NS rozhodoval v řízení, ze které byl ing. Fiala ve výkonu, tento rozsudek zrušil. Ing. Fiala by ale byl propuštěn z výkonu, ale šel by do Láznovy vazby. proto muselo být rozhodnuto i o její nezákonnosti.
0 # Anonymní 2013-07-07 10:32
ad Anonymní7. července 2013 9:23
Nemáte pravdu, poskytnutá záruka neměla vliv na převedení obžalovaného Fialy do výkonu trestu. Jedná se o standartní postup za dané situace, soudce obviněného propustí do výkonu trestu, když má k tomu možnost, a to z jednoduchého důvodu, neboť odpadá nutnost rozhodovat o ponechání obviněného ve vazbě. NS ČR nepřezkoumával vazební důvody ve vztahu k řízení vedeného bláznou, stačí si to rozhodnutí přečíst, je dostupné na internetu. A opět odkazuji na svůj předchozí příspěvek, to neznamená, že se vazební důvody nemohou shledat později, logicky, vždy se tak děje v důsledku aktuálního chování obviněného, např. útěk od soudního řízení a jeho zmaření.
Malá poznámka k Tomáš Pecina6. července 2013 21:34
Tomu nevěřím, že by obhájce Kutěj neznal § 202 tr.ř. i ten nejblbější obhájce zná toto naprosto základní ustanovení tr.ř. a Kutěj sice není žádný zázrak, co jsem ho měl možnost slyšet, ale není hlupák. Fiala byl o obsahu § 202 tr.ř. informován v předvolání k hlavnímu líčení, poučení o něm je jeho obsahem kancelářský vzor. 5b, resp. 6b, viz. Vnitřní a kancelářský řád, alespoň zběžná znalost se u obhájců očekává. Kap
0 # Anonymní 2013-07-07 09:37
Kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost
soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.
Tohle je skutková podstata kárného provinění soudce. Ne to, jestli formálně dodržel nebo nedodržel zákon. Narušení důstojnosti nebo důvěry. Což samozřejmě vysvětluje i rozdíl mezi kárným a trestním řízením. Jsou profese, ve kterých je důvěra a poctivost jejich součástí a osoby, které byť i je vzbuzují pochybnosti, ji nemohou vykonávat. Tím samozřejmě i odpovídám na to, proč obviněný soudce v kárném řízení nemůže lhát a tedy využívat všech výhod trestního práva. Pokud je totiž přistižen při lži, dopustil se tím dalšího kárného provinění. tedy alespoň v systému, který je postaven na přesvědčení, že poctivost a morální integrita je pro výkon funkce soudce důležitá. Vést debatu s těmi, kterým tento fakt uniká je zcela zbytečné.
0 # Anonymní 2013-07-07 10:41
Pouze bych doplnil i odvolací soud potvrdil, že postup blázny byl v pořádku, viz. rozhodnutí o stížnosti proti usnesení o předání obhájce k potrestání kárné komisi advokátní komory.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-07 10:52
To ale mícháte různé druhy ovoce: chování obhájce s chováním obžalovaného vůbec nesouvisí.
0 # Anonymní 2013-07-07 13:51
V odůvodnění citovaného usnesení se stížnostní soud výslovně vyjadřoval i k dosavadnímu průběhu řízení, včetně vydaného PKZ a shledal jej naprosto zákonným. Povinnost stížnostního soudu přezkoumávat dosavadní průběh řízení při rozhodování o opravném prostředku plyne ze zákonné úpravy. Ostatně při kárném řízení byla část citovaného odůvodnění čtena, dovolil bych si odkázat na zvukový záznam jednání, dostupný i na stránkách K213. Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-07-07 14:34
To mi ušlo. Ve které (přibližně) je to minutě?
0 # Anonymní 2013-07-07 17:53
Těch odkazů na obsah citovaného odůvodnění je tam vícero.
1:7:20, 1:34:49, 2:2:53, 2:4:30, to poslední zejména.
Pokud jde o to opakovaně zmiňované usnesení NS ČR 1:50:53.
A konečně citace z článku K213, z něhož je zřejmé, že to byl úmysl ze strany obžalovaného a obhájce 1:36:00.
Časy jsou přibližné, vycházel jsem z osobní účasti u kárného řízení. Kap
0 # Anonymní 2013-07-07 11:20
Měli by si v tom soudruzi soudci udělat trochu pořádek. Když stbák Kruml provádí líčení a vyhlášení rozsudku vůči Ing. Fialovi po celou dobu jeho neprítomnosti, kdy mu aspoň neuzná důvod omluvy, tak nepřítomnost sprostého obviněného a nenáviděného kritika justice vůbec nevadí. Zvukový záznam jednání se pro jistotu neprovádí, byť to vyžaduje zákon. Opět se nic neděje.

Ovšem nadějný kádr Lázna postupuje s jinou zvůlí a zatykač ponechá v platnosti i po kvalifikovaném sdělení účelově obviněného. Už Lázna navštívil optika, aby mu předepsal brýle? Bohužel jenom brýle nepomůžou.

Až nejvyšší soud dokázal nalézt spravedlnost a Fialu konečně propustil z nezákonného trestu a konstatoval nedůvodnost Láznovy vazby.
Slepý a zaujatý senát krajského soudu neviděl a nechtěl viděl Krumlovu zvůli a nezákonnost, stejně tak u Lázny.

Však taky NS tvořil písemný rozsudek přes tři měsíce a takticky se vyhnul mnoha pochybením nižších soudů a soudců.

A tenhle justiční bordel, zbytečnou práci a následné odškodnění (byť hanebně nízké) platíme z našich daní. Justiční božstvo si užívá svoji beztrestnost a nepřiměřené platy. Však Havlín měl ještě málo a musel brát úplatky.

Nevinný občan je ve vězení skrz justiční zmetek, který projde i krajským soudem!? Lázna stále dobře ví, že jeho svinstva mu přikryjou.
Krásně mluvil v Brně. Jenom škoda. že i tam povinně nenahnali mladé čekatele. Podobně jako na Míčánkách.

Názory autora slova "mítus" jsou hodně zaujaté. K vazebním důvodům může dojít, ale zde nově nedošlo! To však Láznovi vůbec nevadilo.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-07 12:39
Předpokládám, že Kruml soudil obvinění s nižší sazbou, takže § 202 odst. 4 TrŘ pro něj neplatilo. O tom měl Fialu poučit jeho obhájce, není vinou soudu, že to neudělal.
0 # Anonymní 2013-07-07 13:58
Opětovně upozorňuji, že Fiala byl poučen v předtisku předvolání k hlavnímu líčení, které prokazatelně osobně převzal ve vazbě o povinné účasti u hlavního líčení a nutnosti požádat soud o konání hlavního líčení v jeho nepřítomnosti. Ostatně minulosti již byl odsouzen pro trestný čin se sazbou vyšší než pět let, viz. napadnutí státní zástupkyně OSZ Praha 9. Pouze bych korigoval názor pana Peciny, soud poučuje obviněného, rozhodně to nelze nechat na obhájci, mám takový naivní názor, že by u soudu obviněný obhájce mít ani nemusel, neboť soud by měl rozhodoval spravedlivě při zvážení a zjištění si všech okolností ve prospěch i neprospěch obviněného. Je to utopie, já vím. Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-07-07 14:11
Soud nemůže Fialu poučit, co se stane, pokud se k vyhlášení rozsudku nedostaví, a to z toho prostého důvodu, že se k vyhlášení rozsudku nedostavil. To byla povinnost Kutěje.
0 # Anonymní 2013-07-07 17:57
Měl jsem na mysli, že obžalovaný ve vzoru 5b a 6b je poučen o své nutné účasti u hlavního líčení, přičemž při průměrné inteligenci adresátů tohoto poučení a Fiala je nepochybně nadprůměrně inteligentní osoba, by jim mělo být zřejmé, že se týká řízení jako celku. Proč Fialu Kutěj nevaroval, co svým jednáním riskuje, netuším. Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-07-07 19:23
Fiala se k HL dostavil, ale evidentně nebyl Kutějem poučen, že jeho součástí je i vyhlášení rozsudku, které bez jeho přítomnosti neproběhne. Protože se nedostavil ani on sám, soudím, že to vůbec netušil. Svým klientům za podobných okolností radím vyměnit advokáta; u Fialy to navíc není zdaleka první případ, kdy mu Kutěj poskytl nekvalitní právní službu a uškodil mu.
0 # Anonymní 2013-07-07 12:39
Kauzu pana inženýra Fialy je nezbytné vnímat v širších souvislostech - osoba, která strávila dlouhé měsíce ve vazbě - nezákonně, je znovu z procesních důvodů na základě svévolně konajícího soudce policií drsnými chvaty zatčena, a to ve chvíli, kdy pokojně sází stromky.
Soudní proces (procesní právo) sám o sobě slouží k vytváření dalších trestních kauz proti občanovi, kterého právě propustili z nezákonné vazby ( nezákonně uvězněn třikrát). Za první nezákonnou vazbu se v právních státech kýve křeslo pod předsedou příslušného soudu, za druhou nezákonnou vazbu je předseda soudu s příslušným soudcem propuštěn na hodinu, za třetí nezákonnou vazbu rezignují nejvyšší představitelé justice a panu Fialovi je zaslán omluvný dopis. Občan tohoto státu, s kterým je takto zacházeno, má nesporně právo na ostřejší výrazy při hodnocení české justice a povinnost postavit se takovému jednání na odpor. Problém je především v české justici, která se doposud nezbavila soudců, bývalých členů KSĆ, pro něž takové jednání s občany bylo denní náplní. Mladí soudci zase nemají patřičnou odbornost ani osobnostní předpoklady, přičemž autoritu si vymáhají tímto způsobem. Za tento stav jsou odpovědni i ti, kteří kolegiálně přivřou oči - včetně JUDr. Śimíčka.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-07 14:20
To je složitější otázka. Je žádoucí zlepšit kvalitu soudního rozhodování, a to se neobejde bez kárného postihu soudců za nezákonná rozhodnutí, avšak je nutno stanovit, kde je hranice mezi právním názorem a výkladovou svévolí. Že to není jednoduché, vidím i na tomto blogu, kde jsou udělené ceny Osel měsíce některými čtenáři zpochybňovány právě s odůvodněním, že jde o (legitimní) právní názor.

Šimíček a jeho senát v tomto směru nedělá dobrou práci, protože má tendenci subsumovat pod právní názor téměř cokoli.

Osobně bych jako svévoli podléhající kárnému postihu hodnotil každé hrubé porušení zákona, a při ukládání sankce bych přihlédl k možnosti dosáhnout nápravy cestou opravných prostředků: v případě vzetí do vazby, resp. zatykače, je taková možnost značně omezená (opravný prostředek proti zatykači neexistuje a stížnost proti usnesení o vzetí do vazby nemá odkladný účinek).
0 # Anonymní 2013-07-07 14:59
"Za první nezákonnou vazbu se v právních státech kýve křeslo pod předsedou příslušného soudu, za druhou nezákonnou vazbu je předseda soudu s příslušným soudcem propuštěn na hodinu, za třetí nezákonnou vazbu rezignují nejvyšší představitelé justice"

Dovolil bych si Vás tímto poprosit, zda byste mi mohl sdělit či dát odkaz na konkrétní kauzu v konkrétním "právním státě" která vyvolala Vámi popisované důsledky...? Děkuji
0 # Anonymní 2013-07-07 15:43
Je třeba vzít v úvahu, že kromě totalitních režimů, kde nepohodlný kritik z vězení nevyjde a je zlikvidován potichu, ve skutečně právních státech nedojde k tomu, aby jedna osoba byla čtyřikrát nezákonně několik měsíců ve vazbě a navíc v následně zrušeném trestu odnětí svobody.
Česká republika na první pohled není totalitní režim, avšak právní stát už vůbec ne!
Kdyby minulí justiční pachatelé přesně podle popsaného pravidla už dneska prodávali Blesk, nebo zkoušeli své umění jenom v advokacii, určitě by nedošlo k tomu, aby bLázna zkoušel svoje svinstva na Ing. Fialovi.
Oportunistický a všeho schopný Šimíček nepřekvapil a spolehlivě splnil svoji úlohu zametače.
0 # Anonymní 2013-07-07 18:11
Pokud by mělo být postupováno metodou vyhazovat soudce za nezákonné rozhodnutí o vazbě, tak si dovolím tvrdit, že brzy přijdeme o všechny soudce rozhodující o vazbě, tj. nejen trestní, ale i ti co mají vazební službu, neznám soudce, který by alespoň jednou nezákonné rozhodnutí o vazbě nevydal. Nezákonným rozhodnutím na vysvětlenou mám na mysli rozhodnutí, které bylo změněno, či zrušeno stížnostním soudem ve prospěch obviněného tj. nebyl shledán vazební důvod, či byl omezen. Daná situace se řeší žalobou na stát za bezdůvodnou vazbu a případným následným regresem vůči soudci, ne jeho vyhazovem. Samostatná kategorie je svévole, šikana, o což v posuzované věci dle mého názoru vůbec nešlo etc., zde je vyhazov na místě. Bylo mi potěšením zde diskutovat, ale jdu dělat i věci do práce. Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-07-07 19:20
Na soudce regres nedopadne, protože je vázán na výsledek kárného řízení (§ 17 odst. 2 OdpŠk). Opět opatření v zájmu tzv. soudcovské nezávislosti, v jehož důsledku nejsou soudci za porušování zákona nijak postižitelní, a to nemluvím o tom, že vymáhat regresní náhradu je pouze právem, nikoli povinností státu.
0 # Anonymní 2013-07-08 08:20
Pokud by mělo být postupováno metodou vyhazovat soudce za nezákonné rozhodnutí o vazbě, tak si dovolím tvrdit, že brzy se výrazně zlepší kvalita justice.

Rozhodně bych automaticky nepovažoval za nezákonná rozhodnutí, která stížnostní soud zrušil ve prospěch obviněného. Je třeba rozlišovat odlišný "právní názor", například že se obviněný bude skrývat, například hrozí-li mu vysoký trest, od evidentního porušení liter zákona, navíc zjevně nesmyslného, šikanózního a nenapraveného, ač k tomu byla příležitost.
0 # Anonymní 2013-07-08 09:47
ad Anonymní8. července 2013 8:20
Dotyčný evidentně nepochopil význam slova nezákonný, měl jsem tím na mysli usnesení vydané v rozporu s právní úpravou, pod tuto definici může spadat i usnesení vydané na podkladě zmiňovaného odlišeného právního názoru prvoinstančního soudu od stížnostního. Podotýkám to nebyl případ Fialy, protože pokud tam bylo rozhodnutí stížnostního soudu, tak to potvrzovalo postup blázny. Samostatná kategorie je případ zvůle, šikany etc., ale o tu v daném případě zjevně nešlo. Pouze bych chtěl doporučit fanouškům pana Fialy, aby navštívili takové trestní řízení v USA, Rakousku, či Německu a byli by překvapeni, jak by tam s obviněným, který se chová jako pan ing. zametli. Blázna byl na můj vkus velmi mírný. Jen pro upřesnění Blázna Fialu do vazby nebral ani v přípravném řízení.
0 # Anonymní 2013-07-08 10:35
Podle informací o snadné potrestatelnosti soudců podle zákonů zvláště v Německu skutečně vážně pochybuji, že by soudce tak ostentativně porušoval zákony, procesní pravidla, neřešil námitky, konal hlavní líčení bez toho, že by obviněný byl seznánem se spisem a jenom jako "náhodou" na něj napadl znovu případ nezdolného kritika justice. Však na Míčánkách dobře věděli, kdo to spolehlivě zvládne.

Skutečně nevěřím, že by dnes právě v Německu jeden občan měl to "stěstí" a měl za sebou 4 nezákonné vazby a tolik i soudem zrušených nesmyslných obvinění. Německo je bohaté, ale takhle marnotratně penězi skutečně neplýtvá.

Sice rozdíl asi 60 let, ale Láznův tribunál vypadal stejně jak soud, který odsoudil k trestu smrti neměcké studentské antifašisty z Mnichova. A výkon jednoho postaršího člena Láznova povedeného senátu byl jak od soudu s Horákovou.

bLáznův výkon byl podobně hanebný, jako když se pokoušel hájit svoje přečiny u kárného senátu. Proto na pravdivé, byť expresivně vyjádřené námitky a nepříjemnou pravdu účelově obžalovaného jak kolovrátek opakoval "k věci, pane obžalovaný", eventuelně tupě mlčel. Protože na žádný smysluplný mluvený projev se nezmohl.

Chápu, je to zdlouhavé, ale tyhhle Láznovy projevy jsou dohledatelné.

Ne všichni účastníci z veřejnosti jsou Fialovi fanoušči nebo zaujatý justiční dorost, který bohužel vidí otřesný výkon a obávám se, že ho taky napodobí.
0 # Anonymní 2013-07-08 14:44
Anonymní8. července 2013 10:35: Na tomto fóru naštěstí zpravidla debatují lidé, kteří mají právní vzdělání nebo alespoň povědomí a odborná úroveň diskuze je tu obvykle vysoká. S vašimi argumenty byste proto uspěl spíše na stránkách uskupení pana Fialy, kde si na uzavřených fórech jeho ctitelé v tomto duchu nerušeně notují.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-08 16:05
Nezákonnost je efemerní koncept. Soudce na I. stupni si může myslet, že když mám bohatou tetičku na Hawaiii, stačí to pro vzetí do útěkové vazby, stížnostní senát může být jiného názoru. Vazba byla nezákonná, důvodem pro kárné obvinění soudce to přesto není. Mohou být i opačné případy, vazby, které stížnostní soud potvrdil, přestože byly frapantně nezákonné.
0 # Anonymní 2013-07-08 18:22
Jistě, my se tady snažíme diskutovat o drobných nuacích slov zákonná vazba, resp. obecně zákonný postup a postižetilnost odlišného právního názoru. Jenže tyto disputace o drobných libůstkách je možné vést jen v rámci právního státu. Jak říkal major Barnabáš, maďarský Slovák na brněnské vojenské katedře: "jak vy k mi, tak my k vi!" Jednání Lázny je třeba posoudit kontextuálně, a jestli ten kontext nevidíte, zadejte si u mě posudek.
0 # Anonymní 2013-07-08 22:00
Já bych si počkal na rozhodnutí odvolacího soudu, který se opětovně vyjádří k zákonnosti celého trestního řízení. Jen poznámka bokem, v daném řízení není důvod se zabývat mantinely odlišnéh právního názoru, neboť názor Lázny a odvolacího soudu na podmínky vydání příkazu k zatčení a následného postupu je shodný! Příznivce Fialy bych skutečně odkázal na jiné fórum, protože zde diskutují lidé nezaslepení. Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-07-08 22:24
To nemůžete, protože jestli budete striktně trvat na formálním uznání nezákonnosti, nebude možné stíhat např. abusivní civilní rozsudky v bagatelních věcech. Posuzovat nezákonnost materiálně mám za nezbytné.

Na jedné straně se nám asi právě nelíbí, že by se kárný senát měl stát "superarbitrážním" orgánem, na druhé se zřejmě určité míře mimoprocesního přezkumu nelze vyhnout (a byl proveden i v diskutovaném kárném rozhodnutí). Šimíčkovým senátem, resp. jeho judikaturou, vymezená kárná postižitelnost vadných rozhodnutí je neadekvátní až alibistická.

Případ Fiala bych nechal stranou, v něm se podle mého soudu obviněný úspěšně obhájil tvrzením, že nejednal šikanosně, což bylo dáno i neschopnosti kárné žalobkyně snést dostatek skutkových argumentů např. ve vztahu k předchozím procesním pochybením.
0 # Anonymní 2013-07-09 09:01
Pro skutečně nezaujaté a uvažující osoby (Kap-?) bych rád připomněl, že prvoinstanční zmetky vůči Ing. Fialovi od Koudelky a bLázny a dalších jsou pravidelně napravovány teprve až NS. Takže hodnota a úroveň ostudných a strvzujících odvolání u KS stojí za prd. Ještě že se mohou vymlouvat na jiný právní názor, ovšem ignorování judikatury vyšších soudů (jak obvyklé) je prostě fakt, hlavně když se mohou bezrestně pomstít nepohodlnému kritikovi.

Zkuste objektivně zhodnotit paskvil odvolacího senátu proti Krumlově zmetku? Naprosto ignoruje nevhodné důkazy, procesní pochybení, nezákonné neprovedení zvukového záznamu jednání atd.
Podle obvyklého schématu opět zrušeno až NS! Ovšem nezákonná vazba, výkon trestu, směšné odškodnění - zvůle a pomsta splněna.

P. Pecino, měřeno ostudným výsledkem Šimíčkova senátu se sice Lázna "obhájil", ale že je to zbabělý psychopat, ví již mnoho občanů. Bohužel ve svém justičním teroru může dále pokračovat. Brožová udělala dobrou práci, ovšem obávám se, že osvobození Lázny bylo napsáno předem, jako mnoho jiných rozsudků české justice.

Arogance, lhaní a doslova drzost Zelenky v Brně byla výmluvná.
Brožová však dokázala urputně hájit svoje práva předsedkyně NS proti Klausově zvůli. Tím však neohrožovala nepostižitelnost justice. Ovšem střela na prašivou ovci bylo něco jiného. Zde se mafie pevně semkla.
0 # Anonymní 2013-07-09 10:43
Anonymní9. července 2013 9:01
Není pochyb, že své pravdě vy i vaši přátelé věříte, nicméně vaše příspěvky skutečně svým obsahem patří spíše na web obdivovatelů pana Fialy, tady se opravdu obvykle namísto "zmetků, psychopatů, teroru, zvůle" věcně a rozumně argumentuje, resp. většina tak činí...
0 # Anonymní 2013-07-09 11:39
Vážený, nijak jste při své zvláštní a nekonkrétní kritice nevyvrátil objektivnost "mojí pravdy" a mnou sdělených ůdajů.
Věřím, že nezaslepeným diskutujícím a čtenářům mám svými pravdivými údaji co sdělit.
Pokud nejste osoba z dotčené skupiny pachatelů spjatých s justicí a represivním aparátem, měl byste zažít Koudelkovu a Láznovu "spravedlnost".

Koudelka povýšil škodit na KS, takového talentu bylo skutečně škoda na OS. Měl za sebou opravdu málo justičních zmetků?
0 # Anonymní 2013-07-09 15:00
Dobrý den, pouze si dovolím poznamenat, že objektivitu "vaší pravdy" vyvracet nemíním a to nejen proto, že to -zcela bez urážky- u vás považuji za ztrátu času, ale i protože jste, krom obvyklé mantry o teroru a zvůli, ani neuvedl nic konkrétního, s čím lze v právní rovině jakkoli polemizovat. Výroky typu "rozsudky stojí za prd" či "zbabělý psychopat" jsou obvyklý folklor výše zmíněného webu, ale jejich argumentační hodnota je nulová. Nicméně chápu, že jakákoli kritika vašeho superguru vám musí připadat zvláštní...
0 # Anonymní 2013-07-09 16:40
Skutečně ztráta času z vaší strany, opět spousta slov a obsah nulový. Polemizujte, pojmenujte lépe a správněji, dokážete-li to vůbec.

1. Kritický dopis Fialy soudci
2. Soudce dává návrh na stíhání. Mašinérie spuštěna, vazba. Ta je potvrzena i KS. Rozsudek, urychlený výkon trestu.
3.Rozsudek nejprve potvrzen a pokryt KS, až NS zrušen a konstatováno, že skutek není trestným činem a nebyly vazební důvody.
4. Žaloba na nesprávný úřední postup, přiznána směšná náhrada.
Nakonec vyplacena i z mých daní. Nejste vy placen ze státního rozpočtu, takže vám to tolik nevadí?

Nejsem graduován v medicíně, ale trvám na názoru, že Lázna vyžaduje lékařskou pomoc (je psychopat). A podle graduovaného odborníka určitě není jediný (vystoupení odborného lékaře v diskuzi na senátním slyšení).
0 # Anonymní 2013-07-09 15:36
Vyhlášená amnestie, za kterou je odpovědna vláda, přičemž její členové o této amnestii a důsledcích amnestie nevěděli zhola nic, je důkazem o stavu právního státu. Účastnící soudních řízení v právním státě neobdrželi soudní rozhodnutí zásahem představitelem exekutivy, který tvrdil, že důvodem v takovém rozsahu je pomalost soudů.
Občané očekávají, že nejvyšší představitelé justice (plus exekutivy) mediálně vystoupí a občanům se za tento mimořádný průšvih omluví a předsedové příslušných soudů odstoupí. No a nic se neděje. Jeden z příspěvků dokonce kritizuje ing. Fialu za to, že soudci vytrhl spis a proskočil oknem. Opět deformované pojetí práva a spravedlnosti přispěvatele. Není náhodou stát a soud odpovědný za to, že poskytne nestranný a spravedlivý rozsudek v přiměřené době? Na Městském soudě setrvává předseda, který byl senátory shledán nedůvěryhodným, další místopředseda Městského soudu byl ministrem spravedlnosti potrestán kárnou důtkou apod. A extremisty pak soudí bývalí členové zločinecké organizace, kteří nebyli odejiti, a to vše za krytí předsedy Městského soudu, taktéž bývalého člena zločinecké organizace. Jak může mít takový soud důvěru ? Soudní moc, která se doposud skládá z neodborníků, kteří se na normalizačních právnických fakultách naučili, že stát je nadřazen člověku, státní moc vychází z Poslanecké sněmovny či spíše vedoucí strany, že aktuální ideologie je nadřazena nad zákony, že mezinárodní smlouvy a závazky vyplývající z našeho členství v eu se nedodržují, že exekutivní moc je nadřazena moci soudní, že podnikatelé/občané mají odlišné postavení před zákonem ve sporu se státem.... Deformace práva se děje denně - v médiích, na soudech.
Možná by stačilo, pokud by si soudci uvědomili, že poskytují klientům justice služby, že tito klienti financují justici prostřednictvím daní, tudíž platby poplatků by měly být spíše symbolické nikoliv sankční a především, že státní moc vychází z lidu, tedy i od ing. Fialy....
0 # Anonymní 2013-07-09 18:17
Vím, že je to zbytečné, protože ti o své pravdě přesvědčení stejně neuslyší na věcné argumenty. Pokusím se vyvrátit několi mýtů, zde šířených fanoušky pana ing.
Lázna není stbák, dokonce nebyl ani ve straně, jedno bez druhého je téměř vyloučeno, zdroj seznam soudců komunistů a např. cibulkovi seznamy.
Lázna si nevybral kauzu Fialy, neb to systém neumožňuje, nápad věcí je rozdělován počítačem, tj. vnější zásah není možný a velmi snadno by se to dalo dohledat např. dálkovým přístupem z ministertstva spravedlnosti.
Fiala byl seznámen se spisem, seděla u něj několik hodin v jednací síni asistentka soudce, je o tom záznam ve spise.
Při hlavním líčení se Lázna choval velmi zdrženlivě, dle mého názoru až přehnaně korektně vůči Fialovi, měl být naopak mnohem důraznější, pokud jde o chování Fialy v jednací síni, resp. přítomné veřejnosti.
Už jsem to zde zmiňoval jednou, tak naposledy NS ČR se zabýval vazebními důvodu u Fialy pouze v jeho věci vedené u Krumla, neposuzoval vazební důvody ve vztahu k Láznovi, protože Fiala byl v té době ve výkonut trestu odnětí svobody, tak nebylo co posuzovat. Mimochodem do vazby Fialu vzala soudkyně Hynková né Lázna.
NS ČR nikdy nezrušil jakékoli rozhodnutí Lázny ve věci Fialy, je to snadno dohledatelné na stránkách soudu.
Výsledek výmysly a překrucování pravdy, kým to si nezaujatí čtenáři domyslí. Já nepopírám, nezaujatý zcela nejsem, alespoň se snažím mít pro své tvrzení argumenty, narozdíl od příznivců pana ing. Pokud přispěvatel výše uvádí jako plus, že se jednání účastnili tři senátoři, je na místě připomenout kteří, Čunek, neodsouzen pouze kvůli tomu, že to bylo politicky neprůchodné, Štětina primitivní antikomunista, který ve svém politickém programu nic jiného nemá, než nadávat dvacet let po listopadu na komanče a Pithart v bledě modrém to samé. Kap
0 # Anonymní 2013-07-10 09:39
Čunek má nepochybně s nezákonnými postupy očtř dost vlastních zkušeností.

Dne 1. 10. 2009 Nejvyšší soud uvedl, že v trestním stíhání J. Čunka byl porušen zákon v neprospěch J. Čunka. Nejvyšší soud konstatoval, že Okresní státní zastupitelství v Přerově bylo nepříslušné pro dozor nad trestním stíháním a tato chyba byla napravena přikázáním věci Okresnímu státnímu zastupitelství v Jihlavě.
nsoud.cz/.../...,
Dne 16. listopadu 2007 státní zástupceArif Salichov trestní stíhání zastavil, "neboť je nepochybné, že se nestaly skutky, pro něž se trestní stíhání vede."
data.idnes.cz/.../...
0 # Anonymní 2013-07-09 23:41
Lízna konal hlavní líčení bez toho, že by Fiala byl seznámem se spisem. Namítáno Fialou. Ponechal svědky v jednací síni před jejich výpověďmi.
Namítáno obhájcem Kutějem, Lázna jenom tupě mlčí, stejně tak státní zástupkyně a zbytek senátu.

Tedy cíleně lžete, nebo se schválně mýlíte? Možná tím oblbnete neznalé čtenáře a nezkušené občany, ne však účastníky jednání nebo ty, co si poslechli zvukové záznamy. Chcete na ně odkazy?

Lázna rozhodoval o stížnosti proti vazbě a prodloužení vazby.
Ten chlap je naprostý magor, ani nezná pořádně OSŘ a zákony.
Vždyť byl svým výstupem často k smíchu veřejnosti, aroganci zkoušel i na přítomného senátora.

Volení zásrupci navíc po zkušenosti s tímto otřesným soudcem podali písemnou záruku za obviněného. Čunek zmínil případ v senátu. Pravda, přeseda Štech alibisticky s naprosto naivně odpověděl na jednu žádost o interpelaci. Tu provedl jiný poslanec sněmovny, Pospíšil lživě a vyhýbavě odpověděl.
0 # Anonymní 2013-07-10 15:49
Anonymní9. července 2013 23:41
Prosím vás, nešiřte už tyto nesmysly, se spisem se obviněný seznámil je o tom ve spisu záznam, krom toho už v předchozích stádiích trestního řízení konkrétně po skončení vyšetřování měl obviněný možnost prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování (§ 166 TŘ), byl vyrozuměn o podání obžaloby (§ 176 TŘ), která mu byla samozřejmě i doručena (§ 196 TŘ).
Také není pravda, že "Ponechal svědky v jednací síni před jejich výpověďmi", příslušní justiční strážci byli posláni pryč právě na žádost obhájce obviněného.
Proč by měl trestní soudce pracovat s OSŘ je mi záhadou, na druhou stranu chápu, že byla veřejnost veselá, pokud totiž trestnímu řízení rozuměla přibližně jako vy, musela se při hlavním líčení dosti nudit.
0 # Anonymní 2013-07-10 18:39
Pane, lžete snaživě ohledně seznámení obviněného Fialy se spisem. Nevylučuji, že zápis do spisu vyrobili, ale pochybuji, že by byl stvrzen podpisem Fialy!

Zvukové záznamy jsou na stránkách Šinágla.

Máte problémy se sluchem (zrakem), nerozumíte obsahu mluveného projevu?

k213.cz/.../...
Přítomnost justičního strážce při výsledhu obviněného.

k213.cz/.../...
převedení do výkonu trestu, zadržování spisu ve Kolíně Krumlem.

Přesně se vyplnilo, NS však až na podzim propustil Fialu.
Lázna stale koncentroval řízení s přestávkami jeden měsíc.

k213.cz/.../...
Lázna připustil vybrání případu Fialy, neseznámení se spisem!

k213.cz/.../...

k213.cz/.../...

k213.cz/.../...
Justiční perla Hynková
0 # Anonymní 2013-07-10 21:29
No paměť i sluch mi zatím slouží, proto jsem si opětovně poslechl zvukový záznam hl.líčení ze dne 1.9.2011, kde např. v čase 15:57 soudce vykazuje justičního strážce, neboť připadá v úvahu jeho výslech. Jinak skutečně netuším, proč by nemohl být přítomen justiční strážce u výslechu, pokud není navrhovaný jako svědek... Jinak jakési "vybrání případu" či "koncentrace řízení" jsou skutečně naprosté nesmysly, které ani s trestním řízením nemají vůbec co dělat. Ale čemu chcete věřit je vaše věc a vaše právo.
0 # Anonymní 2013-07-11 14:10
Jednání 1.9. 2011 nebylo rozhodně první ani poslední. Vy, co se pasujete na znalce práva, upíráte možnost opakovaného výslechu, navržení svědka v průběhu řízení atd?

Svoji nepravdu a lež ohledně seznámení účelově obviněného Fialy se spisem před prvním jednáním už naštěstí neopakujete. Láznovu parodii na právo jsem viděl osobně. Nedivím se názorům a postojům i zde v diskuzi tolik zpochybňovaným senátorům. JUDr. Pithart je asi lepší právní odborník než vy.

Nejste jeden z těch mladých justičních čekatelů, budoucích protistátních zástupců, nebo dokonce jeden z mlátičů ochranky?
0 # Tomáš Pecina 2013-07-11 14:18
Celé to stíhání mi přijde poněkud, jako když Nárožný u vrchnosti namítá proslavené Je to rebel!, a zejména nechápu, proč rozhodoval soud, u kterého poškození působí a kde ke zločinu došlo: na místě byla vhodná delegace, ke které se v podobných případech běžně sahá.
0 # Anonymní 2013-07-10 19:36
to anonym z 10.7., 15:49, případně další anonymové...

Nevím jak vy, ale já v té soudní síni seděl a čivy mám zdravé, takže jsem několikrát slyšel jednak opakované námitky Ing. Fialy i jeho PZ, že mu nebylo před zahájením jednání soudu umožněno nahlédnout do , natož se seznámit se spisem.

Pokud by to nebyla pravda, následovalo by jednoduché nalistování patřičného zápisu ve spise, případně i další doložení opaku.. Nic takového se ale nestalo, ale naopak, sudí Lázna opakovaně na více jednáních soudu pronášel věty: "Na to taky dojde" "Někdy v budoucnu"... Takže přes protesty žalovaného zahájil jednání soudu v trestní věci, aniž žalovaný měl možnost se se spisem seznámit a tento stav pokračoval několik jednání soudu, kdy , mimo jiné, proběhly i výslechy svědků...

Pokud anonyme tvrdíte, že ve spise je záznam, že se žalovaný se spisem seznámil, je to možné, otázka je, kdy se tak stalo a také je otázka, kdy kdo do spisu mohl cokoli doplnit - což je v české justici docela možný postup...

Kromě této závažné vady sudí Lázna vyráběl i další neméně závažná pochybení (už jenom skutečnost, že soud soudil údajné napadení justiční stráže u téhož soudu, kde stejní holobrádci, kteří současně svědčili u soudu, prováděli bezdůvodné šikanování veřejnosti..., je hodně velký úlet justice).


Přidělování věcí podle nezávislého systému zpochybnil zase sám sudí Lázna, když sdělil, že si věc vybral...


Člověk nemusí být znalec trestního práva, aby byl schopen rozpoznat, že soudce je neschopný nebo spíš všeho schopný, ale toto zjištění určitě nevede soudné lidi k nějakému veselí, naopak, je to velmi tristní zjištění a vede ke zvýšení pozornosti; kde se bere vaše poněkud zmatené psaní o nudě, je nemožné zjistit...

Ještě k tak závažné věci, jako je nesmyslné a nezákonné držení občana ve vazbě po dobu mnoha měsíců(navíc, aniž soud něco konal...). Sudí Lázna před kárným senátem NSS opakovaně (spolu se svým PZ, jinak také soudcem VS...)prohlásil, že "jedinou chybu, kterou ve věci vydání (dalšího nezákonného) zatykače na Ing. Fialu udělal, bylo, že ho propustil, místo aby jej poslal do vězení". S dodatkem, že "takto soudí léta ku spokojenosti nadřízených..."

Takovou zlovůli může obhajovat jedině naprostý hlupák nebo jeden z nich... Ať ten nebo ten, zasloužil by podržet pár měsíců ve vazbě, pak by se možná probral...


Představa, že StBáci museli být současně členy KSČ je mylná v případě jejich horlivých spolupracovníků, donašečů, práskačů, chcete-li agentů...

Přeji pěkný den a zejména poznání, že žijeme v EU a píše se rok 2013,

Josef Touš

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)