Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Musím se vám, drazí čtenáři a čtenářky, k něčemu přiznat: brněnského soudního znalce Ivo Svobodu tajně obdivuji. Dokud jsem tuto osobu nepoznal, neměl jsem ani tušení, že může existovat někdo tak nestoudně sebevědomý a drzý, že – dovolíte-li mi parafrasovat slova Miroslava Macka pronesená kdysi na adresu Davida Ratha, onehdy arci ještě muže v rozpuku politických sil – tedy že kdyby na Kuksu měli rozšiřovat sbírku o sochu Drzosti, mohl by stát modelem.

Svoboda je krásný, silný, vzdělaný, moudrý a vtipný, idol dívek a žen (protokolující úřednice v to prominentně včítaje), a jen osoba naprosto mdlého rozumu mohla by pojmout pochybnost, že vše, co o sobě s výrazem Julia Cæsara při triumfu před soudy prohlašuje, nemusí být čistoskvoucí pravdou.
Jsem takovou slabomyslnou osobou a požádal jsem podle InfZ Krajský soud v Brně o dokumenty, které o něm soud eviduje ve znaleckém spisu. Dnes jsem sbírku obdržel: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12].

Takže:
  1. Přestože Svoboda pravidelně zpracovává posudky z oboru politologie, tento obor nikdy nevystudoval: doktorát filosofie obdržel ve studijním oboru Tělesná výchova a sport, magisterský diplom má za absolutorium studia v oboru Sociální pedagogika.
  2. Jak je patrno ze Svobodova lustračního osvědčení, ještě v r. 1998, tedy ve věku 34 let (!), byl Ivo Svoboda pouhým bakalářem.
Tolik tedy k Ivo Svobodovi a jeho kotníkům…

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-11-08 19:27
Kdy a kde tento pán absolvoval studijní obor právo? Diplom jsem tam nenašel.
0 # Tomáš Pecina 2013-11-08 19:37
V Plzni. Kdy (a jak rychle), je státní tajemství.
0 # Anonymní 2013-11-08 22:28
V Plzni absolvoval v roce 2004. Název práce - Správněprávní odpovědnost a odpovědnost za přestupek. Rozsah dipl. práce 74 stran, čili silný podprůměr, vyhovující pouze bakalářské práci ....
0 # Anonymní 2013-11-08 22:34
A ještě jedna zajímavost. Vedoucí jeho diplomové práce byla JUDr. Olga Petríková, jejíž pracovní zařazení na fakultě je "technicko hospodářský pracovník ". Dívím se něčemu? :-)
0 # Anonymní 2013-11-08 20:03
Opravdu se vydávají takové dokumenty či osvědčení v také jednoduchosti? Nechce si mi to ani věřit!
U nějakých podpisů ani není zřejmě, kdo to vůbec podepsal.
Pro mě jsou to padělky.
0 # Anonymní 2013-11-08 20:05
Vysvědční žáků v základních školách je dúvěrohodněší!
0 # Anonymní 2013-11-08 20:09
...důvěrohodnější... ú a ů jsou na klávesnici velmi blízko.
0 # Anonymní 2013-11-08 21:56
Prosím neopomíjejte jeho další titul - už má docenturu. Nejspíš Sládkovičovo :-) Vtipný je taky jeho seznam vyučovaných předmětů v tomto roce. Vše samozřejmě pevně spjato s jeho oborem znalecké činnosti. Pro zajímavost uvádím: Podnikové hospodářství, Provoz obchodu a služeb - doprava, Vzdělávací programy autoškol a veřejné správy, Specifika vztahu bezpečnosti dopravy a dopravní výchovy, Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí :-) A výborná je jeho oponentura. Např. u práce s názvem: Dopravní nehodovost v České republice a její možná prevence Inu takový dnešní Leonardi da Vinci :-)
0 # Anonymní 2013-11-09 01:37
Tyhle všechny kraviny se učí jako normální předmět? Tedy například 13 přednášek a 13 seminářů za semestr? Vsadím pravou ruku, že na záležitosti typu "Specifika vztahu bezpečnosti dopravy a dopravní výchovy" by i průměrnému studentovi stačil jeden dobrý nejvíc desetistránkový článek.... Co to musí být za chudáka, že si namlouvá, jak jsou tyhle koniny důležité. Já učit předmět "Vzdělávací programy autoškol", tak jdu raději do kuchyně a propíchnu si krk vidličkou....
0 # Tomas Marny 2013-11-08 23:12
A neni to spis Brouk Pytlik?
0 # krystlik 2013-11-08 23:23
Sbírka snadno získaných titulů je typická ukázka toho, že ČR nemá v EU co dělat.
0 # Anonymní 2013-11-09 03:07
No Ivošek svoboduj, ten si to dobře se svou karierou promyslel. jako správný parazit se nechal zaměstnat v armádě

apl.unob.cz/speople/perdetail.aspx?ucw=11681

,kde mu v jeho pseudoznalecké činnosti nebude nic bránit. když dostane od soudu nebo policie pověření vypracovat posudek, který má na objednávku obviněné potopit, ten parazit se jen vhodným způsobem zašije, vypracuje posudek, a nechá si zaplatit za práci dvakrát. Jednou v armádě a jednou za čas strávený (v armádě) při vypracování posudku. Prostě jen zavšivený parazit par excellence.
0 # Anonymní 2013-11-09 12:54
A to ještě stihne vyučovat cca 20 předmětů na Pedagogické fakultě. Jak to ten člověk dělá :-)
0 # Anonymní 2013-11-09 13:54
Pokud jsou info v článku i v diskuzi pravdivé, tak to je skutečně docela záhul. Snažím se nikomu nesmát, protože moje studium i diplomka jsou moje vlastní Nemesis a děsím se toho, že by mě na jejich základě mohl někdo někdy posuzovat, na druhou stranu ale moje pochybná odborná způsobilost se nesnaží nikomu zajistit tresty za samolepky.

Matně si vzpomínám, že u soudu posílal pan znalec sprosté obviněné doplnit si vzdělání na filosofickou fakultu. Tak možná by jej někdo mohl v některé z budoucích konfrontací poslat na doučování na FSV/FSS.
0 # Anonymní 2013-11-09 16:31
Informace jsou pravdivé a dokonce i dohledatelné veřejně na tránkách jednotlivých univerzit či fakult
0 # Anonymní 2013-11-09 16:44
no každopádně lze z uvedených dokumentů soudit, že Svoboda velmi pravděpodobně nezískal titul docenta v souladu s akademickými pravidly. Jeho seznam publikací sice čítá asi 50 titulů, nicméně drtivá většina z těchto publikací jsou pouze přednášky ve sbornících. To bývá pro získání titulu docenta zcela nedostatečné, většinou jsou vyžadovány publikace v peer-reviewed časopisech s nutným zastoupením zahraničních publikací a citovaností v citačním indexu web of science.
Doporučuji ještě seznam Svobodových publikací k datu získání docentury na UNOB porovnat s tehdy platnými kritérii pro získání titulu docent.
0 # Anonymní 2013-11-09 17:12
Nene. Pan Svoboda byl habilitován na Policejní akademii ČR v habilitačním oboru "Bezpečnostní management a kriminalistika". Tématem jeho habilitační přednášky bylo "Zkoumání projevů pravicového politického extremismu při realizaci práva shromažďovacího soudním znalcem ve světle ustálené judikatury" v rámci habilitační práce s názvem "Specifické kriminalistické metody vyšetřování projevů pravicového politického extremismu ve vztahu ke znaleckému zkoumání". Tolik citace. Pikantní je, že nejprve byl policií habilitován a ve světle této habilitace jako poslušný lokaj vykonává znaleckou činnost pro toho, kdo mu docenturu udělil a tím mu umožnil legitimizovat jeho činnost soudního znalce v tomto oboru :-) Habilitace proběhla 21.6.2013
0 # Anonymní 2013-11-09 18:01
0 # Anonymní 2013-11-09 21:57
Tak akademie pro ploskolebce - tam je asi možné ledacos....:-)))
0 # Anonymní 2013-11-10 20:15
Sběratel titulů.
To jich za chvíli bude mít více než pan JUDr.PhDr.Mgr et Mgr.Henryk Lahola :-)
0 # David Schmidt 2013-11-11 00:26
Příloha č. 11 - dostal to rozkazem.
0 # Anonymní 2013-11-11 17:09
To ho neospravedlňuje. Nepravdivý, neúplný alebo skreslený znalecký posudok je trestný čin, rozkaz mal preto odmietnuť z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie a postupovať podľa § 48 - Základní povinnosti vojáků zákona 221/1999 Sb.:
(1) Voják je povinen
d) ohlásit svému nadřízenému závady, nedostatky, které ohrožují nebo ztěžují výkon služby, a hrozící škodu,

(2) Domnívá-li se voják, že rozkaz nadřízeného je v rozporu s právním předpisem, je
povinen nadřízeného na to upozornit; trvá-li nadřízený na splnění rozkazu, je voják povinen jej splnit. Voják je povinen odepřít splnění rozkazu nadřízeného, spáchal-li by jeho splněním trestný čin; tuto skutečnost ohlásí neodkladně vyššímu nadřízenému.
0 # Anonymní 2013-11-12 22:01
wow tak to je peklo.telocvikar robi znalecke posudky z politologie a interpretuje pravo.
to tu uz nikto nic negarantuje?
0 # Filip Šudák 2013-11-13 08:20
Proboha, neviděli jste Jistě, pane ministře?

Kdyby tomu rozuměl, tak tam přece nemůže být!
0 # Marie Rausku 2013-11-14 08:28
Z těch dokumentů vyplývá, že na soudního znalce stačí jakýsi rychlokurz. A nevím, proč si nechá říkat "pane docente" - znamená, že člověk, který je magistr a doktor je automaticky docent?
0 # Tomáš Pecina 2013-11-14 08:53
Protože se v červnu habilitoval na Policejní akademii.
0 # Hanadix Pepe 2014-05-16 23:48
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Hanadix Pepe 2014-05-16 23:48
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)