Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V červnu se v Přerově uskutečnila jedna z akcí pořádaná osobami spojenými s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti. Ačkoli shromáždění nebylo zakázáno, centrum města bylo obklíčeno policií, která každého, kdo se chtěl demonstrace zúčastnit, perlustrovala a jeho osobní údaje, není pochyb, předala příslušnému útvaru pro zaevidování do database osob, které se účastní závadových akcí.

Z právního hlediska je třeba především poznamenat, že ani nový zákon o policii, kterým byl rozsah policejního oprávnění rozšířen, nedává pro takový postup podklad: hromadné perlustrace osob přicházejících na shromáždění, které nebylo zakázáno, nelze ani podle současné úpravy pod žádný zákonný důvod podřadit – jde o jasný abusus.

Není, domnívám se, pochyb o tom, že takováto péče o shromáždění politické strany je v rozporu se zásadou rovné politické soutěže, protože řada z potenciálních účastníků demonstrace jí bude od účasti efektivně odrazována a strana samotná tak bude v politické soutěži znevýhodněna oproti těm, na jejichž akce smějí lidé bez perlustrace.

Bylo by proto na místě podat na postup policie správní žalobu proti tzv. faktickému zásahu podle § 82 et seq. SŘS. Žalobcem může být jak každá takto neoprávněně perlustrovaná osoba, tak sama DSSS, žalovaným v obou případech ministerstvo vnitra (§ 83 SŘS). Pokud by k něčemu podobnému došlo v předvolebním období, přicházela by v úvahu i souběžně s tím volební stížnost.

I když je judikatura NSS k tomuto žalobnímu typu poměrně restriktivní, bylo by zajímavé, jak by se s argumentací žalobců soudy vypořádaly. Bohužel, vzhledem ke kvalitám vedení DSSS se to zřejmě nikdy nedozvíme.

Komentáře   

0 # Tomáš Marný 2011-07-04 10:44
A co takhle podat jednoduše stížnost kontrolním orgánům policie? Ne že bych čekal, že by se chytnuli za nos a omluvili, ale snadno a rychle získáte jejich oficiální argumentaci a budete mít, co rozbít.
0 # Tomáš Pecina 2011-07-04 10:54
To budu mít i z jejich vyjádření k žalobě. Vyčerpání tohoto evidentně marného kroku není naštěstí podmínkou před jejím podáním.
0 # Anonymní 2011-07-04 12:37
Á, idio(t)Policie zase obtěžuje občany na veřejném prostranství...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)