Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V soutěži o nejpitomější odůvodnění, proč veřejnost nesmí dostat zprávu OLAFu, zatím vede s převahou pražský městský státní zástupce Martin Erazím, který vyprodukoval tento blábol; zvlášť passus o tom, jak provedli test proporcionality, je kouzelný! Naše odvolání.

Jediný, kdo neodpověděl v zákonné lhůtě, je Rada ROP Střední Čechy, ostatní s Andrejem Babišem drží basu a inkriminující, mezitím arci každému známou, zprávu tají.

Komentáře   

0 # Anonymní 2018-01-15 22:44
"Současně nelze odhlédnout od skutečnosti, že poskytnutí informace (a její následné pravděpodobné zveřejnění) by nepřispělo k významnému zvýšení informovanosti veřejnosti"
Jistě - co je prostým občanům do toho?!
Bože, to je vůl ...
0 # Anonymní 2018-01-17 11:47
Promiňte, budu asi poněkud off-topic, ale přesto: v rámci totálního zprznění Portálu veřejné správy, kde nefunguje prakticky nic, jako bonus zmizelo vyhledávání aktuálního znění zákonů. Jako náhradu prý máme použít "aplikaci" Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kde si namísto aktuálního znění zákona můžete stáhnout stejnopis sbírky z PDF. Vidím tedy, že opravdu už je líp a není nad dobrou radu, že si mám vytisknout PDF, všechny novely a pak si to přelepovat a vystřihovat.

Asi jsem úplně blbý, ale než zase promrhám několik hodin času odesíláním dotazů a stížností přes DS -- skutečně aktuálně neexistuje žádný web provozovaný státem, kde bych mohl zjistit aktuální znění právního předpisu a opravdu to není povinností státu, aby něco takového fungovalo?
0 # Anonymní 2018-01-19 10:06
Bezplatné, snadné a rychlé vyhledání aktuálního znění zákona byl dosud asi největší počin ČR na poli práva. Služba byla bez náhrady zrušena. Aktuální znění zákona najdete již jen ve formě složitého, prakticky téměř nepoužitelného hlavolamu, na aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. „V budoucnu bude pro občana mnohem snazší zjistit, jaká je aktuální podoba právního předpisu ... systém ... bude spuštěn k 1. lednu 2019,“ slibuje mvcr.cz/.../.... No, nevím. Média o takových prkotinách neinformují. TP místo toho řeší aktivistku, což je fakt závažný společenský problém.
0 # Tomáš Pecina 2018-01-19 10:11
A ony už nefungují Zákony pro lidi?
0 # Anonymní 2018-01-19 12:30
Fungují. Zatím zdarma. Zítra nemusí. Nedá se tam např. stáhnout znění v plaintextu. Nicméně soudím, že aktuální znění právních předpisů by měl prostě poskytovat stát (a za obsah také pokud možno ručit).
0 # Anonymní 2018-01-19 12:34
Aktuální znění zákona najdete již jen ve formě složitého, prakticky téměř nepoužitelného hlavolamu, na aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ne, tam aktuální znění budete hledat marně. Jak jsem již psal, jsou tam pouze PDFkové stejnopisy sbírky zákonů - zcela nepoužitelné.
0 # Anonymní 2018-01-19 10:56
Fungují „s ručením omezeným“ (AION CS, s.r.o.) Možná jo, možná ne. Máte to vyzkoušené?
0 # Anonymní 2018-01-19 11:02
Fungují s ručením omezeným (AION CS, s.r.o.). Máte to vyzkoušené?
0 # Tomáš Pecina 2018-01-19 11:09
Ano, mám, a nesetkal jsem se s případem, že by něco měli chybně. Což se mi příkladmo u ASPI (dnes Wolters Kluwer) nejméně dvakrát stalo.
0 # Anonymní 2018-01-23 10:39
Dovoluji si odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 44/2010-103 ze dne 1.12.2010, ve kterém se NSS postavil na mojí stranu proti (témuž) Městskému státnímu zastupitelství v Praze, které rovněž mělo "problém" poskytnout mi informace (kopii usnesení) v jiné, rovněž mediálně známé kauze (napadení Kateřiny Jacques policistou Tomášem Čermákem).

V odůvodnění tohoto rozsudku NSS (zejména §§ 34, 38) výstižně napsal právní závěry, použitelné i na zprávu OLAF:

(34) ... Proto omezení práva na informace z probíhajícího trestního řízení, zejména v jeho přípravné fázi, bude spíše pravidlem než výjimkou. Přesto nelze paušálně říci, že např. poskytnutím informace
o obsahu jakéhokoliv rozhodnutí státního zástupce bude vždy ohrožen ústavně chráněný zájem. Ostatně právě projednávaný případ je toho nejlepší ukázkou – nepravomocné rozhodnutí o zastavení trestního stíhání v široce medializované kauze napadení vrcholné političky službu
konajícím policistou. Lze si jen obtížně představit, jak by vydáním informace o obsahu tohoto rozhodnutí mohl být ohrožen zájem na vyšetření činu, který v době podání žádosti plnil přední stránky denního tisku včetně všech svých detailů.

(38) ... Poskytování informací v režimu informačního zákona tedy nesmí obcházet omezení vyplývající z podstaty samotného trestního řízení. Na druhou stranu není důvodu neposkytnout informace o nepravomocném trestním rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení tam, kde takováto „naléhavá společenská potřeba“ shledána nebude, typicky v případech veřejného zájmu, kde půjde o trestné činy úředních osob ve smyslu § 127 platného trestního zákoníku, resp. veřejných činitelů ve smyslu § 89 odst. 9 starého trestního zákona. Z hlediska komparativního je třeba poznamenat, že některé zahraniční informační zákony výslovně hovoří
o informacích z trestního řízení proti úředním osobám ve zvláštních ustanoveních a vylučují jako důvod pro neposkytnutí informace z trestního řízení ochranu osobnostních práv úředních osob (srov. čl. 5 odst. 3 polského zákona o přístupu k veřejným informacím, cit. v bodě [47] níže).

Městské státní zastupitelství v Praze se však zřejmě nepoučilo, judikatura NSS ho vůbec nezajímá a dál postupuje jako "v zajetých kolejích".

Miroslav Špadrna
(žalobce ve věci rozhodované NSS pod sp. zn. 1 As 44/2010, shora)
0 # Anonymní 2018-01-23 15:49
Úředníci odmítli vyjmout Čapí hnízdo z dotací, hejtmanka je nechá vyměnit
novinky.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)