Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Tedy, přesněji řečeno, rozsudkem Městského soudu v Praze mi bylo vyhověno, ale soud nenařídil žalovanému, aby mi informace poskytl, nýbrž rozhodnutí zrušil pro domnělou nepřezkoumatelnost a zároveň dal ministerstvu návod, jak ho lépe odůvodnit. Senát: Eva Pechová, Gabriela Bašná, Milan Tauber, tj. ten vůbec nejhorší, který u tohoto soudu minimálně na správním úseku působí.

Řešena byla rovněž důležitá procesní otázka, zda mám právo seznámit se s těmi částmi správního spisu, které jsou ministerstvem vydávány za utajované. Opakovaně jsem s odkazem na ustanovení § 45 odst. 4 SŘS soudu vysvětloval, že se nemohu vyjádřit k důkazu, se kterým se nesmím seznámit, a opakovaně jsem ho žádal, aby mi nahlédnutí do spisu umožnil – marně.

Zvažuji, že proti rozsudku podám opakovanou kasační stížnost, pro chybějící výrok nařizující žalovanému poskytnutí informací, ovšem nevím, jak ji – bez znalosti obsahu listinných důkazů, které byly soudem provedeny – řádně odůvodnit.

Aktualisováno.
Kasační stížnost.

Komentáře   

0 # Anonymní 2018-02-27 21:35
Vážený pane Pecino,soud Vám přeci vyhověl, ve výroku je uvedeno, že se rozhodnutí ruší. Podávat odvolání, tedy kasační stížnost proti odůvodnění, přeci nelze
0 # Tomáš Pecina 2018-02-27 22:09
Lze, protože mi soud vyhověl jen zčásti.
0 # Anonymní 2018-02-27 22:13
Pan Pecina v tomto případě kasační stížnost podat může, neboť se domáhá jiného výroku, než soud učinil (podle § 16 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím). Podání kasační stížnosti nebrání ani skutečnost, že ve věci již jednou rozhodoval NSS, neboť ten zrušil první rozsudek MS v Praze z důvodu nedostatečného rozsahu dokazování a nezavázal soud názorem o právní otázce.
0 # Anonymní 2018-02-27 23:20
NSS přeci rozhoduje kasačním způsobem (posuzuje (ne)zákonnost), pokud je rozhodnutí správního orgánu nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů (odůvodnění), pak dle mého názoru nemůže soud vydat rozsudek s výrokem "přikazuje se", neboť by musel svým úsudkem nahradit neodůvodnění správního rozhodnutí. Ale to už se bavíme o přezkumu a nahrazení rozhodnutí správního orgánu rozhodnutím soudu, tedy správní řízení dle části páté o.s.ř.
0 # Tomáš Pecina 2018-02-27 23:22
Jenže tím, že mi odepřeli nahlédnutí do spisu, mne postavili do situace, že nevím, jestli je napadené rozhodnutí skutečně nepřezkoumatelné nebo jestli měl soud přímo vyslovit jeho nezákonnost.
0 # bflm 2018-02-28 14:42
Co se dá dělat v případech, kdy je ve spisu utajovaný materiál? Existuje na to nějaká judikatura? Nebo se s tím musíte smířit?
0 # Tomáš Pecina 2018-02-28 14:45
To stanoví zákon. Mám právo seznámit se se všemi tajnými částmi spisu, pokud se jimi provádí důkaz. Toto právo mi bylo upřeno.
0 # Anonymní 2018-02-28 17:16
Datové zprávy určené pro správní úsek Městského soudu v Praze – pracoviště Hybernská jsou však doručovány nejprve na podatelnu Městského soudu v Praze – pracoviště Slezská, kde dochází k jejich stažení a rozvozu kurýrem na správní úsek soudu.

Kristova noho!!!
0 # Tomáš Pecina 2018-02-28 17:45
Je to moje chyba: do poslední chvíle jsem se rozhodoval, jestli nebude lepší tam jít a opakovat, že když nemám přístup k důkazům, nemohu přednést ani závěrečný návrh. Podle rozsudku jsem asi udělal dobře, musel bych si připadat jako pitomec.
0 # Anonymní 2018-02-28 17:59
Tak já myslím, že neschopnost soudů pracovat s datovými schránkami asi vaše chyba nebude. (Jinak souhlasím, že účast na jednání by neměla valný smysl.) Ale mám silné nutkání se dotázat soudu, kolik datových zpráv již kurýr rozvezl ze Slezské do Hybernské a kolik tahle sranda stála. :-D

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)