Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Také máte občas pocit, že při jednání s úřadem na druhém konci jaksi nikdo není, a vy se namáháte zbytečně? Právě to se mi děje v případě ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aktuálně v čele s ministrem Fialou (který, jak zlé jazyky tvrdí, ono křeslo získal pouze díky dlouholetým projevům nekritického obdivu k Václavu Klausovi, což je ostatně jeho jediná akademická kvalifikace).

Tak například v květnu předložila plzeňská universita ministerstvu moje odvolání ve věci žádosti o informace – a nic. Zákonná lhůta pro rozhodnutí činí přitom 15 dnů (stížnost). Obdobně nejasný osud stihl i další mou stížnost, podanou začátkem června.

Budu se muset do Karmelitské zajít podívat osobně: začínám pochybovat, zda ministerstvo ještě vůbec existuje a že tam jen někdo nezapomněl vypnout software elektronické podatelny.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-09-04 07:18
Chyba může být i u university, že zatím věc nepředala nadřízenému orgánu.
0 # Tomáš Pecina 2012-09-04 07:20
To patrně ne, poslali mi kopii průvodního dopisu.
0 # Anonymní 2012-09-04 08:35
Tak to byli hodní, obyčejně si lze průvodní dopis přečíst při nahlédnutí do spisu u nadřízeného orgánu.
0 # FORTUNA 2012-09-04 08:00
Vážený pane Pecino,

vím, že toto je Váš blog a vím, že Vám někdy, snad ne pořád, lezu na nervy svými, jak říkáte, nevhodnými příspěvky. Mrzí mne to, neboť se domnívám, že máme oba velmi podobný cíl. Než svoje příspěvky omezím, abych Vás nerušil, jen toto:

Když jsem poprvé, někdy začátkem 90. let, po nějakých 20 letech v Anglii, narazil v česku na české úřady, zarazila mne jejich arogance a jak se vůči mně vymezovali jako nadřízený orgán. To jsem bral jako nějaký záhadný přežitek z doby, kdy nám KSČ tloukla pomocí svých podřízených do hlavy, že chce mír pro celý svět. Později, když mi bylo Xx vysvětleno, že úřad má vždy pravdu, zjistil jsem, že skutečně v česku je jakési vrchnostenské právo (feudální, atp.), které jinde v Evropě obecně skončilo někdy v 2.polovině 19. století (GP myslím potvrdí). Tedy, že ve věcech veřejného právo,(zajímavý pojem pro mne) o našich právech a povinnostech zásadně rozhodují orgány státní správy, SS, jak říkám.

K Vašemu zde popsanému problému, mohu-li něco doporučit:

Nechoďte do Karmelitské, ztráta času. Nedávno jsem se šel podívat do vily Františka Bílka, pak jsem se spustil do Jeleního příkopu, hradem na Loretu a dolů na Nový Svět. Krása. Měl jsem pocit, že jako Pražák mohu stále být na něco hrdý.

A Vaše stížnosti a 15 denní lhůta? No prostě SS rozhodla, pakliže se Vaší stížnosti vůbec věnuje, že zatím nerozhodne, že si tu lhůtu prodlouží a když budete opravdu otravovat, pozor! neztěžovat jim jinou práci (na to je tady myslím paragraf), tak Vám může napsat dopis, který bude o ničem. Vy jim napíšte, že je o ničem a začnete si spolu o ničem psát. Až budete mít pěkný štos papírů, který si povedete na své náklady a za který někoho z SS prostřednictvím svých daní budete platit, přestanete se v tom vyznávat. Pak se může stát, že Vám ujedou nervy a SS Vám začne vyhrožovat pokutou, nebo k Vám najednou přijde kontrola z jiné části SS.

Pokud trpíme, aby SS o našich právech a povinnostech rozhodovala, neměli bychom se vzpěčovat, když tak činí.

Zdravím, Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2012-09-04 08:34
Já po nich chtěl nájemní smlouvu k vile Miladě, za pár minut mě informovali, že prodlouží lhůtu k dodání informace, protože ji má jiný úřad, a asi do 20 dnů mi smlouvu i s dodatky poslali. Takže jsem zatím spokojen.
0 # Zuzana 2012-09-04 08:59
Také jsem podávala žádost o informace k Miladě, a to 1. 8. Dotazovala jsem se, jakým způsobem byla v minulosti zajištěna spolupráce s policií na monitorování a střežení vily a zda ministerstvo dávalo v posledních 3 letech policii v souvislosti s touto vilou nějaké pokyny, oznámení či žádosti.

Na druhý den mi přišlo vyrozumění, že prodlužují lhůtu, a to z důvodu jednání s ostatními zainteresovanými útvary MŠMT.

Další den jsem jim poděkovala za vyrozumění s tím, že žádost doplňuji a chci také vědět, zda ministerstvo uzavřelo nájemní smlouvu týkající se tohoto objektu včetně informace (pokud ano, tak chci všechny naskenované dokumenty), kdo inicioval pronájem a zda byla nabídka ze strany ministerstva někde zveřejněna.

Následně mi přišel dopis ze dne 20. 8., ke kterému byly přiloženy kopie nájemních smluv (pouze k pozemku, nikoliv k vile), ale bez uvedení výše nájemného. V dopise bylo uvedeno, že ministerstvu není nic známo o komunikaci mezi Ústavem pro vzdělávání a policií.

Tak jsem na to musela reagovat a mailem ministerstvo informovat, že:
- nebylo odpovězeno, zda ministerstvo spolupracovalo s policií
- kdo inicioval pronájem pozemků v okolí vily a zda byla nabídka na pronájem někde zveřejněna a jak a kdy
- v kopiích smluv chybí výše nájemného

Obratem mi bylo odpovězeno, že moje žádost o doplňující informace byla předána věcně příslušné skupině a bude mi odpovězeno.

ZC
0 # Zuzana 2012-09-05 23:51
A jen, abych to dopověděla, tak mi 4. 9. přišla už konečná odpověď, která mě velmi potěšila, takže na ne/činnosti MŠMT si nemohu stěžovat:

- Ze spisového materiálu předaného z ÚIV na MŠMT není patrné, zda byly dány nějaké pokyny policii. Za MŠMT Vám mohu sdělit, že MŠMT tak od 1. 1. 2012 neučinilo.
- Pronájem pozemků iniciovala firma QUAD RACING KLUB ČR.
- Ze spisového materiálu předaného z bývalého ÚIV na MŠMT není známo, zda byla nabídka na pronájem někde zveřejněna. Věcně příslušný útvar se domnívá, že je to nepravděpodobné.
- Výše nájemného za pronájem pozemků kolem "objektu Milada" činí 9 200,- Kč ročně.
0 # Anonymní 2012-09-05 06:50
Žádost o přijetí opatření proti nečinnosti + sdělení, že v případě rychlého nevyřízení bude požadováno zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle 82/1998 Sb. AHL
0 # Anonymní 2012-09-10 22:27
No a co ta akademicka a publikacni cinnost?

cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Fiala_(politolog)


Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., (* 1. září 1964 Brno) je český politolog, univerzitní profesor a politik, od 2. května 2012 ministr školství, mládeže a tělovýchovy v Nečasově kabinetu a bývalý rektor a prorektor Masarykovy univerzity v Brně

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)