Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Přiznávám, byl jsem naivní, když jsem se – a to i mediálně – domníval, že po úspěchu u Ústavního soudu postačí, když dílčí seznamy komunistických soudů, které mi budou přicházet, vždy jednou denně přepíšu na stránku kompilovaného seznamu. Půjde-li to dál tak, jak to začalo (viz aktualisované údaje na této stránce), nejméně polovina soudů žádné informace dobrovolně neposkytne, Ústavní soud-Ústavní nesoud, a to občas s odůvodněním, které svou arogancí vyráží dech.

Aktualisováno.
Další pěkný kousek mi přišel z Jihlavy:


ČR – Okresní soud v Jihlavě
587 26 Jihlava, třída Legionářů 9a

kontakt: tel. 567563207 nebo 567306895, fax 567563102, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Spr. 1261/2010
V Jihlavě dne 7. prosince 2010

pan Tomáš Pecina

Věc – žádost o informaci o členství soudců Okresního soudu v Jihlavě v KSČ k 17. listopadu 1989

Vážený pane,

mám také k dispozici Vámi inzerovaný nález Ústavního soudu ČR označený sp. zn. I.ÚS 517/10. Současně, a to v souladu s tímto nálezem (viz bod č. 175), Vám sděluji, že v lednu roku 1990 byly všem soudcům předány do vlastních rukou jejich tzv. kádrové spisy a od té doby má soud jen personální spisy soudců, které obsahují výhradně údaje související s výkonem soudcovské funkce (jmenování, platové postupy, účast na profesních školeních atd.). Žádné údaje o politické příslušnosti ve spisových materiálech založených u soudu nejsou a to ani u soudců, ani u přísedících. Vedení soudu nemá žádné zákonné oprávnění takové informace získat a disponovat s nimi, přičemž daná informace se navíc nevztahuje k působnosti okresního soudu. Konečně, jak vyplývá z výše citovaného bodu ústavního nálezu, nebyla v daném řízení otázka dispozice s s předmětným údajem zatím plnohodnotně zodpovězena.

S tímto souvisí i další neméně důležitá věc, kdy z Vašeho dotazu vyplývá určité procesní nepochopení nálezu Ústavního soudu. Tento nález v úvodu popisuje konkrétní dosavadní řízení o žádosti o poskytnutí informace o členství soudců Vrchního soudu v Olomouci v KSČ žadateli. Ten se tedy nejprve obrátil na Vrchní soud v Olomouci, který poskytnutí informace odmítl. O stížnosti proti tomuto odmítnutí rozhodlo jako nadřízený správní orgán Ministerstvo spravedlnosti ČR rovněž zamítavě. Pak následovala žaloba u Městského soudu v Praze, která byla rovněž tímto soudem rozsudkem zamítnuta. Následovala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který rozhodoval o pravomocném rozsudku Městského soudu v Praze a svým rozsudkem č.j. 3 As 10/2009-77 byla žadatelova kasační stížnost zamítnuta. A právě toto rozhodnutí (je rovněž volně k dispozici na příslušných internetových stránkách) zrušil svým nálezem Ústavní soud. Projednání žádosti se tedy znovu vrací před Nejvyšší správní soud, který v intencích ústavního nálezu znovu rozhodne. To ovšem znamená, že řízení pokračuje a zatím je nadále pravomocné, teda platné, zamítavé rozhodnutí Městského soudu v Praze, Ministerstva spravedlnosti ČR a Vrchního soudu v Olomouci. Rozhodně je mylné vykládat ústavní nález tak, že právo na informaci o členství soudců v KSČ je legitimně uplatnitelné u vedení jednotlivých soudů.

Snažil jsem se co možná nejstručněji a srozumitelně popsat aktuální stav a důvod, který mne vede věcně (odst. 1) a procesně (odst. 2) k tomu, že Vaši žádost odkládám, neboť jsou u zdejšího soudu požadovány informace, které se nevztahují k působnosti Okresního soudu v Jihlavě (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění). Přitom plně respektuji aktuální právní stav.

S pozdravem
JUDr. Vladimír Sova
předseda soudu


Srozumitelnosti nelze, pravda, nic vytknout: pan předseda mi jasně napsal, že na právní názor Ústavního soudu zvysoka kašle a bude si dál dělat, co uzná za vhodné.

Komentáře   

0 # Anonymní 2010-12-06 18:02
Tož on ten Plhal má pravdu.
Kdyby se kterýkoli zaměstnavatel dotazoval zaměstnanců na jejich politickou příslušnost, dřívější či současnou, dostal by za to od inspektorátu práce pokutu.
0 # Anonymní 2010-12-06 21:02
Tož ten Plhal samozřejmě pravdu nemá. Plhal dobře ví, že skutečnost, že dotyčný/á soudce či soudkyně byl/byla členem/členkou KSČ je zaznamenána v jejich osobních spisech. A povinnost požadovanou informaci poskytnout plyne z nálezu ÚS, který je co do nosného právního názoru pro soudy závazný. Pan Pecina zcela jednoznačně právo na poskytnutí požadované informace má a reakce Plhala a dalších fukcionářů na jeho žádosti je jedinečným příkladem arogantní justiční zvůle osob, které se snad považují za posvátné nedotnutelné nikomu neodpovědné zástupce boha na zemi a podané žádosti o inf. pokládají za urážku majestátu.A.Novák
0 # Jan Vučka 2010-12-06 23:39
Pokud se správně pamatuji, hned na začátku devadesátých let soudy předaly soudcům jejich vlastní osobní spisy. Tedy dnes tyto informace (asi?) předsedové soudů nevědí.
0 # Guy Peters 2010-12-06 23:45
Mně to arogantní nepřijde. Jen mimosní.
0 # Jiří Dvořák 2010-12-07 00:52
"Předseda soudu zaslal přípis, že s názorem Ústavního soudu nesouhlasí."

Typický postup. Vlastně přesně to, co jsem čekal, v podobě, v jaké jsem to čekal :-)
0 # Anonymní 2010-12-07 09:30
On je totiž ten nález ÚS poněkud bezzubý. Soudy jsou nyní povinny ty údaje poskytnout, pokud je ale samozřejmě mají. To, že je mají, jste tuším dovozoval pouze z nějakého novinového článku.

Pokud soudy informace nemají (protože už nedisponují historickými osobními spisy, jak uvádí J.V.), má JUDr. Plhal úplnou pravdu, že nemají možnost tyto informace jakkoliv získat. Ta jeho reakce mi nijak zvlášť arogantní nepřijde, uvádí pouze věcný argument proti materiální vykonatelnosti nálezu ÚS.

Nález má tedy samozřejmě zajímavou akademickou hodnotu. Jeho materiální vykonatelnost je však nízká, zejména pokud víc "chytrých" předsedů soudů napadne postupovat stejně... (tedy údaje získáte jen od těch vstřícných).

K.V.
0 # Anonymní 2010-12-07 11:27
Jak vlastně řeší zákon o svobodném přístupu k informacím situace, když povinný subjekt lživě uvede, že informaci nemá, ačkoli ji má?
0 # Tomáš Pecina 2010-12-07 14:27
Ad KV:

Nečetl jste pozorně, to se řeší mj. v § 173 nálezu.
0 # Anonymní 2010-12-08 22:43
To je naivní, protože po převratu všichni komunisti své osobní spisy vybrakovali, a to jak soudci, tak SZ, tj. závadné materiály odstranili
0 # Anonymní 2010-12-10 16:25
Tak. A teď by to chtělo ještě dotaz na státní zástupce a exekutory a byl by obrázek o stavu naší společnosti čitelnější :-)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)