Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Karlovy Vary

ČTK přinesla další zprávu o vývoji karlovarské informační kausy. Prý se stala chyba, když město informace poskytlo, ale zapomnělo očíslovat přílohy.

První zásadou každého píáristy je lhát věrohodně: anebo si někdo může skutečně myslet, že bych nechal městu zablokovat majetek jen pro to, že mi poslali informace neočíslované!?

Úpění týraného úřednictva se ozvalo z Karlových Varů, které, jak je čtenářům tohoto blogu jistě dobře známo, jsem kvůli neposkytnutým informacím poslal do exekuce.

"My se domníváme, že všechny informace dostal. Pan Pecina ale tvrdí, že ne všechny, ale nespecifikuje, jaké informace vlastně nedostal," řekl ČTK městský právník Tomáš Voděnka.

Jsem jiného názoru: z předmětné stížnosti je celkem jasné, že chybějí mnou odpočátku požadované protokoly státního stavebního dohledu, a co přesně má karlovarský magistrát učinit, mu vysvětlil v exekučním titulu – svém rozhodnutí – i krajský úřad.

Aktualisováno.
Podrobnější článek o případu, včetně tiskové zprávy. Po prostudování všech šesti "rund" jistě laskavý čtenář uzná, že exekuce nepřichází do Karlových Varů jako blesk s čistého nebe a proč je spojena i s určitou dávkou žadatelova lehce zlomyslného zadostiučinění.