Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jedním ze skrytých půvabů zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím po novele z r. 2006 je, že neposkytne-li povinný subjekt informace, získá žadatel relativně rychle exekuční titul, na jehož základě může "úřad" poslat do exekuce.

Dojde-li k tomu, pereniální vztah mezi občanem a úředníkem se jaksi otočí a z arogantního úředníka se stává inkoherentně blekotající osoba, pokoušející se svým nadřízeným vysvětlit, proč kvůlí její indolenci nemůže obec nakládat s nemovitým majetkem a kdo desetitisícové náklady exekutora – a advokáta oprávněného – zaplatí. Pro většinu takto postižených, řekl bych, motivační zážitek na celý zbytek úřednické kariéry.

Tento měsíc posílám do exekuce za neposkytnutí informací hned dvě veřejnoprávní korporace, obec Žďár u Mnichova Hradiště a město Karlovy Vary.

Komentáře   

0 # Jan Vaněk jr. 2008-12-18 12:48
Člověk se pořád učí: mohl byste na Iuridictum přidat heslo "rubr"?
0 # Tomáš Pecina 2008-12-18 12:51
:-) Rubr je s překlepem zapsaný zubr.

Rubrum jsem chtěl napsat už dávno, jenže stále nemám dost podkladů. Jednak neznám etymologii (psalo se to kdysi rubrum červeným inkoustem?) a není mi zcela jasné, jak je to s vícerubrikovými podáními. Budu proto muset studovat.
0 # Matúš Švanda 2008-12-18 21:58
Ten nazov je naozaj odvodeny od toho, ze sa to kedysi pisalo cervenym atramentom...

Teda aspon podla informacii profesora na hodine "uvodu do procesneho prava" na jednej z nemeckych pravnickych fakult, kde sa momentalne nachadzam... Slovo rubrum sa tu stale pouziva.
0 # Anonymní 2008-12-19 15:03
Chápu, že Vám přišla tato možnost vhod. Zajímalo by mne ale, jak přesně dojde k tomu zatažení exekutora do hry.
Vy snad na základě neuspokojení požadavku po informacích požadujete finanční náhradu, proběhne soud a je vydán exekuční výměr?

gogo
0 # Jan Vaněk jr. 2008-12-19 15:11
Já při googlení "v rubru", případně "rubrem" (neutrová koncovka mě nenapadla) narazil jen na pár zmínek ve stenozáznamech prvorepublikového parlamentu, z nichž jsem nebyl o nic moudřejší.
0 # Tomáš Pecina 2008-12-19 18:07
Ad gogo:

Po několika procesních krocích podle InfZ získáte rozhodnutí, kterým se povinnému subjektu přikazuje vaši žádost vyřídit. Podle konkrétní situaci ji vydá buď nadřízený správní orgán nebo soud.

Toto rozhodnutí, není-li splněno dobrovolně, se může stát podkladem exekuce. Exekutor povinnému subjektu zablokuje na účtu prostředky odpovídající nákladům řízení, zašle usnesení o nařízení exekuce k vyznačení poznámky v katastru nemovitostí a zároveň povinný subjekt vyzve, aby povinnost splnil a doložil mu, že tak učinil. V případě, že by snad povinný subjekt neuposlechl, ukládá mu exekutor tzv. donucovací pokuty, a to i opakovaně. Vyjma první (max. 100 000 Kč) není jejich výše omezena.
0 # Tomáš Pecina 2008-12-19 18:14
Zde je to dobře vysvětleno: de.wikipedia.org/wiki/Rubrum
0 # Tomáš Pecina 2008-12-19 18:37
A už i na Iuridictu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)