Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Zkraje něco statistiky:

Své žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ) a případné následné soudní spory systematicky eviduji od března 2006. Z celkem 63 žádostí povinný subjekt vyhověl sám nebo na příkaz nadřízeného orgánu v 28 případech, 29krát ho k tomu donutil soud, 6 případů zatím není uzavřeno (mimo jiné dva spory o seznamy komunistických soudců).

Ani jednou se zatím nestalo, že bych v soudním řízení neuspěl, třebaže to několikrát vyžadovalo celou baterii kasačních stížností a dvakrát, pokud jde o náklady řízení, i ústavní stížnost.

Dvě žádosti o informace z poslední doby, které pokládám za zajímavé:

Spor 1: Má občan právo na protokoly z požární kontroly?

Požádal jsem o kopie protokolů týkajících se plnírny LPG. Povinný subjekt, hasičský záchranný sbor, žádost odmítl, ministerstvo vnitra jako odvolací orgán moje odvolání zamítlo, takže nezbylo než ministerstvo zažalovat.

Ve sporu jde mj. o interpretaci ustanovení § 11 odst. 3 InfZ a soudní rozsudek může být v tomto směru průlomový.

Spor 2: Podléhá InfZ korespondence presidenta republiky?

Předmětem žádosti o informace je dopis presidenta Klause bývalému ministru vnitra Tomáši Hradílkovi, ve kterém Klaus vyslovuje Hradílkovi podporu proti Vladimíru Hučínovi. Iniciální korespondence není zajímavá, zajímavá je až žaloba a vyjádření protistrany, Kanceláře presidenta republiky, k ní. Na vyjádření jsem reagoval dvěma replikami: replika č. 1 a poté, co vyšla najevo nová fakta, replika č. 2.

Presidentská kancelář tvrdí, že dopis je osobní a veřejnost proto na něj nemá právo, já oponuji, že osobní dopisy president nemůže psát na hlavičkovém papíře a s uvedením své funkce. Výsledek je nejistý, senát Městského soudu 8 Ca (ano, to je ten zásadový…) slibuje dlouhé a dramatické řízení.

Že Václav Klaus a jeho spolupracovníci pohrdají právem, je známá věc – viz např. případ věčného justičního čekatele Langera. Na rozdíl od Langera se ovšem nebudu v případě soudního úspěchu rozpakovat poslat Klausův úřad do exekuce a klidně mu nechám obstavit třeba korunovační klenoty. V právním státě nejsou soudy projevem svobodomyslnosti vladaře, který jim sám není podřízen – a ostatně Václav Klaus není žádným vladařem, nýbrž jen nejvyšším státním úředníkem, veřejným služebníkem.

Komentáře   

0 # Guy Peters 2010-02-03 18:21
Tak hodně štěstí.
0 # Anonymní 2010-02-04 00:52
také přeji :-). Místo klenotů korunovačních navrhuji obstavit rovnou "klenot" korunovaný, tj. samotného prezidenta.
0 # Tomáš Pecina 2010-02-04 00:55
To bohužel nelze. V dražbě by byl neprodejný.
0 # Anonymní 2010-02-04 23:58
Osobně bojuji o spis podle správního řádu. Je celkem vtipné dostávat na obsáhle odůvodněné stížnosti jednovětné formální odpovědi typu "Nebylo shledáno žádné porušení zákona". Bohužel správní řád náležitosti vyřízení stížnosti (odůvodnění) nijak neupravuje a tudíž se jich nelze nijak dovolávat.

Nemáte čistě náhodou po ruce nějaký judikát, který by se podobným čistě účelovým a formálním zamítáním stížností zabýval?

Jan Lukeš
0 # Tomáš Pecina 2010-02-05 03:15
To nemám, a rozhodně byste se měl bránit u soudu.
0 # Anonymní 2010-02-05 08:46
To bohužel budu muset, i když z toho zrovna dvakrát nadšen nejsem.

Jan Lukeš
0 # Anonymní 2010-02-05 21:33
Pan Pecina je podivný druh kverulanta. Co vlastně chce žalobou dosáhnout - vydání textu dopisu, který má k dispozici. Textu, který nemá s výkonem pravomoci nic společného. Textu, který má zcela neúřední charakter. Je to poněkud trapné.
0 # Tomáš Pecina 2010-02-05 21:44
V době podání žaloby jsem text k disposici neměl, a pokládám ho za dosti skandální. V řízení jde už jen o princip (a o náklady).

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)