Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Zvláštní formu war of attrition, zákopové války, se mnou vede Městský soud v Praze. Ačkoli jeho právnímu názoru týkajícímu se otázky, kdo je nadřízeným orgánem předsedy okresního soudu, jde-li o žádost o informace, Nejvyšší správní soud nepřisvědčil, senát 8 Ca na něm přesto setrval a tři mé správní žaloby s identickým odůvodněním opětovně zamítl. Výsledkem jsou další tři zrušující rozsudky NSS: č. j. 4 Ans 10/2008-139, 4 Ans 11/2008-136 a 4 Ans 12/2008-96.

Zajímavá situace nastane, pokud městský soud svůj postup zopakuje i potřetí a žaloby znovu zamítne, když dospěje k závěru, že právní názor NSS je chybný a nemůže se jím při nejlepší vůli řídit. Pak budu mít na výběr mezi ústavní stížností (procesní opravné prostředky evidentně nevedou k cíli), podnětem ke kárnému řízení a návrhem na vyšetření duševního zdraví členů senátu 8 Ca.

Mimochodem, v další kasační stížnosti týkající se identického problému, kterou městský soud ze skromnosti nadřízenému soudu raději ani nepředložil, zjevně v očekávání, že se věc vyřídí plynutím času, na adresu těchto milých soudců píši: "Na místě by zřejmě bylo iniciovat takové kroky, aby byl senát 8 Ca z povinnosti respektovat rozhodovací praxi nadřízeného soudu vyňat, eventuálně aby byl Nejvyšší správní soud, který podle mínění členů tohoto senátů opakovaně rozhoduje nesprávně a jeho judikaturou se proto Městský soud v Praze nemůže řídit, rovnou zrušen." Alternativní možností by bylo najít pro členy tohoto senátu zcela jiné zaměstnání, přiměřenější jejich předpokladům a respektu k platnému právu: kupř. ve spisovně nebo při úklidu soudní budovy.

Aktualisováno.
Zdá se, že u městského soudu je tento blog bedlivě sledován, protože po třech měsících nečinnosti soud kasační stížnost objevil a zaslal výzvu k zaplacení poplatku (ač je to neuvěřitelný anachronismus, soudní poplatky z elektronicky podepsaných podání se stále musí platit kolky: papírovými, lepkavými a chuťově odpornými – to by je nemohli v tiskárně cenin aspoň ochucovat, tak jako se ochucují léky!?).

Komentáře   

0 # Anonymní 2009-01-30 18:22
Opravdu neuvěřitelné.

Mimochodem, v další kasační stížnosti týkající se identického problému, kterou městský soud ze skromnosti nadřízenému soudu raději ani nepředložil...

Není to už skoro zralé na § 158 t.z. a § 76 z.s.s.? :-)

ON
0 # Tomáš Pecina 2009-01-30 20:09
Ne. To už by bylo týrání soudců.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)