Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Statické stránky

V textech na blogu užívám některé ustálené zkratky:
ABGB = všeobecný zákoník občanský
ExŘ = exekuční řád
ObčZ = občanský zákoník
OdpŠk = zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
OSŘ = občanský soudní řád
SprŘ = správní řád
TrŘ = trestní řád
TrZ = trestní zákoník, příp. trestní zákon
Pokud potřebuji odlišit několik právních předpisů stejného označení, používám notaci s lomítkem, např. SprŘ/1967, ObčZ/1964 nebo OdpŠk/1969.

Tomáš Pecina Autorem blogu je Tomáš Pecina.

Παραγραφος byla ve staré řečtině poznámka – někdy jen typografická značka, někdy celý doplňující text – která se zapisovala vedle textu. Až mnohem později se tohoto výrazu začalo užívat pro označení odstavce (a zkracovat symbolem §, jehož původ je dodnes předmětem sporů) a ještě později – a jen v některých zemích – jako jednoho z ikonických symbolů práva.

Chápejte moje texty jako ryze subjektivní poznámky na okraj toho, co se v českém právu a okolo něj děje.

Další můj blog, věnovaný obecnějším thematům, se jmenuje Slepecká hůl, a od r. 2014 mám ještě jeden blog, nazvaný Retro, na němž jsou traktovány staré, převážně československé, osmibitové počítače.