Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V textech na blogu užívám některé ustálené zkratky:
ABGB = všeobecný zákoník občanský
ExŘ = exekuční řád
ObčZ = občanský zákoník
OdpŠk = zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
OSŘ = občanský soudní řád
SprŘ = správní řád
TrŘ = trestní řád
TrZ = trestní zákoník, příp. trestní zákon
Pokud potřebuji odlišit několik právních předpisů stejného označení, používám notaci s lomítkem, např. SprŘ/1967, ObčZ/1964 nebo OdpŠk/1969.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)