Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Domnívali jste se, že dává-li vám § 6 odst. 3 zákona o soudech a soudcích právo nahrát si jednání soudu, nemůže vám ho soudce jen tak odebrat? V tom případě doporučuji přečíst si usnesení senátu soudkyně Městského soudu v Praze soudružky Moniky Křikavové, které vás okamžite přesvědčí o opaku: český soudce smí, cokoli si zamane.

Jak zjistíme na našem systému, jde o hlavní líčení v trestní věci, kde je jedním z obžalovaných Antonín Michal, syn Martina Michala, manžela národního pokladu – a je tedy jasné, že takové jednání soudu si Jan Šinágl nemohl nechat ujít. A stejně tak je jasné, že si nenechal líbit drzost komunistické soudkyně Křikavové a proti usnesení podává ústavní stížnost.

Komentáře   

0 # Niki 2017-06-07 11:50
A není fakt problém, když se svědkové předem slovo od slova dozví, co řekli jiní svědkové?
0 # Tomáš Pecina 2017-06-07 11:57
Viz § 8 ústavní stížnosti.
0 # David Schmidt 2017-06-07 12:15
Aniž bych hájil výsledek, soud zde spatřil narušení průběhu jednání, přičemž vyložil extenzivně, že "způsob provádění zvukového záznamu zahrnuje dle názoru senátu nejen jeho zachycení v užším slova smyslu, nýbrž i jeho následné použití pořizovatelem." To by možná mohlo někdy platit, problém je, že si tak nemůže domýšlet v zásadě podle obličeje (nebo se dává občanský průkaz?) a bez možnosti uvést na pravou míru případné nesprávné domněnky soudu.
0 # Anonymní 2017-06-07 11:52
A není problém, že byl aplikován trestní řád, přičemž asi šlo o občanskoprávní řízení?
0 # Anonymní 2017-06-07 11:56
Aha, asi nešlo. Já tak usoudil podle toho Michala.
0 # Anonymní 2017-06-07 13:00
Aby to nedopadlo tak, že je ústavní stížnost nepřípustná, neboť usnesení vydal podle § 203 odst. 1 tr. ř. předseda senátu, a nebyla vyčerpána žádost, aby rozhodl senát podle § 203 odst. 3 t. ř. alinea prima.

Ste Sta
0 # Tomáš Pecina 2017-06-07 13:26
Ta vyčerpána arci byla.
0 # Anonymní 2017-06-07 13:02
Prostě zase soudružka přistoupila k problému stranicky. Copak už nechápete, že zákon je to zcela poslední co super zajištěnu a zlatem ověšenou soudkyni zajímá? Vždyť ona má ten komunismus, o kterém se učila a pro který ji srdce plálo, ve svém každodenním praktickém životě. Tak už to konečně pochopte a nechte jejího stranického soudruha Rychetského v klidu užívat výsad moudrého ústavního čuníka. Stačilo aby byla Vaše rodina v partaji, věrně sloužila, a mohl jste se mít také tak dobře. :-) :-) :-)
0 # Anonymní 2017-06-07 13:46
Naštěstí jsou i tací, kteří se při vědomí konečnosti a nicotnosti života nechovají jako dobytek. Ale dobytku bylo, je a bude více, o tom žádná!
0 # Tomáš Pecina 2017-06-08 13:32
Poznávaje blíž a blíž místní justici, stále více se mi příčí takové paušální a neuctivé zmínky o dobytku.
0 # Anonymní 2017-06-07 14:23
Nahrát skrytě a pak soudružce poslat.

J.K.
0 # Anonymní 2017-06-07 16:01
„... není zákonný prostředek, kterým by mu bylo možno zakázat zveřejnění zvukových záznamů ...“ Když Š pošle na soudní jednání kámoše s nahrávajícím telefonem v kapse, bude usnesení naplněno a problém zůstane. Nebo když omylem Š sám zapomene vypnout nahrávání u telefonu svého, nebo mu někdo jiný takový telefon dá do kapsy, apod. Proč soud nenařkne všechny nepohodlné osoby z rušení jednání a nenechá je vyvléct násilím justiční stráží, jak se to dělá běžně?
0 # Anonymní 2017-06-07 18:53
Běžně??? Omg:-)
0 # Anonymní 2017-06-07 20:36
Běžně snad jen v případě popletů ze sekty p. Fialy.
0 # Anonymní 2017-06-07 19:02
Pane Pecino a co ústavní stížnost zmůže? Aby po letech v lepším případě bylo konstatováno, že nějakej soud nesprávně vyložil zákon? Jsou situace, kdy jediným řešením je chytit za ucho, vyhodit před před dveře soudu a sebrat klíče. Podal bych návrh na okamžité zahájení kárného řízení - ale teď mají až do vyřešení ÚS bezva záminku nic nezahajovat.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-07 19:23
Blahopřeji, získáváte cenu pojmenovanou po Jiřím Fialovi Justiční blb I. stupně.
0 # Anonymní 2017-06-08 09:49
To spíš TP má problém, když připouští existenci segmentu justice, který nerespektuje ani základní pravidla, a přesto chce takové případy řešit nástroji práva. V justici fungují nepochybně i všelijací magoři, šmejdi, zločinci, atd. Vymýšlet v některých případech složité právní konstrukce a mudrovat o opravných prostředcích je prostě blbost. JF není právník a dělá něco jiného než TP. Co dělá, je třeba dělat také. Jestli to někdo umí líp, ať to ukáže.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-08 10:56
Již z prvého letmého náhledu je zřejmé, že kritisovat J. Šinágla, že podal ústavní stížnost namísto toho, aby soudkyni fysicky napadl, může jen osoba nadaná nejvyšším stupněm inteligence a rozhledu.
0 # Anonymní 2017-06-08 11:34
Ale no tak fuj, mlátit soudružku soudkyni, proč hned tak zhurta? Pro začátek stačilo přece ukrást spis a vyskočit oknem. :-)
0 # Anonymní 2017-06-08 13:28
Zákaz pořízení záznamu problém neřeší, píšu v 16:01. Stížnost proti němu je v principu ok, ale v tom konkrétním řízení nic nezmění. Zbytek příspěvku je sarkasmus. Anonyma z 19:02 jsem nezmínil, komentoval jsem justičního blba. TP smíchal dva různé příspěvky od dvou různých autorů. Vyšla mu z toho blbost a za jejího autora považuje mylně kohosi jiného, než sebe. Uzná svůj omyl?
0 # Tomáš Pecina 2017-06-08 13:31
Neuzná. Nedomníval se, že by ty dva texty byly od téhož autora.
0 # Anonymní 2017-06-08 13:56
Nikdo nenavrhoval, aby Š soudkyni fyzicky napadl. TP si přečetl: „jediným řešením je chytit za ucho, vyhodit před před dveře soudu a sebrat klíče.“ Že to má udělat pan Š tam prostě napsáno není, to jste si vymyslel.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-09 00:55
Pokud to bylo míněno obrazně, pak konstatuji, že z dikce příspěvku to zřejmé není, zejména s ohledem na předchozí povzdech, že ústavní stížnost nezmůže nic, a tedy, presumptivně, že se na to "musí jinak".
0 # Anonymní 2017-06-07 19:52
Policisté se už s nahráváním během výkonu služby vypúořádali dávno: "Odložte ten telefon, protože ho vyhodnocuji jako zbraň".
0 # Anonymní 2017-06-08 17:38
Nu, to snad ani tolik nevadí? Když je ten pokyn nahraný....V podstatě si sám na sebe takový policista obstará důkaz o nezákonném a svévolném postupu?
0 # Tomáš Marný 2017-06-07 21:40
Inu, když se chce ... :-D
Ale je to důvod, proč mám výhrady vůči testu proporcionality (v podání, v jakém se dnes praktikuje): díky šikovnému použití testu proporcionality už nebude spolehnutí na žádné právo, které by mi dal zákon.
Zákon jednoznačně a bez jakýchkoli omezujících podmínek říká "budiž X"? To je jedno - vždy se dá říci, že to vlastně zákonodárce tak nemyslel, protože test proporcionality! Na co bude potom spolehnutí, jako že to doopravdy platí? Na nic!
Nemyslím si, že původním smyslem testu proporcionality bylo absolutní rozvolnění práva a negace jakýchkoli záruk.
0 # Anonymní 2017-06-07 21:59
Blahopřeji, získáváte cenu pojmenovanou po Jiřím Fialovi Justiční blb I. stupně.
Děkuji. Předávání bude veřejné nebo mi ji pošlete poštou? To by se mi mohly přihodit i horší věci. Třeba že bych legitimizoval ústav Rychetský a soudruzi.
0 # Anonymní 2017-06-07 23:17
Zajímavé, že proces s "vítkovskými žháři" vysílala v přímém přenosu televize a soud v tom žádný problém nespatřoval...

-es-
0 # Anonymní 2017-06-08 13:12
"Jsou situace, kdy jediným řešením je chytit za ucho, vyhodit před před dveře soudu a sebrat klíče."
Já jsem ale nenavrhoval, že by tuto akci měl hned na místě provést pan Šinágl. Spíš jsem měl na mysli, že po zjištění takovéhoto jednání by měl neprodleně reagovat ministr spravedlnosti. S tím fyzickým vyvedením to byla trochu nadsázka, ale jak jinak rozlišit "sporný právní názor" od naprostého popření práva? Samozřejmě je třeba postupovat podle práva, tj. kárnou žalobou, ale také by mělo být jasné, že jde o úplně jiný typ provinění než třeba nějaké průtahy. Nakonec třeba taková degradace je právní proces, ale to stržení výložek před nastoupeným praporem má neoddiskutovatelnou symboliku a výchovný účinek.
Mimochodem, bezprostřední účast při trestném činu dává každému občanovi právo trestný čin překazit a pachatele zadržet. O tom, že soudce nemůže být pachatelem bezprostředně přistiženým při činu jsem v ústavě nic nečetl.
0 # Sekal 2017-06-11 22:23
Pane Pecino, ačkoli v ústavní rovině s Vámi souhlasím, jsem si jist, že se naprosto mýlíte v pohnutkách soudkyně Moniky Křikavové. Z uvedeného přímo vyplývá, že si je problematičnosti situace dobře vědoma, přičemž byla postavena před volbu dvou zel - buď porušit ústavní práva pana Šinágla, nebo pravidla trestního procesu. Je zcela jisté, že by obhajoba nahrávání použila jako nástroj při odvolání atd. a domáhala by se zneplatnění výpovědi svědků s tím, že byl porušen trestní řád.
Nevím nakolik je tato obava důvodná, ale víte sám, že vyšší soudy často rozhodují dosti překvapivě. Jsem si prakticky jist, že k tomuto nezvyklému kroku přikročila vedena pohnutkami zcela nekomunistickými, ba naopak - kdyby opravdu měla komunistické manýry, jak píšete, pouze to zaznamená do protokolu. Dala si však práci navíc, aby Vám, resp. panu Šináglovi vytvořila podklad k ústavní stížnosti v co nejlepší podobě, kde by argumentace byla jasná a US se měl ve svém rozhodování oč opřít. Toto rozhodnutí totiž zcela jistě bude precedentem pro mnoho dalších případů, takže není divu, že chce, aby o tom rozhodl US. Rozumím i tomu, proč si vybrala právě tuto variantu - vede k US rovnou, bez dalšího a je zde silný předpoklad, že stížnost bude podána. Druhá varianta by se táhla napříč celým trestním řízením, tedy všemi jeho instancemi a nadto by nesla riziko, že případ skončí na vadách v procesním řízení.
Jsem si tedy zcela jist, že jí křivdíte a také, že má stejný zájem na vyřešení této situace nálezem US jako Vy.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-12 04:41
Kdyby to tak bylo, nevysvětlíte Křikavové výpady proti "neethickému" jednání Šinágla. Kdepak: ta bolševická kreatura ho nenávidí do morku kostí a využívá každou příležitost k tomu, aby mu uškodila.
0 # Sekal 2017-06-12 18:46
Nemohu samozřejmě vyloučit, že jí nějak vadí :-)
Ale zatím bych spíš řekl, že má strach, aby z toho jeho vyvěšování neměla nějaký problém. Soudci jsou na problémy hákliví :-)
Popravdě mi není jasné, jak by mu tímhle mohla uškodit.
0 # Anonymní 2017-06-17 19:09
Vysírače Šinágla není těžké nemít rád. Provokuje, kudy chodí, a zde by navíc mohl právě svým chováním neřízené střely ohrozit i trestní řízení. Na hrubý pytel hrubá záplata.
0 # Anonymní 2017-06-12 14:20
Předsedkyně senátu Olga Smrčková zakázala novinářům pořizovat zvukové i obrazové materiály. „A to z důvodu zajištění bezpečnosti jednání,“ řekla.
novinky.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)