Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Někdo ukradl kolo. Tedy e-kolo, což, jak jsem vyrozuměl, není kolo, které by se dalo stáhnout z Internetu, poslat e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích, ale kolo fysické, a patrně i docela drahé. Prodejce, u vědomí, že pravděpodobnost úspěšného vyšetření incidentu Policií České republiky leží v kdesi neurčité oblasti mezi jedním promile a pravděpodobností, že v okruhu 10 světelných let od nás vybuchne v příští mikrosekundě supernova, vystavil z kamery získanou fotografii pachatele na Facebooku, načež onen byl díky této svépomoci dopaden. Zároveň s tím byl arci dopaden i pachatel deliktu vyplývajícího ze zákona o ochraně osobních údajů, a od nejzbytečnějšího a nejškodlivějšího úřadu v této zemi, Úřadu pro ochranu osobních údajů, dostal pokutu ve výši pěti tisíc korun.

Proti tomu se prodejce bránil, a v prvním stupni, u Městského soudu v Praze, před nejlepším tamním senátem 11 A, i ubránil. Radost arci netrvala dlouho. Žalovaný úřad podal kasační stížnost, již dostal k projednání momentálně patrně nejhorší senát Nejvyššího správního soudu 3 As ve složení Jaroslav Vlašín, Radovan Havelec a Jan Vyklický. Ten nyní v chatrně odůvodněném rozsudku dal plně za pravdu Úřadu pro ochranu osobních údajů a judikoval, že:

…za této situace není dán žádný prostor pro test proporcionality tak, jak ho provedl Městský soud v Praze. Za dané situace totiž k žádnému konfliktu mezi právem na ochranu majetku žalobce a právem na ochranu osobních údajů třetích osob nedochází a testem proporcionality není co poměřovat. Zákon sám totiž stanoví, kudy vedou hranice mezi právem na ochranu majetku na straně jedné a právem na ochranu osobních údajů na straně druhé.

S tím v žádném případě nesouhlasíme. Delikvent (míněna společnost, nikoli pachatel krádeže, ten je, nezapomínejme, v daném řízení poškozeným!) si byl vědom, že úspěšnost policie při vyšetřování trestné činnosti tohoto druhu je tak žalostná, že se právem uchýlil k sebeobraně, jíž nevykročil nad její přípustnou hranici, jak je dnes zakotveno mj. v ustanovení § 14 odst. 1 ObčZ, totiž že každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. Nebo vůbec, dodejme, argumentujíce korektně a minori a maius.

Újmu způsobená zostuzenému zloději je proto potřebné poměřovat s újmou způsobenou prodejci tím, že krádež zůstane nevyšetřena, a v tomto testu proporcionality nebude mít zloděj navrch.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-06-14 17:46
Jezdili po republice a kradli. Recidivisté sebrali zboží za statisíce
jihlava.idnes.cz/.../...
0 # Anonymní 2016-06-14 21:12
A ten předchozí rozsudek Měst. soudu v Praze je kde?

PV
0 # Tomáš Pecina 2016-06-14 22:19
V databasi NSS není. Mohu o něj požádat Jakuba Ditricha, ale řekl bych, že už není moc relevantní.
0 # Anonymní 2016-06-14 23:50
Ale no tak. Takový matador a neví, kde má hledat judikaturu uoou? :-) www.uoou.cz/mestsky-soud-v-praze/ds-2856/p1=2856
0 # Tomáš Pecina 2016-06-15 00:25
Díky!
0 # Anonymní 2016-06-14 21:20
...nejzbytečnějšího a nejškodlivějšího úřadu v této zemi, Úřadu pro ochranu osobních údajů...

Jak to myslíte? Zrovna tento? Co vám dá akorát 5 tis. pokutu? :-o

PV
0 # Anonymní 2016-06-15 00:00
Tentokrát nemohu zcela jednoznačně souhlasit s kritikou NSS. To rozhodnutí směřuje dle mého k tomu, aby nemohl být kdokoli označen za pachatele dříve, dokud tak nebude určeno soudem (nebo správním orgánem. Doba se nám posunula a zveřejnění takového údaje na sociálních sítích nebo jinde na internetu je způsobilé dehonestovat člověka na celý život, a to i v případě, ukáže-li se opak. Přirovnal bych to k vypálení cejchu či useknutí ruky. Na rozdíl od zveřejnění na "síti" bylo však takové ocejchování podmíněno nějakým rozhodnutím autoritativního orgánu. Mám za to, že tady nelze aplikovat metodu "oni by mi stejně nepomohli, tak vezmu právo do svých rukou". To je strčená noha do přivřených dveří. Jednou by se to mohlo vymstít. Stále ještě (možná naivně) věřím v užitečnost společenské smlouvy.
0 # Tomáš Pecina 2016-06-15 00:30
I vy arci aplikujete test proporcionality, o kterém NSS tvrdí, že ve věci nemá místo, protože "v zákoně je to přece jasně řečeno".

Jestliže by byl za pachatele označen ten, kdo kolo neukradl, měl by možnost domoci se nápravy pořadem práva občanského. Ale to je velmi hypothetická možnost, zde kamerový záznam usvědčoval skutečného pachatele.

Je-li policie neschopná plnit své úkoly (a soustředí se místo toho např. na potlačování politické oposice), je svépomoc tohoto druhu přípustná.
0 # Anonymní 2016-06-15 01:33
....Zákon sám totiž stanoví, kudy vedou hranice mezi právem na ochranu majetku na straně jedné a právem na ochranu osobních údajů na straně druhé.....

Ochrana osobnich udaju ma byt v tomto pripade podrizena pravu na ochranu majetku, jakozto zakladni obcanske pravo. Jakmile se nekdo ocitne na me pude, na mem pozemku, pozvan ci nepozvan, tim schvaluje ma narizeni a take me pravni zodpovednosti. Jinymi slovy, jestlize nekdo prichazi na muj pozemek, do meho domu, pak se dobrovolne vystavuje me soudnosti.. Paklize se citim ohrozena na zivote a majetku, mam pravo se branit nejen zbrani, ale i jinymi prostredky. Co kdyz ten zlodej kola prijde znova a bude vice agresivni ?
Primarni pricina filmovani zlodeje je to, ze vnikl do prostoru, ve kterem byl protizakonne a tim se sam dobrovolne vystavil nasledkum. V cizim dome ztratil pravo na ochranu osobnich udaju.

0 # Anonymní 2016-06-15 14:23
Ne ne. Já neaplikuji test proporcionality, já zcela vylučuji možnost zveřejnit osobní údaje kohokoliv ještě před tím, než bylo autoritativně rozhodnuto o vině. Obranu prostřednictvím civilní žaloby považuji za nedostatečnou, neboť takovou žalobou se sice mohu domoci satisfakce, ale nikoliv již restituce. Co jednou bylo vypuštěno, nelze již plnohodnotně vzít zpět. Nelze také pominout, že takovým zásahem jsou postiženy i osoby blízké, které jsou mnohdy věku dětského. Argument neschopné policie by měl být použit asi jiným způsobem a jinak než v otázkách osobnostních práv.
0 # Anonymní 2016-06-15 14:25
K Anonymní 15. června 2016 0:00

Tady ale nejde o to, že by byl veřejně ostouzen ubohý nevinný podezřelý. V případech kdy bude nepodloženě ostouzen někdo, kdo se daného činu nedopustil, pak samozřejmě právo na ochranu osobních údajů stojí daleko výše nad "právem" na veřejné označení někoho nevinného za zloděje. V takových případech ať je zveřejňovatel řádně oflastrován a zavázán k úhradě způsobené újmy.

V daném případě ale o takovou situaci nešlo. V daném případě mělo být skutečně váženo právo na soukromí zloděje s vlastnickým právem poškozeného a jeho právem na ochranu jeho práv. Vámi zastávaný závěr je hoden spíše psychiatrického zkoumání. Jednoduše řečeno, tady není moc o čem diskutovat.

Richard
0 # Tomáš Pecina 2016-06-15 15:04
neboť takovou žalobou se sice mohu domoci satisfakce, ale nikoliv již restituce

Pokutou od ÚOOÚ dosáhnete satisfakce (slabé) a nejvýš prevence, takže toto není argument. Nepachatel nebo nadměrně zostuzený pachatel by se stejně musel soudit.
0 # Anonymní 2016-06-15 17:12
Ad Richard - s takovými jako Vy věru ani nehodlám diskutovat a nedejbože suplovat zanedbané slušné vychování.

Na margo věci - vy pořád presumujete, že to byl zloděj. V okamžiku zveřejnění to zloděj nebyl, to bylo judikováno až později. Čili to vaše právo na ochranu osobních údajů je bezzubé. Je to stejné, jako bych vás teď dehonestoval včetně vašich osobních údajů. Samozřejmě právo na ochranu máte, ale tato dehonestace již bude trvale "žít" na síti i mezi lidem a může vám velmi ublížit např. při přijímání do zaměstnání, vašim dětem ve školním kolektivu atd. Nebo si myslíte, že HR neprojíždějí internet? A myslíte, že vám pak řeknou, že jste neprošel výběrovkou proto, že byla na sítí dohledatelná informace o obvinění z nějakého protiprávního jednání nebo morálního pochybení?

Ad TP: Ale sankce ze strany UOOU přeci nemá satisfakční charakter, ale čistě prevenční. A na to jsem poukazoval. Pokud bude hrozit sankce, pak se dá předpokládat, že se takové jednání omezí (ne vyloučí).
0 # Tomáš Pecina 2016-06-15 17:30
U sankce není příliš podstatné, zda je soukromoprávní nebo veřejněprávní.

Termínem "zloděj" lze označit nejen toho, kdo byl pravomocně uznán vinným z krádeže, ale i toho, kdo se jednání naplňujícího znaky krádeže dopustil. V kontextu té zprávy na FB muselo být zcela zřejmé, že (váš) zloděj to zatím není, anžto zatím není ani vypátrán, natož odsouzen.
0 # Anonymní 2016-06-15 18:52
K Anonymní15. června 2016 17:12

Copak Vy nechápete, že soudním upřením práva zveřejnit fotku někoho, kdo mi ukradl kolo, taky nezabráníte tomu, aby někdo veřejně dehonestoval nevinného člověka? Dojde pouze k nespravedlivému potrestání člověka, který byl poškozen zlodějem.

A Váš neuvěřitelně formalistický názor, že člověk, který mi ukradl kolo, je zlodějem až v okamžiku, kdy ho soud pravomocně odsoudí je jednoduše neobhajitelný. Navíc se tady trošku zacyklíme, protože pokud policie bez pomoci zveřejnění podoby pachatele nenajde, ochrana osobních údajů zloděje bude jen absurdně bránit jeho dopadení. Jak říkám, Vaše názory jsou totálně mimo jakékoliv rozumné vnímání spravedlnosti a zcela neopodstatněně a doslova ZVRÁCENĚ straní zlodějům. Proto ta moje zmínka o oboru psychiatrie byla zcela namístě.

Richard
0 # Anonymní 2016-06-15 18:57
Anonymní15. června 2016 14:23

Budete zcela vylučovat právo na ochranu osobních údajů i v případě na kameru zaznamenaných teroristů, kteří zabijí svým činem stovky nevinných lidí? Také budete odmítat princip proporcionality s tím, že je čárá v zákoně již nalajnována? Budete tvrdě chránit jejich právo na soukromí? Doufám, že Vám konečně dochází, jak absurdní názory zastáváte.

Richard
0 # Anonymní 2016-06-15 19:55
ad Richard - vidíte, že už jste skoro blízko. Ještě chvilku. Policie nemá co získávat fotografii z Facebooku, ale od poškozeného (či jiné osoby), pokud jimi disponuje. To rozhodnutí NSS neříká, že je záznam protiprávní, ale že měl odevzdat záznam policii a je contra legem vzít spravedlnost do svých rukou Vnímání spravedlnosti si prosím ponechejte na jinou diskuzi, jsem z generace, která ještě ve jménu spravedlnosti zažila nepěkné věci. Ono obecně to s Vaším vnímáním (minimálně psaného textu) asi nebude moc valné, pokud se domníváte, že straním zlodějům. Ale už asi stačilo. Nějak nemám potřebu přesvědčovat o výhodách presumpce neviny a nebezpečnosti lynče.
0 # Anonymní 2016-06-15 20:03
Ad TP - Já Vám rozumím, jak to myslíte. Ale problém u soukromoprávní sankce je, že vyjma omezené "výchovné" funkce spočívá její omezení v povinnosti vydat nemalý obnos za soudní řízení. U veřejnoprávní sankce to je bezplatně, respektive se jedná o jisté předplacení ochrany (v rámci daní) na základě společenské smlouvy. Funguje to i u jiných záležitostí.
Připustíme-li, že zloděj je ten, koho určím já (neboť jsem tak zcela nepochybně objektivně bez emocí a s patřičným náhledem seznal), pak se ocitám na velmi tenkém ledě. Pořád se tady bavíme o zloději, ale škála deliktů je pestrá a nemusí zahrnovat jen zloděje. Tedy je asi vhodnější vše posuzovat obecněji.
0 # Anonymní 2016-06-15 20:20
ale že měl odevzdat záznam policii a je contra legem vzít spravedlnost do svých rukou

Vážený pane, několik historek ze života. PČR jsem odevzdal krom fotek taky URL s průběžně vyznačenými GPS souřadnicemi a mapou, kde se nachází můj ukradený mobil. Víte co vypátrali? Ano, správně - to velké hnědé mazlavé. Koukali na mě, jak když spadnu z Marsu. Když jsem si telefon vrátil sám a šel jim sdělit, ať ten IMEI zase odblokují, tak mi sdělili, že se ještě ani neobtěžovali s tím zablokováním.

4x mi ukradli kolo. Pachatele nenalezli ani jednou. Opakovaně vykradené auto - pachatel rovněž nenalezen (na parkovišti je kamer hned několik). Cikánské kapsářky v metru, několikrát samozřejmě pachatel nenalezen (kamery tam jsou všude).

Takže až mi zase něco ukradnou a budu mít možnost získat svůj majetek zpět pomocí zveřejnění fotek nebo videozáznamu pachatele, tak to rozhodně udělám, protože - jak již bylo v blogpostu konstatováno - "každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě (nebo vůbec)." S firmou P&Ch už ztrácet čas fakt nehodlám; jejich úspěšnost je v mém případě NULA.

P.S. Pachatel trestné činnosti v normální společnosti holt nemůže mít víc práv než okradený, bez ohledu na názor soudruha Vlašína nebo politických trafikantů na ÚOOÚ.
0 # Anonymní 2016-06-15 20:37
Jen by me zajimalo, jakkoliv s vami souhlasim ve vasem P.S., jak by jste se tvaril, vase rodina, deti, manzelka, kdyby mel nekdo pocit, ze jste pachatel a uverejnil vas oblicej/zaznam atd. na soc.sitich.
Jestli by jste mel stejne jasno, jako mate ve vasem prispevku. Neco mi rika, ze nikoliv...
Neocon
0 # Leo Tydlitát 2016-06-15 20:44
Ne každý je tak vztahovačný jako ti, pro něž platí „podle sebe soudím tebe“.
0 # Anonymní 2016-06-15 20:44
Jak již bylo řečeno - záležitost je nutné řešit žalobou na ochranu osobnosti, ne pokutováním přes zbytečný úřad a moudry typu "na chytání pachatelů tady máme policii", případně "ale ono přece platí presumpce neviny a ta společenská smlouva" - ksakru jaká společenská smlouva? Že se nechám donekonečna okrádat, aby náhodou chudáku zloději nebylo ublíženo na jeho dobré zlodějské pověsti? No to je výborné. Jestli tady PČR chce mít monopol, tak ať mi zaplatí škodu, když pachatele nenajde. Aha, to by taky nešlo. Nojo no, tak to pak holt zbývá už jen ta svépomoc.
0 # Anonymní 2016-06-15 21:05
Podstata věci je, aby ten "chudák zloděj" byl opravdu ten zloděj. Ale co, "když se kácí les, létají třísky" - to je citace Lenina :-)
0 # Anonymní 2016-06-15 21:19
Ad anonym 20:20 - Jasně. Souřadnice ukradeného telefonu přesně a objektivně určí, že ten, kdo má ten telefon v držení je zloděj. Aha. Tak to jo. Takže když si náhodou koupíte nějakou kradenou věc (třeba kolo), tak mohu dát vaše osobní údaje na Facebook a označit Vás za zloděje. Anebo rovnou useknout ruku. Na co policie a soud. Že ano ....
0 # Anonymní 2016-06-15 21:34
Když si "náhodou" od bezdomovce koupíte za 500 kolo v hodnotě desítek tisíc, nebo za dvě stě desetitisícový mobil, tak budete holt asi přinejmenším sprostý podezřelý, co se týče trestného činu podílnictví. Ale vidím, že to máte výborně nacvičeno, ten cikán to říkal úplně stejně, on ten mobil jen koupil za tři sta na nádraží od někoho, kdo neměl na vlak. A že prý si ho od něj můžu odkoupit zpátky. Za pět set. :-))))
0 # Anonymní 2016-06-15 21:57
Jo. Nesouhlasím s vámi, tak jsem taky zloděj. Ještě moji fotku na Facebook. Ta sebestřednost je fascinující. Děkuji zdvořile za poučnou reflexi. Jen mě utvrdila v tom, že to rozhodnutí je opravdu v pořádku.
0 # Anonymní 2016-06-15 22:15
Takže když koupím kolo v hodnotě deset tisíc za osm tisíc, nebo ho koupím od občana s "nějakým" bydlištěm, v bazaru, na inzerát atd. tak je již vše v pořádku a již upustíte od zveřejnění mé osoby jako zloděje, protože jste schopen sám vše objektivně posoudit ještě před tím, než se o způsobu nabytí vůbec dozvíte. V tom případě vůbec nevím, co jste mi chtěl sdělit a kam ta argumentační linka směřovala. Nějak tam nevidím logickou konzistenci. Nechci se zde bavit o schopnosti či neschopnosti policie. To bychom mohli skončit někde u Bílé Hory.
0 # Anonymní 2016-06-15 22:32
Nechci se zde bavit o schopnosti či neschopnosti policie.

Ano, tak pokud se nechcete bavit o základním zákonném předpokladu právem dovolené svépomoci, tak je další debata skutečně zcela zbytečná. To si můžete jít akorát zanotovat se soudruhem Vlašínem, určitě si budete rozumět.
0 # Anonymní 2016-06-15 23:34
Tak prosím - můžete mi ty zákonné předpoklady uvést (ale dle zákona, nikoli dle vašeho přání? Já se domnívám, že zde zákonné předpoklady splněny nebyly. Pokud by chtěl zloděje zadržet při útěku s kolem, prosím. Ale takto je to exces či spíše svémoc.
0 # Anonymní 2016-06-15 23:38
Člověče, vždyť jsou napsány v článku (je to doslovná citace OZ). Vnímání obsahu sdělení asi nebude vaší silnou stránkou.
0 # Anonymní 2016-06-15 23:51
Jó, tak to je ten problém. Vy ta slova jen čtete, ale význam uniká ... Zkuste komentář. Třeba Švestku. Nebo nějakou mon ografii na toto téma. To si tu svépomoc vysvětlujete účelově extenzivně.
0 # Anonymní 2016-06-16 00:06
Jasně, zkusíme monografii, třeba od soudruha Vlašína, to mi určitě majetek vrátí a odvrátí nás to od zpozdilého výkladu, že je nesmysl trpně čekat na pomoc nefunkční policie, která mi pravidelně po měsíci pošle vyrozumění o odložení věci podle § 159a TŘ.

Tímto děkuji za cenné rady předsedovi spolku na ochranu dobré pověsti zlodějů a tuto marnou diskusi z mé strany končím.
0 # Anonymní 2016-06-16 00:23
14% vsech aut v CR v provozu, maji pozmeneny VIN, tedy papiry sedi, ale vozidlo bylo puvodne odcizeno. Cca 750 aut je rocne PCR zabaveno majitelum, kteri v 90% nemaji tucha, ze to auto, co si koupili loni na inzerat, v bazaru, radne prihlasene, je kradene.
Mozna v nem jezdi vase stara, mozna vy-jak by se vam libilo, kdyby si nejaky chytrak to auto nasel, a misto toho, aby to resil tak jak ma, natacel vasi manzelku, jak autem jezdi, kde bydli a oznacil ji za zlodeje? S logikou-jezdi kradenym autem, tak je to zlodej, a zaslouzi si to.

Neocon
0 # Tomáš Pecina 2016-06-16 01:06
To není dobré srovnání, Neocone, protože tady zloděje natočili přímo při krádeži a vystavili poté jeho fotografii se žádostí o pomoc při identifikaci. Nebyl to žádný nevinný bazarem podvedený kupující.
0 # Anonymní 2016-06-16 01:08
Ne, ne-v tomto konkretnim pripade jiste nemam namitek. Reagoval jsem spise na to, jak zase mnozi/"ulice" vidi vsechno cernobile...
0 # Tomáš Pecina 2016-06-16 01:15
Zkuste komentář. Třeba Švestku.

Ten není použitelný, protože nový ObčZ formuloval přípustnost svépomoci záměrně šířeji než starý. Z obdobných důvodů není uplatnitelný např. ani judikát NSS č. j. 7 As 17/2007-64.

Tato situace je zcela jistě hard case, a simplistické tvrzení NSS, že není vůbec potřebné provádět test proporcionality, svědčí o kvalitě těch soudců.
0 # Anonymní 2016-06-16 07:58
Píšou, ale že to je aktuální komentář právě k NOZu... Myslíte, že ten není použitelný?

Cena je docela vysoká :( Tak by to mělo být asi kvalitní ne?

obchod.wolterskluwer.cz/.../...

PV
0 # Tomáš Pecina 2016-06-16 08:24
Máte-li na mysli tento (nebo kterýkoli k novému ObčZ), ten je stěží použitelný, jestliže se příslušná úprava podstatně změnila a není k tomu ještě judikatura (z té k § 6 ObčZ/1964 se nedá aplikovat prakticky nic). Bez relevantní judikatury jsou, podle mé zkušenosti, veškeré komentáře, bez ohledu na cenu, pábením starců.
0 # Anonymní 2016-06-16 10:00
K Anonymní15. června 2016 19:55

V daném případě ale nejde o braní spravedlnosti do vlastních rukou ani o žádné linčování. Jde pouze o účinný způsob, jak identifikovat pachatele trestné činnosti. Lze si jen stěží představit, že by policie naložila s těmi fotografiemi efektivněji, než to udělal poškozený. Ostatně jsem přesvědčen, že poškozený policii záznam předal. Jednoduše obhajujete zloděje. Když někdo bude zveřejňovat cizí osobní údaje neopodstatněně, ať je potrestán. Když k tomu ale má velmi relevantní důvod, nevidím důvod proč jeho jednání postihovat. Uvedu Vám další absurditu, která plyne z Vašeho názoru. Když někdo bez svolení nezvěstné blízké osoby zveřejní její podobu za účelem co největší šance o jejího nalezení, pak bude jistě absurdní postihovat toto jako neoprávněné nakládání s osobními údaji.

Celá naše pře je v podstatě jednoduchá. Vy tvrdíte, že ochrana osobních údajů stojí za všech okolností nad jinými hodnotami. Já tvrdím, že je třeba rozlišovat podle konkrétního případu. To je jádro naší pře.

Richard
0 # Anonymní 2016-06-16 10:08
K Anonymní15. června 2016 17:12

Co je špatného na tom, že se oddělení HR dozví z internetu, že daný uchazeč je zlodějem kol?

K té Vaší tezi o preventivním působení pokut. Ta samozřejmě existuje. Každý kdo bezdůvodně dehonestuje nějakou osobu dostane pokutu a všichni to budou vědět. V daném případě ale nešlo o protiprávní dehonestaci za kterou by měla být uložena pokuta, která by odrazovala od případné dehonestace nevinných osob. Opět bohužel nerozlišujete a všechny případy hážete do jednoho pytle. Měl byste si zjistit, co způsobuje nedostatek schopnosti rozlišovat.

Richard
0 # Anonymní 2016-06-16 10:18
K Anonymní15. června 2016 20:37

To je přesně ono. Vy dáváte rovnítko mezi situaci, kdy Vás někdo NEOPRÁVNĚNĚ veřejně z něčeho nařkne a situaci, kdy tak učiní ZJEVNĚ OPRÁVNĚNĚ. Ignorování velmi zásadního rozdílu mezi těmito situacemi pak vede k zcela ABSURDNÍMU výsledku, že je potrestán ten, kdo OPRÁVNĚNĚ zveřejnil záznam toho, kdo právě krade. Presumpce neviny s tím nemá co dělat. Nikdo toho zloděje svévolně neodsuzuje ani netrestá. Od toho jsou samozřejmě soudy. Pokud onen zloděj u soudu prokáže, že měl s majitelem kola platnou smlouvu o půjčce a že se tedy ničeho nedopustil, pak ať je ten kdo ho nespravedlivě osočil z krádeže náležitě potrestán. S touto variantou možného vývoje dané věci nemám nejmenší problém.

Richard
0 # Anonymní 2016-06-16 10:26
K Anonymní15. června 2016 22:15

Samozřejmě, že když má někdo pouze informaci, kde se nachází ukradená věc, tak to neznamená, že má se tam nachází i pachatel krádeže. V takovém případ samozřejmě není veřejné osoby, která věcí toliko v daném čase disponuje, za zloděje v pořádku. V takovém případě, by měl ÚOOÚ vyčkat s udložením pokuty do pravomocného vyřešení předběžné otázky, zda daná osoba byla zlodějem, či nikoliv. A v případě, že policie danou osobu ani neobviní, pak je na místě náležitě postihnout zveřejňovatele dehonestujících informací.

V PŘÍPADE, O KTERÉM JE ŘEČ, TO ALE BYLO NAPROSTO JASNÉ!!!!

Richard
0 # Anonymní 2016-06-16 10:33
K Anonymní16. června 2016 1:08

Tady jste to ale pouze Vy, kdo vidí černobíle. Ta ulice je schopna rozlišovat stupně šedi ve formě rozdílu mezi kupujícím kradené věci a zlodějem přistiženém při činu. To vy tvrdíte, že je vše černé, když KAŽDÉ zveřejnění osobních údajů, bez svolení dané osoby považujete za deliktní chování.

Richard
0 # Anonymní 2016-06-15 07:30
>> Jinymi slovy, jestlize nekdo prichazi na muj pozemek, do meho domu, pak se dobrovolne vystavuje me soudnosti.. <<

Tak to nemůžete brát, to by majitel mohl třeba usoudit, že návštěvníky může třeba kdykoliv zamknout, když se práva odvíjejí od majetku.
-1 # André Pulgar 2016-06-15 07:56
"...nejzbytečnějšího a nejškodlivějšího úřadu v této zemi, Úřadu pro ochranu osobních údajů...

Jak to myslíte? Zrovna tento? Co vám dá akorát 5 tis. pokutu? :-o

PV"

Nejde o výši pokuty, ale o to, že ten úřad na jednu stranu hlídá kdejakou fotku nebo rodné číslo v oficiální dokumentaci (aniž by mu docházelo, že neoficiálně to rodné číslo stejně můžete prodat, aniž by se o tom ten spolek pitomců dozvěděl), na stranu druhou nechal s klidnou myslí například probírat dopodrobna před veřejností intimní život manželů Kramných ...
Těžko si představit zbytečnější lidi než ten póvl z ÚOOÚ
-1 # Anonymní 2016-06-15 09:02
Mezi nesmrtelné "zásluhy" této trafiky pro politiky bych nezapomínal v tomto směru zařadit např. neutuchající snahu o likvidaci přenosů/záznamů ze zasedání zastupitelstev obcí.
0 # Anonymní 2016-06-15 14:12
Stále lze zaniklé ekonomické subjekty vyhledat v ŽR. Pravdou je, že se nezobrazují zesnulé osoby. Ten Ares byl docela dobrý nástroj pro vyhledávání vazeb do minulosti. Ideální nástroj sledování a analýzy :-)
+1 # Anonymní 2016-06-15 10:31
Ukradený kostitřas zamrzí, přikrádající si starosta naštve. Skutečné tragédie, a to v masovém měřítku, se odehrávají denně na českých soudech. Práva darebáka, který se předem svého majetku zbavil, ta jsou chráněna vcelku dobře. Normální slušný člověk, na kterého to darebáci „zkusí“, je často bez šance. Jednání před soudy ve věcech občanskoprávních totiž soudy nenahrávají, přestože jim to zákon dávno ukládá. V několika minutách můžete přijít o děti nebo o všechen majetek. Stačí, aby do protokolu bylo/nebylo zapsáno to, co tam být ne/mělo. Protože text nevidíte, nemáte šanci hned zjistit, co v protokolu ve skutečnosti je. Text dostanete až na konci jednání, a můžete vznést jen dodatečně písemné námitky, které soud prostě zamítne, stejně jako Vámi samotnými provedený audiozáznam. Vaše právo na spravedlivý soudní proces? Na ochranu vašeho autentického projevu před deformací v úředním protokolu, ze kterého čerpají (citují) veřejné listiny? A pozor - nejde o žádné excesy. Tohle se děje všude a každý den.
0 # Anonymní 2016-06-15 11:13
0 # Anonymní 2016-06-15 11:39
Mohu požádat o dovzdělání tj. na základě jakého právního předpisu platí tato věta? Děkuji PN

Jednání před soudy ve věcech občanskoprávních totiž soudy nenahrávají, přestože jim to zákon dávno ukládá.
0 # Anonymní 2016-06-15 12:19
§40 odst. 1 OSŘ: "Úkony, při nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhlašuje rozhodnutí, se zaznamenávají ve formě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu (dále jen „záznam“). Záznam se uchovává na trvalém nosiči dat, který je součástí spisu."
0 # Anonymní 2016-06-15 16:04
Rovněž Instrukce MS č. j. 505/2001–Org (kancelářský řád)
§ 10a: „U soudu se o průběhu řízení (úkonu soudu) pořizují technickými prostředky (zařízeními) zvukové záznamy nebo zvukově obrazové záznamy, stanoví-li tak zákon,...“
§ 21 (2) „Zpravidla se zapíše pouze podstatný obsah výpovědi. Jestliže je to pro posouzení věci důležité, zapíší se odpovědi vyslýchaného doslovně, popřípadě uvedou se v protokolu jednotlivé otázky a odpovědi na ně.“
/Soudce má tedy velkou volnost v tom, co do protokolu bude zapsáno./
§ 44 (3): „Jestliže je v trestním řízení o průběhu úkonu pořizován zvukový záznam a jako zapisovatel je přibrán vyšší soudní úředník nebo protokolující úředník, odpovídá zapisovatel za pořízení zvukového záznamu z hlediska jeho úplnosti, srozumitelnosti ...
/V občanskoprávním řízení za správnost zapisovatel NEODPOVÍDÁ/
(4) Postupy podle odstavce 3 lze přiměřeně použit i v řízení podle občanského soudního řádu (včetně řízení podle správního řádu soudního).
/Lze, je možno, tedy NENÍ NUTNO./
0 # Anonymní 2016-06-15 18:31
Nahodou zde zaznel soudny nazor nicka Richarda, dle meho uhodil na podstatu veci, v jadru jde opravdu o bytostni vyklad prava, ve kterem by melo byt ziskani spravedlnosti mezi ucastnenymi, a ne uplatnovani irelevantnich paragrafu.
V tomto pripade se stalo podnetem kausy poruseni soukromi majitele objektu , coz je jasne trespassing. Navic, v naruseni osobniho prostoru spachal narusitel trestny cin, kradez kola.
Ujma je v prvni rade v poruseni majetkovych a osobnich prav, ktera je v tomto pripade nadrazena pravu o moznem ujmu soukromi.. Vetrelec rovnez podleha pravum na soukromi a nenarusitelnosti ciziho majetku, ktere sam porusil, takze primarni ujma lezi u majitele kola, kteremu byl jeho pravoplatny prostor atakovan nezakonnym cinem. .. V Cesku chybi doktriny jako "defence of habitation law", "The castle law", ktere jsou v US vyhradne vytvoreny pro ochranu majitelu.
Podle nekterych zdejsich vykladacu prava to vypada, ze zpusobenou ujmu vlastne zazil pachatel trestniho cinu.
Dle tohoto mustru by pak hledany kolozlodej ani jiny pachatel nesmeli byt zobrazovani ani u nektereho internetoveho blogera, ktery si stahl fotografie zlocincu z policejni stanice a postoval by je na sve strance. Snad tam jeste mate vyhlasky s hledanymi pachateli na vyveskach ? Tito lide take jeste nebyli odsouzeni, ale policie je hleda co by podezrele. Dozaduje se pomoci verejnosti, nema na vysetrovani patent. Nebo snad zacnete s tim, ze pravo na zverejnovani osobnich udaju hledanych - jejich jmena a posledni vyskyt - jsou nezakonnne a narusuje to jejich prava do jejich soukromi zverejnovanim na policejni vyhlasce ?
Jdete se vycpat s takovou justici.

Jestlize nekdo na mem pozemku-domu pacha nezakonne ciny, navsteva ci intruder, pak mam absolutni pravo jej zamknout ci jinak mu omezit jeho osobni svobodu..
0 # Anonymní 2016-06-15 19:43
Nevím, kde je "tam u vás", ale pokud v USA, pak to není tak, jak uvádíte. Navštívíte-li kterýkoliv Walmart, pak na té velké nástěnce neuvidíte fotografie zlodějů, ale fotografie pohřešovaných, zpravidla dětí. Při pátrání se také neuvádí, že se hledá zloděj, ale buď jen podezřelý nebo také jako "osoba, která by mohla osvětlit spáchaný delikt". Na to si dává policie sakra pozor. Nehodnotím, jen konstatuji.
0 # Leo Tydlitát 2016-06-15 20:46
V posledních letech tento emerický úzus přebírají i české orgány.
0 # Anonymní 2016-06-15 20:51
Nepsala jsem o nastenkach v obchodech, racte si vsimnout, ale o policejnich nastenkach v Cesku, podobne nastenkam "Wanted" na policejni stanicich v USA... Opakuji, policie nema monopol na vysetrovani, obcanska spoluprace je zavisla na verejnosti. Prave z policejni stanice by si mohl nekdo zkopirovat fotografie a beztrestne je postovat na webu.. Je li nekdo na techto vyhlaskach nevinne, to neni predmetem patrani.
Policie nesmi rozhodovat, zda je nekdo vinen, ale ze je osoba podezrela z toho ci toho. Jsem domeni, ze majitel ukradeneho kola u fotek primo nenarkl zlodeje, pouze implikoval, mel duvodne podezreni, coz neni stejny pravni termin.
A co se tyka Spojenych Statu - nesnazte se mluvit za padesat statu - kazdy stat ma sve obcanske speciality vykladu ustavniho prava, ovsem za predpokladu, ze se shoduje s Ustavou. V mnoha statech je nasledne legalni si na svuj pozemek vyvesit napis " Trespassers wil be shot !" - (Narusitele pozemku budou zastreleni).. Coz je zarucene ustavni pravo svobody slova.
Cestina ani nema, nezna spravny preklad smyslu 'trespasser'.

Nicmene, zrovna nedavno jsem videla vyvesku na nastence ve Walmartu, vedle zmizelych deti:

foxcarolina.com/.../...0 # Anonymní 2016-06-15 21:15
Ad odkaz - díky, to je to, co je v mém předchozím příspěvku. Pán již byl obviněn policií. Takže potvrzení mého. Nebyl obviněn ředitelem místního Walmartu, ale policií. To je to, o čem se tady bavíme. Policejní nástěnky nejsou ve veřejném prostoru (předpokládám-li správně použutý význam slova). Co se týká internetové policejní databáze, tak ta zásadně neuvádí před vznesením obvinění důvod pátrání. Tam se ocitnete i z jiných důvodů, než pro spáchání přečinu.
Ad Facebook a kolo - právě že ne. Označil ho za zloděje explicitně. Ale já zloděje nebráním. Já brojím proti tomu, aby o vině či nevině rozhodoval poškozený bez autoritativního rozhodnutí. Od toho máme právní stát.
0 # Anonymní 2016-06-15 21:29
Já brojím proti tomu, aby o vině či nevině rozhodoval poškozený bez autoritativního rozhodnutí.

Poškozený chrání svůj majetek, neboť stát toho není schopen. O trestní kvalifikaci ani vině nijak nerozhoduje. A sorry, pokud např. budu mít kamerový záznam osoby, která dlažební kostkou rozmlátí výlohu a odnáší zboží, tak skutečně nebudu psát, že hledám toho milého dlaždiče, co u mě byl na dobrovolné neohlášené brigádě. Ještě jsem se úplně nezbláznil.
0 # Anonymní 2016-06-15 22:02
Pokud budete mít záznam, tak skutečně nebudete nic psát, ale půjdete s tím záznamem na policii a tam ho předáte společně s trestním oznámením. Stát není schopen mnoha věcí, ale pořád to není důvod, abyste byl tím, kdo někoho jakkoli označí. A ano, označení někoho zlodějem je skutečně hodnocením o vině. Můžete tady psát a myslet si co chcete.
0 # Anonymní 2016-06-15 22:30
ale půjdete s tím záznamem na policii a tam ho předáte společně s trestním oznámením

Jistě. A utrpěnou škodu zaúčtuji na účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti. Kdo by se domáhal zpátky svého majetku. Voni jsou hlava, pane vachmajstr.
0 # Anonymní 2016-06-15 23:13
Kdyz nekoho vidim, jak se vloupa do me garaze a bere si kolo, nevim, jak jinak ho lze oznacit, nez za zlodeje. Tahle uchylna korektnost je zahubou vykonavani justice. Okradeny by nemel byt povinnovan zakonem, aby nahlasil svuj videozaznam jen na policii. Videozaznam, ktery je dokumentem z jeho privatniho prostoru, je stale privatni zaznam a majetek, legalne nabyty. Ma tedy i authorska prava. V demokraticke spolecnosti je jiste vice moznosti, jak patrat po zlodeji. Okradeny muze zlocin vysetrovat sam, anebo pracovat s privatnim detektivem, paklize se domniva, ze policie by byla v patrani neuspesna. Policie je jeden z nastroju vymahatelnosti zakonu, ale nemela by mit pravo exklusivni pro patrani, protoze je to instituce slouzici vsem obcanum. Kdokoli si muze ve svobodnem systemu najit hledaneho zlocince a predat jej policii, i kdyz v Cesku nemaji za pomoc v dopadeni vyhlaseny odmeny, nemaji ani 'marshaly', tak okradeny pan bez kola by mel naopak dostat od policie uznani za pomoc.. Byla by to take prilezitost, jak skolit obcany v jejich pravech, aniz by prekracovali prava jinych.
Kdyby se ukazalo, ze narceni za kolozlodejnu je nepravdive, pak teprve se muze nevinny dozadovat rehabilitace u soudu.
Pak by to zahrnovalo lzivou pomluvu, ktera je trestna.
0 # Anonymní 2016-06-15 23:46
Ale přeci nejde jen o kolo. Jde o obecná omezení nakládání s osobními údaji ve spojení s označením za pachatele. Ne vždy je vše jednoznačné a jasné. Dobře tedy. Vynecháte policii, vypátráte pachatele a co dál? Vloupáte se mu do bytu a znovu si svou věc vezmete zpět v rámci svépomoci? Najmete bezpečnostní agenturu a osobně vykonáte trest? A co kdybych to obrátil a zveřejnění na Facebooku chápal úplně stejně a s argumentem, že pomoci od policie se nedočkám a soudní řízení je zdlouhavé Vás navštívím a vezmu právo do svých rukou, včetně toho, že si vezmu něco z vaší domácnosti jako satisfakci za utrpěná příkoří? Vidíte jak to je absurdní?
0 # Anonymní 2016-06-16 01:26
Je a ma byti pravem kazdeho svobodneho cloveka aby mel moznost patrat po zlocinci jeho zpusobem, v ramci mistnich zakonu.. Postovani trestneho cinu na FB je fakt, video o cloveku v situaci, kdy si odnasi kolo je fakt taktez.
Vseobecne, pripadne dopadeni a predavani zlocince authoritam, i za cenu obcanskeho zatykani, (citizen's arrest) neni v rozporu snad s zadnou demokratickou ustavou.
To ma byt zakladni obcanske pravo, ktere ma byt nadrazene pravu o invazi do soukromi. (Neni rec o vykonavani trestu, ale o dopadeni zlocince.) V opacnem zneni, vedeno do absurdity, by se vmimalo zadrzovani cloveka, ktery je jen podezrely z trestneho cinu, jako utok na jeho soukromi.
Tak to nefunguje a ja se stejne zabyvam vice moralnim pravem universalni spravedlnosti versus spravedlnosti svetske, pojmy, ktere byly brilantne vyjadreny detektivkou Orient Express od A.Christie.

0 # Tomáš Pecina 2016-06-16 02:24
Vidíte jak to je absurdní?

Není, protože vaše příklady jsou disproporční. Jestliže si pachatele svépomocí vypátrám, mohu se spolehnout na to, že ho policie obviní. Kdybych už ani na to nemohl spoléhat, byl by to stav úplné anomie, a dokážu si představit, že tak by tomu mohlo o určitých privilegovaných pachatelů doopravdy být. Řešení takové situace je arci už mimo pole práva a posouvá se do jiné, právem nepostižitelné polohy.
0 # Anonymní 2016-06-16 09:09
TP:

Já jen, že zase souhlasím s TP.

P.S.

Právně plodnější diskuse by imho mohla být ohledně toho ajťáka, co mu ukradli notebook, prodali ho třetí osobě (nevím, za jak výhodnou cenu) a on zveřejňoval livestream kamery toho notebooku na netu, notebook díky tomu našel, a pak tuším dostal pokutu + se s ním soudí občanskoprávně ta rodina.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-06-16 09:39
To arci není srovnatelný případ, protože, jestli si dobře vybavuji, ajťák publikoval intimní obrazové informace a osobám na záběrech se vysmíval, tedy evidentní exces ze svépomoci.

V případě ekola s.r.o. se publikace omezila na podobu pachatele s legitimním účelem ho tímto způsobem vypátrat, a doprovodné informace na pravdivé sdělení, že v prodejně šlohnul kolo.
0 # Anonymní 2016-06-16 10:23
Netvrdím, že je to srovnatelné, ale řekl bych, že je to víc hard case, než tohle.

Pokud dotyčný věděl, že kupuje patrně kradený komp, byl exces ho zesměšnit?

Yossi
0 # Anonymní 2016-06-16 10:55
K Anonymní15. června 2016 21:15

Poškozený označil na facebooku osobu, která mu ukradla kolo, za zloděje. A pravomocně o tom, že je (či není) zloděj rozhodne soud. Rozhodne soud, ne poškozený. Tím, že označil poškozený danou osobu za zloděje nerozhodl o jeho vině. O vině rozhoduje soud. Pokud soud následně osobu ze záznamu za krádež neodsoudí, pak má tato osoba právo domáhat se odškodnění a řízení před ÚOOÚ může skončit rozhodnutím o spáchání správního deliktu, které ho se poškozený dopustil zveřejněním předmětného záznamu.

Pokud ale soudu osobu označenou za zloděje odsoudí a ÚOOÚ uloží poškozenému pokutu ve výši odpovídající zhruba hodnotě ukradené věci, pak zde máme zcela absurdní a ZJEVNĚ NESPRAVEDLIVÝ výsledek. To platí tím spíše pokud k usvědčení a dopadení pachatele významně přispělo právě zveřejnění záznamu zloděje při jeho činu.

Názor, že měl poškozený strpět neschopnost policie dopadnout pachatele a smířit se se škodou, kterou utrpěl je pak neméně absurdní.

Richard
0 # Anonymní 2016-06-16 11:20
K Anonymní15. června 2016 23:46

Absurdní je srovnávat zveřejnění zloděje zaznamenaného kamerou s násilným vniknutím do obydlí a následnou loupeží. Toto je absurdní. Nerozlišování, kterého se Vy dopouštíte, je absurdní a vede k zcela absurdním výsledkům. Nikdo tady nezastává oprávněnost vykonávání spravedlnosti ve stylu oko za oko. Tady jde o to, že ve jménu práv zlodějů jsou odsuzovány jejich oběti.

Richard
0 # Anonymní 2016-06-16 11:27
K Anonymní15. června 2016 22:02

Hodnotit, zda osoba, která mi ukradla kolo je zlodějem mi samozřejmě přísluší a já mohu takový názor samozřejmě i zveřejnit s tím rizikem, že pokud se mýlím bude to mít své následky.

Moje hodnocení ale samozřejmě není závazné pro soud, který hodnotí otázku viny nezávisle na mém hodnocení. Nikdo nezpochybňuje, že o vině může ROZHODNOUT jen soud. To ale neznamená, že si o tomto nemůžu udělat svůj vlastní názor a tento i zveřejnit. Na to mám samozřejmě právo.

Zase totiž nerozlišujete mezi hodnocením daného činu poškozeným a soudním rozhodnutím o vině. Představa, že nesmím daný čin hodnotit před tím, než pravomocně rozhodne soud je samozřejmě absurdní. Jsme pořád lidé, ne pouzí adresáti soudních rozhodnutí.

Richard
0 # Anonymní 2016-06-16 11:33
K Yossi (Anonymní16. června 2016 9:09)

V tomto případě mohlo jít o zcela jasně nepodložené označení držitele kradené věci zlodějem. Pokud tedy nebylo prokázáno, že držitel kradené věci je zlodějem, pak je namístě satisfakce za zásah do osobnostních práv i případná pokuta za správní delikt.

To tady myslím nikdo nerozporuje. Tady jde o situaci, kdy nejsou
pochyby o identitě pachatele.

Richard
0 # Anonymní 2016-06-16 16:55
Richard: Nedá mi to: O vině může rozhodnout kdokoli. Naprosto kdokoli. Nejenom soud. To, že pouze soudní rozhodnutí má oficiální následky podle zákona na tom nic nemění.

Rozhodnout o vině/nevině může jednotlivec, skupina, soud, bůh, společnost - a každý může dojít k jinému závěru a bude se podle toho závěru chovat. Rozhodnutí každého subjektu bude mít jiné důsledku pro danou osobu, ale to neznamená že v životě dělá závěry pouze soud a že pouze soudní závěry mají pro danou osobu nějaké důsledky.

Soud o vině rozhoduje pouze oficiálně, jako jediný (teoreticky) - to je jediný rozdíl.

Chápu, že tento blog je o právu, a že to není odborný názor, ale o vině/nevině může rozhodnout každý a chovat se (v určitých mantinelech) podle toho. A leckterý zločinec, který se vysmíval soudům se pod tlakem celé vesnice, která udělal jiný závěr - raději odstěhoval úplně jinam, apod.

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2016-06-16 22:53
Pokud dotyčný věděl, že kupuje patrně kradený komp, byl exces ho zesměšnit?

Ano, podle ustálené judikatury ESLP nikdo nepozbývá v důsledku vlastního jednání své důstojnosti zcela; je na to Ryškův judikát ve věci zásahu do osobnostního práva prostitutky.
0 # Anonymní 2016-06-28 12:38
K Miloslav Ponkrác 16. června 2016 16:55

V podstatě jste napsal totéž co já, takže mi nezbývá než s Vámi souhlasit. :-)

Richard
0 # Anonymní 2016-06-16 22:37
Nevím, zdali dobře rozumím tomu, o čem to řízení je, ale to, že dám na web něčí fotografii, není dle mého názoru vůbec zpracováním osobních údajů. "Zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji." Zde jakákoliv systematičnost chybí.

Nicméně může to být kauza v oblasti ochrany osobnosti.

Josef Aujezdský
0 # Tomáš Pecina 2016-06-16 22:48
ÚOOÚ tradičně vykládá svou jurisdikci extremně extensivně. Může-li být osobním údajem záběr ve StreetView, bude jím o fotografie zloděje na Facebooku.
0 # Anonymní 2016-06-17 15:55
Pokud pořizuji systematicky fotografie či video záběry (a počítám s tím, že jsou tam obličeje:) a dávám je na web, bude to dle mého názoru zpracování osobních údajů (de lege lata). Pokud někoho vyfotím či nahraji "nesystematicky" a dám ho na web, tak se o zpracování osobních údajů vůbec nejedná (to by pak bylo zpracováním osobních údajů zcela vše). Možná však je to řízení o tom, že provozovatel obchodu měl v provozu kamerové systémy bez splnění zákonných předpokladů.

Josef Aujezdský
0 # Tomáš Pecina 2016-06-17 17:43
Podle rekapitulace byla prodejci uložena sankce za obojí: za vystavení fotky zloděje i za provozování kamerového systému bez splnění registrační povinnosti.
0 # Anonymní 2016-06-17 18:52
Takže nakonec primárním důvodem možná nebylo apriorní přesvědčení o neschopnosti policie, ale uvědomění si protiprávnosti pořízení záznamu a tudíž nepoužitelnost pro účely trestního řízení.
0 # Tomáš Pecina 2016-06-17 19:21
To mám za málo pravděpodobné, takovou právní sofistikovanost od prodejce nepředpokládám.
0 # Anonymní 2016-06-17 19:26
:-) Dokážu si představit, že přišel na polici s fotkou a oni sami mu řekli, že oni to použít nemohou a doporučili mu cestu soukromé investigace :-)
0 # Anonymní 2016-06-17 20:08
Zde kompletní anonymizované rozhodnutí. V zásadě přesně kopíruje tuto celou disluzi - tedy střet dvou pohledů na svět včetně respektování zákona. www.nssoud.cz/.../
0 # Tomáš Pecina 2016-06-17 22:18
Link na rozhodnutí je přímo v mém postu; možná jste ho přehlédl.

Otázka přípustnosti vigilantismu je obecně složitá, nejde o to, že by byl někdo "pro respektování zákona" a jiný proti tomu.

Cf. § 2 odst. 3 ObčZ: Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

Výklad provedený ÚOOÚ a NSS mne osobně uráží.
+1 # Anonymní 2016-06-17 22:53
Ano, přehlédl, omlouvám se. Zmátla mě ta "rekapitulace".

"Výklad provedený ÚOOÚ a NSS mne osobně uráží"

Domnívám se, že takto subjektivně nelze toto ustavení vykládat. Naopak já mohu tvrdit, že právě váš výklad uráží mě. Pohybujeme se tedy v ryze subjektivním vnímání světa a výklad by měl stínovat platné mravní paradigma. Při vědomí subjektivnosti pak nezbývá, než se přiklonit k formalismu a trvat na znění zákona de lege lata (analogicky bych uvedl zákeřnost "socialistické zákonnosti" as jejím volným výkladem právních předpisů. V tom odůvodnění je odkazováno, na základě jakých rozhodnutí soud rozhodl jak rozhodl a proč se domnívá, že osobnostní právo požívá vyšší ochrany než právo majetkové. Samozřejmě je možné, že časem se obecně přijímaný názor posune jiným směrem, ale obávám se, že posun může nastat až radikálním posunem vnímání mravnosti.
-1 # Tomáš Pecina 2016-06-18 01:18
To nejsou žádné moje subjektivní představy, ale soudě podle reakcí na tomto blogu, je to poměrně obvyklá představa. Veřejnost se s názory ÚOOÚ ohledně nutnosti ochrany osobních údajů neztotožňuje, tak jako se neztotožňuje s omezenou možností nutné obrany. Obecné vnímání má daleko blíže ke castle doctrine.
0 # Pefi 2016-06-18 10:43
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Anonymní 2016-06-18 12:23
Ovšem veřejnost se většinově ztotožňuje i s trestem smrti, to bych asi za bernou minci nebral. Podívám-li se na míru ochrany osobních údajů (dat) samotnými subjekty (absence šifrování atd.), pak se nedivím a nerozporuji, že ochrana osobních dat je vnímána tak, jak uvádíte. Mám však za to, že způsob takového vnímání a z toho plynoucí tolerance není dána principy "castle doctrine", ale spíše nedostatečným vhledem do možných následků případných excesů či možného zneužití. V tomto konkrétním případě pak nemůžeme aplikovat přímo tuto doktrinu, neboť se jednalo o obchodní prostory určené pro veřejnost, které nepožívají ochrany "domovní autonomie vůle", tj. nelze si selektivně určit, koho do tohoto prostoru pustím a koho ne. Selekce je vyloučena. Toto platí tady i v USA, na kterou je tady často odkazováno (nesprávně). Toto je také legislativně podchyceno.
0 # Pefi 2016-06-18 12:28
Pan Pecina není sám, koho výklad provedený NSS uráží. Mě uráží ani ne tak pro rozpor s dobrými mravy, které jsou obtížně uchopitelný pojem, ale pro rozpor s objektivní realitou, která je velmi dobře kvantifikovatelná.

Pravděpodobnost, že by policie dopadla pachatele, když by nedošlo ke zveřejnění jeho fotografie na facebooku, je enormně malá, což lze kvantifikovat poměrně přesně. Objasněnost kráděží prostých činila v Praze za rok 2015 úžasných 8%.
Tudíž výrok NSS:" ... počínání žalobce ve výše popsaném rozsahu nebylo nezbytné pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů... " je označitelný jako účelový až lživý konstrukt.

Stav, kdy se po oběti TČ nepřímo vyžaduje, aby si zajistila souhlas pachatele se zveřejněním jeho fotografie, je podle mého názoru v rozporu jak se zdravým rozumem, tak s dobrými mravy.

Co bude dál ? Co třeba do budoucna zavést požadavek na souhlas pachatele i pro podání trestního oznámení ? Tím by se přetíženost policie a soudů vyřešila jednou pro vždy.

Další konstrukt - jelikož z fotografie došlo k určení pachatele, tak je pořizování záznamů zpracováním osobních údajů. Vzhledem ke stavu vědy a techniky je zpracováním osobních údajů kde, co včetně mnohé archivace anonymních záznamů. De-anonymizace anonymních nebo anonymizovaných dat je seriózní vědecká disciplína s pozoruhodnými výsledky a laik žasne, co vše je dnes možné. O stavu vědy a techniky však na NSS nejspíš nemají mnoho znalostí.
Tím, že doma v krabici hromadím staré reklamní letáky, tak provozuji archív otisků prstů a vzorků DNA distributorů těchto letáků. Z letáku nepochybně lze zpětně identifikovat osobu, která mi nevyžádaný leták do schránky vhodila, tudíž bych se měl možná také nabonzovat na UOOU.

Další konstrukt - zveřejnění nesestříhaného záznamu toho, co se děje na veřejně přístupném místě, aniž by se na záznamu kdokoliv oddával činnostem osobní povahy, tedy záznamu zachycujícího část běžné reality (krade se totiž poměrně běžně), je zneužitím záznamu ? To jsme to dopracovali. Bláhově jsem se domníval, že jsme od 17 století a dob, kdy škodlivé informace o objektivní realitě ochraňovala papežská inkvizice, pokročili někam dále. Zdá se že nikoliv.

Má-li být dle NSS příslušná legislativa vykládána pozitivisiticky, tak si je nutné uvědomit, že v této zemi v tuto chvíli je cca 3 000 000 fyzických osob, které by se měli zaregistrovat na ÚOOÚ, protože zpracovávají osobní údaje tím, že mají mobilní telefon s telefonním seznamem. Když jsem tento positivistický výklad jednoho ustanovení onoho mimořádně hloupého zákona přednesl osobně, která s tímto zákonem pracuje často, tak tato osoba pouze vyhrkla "... ale takto to myšleno nebylo ...".
Pokud nejsou soudci NSS zaregistrováni coby fyzické osoby na UOOU, tak nejspíš také patří k těm, kdo tento zákon porušují.

Máme tu sitaci, kdy NSS mohl rozumným výkladem korigovat hloupé formulace dobře míněného zákona, místo toho k tomu NSS přistoupil s minimálním mentálním úsilím (tj. positivisiticky) a výsledkem je posílení práv zlodějů na úkor lidí, kteří se živí prací. To snad není v rozporu s dobrými mravy ?
0 # Anonymní 2016-06-18 14:09
A co treba ctit presumci neviny? Zverejnit fotografii, v poradku, ale do popisu dat-"dulezity svedek". Jde o to, ze v tomto pripade to je rekneme ospravedlnitelne, mozna jiste, ze dotycny byl zlodej, ale spustite lavinu, ktera muze znicit mnoho zivotu, at jiz soukrome, ci pracovne.

Dokud neni, z meho hlediska, nekdo pravomocne odsouzen, nemelo by se zverejnovat nic, co by mohlo apriori davat lidem najevo, ze tohle je pachatel.
Neocon
0 # Tomáš Pecina 2016-06-18 14:25
To má zásadní problém, Neocone, protože když napíšete "důležitý svědek", ten, kdo ho zná, si bude myslet, že je to opravdu jen svědek a nejvýš "svědka" upozorní, že by se měl přihlásit.

Cesta, kterou ekolo s.r.o. zvolila, je patrně jedinou možností, jak pachatele vypátrat. Žádná k právům pachatele šetrnější mě nenapadá (proto také může uspět druhý krok testu proporcionality: jinak to nejde).
0 # Anonymní 2016-06-18 14:43
Kdybychom přistoupili apriori na tuto variantu, pak by policie byla opravdu zbytečná. Prakticky každý přečin je snáze objasněn, pokud nebudu respektovat zákonná omezení. O tom není sporu. Např. - pokud použiju waterboarding, pak i toto může být jedinou možností, jak zjistit pachatele. Stává se tedy tímto legitimním nástrojem?
0 # Anonymní 2016-06-18 14:57
No nevim, kdo ho zna, tak ho stejne neuda, spise naopak, ve stylu-aha, svedek, tak to je urcite Evzen, co sedi kazdy patek v Dejvicih v PodLoubim....

Takova vec-lehce po revoluci, nam bylo 15-16 let, davno promlcene-na Smichove byl takovy typek, cca 25 let, 3x sedel po par mesicich, nejagresivnejsi osoba, co jsem kdy potkal, magor, co si k vam prisednul ke stolu a jen tak behem reci vzal pullitr a rozmlatil vam ho o hlavu-jen tak. Nebo sel, plivnul holce do obliceje, a kdyz se ji jeji kluk zastal, tak ho dokopal. Nebo sel po Karlove moste, turista se ho na neco zeptal, on mu vzal pas, a hodil mu ho do Vltavy. Magor jako krava, kazdy se ho bal-vyhazovaci, rvaci, fizlove-extremne zakerny, nesmrtelny, vzdycky vstal.

At to zkratim-par lidem z nasi particky take opakovane nalozil, bezduvodne. Tak jsme si na neho jednou pockali pred jednim Klubem, kam chodil-nas bylo 12, cekali jsme cely vecer, na ten vek obdivuhodna trpelivost.
Kdyz vysel, nalozili jsme mu tycema, ale nalozili, pak ho par borcu svleklo do naha a byl jeste pomocen, v tezkem bezvedomi a vsichni z toho klubu vylezli, vsichni, holky a zeny, 40catnici, slusni lide a vsichni nam tleskali, nekteri se pridali ( k dokopavani i moceni) a nikdo mu nechtel volat sanitku, prestoze vypadal, jako by spadnul pod vlak.

My pak odesli, nekdo mu za 20 min. zavolal sanitku, kazdy si pral , at chcipne, my snad i tenkrat zili v tom, ze chcipnul, ale nekdo ho pak potkal, asi za 2 roky nekde u Bohemky, krotky, zdravil na dalku- takze ok, uz se nikdy nikde neukazal, nikomu neublizil, byl klid a my byli za hrdiny.

Je to ospravedlnitelne, kdyz pachal tr.cinnost a fizlove s tim nic nedelali a lide nas milovali??? S odstupem casu si to nemyslim.
Proste, at PCR funguje spatne, ci nikoliv, nemel by nikdo suplovat jejich praci, protoze se pak spusti lavina lehce ospravedlnitelna tim, ze to tenkrat vyslo a fungovalo...
Neocon
0 # Pefi 2016-06-18 22:54
Neocone, když policie funguje špatně, nebo nefunguje vůbec, tak mohou nastat (a dříve či později zákonitě nastanou, protože nikdo si nenechá kálet na hlavu do nekonečna) pouze následují špatná řešení:
1. Svépomoc přiměřená (zveřejním fotku šmejda na Facebooku)
2. Svépomoc nepřiměřená (šmejda si nějak najdu, zmlátím ho do bezvedomí, seberu mu kolo a mám jistotu, že se mi bude vyhýbat obloukem)
3. Svépomoc zcela zjevně nepřiměřená (šmejda si nějak najdu a zmrzačím hovšem ostatním šmejdům pro výstrahu)
4. Služby policie začne poskytovat nějaká místní mafie (viz. Kmotr/Godfather).

Špatnost řešení roste od 1. směrem ke 4, přičemž i varianta 3 je lepší než 4, pouze se může stát, že ten kdo realizuje 3. časem začne poskytovat služby svému okolí a dospěje to do stádia 4.

A jelikož pobýváte v USA, tak The Battle of Athens (jde o Athény ve státě Tennessee, USA) znáte ?
www.constitution.org/mil/tn/batathen.htm
0 # Anonymní 2016-06-19 14:06
Mistre, jelikoz v CR je vice nez jeden milion osob v exekuci, kdy zpravidla exekutor/system dokazal udelat z nezaplaceneho ticketu za MHD v radech desitek Kc, ci max. 2 stovek KC, desetitisicovy, ci spise statisicovy dluh a nikdo s tim nic nedela, i kdyz tohle jednani od Balkanu po Atlantik by jinak bylo a take je hodnoceno jako lichva s velkou sazbou, tak silne pochybuji, ze plati v CR Vase : "...nikdo si nenechá kálet na hlavu do nekonečna...".

Taktez prosim nesrovnavejte americany a cechy-po 9/11 se k military dobrovolne prihlasilo statisice lidi, mnozi z nich meli uzasne jobs a sli za $2.5-3K/mesic bojovat do AFG.-kolik cechu, kdyby se stalo 9/11 v Praze, by slo dobrovolne bojovat do AFG a Iraku?

Ale to je jedno-problem je, ze na tomhle blogu se resi, ze PCR je prilis aktivni, mame nejvic veznu v EU, a jsme tak cca v TOP 5 na svete a najednou, ze vlastne PCR funguje spatne a meli bychom jeji praci suplovat. Oboji tak trochu nejde dohromady.

Slo o blby bicykl, pokud dame zelenou lidem, co maji pocit, ze to jednou nekomu proslo a opakuji, v tomto konkretnim pripade by se to snad dalo i pochopit, ospravedlnit, tak spustime lavinu, ze tam priste bude Vase stara/sestra/maminka, nedej Boze z maleho mesta, kdy tam nejaky chytrak vystavi jeji fotku s tim, ze to je zlodej poklicek na jeho zanovni Oktavce, protoze sla zrovna se psem okolo a majitel/poskozeny to bere jako hotovou vec. Toliko muj pohled na to.
Neocon

0 # Pefi 2016-06-19 21:51
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Pefi 2016-06-19 21:52
neocon: S exekucemi jste "trefil kozla" - Exekuční mafie (a mafie v mém seznamu byla bod č. 4) si vylobovala absurdní legislativu, jenomžek tomu došlo v důsledku disfunkčnosti státní správy v oblasti vymáhání pohledávek. Z hlediska mafie je to ideální stav - občan nečelí mafii, ale státním aparátu, a mafie inkasuje zisky. Ten, kdo si nechce nechat kálet na hlavu, by musel porazit zkorumpovaný státní aparát ...

Máte pravdu v tom, že můlhj výrok "...nikdo si nenechá kálet na hlavu do nekonečna..." byl hodně optimisticky, správnější by bylo " n ekaždý si nechá kálet na hlavu do nekonečna ...". Američany a čechy srovnávat nelze, historicky byla z čechů odbojná morálka vyklučena. Když v ČR vznesete oprávněnou stížnost na postup úřadu, tak máte téměř stoprocentní jistotu, že se aparát pokusí stížnost zamést pod koberec, aby ji nemusel řešit. To v USA skutečně dosud zvykem není.

Že se v USA do armády nechala naverbovat hromada (mnohdy naivních) lidí je téma na zcela jinou diskusi.

PČR je aktivní jen když jde o thought-crime a nebo o skutečně závažné zločiny (typu vražda). Plná vězení nemá na vině PČR, ale naše justice vymknutá z kloubů, která stíhá victimless crimes, kriminalizuje lidi, kteří udělali neúmyslnou chybu, recidivistům dává směsné tresty, a o převýchově ve vězení se příliš nedá mluvit.

Vaše obava, že někdo bude vyvěšovat fotky nevinných a bude nevinné označovat jako pachatele, má drobný problém - není to nejmenší problém dělat to už dnes a to zcela beztrestně, díky možnosti dát cokoliv anonymně na internet. Zvládl bych to i já a to nejsem žádný hacker.

Jenomže se nic takového v masovém měřítku neděje stejně jako se nedějí podobně katastrofické scénáře, kterými je strašena veřejnost, jakmile někdo požaduje více svobody pro jednotlivce.

Analogicky: Dokážete si představit ty potoky krve, kdyby lidé mohli běžně nosit na ulici nože (jako v ČR) nebo dokonce střelné zbraně (jako v ČR) ? To hromady zfetovaných, kdyby lidé mohli svobodně pěstovat mák (jako v ČR)? Ty hromady poškozených, kdyby byly volně prodejné léky s rozumným obsahem účinné látky nedejbože i mimo lékárny (jako v USA)? Nastalo by peklo na zemi ... Jenomže ono peklo existuje pouze v hlavách lidí, kteří se bojí vrátit lidem svobodu být zodpovědný sám za sebe.
0 # Anonymní 2016-06-19 22:24
Nemyslim, protoze desitky lidi znam osobne, "ze se nechali naverbovat"-spise se sami dobrovolne prihlasili a neznam nikoho, kdo by litoval, ac bez nekteri nohy.
Bohuzel taktez nesouhlasim, ze jsou v CR "smesne tresty", jak uvadite-jsou jedny z nejvetsich v Evrope a k tomu st.zastupci a posleze soudci je dovedli fizlove/PCR, tedy prvorade jsou na vine policiste.

Ne,ne, ja ani tak nemam obavu-jen jsem reagoval na diskuzi, kde temer kazdy schvaloval to, co ta firma udelala, aniz by si uvedomili, ze tam jednou muze viset toho, ci onoho stara, sestra, babicka, maminka...Proste lidsky verim, ze dokud neni nekdo pravomocne odsouzen, tak je nevinen, at si soukrome/osobne myslim cokoliv...

No vidite, NRA a opet a znovu bohuuzel GOP tak dlouho kopali za svobodu nakupu zbrani, az ji musel prodavac na FL prodat teroristovi, co mel od detstvi problemy s chovanim, podporoval na FcB ISIS, podniknul 2 cesty do SA, byl radikal, ode vsad vyhozen pro svoji agresivitu, opakovane bil/tyral svoji manzelku, 10 mesicu byl vysetrovan protiteroristickym oddelenim FBI a diky te krasne svobode, za kterou tak kopete ve Vasem posl.odstavci, mu musel prodavac prodat utocnou pusku a 49 rodin ma v tuto chvili zniceny zivot.

Neocon
0 # Pefi 2016-06-19 23:03
Policisté zákony ani netvoří, ani nevykládají, polciisté nerozhodují o rozsudku, navíc jejich kvalifikace v oblasti práva je poměrně nízká. Polcista dělá co se mu řekne. Já stávající stav kladu za vinu SZ a soudcům, neboť na nich je, aby právo interpretovali a mají k tomu i příslušné formální vzdělání.

CO se týče svobod, tak onen podnik, kde došlo k masakru, byl "gun free zone", stejně jako to kino, které si James E. Holmes vybral ze sedmi potenciálních kin, které měl v dosahu. Ale jasně, za každý masakr může zlá NRA a GOP.

Víte, ono to spíš vypadá, že amerika nemá ani tak problém se zbraněmi, jako s péčí o psychicky nemocné. Ameriká má štěstí, že magoři většinou mnoho rozumu a vzdělání nepobrali, protože střílet lidi po jednom je zoufale neefektivní. že se nemýlím dokazuje i Timothy McVeigh, který zabil 168 lidí a nepotřeboval k tomu ani útočnou pušku, ani pistoli, stačilo mu tehdy běžné hnojivo, nafta a odhodlání.

Mimochodem, jaká opatření mají a nemají smysl v oblasti "gun control" velmi zajímavě analyzoval prof. John R. Lott.
0 # Anonymní 2016-06-19 23:24
Samozrejme ze to byl "GFZ"-stejne jako ma Trump vsechny sve hotely, resorty, budovy "GFZ", chodil by jste na diskoteku, sel na koncert, do baru, kde by lide byli ozbrojeni?
To by to vypadalo, kdyby v 1.30 am ozbrojeni cernosi, burani, agresivni magori, ktery si koupili gun ve Walmart za 30% ceny hloupeho, neznackoveho notebook, za jednodenni mzdu, ozraly tak jak to dovedou, meli za pasem gun-diky nechci.

Jiste ze za to muze GOP a NRA-taky uz se chytli za nos, poprve, co ziji v americe a zitra se bude hlasovat v Senatu o omezeni, navrh podali GOP senatori-takhle to dal nejde.
Me servirky manzel, blazen z OK, ma doma 70 zbrani, je to jeho zivot, slusny clovek, strili kazdou volnou vterinu, co ma-to je naprosto v poradku, chodime strilet spolu, at jich ma treba 200-nikdo mu je nebere, brat nechce a brat nebude.
Ale proc ma magor, co je na NO-Fly Listu, 10 mesicu vysetrovany FBI, bez otazek agresivni Cmoud, ktery obdivuje ISIS, ma mit moznost si koupit AR-15? Proc? Kdyz budu slepy, nedaji mi DL a teroristovi, o kterem se vi, ze je terorista, ma zelenou si jit koupit AR-15?

Me to nedava smysl-nemuze nastoupit do letadla, ma proste zakaz a muze si jit koupit AR-15? To preci nemuzete myslet vazne.
Neocon
0 # Anonymní 2016-06-20 03:56
Pefi-jen jsem se Vas chtel zeptat, protoze pusobite jinak serioznim/sectelym dojmem-jen par otazek, prosim o Vase odpovedi:

Trump, jak jsem psal v predchozim, ma vsechny svoje budovy, hotely, restaurace a resorty Guns Free Zone-je hlasitym zastancem neomezovani zbrani (tedy 2015-2016, predtim byl pro restrikce) -mate odpoved, proc to tak je?

GOP Convention, ktere se kona pristi mesic v Ohio, melo byt poprve v historii ne GFZ, jak tomu bylo doposud, nybrz kdo chtel, mohl tam se zbrani prijit (delagati a novinari)-jenze se nakonec GOP rozhodla, ze to bude zpatky GFZ-tedy otazka, kdyz to je takove terno, proc GOP, ktera podporuje prodej zbrani komukoliv, kdo ma DL, bez ohledu na to, jestli to je terorista, nebo jen silenec, nepusti nikoho se zbrani dovnitr? Nejake vysvetleni?

A posledni otazka-z mych 25ti pratel, tedy spise 22 pratel, 3 umreli v prubehu letosniho roku na cancer, je 21 republikanu a clenu NRA. Vsichni, budto maji restaurace, nebo hotely, vsichni opakuji, maji GFZ podniky-tak se Vas opet zeptam-mate pro to nejake vysvetleni, kdyz to je takovy terno, deal, uzasna vec, proc je vsude v podnikach lidi, kteri hlasite krici proti omezovani zbrani a davaji me stejna argumenty jako Vy (Timothy McViegh, automobily, ktere take preci zabijeji a take je nezakazeme, nozem zabijes preci take atd.), proc zakazuji do svych prostor lidem stejne jako Trump a GOP, nosit zbrane?

Diky za odpovedi, Neocon
0 # Pefi 2016-06-20 12:23
Neocon: K vašim dotazům:
1a) V mnoha státech USA platí, že do podniků, kde se servíruje alkohol, je se zbraní vstup zakázán ze zákona. Lišit se to bude stát od státu, aktuálně na Floridě, kde byl onen zmasakrovaný Gay club, takový zákon platí. Vlastník podniku pak pouze nálepkou "Gun Free Zone" na tuto skutečnost upozorňuje, bez ohledu na to, co si o takovém zákoně on sám myslí.

1b) Může také jít o zcela normální pokrytectví, které ani američanům není cizí: Jedna věc je mít nějaký politický názor, druhá věc je být ochoten dát za něj ruku do ohně. Pokud jste se někdy hrabal v elektrice - jedna věc je vypnout jistič a prohlásit je to bezpečné, ale úplně jiná věc je pak holou rukou na ten "vypnutý" vodič šáhnout.

1d) Může jít o business plán - hostům podniku zblblým protizbraňovou propagandou, která se i na lidi i v USA valí ze všech stran, to dodává falešný pocit bezpečí. Zeptejte se na to svých přátel proč to tak mají.

2) Problematika návrhu bezpečnosti je seriózní odborná oblast, bohužel rozhodnutí i v soukromé sféře provádí manažeři, kteří často o dané problematice nic neví a výsledkem jsou kontraproduktivní bezpečností opatření.

3) Amerika je specifická v tom, že tam jsou i poměrně jednoduchá bezpečností opatření totálně zpackaná. Na No-Fly-List se dostalo několik kongresmanů, i pro ně bylo enormně těžké se zněj dostat, a současně jeden z kongresmenů zveřejnil, že letenku bez problémů získal, když si ji kupoval na jméno, ve kterém vynechal své prostředí jméno. Japříklad být na no-flylistu John F. Kennedy, tak by měl problém na toto jméno získat letenku, ale když by si ji objednal ma jméno John Kennedy, tak už by ji bez problémů dostal. Bohužel, takto neuvěřitelně hloupě v USA funguje celá řada "bezpečnostních" opatření.

4) Co se týče gun control je to bezpečnostní problematika jako každá jiná. Uplatňuje se u toho psychologie, něco na toto téma, co obecně platí, je popsáno zde expertem na IT security:
schneier.com/.../paper-psychology-of-security.pdf

5) Například i bývalý šéf TSA, po té co opustil svou funkci, se nechal slyšet, že opatření na letištích jsou naprosto k ničemu, ale politici si to tak přejí.
0 # Anonymní 2016-06-20 16:50
1b) je naprosto spravne. Zadny business plan, protoze i ty nejvetsi kriklouni z NRA se neciti komfortne, kdyz se na baru v jejich restaraci hadaji 2 typci, co maji gun za pasem. To jde tak trochu politika stranou.
Taktez vsichni z nich, kteri maji nejaky svuj business, at jiz restaurace, hotely, uklidy domu, kancelari, zahrad, stavebni firmy-tihle vsichni do jednoho vyuzivaji ilegaly, ale pak kdyz doma griluji na zahrade s prately, tak beduji, jak je tu prilis ilegalu, postavit zed, vsechny deportovat atd...
Neznam nikoho, kdo ma svuj busines a nema ilegaly-ne ze by je snad nejak miloval, to ne, ale nema na vyber, lide na praci proste nejsou a s klesajici nezamestnanosti, ani nebudou.
Samozrejme ze jsem se jich ptal, odpoved je vzdycky stejna, jako pres kopirak-"vis, to je neco jineho, nikdy nevis, kdo si da o panaka navic a ma spatnej den, vis jak, rano se pohada se starou, odpo ho vyhodi z prace , no a da si nejake pivko navic a je vymalovano" atd.atd.atd.

Jenom pokrytectvi-nic vic. Americanum nelze mnoho vytknout, ale s tim neskutecnym pokrytectvim jsem se nikdy nevyrovnal a pochybuji, ze kdy vyrovnam...

Opatreni na letistich maji vysledky, na rozdil od povidacek kohosi-od 9/11 nebyl zadny problem spojeny s letadlem, coz je pri tom dennim poctu letu naprosto uzasny vysledek.

Neocon
0 # Pefi 2016-06-20 17:49
Neocon: K bodu 5, abych doložil, ž esi to necucám z prstu:
1) Jak to vidí bývalý šef TSA: wsj.com/.../...

2) Zpověď bývalého zaměstnance TSA: theweek.com/.../confessions-former-tsa-officer

3) Skrz celotělový skener šlo pronést kde co, včetně ručních palných zbraní, vědělo se to minimálně od roku 2010, ale ještě v roce 2014 vyšel tento článek: wired.com/.../...

Kdybych byl terorista, tak odpálím bombu ve frontě na bezpečnostní prohlídku, protože takové srocení lidí se hned tak někde s železnou pravidelností nenajde. Že se tak za posledních X let stalo pouze nyní v Bruselu není proto, že by bezpečnostní opatření vg USA fungovala, ale proto že riziko útoku bylo a je velmi malé.

Boj s terorismem má ale i druhou tvář: Jedna studie vyčáíslila, že kvůli zdržením u prohlídek a strachu z teroristů lidé v USA začali jezdit autem delší trasy, než dříve. Tam kam dřívé létali, po 9/11 začali jezdit autem. Ve výsledku se na silnicích pozabíjelo o tolik víc američanů, že by každoročně muselo spadnout několik dopravních letadel, aby se to srovnalo.
0 # Pefi 2016-06-20 18:05
V USA celou řadu problémů politici vzali za špatný konec a hromady zastřelených jsou důsledek nedomyšlemných dobře míněných opatření, která se zbraněmi zdánlivě nemají nic společného.
1. "War on drugs" je stejná katastrofa, jako byla prohibice.

2. Sociální programy přispěly k tomu, že se spousta dětí rodí svobodným matkám, což má děsivé dopady zejména na barevnou komunitu. Navíc v USA je rodina vnímána ještě trochu jinak, než v ČR

3. Zřejmě poměrně tragická je i péče o psychicky nemocné, kterou si spousta lidí s problémy nemůže dovolit. Ne že u nás by to byl nějaký zázrak: že je z pojištění hrazena návštěva psycho-odborníka jednou za měsíc mi u akutního psycho-problému přišlo dost neuvěřitelné.
...

Nejsem zastánce bezmezných svobod, nicméně špatná regulace je většinou mnohem horší, než žádná regulace.
A někdy je správné řešení nedělat nic - za to obdivuji Norsko, že po Breivikovi nesklouzli jejich politici k nějakým populistickým opatřením.
0 # Anonymní 2016-06-20 18:27
Nikoliv, leta nejvice lidi v historii USA-bez otazek a mrtvych na silnicich je take historicky nejmene. Proste jestli mate letet Vegas-LA za $29, nebo 4 hodiny ridit, tak zvolite prvni variantu-opakuji, nikdy v historii USA neletalo tolik lidi, co dnes.

Urcite ne, riziko je ted nejvetsi od Clintona-jen je pomerne tezke se do USA dostat, na rozdil od Syrana, jdouciho rekneme treba do Parize.

Netvrdim, ze si info cucate z prstu-jen ze od 9/11 nebyl zadny ter.utok za pouziti letadel, at si byv.reditel TSA, pise a rika cokoliv, to je proste fakt.

Ano, war on drugs nefunguje, stalo to spoustu penez a zivotu -byla to jiste chyba. Taktez souhlasim, ze zdr.pece o psych.nemocne je v USA na urovni stredoveku, resp.system pojisteni i po Obama care zustava nesmyslny.

Taktez souhlasim, ze soc.programy jsou kontraproduktivni, mnohdy je US soc.system stedrejsi, nez ten Evropsky a to doslova.

Nic z toho ovsem nemeni na veci, ze silencovi, co je napojeny na ISIS, ma problemy z chovanim od zakladni skoly, jeho byv.zenu musela odvest a schovat rodina, chlubi se obdivem k ISIS, by se kur.a nemelo prodavat vubec nic, natoz polo armadni puska.

Neocon
0 # Pefi 2016-06-21 15:14
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Pefi 2016-06-21 15:20
Neocon: Není to můj obor a moc jsem se v tom nepitval, ale odborných publikací dokumentujících zbytečná úmrtí na silnících v důsledku 9/11 je celkem dost a nevím, že by tento jev někdo zpochybňoval. Cornell považuji za slušnou univerzitu - oni došli k odhadu cca 2170 mrtvých:
blalock.dyson.cornell.edu/wp/fatalities_120505.pdf

Jiní autoři došli k cca polovičnímu číslu, jiná zase k poněkud většimu.

"Netvrdim, ze si info cucate z prstu-jen ze od 9/11 nebyl zadny ter.utok za pouziti letadel, at si byv.reditel TSA, pise a rika cokoliv, to je proste fakt."

Jenomže do 9/11 také žádný takový útok nebyl, takže se obávám, že TSA funguje na podobném principu, jako můj talisman na odhánění tygrů - také na mě dosud žádný tygr nezaútočil, takže můj talisman funguje.

Já bych si vyjádření exšéfa TSA, které navíc dobře koresponduje s názory dalších expertů na bezpečnost, kteří TSA dlouhodobě kritizují, takto jednoduše zpochybňovat nedovolil. Na to má ty své názory příliš dobře podloženy argumenty. Obecně se uznává, že smysl měla dvě opatření:
1. bezpečnostní dveře do pilotní kabiny
2. přítomnost air marshalls

Navíc každý další útok typu 9/11 naráží z pohledu teroristy na poměrně zásadní problém - každý další únosce bude čelit tomu, čemu čelili již únosci v letu United 93, tedy lidem, kteří ve zvýšené míře tuší že appeacement není řešení a že když neudělají nic, tak že stejně zemřou. Navíc američani jsou poněkud víc nakloněni tomu starat se sám o sebe, než Evropani.

K poslednímu bodu - a když bláznovi neprodáte útočnou pušku, tak ty lidi prostě zkusí zabít jinak. Jak už jsem psal výše, střílet lidi po jednom je zoufale neefektivní. Je to relativně racionální způsob pouze pro ty situace, kdy nehrozí, že někdo bude opětovat střelbu. Většina magorů útok dlouhodobě plánuje a proto se také většina útoků odehrává v gun free zónách.

Zkuste se podívat na Breivikův manifest a možná budete, stejně jako jsem byl já, zaskočen tím, čeho všeho je schopen absolvent střední ekonomické školy. A teď si v jeho kůži představte někoho, kdo vystudoval chemii na seriózní vysoké škole ...

Klíč není v dostupnosti zbraní jako takové, ale v péči o lidi, kteří to nemají v hlavě v pořádku. Vždyť v USA není problém si takovou útočnou pušku vyrobit. A domácí výrobě chcete zabránit jak ? S nákladem menším, než je cena nového auta, si kdokoliv trochu zručný dokáže vybavit dílnu s vybavením, které umožní vyrábět klony AK-47 jeden za druhým.

Co všechno bude nutné zakázat, než lidem dojde, že zákazy nejsou řešení ?
0 # Anonymní 2016-06-21 16:18
Obecně se uznává, že smysl měla dvě opatření:
1. bezpečnostní dveře do pilotní kabiny


Obávám se, že pozůstalí po obětech psychotického pilota Germanwings s vámi asi budou vášnivě polemizovat.
0 # Anonymní 2016-06-21 16:45
Netvrdim, ze neumiraji lide na silnicich, ale ze dle statistik leta nejvice lidi v historii zeme-coz je fakt. Taktez je nejmene mrtvych na silnicich, coz sice neni dano tim, ze se boura mene, jen auta jsou vetsi, bezpecnejsi, kvalitnejsi.

Byl jste nekdy v zivote na vesnicke tancovacce/zabave/diskotece? Ja ano, ac prazak, miloval jsem to. Vite proc jsme se vzdycky vratili domu zivi?
Protoze nejhorsi vec, ktera me mohla potkat a take opakovane potkala, bylo zidli pres hlavu, popelnik do ksichtu, nejaka ta kopacka-vse se za par dni vyresilo, uz rano jsem se tomu smal. Nikdo totiz nemel gun-ani ten nejagresivnejsi magor se 3 promile ve 2.30 hodin rano- nemel gun.

Cili, nikdo netvrdi, ze omezeni prodeje zbrani jenom netrestanym lidem, dusene zdravym lidem, slusnym lidem a lidem, kteri nejsou napojeni na extr.skupiny, chcete-li teroristy v zadnem pripade nezabrani 100% veci, o tom neni pochyb, ale opakuji-nevidim sebemensi duvod prodavat zbran nekomu, kdo se hlasi k ISIS, tvrdi o sobe, ze bude zabijet bezverce, nebo slysi hlasy apod.apod.apod.

Ohl.odkazu-poslu Vam 300 odkazu, ze 9/11 byla rizena expolze, taktez, ze US govt.nas praskuje. Daniela, ta pani, co zije ve Statech 20 let, ale od minuleho mesice vlastne uz 40 let, jsem dala odkaz, ze si ilegal nemuze udelat DL. A takhle bych mohl pokracovat 2 hodiny...

Tedy, pokud nejste pro absolutni svobodu, jako ze Vas 12ti lety syn by mel ridit auto, Vase 10ti leta dcera by mohla mit pohl.styk se 44letym muzem, ve svem vlastnim byte, ktery je vazne Vas, muzete tlouci Vasi zenu, jak je libo, protoze to je Vas byt, ci ve Vasi vlastni garazi na Pohorelci si preci muzete varit pernik, protoze to je Vase garaz, kterou jste si koupil za vlastni penize, tak pokud nejste pro takovouto svobodu, nechapu, jak Vam muze vadit stopka pro prodej zbranim teroristum, blaznum a psychopatum.

Neocon
0 # Pefi 2016-06-21 22:45
Ad Anonym: Germanwings je krásný příklad toho, že úplně každé opatření přináší negativa. Právě proto je potřeba opatření přijímat opatrně a s rozmyslem, nikoliv bezhlavě. Kdyby tam nebyly bezpečnostní dveře tak pilot-magor nedá druhému pilotovi diuretika, ale něco radikálnějšího. Opět - problém není ve dveřích (zbraních), ale v tom, že se za knipl (ke zbrani) dostal magor, což se bohužel stává a zabránit tomu prostě nelze.

Neocon: Problé=mej v tom, že já vám posílám odkazy na seriozní odborné publikace nebo vyjádření uznávaných odborníků na oblast bezpečnosti a vy mi nabízíte nanejvýš autory konspiračních teorií, což je trochu rozdíl, nemyslíte ?

Já na tancovačky moc nelozil, nicméně nikdo těm lidem na vesnických tancovačkách nebránil v tom vzít si s sebou nůž. Takže v noži (zbrani) problém není a nikdy nebyl.

Smysluplný a potenciálně funkční návrh v praxi realizující stopku pro prodej zbranim teroristum, blaznum a psychopatum, který by současně nebránil slušným lidem si zbraň pořídit, nikdy na stole nebyl.

Americká administrativa se sice velmi ráda chlubí tím, kolik prodejů zamítla pomocí "background checks", ale už méně se chlubí tím, že při dalším přezkoumání se drtivá většina (údajně téměř 95 procent) těchto zamítnutí ukázalo býti falešně positivními případy. Snaha, aby tento poměrně nefunkční systém pokrýval ještě větší procento prodejů, mi opravdu nepřijde jako optimální, snaha omezit velikost zásobníků a podobné ptákoviny, jsou už zcela totální hlouposti.
0 # Anonymní 2016-06-22 03:46
Ne, ne,-tak to vubec nemyslim, myslim ty zdroje tak nemyslim.

Uz jsem tu psal o me sousedce-500 m dum, nikdy nepracovala, manzel dlouhodobe v AFG., 2x novy Lexus SUV, 2x tydne 2 mexicke holky na uklid (ilegalky), 5 dovolenych do roka, kazdy den obedva a veceri venku, manzel dela $100K rocne, cisteho, military neplati dane+jim armada plati jeste $3700 mesicne navic na zivot k vyplate (hypoteka, voda, elektrika, plyn, jidlo).

Tahle zenska veri a tvrdi mi, ze se ji zije nejhur, co je na svete, veri, ze ekonomika je na bubnu, veri, ze nezamestnanost je 25% a podobne BS-nikdy v zivote se nemela lepe. Podotykam, ze je to velmi vzdelana, inteligentni zena, z lekarske rodiny.
Tedy, i kdyz mate seriozni zdroje-dulezita jsou fakta, ne, co si, kdosi mysli. Leta nejvice lidi v historii USA a umira nejmene lidi na silnicich za desitky let. Nebyl letadlem od 9/11 spachan zadny ter.utok-toliko fakta.

Prave-nozem neudelate nic-v mladi sem to zazil parkrat-vzdycky borec s nozem skoncil velmi spatne, velmi spatne, kdyz mate nuz, prilis se na nej sousredite a spolehate-na malem prostoru vzdycky spatne dopadnete, verte mi.
Tedy-kdyby ten Cmoud prisel s nozem v Orlandu do Buzik Klubu-vite, jaky by byl vysledek? -jeden pobodany, vazny stav, 2x porezane ruce-lehky stav a utocnik dobity jako Sarajevo, a dost mozna jeste rozpichany od navstevniku, coz by mu asi nevadilo. To je ten rozdil-ten smesny nuz a utocna puska.

Pritom staci tak malo, viz pondeli hlasovani v Senatu-kdo je/byl podezrely ze spolupraci s teroristy-nekoupi si ani pouzdro na pistoli. Co se tyka lidi s dus.poruchou-tam uznavam, ze je to na delsi debatu a malinko slozitejsi.

Neocon
0 # Pefi 2016-06-22 22:01
Nožem neuděláte nic, když nic udělat nechcete. Budu-li ignorovat koordinovanou akci čtyř útočníků v číně, kteří pomocí nožů ubodali na nádraží cca 30 lidí (tj 7 obětí na jednoho útočníka), tak pak tu máme z Číny další případ, kdy jeden útočník zabil nožem 6 lidí (Changsha market knife attack).

V hlučném temném diskotékovém klubu je tichý nůž mnohem lepší vražedná zbraň, než hlučná palná zbraň. A nebo to lze udělat jako v Beirutu, kde v klubu jednou bombou zabili cca 40 lidí.

K vašemu "Pritom staci tak malo, viz pondeli hlasovani v Senatu-kdo je/byl podezrely ze spolupraci s teroristy-nekoupi si ani pouzdro na pistoli." si dovoluji dodat, že zákony zakazující vraždit už tady máme a příliš dobře nefungují, protože zločinci se vám na zákony vykašlou a nějakou zbraň si stejně opatří.

Navíc prof. J.R. Lott k tomu říká toto: "None of the proposed gun-control amendments would have stopped any of the mass public shootings in the U.S. since 2000.". I s přihlédnutím k výhradám vůči jeho práci se obávám, že má naprostou pravdu.
0 # Anonymní 2016-06-22 22:33
Ano, bombou, jako to udelal Timothy-problem je, ze mel military hitorii (hrdina a vyznamenany v Desert Storm, plus ho jen o chloupek nevzali k SF).

Ale blbost-bezte v patek vecer do Karlovych laznich, kolem 2.oo hodin rano s nozem, zkuste to, kolik lidi stihnete popravit predtim, nez Vam tam frajeri rozslapou hlavu, davam Vam 2 minuty a to v pripade, ze mate za sebou nejaky bojovy sport, nebo alespon nemerite 170 cm/55 kg, jinak se budeme bavit o desitkach vterin.
Vim, o cem mluvim, mel jsem par let klub/diskoteku, jak jsem psal vcera, takovych jsem na vlastni oci jiz par/nekolik videl-mysleno s nozem v temnem klubu...
Ani jeden z nich nedopadnul alespon uspokojive, mozna by jste se pozvracel, kdyby jste ho/je pak videl, jak vypadal(i), po najezdu 30ti ozralych, extremne vytocenych/nasranych lidi, takovy clovek s nozem....

Po 54 te-netvrdim a nikdy jsem netvrdil, ze to zabrani vsemu-nezabrani.

Ale pokud zijeme v systemu, kdyz 12ti lety chlapec nemuze ridit automobil, 13ti leta slecna nemuze mit se svym o 20 let starsim boyfriend pohl.styk, pokud system zakazuje ridit auto slepym lidem, pokud ve svych 37 letech nemuzu kandidovat do Senatu, pokud me bez francouzstiny nevezmou na Recepci do Hiltonu v Parizi, tak holt dava mysl, ze nekdo, kdo vyjadruje podporu ISIS, je sledovan a vysetrovan FBI, je na watchlist a NO Fly List-ma proste smulu a nekoupi si rifle.

At se pokusi sestavit bombu, at se pokusi si vyrobit zbran doma na koleni (jak jste vcera navrhoval), naprosto v poradku, jiz to jsou kroky k tomu ho chytnout, ale proc by mela vlada mu to usnadnovat-to fakt nechapu.
Ted aktualne je Breaking News, ze GOP a Dems v Senatu predlozi spolecny navrh "NO FLY-NO BUY"-tak konecne snad uvidime..

Neocon
0 # Pefi 2016-06-22 22:50
Neocon: Vzhledem k tomu, jakým způsobem se lidé také mohou dostat na no-fly-list a jak těžké je být z tohoto seznamu smazán, tak se obávám, že "collateral damage" bude vyšší, než prospěch, který toto přinese. Abyste se jednou nedivil, až se na seznamu sám ocitnete ...

Ono to totiž vypadá, že po té, co lidské terče k likvidaci pomocí dronů vybírá počítač na základě analýzy vzorů v metadatech, aniž by se detailněji zkoumaly důvody proč byl onen člověk vybrán, tak zřejmě podobný postup se aplikuje i pro zařazování lidí na no-fly-list. Můžete se tam ocitnout a vlastně nikdo vám nebude technicky schopen odpovědět na otázku z jakého konkrétního důvodu se tak stalo. Prostě počítač vyhodnotil vaše vzorce chování zachycené v metadatech jako podezřelé a jste v háji.

Hodně štěstí ameriko ...
0 # Anonymní 2016-06-22 23:03
Podivejte, pres.Obama na zaklade EO nechal popravit 30 tis teroristu-Dron Strikes, to je ofic.cislo, chcete-li fakt.
Naprosto verim, ze mezi nima byli i nevinni lide-verim, je mi to lito, ale jsme ve valce a ve valce jsou civilni obeti.
Navazuji-taktez verim, ze na NO Fly list jsou nevinni lide, kteri se tam ocitli nahodou-opet, je mi to vazne lito, ale jsme ve valce. Pokud se tam ocitnu ja, nebo moje rodina-bude mi to taktez lito, ale opakuji, jsme ve valce, bez uniforem a frontovych liniich-nemeli jsme na vyber, tudiz takove Vami popsane veci se jiste dely, deji a dit budou-clovek je pane tvor nedokonaly, at se Vam to libi, ci nikoliv...

Nic Vami popsaneho, ci mnou vyse napsaneho nic nemeni na veci, ze clovek s krim.rekordem, psychickou nemoci, ci sympatii k AQ, ISIS apod., by si nemel v US storu koupit za par stovek $ utocnou pusku...

Neocon
0 # Pefi 2016-06-23 13:29
Ano, ve válce jsou i civilní oběti. Jenomže zabíjet lidi a vlastně ani nevědět proč, respektive jen proto proto že to řekl počítač, je zcela nová a poměrně děsivá úroveň.


Co se týče druhého bodu, že na no-fly-listu jsou i nevinní, ale je to OK, protože Amerika je ve válce:
Bývalo dobrou americkou tradicí, že na zásah do občanských práv byl potřeba soudní příkaz nebo aspoň probable cause a občan měl právo na soudní přezkum. Tohle všechno zmizelo někde v žumpě v rámci "war on terror".

Dovoluji si proto upozornit, že Amerika je stále více ve válce s vnitřním nepřítelem, přesněji řešeno se svými vlastními občany, a vzdaluje se tak ideálům, ze kterých vzešla a díky kterým se stala globálním hegemonem.

Argumenty, které předkládáte (jsme ve válce), mi nějak podivně rezonují se vzpomínkami na Sovětský Svaz, vedoucí úlohu strany, boj s třídním nepřítelem a ruskou mentalitou permanentního ohrožení. Celkem mě znervóznujě fakt, že aby americké tajné služby obhájily před kongresem své zřejmě protiústavní postupy, tak kongresmanům říkají buď polopravdy (sběr metadat není sledování lidí) nebo rovnou nepokrytě lžou, jako nyní, když ředitel CIA před kongresmany tvrdil, že když amerika zakáže export šifrovacích technologí, tak že zahraniční teroristé budou v háji, protože neamerická kryptografie prakticky neexistuje. Tak zjevně nekompetentní šéf CIA být z principu nemůže, takže v kongresu lhal. To také chcete obhajovat tím, že amerika je ve válce ? S kým, s vlastními kongresmany ? No možná ano, protože i kongresmani už se dostali na no-fly-seznamy.

S vašim názorem, že "clovek s krim.rekordem, psychickou nemoci, ci sympatii k AQ, ISIS apod., by si nemel v US storu koupit za par stovek $ utocnou pusku..." samozřejmě souhlasím, ale bohužel to je jen první půlka problému, který je potřeba vyřešit, jinak to je jen hezky znějící přání bez reálného přínosu. Protože přeci nejde jen o to, aby si nemohl zbraň koupit v legálním obchodě, ale jde o to, aby si zbraň nemohl koupit ani na černém trhu. A to je ten realizační oříšek - jakmile zakážetelegální trh, pokvete trh nelegální. Ameriak si to vzkoušela s alkoholem a nefungovalo to,. Zkoušela to s drogami a také to nefungovalo, zkoušela to se zbraněmi, nefungovalo to, a tak to se zbraněmi zkouší znovu a opět to nebude fungovat.

Bohužel nikdo neví jak to vaše hezky znějící přání prakticky realizovat tak, aby to v USA nakonec nebylo tak jak to bylo v Chicagu a Washingtonu DC, kde zbraně jednu dobu měli pouze zločinci (a městští politici, kteří si udělili výjimky).

Akceptujeme-li realitu v podobě nevymýtitelného černého trhu, tak je pak potřeba zajistit, aby se slušní lidé mohli ozbrojit, pokud to uznají za potřebí. Zákazy zatím směřují k tomu, aby se nemohli ozbrojit především zákona dbalí občané a dopad na ty vaše teroristy bude poměrně malý.

Vás nezaráží, že "None of the proposed gun-control amendments would have stopped any of the mass public shootings in the U.S. since 2000." ?
0 # Anonymní 2016-06-23 14:22
Bohuzel si asi nerozumime-pisete neco o prohibici alkoholu a drog-nikdy jsem nenapsal, ze by se mel zakazat prodej zbrani, cili to prosim nesrovnavejte s prohibici.
Take jsem nikdy netvrdil, ze by to mel mit kazdy stat jinak-jak pisete na prikladech Chicago a DC. Lide si pak jezdili, napr. z Chicaga je opatrovat/kupovat vedle do Indiany.

Jestli CIA lze Kongresu, tak je to mozne, po Nixonove ofensive do Kambodia v 1970, kdy si NVA a NV Govt. docetl v novinach, ze Nixon pred Kongeres slibil, ze US Troops nevstoupi za Kambodia hranici, dale nez, omlouvam se, pokud jsem nepresny, 19 mil a NVA, Vietcong, zkratka nepritel se ztahnul o jednu jedinou mili vice do vnitrozemi, tak i neprilis bystry americky urednik uz tuhle chybu nechce opakovat.

Reknu Vam to jinak-EU ma 500 mil. obyvatel-rekneme, ze krome zemi byv.vych. bloku to jsou lide jako americany-ze stejneho testa. US ma jen neco malo pres 300 mil. obyvatel.
Ofic.cisla rikaji, ze v US je legalni zbrani za jeden vikend zastreleno/tezce zraneno vice lidi, nez v cele EU za rok, za pouziti taktez legalnich str.zbrani. Opakuji-EU 500 mil.lidi, US-320 mil. lidi. Neprijde Vam to divne?

Ofic.cisla rikaji, ze 85% trestnych cinu bylo spachanych legalne drzenou zbrani, pouze 15% zbrani koupenou nekde, jak Vy pisete, z cerneho trhu, nebo si ji nekdo, kdo ji nema mit, koupil na Gun show, ci na online, zkratka ilegalne drzenou. Taktez Vam to stale koresponduje s tim, cemu verite?

Nezarazi, protoze to je jen neci nazor-Homes, strelec z Denver/Aurora kina, kluk, co bych mu nafackoval, co mel 45 kg i s botama, si koupil pusku a munici na online, prestoze byl dusevne nemocny, prokazatelne. Orlando Cmoud-si koupil pusku na ridicak 3 dny pred utokem-bez pusky by byl nula. A namatkove, ten borec, co ustrelil v AZ kongesmance mozek, ale prezila, tak asi 4 roky na zpet, v Tusconu tusim na mitinku s obcany, taktez slysel hlasy, taktez dus.nemocny a taktez si na DL koupil pistoly. Myslim, ze neni treba pokracovat dale, protoze tohle jsou fakta.

Kdyz si v US, jako cech, obcan EU, cili clen koalice, chcete otevrit Vy a Vase rekneme ceska pani Restauraci a dostat business visa, tak zaplatite cca $35K za lawyer a poplatky, budete proverovan 27mi Fed. agenturami a vezme Vam to i se stestim 90 dni.
Kdyz budete magor, budete si chtit, rekneme v AZ, ci TX koupit AR-15, pujdete na Gunshow, tak Vas nikdo neproveri a na DL si AR-15 odnesete, kdyz to prezenu, za 6 minut. Dava Vam tohle smysl?

Jinymi slovy-Vas pohled nefunguje, mame 2 srovnatelne svety-EU a US. Cisla, je mi lito, hovori jasne-pokud nebudeme vyzadovat po zajemcich o koupi zbrane psychotesty, jako to maji nektere zeme EU, nebo alespon historii u lekare/lekaru, jako to ma treba CR, budeme stale mit za vikend, ci tyden vice mtrvych a zranenych, nez cela temer 2x tak pocetna EU dohromady.
Neocon
0 # Pefi 2016-06-23 16:58
"85% trestnych cinu bylo spachanych legalne drzenou zbrani"

To poněkud nekoresponduje s čísly, která běžně potkávám já. Moje zdroje říkají, že legálně si střelnou zbraň koupilo cca 15 až 30 procent pachatelů a že výzkumy mezi odsouzenými pachateli ukazují, že snad nikdo z nich nemá pocit, že by bylo obtížné získat zbraň z černého trhu.

Drtivá většina zavraždědných/zastřelených v USA má záznam trestním rejstříku, tedy většina obětí jsou spory mezi kriminálníky. Ale to jsou případy, o kterých se nepíše. Případy, o kterých se píše v médiích souvisí s nefunčním systémem péče o psychicky nemocné.

Kdybyste měl statistiku pouze pro bělochy, tak by najednou mezi USA a Evropou nebyl zase tak podstatný rozdíl. Příčiny zbraňové kriminality nejsou v dostupnosti střelných zbraní, ale v něčem jiném. Kdyby lidé, kteří se dnes vraždí střelnými zbraněmi neměli střelné zbraně, tak se budou zabíjet jinak.

Co se týče útočných pušek, ty se na počtu obětí podílí tak malým procentem, že nedává smysl ta urputná snaha zakázat zrovna právě útočné pušky.

Vaše "fakta" jsou hezky vyzobaná, celkový obrázek je však mnohem složitější. vaše fakta nemění nic na skutečnosti, že opatření navrhovaná v USA jsou a budou, bihužel, k ničemu.
0 # Anonymní 2016-06-23 17:44
Nemate pravdu, dam Vam priklad-ten clovek, co jsem o nem psal pred par dny, ta nejagresivnejsi osoba, co jsem kdy potkal, ktereho jsem museli vylecit, rikejme mu treba Vlada, nezabil nikdy nikoho (pokud me je znamo) jenom proto, ze nemel pistoli.
Zkousel to nozem, samozrejme na malem prostoru, dopadnul velmi podobne, jak jsem Vam psal vcera ( u cehoz jsem nebyl, ale znam osobne lidi, kteri u toho byli).
Vim, ze mel ridicak a take vim, ze si chtel opatrit pistoli-jenze v CR mu to jako trestanemu nevyslo a nikoho na cernem trhu evidentne neznal-ne kazdy ma na tel.nekoho, kdo mu do 5ti minut opatri pernik, pistoli, nebo kradene vozidlo.
Kdyby takovy Lada zil v USA, mel DL, coz v Cz mel, tak by si dosel na Gunshow a koupil by si zbran za jeho jednodenni mzdu na stavbe. Vazne chcete, aby takovyto lide si koupili v nedeli odpoledne pistoly? Vazne by jste chtel, aby takovyhle silenec sel na diskoteku/pred diskoteku, kde bude Vase dcera slavit narozeniny? Prominte, ale neverim Vam to...

Opet aby jsme si rozumeli-nikdy v zadnem systemu nezabranite lidem v podsveti, jak pisete, aby si opatrili zbran. To bylo vzdy a vzdy bude.
O nich ale neni debata-debata v USA je, zda-li by meli lide s dusevni poruchou, nasilnici a teroriste si na zaklade DL, si koupit strelnou zbran.
Tvrdim za me a dle vcerejsiho pruzkumu mezi volici GOP, tak i dalsich 89% konservativcu, ze zkratka nikoliv.

Neocon
0 # Pefi 2016-06-23 21:31
Víte Neocone, rozdíl mezi legislativními pokusy v USA a legislativou v ČR je poměrně zásadní. V ČR jsou nyní zcela jasně a transparentně stanoveny podmínky, po jejichž splnění občan má nárok na zbrojní průkaz (shall issue).

Legislativní návrhy v USA, včetně toho posledního z pera republikánské senátorky Susan Collins, stojí na zcela netransparentním seznamu "no-fly-list" a dalším zcela netransparentním seznamu "selectee-list", případně aby toho nebylo málo, tak do toho vstupuje ještě terror watch list. To je z koncepčního hlediska ohromný průšvih.

Sice je tam pseudopojistka, ale tu nelze brát vážně: Lze požádat o přezkum odmítnutí nákupního povolení skrze "dovolání" k "Attorney General (AG)" což je zhrub anejvyšší státní zástupce, ale výsledek závisí na libovůli AG:
- pro rozhodnutí AG nejsou ani jasně dána transparentní pravidla, na základě kterých AG musí rozhodnout,
- ani nejsou jasně stanovené lhůty, do kdy musí rozhodnout (justice delayed = justice denied).
- nárok na proplacení výdajů máte až po té, co nad státem vyhrajete (hodně štěstí).

Aby toho nebylo málo, tak nikdo nemůže věřit tomu, že AG nebo jeho úřad bude mít kapacitu reálně důkladně zkoumat desítky tisíc dovolání.

Tohle je may issue jako vyšité a may issue politika v mnoha státech už platila. Je opakovaně vyzkoušené, že to ve většině případů v praxi znamenalo perzekuci zákona dbalých občanů, což je 95 až 99% osob, kteří byli v minulosti odmítnutí a kteří museli usilovat o přezkum rozhodnutí.

Navíc jak chcete dělat přezkum, když TSA na seznam zařazuje lidi, aniž by existovala evidence důvodů (spis) dokladující proč se tam člověk dostal!

Transparentní úřední postupy jsou základem demokracie. Tohle je netransparentní a nedemokratické od začátku do konce a lidé, co se problematikou zabývají jsou si toho vědomi a proto jsou proti:

"The bottom line is that until Congress can clearly define a process and standard for which people are placed on the terror No-Fly list, Terror Watch list or Selectee list, innocent Americans will be punished and stripped of their rights due to a bloated, bureaucratic system."

Jelikož základem opatření je no-fly-list, tak zde máte jako to funguje v komentáři od světoivě respektovaného experta na bezpečnost systémů:
www.schneier.com/.../nofly_list.html

Jo já vím, jste ve válce, muž s koženou brašnou nesmí projet a není čas řešit kdo je kdo.
(Kdybyste neznal na co narážím "koženou brašnou": www.youtube.com/watch?v=EtB3yX6o5Hs)

Nejde o to, že bych byl proti všem regulacím, ale v USA je navrhován jeden nesmysl za druhým.
0 # Anonymní 2016-06-23 23:59
Prave proto, ze to je kockopes, tak jsem Vam tu opakovane psal, ze by meli byt jasna pravidla ala cz.
Bezuhonost, zdr.zpusobylost, plus nebyt na FBI seznamu, ci NO fly list-jak jednoduche.
Nikoliv porizeni/nakup na zaklade DL, kterou si tady udelate v pondeli i Vy, staci Vam k tomu jeden ucet od elektriky, vody, plynu, doktora, telefonu atd.-nic vic k tomu nepotrebujete, jestli jste magor, psychopat, right wing militia member, AQ sympatizant, slysite hlasy, byl jste ve sve puv.zemi 18x trestany za nas.tr.cinnost apod-vazne prodavac na Gun Show resit nebude...

. Nechapu, proc porad stale dokola tvrdite, jak by to nefungovalo, kdyz to v EU funguje, na zhruba stejnem slozeni lidi.
Viz. dnes-neznam detaily, asi zatim nikdo-Nemec v kine s plynovou pistili-0 mrtvych. V USA by jich bylo tak 20-25, ale jak Vy rikate, i plynovkou se da zabijet, ze? (Taktez stetkou od hajzlu)

Ano, ve valecnem stavu se deji ruzna prikori, na rozdil od Vas pripoustim, ze clovek je tvor nedokonaly a ze vzdycky bude nekdo delat chyby-v tom je zrejme mezi nami rozdil. A jelikoz na prime otazky neodpovidate, resp. je prehlizite, tak bych to asi tak s Vasim svolenim i uzavrel.
Neocon
0 # Pefi 2016-06-24 15:32
1) Jasná pravidla jako v ČR nikdy na stůl nedali ani demokrati, ani republikáni. V okamžiku, kdy je v pravidlech vazba na jakýkoliv netransparentní nepřezkoumatelný seznam, tak to nutně bude paskvil, se kterým nemohu souhlasit.

2) Ad "Nechapu, proc porad stale dokola tvrdite, jak by to nefungovalo, kdyz to v EU funguje, na zhruba stejnem slozeni lidi."

Tomu opravdu věříte ? Kdyby New York byl obydlen pouze americkými bělochy, tak je počet vražd o 91% nižší a počet stříleček o 97% nižší. Kdyby byl obydlen pouze americkými asiaty, tak je to ještě o kousek nižší. Samozřejmě nejde o barvu kůže, ale o kulturní zvyklosti a sociální návyky dané subkultury.

Analýza kriminality v USA: "There are dramatic race differences in crime rates. Asians have the lowest rates, followed by whites, and then Hispanics. Blacks have notably high crime rates. This pattern holds true for virtually all crime categories and for virtually all age groups."
Zdroj: amren.com/.../...


3) K Němci v kině: Myslíte si, že s plynovou pistolí šel do kina vraždit ? Nebyla to spíš sebevražda policistou, což se děje i v USA a tam je v podobných případech rovněž mrtvý pouze pachatel-sebevrah. Akorát se to už v USA nedostává na titulní stránky novin.

4) Amerika je veliká, takže to vypadá, že se to tam děje často. Přepočteno na počet obyvatel je, co se týče "masakrů", na tom Amerika zhruba stejně, jako Evropa. Nevěříte ? Tak zde to máte přehledně:
crimeresearch.org/.../...

5) Nedopovídám na otázky ? To myslíte ty řečnické otázky typu " Vazne by jste chtel, aby takovyhle silenec sel na diskoteku/pred diskoteku, kde bude Vase dcera slavit narozeniny?"

Na řečnické otázky se obvykle neodpovídá. Ale když už to musí být: Až bude někde moje dcera slavit narozeniny, tak bych rád, aby, pokud ještě nebude sama dospělá, to bylo někde, kde bude pár střízlivých ozbrojených lidí, aby nehrozilo opakování toho, co se stalo v Texasu a co je označováno jako "Luby massacre". Dejte si do googlu "Suzanna Hupp" a poznáte názor na věc ženy, která dodržela hloupý americký zákon a zbraň nechala v kabelce v autě.

Rovněž bych byl nerad, aby moje dospělá dcera dopadla jako Amanda Collins, která také, coby slušná studentka, dodržovala mimořádně hloupou americkou legislativu.

Souhlasím, debatu můžeme uzavřít, protože asi nejsem schopen žádnými argumenty nahlodat vaši víru ve funkčnost opatření, která ve svém důsledku napáchají víc škod, než užitku, protože ta opatření jsou B.A.D. (Broken As Designed).

Nejsem proti bezpečnostním opatřením, pokud za nimi stojí seriózně udělaná analýza rizik, cost benefit analýza a navrhoval je profesionál, který ví co dělá a ne nekompetentní pachatel dobra.
0 # Anonymní 2016-06-24 16:46
Michate jablka a hrusky-na kdyby se nehraje, tedy "kdyby v NYC zili pouze belosi, kriminalita by byla nizka" je uplne mimo. Taktez nebyla rec a v tom souhlasim bezesporu, ze v black komunite si ti lide opatri zbrane bez ohledu na zakazy, vzdycky to tak bylo a take bude.
Samozrejme nemate pravdu v jine veci-na masovem vrazdeni a mezi ser.vrahy prevazuji belosi v 88%-cili tyto veci, ktere kazdeho trapi, pachaji belosi, nikoliv cernosi.
Uprimne, cernosi v St.Louis ve svych oblastech-at si po sobe strili, jak je libo-to nikomu nevadi.

Nevim, z vlastni zkusenosti, viz. me prispevky v min.dnech, by jste nebyl takovy hrdina, kdyby sla Vase dcera v patek do klubu, kde ma kazdy druhy buran a samozrejme ze zpity pod obraz pistoly, myslim, ze by jste ji to rozmlouval, at jde radeji nekam jinam.

Znite stejne tak, jako moji pratele, kteri maji sve restaurace, hotely, kluby s "GFZ", ackoliv jsou odpurci restrikci, opet viz. me predesle prispevky. Ono se to dobre hodnoti na 7tis.mil daleko a kdyz se pak ta vec stane v CR 1x za 25 let (viz.Uhersky Brod), tak najednou vsichni hrdinove koukaji a rikaji-"proc ten magor mel kver?

Otazky nebyly "recnicke"
-ptal jsem se Vas, zda-li jste ok s tim, ze Vas 12ti lety syn si vezme na vikend Vase auto a pojede se spoluzaky 80 km za Prahu na chalupu? Proc mu to zakazovat? Preci kdyz mu to zakazete, tak si auto opatri jinak, neopatri?

Taktez jsem se Vas ptal, jestli jste ok s tim, ze Vase 13-14ti leta dcera bude spat se 44 letym chlapem-preci kdyz ji to zakazete, tak si tu klicku nejakou stejne najde, rekne treba, ze jede se skolou na vylet a pujde k panovi domu, nepujde?

Dale jsem se Vas ptal, jestli jste cool s tim, ze Vas 85ti lety soused, co je slepy, bude ve Vasi ulici jezdit autem-preci, kdyz mu to zakazu, pojede i bez ridicaku, nepojede?
A take jest se Vas ptal, taktez samozrejme hypoteticky, pokud bude Vas agresivni problemovy soused, co Vam jen vyhrozuje, otravil Vam psa, urezal vetve u Vasi tresne, mrmla si neco o tom, jak Vasi celou rodinu postrili a zacne s Vasi starou, tak jestli by jste byl ok s tim, ze by si dle CZ zakonu mohl koupit pistoly behem 12ti minut v Tescu pres ulici za jednodenni mzdu/popr. 2 denni inv.duchod. Byl by jste s tim ok?

Pokud je Vase odpoved, uprimna odpoved na vsechny 4 otazky "ano", jsem s tim cool, protoze zakazy/omezeni nic nevyresi-pak fajn, mame kazdy jiny pohled na svet a jestli to takhle praktikujete cely svuj zivot-uzasny, odvaznemu stesti preje, taktez preji hodne stesti, pokud je ale Vase odpoved "ne", nebyl bych s tim ok, pak nerozumim, proc to aplikujete na Staty.
Neocon
0 # Pefi 2016-06-24 19:31
Vy jste to byl kdo tvrdil, že v EU to funguje při zhruba stejném složení lidí, tak že by to fungovalo i v USA. Já jsem vám doložil, že v Evropě ta skupina obyvatel, která stojí za 90 procenty amerických stříleček prostě není. Obávám se, že hrušky a jablka srovnáváte vy.

Ano, za mediálně slavnými "mass murders", stojí většinou běloši. Takže buď můžeme řešit celkové "murder rates", viz vysvětlení výše, nebo můžeme řešit mediálěn známé případy masových vražd (mass shootings). A u těch jsem vám doložil, že po přepočtu na počet obyvatel je četnost takových událostí v Evropě a v USA zhruba stejná - a to bez ohledu na to, že v Evropě je mnohem přísnější regulace, než v USA.

To, co jak vy píšete většinu lidí trápí, což jsou mediálně atraktivní případy, kdy bělochovi ruplo v makovici, jsou případy, které lidé znají jen z novin. Jsou to události, které jsou z hlediska analýzy rizik non-issues pro svou malou pravděpodobnost.

Úmrtí při autonehodě je pro američana minimálně o dva až tři řády (tj 100x až 1000x) pravděpodobnější, než že bude zastřelen bělochem, kterému ruplo v makovici. V podstatě je iracionální to příliš řešit.

O intuitivní analýze rizik (www.schneier.com/.../overreaction_an.html):
"It's strangers by whom we fear being murdered, kidnapped, raped and assaulted, when it's far more likely that any perpetrator of such offenses is a relative or a friend. We worry about airplane crashes and rampaging shooters instead of automobile crashes and domestic violence -- both of which are far more common and far, far more deadly."

Ad Uherský Brod: Ano, lidé nechápou, proč by někdo měl u sebe kvér a současně ti samí nevidí nejmenší problém v tom, že neustále vyhazují peníze za autolékárničky plné téměř nepoužitelného vybavení, které 95 procent řidičů stejně nebude umět použít. Tolik práce s rizikem v praxi.

Aha některé vaše dotazy nebyly řečnické, tak budiž:
1) Pokud by můj syn byl mentálně a fyzicky na takové úrovni, aby ve 12 letech mohl řídit auto, tak ať si ho klidně řídí. Ve 12 letech většina dětí nejspíš ještě nemá mozek na to, zvládnout hustou dopravu. Nicméně na farmách a na venkově 12 leté děti občas řídí traktor a kromě zbytečných úředníků v tom nikdo problém nevidí.

Problém není jen v tom, zda je nějaký zákaz smysluplný, ale hlavně v tom, zda je takový zákaz vůbec efektivně realizovatelný. (Střílet lidi mimo případy sebeobrany je zakázáno hned několikrát, začíná to například příkázáními v Bibli). Zákazy, které jsou asi tak funkční, jako samolepky "Gun free zone" v zastrašení zločinců, mnoho smyslu nemají. A v tom je naše jádro sporu. Vy máte pocit, že nedomyšlené zákazy budou nějakým zázrakem fungovat tak jak pachatelé dobra zamýšlejí.

2) Když nezvládnu výchovu tak bude moje dcera spát s kým bude chtít a žádné zákazy na tom nic moc nezmění. Vaše dcera snad má na oknech mříže a vy ji na noc zamykáte ?

3) Z 85 letého souseda-slepého řidiče nadšený nebudu. Pokud však soused bude nezodpovědný nebo senilní, tak ho zákaz nezastaví.
0 # Pefi 2016-06-24 19:32
4) Co se týče vašeho fiktivního vyhrožujícího souseda, kde berete tu jistotu, že bude na nějakém hloupém no fly listu ? A ikdyž takový člověk nebude splňovat bezúhonnost a spolehlivost podle české legislativy, tak mu stále nic nebrání koupit si třeba kuši, která je stejně smrtící jako kulovnice. Vtip je ale v tom, že v ČR se takové scénáře prostě nedějí, aniž by bylo potřeba něco neustále zakazovat ! A pokud už se něco takového stane, tak je to tak zřídkavý jev, že nemá smysl kvůli tomu omezovat práva 99,999% ostatních lidí.

Zkušenost mého souseda v ČR je taková, že agresivní myslivci mu lozili do oplocené zahrady (je zakázáno) a tam mimo honitbu stříleli bažanty (je zakázáno) a byli drzí a sprostí (je zakázáno) přesně do okamžiku, než z domku vyšel s legálně drženou pistoli v ruce (je zákonem umožněno). Ke střelbě (jako obvykle ČR) nedošlo. I v USA se tvrdí, že na jednu sebeobrannou střelbu připadá cca 1000x hrozba zbraní. Myslivci pochopili, že padla kosa na kámen a víckrát už tam nevlezli. Zkušenost i dalších lidí je taková, že policie myslivce porušující zákon o zbraních a také zákon o myslivosti není moc horlivá řešit. Tolik k funkčnosti zákazů v praxi. Není to o zákazech, ale o kultuře.
0 # maaartinus 2016-06-24 22:58
Plny souhlas s Pefi.

Pokud bereme GFZ jako misto, kde mate jistotu ze vas nikdo nezastreli, protoze vstup se zbrani neni mozny (bezpecnostni ramy a pod.), pak se nejspis jedna o rozumnou vec.

Pokud je GFZ neco ve stylu "zakonadbali obcani at laskave zanechaji bouchacky doma", tak je to pekna pitomost a patri zakazat. Mozna by sla zakazat jako klamava reklama, protoze v mene obdarenych jedincich vzbuzuje pocit ze zakaz plati i pro wannabe masove vrahy.
0 # Anonymní 2016-06-24 23:36
Ale nikdo nerikal, ze GFZ je nejaky vse lek. Debata byla o tom, jestli je ok, aby si dusevne vysinuty jedinec, agresivni psychovat, magor, ci ISIS member mohl na zaklade DL koupit za 3 minut, mozna spise 5 minut strelnou zbran, aniz by kdo resil, co je zac za cenu jednodenni vyplaty na stavbe/myce nadobi.

S nejakou samolepkou na dverich to ma pramalo spolecneho
Neocon
0 # Anonymní 2016-06-25 04:51
Na tom, Pefl, neni nic fiktivniho. Ja to zazil, tady v USA-uz jsem to tady psal-pan byl vyhozen, buran ozraly a dosel si do auta pro brokovnici-vysledek jsem take psal-46 let bez naroku na propusteni.
Takovyhle magor by si nemel koupit kver, takovyhle magor (mel predtim nekolik DUI a nejake dom.nasili, jinak byl cisty) by si v CR, ci EU, jak chcete, gun proste nekoupil.

S kusi se nechte na malem prostoru vyfotit-znovu rada-zkuste prijit s kuzi do maleho, narvaneho, jak tvrdite "temneho klubu", kolem pulnoci, davam Vam jeste o neco mene casu, nez s nozem.
Zkuste prijit ke me ve 2 am do meho domu s kusi-kdyz to prezijete ( a to pisi v plnem respektu a s tim, ze Vas neznam), dam Vam moji par roku starou Escalade.
Akorat, ze kdyz prijdete s pitoli, tak jsem v riti, protoze pistole smazava rozdily mezi lidmy-je jedno, jestli jste rvac, ranar, byv.vyhazovac, boxer, kdyz proti Vam bude stat 45ti kilovy kluk s pistoly-je Vam vse na stolici.
Jelikoz nezamykame v noci dum a dcerce je 5 let, tak ji tedy uprime, doma nezamykam.

A na zaver-ze by jste hodil klicky po svem 12ti letem klukovi, od sve 3 roky stare Oktavky, v patek odpoledne a rekl- "jed Jardo, ale nezapomen, ze to nema dalnicni znamku, tak az naberes na 6tce spoluzaky, jed do toho Berouna na chalupu zadem, at te nechtytnou", tak to Vam vazne nezeru....

Neocon
0 # Pefi 2016-06-25 11:18
"Takovyhle magor by si nemel koupit kver, ..."

Ale v tom náš spor přeci není. Jde o to, jak ono vámi formulované přání realizovat, aby jeho dopady nebyly jiné zcela , než zamýšlíte.

Abyste mohl navrhnout funkční opatření, tak musíte vyřešit pár dost zásadních problémů; začíná to tím kdo bude určovat kdo je a kdo není magor, jaká bude spolehlivost tohoto posuzování, jaká bude přezkoumatelnost tohoto posuzování a také jak dlouho bude trvat, než reálně ohrožená osoba získá povolení k nákupu zbraně.

Samotná spolehlivost pracuje s dvěma typy chyb. :
1. Za magora bude označen někdo, kdo je zcela neškodný, avšak se představě posuzovatele o tom co je normální. (Falešně pozitivní nález - chyba I. druhu)
1. Magora neodhalíte a prohlásíte jej za zdravého (falešně negativní nález - chyba II. druhu)

Pravděpodobnost ani jedné z uvedených chyb není nulová, naopak obě bývají nepříjemně vysoké.

Druhá chyba (false negative) znamená, že se magor ke zbraním dostane a někoho zabije.

První chyba (false positive) znamená, že slušnému člověku bude při případném střetu s magorem nebo zločincem zabráněno efektivně se bránit a slušný člověk zemře.


Z čistě technického hlediska ideální legislativa je taková, která dosáhne toho, že součet obětí z důvodu první chyby a druhé chyby bude minimální. (Že čistě technický pohled na právo není správný, protože lidé nejsou stroje, je na jinou diskusi)

Americké legislativní pokusy (i vaše obhajoba ve smyslu jsme ve válce) podceňuje množství obou chyb.

Z hlediska zachování demokracie je pak zcela zásadní, aby existovala reálná možnost přezkumu, což opět není splněno.

V praxi americký systém "background checks" generuje obrovské množství falešně positivních chyb, přezkum nefunguje a navrhované snahy ho dále zpřísnit jsou koncipovány tak, že je garantován obrovský nárúst falešně positivních chyb, což bude znamenat, že množství zastřelených slušných lidí nebude klesat, ale poroste.
0 # Pefi 2016-06-25 11:26
V praxi vám to tam už nyní funguje takto (trošku jsem to zkrátil):

"A couple weekends ago I went into my local store to pick up an SR-2. I dutifully fill out my 4473, it finally came back delayed. I told him I'd see him on Thursday to pick up my pistol and left.
The following Thursday I was told that I had received a deny. Dumbfounded, I took the NTN, went home, filled out the online appeals form and attached a copy of my fingerprints, and waited. On Friday, I received the a letter stating that the reason for the denial was a violation of question 11(c) (Have you ever been convicted in any court of a felony, or any other crime, for which the judge could have imprisoned you for more than one year, even if you received a shorter sentence including probation?).

I called NICS support and spoke to a lady who supposedly looked into it again and came back telling me that the system shows that me (or someone like me) was convicted of a crime that prohibits me, but she couldn't tell me any details.
Now, I can prove that the record is wrong. I've never worried about it before because it was just an inconvenience, but in the end, I still got a default proceed. Once before I got a deny on day 2, but the very next day, NICS called the FFL back and put me in delay again. The problem is, the FBI stopped processing NICS appeals back in January. Normally, I'd just wait for the appeals process to finish, get a UPIN, and move on with my life, but with no appeals process in place, how am I supposed to clear this up?
Even though I've bought firearms before, I've never had the ATF come knocking on the door looking to retrieve any of them because I was a prohibited person. Since my last purchase, I haven't had so much as a speeding ticket.

To be on the safe side, I've moved my firearms out of my possession, but this has got me pretty freaked out since I have no idea where to even begin to get them back without an appeals process."

Takže pán radši preventivně odzbrojil sám sebe, protože (velmi správně) systému nevěří. Systém se oibrací proti lidem. Nejlepší na tom je, že onen nešťasník má prý platnou "security clearance" pro účely "National Security Possitions". Dokonalejší už to být ani nemůže.

Zdaleka nejde o ojedinělý případ. Bohužel realita v USA je taková, že pilotovi, který měl povolení mít v kokpitu pistoli, sebrali při kontrole kapesní nožík, ale pistoli mu samozřejmě nechali.

Myslíte, že když dáte idiotům, kteří pravidla navrhují, ještě více pravomocí, tak že mrtvých ubude ? Asi ne. Ale přesto zde ve jménu války obhajujete zvýšení pravomocí lidem, kteří navrhují obsluhují zjevně nefunkční bezpečnostní systém.

Ano, magor by si neměl mít možnost koupit kvér, ale zdá se, že v USA je zatraceně obtížné zařídit, aby to dopadlo především na magory a ne na slušné lidi, lidi s platnými bezpečnostními prověrkami a jejich jmenovce.

Brát si do vnitřních prostor kuši je stejný nesmysl, jako brát si na to útočnou pušku. A mohu vás ujistit, že kdybych se dal na terorismus, tak střelné zbraně budou to poslední co bych použil, protože touto cestou se vydávají pouze lidé bez vzdělání a především bez fantazie.

Co se týče hození klíčů po klukovi, tak si pořádně přečtěte co jsem napsal.
0 # Anonymní 2016-06-25 14:29
Tak to jsem rad, ze se shodneme, ze magorovi kver do ruky nepatri, bez ohledu na 2 dodatek-super.
Vy mozna ano, jenze Cmoud je tvor primitivni-tak dlouho planovali 9/11, bylo jich tolik, ze riskovali prozrazeni, coz se jim malem stalo osudnym, (viz. Phoenix FBI field agent, ktery 5 dni pred 9/11 poslal do DC notice, ze nekolik AQ memberu se snazi ucit letat) a ani se nebyli schopni zjistit, tak rpimitivni vec, jako v kolik lide chodi do prace, tedy kdyby si koupili letenky na pristi let, o blbych 30 minut, mohlo byt 30K mrtvych, nikoliv 3 tis.

Reseni je pomerne jednoduche, uz jsem Vam to psal-cisty tr.rejstrik, zdr.zpusobylost, nebyt nikdy vysetrovan FBI pro terorismus, backrounds checks i na online a Gunshow, nebyt na No_Fly listu ( v pripade, ze se tam ocitnu nevine, zaloba a odskodneni od DoJ) a pak at si koupi kazdy, jak jsem Vam psal o David, z OK, co jich ma doma 70, co chce a kolik chce.

Nic, valim na dovolenou
Neocon
0 # maaartinus 2016-06-25 20:26
To zni vsechno pekne, ale malinko to nefunguje. Necemu jako popisuje vyse Pefi se nikdy neda na 100% zabranit, blby je kdyz se to rychle nevyresi, obet neni odskodnena a vinici potrestani. Zanedbavani posledniho bodu je to co zpusobuje stale vetsi byrokraticky bordel.

Jakekoliv opatreni ma smysl jen pokud lze uskutecnit. Pokud je stat nefunkcni, tak at radeji nedela nic.

> nebyt nikdy vysetrovan FBI pro terorismus

Ja vas napraskam, FBI vas bude vysetrovat a je vymalovano.
0 # Pefi 2016-06-26 00:03
Přeji hezkou dovolenou.
0 # Anonymní 2016-06-27 16:12
Dekuji uctive, Neocon
0 # Anonymní 2016-06-28 13:07
Pefi - neocon 10:0 na body, spíše však K.O. v prvním kole :-)
Děkuji Vám pánové oběma.

Richard
0 # Anonymní 2016-06-17 14:33
V tomto směru bych neviděl moc extensivnosti. Pravdou je, že majitel obchodu shromažďoval údaje systematicky záznamovým zařízením. Tedy jeho jednání je nutno subsumovat pod zák. č. 101/2000 Sb. Stejný zákon pak již řeší situaci. kdy (cit.)"zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu" Sankce se pak odvíjejí od téhož. Mám pochybnosti, zda v rámci diskreční pravomoci je UOOU vůbec oprávněn takové jednání nesankciovat. Můžeme diskutovat, zda je ten zákon v pořádku či ne, ovšem de lege lata se jím musí řídit. Změna je pak věcí změny paradigmatu celkového vnímání osobnostních práv.
0 # Anonymní 2016-06-18 14:32
"Dokážu si představit, že přišel na polici s fotkou a oni sami mu řekli, že oni to použít nemohou a doporučili mu cestu soukromé investigace"

Tak je to skutečně tak. Majitel obchodu potvrdil, že umístil fotografii na Facebook na základě doporučení policie. Cituji vyjádření: "Informovali jsme Policii, že portrét zloděje zveřejníme, což nám bylo doporučeno." Mimochodem, na tom mohli postavit svou filipiku, resp. obranu(vyjma porušení zákona z důvodu neregistrace).

O nutnosti vydat se na cestu vlastního pátrání bych trochu pochyboval. Oznámění o odcizení směřovalo na polici v 9:15 a ve 13:20 fotografii zveřejnili na Facebooku. Čili ještě před tím, než provedla policie jakýkoli úkon (vyjma přijetí oznámení). Premisa, že tak bylo učiněno proto, protože pátrání policie bylo bezvýsledné tímto padá. K označení pachatele fetkou a dalšími přídomky se v kontextu zdejší diskuse raději nevyjadřuji, neboť by můj pohled nastartoval další kolo reakcí.
0 # maaartinus 2016-06-20 04:47
Hezky se to tu rozjelo. Nebudu vam kecat do pravniciny ale ciste logicky:

- V pripade ze se o zlodeje nejedna: Pokuta od nejzbytecnejsiho uradu nema o nic vetsi preventivni ucinek nez nutnost zaplatit domnelemu zlodeji za zpusobenou ujmu, spise mensi protoze penize nepravem zostuzenemu vazi vic. Nejzbytecnejsi urad nema dostat nic, aby zustalo vice pro poskozeneho.

- V opacnem pripade: Zverejneni je (s vysokou pravdepodobnosti) nutnou podminkou pro dopadeni pachatele. Naopak nezverejneni by mohlo byt povazovano za nedbalost pri ochrane vlastniho majetku, podobne jako neuzamceni vozidla.

- V obou pripadech: Urad na ochranu pachatelu nema dostat nic.

> požadavek na souhlas pachatele i pro podání trestního oznámení

Odhaduji to na rok 2030.

> Kdybychom přistoupili apriori na tuto variantu, pak by policie byla opravdu zbytečná.

Ona neni zbytecna, ale skodliva. Cest vyjimkam, ale celkova bilance je zaporna.

> pokud použiju waterboarding

Pak mate sakra male sance v testu proporcionality.
0 # Mormegil 2016-06-20 12:03
0 # Tomáš Pecina 2016-06-20 16:02
Novináři a jejich binární myšlení: představa poměřování dvou práv v testu proporcionality je ně vyšší dívčí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)