Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Být aktivistou v této zemi, neoplývající ani tak medem a strdím jako bobtnající legislativou a hypertrofovaným souborem byrokratických pravidel, má svá úskalí, a není-li jeden dostatečně obezřetný, snadno se se zlou potáže, načež, presumujeme, nastane pláč převeliký a skřípění zubů. Takto presumujeme konkrétně nad případem Michala Uhla, kterýž má nyní podat na policii vysvětlení ohledně deseti uprchlíků z Afghánistánu, jež ve svém pražském bytě ubytoval.

Uhl je osobou právem netknutou a proto nyní hořekuje na svém facebookovém profilu. Kdyby arci místo nářků otevřel zákon o pobytu cizinců (např. zde), dočetl by se, že jakožto osoba poskytující, byť bezplatně, ubytování více než pěti cizincům má celou řadu povinností, např. vést domovní knihu a také cizinecké policii fakt ubytování každého cizince zvlášť oznámit. Neučinil-li tak, dopustil se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 50 tisíc korun. Načež, jak zmíněno shora, nastane převeliký pláč a zubů skřípění.

Komentáře   

0 # Anonymní 2015-11-10 11:54
on ubytoval piatich a piatich si zobral k sebe nejaky sused.
0 # Anonymní 2015-11-10 12:00
Sice je možná osobou netknutou, ale brácha je právník.
0 # Anonymní 2015-11-10 12:51
Ale mizerný.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 15:25
To si nemyslím.
0 # gogo 2015-11-10 12:33
Má můj obdiv, že to zkusil na vlastní kůži. ( pokud se tedy nejednalo o nějakou fake akci organizovanou a financovanou z neziskovek) Kdyby to udělali všichni co #přijímají, situace by se rychle vyčistila. Kdo si je ubytuje u sebe doma a na vlastní náklady živí, zasluhuje osobně uznání.
0 # Jan Vaněk jr. 2015-11-10 12:35
§ 99 (2) Ubytováním se pro účely tohoto zákona rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem. — Čili soudíte, že ústně uzavřeli podnájemní smlouvu?
0 # Philip Sudak 2015-11-10 12:48
Odst. 2 § 99 je irelevantní. V zmíněném případě nebyli sice cizinci ubytováni ve smyslu ustanovení § 99 odst. 2 cit.zákona, leč na toho, kdo jim přístřeší poskytl, hledí se jako na ubytovatele podle a ve smyslu ustanovení § 99 odst.1 zákona.

Mezi vymezením (a právním statutem, právy a povinnostmi etc.) pojmů "ubytovatel" a "ubytování" není žádný kontravaletní vztah.
0 # Jan Vaněk jr. 2015-11-10 17:28
(1) Ubytovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců (...)
(2) Ubytováním se pro účely tohoto zákona rozumí vztah založený smlouvou ...


To jako tvrdíte, že v (1) se "poskytuje ubytování" vykládá ve smyslu odst. 2, ale "ubytovává" ve smyslu přirozeného jazyka?
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 17:51
Přiklonil bych se k výkladu e ratione legis, který neponechává mnoho prostoru kreativitě.
0 # Anonymní 2015-11-10 20:44
To je sice pěkné, ale on neubytoval více než 5 cizinců najednou, jak jsem pochopil. Tedy vykládat si to můžete jak chcete, on ale není ubytovatelem dle toho zákona ani náhodou.leclerc
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 20:54
Podle mých informací nejméně v jednom případě více než pět cizinců ubytoval.
0 # Anonymní 2015-11-11 14:23
leclerc:

Vždyť s nimi postnul fotku na FB a bylo jich 7 nebo 8. Není problém dohledat. A myslím, že dokonce výslovně napsal, kolik jich u něj tu noc spalo.

Yossi
0 # Anonymní 2015-11-10 13:39
To je mi škodolibé radosti. I kdyby měl autor pravdu, nejde o trestný čin, a pak není důvod tahat někoho na policii.
A skutečné nezákonnosti zůstávají stranou zájmu orgánů státu i škodolibých bloggerů..
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 14:49
pak není důvod tahat někoho na policii

Přestupky projednává policie a MV, tedy důvod jistě je.
0 # Anonymní 2015-11-10 16:31
Nicméně jste se stále nevypořádal s argumenty, které poukazují, že spíše Vy jste "osobou právem netknutou", a že skutečně není důvod tahat někoho na policii, protože je neubytoval ve smyslu § 99 odst. 2 cit.zákona. leclerc
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 17:06
Jaké argumenty máte na mysli? Je evidentní, že smlouva "s obdobným obsahem" uzavřena byla, a proto Uhlovi vznikly i všechny zákonem,stanovené povinnosti. Nesplnil-li je, dopustil se přestupku a je právem předvoláván k podání vysvětlení.
0 # Anonymní 2015-11-10 17:57
Evidentní dle čeho? leclerc
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 18:45
Evidentní z toho, že Uhl nechal tyto lidi ve svém bytě přespávat. Nejde o situaci, že by nechal u sebe bydlet svou přítelkyni (ledaže by měl více než pětičlenný harém, kde by byla, uznávám, situace sporná).
0 # Anonymní 2015-11-10 20:33
Takže z ničeho. Tedy Vaše fabulace. leclerc
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 20:57
V čem zase vidíte fabulaci? Podle mne lze Uhlovo jednání pod ustanovení § 99 CizZ jednoznačně subsumovat. Povšimněte si, že zákon hovoří o ubytování za úplatu bez ohledu na počet ubytovaných cizinců nebo o ubytování více než pěti cizinců i bezplatně (aniž by specifikoval, že musí být ubytováni v jeden okamžik, což lze mít za vadu zákona vyžadující výklad).
0 # Anonymní 2015-11-11 00:03
čtěte ten zákon prosím dále, hned následně popisuje, co se rozumí pod ubytováním a odkazuje na smluvní vztahy, jejichž definici naleznete v NOZ a které úplatu, mimo jiné nepominutelné znaky, předpokládají.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 06:43
O tom, že úplata není nutným znakem subsumpce pod § 99 CizZ, se v tomto ustanovení arci hovoří výslovně. Cílí sice na bezplatné ubytovatele typu Salvation Army, nicméně "spadnout", jak jsme viděli, tam může i aktivista, neudrží-li své dobrodějství v určitých mezích.
0 # Anonymní 2015-11-11 09:19
Ne, nehovoří - to je jen vaše chybná logická dedukce a opominutí znění následujícího odstavce. To ustanovení definuje ubytování jako vztah daný ubytovací smlouvou. A obsah a náplň této smlouvy je stanoven v NOZ a tam se úplata výslovně předpokládá. A vždy tomu tak bylo, ostatně CizZ byl přijat za účinnosti starého OZ a tam bylo, oproti NOZ, výslovně uvedeno, že k ubytování může dojít jen k zařízení tomu určenému (hotely, noclehárny apod.).

NOZ jen dopřává větší smluvní volnost ohledně zařízení, ale jinak se nic nezměnilo. Pokládat pozvání na odpočinutí v soukromých prostorech za uzavření smlouvy o ubytovní či něco podobného, podle mého nelze.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 09:26
Pak tedy nechme rozhodnutí na správním úřadu (cizinecké policii), případně soudu. Jsem přesvědčen, že můj výklad odpovídá smyslu zákona, kdežto váš umožňuje zákon obcházet.

Kdybych Uhla hájil, zřejmě bych se to snažil uhrát na absenci důkazů (vyjma mediálního přiznání) a na nedostatek materiálního znaku, ale interpretaci zákona vámi nastíněným způsobem bych si odložil jen na stav nejvyšší nouze.
0 # Anonymní 2015-11-11 09:42
...nebo o ubytování více než pěti cizinců i bezplatně (aniž by specifikoval, že musí být ubytováni v jeden okamžik, což lze mít za vadu zákona vyžadující výklad).

ake dlhe by ste si predstavoval to casove obdobie?

bez ohladu na to ci spachal alebo nie situacia naznacuje dve veci:
-organ si vzdy najde sposob ako buzerovat (rozumej: ako sa snazit odovodnit svoju dolezitost);
-bonzujuci aktivista je prekvapeny ked ho niekto nabonzuje;
0 # Anonymní 2015-11-10 18:23
Autor blogu zase perlí své právní fantazie - a odmítá se vypořádat s §í99, odst.2 s tím, že smlouva uzavřena byla. Ale dle NOZ , §2326 a související není možné jen tak prohlásit, že pokud u vás někdo bydlí, tak se jedná o ubytování či že jste uzavřel nějakou smlouvu - to by autor tohoto blogu musel připustit, že veškeré jednání člověka navenek je jen nekonečným seriálem smluv a všechny tyto smlouvy jsou dány a ošetřeny zákony.

UHL nic neporušil a u sebe doma si může nechávat nocovat koho chce a kdy chce, předpokládám, že byt mu patří. A nikomu z nás do toho nic není.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 18:42
Ano, naše životy jsou nepřetržitou řadou smluv, které jsou ošetřeny zákony. Dnes jsem např. uzavřel cca patnáct kupních smluv v obchodě s potravinami (mj. na každý rohlík).

Váš výklad, že ubytuji-li více než pět cizinců ve svém bytě, nestávám se ubytovatelem ve smyslu CizZ, protože jen vykonávám své oprávnění, je úsměvný. Jistěže na to mám právo, ale s ním koreluje povinnost fakt ubytování oznámit policii.
0 # Anonymní 2015-11-10 19:36
neubytoval je, nechal je přenocovat. Ubytování to ve smyslu zákona nebylo a nemohl tedy uzavřít smlouvu ať už písemně nebo ústně. A neměl tedy povinnost komukoliv cokoliv hlásit. Váš názor, že uzavřel ubytovací smlouvu, je jen váš názor, ale nemá jaksi oporu v zákoně - uplatňujete šikanozní výklad zákonů (tedy nechám li doma někoho přespat, uzavírám vždy minimálně ubytovací smlouvu), který jinde s takovou oblibou kritizujete.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 19:51
Takový výklad jde naprosto proti smyslu § 99 CizZ, ale chcete-li, klidně si na něm setrvejte.
0 # Anonymní 2015-11-10 20:35
Naopak. Vaše konstrukce je neúnosná a evidentně nejste schopen přiznat omyl. leclerc
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 21:02
Moje konstrukce? Snad vaše konstrukce! Na rozdíl od vás vykládám zákon jednoduše, jste to vy, kdo staví výkladové zámky do výše babylonské věže a pak se diví, že mu spadnou na hlavu!
0 # Anonymní 2015-11-11 00:00
Žádné babylonské věže. Váš výklad by znamenal, že pokud se někde sejde více cizinců, tak se jedná o ubytování - a můžeme stíhat majitelé a provozovatele restaurací, diskoték, opraven a nevím čeho ještě.

Že to Uhl nazval ubytováním neznamená, že k něčemu takovému ve smyslu zákona došlo. Pravděpodobně ne.

A aby bylo jasno - s činy pana Uhla nesouhlasím, ale co si dělá ve svém soukromí je mi úplně jedno, včetně toho jak o tom referuje. Je zajímavé, že vám vadí, když je někdo stíhán za poškozování veřejného majetku (kauza chodník), ale tleskáte, když někomu hrozí stíhání za něco, co se odehrálo v jeho soukromí a za využití jeho soukromého majetku.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 05:30
Znakem ubytování je přespávání. To chápe šestileté dítě, nikoli, žel, vy.
0 # David Schmidt 2015-11-11 08:46
Ale je otázka, zda i přespání.
0 # David Schmidt 2015-11-11 08:55
Dále zákon zpravidla neobsahuje stejné pojmy, být v jiném tvaru, v různém významu, jestliže výslovně nedefinuje rozdíl (podnikatel, podnikání). Tj. pod zákon spadá buď poskytování ubytování za úplatu nebo bez, když je více než 5, ale vždy tam musí být smluvní vztah.
0 # Anonymní 2015-11-11 09:04
K "Znakem ubytování je přespávání. To chápe šestileté dítě, nikoli, žel, vy."

Znakem každého auta je kolo. To ovšem neznamená, že každé kolo je součástí auta.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 09:30
Smluvní vztah přece existoval, a měl formu obdobnou formě o ubytování. S tím rozdílem, že se tak dělo bezúplatně; šlo tedy o jakousi ubytovací výprosu.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 09:33
Jestliže zákon stanoví, že za auto se pro účely tohoto zákona pokládá vše, na čem je namontována pneumatika, pak se autem může stát i motel, kde mají pneumatiku nad barem. Takový zákon by byl arci málo rozumný, CizZ je naopak průzračný a směřuje k jasnému a ústavně aprobovatelnému cíli, aby policie měla přehled o pobytu všech cizinců na území státu.
0 # David Schmidt 2015-11-11 09:58
Smluvní vztah nevznikl.
0 # Anonymní 2015-11-11 10:30
Podobně jako u auta, tak ani žádný zákon nestanovuje, že každé přespání je ubytování. Naopak zákon stanovuje jiné znaky ubytování a ty ten Uhluv případ nesplňuje.
0 # David Schmidt 2015-11-11 12:09
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # David Schmidt 2015-11-11 12:13
Není dále důvod, aby byli cizinci "policejně hlášeni", kde bydlí, včetně občanů EU, Američanů... Důvod hlášení je, aby policie znala ubytovatele pro případnou kontrolu. Např. zda splňují ony m².
0 # David Schmidt 2015-11-11 15:34
Jinak je opravdu podivuhodné, kolik lidí žije ve světě, v němž když u vás přespí 6 známých z Ameriky nebo Německa, musí to být nahlášeno policii.
0 # Anonymní 2015-11-10 18:34
Hlavne, ze si nejakej blb nasel cas na Uhlovo udani. Klasika v teto zemi... Narod zbabelejch sracu...
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 18:48
Nesouhlasím. Nemají-li levicoví aktivisté problém udávat své ideová nepřátele (viz Kalibová), je morálně ospravedlnitelné jim stejnou mincí oplácet. Klidně bych ho udal sám, kdybych o tom, že někoho ubytovává, věděl.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 19:02
Jen pro informaci, Uhlův bratr na mě v r. 2011 podal cca dvacetistránkové trestní oznámení, ve kterém nestoudně lhal. Tedy jsem možná trochu zaujat i vůči Michalovi, kterého jinak znám pouze z kausy ÚSTR, kde byl/je jedním z "normalisátorů".
0 # Anonymní 2015-11-10 19:38
Pecina je udavač a veřejně se k tomu přizná, pěkné a vtipné.......

Je mi vcelku jedno, kdo a za co mně udá, ale na podobnou úroveň se nesnížím.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 19:52
Ano, udat Kalibovou nebo Uhla by mi nečinilo nejmenších výčitek, tedy jsem – potenciální – udavač.
0 # Anonymní 2015-11-11 00:17
Inu, tu je Vase vec a Vas boj. Jen si dovolim pripomenout, ze Vase valna vetsina klientu jsou take "levicovi aktiviste", k pravici maji mile daleko :-) Osobne jsem rad, ze pro hodnoceni podobnych situaci mi zustava zdravy rozum a nikoliv rizeni se jakymsi pochybnym pocitem msty opacne strane ideologicke barikady... Myslel jsem, pane Pecino, ze se vzdy ridite zdravym rozumem a nikoliv, ze jste politickym aktivistou jako Vasi klienti :-)
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 05:33
Možná byste měl za ty roky vědět, že respektuji své názorové oponenty a mnohých z nich si velice vážím. Nikoli ty, kteří ve jménu svého přesvědčení udávají (jako Kalibová) nebo kteří konají jiné hanebné skutky (což je případ Uhla a jeho aktivit na ÚSTRu). Znepříjemním-li některému z nich život udáním – podotýkám, že jsem to zatím nikdy neudělal – nebudu mít nejmenších výčitek svědomí.
0 # gogo 2015-11-11 08:46
Ono až byste z teoretizování sestoupil k praktickému aktu, předpokládám, že by to nebylo tak snadné. Samozřejmě, udat vraha nebo obecně někoho, kdo bezprostředně ohrožuje okolí, je záslužné. Stejně tak by bylo záslužné dát ochutnat bonzákům typu Kalibové jejich vlastní medicínu, jenže ona celá ta interakce s tímto prostředím nebude dobrá pro duševní pohodu. A pak si člověk řekne, že si nebude narušovat vnitřní mír nějakou sviní.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 09:35
Milý gogo, po letech styků s policií a justicí jsem poměrně otrlý a jen tak mne něco nerozhodí.
0 # Michal Waller 2015-11-10 18:50
oni sousedi asi neměli ten pozitivní přístup jako Uhl...
0 # Anonymní 2015-11-10 18:54
kurvy české!
0 # Daniela 2015-11-10 20:18
To bylo kriku o bolsevickem donaseni, kdyz jsem psala, ze ja bych policii trestni cinnost nahlasila.
Zrovna Uhlaky bych teda neudala, pac jsem take kdysi byla emigrantkou, ale neodsuzovala bych jine, kteri tak ucini.. Emigrant je vzdy odkazan na dobrou vuli obcanu ke kterym prichazi.
V te kause se mi prolinaji dve zakonne instance. Prvni je pravo obcana zeme si vzit hosta a tim si vzit zodpovednost za nej. Bezdomovce ci illegala. Tito bezenci meli stesti, ze potkali aktivisty, kteri je vzali k sobe a postarali se o ne. To se neda ve svobodne spolecnosti zakazat. Ale tu svobodu maji humaniste jen v jejich privatnim prostoru, jakmile by se s nelegalni skupinkou vydali do ceskeho verejneho prosotoru, pak se automaticky podriidi zakonum vseobecnym, tedy i pripadne prohlidce dokladu. V neprokazani dokladu bezenci je jejich hostitele nemohou nijak chranit. . . To byl dle meho mineni (neprokazany) cil pani Candiglioty, ktera svym odporem policii zkousela statni narizeni nahlodat.. Kdyby se nepozadovaly doklady, ale uznaval se zjev a rec, slunickovy aktivista by bezence upravil na "Evropany" cestujici v Shengenu, naucil by je vydavat se za kamarady studenty, a hlavne mluvit za ne. Jelikoz jsou aktiviste urputni a vytrvali, trochu praxe a nejakeho poldu by ukecali.

Rodina Uhlova mela tyto zachanne ciny ponechat v soukromi a ne se jeste hrde vystavovat mediim, jako ze oni jsou ti pravi humaniste a zbytek naroda jsou nemoralni sobci. Tohle uz hranici s aktivisty, ktere my zde ve Statech nazyvame shittydoer, volne prelozeno jako dobro.er...
Pokud chteli Uhlove pomoci, v poradku, ale meli se prihlasit nekde ve statni sluzbe, kdyz uz , tak nejake neziskovce , legalne, a ne si poradat zachranne akce na vlastni pest a jeste se tim chlubit. Jestli se snazili o "spontanni" nasledovani pomoci bezencum, davat vzor lidske soudruznosti, pak je to velice naivni a kontraproduktivni. .
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 21:11
To máte naprostou pravdu, Danielo. Problémem levicových dobrodějů je, že jim nestačí konat dobro pro dobro samé, ale potřebují se tím ve své komunitě chlubit a zvyšovat tak své společenské postavení. Občas na to dojedou, a v tomto konkrétním případě to postiženému přeji.
0 # Anonymní 2015-11-10 23:50
Pokud si pamatuji, takhle jako Daniela mi kdysi promlouvali do duše komouši. Vždy dobře věděli, jak se má co dělat a hlavně jak se to nemá dělat.
0 # Daniela 2015-11-11 01:45
...komousi věděli, jak se má co dělat a hlavně jak se to nemá dělat..
Nevyvracim vam to. Jsou zde ale patrne rozdily. Pro ty jednodussi :
Zadne svobodne diskuse neexistovaly a jen komousi vedeli, co je spravne, coz ja netvrdim, nemam patent na pravdu, pisi jen sve postrehy, za coz celim mnohemu nesouhlasu, ale ne znicujici persekuci..
Vy si anonyme klidne nechte promlouvat do duse komousi dnesnimi, treba naslouchejte vabivemu hlasu sexy soudruzky Semelove... :-))
0 # Anonymní 2015-11-11 01:47
Ano, vzdycky jsou ty nejvetsi pokrytci lide, kteri pred par desitkami let, byli na jejich miste, Daniela a Ulc jsou krasny priklad.
Plati pravidlo, ze slusny clovek nepraska, nebonzuje a slusny clovek se s fizlama nebavi. Nemusim souhlasit s tim, co se deje, a nemusim podporovat Uhla za to, co udelal, ale zavolat na neho polici, tak to je silny tabak.
Neocon
0 # Daniela 2015-11-11 03:19
Neoconku, a jak pokracuji studie tech americkych Check points ?
Kolik druhu existuje ?

U nas v Severni Karoline slusni lide praskaji zlodeje, bonzuji loitery a vubec pochybne existence potulujici se v nasem sousedstvi. Hned na zacatku cesty jsme si my sousede postavili velky kovovy napis, kde se skvi ohlaseni : Neighborhood watch , vybrali jsme vyhlasku zaroven reflektivni, to aby si to kazdy mohl precist i v noci. . Jsme pripraveni volat hlasku na 911. Protoze my, slusni obcane s policii spolupracujeme, prijedou i k banalnim problemum, mne napriklad v jednu hodinu v noci hledali ztraceneho psa, sousedovu kocku, co se vysplhala na vysoky strom a pak se bala zpatky dolu, zebrikem zachranili. Tez nas vyskoluji, co delat s brokovnici, kdyz zastrelime intrudera. :-)

Naprosto chapu ceske policajty, ze vas nekolikrat zastavovali, - jiste meli padny duvod a rozumne podezreni, reasonable suspicion, mafiany oni hnedka poznaji...:-))
0 # Anonymní 2015-11-11 05:24
Checkpoints jsou stale stejne, Danielo, zrejme vas zklamu- od nasi posledni dizkuse se nic nezmenilo, radeji pro vas pripomenu-ten, kterym bezne projizdite na I/95 byl zrusen v roce 2000, umisteni tvrdych a mobilnich CBP ChPs si muzete najit na DHS.org a Danielo, divte se-ani o metr vyse...Ale o tom vlakno "causa Michal Uhl" zrejme neni.
To my mame take, stejnou ceduly se stejnym napisem, mimochodem je vsude,-a vubec by me nenapadlo, volat na nekoho policii, protoze mam trosku jinou uroven.
Pripominate mi moji sousedku, je o trosku mladsi nez jste vy-manzel je v Afghanistanu-dlouhodobe, ona je sama, nic nedela, zadne deti, (ani zabehla kocka, ani zmizely pes) , svuj 500 metrovy dum si nechava 2x tydne uklizet od 2 Mexicanek, ktere nemaji ID, ani ridicak ( a jezdi k ni autem), anglicky neumeji ani pozdravit, presli Nogales 2 roky tomu, 3x do roka si nechava delat profi zahradu firmou, ktera ma jenom ilegaly (majitel je 2 metrovy byv.SF guy), chodi 6x tydne do restaurace, kde je american pouze majitel a manager, ostatnich hadam 15 zamestnancu bylo v prubehu poslednich 5ti let aspon 1x deportovano ( a zase se vratili zpet) a tahle uzasna pani, vysoka clenka NRA a Tea Party, me a moji manzelce 11/22/2014 po Obamovym Executiv Order se slzama v ocich v mrazivem listopadu mozna hodinu vypravela, jak je konec s amerikou, jak je nefer, ze tu budou tedka ty proradni Mexici legalne...
A to je to neskutecny pokrytectvi-fabulujte si tu vase smyslene historky, jak je libo, sem se toho vejde, ale schvalovat udani nejakeho Uhla, ktery na rozdil od ostatnich zvanilu a poutovych mluvku, kdyz nic, mel alespon koule vzit si cmoudy domu, vy, ktera jste zrejme dobrovolne dorazila do Statu, tak z toho je mi, jste zena, budu slusny, z toho je mi za vas smutno.
Neocon

0 # Anonymní 2015-11-11 09:24
K Daniele ".Zadne svobodne diskuse neexistovaly"

Ale ano, šlo diskutovat, nebojte. Sice to často k ničemu nebylo a možná vás čekal nějaký postih, ale diskutovat šlo.

" pisi jen sve postrehy, za coz celim mnohemu nesouhlasu, ale ne znicujici persekuci.. "

Jen ty vaše postřehy tak nějak odpovídají řečem tehdejších soudruhů. persekuovat vás nechci, nebojte. jen jsem vyslovil názor na vaše názory.

"Vy si anonyme klidne nechte promlouvat do duse komousi dnesnimi, treba naslouchejte vabivemu hlasu sexy soudruzky Semelove... :-))"

Netuším, kdo je to Semelová a proč bych ji měl nechat k sobě promlouvat. Od ní čerpáte inspiraci?
0 # gogo 2015-11-10 21:22
A tento Uhl je v nějakém příbuzenském vztahu s nechvalně známým Petrem Uhlem?
0 # Tomáš Pecina 2015-11-10 21:36
Je to jeho syn. A nevím, proč nechvalně, ač mám k Petru Uhlovi své výhrady, rozhodně patří k předním levicovým intelektuálům.
0 # gogo 2015-11-11 08:28
Mně se vždy vybaví jak hulákal na lidi na Matiční. Prakticky vždy, když jsem ho viděl se za něco zasazovat, byl jsem zděšený.
0 # Leon Kreutzfeld 2015-11-10 22:13
Tento pribeh mi trochu pripomina film Musime si pomahat. Tam Polivka u sebe tajne ubytoval 1 Zida a slo mu pritom o krk.

Tady Uhl ubytoval hned 5 cizincu, drze se tim chlubi na fejsbuku a hrozi mu jen pokuta ve vysi 2 mesicnich platu.

V Cesku je to dneska mnohem lepsi nez za Protektoratu.
0 # Daniela 2015-11-10 22:36
Vazeny pane Kreutzfelde,
kdyz se dnes odchyti nelegalni bezenec, tak nejde supem do plynu.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 06:39
To je pravda, dnes jde do zařízení pro nelegální imigranty, které je pouze mírně horší než běžné vězení a podstatně lepší než nacistický koncentrák. Holt pokrok…
0 # gogo 2015-11-11 08:35
Německá cesta je jistě sluníčkovější, jen jestli je udržitelná.
Já bych raději ponechal ČR ve stavu migrant-free a počkal si, až k nám budou chodit s prosbou o možnost usazení Němci. Ti nám jsou, i přes snahy kdejakého aktivisty, přece jen kulturně blízko a naše národy spolu prožily spousty let, tak s nimi solidaritu cítit budeme.
0 # Daniela 2015-11-11 17:15
Migrant-free pujde asi tezko, prehrady pod natlakem prasknou a pak prijde povoden.
Rekla bych, ze Nemci dodrzuji stare, tenkrat osvedcene methody postupu k Immigrantum a bezencum. Jednaji se soulady mezinarodniho prava. Dnes je jina situace vzhledem k masovemu stehovani narodu, coz je jen pocatek. Milionu lidi nelze zarucit luxusni hotel a v Cesku tak, jak jsou ubytovani nelegalni bezenci, zije mnoho duchodcu, svobodnych matek a studentu. Nevim, proc by cesti danovi poplatnici museli platit za nadstandardni ubytovani. Ted je cas na precedenty, zabehnuti praxe, protoze v budoucnu bude priliv nelegalnich osob jiste daleko vetsi.
Utecenci z Ceskoslovenska v sedesatych letech byli radi za takove zarizeni, jako maji dnes v Bele. Videla jsem fotky, ktere mely ukazat, ze je to tam jako ve veznici. Cloveku, ktery utika bez prostredku s holyma rukama je strecha nad hlavou, teple misto se vyspat , umyt se a miska eintopfu zakladni pomoc, pomoc stedra a vice nez dostacujici. Mne uplne stacilo, ze jsem unikla ze zadratovane ohrady otroku, byla jsem vdecna za vsechno, brala jsem to jako dar a byla dojata stedrosti Nemcu. A to jsem ani neutekla z valecne zony, kde by mne litaly bomby nad hlavou.
Protesty o nedostatecne peci od humanitnich aktivistu jsou marxistickeho jadra, myslenka svetove internacionaly v duchu Proletari vsech zemi spojte se. . Jasne vidim touhu citove vydirat ty nenazrane kapitalisty - ke kterym patri euroatlanticky prostor - aby se konecne delili o bohatstvi. Neco jako prerozdelovani kapitalu v jednotlivych statech, ale toto probiha na globalnim meritku...
Spojene Staty mohou jeste nekolik milionu immigrantu absorbovat, ale Evropa ty miliony jiste pociti....
0 # gogo 2015-11-11 17:45
Vy se Danielo zcela zásadně mýlíte pokud jde o dodržování pravidel ze strany Německa, potažmo EU.
My tady v Evropě máme (pro jednoduchost) dvě struktury: EU, coby hospodářsko-politickou byrokracii a Schengenský prostor, který definuje země, ve kterých platí volný pohyb osob a společný trh. Povinností zemí na hranicích SP je tyto hranice střežit a chránit. Existuje dále např. agentura Frontex, která má tyto věci koordinovat a technicky spoluzajišťovat. Analogicky na moři.
Dále existuje Dublinská smlouva, ve které se hovoří o tom, že občan třetí země je povinen se nahlásit v prvním státě EU/SP a buď celou proceduru kolem azylu nebo povolení pobytu absolvovat tam, nebo být převezen podle situace.
Občané mimo EU pak většinou potřebují pro vstup do EU viza. Některým stačí pasy.
A nyní co se stalo:
Pár tisíc imigrantů se dostalo nelegálně do Itálie a snažili se dostat přes Rakousko do Německa. Dokud byli držení v prostoru před Alpami (u Brixenu), moc jich nepřibývalo. Rozhodně se ukázalo, že se EU podařilo zcela rozložit a znefunkčnit ochranu vnějších hranic EU i SP. Nikdo na ně nezareagoval a nechali je se potloukat na severu Itálie. Potom je začali převážet na lodích a vysazovat v Řecku. Opět .. žádný standardní proces s imigranty neprobíhal a nikdo hranice nechránil a naprosto nebránil pronikání ilegálů - naproti tomu slušní občané museli žádat o víza a podstupovat procedury.
Nepříjemné, ale stále to byly max. desítky tisíc lidí. Pak Merklová vyhlásila, že Německo vítá všechny - tím se spustila skutečná vlna, nyní zejména z Turecka. K tomu Merklová začala sprostě urážet jediný stát, který se snažil dodržovat dvě základní dohody - ochranu SP a proces definovaný Dublinskou smlouvou - Maďarsko. To ale svůj plot nakonec postavilo a vlna se přenesla na Chorvatsko a Slovinsko. I Slovinsko si staví svůj plot a stejně tak chce činit již i Rakousko. A nebudete tomu věřit, ale i Německo už o tom uvažuje. A nejen to, Merklová + vedení EU se rozhodli, že budou Německem pozvané imigranty násilně rozvážet po EU. Každému státu protektorátu přikáží u sebe živit určenou kvótu imigrantů. Jenže oni chtějí sát z německé sociálky, tam mají největší dávky. Takže padl návrh na sjednocení - tj. že by ČR platila nelegálnímu migrantovi větší apanáž, než je např. průměrná mzda v zemi. Kvóty prošly eurodemokratickým hlasováním a Německo stálé vítá .. tedy jen papaláši, protože reální Němci vidí, že milion migrantů je jen začátek nevyhnutelného konce Německa jak jsme ho znali a podávají hromadně na Merkelovou žaloby.
Německo porušilo všechny myslitelné smlouvy, chová se jako diktátor a podle něj skáče celá EU. Zavinilo současnou hrůzu a ještě mají tamní papaláši tu drzost si otevírat hubu na vlády zemí, které nikoho nezvaly, dodržují elementární dohodnuté zásady a brání se likvidaci své kultury.
Diktátorské choutky německého vedení jsou největším nebezpečím pro Evropu. Pokud pominu samotnou EU, např. s jejím právě realizovaným programem EUMED.
0 # Anonymní 2015-11-11 17:54
Myslim Gogo, ze jste tu bohuzel 5 minut s krizkem po funuse. Dnes Nemecko zmenilo vse.
zpravy.idnes.cz/.../...
Neocon
0 # Daniela 2015-11-11 19:35
Vzdyt pisi, Gogo,
ze situace je jina nez situace sedesatych let, vzhledem k masove immigraci tretiho sveta.
Nemela jsem potrebu kritisovat Merkelovou, jeji lehkomyslne pozvani Syranu, to je proste prusvih. Povinne kvoty jsou diktatorske, zvlaste, kdyz neni vyznaceno nejake konecne cislo pro budoucnost. To by se pak mohlo prerozdelovat rocne 5 milionu lidi. . Mimotoho, vetsina bezencu chce zit v bohatych zemich a jina "umistenka" v chudsi zemi by vedla k absolutni frustraci bezencu, kteri by se pak ventilovali na domorodcich.
Mela jsem na mysli procesni postup ohledne asylovych zadatelu, kde se skutecne jedna o uprchliky, co utikaji pred pronasledovanim a hrozbou smrti. Tem stale da Nemecko ochranu a pomoc, dle mezinarodnich smluv, status asylanta se nemeni.
Problem vidim v tom, ze se v posledni dobe ignoruje dulezity fakt, rozdil mezi uprchlikem-asylantem a ekonomickym migrantem. Ekonomicky emigrant sice take muze nenavidet svou vladu a jit za lepsim zivotem, ovsem zalezi na hostitelskych zemich, zda to bude u nich akceptovane a zda nasledek takove politiky bude realne proveditelny. .
0 # Daniela 2015-11-10 22:31
Souhlasim s Gogem, ze otec Petr Uhl, ac disident, je nechvalne znamym. Pro mne nechvalne znamy svymi liberalnimi nazory, skoro trockistickymi.
Matka Michala, ombudsmanka Anna take podala trestni stihani ma maklere, kteri diskriminovali Romy. Lidskopravni akci nesoudim, pisi to jako doplneni, ze v te rodince je udavani bezne.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 06:36
Nikoli téměř, ale zcela trockistické. Co na tom vidíte špatného? Nemusíte s ním souhlasit, já s ním také v řadě věcí nesouhlasím, ale je dobré mu naslouchat, už proto, že je vždy dobré rozumět uvažování svých názorových protivníků. Nálepkování ("trockista!", "nácek!") je projevem infantilní osobnosti vzor Backa.
0 # Anonymní 2015-11-11 14:27
Stále dodržujete zásadu, že ad hominem může urážet na tomhle blogu jen Pecina a Krystlík. Hodně dospělé. Téměř jako neschopnost (resp. neochota)uznat, že obhajujete neonacisty. Což je prostý popisu skutečnosti, nikoli nálepkování.

Yossi
0 # Anonymní 2015-11-16 23:56
Yossi: Já osobně jsem si párkrát do jiných štourl, a dokonce jsem byl v minulosti sice zřídka, ale přesto v opozici i s panem Pecinou. Pana Krystlíka jsem v jednom vlákně dokonce i téměř griloval a smažil. A přesto jsem se nesetkal s jinou reakcí, než argumenty a diskusí, čož ve mně vyvolalo velký respekt. Já jsem důkazem, že Yossi nemáte pravdu, stačí nalistovat příslušné diskuse.

Miloslav Ponkrác
0 # Bauer 2015-11-11 06:09
Nikdo se nepozastavuje nad tím, že policie zve k podání vysvětlení PO TELEFONU?
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 06:33
To je naprosto v pořádku, proč by ho měla obtěžovat ještě písemným předvoláním?

Osobně to obvykle dělám tak, že když mi volá policie, něco po mně (legitimně) chce a daného člověka neznám, požádám ho o číslo s policejní předvolbou a zavolám mu zpět. Tím mám ověřeno, že to není podvodník.
0 # Philip Sudak 2015-11-11 20:12
Je spousta součástí Policie České republiky, kteří resortní předvolbu (+420 974) dosud nemají:

Dálniční oddělení Ostrov u Stříbra
adresa: Kostelec 10, 349 01 Ostrov u Stříbra
tel.: 374 631 671
fax: 374 631 673
e-mail:

Obvodní oddělení Kaznějov
adresa: Školní 478, 331 51 Kaznějov
telefon: 373 332 158
fax: 373 332 082
e-mail:

Obvodní oddělení Kralovice
adresa: Manětínská 396, 331 41 Kralovice
telefon: 373 396 466
fax: 373 396 301
e-mail:

Policejní stanice Manětín
sídlo: Manětín 248, 331 62 Manětín
adresa pro doručování: Manětínská 396, 331 41 Kralovice
telefon: 373 396 466
fax: 373 396 301
e-mail:

Obvodní oddělení Město Touškov
adresa: Dolní nám. 1, 330 33 Město Touškov
telefon: 377 922 220
fax: 377 922 010
e-mail:

Je jich mnohem, mnohem víc, tak jen pro informaci.
0 # Leo Tydlitát 2015-11-11 20:33
Kdyby pan Pecina bydlel na dálnici, pravděpodobně by tuto skutečnost uváděl již v záhlaví stránek, aby došel u svých čtenářů všeobecného soucitu, že není v jeho silách vyžádat si na nejbližším policejním oddělení číslo s policejní předvolbou. Tak jen pro informaci.
0 # Anonymní 2015-11-11 11:30
Pane Pecino, čekal bych od Vás alepsoň minimální konzistentnost v názorech, byť jde o Vašeho ideového odpůrce. Ve vztahu stát - občan zastáváte zásadně až libertariánské pojetí. Ale u Michala Uhla je z Vás autoritář jako z partesu. Tohle je přece typická tzv. "sousedská výpomoc".

Pokud to myslíte vážně, pak byste nepochybně doměřoval povinné odvody, když Vám soused pomůže shrabat zahradu, nebo když by Vám syn na chvilku pohlídal trafiku, Vy byste měl dávno sedět za vinklaření, atd. atd.

Nebo jinak - kolik křiku byste zde spustil, pokud by Vás policie podobně předvolala poté, co jste u sebe nechal přespat po vydařeném koncertě 10 členů dejme tomu německé neonacistické hudební skupiny?
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 11:59
Právní úpravu jako nadměrně byrokratickou kritisuji, to je z dikce článku snad patrné, na druhou stranu mám za úsměvné, že se obětí stal právě Michal Uhl, kterého nemohu po tom, co s Jelínkem prováděli v ÚSTRu, ani vystát.
0 # Anonymní 2015-11-11 12:52
Takže udavačství. Nemám někoho rád, tak ho aspoň udám pro nějaký nesmysl, nebo mu aspoň přeju buzeraci.
Buďte rád, že zatím nikdo neudal advokáty, pod jejichž jménem vinklaříte, za porušení etického kodexu advokáta.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 13:03
Ano, celý se třesu, anonyme.
0 # Anonymní 2015-11-11 14:31
Tak pánu Pecinovi to může být jedno, žádnou reálnou odpovědnost vůči klientům nemá, pojistku nemusí platit, advokátní etika se ho netýká a penízky to snad sype. Přinejhorším na to dojedou klienti a advokáti, které zneužívá pro léčení svých osobních mindráků. Fakt se nemá čeho bát. Tedy pokud mu nějaký nespokojený mírumilovný klient nerozbije hubu.

Yossi
0 # gogo 2015-11-11 14:47
Pokud mohu soudit jako nestranný pozorovatel, tak bych řekl, že úspěšnost při obhajobě je nadstandardní a pokud jde o advokátní etiku, tak forma jak si ji představuje advokátní komora, mi nahání hrůzu.
Zatím jeho klienti mohou děkovat, že jim poskytuje rady a pomoc. Kdyby je zastupovali soudruzi konformní s ČAK, už by bručeli unisono v kriminále za pečení perníků nebo lepení samolepek.
Dodnes jsem nepochopil, co tady některé diskutující tak pohoršuje na tom, když někdo poskytuje pomoc jinému aniž by měl na to glejt samozvané mafie. Vždyť je to přece běžné snad ve všech oblastech. Nebo vy si taky doma nevaříte a neříkáte si recepty, když nejste vyučeni v oboru a nejste členy kuchařské komory? A to si představte, že jídlem se dá i otrávit!
0 # Anonymní 2015-11-11 15:03
Soudíte jako nestranný pozorovatel z blogu, kde prezentuje jen své úspěchy, to bych za bernou minci nebral. Neznám všechny jeho případy, ale když vidím jeho konfrontační ad hominem styl některých podání, tak nevěřím, že to u nějakého soudce nebo orgánu klientovi nepřitíží (jo, jo, těším se na reakce, že chci ohnout záda a pod.).

"Dodnes jsem nepochopil, co tady některé diskutující tak pohoršuje na tom, když někdo poskytuje pomoc jinému aniž by měl na to glejt samozvané mafie."

Hezká falešná analogie. Já bych klidně monopol ČAKu omezil, to mi věřte. Nicméně v situaci, kdy ti poctiví jednající v souladu se zákony ČR v tom ČAKu jsou, věnují tomu členství čas, energii a finanční prostředky, je konkurenční výhoda páně Peciny stejně nemorální, jako když restaurace šidí na daních a má pak nižší náklady, nebo když nějaký nevystudovaný mastičkář prodává lidem "léky".

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 15:04
Pokud to nevíte, Yossi je součástí oné mafie a k základním motivům jeho útoků patří závist, mj. právě oné vysoké úspěšnosti. Ale s tím se umím vyrovnat, se závistí se potýkám od jeslí (přeháním: ale od první třídy ZDŠ určitě).
0 # Anonymní 2015-11-11 15:09
Nj, to už jsem si u Vás zvykl, že každá kritika na Vaši adresu je dle Vás osobně motivovaný útok, ale chápu, podle sebe soudím tebe.

Yossi
0 # Leon Kreutzfeld 2015-11-11 15:28
Yossi, uz jste vymyslel odpoved na moji otazku, nebo diskutujete pouze tehdy, kdyz se pta jen jedna strana (ta Vase)?

Nedelejte z toho prosim trollodrom.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 15:31
Na Yossiho se, vp. Kreutzfeld, hodí dávná odpověď tiskového mluvčího presidenta Havla novináři: "Pana presidenta vaše otázky neinspirovaly k odpovědi."
0 # gogo 2015-11-11 15:36
Yossi, Zkuste si zodpovědět následující otázky
1. poškozuje pan Pecina svoje klienty, zejména tím, že by v důsledku jeho rad prohráli soudní při?
2. Můžete jmenovat stejně úspěšného obhájce z řad ČAK-konformních advokátů v kauzách tzv. extremismu?
3. Považujete ČAK za morální autoritu, zejména poté, co potrestala svého člena za ideozločin?
4. Domníváte se, že pan Pecina jedná nemorálně, resp. považujete za morálnější obžalobu? Tj. z vašeho hlediska měli obžalovaní dostat trest navrhovaný obžalobou?

Ta analogie je dobrá - advokátů je hodně, asi jako kuchařů, není důvod omezovat u běžných případů klienta tím, že si musí vybrat někoho z bratrstva rudé pracky.
Jestliže máte dojem, že formální výuční list spolu s členstvím v ČAK je nadřazen přirozené inteligenci a schopnosti zvládnout právní systém, pak se nedivím vašemu rozčarování. Ale to je váš osobní problém, měl byste nechat na lidech, aby si mohli zvolit sami, od koho budou chtít pomoc. Resp. proč by jej chtít neměli .. existuje tady někdo lepší?
0 # Anonymní 2015-11-11 15:43
LK:

Debatu na téma, které opět otevíráte jsem pro obhroublost jiných diskutujících opustil, nevidím důvod otevírat ho zde offtopic. Pokud jej tak nutně potřebujete řešit, tak mi dejte svůj e-mail a můžeme si k tomu něco napsat.

Yossi
0 # Anonymní 2015-11-11 15:51
gogo:

1. Nevím, nemám přístup k jeho spisům. Říkám jen, že až udělá chybu, mají jeho klienti menší možnosti obrany a náhrady škody, než u advokáta. A zároveň má pan Pecina menší motivaci ty chyby nedělat.
2. Nevím, co je to ČAK-konformní advokát. Pokud tím myslíte obhájce, který je v ČAK, tak jiní obhájci v TŘ ani nevystupují. Své spisy ale advokáti obvykle nevyvěšují na web, takže debatu o míře úspěšnosti pana Peciny vs. skutečných obhájců, není možné vést.
3. Nikdy jsem nepsal, že považuji ČAK za morální autoritu, a to bez ohledu na "potrestání za ideozločin".
4. Nepovažuji za morálnější obžalobu nebo obhajobu. Jsou to dvě strany téže mince. I obhajoba i obžaloba může být vedena neetickým způsobem. U pana Pecinu ale kromě způsobu vedení pří kritizuji způsob jeho podnikání.

K té Vaší analogii o tom, abychom lidi nechali vybírat si, koho chtějí, bez jakéhokoli požadavku na kvalifikaci - tj. test "trhem":
To je super v situaci, kdy Vám pečou dort nebo malují byt, ale ne v situaci, kdy Vás to může stát život - doslovně u lékaře, nebo "pouze" pár let v lochu u obhájce v TŘ. Je sice super, že po medializaci takový pokoutník-lékař nebo právník zkrachuje, ale život to těm lidem už nevrátí.

Yossi
0 # Leon Kreutzfeld 2015-11-11 15:52
Vp. Pecina, pro pana Yossiho jsou inspirativni jen takove debaty, kde ostatni taha na svem varene nudli, cervenem herinku a nakonec ho umlati slamenym panakem a pak se tomu asi nekde chechta.

Jen jednou jsem to vyzkousel a dopadlo to presne podle predpokladaneho schematu.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 16:05
Už zase jste obhroublý, vp. Kreutzfeld? Měl byste se stydět.
0 # gogo 2015-11-11 16:07
Vidíte, a přesto stát umožňuje spoustě lidí podnikat v oblasti zdravotního poradenství a to je mnohem závažnější oblast.
Pokoutníků je plná republika a velmi často jsou úspěšnější než profesionálové a jsme to my všichni, co se věnujeme činnostem, na které nemáme papír a ještě se o tom bavíme s ostatními. Striktní lpění na formální erudici a licencování činnosti je samozřejmě v pořádku v mnoha oblastech, ale běžné právní poradenství nebo zastupování by tam podle mne spadat nemělo.
Pochopil bych, kdybyste se takto vyjadřoval na základě špatných zkušeností a byl schopen nabídnout lepší variantu pro potenciálního klienta. Tak tomu ale očividně není.
Koho byste tehdy doporučil např. slečně Dupové za obhájce?
0 # Anonymní 2015-11-11 16:30
ad gogo:

"běžné právní poradenství" je revize kupní smlouvy a nikoli obhajoba v trestním řízení. Je to podobné jako u toho zdravotního poradenství, něco jiného je zdravotní poradenství a něco jiného je skutečná operace. Pan Pecina dělá spíše to druhé.

"Pochopil bych, kdybyste se takto vyjadřoval na základě špatných zkušeností a byl schopen nabídnout lepší variantu pro potenciálního klienta. Tak tomu ale očividně není."

Pokud nejste schopen obecně uznat zcela zjevnou větší rizikovost odběru služeb od pokoutníka, tak si holt asi nemáme co říct.

"Koho byste tehdy doporučil např. slečně Dupové za obhájce?"

Nerozumím, co se snažíte těmihle dotazy prokázat. Už jsem Vám řekl, že o obhájcích neonacistů nemám moc přehled, Vy patrně taky ne, tak nevím, proč bychom to měli řešit.

Já pouze konstatuji permanentní etické selhání pana Peciny, dokud setrvává v pozici pokoutníka, nikoli to, že utilitárně to může být v nějakém konkrétním případě pro obžalovaného nejlepší alternativa. Stejně jako třeba uplacení soudce.

Yossi
0 # Anonymní 2015-11-11 16:32
LK:

Nejsem povinen s Vámi diskutovat a Vy nejste povinen mi odpovídat, a to zejména pokud si pan Pecina není schopen své miniony držet, nechá je dělat ze svého blogu deprivovanou stoku a když to jde, kopne si ad hominem taky. Nabídka na debatu po e-mailu stále trvá, ale vidím, že o ni nemáte zájem.

Yossi
0 # gogo 2015-11-11 16:47
Vidím, Yossi, že argumentačně na tom nejste nejlépe a sám to asi už i cítíte. Nechejme to tedy na klientech, pro koho se rozhodnou a buďme rádi za lidi, kteří mají široké zájmy a hluboké znalosti, se kterými jsou ochotni se podělit. Jestli máte možnost pomoci lépe, tak svoje služby nabídněte a prosaďte se svými schopnostmi.
0 # Leon Kreutzfeld 2015-11-11 16:47
Yossi, nevidim duvod, proc bychom spolu meli diskutovat po mailu. Ja jsem si nazor na Vas udelal z Vasich predchozich debatnich vstupu a potvrdil v kratke debate s Vami – jde imho o klassicky trolling.

Pokud ma na Vas zpusob debaty nektery dalsi z minionu pana Peciny jiny nazor, tak si s Vami jiste muze povidat tady, pripadne az tento blog kvuli dalsim obhroublostem opustite navzdy, tak Vam sem muze dat email a Vy mu k tomu neco napisete.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 16:49
Pravdu má, ten chlapec: Kdyby si vzali obhájce jeho kalibru, byla by to basa, a bez risika, tak jako pravidelně končívali v base klienti Kubíčka a Slámové.
0 # Anonymní 2015-11-11 17:52
ad gogo:

Jsem rád, že nereagujete na argumenty, a prostě to uzavíráte zbožštěním trhu. :) A přitom sám cítíte, že lékařskou praxi byste asi stále licencoval. Nebo si myslíte, že i chirurga má dělat, kdo chce, a ať praxe ukáže?

ad LK:

Tak si nestěžujte, že s Vámi nechci věcně diskutovat, když chcete zjevně jen urážet a nabídku na debatu bez obecenstva jste odmítl. Označit názorového oponenta za trolling, to je takový evergreen českých internetových debat. Výpovědní hodnota nula.

TP:
Ano, další z výhod toho, že jste mimo ČAK, můžete takhle bez jakýchkoli znalostí praxe advokáta kydat na jeho práci nebo schopnosti.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 18:13
Ovšem, "ethická zásada", že jeden advokát nesmí veřejně kritisovat druhého, patří k vrcholným kouskům ČAKu :-)
0 # Anonymní 2015-11-11 18:31
Yossi, přeháníte.

Kdyby TP dělal něco nezákonného tak by ho už dávno přišlápli, stejně jako advokáta, pod jehož záštitou zřejmě někdy pracuje. Mám dojem, že kdyby byl TP šikovný ale nevyučený zedník, který se specializuje na koupelny pro nácky a chlubí se tím, tak byste mu také vyčítal vinklaření.
Sám s TP často nesouhlasím a s Vaší občas věcnou kritikou ano. Zkuste být víc věcný a méně napadat a přehánět.
0 # Leon Kreutzfeld 2015-11-11 19:02
Yossi, Vy nejste nazorovy oponent. Zde se verejne pelesite s kazdym bez jakehokoliv ostychu, tak nevim, proc zrovna se mnou to musite delat privatne. Chcete me snad pozadat o ruku, nebo neco takoveho?

Opet jste zde dnes uspesne zatrolloval a zahajil flame war jako uz tolikrat.
0 # Anonymní 2015-11-12 10:04
Tak na způsob výkonu "obhajoby" už doplatil pan Kočí, který nechal pod svým jménem vypustit cokoliv, co pan Pecina vymyslel - mám na mysli námitku židovského původu znalce.
0 # Anonymní 2015-11-12 12:04
ad TP:

"Ovšem, "ethická zásada", že jeden advokát nesmí veřejně kritisovat druhého, patří k vrcholným kouskům ČAKu :-)"

Tady jde spíš o etickou zásadu, že nebudu kritizovat výkon advokacie jiným kolegou, o jehož výkonu advokacie nemám ani tucha. Ale jako slaměný panák dobré.

ad anonym:

Sorry ale tvrzení, že kdyby dělal něco skutečně nezákonného, už ho mají, je fakt komické. Já chápu, že on má pocit člena 4. odboje, ale schopnosti OČTŘ jsou omezené a šance prokázat mu neoprávněné podnikání prakticky nulové.

Navíc já primárně neřeším zákonnost jeho jednání, ale nemorálnost. V čem napadám a přeháním? Přijde mi, že napadá a přehání on v reakci na zcela slušnu kritickou úvahu. Prostě jsem si dovolil podotknout, že zastupování pokoutníkem je obecně pro klienta rizikovější než zastupování advokátem (protože nulový doklad odbornosti, nulový dohled, nulové pojištění a nulová kárná odpovědnost). Netvrdím, že to platí vždy, ale vidím, že panu Pecinovi poukazování na jeho morální selhání zjevně dost vadí. Pokud by chtěl argumentovat věcně, musel by tvrdit, v čem je obecně zastoupení pokoutníkem lepší než zastoupení advokátem. O to se vůbec nesnaží, místo toho argumentuje ad hominem proti mě, vyvrací tvrzení, které jsem neřekl a k tomu připojuje zcela irelevantní obhajobu úspěšností u ústavního soudu.

ad LK:
Trollujete tady jen Vy, když se i přes slušné vysvětlení buransky dožadujete veřejné diskuse, na což není žádný nárok.

Yossi
0 # gogo 2015-11-12 12:51
V čem je lepší jídlo od babičky oproti tomu od vyučeného s dohledem a pojištěním?
To přece nemá na kvalitu přímý vliv. Zakažte vařit bez členství v kuchařské komoře.

Z pozice obžalovaného je situace taková, že ti vaši advokáti je většinou buď nehájí vůbec, nebo rovnou spolupracují s obžalobou. Vzpomeňme na rozpolcenou skupinu dam, kde některé daly na dobrou radu renomovaného odborníka a přiznaly se, kdežto druhé zpupně vinu popíraly. A které myslíte, že mají nakonec zápis v rejstříku? 10:0 pro pana Pecinu

No a druhá věc, kterou se můžeme zabývat, jsou obecně otázky typu zda má vůbec někdo "takové lidi" hájit anebo zda má advokát usilovat o maximální výhodu pro klienta nebo o spravedlnost.


Zkuste radši definovat tu vaši nemorálnost - projevy a principy, ať se můžeme bavit věcně.
0 # Anonymní 2015-11-12 14:14
"V čem je lepší jídlo od babičky oproti tomu od vyučeného s dohledem a pojištěním?
To přece nemá na kvalitu přímý vliv. Zakažte vařit bez členství v kuchařské komoře."

Až bude Vaše babička s jídlem podnikat a nabízet jej veřejně, tak se na ní budou vztahovat nějaké hygienické předpisy. :) Takže ten příklad potvrzuje mou argumentaci, ne Vaší.

"Z pozice obžalovaného je situace taková, že ti vaši advokáti je většinou buď nehájí vůbec, nebo rovnou spolupracují s obžalobou."

A na tohle jste přišel jak? Tipuji, že pocitem. :D

"Vzpomeňme na rozpolcenou skupinu dam, kde některé daly na dobrou radu renomovaného odborníka a přiznaly se, kdežto druhé zpupně vinu popíraly. A které myslíte, že mají nakonec zápis v rejstříku? 10:0 pro pana Pecinu"

Anecdotal evidence.

"Zkuste radši definovat tu vaši nemorálnost - projevy a principy, ať se můžeme bavit věcně."

Já Vám řekl, v čem je to nemorální - nezákonným jednáním šetří náklady, aby měl konkurenční výhodu na trhu v podobě toho, že jej nesvazují advokátní předpisy a nemusí platit pojištění. Rizikem pro klienta takové osoby je pak situace, kdy to pokoutník pokazí natolik, že u advokáta by se hojil z pojistky.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-11-12 14:37
Problém cechů je starý jako řemesla sama. V případě kuchařů by se dalo říct, že kdyby se kuchařská komora chovala stejně jako ČAK, popotahovala by své členy, že vaří příliš chutně a levně nebo že prodali jídlo osobě, které by podle názoru komory prodávat neměli (nebo jen nekvalitní – viz obhajoba "extremistů"). A kdyby některý kuchař prohlásil, že jeho kolega vaří nepoživatelné blafy, z komory by ho vyloučili a vařit by doživotně nesměl.
0 # gogo 2015-11-12 14:55
Babička tu a tam samozřejmě pohostila i cizího člověka. Stejně tak i já sem tam uvařím pro další lidi. A představte si, že takovou hrůzu dokonce ukazují i v TV- pokoutní kuchaři tam vaří jeden pro druhého! A nejen to, i v restauracích často vaří neorganizovaní pokoutní kuchaři!

Nemorální by jednání bylo tehdy, kdyby předstíral, že je členem ČAK, je pojištěn a vůbec spadá pod křídla této organizace - to však nečiní.
Mimochodem, kolik dostaly ty dámy z pojistky advokáta za podmínku, když jejich kolegyně byly viny zproštěny?

Pro klienta je očividně pan Pecina v mnoha případech lepší volba, leckdy prakticky dokonce jediná. Morální hazard by představoval tehdy, kdyby úspěchu dosahoval např. úplatky.

Vy se tedy domníváte, že jeho úspěch tkví v dumpingových cenách jeho právního poradenství?
0 # Anonymní 2015-11-12 17:14
Tak na začátek falešná analogie - řešíme podnikání, nikoli dobročinnost. Ale to je jedno.

"Nemorální by jednání bylo tehdy, kdyby předstíral, že je členem ČAK, je pojištěn a vůbec spadá pod křídla této organizace - to však nečiní. "

Ne, nemorální je to ve dvou rovinách -1/ využívá nezákonnou konkurenční výhodu (bez ohledu na výsledek pro klienty) a 2/ na mnou popsaná rizika klienty neupozorňuje (předpokládám, že argumentuje podobně smyšleně, jako zde, tj. že to je vlastně lepší, že není v ČAKu).

"Mimochodem, kolik dostaly ty dámy z pojistky advokáta za podmínku, když jejich kolegyně byly viny zproštěny?"

Proč si myslíte, že pro ty dámy byla podmínka a klid horší, než déle trvající spor a možná vyšší náklady? To bych si nedovolil takhle od stolu tvrdit a už tuplem ne, že byla chyba obhájce, že šel na podmíněné zastavení.

"Pro klienta je očividně pan Pecina v mnoha případech lepší volba, leckdy prakticky dokonce jediná."

To je nepodložené tvrzení vycházející pouze a jen z PR pana Peciny. Co nerozporuji je, že pan Pecina může být v konkrétním případě lepší volba než nějaký konkrétní obhájce.

"Morální hazard by představoval tehdy, kdyby úspěchu dosahoval např. úplatky."

Pak asi nerozumíte pojmu morální hazard.

"Vy se tedy domníváte, že jeho úspěch tkví v dumpingových cenách jeho právního poradenství?"

Co myslíte pod pojmem úspěch? Myslím si, že v obecné rovině má vzhledem k advokátům nemorální ekonomické výhody. Jestli je díky tomu úspěšný, to je asi subjektivní kategorie.

Yossi
0 # Anonymní 2015-11-12 17:38
A nechtel by jste Yossi, nechat na panovi, jestli se svoji 5 let starou Octavii nejede do znackoveho servisu, co ma certifikat, ale servisuje svoji karu u kamarada, v Horni Dolni, protoze je zkratka sikovnejsi a ma jeho duveru, nez dojici socialismu v autorisovanem servisu?
Nechtel by jste radeji nechat na klientech p.Peciny, koho oslovi a komu duveruji?
Protoze jinak vase dedukce ( kdo ma, co nema delat, ve svem zivote, volnem case a hlavne za svoje penize/nikoliv vase) zavani-kupredu leva, zparky ni krok...
Neocon

0 # Tomáš Pecina 2015-11-12 19:51
Cech je užitečný a výhodný pro jeho členy, nikoli pro společnost, a pouze jeho členové – a Yossi je praktikující advokát – tvrdí, že tomu tak není. Přínos ČAKu pro klienty je záporný: dostávají horší služby za vyšší ceny a když advokát udělá chybu, Komora ho ve 100 minus delta procentech případů podrží.
0 # Anonymní 2015-11-13 08:49
ad neocon:

Změňte si ten popis na ancap. :) Líbí se mi, jak tady nikdo ta tvrzení nevyvrací, jen z nich dělá bolševický teror. Chirurgii byste taky povolil dělat nelicencovaným dobrodějům a nechat to na lidi? Já klienty pana Peciny nikde nekritizuji, a pokud chtějí využít jeho pokoutných služeb, je to jejich věc, jen by je měl pan Pecina dostatečně poučit, co to znamená, což zjevně nedělá, když se tváří jako superman a místo toho je spíše na úrovni toho pokoutného léčitele bulíkujícího ustrašeným rodičům nemocného dítěte, že lékaři ho zabijí.

ad TP:

"Přínos ČAKu pro klienty je záporný: dostávají horší služby za vyšší ceny "

A tohle tvrzení máte doloženo čím? Pocitem a zkušenostmi pokoutníka? Já nikde netvrdím, že ČAK se chová morálně, jen a pouze, že Vy jste morálně selhal, nedokážete si to přiznat, a místo toho si stavíte fantasmagorie o tom, jak je pro klienty vždy lepší jít za pokoutníkem než za advokátem. Což je zjevně úplná pitomost, jako kdybych řekl, že je pro klienta vždy za všech okolností lepší jít za advokátem a ne za Vámi, co nikde netvrdím (to je ten rozdíl mezi námi, já se na to dívám racionálně, Vy si to berete osobně, protože máte sám sebe na piedestalu morální neposkvrněnosti).

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-11-13 09:05
Na piedestal morální neposkvrněnosti se tady stavíte snad jedině vy, přitom jste pouze řemeslník (podle mých informací ani nikoli zvlášť dobrý), který hájí svůj cech.

O tom, jakou zkušenost mají mí klienti s advokáty, bych mohl psát dlouhé hodiny: nekvalita, nezájem, arogance, nepravdivé informace, "rady" ve prospěch advokáta a v neprospěch klienta, zneužívání informační převahy, toť v tomto směru pravidlo. Čest výjimkám. Chcete pár příkladů z mého blogu? Pechanec, Šafránek, čtyři dívky – dnes již spíš mladé ženy – z RWU. Zeptejte se těch, co si o kvalitě svých advokátů myslí.

Otevření trhu by klientům prospělo, členství v ČAKu není totiž garancí vůbec ničeho. Ale není to reálné, pro soudy je lepší, když strany zastupuje advokát, který půjde soudu na ruku a nebude např. bránit odsouzení nevinného klienta.
0 # gogo 2015-11-13 09:12
Ale tak to se přece dá zjistit, za kolik a s jakou úspěšností členové ČAK hájí tzv. nálepkové extremisty. A porovnat to.

Ale jak jste správně řekl, osvobozující rozsudek není vždy ve prospěch klienta. Renomovaný advokát raději poradí se k ideozločinu doznat, slíbit, že se už nikdy nebudou péct závadové perníčky, nosit závadová trička a raději i vynechat oslavu osmnáctin. Člověk to má rychle za sebou a hlavně ten dobrý pocit! U východu ze soudní síně pak může zakoupit i kropenku, která způsobí transsubstanciaci symbolu závadového v symbol nezávadový. Doporučuje 8 z 9 soudních znalců.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-13 09:54
Ale jak jste správně řekl, osvobozující rozsudek není vždy ve prospěch klienta.

Tak to vážně Yossi řekl? To by si měl dát na hlavičkový papír, jako reklamní motto své advokátní praxe :-)
0 # gogo 2015-11-13 10:31
gogo
"Mimochodem, kolik dostaly ty dámy z pojistky advokáta za podmínku, když jejich kolegyně byly viny zproštěny?"

Yossi
"Proč si myslíte, že pro ty dámy byla podmínka a klid horší, než déle trvající spor a možná vyšší náklady? To bych si nedovolil takhle od stolu tvrdit a už tuplem ne, že byla chyba obhájce, že šel na podmíněné zastavení."
0 # Anonymní 2015-11-13 11:01
ad TP:

Od koho máte informace o tom, že jak dobrý jsem řemeslník? :D Miluji tyhle primitivní útoky, kdy ani nejste schopen se za svůj názor postavit a musíte říkat věci jako, že to máte od kamaráda, který nechce být jmenován.

Pak už jen zase a opět argumentuje anecdotal evidence. Zjevně ta debata nemá smysl, když Vy nejste schopen bavit se o principech a z konkrétních případů automaticky dovozujete nemístní zobecnění. Já zase můžu říct ix případů z mé praxe, kdy šli lidi za pokoutním právním poradcem pro oddlužení/exekuce a dopadlo to dost špatně.

ad gogo:

Vidím, že máte problém s pochopením psanému textu.

Yossi
0 # gogo 2015-11-13 11:09
Tak pak odpovězte na otázku a vysvětlete, co jste myslel tou původní odpovědí.
0 # Leon Kreutzfeld 2015-11-13 11:15
Yossi, kdyz na Vas zacnu byt obhroubly, ukoncite zde verejnou debatu, abyste nas Pecinovy miniony vytrestal? Muzete nam zde kdyztak nechat mail a my Vam pak k tomu neco napiseme.

Pocitam ze ne, protoze tady jde hlavne o rozvlacne offtopic blaboleni a osobni utoky a v tom vy rad pokracujete jako trollovratek.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-13 11:48
Myslím, že takto "ostře" to stavět nemůžete, gogo, v tom má Yossi pravdu. Právní a justiční prostředí je inherentně nejisté a rozhodnutí jít na podmíněné zastavení i za situace, kdy je obviněný nevinen, může být racionální a optimální rozhodnutí. Jde o to, že příslušné posouzení by mělo být učiněno na základě správných předpokladů a prognos, a ty, jak se obávám, v případě čtyř perníkových zločinkyň poskytnuty nebyly: případ nebyl ani zdaleka beznadějný a minimálně odvolacím soudem bylo rozumné nechat věc projít.
0 # gogo 2015-11-13 12:51
V kontextu toho případu to ale ostře vidím. Z dané skupiny několik dam přistoupilo na podmínku, jiné se bránily a dosáhly zproštění. Dá se najít lepší porovnání?

Obecně může samozřejmě člověk vyhodnotit, že mu to nestojí za další rok popotahování a raději přijme nespravedlivý trest nebo nějakou nefatální újmu.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-13 13:10
To je zásadní problém českých advokátů, že nejsou zvyklí své klienty v trestních věech skutečně hájit: u méně movitých spíš usnadňují odsouzení, u movitějších nejvýš řízení obstruují. Ale není divu, když na právnických učilištích učí trestní právo lidé, kteří téměř celý svůj profesní život obhajobu jen předstírali, vědouce, že by za cokoli jiného byli sami předmětem persekuce. A stejně tak není divu, že na skutečnou obhajobu reaguje nevlídně ČAK, protože ani jeho nejvyšší představitelé nejsou jiní. Obhajoba se prostě v této zemi "nenosí" a když ji někdo dělá, vyvolá to skandál.
0 # Anonymní 2015-11-13 13:28
Promiňte, ale tlučete se tady vzájemně po hlavách nesmyslama.

Především: Vy to pane Pecino stavíte do role, že advokáti jsou v ČAK z nějakého plezíru, Camorru hrozně milují a souhlasí s tím, co dělá.

Tak to samozřejmě není. Advokáti jsou v ČAK povinně, neboť to stanovuje zákon. Všechna ta omezení výkonu advokacie, na která žehráte a která považujete za projev cechovnictví, jsou spíš v neprospěch advokátů, než opačně. Zapomínáte na to, že všechna reálně dopadají pouze na advokáty a na nikoho jiného. Tj.: já musím platit nesmyslné poplatky, já se musím podřizovat přihlouplým stavovským předpisům, já musím nosit talár a nově se i třást před Vychopňovou módní policií.

Pravidla stanovená pro advokáty za situace, kdy Komora není schopna efektivně bojovat proti lidem (bez urážky) jako jste Vy, přeci nejsou žádné omezení trhu. Každý vinklář na ně beztrestně kašle, zatímco po mě se bude kdejaký pitomec vozit za to, že je porušuji.

Vaše představa, že Komora je nějaký cech, který působí ku prospěchu svých členů, aby jim zajistil monopol, je komická. Do Komory ve skutečnosti všichni sypeme kvanta peněz a jediné, co z toho dostáváme zpět jsou stupidní pravidla, buzerace a v neposlední řadě ohromná ostuda (viz mediální vystoupení Vychopně nebo Čermáka). Srovnejte si to třeba s lobby, jakou dělá Notářská komora (a to mají ohromný hendikep, protože existence notářů nemá žádný reálný smysl).

Upřímně řečeno nevím ze svého okolí o nikom, kdo by v Komoře chtěl být nebo souhlasil s čímkoliv, co Komora dělá. Bohužel zákon takový systém stanoví a současně jej stanoví takovým způsobem, že se prakticky nedá změnit (se Sněmem na mě nechoďte - byl jsem tam).

Na druhou stranu působí stejně absurdně i argumenty váženého kolegy. Jsou to typické bláboly, které pořád dokola melou papaláši z ČAKu. Pojistka? Kolikrát jste za svou praxi viděl, že se klientovi plnilo z pojistky? Já ani jednou. Etika? Na vlastní oči jsem např. viděl, jak předseda odvolací kárné komise Sedlatý na sportovních hrách ČAKu před nejméně stovkou jiných kolegů nařkl jiného advokáta z toho, že někde na recepci nezaplatil pět nebo šest piv (což mimochodem nebyla pravda), veřejně ho ponížil a nedal mu ani možnost odpovědět. Nebo člen téže komise Sokol, který s ostatními papaláši provozuje svůj nezákonně zřízený rozhodčí soud? Nebo sám předseda, který do televize blábolí něco o tom, že zneužívat práv obhajoby k účelovým obstrukcím trestního řízení je přeci úplně v pohodě?

Nebo máte na mysli formální etiku? Tzv. to, že když máte v ČAKu kamarády (tj. jste stará struktura), tak jste beztrestný, zatímco když je nemáte, tak vás Komora omastí za kdejakou blbost?

Nebo si snad skutečně myslíte, že organizovaný člen ČAKu je kvalitnější právník, než ten, kdo členem není? Většina našich kolegů nedosahuje právních schopností ani průměrného laika...

Advokacie je těžce přetěžce nemocná profese - a to jak vnitřně, tak i navenek co do úrovně služeb, které se poskytují klientům. To je hořké dědictví komunismu, se kterým se advokacie vypořádala snad ještě hůře, než soudy.

Konečně ekonomický rozměr pojištění: ve skutečnosti to není žádný signifikatní náklad. Drtivá většina advokátů je podpojištěných (což se samozřejmě nesmí, že) a platí si jenom základní pojistku, která reálně nestojí skoro nic.

Konečně na opačnou stranu: nemáte pane Pecino pravdu v tom, že co advokát, to špatný obhájce. Je jich jistě špatných hromada. To je deformace daná ex offy a opět minulým režimem, přičemž specifické vlastnosti trestního práva vedou k tomu, že téměř nikdo skutečně schopný se trestu soustavně nevěnuje.

Stejně tak kupř. nevím, čím máte podložen názor, že existence Komory vede k horším službám za vyšší ceny. Monopol, v němž je členství přístupno prakticky každému a působí v něm tolik lidí, je monopol jenom formálně. Mezi advokáty samozřejmě tvrdá cenová válka panuje a skutečně nevím, jak jste došel k opačnému závěru.

PV
0 # Anonymní 2015-11-13 19:16
Ne, Yossi, vas primer neni spravny, protoze hadam, ze klienti/pacienti pana Peciny jsou plnoleti, nikoliv deti.
Ano, znam lidi, dospele lidi, kteri si chlamydie leci pokoutne, bez antibiotik, u lecitelu, nikoliv lekaru s papirem. Je to jen jejich vec, jejich volba, jejich zdravi a jejich penize.
Pred lety mi FU vymerel par milionu doplatek DPH, k tomu radne penale, nazval bych to execution style.
5, slovy pet danovych poradcu, kteri maji certifikat, jsou cleny te jejich komory me reklo-mej se kamo, s tim se neda nic delat, hotova vec, mozna ti pozadame o snizeni/prominuti penale, ale az to zaplatis a jenom mozna, zalezi na dobre vuli urednika.
Pak jsem potkal na doporuceni, pani, z maleho mesta za Ph, ucetni, ale dela to po praci, spise nadsenec pro zname (ano, pane Ponkrac, za penize samozrejme) a ta vystrachala nejaky zakon, a DPH jsem platil nemusel, ani korunu, naprosto legalne, a chytraci Danovi poradci mi pak rekli-aha, no vidis, to jsme nevedeli...
Jinymi slovy a znovu, nechal bych na zakaznicich/klientech, verim ze plnoletych lidech, at si oslovi, ci zvoli pravni pomoc takovou, ktera jim vyhovuje.
Neocon
0 # Tomáš Pecina 2015-11-13 20:26
Trochu zjednodušujete, ale v zásadě je to tak. Pod záminkou ochrany před nekvalitní obhajobou se obviněným vnucuje obhajoba, která je nekvalitní už systémově, svou cechovní povahou. Představte si, že by stát vydal nařízení, že smíte kupovat určité výrobky pouze od jediného státem licencovaného dodavatele. Zde je monopol rozdělen mezi větší počet advokátů, kteří si do jisté míry konkurují, ale výsledek není příliš odlišný od situace, jaká tady panovala před 25 lety: obhájce byl primárně pro soud, až potom pro svého klienta.

Obvykle na tomto blogu kritisuji soudce a státní zástupce, ale advokáti nejsou, až na výjimky, o mnoho lepší.
0 # Anonymní 2015-11-14 12:55
TP:
já pořád nechápu, z čeho dovozujete, že existence ČAKu (jako taková) je příčinou nekvalitních obhajob.

Moje zkušenost je ta, že nízká kvalita obhajoby je důsledkem nízké kvality lidí, kteří ji poskytují. A pak samozřejmě poznání, že cokoliv jiného nemá prakticky smysl, protože pro soudce je přeci zásadní, co říká pan prokurátor. Nějaký obhájce ho zajímá jenom okrajově.

Jinými slovy: problém je v kvalitách obhájců. Nikoliv v tom, že jsou v ČAKu. Nadto upřímně řečeno nevím o žádném pravidlu či aktivitě ČAKu, která by měla přímý dopad na kvalitu obhajoby nebo ji nějak omezovala.

Nebylo to tak ani v případě Dr. Kočího. Tam primárně nešlo o žádné omezení obhajoby ČAKem, ale o Vaši flagrantní chybu a projev naprosté neprofesionality (mohu rozvést důvody, proč si to myslím, budete-li si to přát). Vinu za toto své selhání pak svalujete na zlý ČAK. Ale zapomínáte, že - v rovině vedení obhajoby - tu Vaši námitku smetl soud. To, že se ČAK následně ke Kočímu zachoval takovým zločineckým způsobem, na obhajobu v dané věci přece neměla žádný vliv - to se přece stalo až pak.

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-14 13:36
Nekvalitní obhajoba je, mimo jiné, důsledkem absence skutečné konkurence mezi advokáty, ale nejen toho. Kolik obhájců bude např. zjišťovat majetkové poměry a příjmy znalce, jako to děláme pravidelně my? Ani jeden, ze strachu, že to ČAK posoudí jako neethické vedení obhajoby. Přitom je pro klienta naprosto klíčovou otázkou, zda soudem přibraný znalec jedná bona fide nebo je to uplacený lokaj policie.

Chápu, že existují odstrašující příklady ne-advokátů jako Jiří Fiala nebo různí nešťastníci, kteří se živí přípravou návrhů oddlužení, ale ti jsou na úrovni různých "léčitelů" a mastičkářů a pro mne to není argument o potřebnosti ČAKu a jeho užitečnosti pro kohokoli jiného než pro samotné advokáty (kteří na ČAK sice občas, tak jako vy, žehrají, ale fakticky ho v tom, co dělá, podporují, jak ostatně ukázal minulý Sněm).

Případ Dr. Kočího s tímto thematem nemá nic společného, tam šlo o pomstu ČAKu za jeho aktivity proti povinným talárům od monopolního dodavatele, obsah námitky podjatosti byl naprosto podružný (a ostatně námitka uspěla, protože Mazel resignoval a soud z jeho posudku vposledku nevyšel). Ještě to navíc ani není skončené, jak trestní stíhání Šlégrové, tak soudní spor Kočího s ČAKem stále běží.
0 # Anonymní 2015-11-14 15:19
Pane Pecino, není tomu tak, že advokátní komory existují ve většině evropských zemí? Jste zásadně proti institutu takové organizace, anebo jste pouze nespokojen se současným vedením ČAKu?
0 # Tomáš Pecina 2015-11-14 16:28
Druhý případ. Ne, že by jinde byly stavovské organisace bez chyb, ale excesy, jaké se dějí v České republice, jsou neuvěřitelné. A to se ještě ČAK neustále chvástá svými "úspěchy", dokonce – za peníze nedobrovolných členů – k tomu účelu vydává bulletin.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-14 16:31
Mimochodem, je-li ve věznicích odhadem 5–8 % odsouzených nevinně, je to ta nejlepší visitka české advokacie. I na Pechancovi nebo Šafránkovi se "podepsali" jejich obhájci, mít aspoň standardní úroveň obhajoby, nikdy nemuseli být odsouzeni.
0 # Anonymní 2015-11-14 18:16
TP:
nemůžete posuzovat advokacii podle "trestařů" (nebo lidí, co dělají "rodinu").

Úplně zjednodušeně řečeno: v každém byznysu se schopní lidi koncentrují tam, kde jsou adekvátně zaplaceni. Tj. v lukrativnějších segmentech trhu. Trest a rodina jsou segmenty, kde se moc peněz netočí a proto v nich praktikují spíše kolegové podprůměrných kvalit.

Jinak jak jsem říkal: neznám žádného advokáta, který by v ČAKu byl proto, že by tam být chtěl. Kdyby se ČAK zítra zrušil, ubezpečuji Vás, že největší radost by z toho měli advokáti.

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-14 19:00
V tom případě by to vyšlo ještě hůř, protože nejvíc peněz se – s výjimkou obchodního práva, které je počtem příležitostí omezené – "točí" v bagatelních pohledávkách typu pokuty dopravnímu podniku nebo úvěrové společnosti. Pak by byl nejlepším advokátem Sokol (a spol.), který si na ně zřídil manufakturu: sám zastoupí, sám si přisoudí, sám si vymůže.
0 # Anonymní 2015-11-15 00:16
TP:
hmm... Víte, co bych si se zájmem přečetl? Váš blog o tom, jak si představujete fungování advokátního trhu. Nemyslím to nijak jízlivě. Skutečně mě zajímá, co si o tom myslíte.

PV
0 # Anonymní 2015-11-16 12:57
„… (ano, pane Ponkrac, za penize samozrejme) …“

Vidím, že jsem se nesmazatelně zapsal do paměti páně Neoconovy. A stále milý Neocon nerozlišuje mezi legálním obchodním aktem, jako je daňové/účetní poradenství a trestným a společensky nebezpečným činem korupcí.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2015-11-16 13:01
„Úplně zjednodušeně řečeno: v každém byznysu se schopní lidi koncentrují tam, kde jsou adekvátně zaplaceni. Tj. v lukrativnějších segmentech trhu.“

Prakticky to tak ale není. Zatím v naprosté většině nejrůznějších oborů co znám, se v lukrativnějších segmentech trhu soustřeďují zpočátku schopnější, kteří postupně zlemří a zparchantějí a zakrní. Navíc díky vysokým ziskům jim nestojí hnout prstem pro to a ono, vyzobábají jen pár věcí v oboru, takže postupně přestanou mít přehled a odbornost a žijí jen z dávné slávy. Neplatí to vždy, ale v nejlukrativnějších segmentech mnoha oborů jsou jen málokdy alespoň průměrní, spíše jsou tam odborně totálně neschopní, obchodně schopní – zejména pokud jsou v oboru delší dobu.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2015-11-16 13:07
Kromě toho ve všech oborech platí Gaussova křivka. Je mnoho povolaných ale málo vyvolených. Často ale ti podprůměrní se soustředí na obchodní zdatnost, nebo sociální zdatnost, a tam excelují, a tím si pro sebe kompenzují slabší odbornou erudici – ke škodě klientů. A takových je většina, a nabalují se a jejich procento prudce roste zvláště v oborech, kde jim různé cechy, komory a nebo certifikáty zaručují velmi vysoké vstupní bariéry. Taktéž jich je nadměrně v oborech, kde naopak nejsou žádné vstupní bariéry a nulové požadavky (realitní makléři, pojišťováci).

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2015-11-16 13:38
MP:
to je přeci obecná vlastnost jakéhokoliv pracovníka kdekoliv. Proč si myslíte, že v méně lukrativních segmentech trhu k tomu nedochází?

Rozdíl je v tom, že platí-li se za službu vysoká cena, zpravidla má klient pocit, že by za ni chtěl také něco dostat. Kupř. alespoň detailní znalost spisu a "umělecký dojem" - tj. nikoliv okázalou rezignovanost. Tím se Vámi popisovaný efekt trochu odbourává.

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-16 13:51
Mnozí advokáti bohužel nic než "umělecký dojem" nezvládají. V klientech budí nedůvodné naděje, např. že se znají s předsedou soudu a ten už to zařídí. Když to nevyjde, může za to protistrana, která se zřejmě znala s předsedou líp. Další typ zase presentuje svou "odbornost" žvanivými, desítky stran čítajícími podáními, které u soudu ani nečtou, délka je arci zohledněna ve výši honoráře. Přitom by mnohdy stačilo vzít si od klienta dva tisíce za konsultaci a vysvětlit mu, že jeho případ je beznadějný.
0 # Anonymní 2015-11-16 15:27
PV: Dám jeden příklad. Neustále se od všech Čechů dozvídám, že Češi kupují odpad, protože si nechtějí připlati za kvalitu. Když ovšem odjedu do Německa, Rakouska, Polska, pak jsem schopen běžně koupit kvalitní jídlo za niší ceny, než za co Česká republika prodává ten nejhorší odpad vznostně zvaný „potraviny“. Česká republika tak nějak ve většíně případů, oborů i služeb přeskočila v kapitalismu fázi „dodám službu a kvalitu“ a rovnou přiskočila k fázi „vyinkasuji peníze“.

Výsledkem je, že mnoho lidí v České republice (ne-li naprostá většina podnikatelů ve všech oborech) nabízí služby v “kvalitě“, která by se bez nadsázky daly nazvat podvody, a v civilizovaných zemích by je také ve většině úřední orgány jako podvod odsoudily a potrestaly. Úřady a soudy je ovšem zhusta požehnávají a přikrývají, v Česku je to beztrestné.

Shrnutí: Pracovník dává dobrou službu podle svého nadání dané od pána boha (to je statisticky ta Gaussova křivka), a podle toho nakolik je mu dovoleno zparchantět. To zparchantění je umožněno daleko rychleji a masověji přítomností různých komor a cechů, než bez nich. Stejně tak velké peníze dokáží zparchantět pracovníka/podnikatele jako akcelerátor rovněž (to je doloženo i četnými vědeckými studiemi). Stejně tak ovšem zparchantí pracovník/podnikatel, kterému dáváte suché z nosu, zde se to dá pochopit.

Tak nějak nechápu, proč tu veřejné mínění plive na zaměstnanecké odbory a neplive se na adkvokátní komory, lékařské komory a jiná povinná sdružení, protože to jsou de facto také odbory se vším všudy. Když už tak by se mělo měřit stejným metrem.

Osobně už mě ale nebaví při jakékoli službě v Česku (zdaleka nejen advokátní) zdlouhavě studovat reference, obor a další. Prostě český bordel je už takový až to hezké není.

Kvalita je především o tom, nakolik kulturní prostředí a vývoj dovolí podnikatelům, nezparchantět. A zde je silný antitlak.

Myslím, že také škodí pocit podnikatelů, že oni jsou bohové, je jim dovoleno vše, a jakákoli kritika je závist (viz neocon). Prostě podnikatel je něco jako Ježíš, Matka Tereza, atd. – a co bys kliente chtěl? Sol, a nemel.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2015-11-16 15:41
TP:
opět jste v zajetí prostředí, kde se pohybujete. Tj. na dně trhu.

Advokáty, na které odkazujete znám a máte v zásadě pravdu. Bohužel se s kolegy tohoto typu rovněž setkávám a je to čirý děs. Teď mám zrovna rozepsané vyjádření k dovolání jednoho takového... Kdyby si alespoň přečetl spis a/nebo zákon, mohli jsme si celou tu šaškárnu odpustit.

Spíše jsem ale myslel na poskytování právních služeb větším podnikatelským subjektům. Tam vystupuje jako významný prvek celé věci kvalita klienta. Tj. je to zpravidla větší obchodní společnost disponující vlastním právním oddělením a taky v jejich vedení nebývají obvykle úplní laici a hlupáci.

Klienti tohoto typu si najímají advokáty na specializované právní služby, nedají se jim nakecat žádné blbosti a nadto činnost advokátů koordinuje jejich vlastní právní oddělení. Které samozřejmě pozná, když vyrobíte nějakou botu.

Takový klient samozřejmě dobře platí. Na druhou stranu za to vyžaduje odpovídající výkon a hlavně pozná, když ho nedostává.

To logicky vyvolává poptávku (a nabídku) po kvalitnějších advokátech. Mj. proto, že takovýto klient má pravidelně větší finanční možnosti než nezaměstnaná devatenáctiletá prodavačka (pokud si správně vzpomínám) a je tedy schopen vynaloženou snahu honorovat.

PV
0 # Anonymní 2015-11-16 15:52
MP:
promintě, ale vy stále operujete s nějakým monopolem na právní služby ve prospěch advokátů. Pokud odhlédnu od obhajoby v trestním řízení, kterou nepovažuji za ekonomicky podstatný segment trhu, pak celý ten monopol platí pouze formálně.

Především jsou pro výkon advokacie stanovy tak nízké podmínky, že je splní prakticky každý. Za druhé je advokátů tak velké množství, že prakticky nemůžete mluvit o monopolu (je to cca 11 tis lidí, které krom formálního členství v nějaké nesmyslné komoře nespojuje prakticky nic). A konečně právní služby poskytuje pokoutným či pololegálním (např. u notářů) způsobem takové množství osob stojících mimo ČAK, že ani to členství v komoře vlastně nehraje žádnou významnou roli.

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-16 16:43
PV: Já přece nepopírám, že kdo dobře zaplatí, dostane dobré právní služby, a nemusí to být zrovna velká obchodní společnost. Problém je v neskutečně nekvalitních právních službách, které dostane ten, kdo si může dovolit platit pouze podle tarifu nebo jen o málo víc. Tak jako máme v masových lančmítech separát tam, kde např. Němci dostanou maso, máme místo skutečných advokátů lemply.
0 # Anonymní 2015-11-16 18:40
TP:
no, ale pak sám říkáte, že neskutečně nekvalitní jsou v ČR všechny služby - nikoliv pouze právní. S tím opět souhlasím.

V této souvislosti pak ale nechápu, proč výše uvedené tak akcentujete právě u advokacie, když se jedná o celospolečenský jev. Také nerozumím tomu, proč odpovědnost za daný stav svalujete na existenci ČAKu, neboť ta s tím nemá co dělat.

Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o dědictví minulého režimu, resp. jeho nedostatkové ekonomiky. Klient byl tehdy rád, že si ho v advokátní poradně "pan doktor" 15 minut vyslechl a pak se jeho věcí milostivě zabýval. Tzn. běžný klient z řad "prostých lidí", tj. klientů chodících z ulice se a priori vnímá spíše v pozici poníženého prosebníka a ne platícího zákazníka. A naopak advokáti vnímají své klienty spíše jako obtížný hmyz, než jako platící zákazníky. Obdobný přístup můžete ostatně pozorovat třeba i u lékařů (a ve vztahu k nim).

Není konečně bez zajímavosti, že tento přístup k praktikování advokacie mají bez výjimky straší advokáti. Z nichž mnozí mají v kanceláři kupř. i čekárnu - v níž ponížení suplikanti žmoulají čepici v očekávání audience u Pana Doktora.

Osobně se ale domnívám (resp. pozoruji) že klienti se emancipují a za své peníze chtějí služby na úrovni. A obdobně na to reagují i advokáti (byť je to začasté spojeno i s generační obměnou). Čili si myslím, že jde o dědictví minulosti a postupně se to zlepšuje (a ještě dlouho bude).

Konečně pokud jde o ČAK - skutečně si nemyslím, že má na Vámi popsané problémy nějaký skutečný vliv. Ostatně, pokud jde o kvality advokátů, pak upřímně řečeno nevím, jak se vlastně dobrý advokát pozná. Hodně s tím má co dělat zejm. kvalita naší justice. Ta činí výsledek sporu více závislým na štěstí, než na schopnostech advokáta.

Konečně je významný rovněž prvek klienta. Osobně jsem mnohokrát zažil, že pokud klientovi zevrubně (často zdarma) vysvětlíte, že je jeho věc bez šance, jednoduše není spokojen. Obchází pak různé advokáty tak dlouho, dokud mu někdo neřekne to, co chce celou dobu slyšet. Tj., že se mu stala hrozná křivda, protistrana jsou hrozné svině a určitě to vyhrajeme. Vezme si zálohu, natlačí klienta to úplně zbytečného soudního sporu. Pak to pokračuje tím, že je blbá kráva soudkyně na prvním stupni. Pak takovou nespravedlnost musí přeci zarazit ten Nejvyššák - popř. ÚS atd.

Slušný advokát pak se svou dobře míněnou radou vypadá (až do pravomocného rozsudku) jako úplný blbec, který to neumí. Nemluvě o případech, kdy to tomu dotyčnému nějaká blbá kráva na prvním stupni skutečně náhodou přiklepne :-)

PV
0 # Anonymní 2015-11-16 19:27
„promintě, ale vy stále operujete s nějakým monopolem na právní služby ve prospěch advokátů.“

PV: Můžete mě laskavě citovat, kde podle vás argumentuji nějakým monopolem?
0 # Anonymní 2015-11-16 19:31
„V této souvislosti pak ale nechápu, proč výše uvedené tak akcentujete právě u advokacie, když se jedná o celospolečenský jev.“

Protože pokud advokáti pracují dobře a ve prospěch klienta, pak si 99 % jiných oborů nedovolují to, co si teď normálně dovolují – a nechovají se tak zcela podle zákona džungle.

„Také nerozumím tomu, proč odpovědnost za daný stav svalujete na existenci ČAKu, neboť ta s tím nemá co dělat.“

Advokát Kočí, říká vám to něco?

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2015-11-16 19:43
PV: Svým klientům, když chtějí podat žalobu, říkám: "A nechcete si raději vsadit ve Sportce?" Mimochodem, nepohybuji se ani zdaleka "na dně trhu", ale o tom se na tomto místě asi nemá smysl šířit.

ČAK poškozuje pověst advokátů např. tím, že už roky sabotuje snahy o vytvoření systému bezplatné právní pomoci, že brání advokátům získávat klienty poškozené určitým subjektem nebo jednáním (druhově), že zakazuje advokátům kritisovat kolegy, že skutečně neethickému jednání (Sokol&Novák, Šachta apod.) kryje a místo toho si vyřizuje účty se svými kritiky (Kočí, Láska) atd. atp.
0 # Anonymní 2015-11-16 20:32
„Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o dědictví minulého režimu, resp. jeho nedostatkové ekonomiky.“

Já se osobně domnívám, že je to dědictví České advokátní komory a zákonů posledních 20 let, a také toho, že namísto řešení to všichni házejí na minulý režim. Jenže on tento režim tak nějak bude mít skoro 30 let. Nechcete to házet ještě třeba na druhohory? Nemůžou za to brontosauři?Nebo pterodactylus? Nebo Římská říše třeba?

Proč můj advokát musí povinně podléhat České advokátní komoře?

Představuji si, jak programátor Kočí pracující pro IBM mi zakáže dočasně výkon programování pro klienta, protože jsem použil logické programovací paradigma a jazyk Prolog pro řízení robota, zatímco Česká programátorská komora přikazuje používat pouze objektové programování a Javu.

Nebo strojař by od České strojařské komory dostal zákaz strojařiny, protože šroub M6 utáhl správně klíčem M10, ale nepoužil francouzák, který předepisuje strojařská komora, protože se tak veličestvo komora prostě rozhodla.

Opravdu máte pocit, že Česká advokátní komora za nic nemůže? Podle mého by měla být rozpuštěna a zrušena, včera bylo pozdě.

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2015-11-16 22:18
Přesně tak. Kdyby někdo říkal v r. 1938, že špatný stav advokacie (například) je neblahým dědictvím Rakouska-Uherska, všichni by se mi vysmáli – a to bylo pouhých 20 let po pádu monarchie. Za Sokola, Nováka, Šachtu a spol. komunisté nemohou (leda nepřímo).
0 # Anonymní 2015-11-17 00:22
MP: znovu se omlouvám, ale ve Vaší argumentaci se dosti ztrácím. Nejprve plamenně píšete o tom, že každý advokát musí být povinně členem ČAK a Komora je kořen všeho zla. A pár minut nato zase píšete, že o žádném monopolu jste nikdy neuvedl ani slovo...

Kolega Kočí dojel na to, že bezmyšlenkovitě podepsal text p. Peciny. V části, která nemohla jeho klientce nijak prospět (ale jemu i jí pouze uškodit). Případů tohoto typu není mnoho a nevidím důvod z nich vyvozovat obecné závěry. Každý je dán specifickými okolnostmi (které pregnantně shrnul p. Pecina a se kterými souhlasím).

Pokud jde o Kočího, považuji trest uložený ČAKem za skandální. Naopak Láska by si zasloužit vyškrtnout.

Se závěrem o tom, že ČAK měl být již dávno rozpuštěn souhlasím. Ostatně ČAK vadí primárně advokátům samotným.

Jinak skutečně nevím, jaké předpisy vydávané ČAKem mají zásadní vliv na úroveň poskytovaných právních služeb. Pokud si správně vzpomínám, pak se jedná o samé formální nesmysly, jako že mám mít ověřovací knihu v trezoru, nosit talár a nesmím dělat ostudu. Jo a taky si nemůžu brát odměnu víc, jak 25% z předmětu sporu. To má podle Vás vliv na co?

TP:
Ano, tím, co uvádíte (a mnohým dalším) ČAK poškozuje pověst advokátů. Na druhou stranu nevím, jaký vliv má to, co uvádíte, na úroveň poskytování služeb klientům. Kupř. nevím, jak by moje služby zlepšilo to, pokud by prošel zákon o bezplatné právní pomoci nebo Komora (konečně) vyškrtla např. Brože...

Komunisté? Sám trávíte kvanta času dokazováním, že kupř. za stav českých soudů může minulý režim, neboť soudy jsou plné "bývalých" komunistů. Proč to podle Vás platí pro justici a neplatí to pro advokacii nota bene za situace, kdy ti nejprofláklejší bolševici, kteří museli odejít z justice (např. Teryngel) zamířili přímo do advokacie?

Za koho komunisti nemohou? Např. Brož, Sokol či Novák jsou všechno předrevoluční advokáti. V Komoře jich jsou stále řádově stovky. Mezi "polními a lučními" advokáty mají vysoký podíl.

Pochopte: nejde mi o to, že někdo byl či nebyl komunista. Jde mi o přístup k zákazníkovi (klientovi).Ten byl za komunismu nějaký a ti lidé si svůj styl práce jednoduše uchovali.

Pokud jde o plynutí času: jak říkám - zlepšuje se to generační obměnou.

PV
0 # Anonymní 2015-11-17 02:17
„znovu se omlouvám, ale ve Vaší argumentaci se dosti ztrácím. Nejprve plamenně píšete o tom, že každý advokát musí být povinně členem ČAK a Komora je kořen všeho zla. A pár minut nato zase píšete, že o žádném monopolu jste nikdy neuvedl ani slovo...“

Pomíjím to, že jsem nenapsal, že ČAK je kořenem všeho zla, ale pouze že zlo udržuje a posiluje. Pořád mi není jasné, kde jste z toho vyšťoural jakékoli mé tvrzení o monopolu.

xxxxxxxx

„Kolega Kočí dojel na to, že bezmyšlenkovitě podepsal text p. Peciny. V části, která nemohla jeho klientce nijak prospět (ale jemu i jí pouze uškodit). Případů tohoto typu není mnoho a nevidím důvod z nich vyvozovat obecné závěry.“

Rozumím, Milada Horáková dojela také jenom na to, že neměla přesně shodné názory s KSČ. To je zcela stejná logika. Stačilo kdyby Kočí nehájil klientku, nechal ji odsoudit, a ČAK by byla spokojena. Jak se liší od justiční vraždy Milady Horákové? Principiálně vůbec nijak, jen to mělo o něco méně drastičtější následky pro klienta.

Pokud ČAK bude mít jeden jediný případ jako je Kočí, pak je to organizace škodlivá. Pokud vy v životě úmyslně zavraždíte jediného člověka, tak jste nadosmrti vrah. Je pravdou, že se můžete hájit, že případů vražd jste nespáchal mnoho, a není třeba o tom vyvozovat závěry.

Jeden jediný případ ála Kočí v ČAK, a ta organizace je nemorální a neměla by existovat. To je přehmat, za který by mělo kompletně být vyházeno veškeré vedení ČAK a dáno k lopatách s doživotním zákazem jakékoli úřední či právní činnosti. Nic menšího.

xxxxxxxx

„Se závěrem o tom, že ČAK měl být již dávno rozpuštěn souhlasím. Ostatně ČAK vadí primárně advokátům samotným.“

Kdyby jim skutečně vadil, tak ČAK neexistuje. Takže jim nevadí.

xxxxxxxxx

„Jinak skutečně nevím, jaké předpisy vydávané ČAKem mají zásadní vliv na úroveň poskytovaných právních služeb.“

Možnost odvolat advokáta ála Kočí, který příliš účinně a dobře hájí práva svého klienta, a to aniž by porušil jakékoli zákony České republiky. To podle vás drasticky nesnižuje úroveň právních služeb?

Nemá právo se racionálně myslící člověk domnívat po tomto precendentu, že mnoho advokátů (možná třeba drtivá většina, nikdo neví) dělá autocenzuru a nepoužívá všechny zákonné prostředky na obhajobu klienta, protože má strach ze sankcí ČAK.

ČAK je neuvěřitleně nemorální organizace, která by měla zmizet. Už kvůli kvalitnějším právním službám pro klienty. Po akci Kočí nemá vůbec existovat, tím se ČAK dokonale demaskovala natolik, že i pro mě, pro laika je nyní zcela jasné, jak škodlivá a nebezpečná organizace to je.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2015-11-17 02:40
„Pochopte: nejde mi o to, že někdo byl či nebyl komunista. Jde mi o přístup k zákazníkovi (klientovi).Ten byl za komunismu nějaký a ti lidé si svůj styl práce jednoduše uchovali.“

Takže když se někdo někdy před 30 lety jako dvouletý počůrával, bude se počůrávat i ve 32 letech? Mám tomu tak rozumět?

Hypoteticky, pokud bych s poslední větou nepolemizoval: Co způsobilo, že si může svůj styl uchovat? Nejsou to současné podmínky právního řemesla? Píši současné, nikoli minulého režimu. Takže jsme zase u toho, že za to komunisté nemohou, může za to, co jim dovoluje současná situace, podmínky, atd.

Například v českém právu je povoleno kopírování hudby pro osobní potřebu. V USA to povoleno není a tvrdě se po tom jde. Když si Čech přestěhovavší se do USA uchová svůj styl v tomto, velmi rychle na to dojede v USA.

Když se Neocon odstěhuje z Česka do civilizované země a začne obhajovat podplácení úředníků veřejně, také na to velmi rychle dojede.

To, jestli si svůj styl a zvyky může někdo uchovat je věcí současného prostředí a (ne)kulturnosti a (ne)morálnosti celého rámce a státu ve kterém žije. Minulý režim do toho netahejte. To je vizitka dnešního režimu a dnešní doby, nikoli dědictví po komunistech.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2015-11-18 11:56
Do ČAKu se dostane každý, kdo má vystudovaná práva a chce tam. Na druhou stranu p. Pecina si funguje pokoutně, píše o tom na web a nic se mu neděje. A určitě to není jediný případ. Pokud kdokoli chce, jistě si nějakého pokoutníka najde. ČAK tedy neomezuje vůbec nikoho a nic. Ko tvrdí opak, bojuje s nějakou vlastní chimérou.
0 # Anonymní 2015-11-18 15:30
Anonymní: Možná by se měla založit nějaká Česká komoru těch, co chodí na WC na velkou stranu. A pak o těch, kdo chodí na velkou stranu bychom mohli psát jako, že chodí na WC pokoutně, a případně jim nějaká WC zakázat.

Policie by pak třeba mohla udělat šťáru, a každý kdo by šel na stolici po zanechání exkrementu a nebyl by členem České komory chodících na velkou stranu by se mohl pokutovat, co vy na to?

Teď vážně: Chápu, že lékař nemůže operovat bez kvalifikace a prověření. Zde je určitá výběrovost naprosto na místě. Nechápu, že s advokacií se dělá v Česku takové crcání. Ať si každý najdete jakéhokoli advokáta, proč musí mít JUDr. a proč musí být v ČAK? Nevidím pro to jiný důvod, než pro to, aby si akvokáto mohli válet šunky a mít lepší bydlo a poskytovat horší služby klientům. To už můžeme rovnou založil komory pro ty, co chodí na záchod, nebo pro ty, co hrají na kytaru (nehrajete na kytaru pokoutně? nemělo by se to stíhat?) nebo pro ty, co doma vaří čaj (nevaříte čaj pokoutně? nahlašte úřadům svého souseda, co ho vaří bez členství v čajové komoře!)

Pozor, tento příspěvek jsem napsal, aniž bych byl členem České komory přispěvatelů do siskusí na internetu. Spoléhám na vás, že mě neudáte, že pokoutně píši do diskusí.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2015-11-18 22:41
MP:
když vy pořád dokola blábolíte ty svoje nesmysly o věcech, o kterých nic nevíte...

Pokud někdo chce právní služby, může si je nechat poskytnout od koho chce. To není nikde a nijak zakázáno. Aby se někdo jiný, než advokát, poskytováním právních služeb živil, sice formálně zakázáno je, ale formálně to nikdo nestíhá a neřeší. Můžete mi prosím uvést alespoň jeden případ člověka, který byl v této zemi postižen za pokoutné poskytování právních služeb?

Jestli ČAK existuje kvůli tomu, abych si mohl válet šunky, tak nevím, kde se co rozbilo. Jak já, tak moji kolegové v práci makáme dvanáct hodin denně a půlku víkendů. Jestli si to představujete jako nějaký ráj na zemi a kdovíjaké leháro, tak pro vás mám novinku: nedokážeme si udržet zaměstnance, protože nám prchají do státní správy, na soudy nebo jinam. Průměrný úředník na ministerstvu dělá poloviční hodiny a bere za to o třetinu vyšší mzdu.

Mimochodem si srovnejte hodinové sazby advokátů a hodinové sazby např. řemeslníků. Jsou fakticky srovnatelné.

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-19 07:02
Pan Ponkrác se správně zeptal, proč, když ČAK advokátům tolik vadí, proti ní nic nepodnikli (konkrétně např. neodvolali na některém sněmu její vrcholné orgány). Jeho dedukce je, že ČAK v současném stavu advokátům ve skutečnosti vyhovuje, a já se k němu připojuji. Je to přesně tak: advokáti chtějí ČAK takovou, jaká je, a to zejména proto, že je chrání před nespokojenými klienty. Je to špinavý obchod, pro obě strany – advokáty i vedení Komory – nicméně výhodný.
0 # Anonymní 2015-11-19 07:31
TP:
důvod, proč advokáti nic nepodnikají, je "demokratický deficit" ČAKu. Stavovské předpisy vydává buď ministerstvo, nebo představenstvo Komory.

Do představenstva komory se volí, na sněmu - ten se koná jednou za 4 roky v Praze. Chce-li někdo hlasovat, musí se osobně účastnit (v rámci větší demokratizace to nejde např. korespondenčně třeba DS). To je první velký problém.

Druhý velký problém je, že pasivní volební právo je dosti limitováno. Do představenstva můžete volit pouze advokáta, který byl dříve členem kontrolní rady.

Třetí problém: advokátům ten ČAK zase tolik nevadí. Resp. většině z nás vadí principiálně, ale tím to končí. Když jste advokát, Komora pro Vás fakticky neexistuje. Jednou za rok musíte zaplatit příspěvek - s čímž se už každý smířil. Pak dostáváte Bulletin, který hodíte do koše. A tím to končí. Dotknout se Vás může akorát nějaký občasný úlet typu taláry. Ale opět - většina advokátů tresta nedělá. Ti z nás, co ho děláme jenom občas (jako já) si půjčíme erární talár na soudě nebo od kolegy. Jediné, v čem to může člověku vadit, je to, že vypadá jako pitomec. Jinak se mu nic hmatatelného neděje.

Čili: advokátům ČAK vadí, ale vlastně ne zas tak moc. Resp. je jim do značné míry lhostejný. Nikdo se kvůli tomu nepotáhne na víkend přes celou republiku a nebude někde schůzovat a diskutovat o nesmyslech. To radši budete s rodinou.

Z čehož plyne čtvrtý problém: stávající věrchuška ČAKu je semknutá a realtivně akceschopná skupina, která v tom umí chodit (viz jejich minulá společná kandidátka na sněmu). Neorganizovaný odpor dokáží celkem snadno překonat (BTW kolega, který je jinak funkcionářem Fotbalového svazu a na sněmu byl ve volební komisi mi pak řekl něco ve stylu, že "Co se tam dělo jsem neviděl ani za posledních deset let ve fotbale").

Konečně advokátům křivdíte. Před posledním sněmem docela snaha byla a organizovala se poměrně široká kampaň s cílem zvolit konkrétní "jiné" lidi. Hlasů bylo relativně dost - a světe div se: neprojevilo se to vůbec nijak.

Čili snaha je. Neumíme to, zatímco oni ano a my se to musíme naučit. Třeba příště.

Jak mě dle Vašeho názoru ČAK chrání před nespokojeným klientem? Vymůže z něho nezaplacenou fakturu? Nebo mě ochrání před náhradou škody (kdyby ji někdo chtěl)? Popř. zabrání klientovi v tom, aby šířil svou negativní zkušenost s mou prací? ČAK profesní pochybení trestá (alespoň pochybení určitého typu), a to upřímně řečeno mnohem přísněji, než jakákoliv jiná profesní komora (viděl jsem např. kárné řízení u Lékařské komory a Architektů - tam se nic ani nepředstíralo).

Na druhou stranu: bez Komory by by se netrestalo nic. Např. pekaři a kominíci přeci také nejsou nijak "navíc" disciplinárně trestáni za špatnou práci. Většina povolání není. Mimochodem: Vaše nespokojené klienty před Vámi chrání kdo?

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-19 08:04
Chrání je dvěma způsoby. Za prvé brání advokátům zastupovat klienty proti kolegům, a za druhé kárná provinění zametá pod koberec (až na největší excesy typu zpronevěřená úschova, samozřejmě). Co myslíte, že takový advokát u soudu přednese jako první argument? Případ projednávala Komora a neshledala v mém postupu pochybení. A soudy na to slyší, bohužel.

Na posledním sněmu kandidoval Láska, a Komora ho za to okamžitě potrestala kárným řízením. Tolik k "demokracii" stavovské samosprávy.
0 # Anonymní 2015-11-19 10:58
TP:
Komora přeci nebrání advokátům zastupovat proti jiným advokátům. Sám jsem několik takových sporů absolvoval (jeden z nich skončil vyškrtnutím dotyčného advokáta). Komora pouze ukládá advokátům, aby kontrolní radu informovali v případě, že přebírají právní zastoupení ve sporu proti jinému advokátovi. Jak se s těmi hlášeními nakládá nevím. Ze zkušenosti bych řekl, že vůbec nijak.

Neřekl bych přímo, že ČAK trestá pouze největší excesy. Spíše bych řekl, že trestá pouze určitou výseč věcí. A tam trestá v celé škále - tj. od nejméně závažných prohřešků až po ty nezávažnější. Komora trestá i poměrně málo závažné delikty - např. bylo několik advokátů postiženo za to, že dlužili na nájemném za kanceláře. Že Komora netrestá jiné (další) věci, které by trestat měla, to je jiná věc. O to se nepřu. Stejně jako se nepřu o to, že Komora trestá hromadu věcí, které by trestat neměla (z méně známých např. série drakonických trestů za nesdělení nové adresy sídla matrice Komory).

Jinak jsem nezažil případ, že by soud bez dalšího přitakal názoru Komory. Větší problém (v rovině náhrady škody po advokátech) vidím v judikatuře stran příčinné souvislosti. Zjednodušeně řečeno v názoru, že žalobce-klient musí prokázat, že by spor vyhrál i v případě, pokud by advokát nedělal chybu. S tím ale nemá ČAK co dělat...

Ad Láska - dopustím se rovněž kárného provinění a rovnou řeknu, že ten člověk nemá v advokacii co dělat. Důvodů je několik:
- koncipientskou praxi absolvoval podvodem. Eklují se mi proto jeho snahy stavět se na nějaký morální piedestal,
- o jeho odborných schopnostech mám dosti nízké mínění (i na základě osobní zkušenosti),
- mluvil jsem kdysi s holkou, která u něj koncipovala a vím, jak to u něj vypadá,
- prohlášení "já budu vždycky víc policajt, než advokát" by dle mého názoru mělo znamenat instantní vyškrtnutí z ČAKu - nejlépe i s výkopem obřadní botou předsedy.

Pokud jde o "účelovost jeho kárného stíhání" - ať se Vám to líbí nebo ne, na kárňák to objektivně bylo. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli takovéto pravidlo v etickém kodexu má či nemá být. Ale to nic nemění na tom, že tam momentálně je.

U kolegy Lásky vzbuzuje možná soucit to, že o existenci takovéhoto pravidla nevěděl - koncipientskou praxi ostatně strávil v ABL. Na druhou stranu - když je ten policajt - by si měl pamatovat alespoň "urážku mezi vojáky".

PV
0 # Anonymní 2015-11-19 13:21
TP:
"Za prvé brání advokátům zastupovat klienty proti kolegům, a za druhé kárná provinění zametá pod koberec (až na největší excesy typu zpronevěřená úschova, samozřejmě)."

- to není pravda, kde jste to vzal?

"Co myslíte, že takový advokát u soudu přednese jako první argument? Případ projednávala Komora a neshledala v mém postupu pochybení. A soudy na to slyší, bohužel."

- kde jste to vzal, s tímhle máte zkušenost? Jestli na některou stavovskou organizaci v ČR a její názory soudy a jiné státní orgány kašlou, tak na ČAK.

"Na posledním sněmu kandidoval Láska, a Komora ho za to okamžitě potrestala kárným řízením. Tolik k "demokracii" stavovské samosprávy."

- pokud vím, byl stíhán už před kandidaturou

Začínám mít neodbytný pocit, že se zde čím dál častěji populisticky vykřikujete nesmysly. ČAK Vás nechává úplně napokoji, fakt nerozumím té zášti. Nějaký mindráček? Vadí Vám, že Vás nikdo nenavrhl na právníka roku nebo cenu sv. Yva?
0 # Tomáš Pecina 2015-11-19 14:50
Komora nebrání, ale vyžaduje oznámit. To je podobné jako říct, že StB nikomu nebránila ve stykům s emigranty, jen je evidovala. Proč je tato evidence vyžadována, když ne k účelu advokáty od něčeho takového odrazovat?

A setkal jste se s případem, kdy by soud názor Komory v civilním řízení proti advokátovi neobdržel, buď přímo od ní, nebo od některé strany? Už to staví žalobce do nevýhodné posice. I když, samozřejmě, další věcí je prokázání kausálního nexu, kde se naštěstí soudní praxe posunula k rozumnějšímu výkladu, takže se např. okresní soud nesnaží presumovat výsledek řízení o dovolání nebo ústavní stížnosti.

Václava Lásku fakt nemusím, ale jeho kárné stíhání bylo ukázkou zneužití pravomoci. Vyjádřil svůj (podložený) názor o jiném advokátovi, resp. advokátech, za což nemůže být nikým popotahován, natož pokutován.

K diskusi o ČAKu jsme se dostali přes Yossiho a přes kritiku advokátního monopolu. Nemám s Komorou zvláštní problém, žádnou cenu nikdy v životě nezískám, ba dá se říct, že míra nenávisti lidí z establishment (obecně právnického, nejen advokátního) odráží relevanci mého psaní: kdybych psal nesmysly, bylo by to každému jedno.
0 # Anonymní 2015-11-19 15:16
TP:
kéž by byla kontrolní rada tak bdělá a agilní jako StB! :-)

Ne, vážně: informace o tom, že přebíráte zastoupení ve sporu s jiným advokátem je adresována kontrolní radě ČAK. Jejich sběr není zaměřen na advokáta, který přebírá zastoupení klienta proti jinému advokátovi (jak se poněkud paranoidně domníváte). Ale opačným směrem, tj. na advokáta, který je účastníkem tohoto soudního řízení.

Smysl těchto informací je prostý. Kontrolní rada tím získává přehled o tom, jaké soudní spory vedou její členové, resp. zejm. jsou vedeny proti jejím členům. Pravidelně se jedná o indikaci toho, že dotyčný advokát porušuje pravidlo "advokát je povinen plnit převzaté závazky".

V mém konkrétním případě se jednalo o nalézací a následně exekuční řízení proti advokátovi, kterého žaloval jeho býv. klient. Na podkladě tohoto hlášení bylo proti dotyčnému zahájeno kárné řízení a byl nakonec vyškrtnut z Komory.

O jiném využití těchto informací (oznámení tohoto typu zasíláme Komoře dvě až tři ročně) nevím, resp. jsem je nezaznamenal.

K validitě Vaší teorie: na řadových advokátech Komoře nikdy nezáleželo a nezáleží. Pokud by např. někdo žaloval mě, nebude za to Komora nikoho trestat, protože jsem jí buřt. A opačně: dokážu si (hypoteticky) představit, že pokud převezmu zastoupení proti např. funkcionáři ČAKu, mohl by mít tendenci proti mně aparát Komory zneužít. Pak si to ale nepochybně umí zařídit sám (resp. přes kamarády). Přeci nepotřebuje, abych to Komoře sám hlásil, ne?

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-19 15:21
Jestliže by bylo účelem sledovat plnění závazků advokáty, pak by bylo logičtější uložil advokátu povinnost informovat o každém občanském soudním řízení, v němž je žalovaným. Vaše vysvětlení tudíž neakceptuji, a stále se domnívám, že jde o varovně vztyčený ukazováček: ty, ty, ty, ty ošklivý advokáte, jaktože ses opovážil převzít zastoupení proti kolegovi? Mimochodem, je-li advokát žalován bez zastoupení protistrany, Komora se to nikdy nedozví.

Nejde o nic jiného než o falešnou kolegialitu a opatření proti klientům.
0 # Anonymní 2015-11-19 15:45
TP:
řeknu to jinak: za svou praxi jsem tady zažil možná dvacítku sporů s jiným advokátem jako účastníkem. Aktivní i pasivních. Nikdy z toho nikdo nic nevyvozoval a upřímně řečeno by mě ani nenapadlo přemýšlet nad tím, že bych za takovou věc mohl být nějak perzekuován. Nemyslel si to ani žádný z mých dvou školitelů ani žádný jiný advokát, kterého znám.

Naopak jsem se v praxi setkal s případy, kdy převezme-li advokát zastoupení vůči jinému advokátovi, rovnou taky napíše na ČAK podnět k zahájení kárného řízení.

Po těch cca 6 letech v ČAKu mi Vaše představa o advokátech jako strašně stavovsky solidární skupině, která se vzájemně kryje, připadá vysloveně legrační.

Ve skutečnosti stav spíše odpovídá příhodě, kterou mi říkal můj školitel. Jeho školitel mu tehdy řekl: "Pamatujte si pane doktore, že advokacie, to je jako smečka vlků". Toto dvojznačné konstatování bylo myšleno tak, že uvnitř advokacie je to jako ve smečce vlků. Tato poučka mimochodem zazněla v roce 1975. Takže si jistě umíte představit, jak to asi vypadá dneska.

PV
0 # Anonymní 2015-11-19 17:33
PV: Já bych jenom dodal, jak bylo rychle dodáno, že si melu nasmysly o ČAK, ale záměrně jako ticho po pěšině byla zameten pod koberec kauza Kočí. Ani muk o ní.

Máte pravdu, nevím nic moc o ČAK. Ale vím, že má možnost, právo, a že to dělá, odvolat dobrého advokáta, který správně a bez porušení zákona hájí klienta, od jeho případu – a že se to minimálně jednou stalo.

A to mi zcela a úplně stačí, abych věděl, že ČAK má pravomoc, kterou mít nemá, a že tato organizace je špatná, a pro klienty advokátů škodlivá.

Je to přímo vědecký důkaz.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2015-11-19 18:50
MP:
chcete-li na to jít vědecky, pak tedy vědecky:
1) Hájil Dr. Kočí tímto konkrétním úkonem klientku správně? Nikoliv. Soud námitku zamítl a klientce pouze uškodil.
2) Je Dr. Kočí dobrý advokát? Pokud svolil k tomu, že namísto vlastní obhajoby své klientky dělal loutku p. Pecinovi, pak jistě nikoliv.
3) Byl Dr. Kočí odvolán ČAKem z obhajoby? Nikoliv. Plnou moc jí vypověděl sám. Nikdo ho k tomu nenutil.
4) Má vůbec ČAK pravomoc odvolat advokáta z konkrétní věci? Nikoliv.

Ani jeden bod, o který opíráte svůj vědecký důkaz není pravda...

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-19 19:17
Buď jste skutečně tak neinformován, nebo neinformovanost předstíráte.

1. Soud námitku podjatosti zamítl, protože Šlégrová je "extremistka", ale to vůbec neznamená, že by námitka byla nedůvodná (opravdu je nestranný znalec, kterému PČR dovoloval několikanásobně předražovat posudky a účtovat si statisícové částky?), ani že byla neúčinná. Soud z posudku nakonec nevyšel, a Mazel znalecké činnosti zanechal, procesního účelu tedy bylo dosaženo.

2. O vztazích mezi mnou a Dr. Kočím nevíte nic, tak laskavě netvrďte, co nemůžete vědět.

3. Po takovém nátlaku a medialní kampani mu nic jiného nezbylo. Úvaha byla taková, že pod podobným tlakem by ani nemohl své klienty-extremisty kvalitně obhajovat.

4. Ne, ale může ho k tomu fakticky přinutit, např. tím, že mu zakáže vykonávat advokacii, což se u Dr. Kočího také v I. stupni stalo.
0 # Anonymní 2015-11-19 19:54
TP:
Musím konstatovat, že jsem o Vás měl poněkud vyšší mínění. To co jste napsal je přinejmenším velmi kreativní přístup k pravdě.

1a. Soud ze znaleckého posudku Mazla vyšel. Jako důkaz jej provedl a jako důkaz jej hodnotil. Zprošťující výrok byl opřen o to, že byl jeho posudek popřen jiným posudkem a že názory znalců nebyly shodné a nebylo tedy možno na nich založit hodnocení věci.

Posudek Mazla byl tedy zpochybněn posudkem jiným. O ničem dalším není v odůvodnění ani čárka. Nevím, z čeho to tedy vyvozujete.

Vaše eskapáda s námitkou neměla vliv vůbec na nic. Pouze jste poškodil Dr. Kočího a i tu nešťastnou holku.

Celkově mi Vaše prezentace výsledků Vaší obhajoby připomíná jednoho kolegu, který jsa dotazován, jak dopadla jakási jasná trestní věc odvětil, že vlastně celkem dobrý, protože se to zastavilo. Až pak dodat, že důvodem byla smrt klienta.

1b. Ad důvodnost námitky: v tom je právě Vaše chyba. Vy jste relevantní námitku, která pracovala s jeho angažmá na MV, provázanosti a PČR a odměny kontaminoval a zcela znehodnotil kontaminací zbytečnou námitkou původu znalce.

Jak sám říkáte - nabil jste soudu k tomu, aby to pak celé smetl s tím, že se tím nebude zabývat, protože je to hnusná extremistka. Tj. tak, že Mazel nebyl se svými poklesky vůbec konfrontován. Super...

1c. Upřímně: Vy jste počítal s alternativou, že by soud této konkrétní námitce vyhověl? Že si soudkyně nedokázala spočítat, jak by ji druhý den zmasakrovaly noviny a jak by se jí stalo přesně to, co se stalo Kočímu?

Já s Vámi souhlasím v tom, že ta námitka má racionální jádro a kdyby svět nebyl obýván lidmi, ale anděly, bylo by jí asi vyhověno. U českého soudu to ale nemohlo nikdy projít. S tím jste nemohl počítat.

Nějak zapomínáte na to, že tam šlo o obhajobu konkrétního člověka. Ne o akademickou debatu na téma cognitive bias.

1d. Vaše klientka byla obžalována z toho, že šíří nacistickou ideologii. Podat námitku podjatosti s níž ze jména "Mazel" dovodíte, že dotyčný může být židovského původu (to vše s argumentací tak vybroušenou, že jí na tomto poli dosahoval naposledy Himmler) je zhruba na úrovni přiznání. To jste jí mohl rovnou poradit, aby na hlavko přišla v uniformě SS. Bylo by to asi i lepší. Kočímu by se nic nestalo a černá zeštíhluje...

2. O vašich vztazích nevím nic. Vycházel jsem pouze z toho, že jste se k námitce hlásil jako ke svému textu (podobně jako k závěrečné řeči), zatímco on pod ní byl podepsán.

3. a 4 Takže to bylo kvůli mediálnímu tlaku nebo za to mohl ten zlý ČAK? Nějak se v tom motáte...

Proč tedy kolega tu námitku podával, když si přeci musel spočítat, co se stane a pak nebude kvůli mediálnímu tlaku moci svou klientku hájit? Nebo si myslel, že nad tím všichni mávnou rukou? Ještě, když je Mazel taky advokát?

Kdy na něho podali kárnou žalobu? Po roce? Kdy byl odsouzen v prvním stupni? Po roce a půl?

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-19 20:01
Námitka je formulována korektně, není tam nic o tom, že by Mazel jako Žid nemohl být znalcem, jen to, že může mít zvýšenou citlivost a v jejím důsledku může být nepatřičně vztahovačný, takže uvidí antisemitismus tam, kde není. To se potvrdilo, protože ani Zouhar, ani ta mladá husička z Brna, jak byla proti Šlégrové zaujatá, její text jako antisemitský nevyhodnotili.

Kampaň vyvolal Mazel (a jen díky přímému kontaktu Uhl-Rychetský), aby zakryl svoje – na české poměry gigantické – šmé s účtováním posudků.
0 # Anonymní 2015-11-19 21:41
PV: Podívejte, já ty námitky, kdy se ze mě snažíte dělat retarda, nemám moc rád. Protože jinak si váš příspěvek nedokáži vůbec vysvětlit.

Ad 1) „Hájil Dr. Kočí tímto konkrétním úkonem klientku správně? Nikoliv. Soud námitku zamítl a klientce pouze uškodil.“

Jakmile kolem něčeho udělá nátlak ČAK, a začne tlačit do sporu, kde není důvod tlačit, pak tím mění i výsledek obhajoby. Divil byste se, ale třeba s pistolí u hlavy mnoho lidí mění třeba scou ochotu k podpisu smluv, apod.

Ad 2) „Je Dr. Kočí dobrý advokát? Pokud svolil k tomu, že namísto vlastní obhajoby své klientky dělal loutku p. Pecinovi, pak jistě nikoliv.“

a) Nechal bych to ne domluvě mezi stranami, komu chtějí či nechtějí nechat loutku. Já naopak podle situace vidím, že ČAK si udělala loutku z p. Kočího a jeho klienta. To je nepopiratelný fakt.

b) Z vašeho argumentu ad 2) je jasně zřejmé, že jsem trefil hřebíček na hlavičku, protože takto zoufalý argument, jako jste popsal v ad 2) člověk dělá jen v případě, že už neví kudy kam v argumentaci.

Ad 3) „Byl Dr. Kočí odvolán ČAKem z obhajoby? Nikoliv. Plnou moc jí vypověděl sám. Nikdo ho k tomu nenutil.“

Vy si ze mě děláte srandu, že? Opravdu mě považujete za takového blbce? ČAK udělala silný nátlak na advokáta p. Kočího, protože si dovolil hájit klienta. V zásadě ČAK mu naznačila, že tento klient má být odsouzen, a nesmí být hájen, protože jinak začne konat. Mafiánsky konat.

Ad 4) „Má vůbec ČAK pravomoc odvolat advokáta z konkrétní věci? Nikoliv.“

De facto má. A de facto ji u p. Kočího použila.

---

„Ani jeden bod, o který opíráte svůj vědecký důkaz není pravda...“

Pokud předpokládáte u oponenta naprostou idiocii a ztrátu soudnosti, pak by vaše argumenty možná vzal. Snažíte se o to už delší dobu.

Pochopte, já nejsem právník, ale nejsem blbec. Chápu, že z praktického hlediska ČAK odvolala p. Kočího, ačkoli to můžete halit do politicky korektního „já nic já muzikant“, jak chcete. Nicméně faktem je jasný, ČAK se nemorálně zamíchala do obhajoby p. Kočím, a de facto – svými nátlakovými prostředky – dosáhla jeho odvolání.

Ostatně rok zákazu činnosti p. Kočího je nejspíše chiméra. Nejspíše si to zakázal dobrovolně on sám, že?

Problém je, že teď nejednáme úředně. Zřejmě jste zvyklý posílat lidi úředními formulacemi a dělat si z nich šprťouchlata. Jenže toto není úřad, toto je hodnocení reality, ne politické korekce, kterou se snažíte pokřivit a zkreslit a udělat ČAK hezkým. Co se stalo, nedá se odestát. Všichni laici viděli v přímém přenosu, že advokát byl mocí ČAK (ať přímou či nepřímou, to je jedno) odvolán a potrestán.

Vaše sluníčkové řečičky, kterými se ze mě snažíte udělat blbce, nakydat hnůj na p. Kočího i p. Pecinu – což je divadelní etuda, kterou ze života všichni známe, když nemorální subjekt (v tomto případě ČAK) udělal hloupost, a protože to nechce přiznat ani on, ani vy, tak se snažíte očernit protistranu, aby masy měly pocit, že „oni byli tak špatní, že je to vlastně dobře“.

Nezlobte se, ale já nejsem inteligenčně podprůměrný, zkuste to příště zohlednit ve svých příspěvcích. Stejně tak mě nezajímá právní kličky a překrucování, ani na mě neplatí emoce a bouře ve sklenice vody, kterou se snažíte vyvolat: „ČAK udělal chybu, ale p. Kočí byl stejně špatný člověk“. ČAK udělal chybu, a je zcela irelevantní, jaký je p. Kočí člověk, jakou měli dohodu s p. Pecinou, atd. – to je nepodstatné. Podstatné je, že ČAK udělala nemorální nátlak na p. Kočího – to je fakt. Jasné zneužití (po morální stránce) ze strany tohoto spolku.

Všichni laici viděli, že ČAK je organizace s diktátorskými sklony, a že se svou moc bez skrupulí a bez důvodu neobává použít. Vašimi infantilními pokusy očernit p. Kočího, atd. neměníte tuto podstatu ČAK a ani nemůžete změnit to, že ČAK zašel hodně daleko. A to rozhodně neměl.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2015-11-20 09:13
TP:
odbíháte od otázky.

Já jsem se Vás neptal na to, jak je ta námitka formulována. Já jsem se Vás ptal na to, jestli jste vážně věřil tomu, že by jí ta soudkyně mohla vyhovět.

Tvrdit, že se oprávněnost Vaší námitky potvrdila tím, že měli jiní znalci jiný názor je non seguitur. Sám jste namítal podjatost z více důvodů. Jak tedy víte, který z nich se potvrdil? Z čeho vůbec dovozujete, že různost názorů byla zapříčiněna podjatostí Mazla?

Opět: je jedno, jakým slovníkem to naformulujete. Jde o o podstatu sdělení. Vaše klientka byla obžalována z toho, že je neonacistka. A Vy jste následně soudkyni přesvědčivě demonstroval, že je schopna sofistikovaně určovat, kdo je jaké rasy.

Ta Vaše námitka byla ve skutečnosti vlastní gól jako hrom. Je to zhruba na stejné úrovni, jako kdyby byla obžalovaná z bytových vloupaček a hájila se, že nikdy žádný byt nevykradla. A následně měla na hlavku spontánní dvouhodinovou přednášku na téma, jak se odemyká jaký zámek...

MP:
já se z Vás nesnažím dělat retarda. Pouze se Vám snažím ukázat, že máte snahu se detailně vyjadřovat o něčem, o čem neznáte ani základní fakta.

Čili znovu:
1. I kdybych přistoupil na argument, že ČAK na Kočího tlačil, zkuste vzít v úvahu alespoň to, že kárná žaloba na něj byla podána až po roce. Jak na něj bylo tlačeno do té doby?

Jinak ostatně ČAK na Kočího nijak mafiánsky netlačil. Normálně s ním vedl kárné řízení, jakých se vedou ročně kvanta.

2. Promiňte, ale Vy vůbec nechápete základní podstatu advokacie.

Dr. Kočí byl obhájcem té holky. Byl tam od toho, aby jí pomáhal, stál vedle ní a hájil ji. A měl za ni odpovědnost.

Namísto toho nechal p. Pecinu (takto laika), aby na jeho klientce prováděl pokusy na lidech. Následně si v okamžiku, kdy to p. Pecina rozvrtal a spustilo se mediální peklo, nad celou věcí umyl ruce a tu holku v tom prostě nechal.

To je ten vzor práce obhájce, který nám předkládá p. Pecina (na rozdíl od těch ostatních zlých a neschopných advokátů)? Člověk, který hodí svou klientku do spárů diletanta a když potřebuje jeho pomoc, tak ji prostě opustí?

Ad 3 a 4 - znovu opakuji: ČAK podal kárnou žalobu (tj. ještě jej ani neodsoudil) ROK po celé věci. V daném okamžiku žádný nátlak na Kočího neprobíhal.

Jinak přeci musel kolega Kočí vědět, že pokud se podepíše pod něco takového, tak BUDE kárně stíhán. To nebyl žádný nekorektní nátlak ČAKu. Byl to naprosto předvídatelný následek takovéhoto kroku. Důsledky si měl kolega zvážit předem a počítat s nimi.

Podsouváte mi hledisko, které nezastávám. Já nejsem žádný sluníčkový řečník. Já jsem praktikující advokát, který se dost intenzivně věnuje zastupování v soudních sporech. Jednoduše jsem voják, který je denně v zákopech pomyslné právní války.

Jediné, co mě jako advokáta zajímá, je klient a to, jak mu můžu pomoct. Nezajímá mě ČAK - zajímá mě klient. Když dělám jménem klienta u soudu úkon, pak mě nezajímá to, co se na toto téma píše v amerických knížkách - zajímá mě to, jestli tím můžu klientovi v jeho sporu pomoct nebo ne. Když má případ soudkyně, která je blbá, tak mě zajímá, jak s tím pracovat a vypořádat se s tím. Ne to, jak jí dokázat, že jsem chytřejší, než ona. Když se ke mě soudkyně chová jako hovado, zajímá jenom to, jak ji ještě víc nenaštvat, aby se mi náhodou nepomstila na klientovi. Ne to, jak ji setřít a pofoukat si vlastní uražené ego.

To je pohled, z jakého se dívám na případ kolegy Kočího. A z tohoto pohledu také kolega Kočí na celé čáře selhal.

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-20 09:57
PV: Pokud někdo selhal, tak Čermák a Rychetský, a zejména ten druhý, protože jako předseda ÚS nemůže takto zasahovat do práva na obhajobu. Jak měl Kočí "extremisty" dál hájit, když bylo jasné, že je na něj vyvíjen takový nátlak?

V předposledním odstavci jste naznačil, jak si obhajobu jako "praktik" představujete: hlavně být zadobře se soudcem. Jenomže efektivní obhajoba předpokládá, že v některých případech se soudcem zadobře nebudete: viz kausa RWU, kde byl obhájce soudkyní dokonce osočen z toho, jak špatnou službu svým klientkám poskytuje. Přesto tato cesta – a jedině tato cesta – vedla k cíli, alternativou bylo dopadnou jako ty čtyři kajícné sestry.
0 # Anonymní 2015-11-20 11:06
Pane Pecina, PV Vás tady rozebral na prvočinitele a Vy místo polemiky jen přihazujete další a další externí viníky, kteří za to všechno můžou ... takhle přesně se chovají ti neschopní advokáti, na které zde výše nadáváte.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-20 11:33
Necítím se rozebraný, naopak konstatuji, že PV hodnotí věci podle následku, který se nedal rozumně očekávat. Kdybychom se PV zeptali v den podání námitky, měl by názor diametrálně odlišný: nebo minimálně nevím o tom, že by se proti ní na mém blogu mezi zveřejněním a skandalisací Kočího jakkoli ohradil. Mimochodem, kdyby tam nebyla část týkající se židovského původu znalce, zcela stejný skandál by vypukl ohledně zjišťování jeho majetkových poměrů. Nic než kouřová clona s cílem zakrýt Mazlovu trestnou činnost.
0 # Anonymní 2015-11-20 13:57
TP: "konstatuji, že PV hodnotí věci podle následku, který se nedal rozumně očekávat."

Velmi dobře, pane aktivisto. Následek se dal, měl a musel předpokládat. Pokud jste nepředpokládal nic, neměl jste to dělat. To je právě rozdíl mezi justičním aktivistou bez odpovědnosti a advokátem s odpovědností. Aktivista si vede svoje boje, dělá si své pokusy na lidech, ale ti lidé mu jsou zcela jedno.

Jako advokát si nesmíte dovolit udělat krok, o kterém nevíte, jak by mohl dopadnout / položit otázku, aniž byste si byl jist, jak na ni dotázaný odpoví, atd.

Tím bychom dle mého soudu mohli tuto diskusi uzavřít - ukázal jste čtenářům, v čem jsou výhody i nevýhody pokoutníka a nyní je na nich, aby se na Vás obrátli či neobrátili.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-20 14:01
Směšné vývody, s prominutím. Jak bylo mnohokrát vysvětleno, i v této diskusi, kam vede "profesionální" obhajoba, se ukázalo na příklad RWU. Nedělám žádné pokusy na lidech, poskytuji svým klientům špičkové služby a mám výsledky.
0 # Anonymní 2015-11-20 16:24
TP:
Rychetský a Čermák samozřejmě selhali. No a? To nějak umenšuje Vaše selhání?

Jak může obhájci v jeho práci zabránit mediální tlak? On nemůže obhajovat svou klientku, protože o něm ošklivě píšou v novinách? Mě třeba teď jedna protistrana celkem vážně vyhrožovala, že mě zabije. Mám od případu také utéct?

Ad vztah k soudcům: pletete si "být s ním zadobře kvůli klientovi" a "být s ním zadobře proti klientovi".

Se soudcem samozřejmě vždycky musíte být zadobře, je-li to možné. Důvod je celkem prozaický. Soudce je neomezeným pánem řízení a osud Vašeho klienta má ve svých rukou. Soudce musíte přesvědčovat. Ne se s ním konfrontovat - protože on překvapivě vždycky vyhraje.

Když se k Vám soudce chová jako dobytek (což se děje), nemůžete mu to vracet. Když se soudce hlupák, nemůžete ho ponižovat. Důvodem je to, že český soudce je zpravidla charakterově malý člověk a mstí se. Cokoliv mu provedete, to Vám dvojnásobně vrátí na Vašem klientovi.

Je to podobné, jako když vyjednáváte s teroristou, který drží rukojmí (zde Vašeho klienta). Taky ho neprovokujete.

Pravděpodobnost kárného stíhání Dr. Kočího byla od začátku řádově vyšší, než pravděpodobnost, že soud námitce vyhoví.

Pokud jde o "kouřovou clonu", začínáte se ve svých výmluvách komicky zamotávat... Ponechám stranou, že "neúspěch kvůli Židovi" je holý fakt. Potenciální neúspěch kvůli něčemu jinému je Vaše spekulace, kterou nemůžete o nic opřít.

Zajímavější mi připadá Vaše jiné konstatování: "zcela stejný skandál by vypukl ohledně zjišťování jeho majetkových poměrů". Takže vy jste počítal s tím, že vypukne v každém případě "zcela stejný skandál", chudák Kočí bude muset jít od případu a celé to tady v každém případě dopadne stejně?

Co je to za procesní taktiku? Zahájení s gambitovaným obhájcem? :-)

Čili profesionální obhajoba automaticky znamená špatná obhajoba? A advokát může v trestním řízení užitečně vystupovat jenom jako mluvící loutka pokoutníka?

Váš postoj k prezentaci výsledků vlastní činnosti je značně specifický. Kupř. u té Vondrákové (?) příliš nekoresponduje s odůvodněním rozsudku. Tam se naopak mohu dočíst to, že Vaše brilantní závěrečná řeč, v níž jste považoval za nutné soudkyni sdělit, že je hnusná komunistka, Vaší klientce zrovna nepomohla. V odůvodnění se píše prakticky jenom to, že jste přebili znalečák znalečákem. Stavte se někdy u nás: takových spisů Vám tu ukážu padesát.

Vy skutečně věříte tomu, že to, co si doma šudláte v obýváku jsou špičkové právní služby? Vy se považujete za právní špičku? Na základě čeho? Věnujete se své činnosti na plný úvazek? Kolik let ji vykonáváte? Kolik trestních řízení jste (alespoň z bezpečí zadní lavice jednačky) absolvoval od začátku do konce? 10? 20? Jaký máte aparát? Kolik lidí Vám pomáhá s přípravou na jednání?

Vážený pane: špičkové právní služby vypadají úplně jinak. A neposkytujete je ani Vy, ani já. Rozdíl mezi Vámi a mnou spočívá v tom, že já alespoň vím, jak skutečná špička vypadá. Vám doporučuji exkurzi např. na litigačním úseku WGM.

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-20 16:34
Jistě máte dobrý pocit, jak jste mi to "nandal", tak si ho užijte. Já na této úrovni diskutovat nebudu.
0 # gogo 2015-11-20 17:31
Hic Rhodos, hic salta, jak by řekl klasik, pane PV.
Ukažte, jak jste hájil tzv. extremisty vy, nebo vámi vybraný "dobrý" advokát.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-20 21:40
Ztrácíte čas, gogo. Diskuse se nekoná, příspěvky pana PV přerostly ve sled urážek, kterými se dále nebudu zabývat. O věcnou argumentaci jsem se pokusil, ale vedlo to pouze k eskalaci osobních útoků.
0 # Anonymní 2015-11-20 21:43
TP:
promiňte, ale tu úroveň jste si nastavil sám. Pokusil jste se dělat si PR na úkor advokátů a když se Vám to sesypalo, tak se urážíte.

gogo:
nezabýváme se tímto typem obhajob. Není to rentabilní.

Pokud jde o obhajobu veřejných nepřátel, sem tam děláme obhajoby v daňových věcech. Máme cca čtvrtinovou úspěšnost.

PV
0 # Christabel 2015-11-20 22:52
PV,
skláním se před Vámi, kolik trpělivosti a času věnujete této diskusi.

Domnívám se, že způsobilost námitky klientce uškodit byla od počátku zjevná. A vadilo mi na tom, že námitka má zřejmě vyšší cíle přesahující zájem klientky, a to "odstřelit" daného znalce i pro jiná řízení, nikoliv jen pro toto konkrétní. A jakmile se sledují jiné cíle než pouze a jedině zájem klienta na co nejlepším výsledku řízení, je to podle mne špatně.
Divím se kolegovi Kočímu, že se k něčemu takovému propůjčil.
Přitom myslím, že to byl on, kdo celkem příčetně zabojoval proti talárům a monopolu Blažka:-)

A ještě, je to stejný případ, jak pan Pecina napsal nějaký elaborát, v němž osočoval soudkyni, a dal to té mladé obžalované do ruky, aby to přečetla v soudní síni?
Co k takovému postupu říci? Ano, pokusy na lidech, to jste napsal výstižně.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-21 07:39
Děkuji, Christabel, pobavila jste. Děs českého advokáta nad tím, že by se někdo opovážil připomenout soudci jeho nelibou minulost, je authentický, o tom nepochybuji.

Celé to vidím jako žárlivé scénky, které dělají advokáti své konkurenci, v určitém oboru velmi reálné a úspěšné; nicméně, jak jsem napsal, účastnit se této debaty nemíním, urážky a osobní útoky pro mě nejsou argument.
0 # Christabel 2015-11-21 10:08
Mne ale neděsí, že se připomíná minulost soudce.
Vadí mi ale, že se k tomu zneužívá obžalovaná holka, zejména když to přece její obhajobě nemůže nijak pomoci.
Proč jste to soudkyni nepřipomněl sám? Pro má Vaše názory a zjištění číst někdo jiný v soudní síni?
0 # Anonymní 2015-11-21 10:13
TP:
nikdo se tu přeci neděsí nad tím, že připomínáte soudcům jejich minulost. To je záslužný aktivismus. Připomínat soudci jeho minulost v rámci závěrečné řeči v trestní věci je aktivismus přinejmenším nemístný. Na jedné straně tím nikomu nepomůžete a na druhé straně se tím vystavujete reálnému riziku, že Vaše klientka to dostane "nepo" jenom "za kecy". Nebyla by první.

Pane Pecino: já se zabývám primárně právními vztahy ve stavebnictví (investičním i neinvestičním, s FIDICem i bez něj). Co do svého zaměření se zcela ale zcela míjíme a konkurenci pro mě (ani pro naši kancelář jako celek) nepředstavujete vůbec v ničem.

Upřímně tedy nevím, proč si myslíte, že bych na Vás měl v čemkoliv žárlit.

PV
0 # Anonymní 2015-11-21 12:55
Tak tak. Cela komora nespi a tise zarli, ze tu nekdo zadara obhajuje nepochybne velice solventni skinheady, prudice a kverulanty.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-21 14:21
Pěkná demonstrace, proč společnost advokáty (a právníky vůbec) tak pohrdá. Peníze jsou pro ně jediným cílem i měřítkem hodnoty. Děkuji, více dodat netřeba.
0 # Anonymní 2015-11-21 15:04
Ne. Ale neplatici a otravne klienty vam proste zavidet nebudou, protoze se tim narozdil od vas zivi. Neni to jejich hobby, ale job.
0 # Christabel 2015-11-21 15:19
Musím říci, že mi nevadí, že společnost na advokáty nahlíží špatně nebo jimi dokonce pohrdá. Advokát tu není od toho, aby byl s každým kamarád. Není tu od toho, aby jej státní moc nebo aktivisté plácali po zádech a obdivovali jej. Je tu od toho, aby pomohl klientovi. A navzdory špatnému obrazu advokacie, klient, když právní pomoc potřebuje, vždycky si svého advokáta najde. A žádný klient nezačne konverzaci o svém problému slovy "Vím, že vy advokáti jste lumpové, četl jsem to na internetu." :-)
0 # Tomáš Pecina 2015-11-21 15:30
:-) Věřme, že podmnožina těch, kteří si to ani nemyslí, není prázdná.
0 # Anonymní 2015-11-21 17:53
TP:
lidé advokáty pohrdají, protože je to módní a tlačí jim to do hlav média. S reálnou činností advokátů to nemá co dělat (lidé o ní ostatně skoro nic neví).

Negativní vztah veřejnosti k advokátům je primárně založen na běžné primitivní závisti - neboť dle představ lidu berou advokáti moc peněz.

Pokud si někdo myslí, že je advokát morální zrůda, protože chce za svoji práci vůbec zaplatit, je to s odpuštěním idiot a nemá smysl se jeho názory zabývat. Můžu se jenom bavit představou, co by se asi stalo, kdybych příští týden, až povezu auto do servisu, na místě nadhodil, jestli to nechtějí udělat pro bono...

PV
0 # Tomáš Pecina 2015-11-21 18:12
Nikoli, pohrdají jimi právě pro ten přezíravý přístup ke klientům, který zde byl presentován.
0 # Christabel 2015-11-21 18:50
Ale zde byl naopak prezentován přístup, že o klienta je třeba se starat, nezneužívat jej, být si vědom odpovědnosti za něj a nesledovat jiné cíle než jeho zájem.
Přezíravý přístup je právě v tom, nechat obžalovanou slečnu číst urážky soudkyně, které si myslí někdo jiný a přitom s nimi pošle k soudu obžalovanou, které to nemůže nijak prospět. To je dokonalá ukázka přezíravého přístupu: na jednotlivci nezáleží, my zastáváme principy.

A mimochodem, já si nemyslím, že lidé advokáty nějak zvlášť pohrdají. S pohrdáním se setkávám výjimečně.
Ale upřímně, upřednostňuji pohrdání, protože kdyby nás média, státní zástupci a pan Pecina chválili, bylo by v naší práci bezpochyby něco špatně. Jen ať nás jmenovaní osočují. Klienti ví své:-)
0 # Tomáš Pecina 2015-11-21 19:11
Že závěrečná řeč slečně obžalované uškodila, je premisa, kterou zde presentujete se stejnou suverenitou, s jakou zde bylo tvrzeno, že výsledky u Ústavního soudu o ničem nevypovídají (málem, že jsou důkazem nekvality mé práce). Beru ji proto s reservou a myslím si své.

O své klienty se starám, nezneužívám je a jejich zájem rozhodně stavím nad svůj. Kéž by to dělali i advokáti. U nich jsem bohužel často svědkem buď hodnocení případu pouze z hlediska "bonity" klienta, nebo toho, že klienta klidně obětují na oltář svých dobrých vztahů se soudcem. Je to takový obchod: když nebudu soudci bránit odsoudit chudého klienta, on mi na oplátku vyhoví u klienta bohatého. Je to špinavost, leč, bohužel, velmi častá až pravidelná.
0 # Christabel 2015-11-21 19:32
Spíše než uškodila bych užila termín "nemohla prospět". Soudkyně byla nakonec patrně velkorysejší než se očekávalo (omlouvám se, nepamatuji si podrobnosti) a urážky přešla. To nic nemění na tom, že taková řeč je způsobilá klientce uškodit.
Jedna z teorií je, že advokát je alter ego klienta. Nikoliv ovšem naopak, že by snad klient byl alter ego advokáta a jako takový měl soudu tlumočit názory advokáta, nota bene na osobu soudce. Když jste chtěl soudkyni něco sdělit ohledně její minulosti, měl jste to udělat sám, přiznaně, podepsat se pod to. Proč by to dělala obžalovaná?

Obecně: když Vy se zde bohužel pravidelně dopouštíte míry paušalizace, která blogu, jenž chce být zván seriózním, vůbec nesluší. To je pořád "český soudce", advokáti šmahem jako skupina. Shora je ohledně toho už cosi probráno.
Potkávám denně soudce i advokáty a ani u jedné skupiny nepokládám za seriózně možnou paušalizaci týkající se jejich odbornosti nebo morálního profilu.

Zmíněné obchody: možná byste mohl vynést na světlo nějaký případ, který jste odhalil? Ráda bych si to přečetla a jistě i ostatní diskutující. Takto obecně to působí poněkud jako plácnutí do vody.
Myslím ale, že je to mnohem, mnohem složitější a barevnější, než tady prezentujete.
Jen namátkou, např. u chudých klientů v oblasti trestního práva jde velmi často o recidivisty, se kterými se obecně soudy "baví", tedy zajímají se o ně podstatně méně, protože devět záznamů v rejstříku svádí k tomu, přidat tam desátý, protože se jakoby "nic nestane". Jenomže to není obchod ze strany advokáta. Kromě toho takový obžalovaný dobře odhadne situaci, je v procesu velmi dobře orientován a zdánlivě už třeba tolik nebojuje... a ani obhájce jej k boji nemůže nutit. Je to zkrátka mnohem složitější.
0 # Anonymní 2015-11-22 10:55
TP:
pokud jde o Vaši závěrečnou řeč, neměla žádný potenciál obžalované prospět. Zato jí mohla dosti zásadně uškodit. Připomínám, že závěrečná řeč je určena soudci. Jak ji soudkyně vnímala pak stojí černé na bílém v odůvodnění rozsudku: "emotivní projev zaměřený zejména vůči osobě samosoudkyně". Věru vizitka profesionální a špičkové obhajoby.

Pokud jde o Ústavní soud, sám zde o této instituci soustavně hovoříte s despektem a vyjadřujete názor, že její rozhodnutí jsou založená na všem jiném, než na právu. Proto mne překvapuje, že je berete jako měřítko kvality své práce. Pro srovnání: já jsem v nedávné době uspěl s jednou ústavní stížností a jedním dovoláním. V obou případech to s mými schopnostmi nemá mnoho společného. Obojí jsme podávali pro forma - jednou na přání klienta a jednou jsem byl pro tento úkon určen Komorou. Zejm. u toho ústavního nálezu ani po několikerém přečtení vůbec nechápu, proč se tak rozhodlo (resp. předpokládám, že to udělali z leknutí, když jim to vrátil ELSP).

Vaše další "postřehy" o tom, jak advokáti hodnotí klienty podle jejich bonity, jsou zajímavé. Mohu se dotázat, jak jste mohl být "svědkem". Tj. Vy jste byl fyzicky u toho?

V Praze se v civilních věcech k témuž soudci dostávám jednou za tři čtyři roky. Tam bych takové obchody nemohl děla, ani kdybych chtěl.

Pokud jde o věci trestní, jsou Vaše názory poplatné Vašim zkušenostem. Tj. tím, že svých několik případů považujete za relevantní vzorek. Masu trestních řízení při tom tvoří ex offa, kde je nutným důvodem vazba nebo VOTS. Takovýto obžalovaný má zpravidla 8+ záznamů, byl chycen při činu nebo bezprostředně po něm. Klient se ještě v rámci zadržení spontánně dozná a kontinuálně se doznává až do závěrečného slova. Jde mu jen o výši trestu. Obhájce jenom hlídá proces a když je to zrovna něco jiného, než normální čórka, máte někdy i prostor šťourat do vyloženě právních věcí.

Jinak musím říct, že s výjimkou vyložených zločinců, jako jsou Lněnička, Vlasák nebo Lázna, jsem se u trestních soudců setkal vždy se slušným a korektním chováním.

Skutečně nevím, na čem stavíte své chiméry o dobrých vztazích mezi advokáty a soudci. Já nemám problém se se soudcem pohádat, mám-li dojem, že je to ve prospěch klienta. Na trestu se mi to stalo pouze jednou - když mi chtěla vydat zatykač na klientku s rizikovým těhotenstvím. Tehdy ovšem se k mému názoru připojil i prokurátor.

PV
0 # Anonymní 2015-11-11 18:17
S ohledem na prezentované úspěchy a neúspěchy se nabízí otázka, jak se třeba vede panu Matějnému v jeho snaze o osvobození od soudního poplatku v řízení před KS v Ostravě a kdo mu při tom radí. Nápovědu lze nalézt v odst. 12–14 usnesení I. ÚS 2519/15.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-11 18:31
Na tom není nic zajímavého, žalována byla dvě shromáždění v prakticky identické právní a skutkové situaci, v jednom případě klient osvobození od poplatků dostal a věc je momentálně u Ústavního soudu, který projevuje vůli projednat ústavní stížnost meritorně, ve druhém se vedl spor o osvobození, který skončil tak, že ÚS nerespektoval prejudikaturu a vymluvil se na opožděnost ústavní stížnosti; mimochodem, kdyby se bylo napadlo samotné osvobození, byl by vyhovující nález klientovi houby platný, protože řízení by stejně bylo zastaveno. Ale opakuji, že zajímavá je ta druhá ústavní stížnost.
0 # Anonymní 2015-11-12 00:04
Pravda je, že u těch státem "licencovanych" živností (chirurg, advokát) funguje morální hazard. A pak ten nedostatek opatrnosti končí zmrzačeným životem :(
0 # Tomáš Pecina 2015-11-12 02:58
Toto porovnávání je zásadně chybné, protože v medicině funguje léčba placebem (co jiného jsou homeopathika?), v právu nikoli.

Jestliže byste chtěl přesto srovnávat, pak vezměte v úvahu, že mám za sebou za posledních 11 let deset (cca, přestal jsem je počítat) vyhovujících nálezů Ústavního soudu, tedy ke srovnání se hodí takový "nelékař", který úspěšně provedl několik transplantací srdce. Vyprávět o risicích si může Yossi mezi sobě podobnými, nikoli ve společnosti jedinců nadaných kritických myšlením.
0 # Anonymní 2015-11-12 11:02
A kolikrát jste u ÚS neuspěl, pane?
0 # Tomáš Pecina 2015-11-12 11:07
Také to přesně neeviduji, odhadem třicetkrát. Úspěšnost mám tedy kolem 25 %.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-12 12:02
Není to "královská disciplina", ale je to disciplina dostatečně složitá na to, aby mohla sloužit jako měřítko kvality, a jejím "výstupem" je, na rozdíl např. od žaloby, konečné a nezměnitelné rozhodnutí. U jiných forem, např. u kasačních stížností nebo dovolání, by se musel výsledek korigovat počtem rozhodnutí, která byla později zrušena.
0 # Anonymní 2015-11-12 12:06
Promiňte, ale to je metodologicky špatně na tolika úrovních, že to nemá smysl dál rozebírat. :)

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-11-12 12:14
Skláním se před vaší brilantní argumentací a odcházím od svého počítače, pro jistotu kanálem :-)
0 # Anonymní 2015-11-12 11:12
Na první pohled skvělé, ale s ohledem na to, že děláte prakticky jenom kauzy s opravdu ústavním přesahem (normální advokát jich dělá minimum), je to slabé. Kdyby měl při své převažující činnosti advokát 25% úspěšnost, tak ho asi moc normálních klientů nevyhledá.
0 # Tomáš Pecina 2015-11-12 11:20
To arci není správná argumentace. Průměrná šance ústavní stížnosti na úspěch za dané období je kolem dvou procent, takže je to, jako kdybych se jako lékař specialisoval na léčení onemocnění s 2% prognosou úspěchu a mí pacienti byli vyléčeni ve 25 %; těžko byste mohl říct, že 25 % je málo, protože jako specialista bych měl dosahovat víc.
0 # Anonymní 2015-11-12 11:27
Pokud ta 2% je obecně procento vyhovujících nálezů ÚS, pak to je o čem mluvím - advokát spoustu stížností prostě podá, protože to po něm klient chce, přestože byl poučen, že tam ústavní přesah není.

Vy dle mého dojmu děláte svobodu slova, komunistické soudce, vztah vrchnost + občan ... - prostě kauzy, kde ten ústavní přesah je defacto vždy ...
0 # Tomáš Pecina 2015-11-12 11:30
Spíše je to tak, že o těchto případech víc píšu, než že bych je výhradně dělal, ale argument, že častěji než průměrný advokát klientovi podání ústavní stížnosti rozmluvím, je validní. Přesto se jím nevysvětluje ten více než řádový rozdíl v úspěšnosti.
0 # Anonymní 2015-11-13 13:41
TP:
pane Pecino - při vědomí kvalit ÚS - skutečně si myslíte, že spěšnost ústavních stížností má jakoukoliv vypovídací hodnotu o odborných schopnostech toho kterého řemeslníka?

PV
0 # všd 2015-11-13 01:18
Je ten dvacetistránkový výtvor Pavla Uhla veřejně dostupný? Zatím jsem nalezl jen osmistránkový adresovaný Petru Kočímu. Ten mi věcně přijde celkem rozumný, byť s ním nesouhlasím, zajímavé je, že je v něm poměrně dost pravopisných chyb, typu "by jste".
0 # Tomáš Pecina 2015-11-13 01:22
Není, jako podezřelý nejsem oprávněn nahlížet do spisu, a bohužel, obviněn jsem nebyl.
0 # Anonymní 2015-11-13 01:53
no a jak vite ze o vas ten uhl - advokat lhal kdyz ste to necet?
0 # Anonymní 2015-11-13 05:06
... no a jak vite ze o vas ten uhl - advokat lhal kdyz ste to necet?
:-) že by se někdo snažil psát špatnou češtinou ?

Jestli pan P.Uhl ve spisu lhal či nelhal považuji za nepodstatné. Podstatné je, že podal trestní oznámení , což je jeho oblíbená aktivita a přesto se na svém blogu rozčiluje, že : "Podávání trestních oznámení se stalo v této zemi národním sportem." Pravdu má.
Na Googlu najdeme spoustu trestních oznámení od P.Uhla.
Namátkou,
podal trestní oznámení na TV Primu,
na senátorku Janáčkovou
ne ex-ředitele USTR
na Randsdorfa
na český stát ohledně zacházení s uprchlíky.
----
0 # Tomáš Pecina 2015-11-13 08:08
Viděl jsem ho na policii při podání vysvětlení. Něco jsem stihl přečíst, policista si dal záležet, aby ho držel viditelně.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)