Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nejnovější zprávy z oblasti registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Ministerstvo vnitra sice přiznalo porážku, avšak prozatím odmítá splnit zákonnou povinnost a zaslat nám stanovy s registrační doložkou s výmluvou, že nemá spis; ten ovšem nemusí mít ještě klidně půl roku, protože Městský soud v Praze dosud nerozhodl o čtvrtém, nyní nicotném rozhodnutí o odmítnutí registrace.

Bez stanov nejsme schopni prokázat ani svou právní subjektivitu (existenci právnické osoby), ani pravomoc za spolek právně jednat navenek. To ministerstvo dobře ví a proto volí tento postup.

Bez ohledu na tyto obstrukce jsme se rozhodli svolat ustavující valnou hromadu spolku, na níž budou projednány nové stanovy, odpovídající úpravě ObčZ. Zvána je i veřejnost, z níž obzvláště se těšíme na zástupce různých komunistických, legionářsko-odbojářských a hraničářských spolků; plivátka se znakem spolku buďtež v dostatečném počtu zajištěna přímo v sále.

Po skončení formální části valné hromady se chystám přednést slavnostní projev zaměřený na česko-německé vztahy v minulosti, současnosti i budoucnosti, stranou neponechav ani stručnou, leč vyčerpávající rekapitulaci všech úspěchů, kterých během své existence dosáhl mnichovský (Posseltův) spolek.

Komentáře   

0 # Anonymní 2015-03-24 07:40
Není špatně ten přechodník?
Nepatří se použít tvar "neponechaje"?
:-)
0 # Tomáš Pecina 2015-03-24 10:49
Muselo by být "ponechávaje", ale minulý přechodník zde má speciální významový podtext, proto jsem nakloněn myšlence jej ponechat.
0 # Anonymní 2015-03-24 10:05
Tak nám spolupráce s mnichovským a vídeňským landsmanšaftem pěkně začíná...
(9) Sdružení se hlásí k cílům prosazovaným občanským sdružením „Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e. V.“, založeným podle práva Spolkové republiky Německo, se sídlem na adrese Hochstraße 8, D-81669 München, Německo, občanským sdružením „Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)“, založeným podle práva Rakouské republiky, se sídlem na adrese Steingasse 25, A-1030 Wien, Rakousko, „Sdružením Ackermann-Gemeinde“, se sídlem na adrese Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, IČ: 69058211, společností „SKS – Informační středisko Praha s. r. o.“, se sídlem na adrese Tomášská 21/14, 110 00 Praha 1, IČ: 26741725, a dalšími českými i zahraničními právnickými osobami založenými k prosazování a podpoře obdobných cílů, jaké sleduje sdružení…“.

Čím je Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?
ceskenarodnilisty.cz/.../...

Mimochodem, proč nejsou ve stanovách zmíněny Shromáždění Němců v ČMS a Spolek Němců a přátel německé kultury (dříve Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR/"Kulturverband")?
0 # Anonymní 2015-03-24 10:11
Názor Američana na Česko:
Zapomente na Cesko. Je to bezpravni stat, plny bezcharakternich zlocincu. Kdyz musite, jedte tam nadseni a s usmevem na dovku na 14 dni, uzivejte si prirody a architektury hradu a zamku, vyhybejte se Cechum a urednikum vseho druhu, pijte levne pivo/vino (z toho se snad otravit neda, i kdyz i ted jsou tam schopni vam nalit otravenou brecku), a pokud to prezijete, vratte se nasrani a bez usmevu zpatky do Statu se lecit z Ceskeho trauma.
0 # Anonymní 2015-03-24 10:28
Ještě k názvu.

1)
Když se změnila "občanská sdružení" na "spolky", tak se přímo nabízí změnit název Sudetoněmecké krajanské sdružení v ČMS na Sudetoněmecký krajanský spolek v ČMS.

2)
V první větě tohoto článku je "Sudetoněmecké občanské sdružení v ČMS". Je to nový název?
0 # Tomáš Pecina 2015-03-24 10:50
Ad 1: Jistě, ale proč ustupovat. Kdyby nás zažalovali máme silný argument např. v různých sportovních asociacích, mimo jiné.
0 # Tomáš Pecina 2015-03-24 10:50
Ad 2: Ne, je (byla) to chyba. Děkuji za upozornění.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)