Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Konečně dorazilo odůvodnění stížnosti státního zástupce Richarda Houdka v kause RWU, a můžeme obratem reagovat.

Komentáře   

0 # Anonymní 2015-01-16 10:08
Judikáty na které se odkazujete jsou už překonané.

...porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy samo o sobě nezakládá nepřípustnost trestního stíhání, a to ani s ohledem na požadavek účinných prostředků nápravy podle čl. 13 Úmluvy (k tomu viz např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 8/03, usnesení sp. zn. IV ÚS 487/03 a nález sp. zn. II. ÚS 7/03). V návaznosti na to připomíná, že ani Evropský soud pro lidská práva (dále jen Soud) ve svých rozhodnutích nekonkretizoval obecně závaznou dobu, kterou by bylo možné považovat za přiměřenou ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy, a především nestanovil výslovnou sankci, jež by následovala v případech porušení tohoto práva. Ve svých rozhodnutích, která se týkají průtahů v řízení a nedodržení přiměřené doby řízení, postupuje Soud zásadně tak, že konstatuje porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy a přiznává stěžovateli spravedlivé zadostiučinění i ve formě peněžní náhrady. Této judikatuře Soudu odpovídala i rozhodovací praxe Ústavního soudu (např. nálezy sp. zn. IV. ÚS 215/96, sp. zn. III. ÚS 70/97). Jak Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 8. 7. 2003, sp. zn. II. ÚS 32/03, připomněl, nepřiměřenost délky řízení je podle dosavadní judikatury Soudu důvodem toliko pro spravedlivé zadostiučinění stěžovatelů formou finanční náhrady, ale není, a ani nemůže být důvodem pro zastavení trestního stíhání. V této souvislosti Ústavní soud judikoval, že charakteristickým znakem právního státu v kontinentálním evropském pojetí je právě skutečnost, že vymezení trestného činu, stíhání pachatele a jeho potrestání je věcí vztahu mezi státem a pachatelem trestného činu, když je to výhradně stát, který rozhoduje podle zásad trestního řízení o tom, zda byl spáchán trestný čin a kdo jej spáchal. Za této situace se stát nemůže této své úlohy, ale i zásadní povinnosti vzdát také proto, že ve vztahu k poškozeným osobám, případně stranám v trestním řízení, není vymezeno žádné ústavně zaručené subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby na to, aby jiná osoba byla trestně stíhána a za spáchaný trestný čin spravedlivě potrestána...(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 6 Tdo 227/2013)

...Ustanovení článku 6 odst. 1 Úmluvy v českém právním řádu plně koresponduje čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Výše citovaný článek 6 Úmluvy nestanoví žádnou sankci za porušení v něm uvedených práv, tudíž ani tu, která by opravňovala zastavení trestního stíhání právě z těchto důvodů..(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2013, sp. zn. 4 Tz 52/2013).
0 # Tomáš Pecina 2015-01-16 12:15
Klíčovým je samo o sobě. To také netvrdíme, zde ve prospěch obžalovaných působí i další okolnosti, zejména charakter jejich domnělé trestné činnosti.
0 # Anonymní 2015-01-17 02:29
Jste si jisty, ze tento judikat prekonava predchozi? Spise si myslim, ze je sice pozdejsi, ale neprekonava predchozi, pouze ukazuje jiny pravni nazor a nahodou vynechava dulezita rozhodnuti vyssich soudu.

Muj osobni nazor je, ze Vami citovany judikat bud vychazi z velmi spatne reserse judikatury ESLP nebo je svevolny. Trochu se priklanim k svevoli.
0 # Anonymní 2015-01-16 10:49
Sakra, obsahovat veřejné pravdolaskarsky humanismus , tedy boj proti " extremistům" a nevypadal jako blb je asi nemožné.... Chudák pan státní zástupce, vždyť se mu bude cela normální Praha smát :)
0 # Philip Sudak 2015-01-17 00:32
To mu je jedno, jeho zajímá Praha "nenormální". On žije v jiném světě ...
0 # Anonymní 2015-01-17 03:41
Já vím, ale přece jen občas jde s bývalými spolužáky na pivo a ti ho ted budou mít za Boba, který jen skáče, jak nejaky neziskovkar , či úředník z US enbassy píska...a to nelze vypadat jinak nez blb
0 # Anonymní 2015-01-18 08:37
" Byla podána obžaloba pro 13 útoků " - to vypadá, jako by na někoho útočily s noži nebo samopaly.
0 # Anonymní 2015-01-19 11:34
Kdepak, v Česku se útočí Mikulášskou nadílkou a pod...
0 # Anonymní 2015-01-19 11:23
Pan SZ by se měl podívat do Francie, aby zjistil, jak vypadá skutečný nebezpečný extremismus

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)