Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Historik Jan Boris Uhlíř, new kid on the block mezi protiextremistickými znalci, byl Okresním soudem v Mostě přibrán, aby vyhotovil znalecký posudek na prapor Dělnické strany, jehož držením se měla Lucie Šlégrová a dva její komplicové dopustit přečinu závadového mávání. Obžalovaní se samozřejmě brání a chtějí vědět, jaké že pletky to měl Uhlíř se Šlachtovými lidmi krátce předtím, než byl jmenován znalcem.

Osobně bych tipoval, že úpis vlastní krví v tom roli nehrál, ale vylíčení neomezených možností, jež se povolnému znalci v této zemi naskytnou, se určitě konalo, a jak víme, nezůstalo oslyšeno: již na počátku své znalecké dráhy Uhlíř prokázal, že základní předpoklady ke znalecké činnosti má a dokáže bez pocitu studu policii vyúčtovat několikanásobný počet hodin, než kolik skutečně odpracoval, a slibná kariéra může tedy odstartovat.

I když na druhou stranu, soudem požadovaný posudek je pořádný znalecký oříšek: zjistit, že symbol na praporu Dělnické strany představuje ozubené kolo (otázka č. 1) bez aplikace nejmodernějších method diskursivní analysy mám za prakticky nemožné!

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-11-06 19:53
Vhodnější by bylo, kdyby obviněná (obžalovaná) podala na všechny v úvahu připadající znalce občanskoprávní žalobu (třeba náhrada škody). Pak by se stal znalec vůči takové osobě podjatý, protože by byl konkurentem obviněné (obžalované) v soudním řízení. Je ale nutné znalci opis žaloby doručit, aby o ní věděl a měl tedy povědomí o tom, že se stal konkurentem obviněné (obžalované) v soudním řízení. Dokud totiž nebude uhrazen soudní poplatek, soud žalobu žalovanému zasílat nebude.

Aby ale nemusela obviněná (obžalovaná) platit soudní poplatek, je vhodné podat žalobu u místně nepříslušného soudu (ideálně u některého ze soudů v jihomoravském kraji) a v žalobě uvést, že je soud u kterého ji podává místně nepříslušný a aby vydal usnesení, který soud je místně příslušný. Jen místně příslušný soud může vyzvat k platbě poplatku. Soud vydá usnesení o místní nepříslušnosti, to se napadne odvolání a vzhledem k běžné délce odvolacího řízení (6 měsíců) u KS Brno má jistotu, že poplatek nebude muset plati pěkně dlouho. Mezi tím soud (pokud bude postupovat zákonně) určí jiného znalce.

Vyřadil jsem tak podvodného (provařeného) znalce v opatrovnickém řízení. Pak jsem vzal žalobní návrh zcela zpět a nestálo mě to ani korunu.
0 # Anonymní 2013-11-08 13:24
Geniální, kvůli takto do očí bijící účelovosti může znalce vyloučit opravdu jen soudce, rozhodující v opatrovnických řízeních...
0 # Anonymní 2013-11-08 08:29
Doručovací adresa znalce: T.J. SOKOL Praha Královské Vinohrady... tentokrát znalec nebude judista, kterýžto úpolový sport tam neprovozují, ale mohl by být aikidoka či tchaj-ťista, případně, jelikož tamní spolek provozuje bazén, odborník na topení, který v tom umí plavat. MP
0 # Anonymní 2013-11-08 13:28
Je náčelník Sokola Královských Vinohrad a Sokol, jak je známo, je fašistická organizace.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)