Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Na webu NSS se objevilo rozhodnutí kárného senátu, šestnáctého neboli slitovného, který zprostil soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 Ondřeje Láznu kárného obvinění. Opět klasika, nezákonná vazba, a nic překvapivého v odůvodnění: zavřít obviněného do vazby, i když k tomu není zákonný důvod, je pouze legitimním projevem odlišného právního názoru soudce.

Můj právní názor je, že by všichni členové kárného senátu, kteří pro zproštění hlasovali, měli na pár týdnů jít do vazby sami, a pak by klidně mohli dostat od státu odškodnění za její nezákonnost, tak jako ta nešťastnice v Láznově věci.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-10-17 08:53
Takže je to opravdu tak, jak psali na K213. Skoro jsem ani nevěřil, že budou tak pravdomluvní. Lázna opravdu pochybil, porušil doslovné znění právní normy, ale protože nadřízený soud neřekl, že porušil zákon hrubě, tak je to OK.
NSS dokonce ani nerozporuje, že v rámci "obhajoby" opět lže. Já sice chápu, že v trestním řízení může obviněný lhát, ale tvrdit, že vše z trestního řádu se vztahuje i na kárné řízení, to je teda zcela mimo. Státní úředník, natožpak soudce prostě nemůže být přistižen při lži.
Dovoluji si připomenout, že paní Benešová zrušila oddělení dohledu nad soudci a státními zástupci. Formálně má ovšem pravdu, je zbytečné.
0 # Anonymní 2013-10-17 13:42
Je naprosto fascinující, pokud je NSS schopen prohlásit, že § 68 odst. 3 písm. a) a b) TŘ není "jednoznačné" a že jde vlastně jenom o to, jak se má daná norma vykládat. Přitom správně vyložit dané ustanovení zákona by v kontextu toho případu zvládnul každý student střední školy.

Jinak je tam taky ohromně zajímavá procesní ekonomie celého způsobu vedení řízení. Ustanovit ex offo znalce v takové bagatele je - řekl bych - dost excesivní už samo o sobě. Nehledě na to, že náklady na nezákonnou vazbu, znalečák a následné odškodnění musely být přibližně desetinásobné oproti škodě způsobené trestný činem obžalované (který se ovšem nestal).

PV
0 # FORTUNA 2013-10-17 13:57
Je zřejmě nepatřičné na tomto blogu vyjádřit protichůdný názor s většinou a souhlas s NSS. Je-li pravda to, co je zde prezentováno, jen soudce Lázna směl rozhodnout co je zákonné. Lže-li, nebo odškodnění nešťastnice, je věc jiná. Je třeba rozlišit soud jako institici a jako osobu. Názor pana Peciny je legrační. Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2013-10-17 14:05
Názory souchodné i protichůdné tady vyjádřit můžete dle libosti, pane Vorlický, ale z vašeho příspěvku by nemělo být tak bolestně evidentní, že jste dané rozhodnutí ani nečetl.
0 # Tomáš Pecina 2013-10-17 14:05
Oprava: buď nečetl, nebo nepochopil.
0 # FORTUNA 2013-10-20 18:55
ad TP, 17.10.2013, 14:05

Teď i četl a stále věc chápu, stejně jako Vy sám, pane Pecino, a to že:
SOUDCE SMÍ VZÍT OBVINĚNÉHO DO VAZBY, I KDYŽ JE POZDĚJI ZJIŠTĚNO, ŽE K TOMU NEBYL ZÁKONNÝ DŮVOD, NEBOŤ SE JEDNÁ O SOUDCŮV PROJEV NÁZORU (který nemůže být jiný než legitimní v okamžiku jeho projevení, dodávám já). Nic překvapivého a zcela se tedy zotožňuji se závěrem NSS. Jste-li opačného názoru, Váš problém. Žena byla odškodněna, myslím v rozumné výši a tím je problém vyřešen. Má-li žena pocit že málo, má právo jít občansko-právní cestou.

Skutečný problém vidím jinde a jinak.
Je-li podezření, že se soudce z pohledu svého stavu dopustil porušení stavovských pravidel, třeba tak, že narušil důvěru veřejnosti v moc soudní, je povinností jeho stavu jej soudit a vynést rozsudek. Toto řízení nemá probíhat veřejně (aby každý viděl jak se mezi sebou hádají soudci), ale za zavřenými dveřmi a veřejnost by byla jen seznámena s výsledkem. Konečně, mně jako veřejnosti je jedno, jak soudcovský stav naloží se špatným soudcem a proč, ale chci si být jist, že jsem souzen soudci, kteří mají odpovídající integritu. Tady je to zatím tak, že občané jsou souzeni soudci, kteří tu integritu prokazatelně nemají. Co je lepší?

Je-li podezření, že se soudce dopustil trestného činu, musí být souzen stejně jako kdokoliv jiný a to veřejně. V ČR, kde není možné nezřídka rozeznat, zda se jedná o pochybení trestní nebo profesní, není následně možné ani teoreticky věc správně řešit. Proč řeší věc NSS a ne odpovídající obecný soud, než se ví, zda věc podléhá trestnímu řádu, či řádu jeho stavu?
(kromě jiného se píše o nezákonném rozhodnutí, tedy o rozhodnutí protizákonném, čili o porušení zákona, tedy o trestném činu.)

Píši jako laik, pane Pecino, snažte se prosím můj text i tak číst.

Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2013-10-20 19:27
Nevidím jediný důvod, proč by měl být soudce souzen neveřejně. To by tak měl být projednáván i chybný zákrok lékaře, nebo porušení zákona exekutorem? Jste zcela mimo realitu, obávám se.
0 # Anonymní 2013-10-21 16:21
Pane Vorlický. Legračně tady působíte se svým "moudrem" leda Vy.

Richard
0 # Anonymní 2013-10-21 17:03
ad Mirek Vorlický:

Takže soudce může prostě vydat cokoli, sebevětší hloupost a není za to kárně postižitelný? Třeba, že v žalobě o rozvod vydá směnečný platební příkaz, nebo v trestním řízení udělí trest smrti? Rozumíte pojmu soudcovská svévole?

Jinak odstavec 1 a odstavec 3 jsou nekonzistentní.

Yossi
0 # FORTUNA 2013-10-23 07:32
ad TP 20.10.13, 19:27
Je pošetilé ohánět se českou realitou. Pak, podsouváte mi něco, co jsem nenapsal. Napsal jsem, kromě jiného, poruší-li soudce zákon, musí být veřejně souzen. Usuzuji, že vlastně nevíte, co zákon je. Ono to konečně vyplývá i z toho, že dáváte TRESTNÝ ČIN (porušení zákona exekutorem) do stejné roviny jako CHYBNÝ ZÁKROK lékaře. Kromě toho asi nechápete roli soudce v právně demokratickém státě, když jeho činnost přirovnáváte k činnosti lékaře a exekutora. Realita? Kontinuita práva s komunistickým? Přirozeně, že jsem mimo. (N.B. Neveřejný je divné slovo, pane Pecino, něco jako nezákon, neoheň, nevoda, in camera je lepší.)

ad Yossi, 21.10.2013, 17:03
Ano, soudce může v rámci řízení cokoli. Může se i zbláznit a prohlásit se za druhého Václava Havla (stejně jako já, nebo Vy). Však kárat soudce, nebo jej vyloučit ze stavu soudců, smějí jen jemu rovní, protože jinak by tím byla znevažována soudní moc. Je důležité rozlišit osobu od instituce.

Nebezpečí svévole soudce rozumím a není to nic specificky českého. Proto soudy dodržují přesný postup a i proto mají přece několik stupňů, aby se nebezpečí omezilo na minimum. Není-li strana u soudu srozuměna s rozsudkem, má možnost se odvolat. To je normální a správné.

Nevím, proč odst. 1 a 3 nejsou konzistentní. Snad jen dodám, že soudce nemůže porušit zákon v okamžiku, kdy rozhoduje, co zákon znamená, tedy ve výkonu své služby. Soudce by jinak nemohl nikdy nic rozhodnout, elementární. Je možné, pochopitelně, že zákon špatně vyloží.

Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2013-10-23 13:46
ad Mirek Vorlický

Je zcela pošetilé nevnímat českou realitu. V důsledku toho taky pronášíte věty typu: "Nebezpečí svévole soudce rozumím a není to nic specificky českého." Vy jste opravdu legrační, nebo jste nikdy nebyl u soudu. To že se v důsledku svévole soudce dostanete do vazby (ačkoliv je všem kromě soudce jasné, že jste tam neměl vůbec být) je obrovské a vážné nebezpečí a více soudních instancí následkům takového jednání efektivně nezabrání. A proto je třeba svévoli soudců trestat nemilosrdně a přísně (stejně jako jsou přísní na oběti jejich svévole), aby věděli, že za svá rozhodnutí nesou obrovskou odpovědnost. Jde o prevenci takového chování soudců pro budoucnost a v případě, že soudce pohrdá lidskou svobodou a nadřazuje jí svůj osobní zájem na "hladkém a rychlém" odsouzení sprosté podezřelé, aby se stihl trest v rámci údajného porušení podmínek podmínečného odsouzení, pak je jediným řešením zbavit takového soudce jeho funkce. Protože jinak to ten soudce udělá zase, tak jak to udělal již tento soudce i dříve před tímto případem!!! Teoretizovat, to by Vám "šlo", ale odhaduji, že Vaše pro normální lidi neuvěřitelně hloupé názory byste zastával, jen do prvních hodin strávených zcela nesmyslně a neoprávněně ve vazbě s rizikem, že přijdete o právci, děti, bydlení a vůbec o vlastní existenci.

Richard
0 # FORTUNA 2013-10-26 08:56
ad Richard, 23.10.2013, 13:46
U soudu jsem byl Xx, i v ČR. Skutečnost v ČR je hrozná a pocit naprosté beznaděje a křivdy je mi znám dobře. Chápu Vaše zoufalé projevy i touhu pana Peciny se českým soudcům mstít za jejich činnost. Vámi a panem Pecinou navržený způsob řešení (určitě to nemyslel vážně) by nikam nevedl., snad jen do pekel. Celá věc, promiňte prosím to slovo, je naprostý průser. Vidím to však jako výsledek dvacetileté samostatnosti české a potřebou si navzájem dokazovat, kdo je větší pán. Mirek Vorlický
0 # FORTUNA 2013-10-31 07:16
Včera, 30.10.2013, jsem slyšel v rádiu, že nějaký úřad potrestal pokutou soud za porušení zákona (nejsem si jist, že věc formuluji zcela správně). Soud se hodlá odvolat. Jedná se o soud, který vyřizuje věc David Rath. A jedná se o instituci, ne o fyzickou osobu. Je někdo schopen vysvětlit zásady teorie, která v demokracii (s dělbou moci) umožňuje, nebo která by umožňovala, aby moc soudní byla trestaná mocí výkonnou a ke komu se pokutou potrestaný český soud bude v ČR odvolávat? Mirek Vorlický
0 # Dan Dvoracek 2013-10-31 10:57
Já to teda zkusím (i když se už teď bojím). Soud představuje moc výkonnou, pokud soudí - tedy pokud například rozhoduje o vině a trestu za trestné činy nebo autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech jednotlivců v civilním řízení apod. Spousta věcí, které soud dělá, nejsou ale projevem výkonu moci soudní.
Nevím, co se stalo v tom rádiovém případě, ale představte si, že soud třeba vyhodil do popelnice nebezpečný odpad. Jistě za to dostane úplně normální pokutu.
0 # Dan Dvoracek 2013-10-31 10:58
Eh, překlep - soud představuje moc soudní - má být v té první větě
0 # Tomáš Pecina 2013-10-31 13:11
Přesně tak. Problémem je na druhé straně účinnost takové sankce, protože stát dává pokutu pouze sám sobě a např. kdyby měla být uplatňována regresní úhrada podle OdpŠk, viník by se zřejmě ubránil poukazem na to, že žádná škoda nevznikla.
0 # FORTUNA 2013-11-04 08:07
ad Dan Dvořáček, 31.10.2013, 10:57
Ano - klasika, české právo, i pan Pecina souhlasí, byť uvádí, že výsledek je nula. Jenže, jenže, odpad z budovy soudu nevyhazuje soud, moc abstraktní, ale člověk, uklízeč. Soud soudí. Trestat soud je absurdní, asi jako trestat vůli boží a soudce ve výkonu své služby za porušení zákona trestat také nelze, viz i NSS. Zase ale, jenže, jenže v tomto případě se nejedná ani o vyhazování odpadu, ale o práci soudu v rámci soudního řízení. Soud 10.000,-Kč trest neignoruje, bude se odvolávat?!

DD nedává vědět ke komu se bude "soud" odvolávat, z článku v LN, 31.10.2013, str.4 se ale dozvídám, že "soud" má podat "...opravný prostředek", co to je? Bude soud dělat reparát ze zákonů? Bude soud sedět na trestné lavici a zkoušen úřadem ochránců práv? (je to on, kdo trestá) Nemá ochranu práv na starosti právě soud, čl.90? Je moc soudní podřízená moci úřední a moc úřední je co?

Už vidím, jak si sedají úředníci úřadu a jak říkají:
"Osolme tendle soud! Teď porušil zákon. Kolik mu dáme? 5,10 nebo stotisíc? Deset bude stačit. Pepo, dej mu to písemně a vůbec se s ním neto..."

To má mít soud nějaký respekt? Právní teorie i také není jasná.

mirek vorlický
0 # Dan Dvoracek 2013-11-04 08:25
Slibuju, že už nikdy nebudu odpovídat na žádné vaše příspěvky. Prosím TP, aby mne promptně smazal, pokud bych se náhodou neudržel.
0 # FORTUNA 2013-11-08 08:48
ad DD a ostatní
Vážený pane Dvořáček a ostatní,
mým cílem není vás nějak šprajcovat. Je však naprosto zřejmé, že vám vůbec nepřichází na mysl, že český právní systém, který stojí na základě moci jednotné, nemůže fungovat ve státě, kde státní struktura má být založena na dělbě moci. On nefunguje, vy se pořád divíte, že nefunguje, pan Pecina, který se myslím nejvíce z vás domnívá, že by fungovat měl, a vypadá to, že by i chtěl, aby fungoval, uděluje oslí uši. Navrhuji cenu jednoho koženého oslího ucha pro méně urážlivé a pitomé počiny členů veřejné správy. Pan Pecina se tím aspoň zaslouží o rapidní zvýšení domácího HDP a podpoří tím i řemesla. Vašimi příspěvky prozařuje trapná touha lynčovat soudce, čímž nechci řící, že by si to někteří nezasloužili. Jako konstruktivní řešení to má však hodnotu ani ne nulovou, spíše zápornou.
A tak pište, stěžujte si, divte se, pište a divte se a nadávejte soudcům. Jsem zvědav, jak to bude dlouho trvat, než se přistoupí na to, že tudy cesta nevede.
zdravím, mirek vorlický
0 # Anonymní 2013-10-17 19:09
Tak ono samo o sobě dělat zpětně znalečák na to, jestli měl někdo chřipku nebo ne. To má jako znamenat co, že kdyby se teple oblékla, tak by mohla se zúčastnit... Jako že obviněný může být rád, že si u soudu může v klidu posedět? Vlastně nač by měl mít i možnost přemýšlet.
0 # Anonymní 2013-10-21 16:18
Soudcovská klaka je zcela nedotknutelná. Profesní solidarita stojí vysoko nad základními lidskými právy a svobodami. Navíc si v tom rozsudku protiřečí mírou zcela nepřehlédnutelnou. Pořád je to v intencích hesla, že na prostý lid musí být přísnost, ale soudcovská vrchnost má plnou diskreci v tom, jak budou svými "právními názory" likvidovat lidské osudy. Je to hnus velebnosti.

Richard

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)