Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dnes byl u Obvodního soudu pro Prahu 2 na programu Velký doznávací den. Soudkyně Daniela Reifová přišla k jednání v černých apartních šatečkách nad kolena, domnívajíc se patrně, že tímto oblečením vyvolá dojem osoby o 40 let mladší (skutečně nechápu, proč tolik českých soudkyň a státních zástupkyň chodí do práce oblečeno s podobnou mírou excentricity, ale to už asi k této profesi patří a je to spíše otázka pro psychologa než pro mne…).

Vědoma si, že proces vyvolává rostoucí mediální zájem, rozhodla se D. Reifová z jednání, které (správně) nařídila formou veřejného zasedání o předběžném projednání obžaloby, učinit jednání neveřejné, a nevpustit do jednací síně ani veřejnost, ani (ostatní, nedoznávající se) spoluobžalované.

Zdvořile jsem paní soudkyni upozornil, že tento postup nemá oporu v trestním řádu, ale protože trvala na svém, nezbylo mi než podat u předsedy soudu stížnost na nevhodné chování soudní osoby – jen z vrozené zdvořilosti jsem přitom ze stížnosti vynechal zapisovatelku, která se mne během projevu snažila z jednací síně násilím vytlačit: bylo to arci stejně nezákonné jako marné, rozdíl v hmotnosti se ukázal prohibitivním, takže v terminologii trestního práva jsem to charakterisoval jako nezpůsobilý pokus a incident dál neřešil.

V neveřejném zasedání poté byly vyslechnuty obě kajícnice.

Šárka Verešová, viněná z jediného skutku, projevila nejhlubší lítost, uvedla, že je si vědoma, že hnutí RWU propagovalo pravicový extremismus, a za to bylo její trestní stíhání podmíněně zastaveno, se zkušební lhůtou 14 měsíců a s tím, že obžalovaná zaplatila do fondu na pomoc obětem trestné činnosti 10 000 Kč.

Přiznala se i Tereza Hlávková, jež se měla dopustit dvou skutků. Ohledně účasti na demonstraci na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze 3 uvedla: Teprve na vlastní akci jsem si uvědomila, co hnutí RWU propaguje, že jde o akci, která propaguje pravicový extremismus. Organisovala i jeden z dětských dnů. I toho Hlávková oduševněle zalitovala, řkouc: Celé věci je mi líto, a už nikdy bych se takové akce nezúčastnila. Moc se omlouvám. […] Od té doby, co jsem se odstěhovala do Prahy, už jsem se žádné akce nezúčastnila a s těmito lidmi se už nestýkám. Za tuto vstřícnost bylo i její trestní stíhání podmíněně zastaveno, s pokutou 20 000 Kč a lhůtou 18 měsíců.

Každý svého štěstí strůjcem, nechci proto nikoho odsuzovat, na druhou stranu, z toho, že mladé ženy, které se nedopustily ničeho ani zdaleka trestného, se tímto způsobem podrobují nátlaku a ustupují ve fundamentálních otázkách svobody projevu, poškozujíce tím i své bývalé přátele, je mi smutno.

Aktualisováno.
Zvukový záznam obou emotivních doznání: Š. Verešová, T. Hlávková. Povšimněte si sugestivních otázek, které soudkyně Reifová obžalovaným klade, vkládajíc jim do úst něco, co samy neřekly a ani říci nemínily.

Aktualisováno.
Hlavní líčení je nařízeno už na tento čtvrtek. Tisková zpráva a námitka proti protokolaci. Nepřesností je v protokolu mnohem víc, tato byla ale zřejmě nejzávažnější.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-08-05 18:40
Mám dotaz. Je na základě doznání těchto dvou obžalovaných možno "znepříjemnit" stíhání ostatním nedoznaným osobám? Ve smyslu "členky RWU se doznali, že RWU propaguje pravicový etremismus a tudíž vás za to budeme soudit". Díky
0 # Tomáš Pecina 2013-08-05 18:51
To ponechme dalšímu vývoji: pokračuje se hlavním líčením už tento čtvrtek a pátek.
0 # Anonymní 2013-08-05 19:41
Zajímavá je spíše opačná situace, pokud by ostatní členky RWU byly zproštěny obžaloby, mohlo by to mít nějaký vliv na rozsudek nad temí, které se ke svým "zločinům" přiznaly?
0 # Tomáš Pecina 2013-08-05 19:46
Ne, pokud SZ nepodá stížnost, bude tím jejich trestní stíhání zastaveno.
0 # Anonymní 2013-08-05 18:46
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-05 18:52
Prosím, vystříhejte se na tomto blogu osobních útoků, a to i na osoby, které si kritiku zaslouží, jako v tomto případě. Děkuji.
0 # Anonymní 2013-08-05 19:02
Dobrý den, mohu se zeptat, kdy a kde bude souzena Zuzana Ferancová s kterou jste vedl rozhovor? Děkuji.
0 # Anonymní 2013-08-05 19:06
8.8. - jak příznačné!


infojednani.justice.cz/.../...
0 # Anonymní 2013-08-05 19:11
Promiňte v tom odkazu není jméno dotyčné. Chtěl bych se zúčastnit ze studijních důvodů - žádný stalking. :)
0 # Tomáš Pecina 2013-08-05 19:13
Z. Ferancová je v druhé, těžší skupině obžalovaných, se kterou se hlavní líčení bude konat až na podzim.
0 # Anonymní 2013-08-05 19:17
Ano, děkuji - právě ona "těžší" skupina mě zajímá. Budu sledovat blog dále.
0 # Anonymní 2013-08-05 20:49
Taky se domnívám, že s justičními teroristy se nevyjednává a nebyla to dobrá taktika. Držím dalším zlovolně obviněným pěsti a přeju úspěšnou obranu a výsledek zamítnutí žaloby.
Těm slabým členkám přeju dodatečné zbavení trestu, až se ostatní osoby té šikaně ubrání a dosáhnou svého osvobození.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-05 20:58
To ale nejde, ony nebyly potrestány, naopak stát projevil milosrdnost a dovolil jim, aby své pochybení samy uznaly a napravily se.
0 # Anonymní 2013-08-05 21:45
Co je špatného na tom, že obžalované věc vyhodnotily tak, že pro ně je nejvýhodnější se doznat? Dost možná nestojí o další medializaci a chtějí vést klidný život.
0 # Anonymní 2013-08-05 22:02
Třeba to, ze ty ostatní dámy teď mají veřejnou nálepku neonacistech, vždyť jejich kamarádky se k tomu příznaky..... Co by ste podobným kamarád kam udělal vy?
0 # Anonymní 2013-08-05 23:06
Neudělal bych jim zhola nic. Na odplaty jsou tu zjevně jiní.
0 # Anonymní 2013-08-05 23:34
Jakou nálepku proboha, v případném hlavním líčení ty dvě dámy mají postavení svědka a nejspíše využijí svého práva nevypovídat, alespoň já bych to udělal. Jejich výpovědi učiněné v rámci předběžného projednání obžaloby jsou pro další řízení nepoužitelné a nelze na nich stavět, pokud jde o ostatní obviněné. K otázce co by se stalo, kdyby byly ostatní obviněné obžaloby zproštěny, odpovídám, že by to byl patrně důvod k povolení obnovy. Pouze bych korigoval tvrzení, že o přeběžném projednání obžaloby se koná veřejné zasedání, ba právě naopak, základní formou je neveřejné zasedání, pouze z výjimečných důvodů lze konat veřejné zasedání. Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-08-05 23:56
Doporučuji vaší pozornosti ustanovení § 243 TrŘ. V neveřejném zasedání nelze nikoho vyslýchat, proto soudkyně nemohla neveřejné zasedání konat.

Otázku postavení "zastavených" obžalovaných vidím poněkud jinak: ani pravomocným zastavením svého stíhání nepozbyly plně postavení spoluobžalovaných a nestaly se procesně využitelnými svědkyněmi, ale i nadále jim svědčí všechna procesní práva obžalovaného, zejména právo odepřít výpověď, a to v plném rozsahu, nejen pokud by se vystavily nebezpečí trestního stíhání (trestně stíhány už byly).
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 00:43
Neudělal bych jim zhola nic. Na odplaty jsou tu zjevně jiní.

Jsem téhož názoru. Nejvíc se potrestaly a ublížily si samy. S takovým vědomím se špatně žije.
0 # Anonymní 2013-08-06 06:32
Poškodily kamarádky ... pche, zcela pochopitelně to v trestním řízení hraje každý primárně sám na sebe. Pokud si vyhodnotily (s motivy můžete i nemusíte souhlasit), že nejlepší je doznat se, tak je to zcela na nich.
0 # Anonymní 2013-08-06 08:46
Některé čarodějnice také vyhodnotily, že je pro ně lepší se přiznat, aby byly rychle upáleny a nemusely zažívat dlouhodobé mučení. Praktiky se mění, podstata zůstává.... Osobně děvčata nesoudím za jejich rozhodnutí, ale myslím, že se neměly přiznávat k něčemu co neudělaly. I kdyby totiž byly extremistky (dosaďte si vlastní škatulku), tak pochybuju, že jsou naprosto srovnatelné s těmi co vládli ve třicátých a čtyřicátých letech. Nebo se snad také srovnává dnešní komunista s ruským komunistou z období stalinských čistek, dnešní křesťan s křesťanským inkvizitorem z období pálení čarodějnic a pod.? Ne, svět se vyvýjí a ta děvčata, i kdyby se v nejhorším případě shlédla ve výše zmíněném historickém období, nikdy nebyla a nejsou tím, co se z nich snaží udělat. Pochybuji totiž, že dětská besídka a pod. je předzvěstí budování koncentračních táborů. Chápu, že i soudní (ne)znalec společně se soudcem (soudkyní) potřebuje z něčeho žít a chce udělat tomuto státu radost, ale nešlo by to aspoň trochu pravdivě, bez těch křiváren? A nebo ještě lépe: Nešlo by to úplně bez politických procesů?
0 # Anonymní 2013-08-06 10:31
Ad veřejné/neveřejné zasedání - jak už podotýkal pan "Kap", základní formou předběžného projednání obžaloby je neveřejné zasedání a v jeho rámci vyslechnout obviněného nepochybně lze, výslovně to umožňuje § 185 TŘ a je to i poměrně běžná praxe, takže v postupu soudkyně neshledávám žádnou vadu.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 10:36
Proti výslechu obviněného nelze ničeho namítat, ale nelze to provést v neveřejném zasedání, protože toho se obviněný nesmí ani zúčastnit. Řešilo se to u Ústavního soudu v souvislosti s vazbami, a z jeho judikátu pak vzešla novela TrŘ zavádějící institut vazebního zasedání.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 10:43
A ještě jeden detail, § 185 odst. 2 TrŘ upravuje postup před PPO, a to už dávno nařízeno bylo, a jedno se i konalo (psali jsme o něm v červnu).
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 10:51
Cituji z protokolu z VZ konaného dne 3. června:

V případě že budou mít zájem před soudem vypovídat, (prozatím chybí jejich doznání k činu), v dalším předběžném projednání obžaloby by event. soud mohl zvažovat nějaké alternativní rozhodnutí. V opačném případě by samosoudkyně ve věci nařídila hlavní líčení, event. rozhodla trestním příkazem.
0 # Anonymní 2013-08-06 15:26
Měl bych jeden dotaz, samosoudkyně změnila formu z veřejného na neveřejné zasedání, nebo vyloučila veřejnost?
Nesouhlasím s panem Pecinou pokud jde o postavení zmíněných obviněných, neboť pokud by bylo pravomocně rozhodnuto o jejich PZTS, tak je nelze volat k hlavnímu líčení ostatních obviněných jako obviněné, ale pouze jako svědky a jako takové mohou odepřít výpověď. Stejně tak nelze jejich předchozí výpovědi jako obviněných číst dle § 207 odst. 2 tr.ř. Takže spoluobviněným nikterak neuškodily. Kap
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 16:15
Na přímý dotaz Mgr. Cholenského soudkyně odpověděla, že koná výslech obžalovaných, což může i neveřejně. Jednání ovšem bylo, a to i na infoJustici, nařízeno jako veřejné zasedání, a podle mne ani jinak nemohlo být konáno.

Postavení bývalých spoluobžalovaných jsme řešili v Mostě, v případě závadového mávání. Obviněny byly čtyři osoby, z toho jedna mladistvá. Tu projednával OS v Mostě, a předvolal ostatní obviněné jako svědky. Když se tito spoluobvinění domáhali odepření výpovědi, pohrozila jim soudkyně pokutou, protože jejich trestní stíhání bylo pravomocně skončeno a tedy jim prý už nic nehrozí a musejí proti své spoluobviněné vypovídat.

Domnívám se, že ústavně konformní je jedině materiální, extensivní výklad zákazu sebeobviňování, protože takto by OČTŘ mohly trestní řízení rozdělit vedví, jedno skončit dřív a od odsouzených vynucovat hrozbou pořádkové pokuty výpovědi proti ostatním.
0 # Anonymní 2013-08-07 01:56
Nic ve zlém, tak je ta soudkyně slušně řečeno mimo, copak nemáme třeba obnovu řízení, co kdyby na sebe vykecaly něco nového a byly stíhání i pro něco dalšího. Tj. zkráceně řečeno nemusí a to bych si tu pokutu klidně nechal napálit. Kap
0 # Anonymní 2013-08-05 23:30
Opravdu velmi smutné slyšet takové soudní jednání! Proboha co ty děvčata vůbec provedly, že je stát soudí? Mě přitom napadla jen soudní jednání z 50.let.
0 # Anonymní 2013-08-06 06:33
Nedivil bych se kárnému projednání oné tiskové zprávy advokáta před orgány ČAKu.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 09:15
Jak víme, kárným proviněním advokáta je říct, že černá je černá a bílá je bílá, takže ano, ani tuto eventualitu nelze vyloučit.
0 # Anonymní 2013-08-06 10:23
"záměrně nepřesně protokolovala" ... to si soudkyně může vzít velice osobně a stížnost na ČAK iniciovat, slovo "záměrně" mělo být raději vypuštěno
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 10:24
Jak jinak si vysvětlit, že protokolovala "bilých", když obžalovaná naprosto zřetelně řekla "národností"? Poruchou sluchu?
0 # Anonymní 2013-08-06 07:53
"Každý svého štěstí strůjcem, nechci proto nikoho odsuzovat, na druhou stranu, z toho, že mladé ženy, které se nedopustily ničeho ani zdaleka trestného, se tímto způsobem podrobují nátlaku a ustupují ve fundamentálních otázkách svobody projevu, poškozujíce tím i své bývalé přátele, je mi smutno."

Shrnul bych to jedním slovem: krávy.

-es-
0 # Anonymní 2013-08-06 10:25
Že se ničeho nedopustily neříká ani soud, ani státní zástupce, ani ty dvě obžalované, které se doznaly. Naopak všechni svorně tvrdí totéž. Že opak tvrdí další subjekty je pak nepodstatné.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 10:26
A ještě jste zapomněl(a), že to říkají i tři znalci :-)
0 # Anonymní 2013-08-06 13:06
anon z 6.8. v 10:25
Ze se obzalovane niceho nedopustily nerikal ani Boblik a ani obzalovane. Takze vina byla jasna a neoddiskutovatelna a tresty tedy zaslouzene a dle prava, coz?
0 # Anonymní 2013-08-06 09:46
Je dovoleno rovněž pohnouti čarodějnici k doznání slibem zachování života a roku věznění... slib ten ovšem musí soudce splniti a čarodějnici až po uplynutí naznačené doby upáliti...
0 # Anonymní 2013-08-06 10:05
"I toho Hlávková oduševněle zalitovala, řka:" Ba ne, správně je "řkouc".
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 10:23
Nejsem si jist, zda se tento tvar nefixoval pro všechny rody a obě čísla, ale stejně jsem opravil. Díky!
0 # Anonymní 2013-08-06 10:56
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 10:59
Opravdu kuriosní názor, leč, překvapivě, nesdílím ho :-)
0 # Anonymní 2013-08-06 11:13
Nejhorší ovšem je, že tento názor zjevně nepřijde "novinářům" vůbec divný. Už to totiž na tom ýDěsu čtu asi potřetí v různých článcích a nevšiml jsem si, že by se nad tím kdokoliv z nich pozastavil. No, jak koukám na autora, tak přišel z TV N@ha, tak čemu se divit...

P.S. Kopie té stížnosti by nebyla?
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 11:15
Zde. Nic zajímavého.
0 # Anonymní 2013-08-06 11:29
Díky. Ale nesouhlasím s tím, že by tam nebylo nic zajímavého. Naopak mne při diskurivní analyse textu napadají mnohé závadové prvotní povrchy vynoření v souvislosti s označením za titulem soudkyně. :-)
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 11:31
Myslíte, že šlo o Freudian slip? :-)
0 # Anonymní 2013-08-06 11:37
Pokud bych to snad zasadil do správné mřížky specifikace, tak si nejsem jist, zda byste neměl raději z opatrnosti podat námitku proti protokolaci, abyste neměl na krku soudruha prokurátora - viz Fiala :-)
0 # Anonymní 2013-08-06 11:09
Rozumím strachu, který ta dvě děvčata dostala ze soudu, ale nerozumím tomu, že toto se může dít u nás a v této době...JE MI Z TOHO SMUTNO.
0 # Jan Šinágl 2013-08-06 12:25
Nebyl k vidění ani jeden novinář, kameraman a fotograf. To je co říci. ČTK je většinou na místě u podobných kauz, vyšle alespoň fotografa, občas je vidět i Médoafax a iDNES u podobně významných kauz.
0 # Anonymní 2013-08-06 12:41
Přece nebudou ovcím dělat v hlavách guláš informacemi o tom, že je někdo souzen kvůli mikulášské besídce. I když se to náležitě podá jako neonacistická akce, ti méně retardovaní by se mohli podivovat, kam jsme to dopracovali.
Tudíž pokud dopředu vím, že o něčem nebudu informovat, je přeci úplně zbytečné tam někoho posílat. Jak prosté.

-es-
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 12:44
Přesně tak. Do medií patří odborníci jako Vejvodová (na ČT24), rozhodně ne nikdo, kdo nesouhlasí s obžalobou.
0 # Jan Klát 2013-08-06 13:08
Zajímalo by mě to usnesení za základě kterého byla vyloučena veřejnost. Konkrétně důvody toho vyloučení.

Holky to nedaly. Chápu, ale je to škoda, že tak brzo podlehly tlaku.
0 # Anonymní 2013-08-06 13:54
Poprosil bych pana Pecinu, zda by nemohl zpřístupnit celý zvukový záznam, ve kterém zmíněná děvčata hovoří. Poslechl jsem si pečlivě oba zvukové záznamy, ale na těchto (zřejmě zkrácených a neúplných) neslyším žádné přiznání jakékoliv viny. Mám na mysli viny ze spáchání nějakého trestného činu. Jen jsem se dozvěděl, že někde byla a něčeho se zúčastnila.
Pokud se ovšem jedná o celý záznam, vyznívá to neuvěřitelně absurdně.
Erkyl
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 13:55
Jak jste bystře naznal, obžalované nikde jinde nehovoří. Soudem to arci jako doznání interpretováno bylo, jinak by nemohl jejich stíhání podmíněně zastavit.
0 # Anonymní 2013-08-06 15:25
Ta otázka soudkyně, zda na dětském dnu byl propagován "neofašismus" (nebo co to z ní vypadlo za slovo) např, že se tam stavěly hákové kříže z lega, byla opravdu naprosto "neutrální a doplňující". Divím se, že na tu otázku nepadla námitka, která by měla být přijata a otázka by nemusela být zodpovězena. Naštěstí obžalovaná odpovídala ku prospěchu ostatních
/Mia
0 # Anonymní 2013-08-06 20:35
Pane Pecino, je tajemstvím, kolik lidí váš blog (a zejména tyhle články na téma politických procesů) čte?
Zajímalo by mě, jak široký to má dopad.
Případně díky.
a.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 20:39
Přesně určit to neumím, protože většina článků se dá číst i z hlavní strany, nemusejí se "rozkliknout", ale unikátních IP-adres mají např. rozhovory s členkami RWU, které "rozklikávací" jsou, 4–5 tisíc. To je na červenec slušné číslo, mimo období prázdnin bývá někdy i přes 10 tisíc unikátních adres.
0 # Vodník 2013-08-06 21:45
To mě překvapuje: u mě je to cca 7-8 tisíc měsíčně, přes 10 000 v dubnu, 4 600 v červnu. Čekal jsem, že toho budeš mít minimálně tak dvakrát tolik. Ale možná to nejsou unikátní adresy, pouze návštěvy jako takové.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 22:10
Hovořím o přístupech na jednotlivý článek, ne celkem za měsíc. Za měsíc by to bylo o hodně víc, jen za dnešek mám přes 2 500 přístupů.
0 # Anonymní 2013-08-07 20:46
Pan Vodník má také nějakou stránku? Jakou?
0 # Tomáš Pecina 2013-08-07 21:11
0 # Anonymní 2013-08-06 21:24
Máte nějaký sledovač?

navrcholu.cz/.../...

navrcholu.cz/.../...

Petr V
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 21:33
Ne, protože počty návštěvníků moc nesleduji, vystačím si s údaji z Bloggeru (historicky je tam také snad ještě někde kod na Google Analytics, ani nevím, zda stále funguje).
0 # Anonymní 2013-08-07 18:16
Audiozáznamy jsou děsivé. Čarodějnický proces hadr. Odvolej, jinak budeš upálena. Nestýkej se s démony.

"S touto myšlenkou nesouhlasíte?" Co je do prdele (dámy prominou) soudu po tom, s jakou myšlenkou kdo souhlasí nebo nesouhlasí!
0 # Anonymní 2013-08-08 11:46
Mám takový neblahý pocit, že bojující demokracie v tomto roce sklízí jeden úspěch za druhým. Chtělo by to, aby ji už někdo konečně zatnul tipec.
0 # Anonymní 2013-08-08 12:49
Nejvíce děsivé je to, že se zde vytvořila taková atmosféra strachu, že se jich nezastane žádný novinář, i kdyby dostali trest smrti tak se jich nikdo nezastane protože jsou označeny za extremisty.
0 # Anonymní 2013-08-08 14:09
Souhlasím, navíc zájem médií i občanů získal především proces Rathem, vedle toho, jestli odsoudí skupinku mladých žen - to nikoho nezajímá. Vedle Ratha je RWU kauza naprosto neviditelná
/Mia
0 # Anonymní 2013-08-08 15:08
Je na tomto blogu někdo, kdo je schopen byť i jen na chviličku připustit, že RWU skutečně neonacismus propagovala? Pokud ne, proč?
0 # Tomáš Pecina 2013-08-08 15:15
Protože to nevyplývá ze spisu. Jejich schůze byly poněkud hloupoučké, s agendou typu, kde se zase která členka opila a ztropila ostudu, ale propagace neonacistických myšlenek důkazně doložena není. Máte k disposici jejich web, kompletní, a budu rád, když mi tam něco podobného ukážete. Ditto propagační video.
0 # Anonymní 2013-08-08 15:27
Ne zcela nedulezitym aspektem vasi otazky je i to: "A čo vy si takého, Kefalín, pod tým slovem "naonacismus", predstavujetě?
0 # Anonymní 2013-08-08 15:36
Díky moc, udělali jste mi v tom jasno. Já jen že kdybych pro přátele organizoval koncerty skautské hudby, pekl na nich pro účastníky koláče se skautským znakem atd atd, tak bych se asi za propagátora skautingu považoval. Ale pokud v případě neonacismu tomu tak není, tak to se moc omlouvám.
0 # Anonymní 2013-08-08 15:44
ALe předpokládám, že srpy a kladiva a rudé hvězdy by Vím nevadily: :-) Pokud ano, vyrazte třeba do pražské resturace La Bodeguita del Medio... tak podobných dekorací visí na zdech hromady a nikomu to evidentně nevadí....
0 # Anonymní 2013-08-08 15:52
Ještě lépe - od argumentace "Oni nic, to je všechno jenom náhoda" jsme se dostali k argumentu "Oni sice ano, ale spoustě jiným to samé prošlo."

Jinak mně osobně skutečně srpy a kladiva jako výzdoba v nějaké zřejmě designové restauraci nevadí, stejně jako mi nevadilo, když se prince Harry na nějakém večírku oblékl do nacistické uniformy, protože ani jeden to nemyslí vážně.
0 # Anonymní 2013-08-08 16:00
anon z 15:36: To ale neni odpoved. Vydefinujte napred neonacismus a pak teprve muzete badat nad tim, zda-li a jak je (byl) propagovan
Druhy probelm spociva v tom, zda-li jsou tere stihany osoby neoncistkami, nebot tezko to objektivne to stanovit jinak, nez pokud se dana osoba dozna k tomu, ze veri na to co vy si vydefinujete jako neonacismus.
Do te doby je to jenom vesteni z kristalove koule.

Pokud chcete argumentovat tim, ze kdo nastrika slehackou hakovy kriz, musi byt neonacista, mohu vase tvrzeni zcela vyvratit napriklad timto prikladem:
denik.cz/.../...

nebo timto: (viz kauza Hamburk) cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Mare%C5%A1

Z techto uvedenych prikladu jasne plyne, ze hajlovat, ci treba splichat slehackou zavadovy symbol, neni dukazem vubec niceho, krome snad mentalni urovne (ci mnozstvi vypiteho alkoholu) osob, ktere se tohoto dopustily. Ale dedukovat z toho politickou prislusnost ci vyznani je naprosty nesmysl.
0 # Anonymní 2013-08-08 16:09
Výborně pánové, takže to skutečně celé svedeme na chlast.

- Účast na proticikánské demonstraci - náhoda, opilost.
- Organizace neonacistického koncertu - náhoda, opilost.
- Večírek pro přátele, kde se žerou svastiky - náhoda, opilost...atd?

Kapr je přece kapr, no ne?
0 # Anonymní 2013-08-08 17:16
A jak se pozná neonacistický koncert? Kromě toho, že jsou tam neonacisté? a pokud má kapela jednu písničku heil, heil, heil, tak už je neonacistická a jakékoli skladby jsou zlo?

Já jen, že u nás na Slovensku jsme měli pana F.K.Veselého, který zakládal operetu (s bezzávadovými songy jako www.youtube.com/watch?v=NmjnfnZlWF0), no a kromě toho psal takovéhle písničky www.youtube.com/watch?v=EWSrenNbIHs

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2013-08-08 17:26
Dorty nemají s RWU nic společného, vyjma toho, že se jejich fotky našly na PC jedné z článek. Takže opatrně s těmito výroky.
0 # Anonymní 2013-08-08 16:34
A vida, zase jeden odbornik na pohled do cizich hlav:-):-)

Pokud jde o demonstraci, pouzvate stejnou logiku jako media a romea, tedy ze pote, co obcane Janova, Sluknova, ci Budejic vyuzili sveho shromazdovaciho prava aby upozornili na problem ktery je trapi, tak zkratka jde o neonacisty, ano?

A vy znate lidi, kteri na koncerte meli hrat? Znate jejich svetonazor(y), abyste mohl o koncertech mluvit jako o neonacistickych? Ostatne, pokud se sejde nekde koncert, nebo domnstrace aos 200 lidech a vy pozitivne vite, ze nejmene pet ucastniku jsou a byly suzeni za majetkovou trestnou cinnost, take buýde trdit, ze "na namesti se sesla zlodejska demonstrace" ? Ano nebo ne? Cekam na vasi odpoved!
A tak jak si to vysvetlite to je i s demostracenmi a koncerty

A vecirek, kde se zerou svastiky musi byt neonacisti? Onehdy jsem byl na svatbe a tam se zrala marcipanova nevesta a zenich - byla to podle vasi logicky tedy svatba kanibalska, ano?
0 # Anonymní 2013-08-09 09:24
Já Vaše rozhořčení chápu, nicméně pochopte Vy, že propagátora neonacismu či chcete-li extremismu, zkrátka nějakého "potlačovacího hnutí" z Vás neudělá jeden izolovaný "dílčí útok" (jeden dortík, jedna organizace koncertu, jedna demonstrace, nebo v případě prince Harryho jeden maškarní bál), ale soustavná činnost.

Jinými slovy pokud člověk absolvuje všechny tyto akce, které - a to bude na obžalobě, aby to prokázala - jsou s to propagovat extremismus, pak to asi náhoda ani opička nebude a k propagaci tam skutečně došlo.
0 # Anonymní 2013-08-08 17:07
Je to vůbec zajímavý fenomén s tímhle neonacismem. V dnešní době je onálepkování neonacistou (ať už soukromě, natož veřejně) podstatně více dehonestujícím, než třeba výše zmiňovaný zloděj.
Být veřejně označen za neonacistu je tak na úrovni vraha a je to stejně tak společensky a ekonomicky likvidační. Ostatně to i sedí, jelikož zatímco zlodějů je v ČR (včetně společenských elit) jako naseto, tak ve v ČR vrahů, stejně jako neonacistů, procentuálně docela málo.

A přestože někteří diskutující (stejně jako novináři a další) by ani usvědčeného vraha či zloděje zpravidla hned takto veřejně nenálepkovali, tak u rozdělování přídomku "neonacista, neonacistka" se tak děje bez jakékoliv zdrženlivosti a jakéhokoliv hlubšího informačního zázemí.

Jediné, k čemu tento trend (po)vede je to, že nakonec tady bude každý druhý oškatulkován jako "neonacista". Což je pikantní, jelikož ti, kteří údajně proti neonacismu nejvíce bojují se právě tímto sami maximálně zasazují za zvyšování množství "neonacistů" ve společnosti.
Má to navíc ještě jeden zajímavý psychologicko-pedagogický aspeket. Každý učitel s ještě nezaschlým diplomem z pedagogické fakulty vám potvrdí, že pokud někomu (natož mladému člověku či dokonce dítěti) dostatečně často vnucujete nějaký statut, ten se velmi často právě tomu statutu začne přibližovat.

No, ale jak se zdá, rozdělování a nadužívání přídomku "neonacista" je nyní v módě tak moc, že je to boj s větrnými mlýny. Smutné ovšem je to, že následky této neuváženosti mnohých bude trpět celá společnost.
DS

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)