Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Není mi jasné, proč se Nejvyšší správní soud ve svých aktualitách chlubí rozsudkem č. j. 1 As 83/2012-50 (senát Marie Žišková, Lenka Kaniová, Zdeněk Kühn); jde o rozhodnutí celkem banální, a navíc špatně odůvodněné.

Ve věci jde o případ řidiče, jemuž policie v Děčíně naměřila – přirozeně, že na zcela bezpečném a přehledném úseku, jinde ani česká policie neměří – více než stokilometrovou rychlost, pročež dostal pokutu a přišel o řidičské oprávnění. Proti tomu se bránil tvrzením, že do obce vjel po pozemní komunikaci, která nebyla osazena značkou označující začátek obce, takže nemohl vědět, že by měl omezení rychlosti respektovat.

To je evidentně účelová obhajoba, avšak NSS, místo aby vysvětlil, že řidič, který vjíždí na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo ni nebo z účelové pozemní komunikace (která se podle zákona značkami Obec neosazuje), je povinen ověřit si, jaká místní úprava platí, pustil se do úvah, že povinností řidiče bylo rozpoznat, že se nalézá v zastavěné části obce a omezení rychlosti presumovat.

Takové odůvodnění arci kulhá na obě nohy, protože si můžeme představit, že by řidič vyjel z garáže do jednosměrné ulice a protože neminul značku zákazu vjezdu, ulice by pro něj jednosměrná nebyla. Anebo řidič, který by sedl za volant na dálničním odpočívadle, by nebyl vázán značkou omezující rychlost jízdy, pokud by za odpočívadlem nebyla zopakována.

Vykládat pojem obec materiálně, přestože je v zákoně definován zcela jednoznačně a zřetelně formálně, je chyba, která vytváří nebezpečný precedens tím, že otevírá možnost obhajoby vyloučením zavinění tam, kde by taková možnost neměla mít místo.

Aktualisováno.
Velmi podobný názor jako my zaujal ve svém článku na AutoWebu i Tomáš Beran.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-04-09 11:24
Jestliže tam nebyla značka označující začátek obce pak má řidič pravdu a je v právu.
To bychom si mohli hned ušetřit veškeré značky označující začátek a konec obce anebo hned všechny dopravní značky.
0 # Anonymní 2013-04-09 19:09
Přečtěte si to rozhodnutí a podívejte se na mapu. Jednalo se o zcela evidentně účelovou obhajobu zhruba na úrovni toho, jakoby vás chytli ve stodvacítce v Praze na magistrále u hlavního nádraží a vy jste se hájil/a tím, že jste přijel/a do Prahy po nějaké polní cestě, kde nebyla cedule, takže vás nenapadlo, že jste v obci.
0 # Anonymní 2013-04-09 21:27
...ale pane, když tam cedule není, tak tam není ani právo policie měřit rychlost, tak jako by se jednalo o uzavřenou obec. Samozřejmě něco jiného by bylo v případě nehody by mohl být řidič stíhán kvůli nepřiměřené rychlosti, dejme tomu za mlhy, náledí apod.

Pro mě je to jednoznačně špatný rozsudek NSS.
0 # David Schmidt 2013-04-09 12:29
Obec je v zákoně definována materiálně jako zastavěné území, pouze začátek a konec obce je definován formálně. Tzn. v projednávané věci řidič prokazatelně projížděl obcí a nesvědčila by mu obrana, že neví, kde přesně obec začíná. Banalita na úrovni jazykového výkladu.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-09 14:26
Zastavěné území, jehož začátek a konec není na pozemních komunikacích vyšší třídy než účelových nijak označen, obcí ve smyslu zákona není. Vaše úvahy ve mně asociují úsměv Carrollovy cheshirské kočky bez té kočky :-)
0 # David Schmidt 2013-04-09 14:28
To je Váš problém. Zákon je jednoznačný.
0 # Tomáš Krystlík 2013-04-09 14:58
To je ale naprostá pitomost. Představte si obchvat obce, který přiléhá k blokům domů, za nimiž je silnice již v katastru obce, a kterou nevidíte.

Kdyby Vám to nestačilo, tak se vydejte na švýcarské dálnice procházející městy a pak povídejte.
0 # David Schmidt 2013-04-09 15:19
Jestli je to reakce na mě, tak opravdu opakuji, že výklad zákona je jednoznačný a na úrovni cvičení 1. roč. práv. Z tohoto důvodu se tu o něj ani nebudu přít. Zkrátka obec je podle zákona zastavěné území, jehož začátek a konec určují na silnicích k tomu příslušné značky. Z toho vyplývá, že chybí-li značka, je pouze nejistota, kde obec katastrálně začíná a končí na dané silnici a pouze v těchto úsecích je obrana možná.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-09 15:29
Jaká je tedy podle vás maximální rychlost na dálnici D1, která v jedné své části zjevně prochází Brnem, aniž by tam byla značka "Obec"?
0 # Tomáš Pecina 2013-04-09 15:32
O "katastrální" začínání a končení obce samozřejmě vůbec nejde. Pletete si katastrální území s intravilánem.
0 # FORTUNA 2013-04-09 15:54
ad TP, 9.4.2013, 15:29, 15:32
zde jde v principu pouze o to, aby řidič ohrožoval chodce co nejméně tam, kde se často vyskytují, tedy v zastavěné oblasti, byť musí dávat pozor všude. Z charakteru oblasti řidič musí prostě poznat, zda se o takovou oblast jedná. Ostatní jsou jen plky, žádný katastrální území, žádný intravilán. Pan Pecina by možná chtěl, aby řidiči skládali zkoušky z územního plánování!

Co se týče dálnice, která protíná obec, protože dálnice je dálnice a jen v česku, aspoň to tak bylo,na takové dálnici byla rychlost omezena na 50 km!!!!! To zahraniční řidiči koukali! Buď by tam měla být jasná cedule, na kterou hodnotu je rychlost omezena a opakovat se každých cca 300 m, nebo rychlost jako na dálnici všude jinde.

Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2013-04-09 16:06
Jste zcela mimo. Před další diskusí si laskavě přečtěte § 18 odst. 4 příslušného zákona. Jde mi o to, jestli podle DS platí na dálnici procházející zastavěným územím bez označení značkou "Obec" a "Konec obce" omezení na 80 nebo 130 km/h. Pokud (správně) odpoví, že 130 km/h, usvědčí se tím z chybné argumentace.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-09 16:20
Nebo vezměte třeba tohle místo v JH. Nalevo zástavba, napravo zástavba, ale značka "Obec" tam není. Proto je tam maximální rychlost 90 km/h (a policie tam neměří, to činí v JH na jiném místě, kde sice žádná zástavba široko-daleko není, ale zato je tam značka).
0 # FORTUNA 2013-04-09 16:22
ad TP, 9.4.13, 16:06
Na českých komunikacích jde hlavně o to, jak najít cestu z jednoho místa do druhého a za druhé, jak se tam bezpečně dostat, tedy nikdy nepředpokládat, že jsem to já, kdo má přednost. Potom nedat policii nejmenší záminku k tomu, aby vás mohla zastavit. Když zastaví, chovat se klidně, nic nepodepisovat a odjíždět velmi pomalu, abych stačil zastavit, kdyby mi policista chtěl dát pod kolo nohu, popřípadě počkat, až sami odejdou. § a zákony bych vůbec na místě neřešil, neboť jak TP bude vědět, policie o našich právech a povinnostech rozhoduje.

mv
0 # FORTUNA 2013-04-09 17:19
ad TP 9.4.2013, 16:20
jenže, pane Pecina, TOHLE MÍSTO V JH není zástavba ve smyslu, že se tam pohybují chodci, děti, zvířata. To je ze snímku patrné. Cedule OBEC tam není, ale obec to je, že ano? Problém v česku je v tom, že potřeba omezit rychlost zákonem není dána prostředím, v kterém se kritické místo nachází, ale nějakou cedulí, která vůbec nevystihuje tu potřebu. Je to tu úplně na hlavu postavené. Před Hořovicemi je cedule Hořovice, pak jedete asi 400 m lesem a pak je zástavba - rodinné domky, chodníky, osvětlení, děti, kočky. Ovšem 50km je limit i v lese a i tam asi mohou vybírat peníze - blbosti zahlcují systém!
mv (už toho nechám)
0 # Tomáš Pecina 2013-04-09 18:29
Pojmovým znakem zástavby jsou stavby, ne chodci.
0 # FORTUNA 2013-04-09 20:18
ad TP, 9.4.2013, 18:29
Ještě tedy tento dodatek. No a to je právě ono. V normálním světě se rychlost omezuje kvůli lidem a v česku kvůli stavbám, pane Pecino. Ve světě dělají zákony normální lidé, v česku asi lemplové. Čím to je?
mv
0 # Tomáš Krystlík 2013-04-10 09:50
Čím to je? Českou hloupostí a výrazným sklonem k represi, vážený pane Vorlický! Je nutné značky začátku a konce obce používat jen jako značky "přikázaná max. rychlost 50 km/h", "konec omezení na 50 km/h" a ne k chlubení, kam až sahá obec. K tomu se mohou použít značky informativní, barevně odlišné. Jenže čeští legislativní a úřední tupci nepřemýšlejí.
0 # jonáš 2013-04-15 17:30
No vzhledem k tomu, jak jsou zdejší značky začátek obce nevárazné, zejména za sníženého osvětlení, a zaměnitelné s reklamní cedulí libovolnýho klempířství, bych odvodil, že jako značky výstražné (s červeným rámečkem) nejsou tím správným ekvivalentem. Třeba v Norsku, zemi civilizované, je obec definována tím zastavěným územím a cedule na příjezdu má na středozápadě snad akorát Bergen .. a funguje to. Argumentujete margináliemi a hraničními případy, což je zajímavá rozcvička, ale na Václaváku snad poznáte, že jste v obci, i bez cedule, ne?
Ostatně i z toho, že se dle zákona (!) cedule na polňačkách a UK neumísťujou, by se snas dalo usuzovat, že cedule opravdu není tou jedinou identifikací omezení rychlosti v obci.
0 # Tomáš Krystlík 2013-04-09 14:53
V Česku je zvykem mít značky začátek obce a konec obce přímo na její hranici bez ohledu na to, zda někdo již v neobydlených lukách bude přecházet silnici nebo ne. Navíc cz-policie chytře měří hned za značkou nebo těsně před značkou zrušující rychlostní omezení. To na západ od Šumavy neexistuje, zde jsou značky s počátkem a koncem obce umístěny až tam, kde se dá očekávat přecházení silnice chodci a policie měří rychlost s odstupem za značkou obce nebo před značkou konce obce - v Bavorsku smí tak činit až 175 m za značkou a skončit 175 před značkou "konec obce".
0 # FORTUNA 2013-04-09 15:16
ALE PŘESVĚDČIL.
Toto je hezký příklad práva jako institutu pro spravedlnost, s důrazem na osobní zodpovědnost. Proti tomu stojí formální chápání práva, které pan Pecina tak prosazuje, od kterého je jen krůček ke stanovisku, že nikdo za nic nemůže a právo není o spravedlnosti. Jen ten deseti stránkový rozsudek mi přijde jako škoda času a papíru. Ovšem potom by obec (tedy 50km limit) neměla býti dána cedulí, ale tím, že se evidentně jedná o zastavěnou oblast, či ne. Tím by se odbouralo hlídání rychlosti tam, kde k tomu (kromě cedule) není důvod. S tím by pan Pecina asi také nesouhlasil.
Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2013-04-09 19:21
V tomto případě se rovněž kloním k "formálnímu chápání práva", protože NSS vnesl do dopravy zmatek, jehož důsledkem může být jedině nejistota řidičů a z ní plynoucí problémy s plynulostí dopravy.

Např.: Řidič, který místo zná a ví, že cedule je o 300 metrů dál je vzteklý na jiného, který místo nezná a vyhodnotil si, že už má jet padesátkou. Důsledkem jsou úplně zbytečné předjížděcí manévry.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-09 20:35
Přesně tak. Konkrétně na Teplické končí Děčín takto, přičemž "materiálně" chápané zastavěné území obce pokračuje v podstatě souvisle až do Jílového.
0 # Anonymní 2013-04-09 20:44
Pěkný příklad pane Pecino. Doteď za cedulí všichni mohli jezdit 90 a plusmínus tak jezdili. Řidiči, kteří sledují tisk či judikaturu NSS odteď pojedou 50 a ti ostatní na ně budou troubit, protože nebudou chápat, co má tohle ploužení znamenat.
Pochopil bych snad, kdyby takové zprasené, snad nedopatřením vzniklé rozhodnutí zůstalo někde schované a moc se o něm nemluvilo. Netušíte, kdo má na starosti rozhodování o míře medializace toho kterého rozhodnutí u NSS?
0 # Anonymní 2013-04-09 18:36
Výborné rozhodnutí. Předpokládám, že stejně hodlá NSS postupovat v případech, kdy si MP/P&Ch zřídí mýtnou bránu na místech, která zastavěna nejsou, a to výhradně za účelem vylepšení rozpočtu. Aha, že prý ne?

JM
0 # Anonymní 2013-04-09 19:16
Rozhodnutí jsem četl celé a doplnil ho studiem mapy, protože Děčín neznám. Výrok kvituji s povděkem, neb je evidentní, že obhajoba byla účelová, odůvodnění mě - podobně jako pana Pecinu - v určitém smyslu hodně zarazilo.
A to o to více, že bulvární spisovatelé v našich "seriózních" internetových médiích ho ještě zhruba desetkrát přehnali.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-10 22:56
Očekávám, že policie, obecní i neobecní, povzbuzena novým judikátem, začne stavět radary mimo obec, do volné zástavby.
0 # Tomáš Krystlík 2013-04-11 14:28
Doufám, vážený pane Pecino, že si uvědomujete, že takové pasti na řidiče budou hlavně v bývalých sudetoněmeckých obcích, protože Sudetoněmci stavěli domy podél silnic a tak vznikala obec, kdežto Češi z nějakého důvodu stavěli domy do vnitřku víceméně pomyslného plošného útvaru (kruhu, obdélníku) a museli tudíž hned stavět nové ulice, protože s průběžnou silnicí si nevystačili. I jinak se daly odlišit obce s německým osídlením od českých: V těch českých byl ve srovnání se sudetoněmeckými znatelně větší nepořádek.
0 # gogo 2013-04-11 14:51
To poznáte i podle trávy - v původně německé zástavbě je o dva odstíny zelenější a oskulační kružnice opsaná v místě maximální křivosti má o 32 procent větší průměr.
0 # Tomáš Krystlík 2013-04-11 17:33
Otipoval jsem si Vás správně, gogo! Jste nenávistný český nacionalista. K tomu mému prvnímu tvrzení Vám postačí pohled na podrobnou mapu německého sídelního území v Sudetech, na potvrzení druhého se zeptejte nějakého pamětníka. Sice se Vám může stát, že několik desítek Vám to popře, ale při troše štěstí narazíte na pravdomluvného.
0 # gogo 2013-04-12 08:03
Myslím, že nejsem ani český ani nacionalista. Podívejte se na svoje vlastní příspěvky, vždyť vy sám nejvíc ze všech tady neustále melete o národě.

Ale každopádně díky za odhalení a že jste si dal tu práci. Být разоблачён takhle profesionálně, to se člověku poštěstí málokdy.
0 # Anonymní 2013-04-12 11:32
S těma obcema podél cest to je pravda jen z části, mnohdy je důvod v terénu, ne někdejší národnosti obyvatel. AHL
0 # gogo 2013-04-12 12:46
Když už tedy bychom mluvili k věci, tak mnohdy byla praxe taková, že se stavěly domy kolem cest a cesty se zpevňovaly a byla to výhoda. Jenže časem byl dům u frekventované cesty pro zlost a spolu se změnami vlastnictví pozemků pak bylo snadné postavit dům mimo průtah obcí. Samozřejmě že krajový ráz zástavby se více či méně dodržoval (např. orientace střechy), ale nezáviselo to primárně na jazyku. Už proto, že rakouské a německé obce nejsou osady kolem silnic.
0 # Ema 2013-04-14 10:05
Gogo - 11.4./o 14.51.
Vďaka za príspevok o tráve. V nedeľu dopoludnia sa nielen rada zasmejem, ale si zopakujem i druhy kružníc.

Akurát neviem, či tá zelenšia tráva má vyššiu výživovú hodnotu, prípadne lepšiu vôňu...Ak je to ale naopak, nemôžete sa diviť reakcii T. Krystlíka
0 # Anonymní 2013-04-10 22:45
Souhlasím; rozhodnutí NSS je ve výsledku správné, ale s vadnou argumentací. Do bodu 21 je to v pořádku, potom zoufalství, marně si lámu hlavu nad tím, co NSS myslel "gramatickým výkladem". Vymezení pojmu obec je jasné, standard zavinění nedbalostní, povinnost dodržovat stanovenou rychlost zjevně není vázána na podmínku, aby řidič projel kolem příslušné značky. Odůvodnění NSS je tak nesprávné a přeexponované. Škoda, že se nevěnovali té argumentaci s pytlem brambor, to mohlo být zajímavé...
0 # Anonymní 2013-04-10 22:54
Jinak ale nesdílím názor, že rozhodnutí NSS je důvodem k panice, to je přehnané. Body 25 a 26 je namístě vnímat v souvislostech; zatímco v bodu 25 NSS nabádá k opatrnosti v zastavěném území (nezdůrazňuje rychlostní limit), tak v následujícím bodu jednoznačně spojuje rychlostní limit s osazením značkami. To se nevylučuje, při stejném rychlostním limitu může být v některých částech silnice zachovávat větší opatrnost, než na jiných. V tomto ohledu je to podle mě v pořádku...
0 # Filip Šudák 2013-04-11 01:28
§§ 20 a 21 odůvodnění rozsudku jsou zcela zcestné.

Primárně, je věcí zákonodárce, jak definuje druh / úsek pozemní komunikace, na kterou uplatní příslušné rychlostní omezení. Pokud definuje "obec" tak, jak jí definuje ustanovení § 2 lit.cc) před středníkem zákona silničního, soud je tímto ustanovením vázán, podle zásady a legis verbis non est recedendum, žádný výklad na tom nic nezmění - musí se jednat o území označené dopravními značkami, není-li uvedeno jinak (za středníkem). Výklad porušuje základní zásady trestního práva hmotného, a v konečném důsledku porušuje zásadu nullum crimen sine lege.

Občan nemůže být postihován za pochybení zákonodárce, nebo za pochybení úředníka - absenci značky (in dubio pro libertate). Definovat obec lze třeba i jinak:

"It shall not be lawful for a person to drive a motor vehicle on a restricted road at a speed exceeding 30 miles per hour. ... Subject to the provisions of this section and of section 84(3) of this Act, a road is a restricted road for the purposes of section 81 of this Act
(a)in England and Wales, there is provided on it a system of street lighting furnished by means of lamps placed not more than 200 yards apart;
(b)in Scotland, there is provided on it a system of carriageway lighting furnished by means of lamps placed not more than 185 metres apart and the road is of a classification or type specified for the purposes of this subsection in regulations made by the Secretary of State.
(S. 81(1), S. 82(1) Road Traffic Regulation Act 1984 /United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/).

Já tomu rozumím velmi přesně, kdy mám jet 30 MPH. Mnohem přesněji, než výkladu NSS.

Mohl by mi, prosím, někdo vysvětlit, jako tříletému dítěti: mám u svého bydliště pozemní komunikaci, dlouhou 1 mi. (1.6 km), která se nachází uvnitř území označeného značkami ve smyslu ustanovení § 2 lit. cc) zák.silničního, avšak, není tam žádná zástavba, z obou stran je pole, nic víc. Jaká je na této silnici nejvyšší povolená rychlost? Do dnešního dne jsem měl za to, že 50 km/h, nyní o tom pochybuji - nejedná se o zastavěné území.
0 # FORTUNA 2013-04-11 07:56
Filip Šudák, 11.4.2013, 1:28
Ano, pane.
V česku jsme se dostali do situace, kdy je velmi těžké vůbec pochopit co česky psané texty znamenají. Toto není náhoda. Je to výsledek neustálého, záměrného a pravidelného zanedbávání jazyka, soustředění se na I a Y, namísto významu slov. Je to ztráta schopnosti uvažovat. Čeština je dnes tak zkorumpovaná, že není možné vyjádřit i prostou myšlenku tak, aby ji někdo pochopil ve smyslu, v kterém je myšlena. Trochu nadsazuji, ale ne moc.
Zoufalost situace je i zřejmá z Vašeho dotazu, kdy se stavíte do role dítěte, které může mít jen tu úplně minimální znalost jazyka. Kdyby Karel Hawlíček žil dnes, musel by by se odstěhovat do Vídně a tam každý a celý den prosit na kolenou svého boha o odpuštění. TGM, protože si hrál na vojáka, by se určitě zastřelil. To máme za to, že si myslíme, že můžeme mít demokracii bez demokratů, obec v poli nebo v lese, - co je to vlastně OBEC? proč se má řešit OBEC, když má jít jen o to, aby řidič v zóně, v které hrozí nejvyšší střet s chodci, s dětmi, se zvířaty, atd., dával maximální pozornost a to tak, že je mu tato povinnost uložena přímo zákonem? Stačí toto aspoň trochu jako odpověď na Vaši otázku?
Mirek Vorlický
0 # gogo 2013-04-15 16:38
0 # Tomáš Pecina 2013-04-15 17:21
Díky, dám do aktualisace.
0 # jonáš 2013-04-15 17:38
To omezení rychlosti i mimo výstavbu může mít kromě důvodů "nedbalostních" též i důvody hlukové. Třeba by někomu bylo milejší, kdyby všude byly cedule s číslicí, protože to je pak jasný a nezpochybnitelný, ale kdo by pak řešil ty mrtvý v důsledku toho, že ta cedule urezla nebo ji někdo ukrad? Odůvodnění možná není nejskvělejší, ale verdikt je logickej a jedinej možnej. Princip je prostě "platí cedule nebo zástavba, podle toho co nastane dřív".
0 # Tomáš Pecina 2013-04-15 20:22
To neodpovídá dikci zákona, a zakládalo by to opravdu solidní právní nejistotu: jak poznáte, co je zástavba a co ne? Nebo byste navrhoval brzdit na 50 km/h (na dálnici na 80 km/h), kdekoli je v dohledu aspoň jeden dům, sklad nebo třeba bensinka?
0 # jonáš 2013-04-16 01:21
No mám-li si vybrat mezi dikcí a logikou, volím raději logiku, navíc s bezpečnostní redundancí proti tomu odcizení či odpadnutí cedule.
Co se týče nejistoty na silnici, zdalipak vozíte v autě kompletní katastr, aby jste si mohl pokaždé ověřit, zda ta asfaltka zprava je opravdu silnice, na které má auto zprava přednost, není-li upravena jinak, nebo zda je to účelovka či polňačka či nájezd z místa mimo komunikaci, kde přednost nemá? Podle šířky a kvality asfaltu se to díky dotacím EU do zkrášlení venkova už dávno nedá vůbec odhadnout.
A jak už píšu nahoře, matláte se v hraničních případech, což je jistě zábavné, ale ten šofér, o kterym to původně bylo prokazatelně urazil několik km hustou zástavbou městského typu, kterou nerozpoznal. Já bych mu omezil i svéprávnost, protože je evidentně debil ;-)
0 # Tomáš Pecina 2013-04-16 01:24
Nerozumíte principům práva. Nejde o řidiče, u toho se všichni celkem shodneme, že si svůj trpký osud způsobil sám a zaslouží si ho, ale o precedens, který NSS vytvořil a který je škodlivý.
0 # FORTUNA 2013-04-16 07:33
ad TP, 16.4.2013, 1:24
Ano, jonáš, stejně jako já, asi nerozumíme principům, ale ČESKÉHO práva. Obecně se skutečně jedná o precends, podle kterého je pak ale posuzována činnost konkrétních lidí. Stala-li se věc, jak je popsána, potom řidič, který bez cedule nedokáže rozpoznat, že jede prostorem, ve kterém bez varování hrozí střet s chodci a pod., prostě za volant nepatří. Právo neprávo. Hlavně že čeští právníci, kteří zřejmě právo vynalezli (ref. kocour), právu rozumějí, nebo možná proto. mirek vorlický
0 # Anonymní 2013-06-25 20:12
Mno, trochu do diskuse... Senát Žišková, Kühn, Kainová má těch rozporuplných rozsudků mnohem více. Stačí se podívat na Jiné právo, kde Potměšil z MV rozebírá sporné judikáty. Asi 60% z nich má na svědomí tentýž senát.
Dále, když už argumentoval senát ÚS, že pouhý jazykový výklad... tak jaksi opomenul argumentovat dosti konstatní judikaturou téhož ÚS, že dává-li výklad více možností, tak je nutné jej vyložit vždy ve prospěch obviněného. zde stojí vedle sebe dva výklady - ten aplikovaný a ten neaplikovaný. ve prospěšch pachatele je ten neaplikovaný...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)