Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Máme tu rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 (soudce Radka Maříka) nad třemi vlajkonoši s prapory Dělnické strany. Přiznám se, že některým pasážím odůvodnění nerozumím, například:
Jak již totiž bylo naznačeno, trestnost jednání obžalovaných v daném případě vskutku nespočívala v tom, zda k projevování sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, hlásajícímu rasovou, etnickou a národnostní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob obžalovaní užili zakázané či nezakázané symboliky. Obžalovaní mohli projevit takové sympatie klidně i způsobem, který by sám o sobě byl naprosto legální a ani jinak nezávadný, a přesto by to nebylo okolností, která by jejich trestní odpovědnost vylučovala. V posuzovaném případě ale tomu bylo dokonce tak, že obžalovaní vyjádřili takové své sympatie zcela vědomě za užití symboliky závadné, což otázku trestnosti jejich činu dokreslovalo.
Prosím proto laskavé čtenáře o výklad. Děkuji.

Komentáře   

0 # kocour 2012-08-01 18:36
... že propagovat nacismus může jen nacista? A se pozná z B a B se pozná z A. Co nechápete?
0 # Tomáš Pecina 2012-08-01 19:33
Hlavně to, že mohli trestnou činnost páchat i zcela legálně (ale oni ji navíc páchali ilegálně). To mi nějak hlava nebere.
0 # Guy Peters 2012-08-02 17:35
Hlavně to, že mohli trestnou činnost páchat i zcela legálně (ale oni ji navíc páchali ilegálně). To mi nějak hlava nebere.
Tak to není. Páchat legálními prostředky. Např. vraždit jde z nelegální pistole i z legálně vlastněného nože.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-02 17:39
To by samozřejmě smysl dávalo, ale rozsudek nehovoří o "prostředcích", nýbrž expressis verbis o "způsobu". Páchat trestnou činnost zákonným způsobem prostě nelze.
0 # Guy Peters 2012-08-02 18:10
Berete to moc dogmaticky. Ano, doslovně je to nesmysl. Nicméně tím způsobem se myslí forma. Mařík všechny tyto pojmy hází do jednoho pytle, ačkoliv by neměl.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-02 18:31
Váš výklad je neudržitelný kromě toho i proto, že propaguje-li ad hoc prapor hnutí podle § 403, je "zakázaný"/nezákonný. Dovolenost se odvozuje od toho, co je propagováno, ne od symbolu samotného.
0 # Guy Peters 2012-08-02 18:39
Já neříkám, že Maříkova doktrína je betonová.

A co ozubené kolo? To je přeci legální. Nicméně, pokud slouží k propagaci DS, tak už legální není.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-02 22:06
Na otestování této hypothesy jsem si založil Řád ozubeného kola.
0 # Guy Peters 2012-08-02 22:12
Tak uvidíme.
0 # Anonymní 2012-08-01 19:58
To je z horka.
0 # Anonymní 2012-08-01 20:02
Zkusme to popsat matematicky:

1) Obžalovaní mohli projevit sympatie (= nevylučuje trestní jednání, samotné sympatie jsou trestným činem) legálním činem.

2) Oni byli dokonce tak drzí, že sympatie projevily použitím ilegálních symbolů.

---

Přeloženo do přímé řeči:

Ve škole jsme tomu říkali zasednutí na někoho.

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.

---

Bylo třeba je za každou cenu odsoudit. Proto bylo jako deus ex machina rozhodnuto, že vyjadřují sympatie protizákonné – to se nemusí nejspíš nějak dokazovat, protože to dokázat ani vyvrátit nejde. Je to ryze účelová konstrukce srovnatelná se zločinným politickým procesem Milady Horákové.

Tím se politický proces vyhnul trapnému dokazování, zda použili či napoužili závadnou symboliku.

Celý problém jak ostrakizovat obžalované se posunul do roviny, že věc symboliky už nemohla zvrátit odsouzení, pouze jim mohli přitížit, nikoli je osvobodit.

Zkrátka ďabel v roli soudu a státu se rozhodl odhodit svou suknici a neskrývat, že je odsoudí za každou cenu bez ohledu na důkazy, bez ohledu na fakta.
0 # Anonymní 2012-08-01 21:30
Ten blábol nejde zapsat matematicky:)

cnemo
0 # Anonymní 2012-08-01 22:55
Já jsem ten matematický anonym. Ještě doplním.

Mě jenom vrtá hlavou jedna věc. A to je skutečně nelogický věc.

Oni „projevili sympatie k hnutí“, což je teď klíčový bod a kořen celé kostrukce toho, jak je chce soudce poslat za mříže. A zároveň slabé místo celéhoho citovaného odstavce.

Zbytek odstavce je o tom, že toto „projevení sympatie k hnutí“ nemusí být projeveno ilegálně symbolikou, ale jakýmkoli jednáním byť jinak legálním.

---

Otázkou, na kterou soudce nedává odpověď je, jaké jednání či projev je příčina ze které lze dovolit sympatie.

A druhou otázkou je – pokud by to byl pouze jeden druh jednání – pak tím, že z něj lze dovodit sympatie k hnutí se stává nelegálním samo o sobě. Jenom nebudete zabásnuti za dané jednání, ale za sympatie k hnutí. Tedy pak dané jednání není nezávadné – protože je to logický rozpor.

Nic víc v daném textu není.

Upřímně bych se tedy opřel o nějaký důkaz „projevu sympatie k hnutí“, protože to je slabá stránka celého soudcovského projevu.

Citovaný odstavec stojí na vodě, neboť říká jenom toto: „Je jedno jakým způsobem dovodíme sympatie k hnutí a nemusí to být jen použitá symbolika. Ovšem pokud to dovodíme, je trestné.“ Nic více daný soudcovský odstavec neříká, kromě písmenkových emisí, balastu, šumu atd.
0 # Anonymní 2012-08-01 21:04
Takže je jedno co dělají, stačí že to dělají oni a může se jednat o TČ?!
0 # Tomáš Pecina 2012-08-01 21:07
Obávám se, že právě takový je prevalentní výklad. Klasický důkaz kruhem, známý už ze strasserovských procesů: symbol je závadový, protože ho užívají neonacisté. Že jsou neonacisté, poznáme z toho, že užívají neonacistické symboly.
0 # Anonymní 2012-08-01 21:28
Já bych prohlášení ještě zobecnil, nejde jen o NĚ, mám pocit, že soudce chtěl vyložit obecný princip. Prostě i když děláte jen věci, které jsou legální a nezávadné, nevylučuje se trestní odpovědnost (nic nového, ještě jsem nežil v systému, kde by to neplatilo). Připočteme-li k tomu, že zcela jistě žijeme v demokratickém a právním státě, vystavuje pan soudce náš doublethink skutečné zkoušce:)

My prosťáčci tomu ale říkáme trochu primitivněji: Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde.

cnemo
0 # kocour 2012-08-02 00:17
Ale tak nějak to dovozoval už tuším Výborný, ne?: Není důležité CO, ale KDO, protože z toho KDO plyne subjektivní stránka ... ne že bych s tím souhlasil, ale tak nějak to někde dovozoval. Když budu mít na tričku hákový kříž já, můžu se z toho ještě vylízat, pokud budu tvrdit, že mám šílenou slabost pro Indii ... ale pokud to udělá člen nacistické strany, nepomůže mu ani svěcená voda, ani slabost pro Indii.
0 # Anonymní 2012-08-02 09:14
Nemusí to být jen o slabosti pro Indii. Svastika je v Evropě doložena už od 6. tisíciletí před n. l., i v Čechách. V době bronzové také, v halštatu, u Keltů, u Germánů i u Slovanů. Nejvíce se u nás používala u Germánů (hodně na pohřební keramice) a u Slovanů na dnech nádob. Na nejstarší české vyšívané látce z hrobu sv. Ludmily jsou také vyšité svastiky. I na lidovém vyšívání a třeba na kraslicích. V současnosti svastiku používá nové pohanství a užívá se i v lidové kultuře v Pobaltí - zcela přirozeně. V Litvě, ačkoliv se svastika užívá v pohanství a lidové kultuře dlouhodobě, byla i posvěcena státem - stačí hledat "V Litvě je svastika kulturním dědictvím" a kdyby to bylo málo, tak můžete mrknout na prezidentskou vlajku Finska a nebo si na Yotube hledat lotyšský lidový tanec s názvem "Podnieka sapnis". Tím chci napsat jedno: Ačkoliv příliš neuznávám politické souvislosti svastiky i jiných starých symbolů, přesto vím, že tyto symboly jsou součástí naší civilizace minimálně posledních 8 000 let. Svastika je symbol: nebeské oblohy "točící se" kolem Polárky, symbol Slunce, symbol posvátného ohně, symbol boha hromovládce, symbol štěstí. Nepolitických souvislostí je mnohem více, než těch politických. Úplně nejstarší svastikové ornamenty ale pochází, pokud vím, z území dnešní Ukrajiny, ty jsou staré jenom 12 000 let :-) Stačí hledat "ICE AGE SWASTIKA FOUND IN UKRAINE : INTERPRETATION OF A BASIC SYMBOL OF MANKIND"
0 # Anonymní 2012-08-01 21:48
Nezasloužilo by si to osla?
0 # Tomáš Pecina 2012-08-01 21:50
Nejdříve to musím pochopit, až pak mohu případně oceňovat. Ale myslím, že už jsem na správné cestě.
0 # Anonymní 2012-08-01 21:50
Tím bych neplýtval, to je na kazajku (svěrací:)
0 # Anonymní 2012-08-01 22:47
Tak mě tak napadlo že soudce mohl rovnou říci že obžalovaní jsou od pohledu kriminálníci a mohl si ten odstaveček zkrátit. Vyšlo by to na stejno.

Logo DS není zakázané, obžalovaným to nic platné nebylo protože i když budou držet vlajku "Free Tibet", tak mohou být obviněni znova za ten samý čin.
0 # Anonymní 2012-08-01 22:54
"Obžalovaní mohli projevit takové sympatie klidně i způsobem, který by sám o sobě byl naprosto legální a ani jinak nezávadný, a přesto by to nebylo okolností, která by jejich trestní odpovědnost vylučovala."

já bych v tom neviděl záhadu, něco na způsob herakleitova zlomku. prostě soudce mařík evidentně vykročil na tenký led složitějších myšlenkových kosntrukcí a ještě tenčí led jejich jazykového vyjádření. neustál to, napsal blábol a zřítil se do ledové vody pořádné ostudy. to je celé. p. švéda
0 # dr.MENGELE 2012-08-01 22:56
ten zákon proste treba zrušit a to musia dat podnet právnici.predsa nechcú dalších 100rokov trestan ludí za 2sv.vojnu.ako možu zavret 18ročneho človeka za propagovanie nacizmu ked ho videl len v kine?nakoniec to dojde tak daleko že už nebude treba ani symboly 3ríše.akýkolvek obrázok alebo oblečenie može byt označené za závadne pokial osoba bude vopred označená za závadnú alebo sa bude zdržovat v spoločnosti závadných osob.nacizmus som sice nezažil ale pol života som prežil za bolševika.toto sú ich typické praktiky.kedy nám už konečne dajú tie kurvy dýchat?
0 # Anonymní 2012-08-01 23:35
mi z toho vychází jediné - neonacista může propagovat, podporovat, hanobit a podobně i chováním, které "by samo o sobě bylo naprosto legální". Samo o sobě pravděpodobně = kdyby tak činila "normální osoba". Kdo je a kdo není neonacista, to už z toho nevyplývá, asi to závisí na uvážení soudce, eventuelně znalce.

Pan soudce se tu vlastně přiznává, že odsuzuje nikoli za činy, ale za politický názor, tím ale popírá nepochybně svobodu myšlení, jistě by se toho našlo ale i víc.
0 # kocour 2012-08-02 00:20
Tak.
0 # gogo 2012-08-02 00:00
Já bych tomu rozuměl asi takto:
1. Koho máte mít rádi, to rozhodujeme my.
2. Koho nemáte mít rádi, rozhodujeme zase my.
Když spletete body 1 a 2, potrestáme vás a použijeme na to všech metod.
3. Vaše motivace nebo pohnutky nebudeme zjišťovat, ty určí znalec podle toho, zda vás chceme potrestat nebo ne.
Uvědomte si, že nezáleží na formě projevu sympatií/antipatií. Budete trestáni v kazdém případě, pokud to uznáme za vhodné. Dále nezáleží na konkrétních symbolech, číslech nebo barvách. Bude-li to účelné, prohlásí cokoliv z toho náš znalec za závadový diskurs a vy budete potrestáni. Nelze se proto dopředu v principu zdržet či vyvarovat závadového diskursu a vaše potrestání nemá pražádnou souvislost s tím, že něco konkrétního činíte. Činnost či postoj se stane závadovým nikoliv proto, že by byl nebezpečný či jakkoliv obecně zavrženíhodný. Závadovým se stane prohlášením soudního znalce a je běžné, že stejný symbol, za který budete trestáni, budeme v jindy považovat za nezávadový. Podobně, pokud budete užívat legální/nezávadové atributy, můžeme je pro účely procesu prohlásit prostřednictvím znalce za závadové.
To, zda tak učiníme, zavisí především na vnitřních mechanismech aparátu a zčásti také na vaší loyálnosti, kterou budete prokazovat zejména pomocí bodů 1 a 2. Kdo tak nebude činit s přiměřeným nadšením a servilitou, musí počítat s postihem. Kdo by se chtěl zdržet nebo dokonce bojkotovat, či snad být v opozici, stává se z definice nositelem závadového diskursu.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-02 00:06
Tak jsem si vyšel na večerní procházku, posadil jsem se kdesi na Parukářce na lavičku a řekl si, že s prokrveným mozkem snad rozsudek pochopím, i když tedy nemám ta práva (což by mi určitě velice pomohlo!).

K pochopení přesto nedošlo. Stále mám dojem, že p. soudce operuje s nesmyslným pojmem závadného/zakázaného symbolu, jako by něco takového de lege lata existovalo, a chtěl říct jen to, že jednání obžalovaných bylo o to zavrženíhodnější, že projevovali sympathie závadné politické straně pomocí jejího závadného symbolu.
0 # Ivoš 2012-08-02 17:22
Asi to mohl soudce napsat srozumitelněji a na polovinu stran, ale on opravdu nikoho neodsoudil za mávání vlajkou. Spáchali: "přečin projevu sympatií ...". Možná se u soudu celou dobu hájili tím, že mávali povolenou vlajkou, což se smí, a soudce jen trochu rozvláčně tuto obhajobu ve zdůvodnění vyvrací.

Za sebe jsem po přečtení rozsudku přesvědčen, že spáchali čin, ža který jsou odsouzeni. Text rozsudku se mi zdá srozumitelnější a kvalitnější, než texty mnohých zákonů, či jejich parlamentních návrhů.
0 # Dan Dvoracek 2012-08-02 17:47
Soudce je samozřejmě odsoudil za mávání vlajkou. To je i dle výroku samotného jediné jednání obžalovaných, jímž "projevovali sympatie". Žádné jiné projevování sympatií, než mávání vlajkou (tedy třeba mávání jinou textilií, nošení nášivek, hovor do megafonu, distribuce tiskovin) shledán nebyl. Takže pokud by to nebylo mávání vlajkou, není to nic.

Soudce se trapně utápí ve vlastním vynálezu pojmu "zakázaná symbolika". Nic takového neexistuje a nemá cenu to rozebírat. Trestněprávně relevantní v rovině objektivní stránky skutku je, zda jednáním (mávání flanglí X) může v příčinné souvislosti dojít k následku (projevení sympatií s Y). To je v případě DS docela snadné a není třeba to podle mne obsáhle odůvodňovat. Soudce ví, že kauza je slabá, takže veden vlastní nejistotou rozpracovává i otázky, které jsou jasné.

Rozsudek mi připadá zcela nedostatečný v otázce vyvrácení obhajoby, že vlajkou bylo máváno proto, že tím obžalovaní protestovali proti rozpuštění DS. To je obhajoba vynikající, zejména proto že:

1) Je uvěřitelná, obžalovaní celkem zřetelně a autenticky mají důvod protestovat proti takovému kroku.
2) Je to jednání dle mého netrestné, neboť proti rozpuštění politické strany mohou prostestovat též osoby, které se zcela neztotožňují s jejím programem. (Např. já bych DS nevolil a nepodporoval, jsa nastaven politicky cca o 180 stupňů opačně, nicméně proti jejímu rozpuštění bych protestoval.)

Soud se s tím vypořádal tak, že řekl, že dřív byli členi, takže je jasný, že se jim to furt líbí, ale to je nonsens. Trestný čin je projevovací, ne myslící. Trestně relevantní je, co projevili, ne co si mysleli. Vzhledem k tomu, že to, co si mysleli nejde objejktivně zjistit a jejich obhajoba není absurdní, naopak je uvěřitelná a docela dobře možná, přičemž i v rovině objektivní stránky je představitelné, že vlajkou DS z důvodu nesouhlasu s jejím rozpuštěním za současného nesouhlasu s programem mohou lidé mávat, je to jasné in dubio pro reo, takže zprostit.

Disclaimer: To je jen komentář k rozsudku. Můj názor je, že tento typ jednání nemá být trestný.
0 # Guy Peters 2012-08-02 17:52
Stále mám dojem, že p. soudce operuje s nesmyslným pojmem závadného/zakázaného symbolu, jako by něco takového de lege lata existovalo, a chtěl říct jen to, že jednání obžalovaných bylo o to zavrženíhodnější, že projevovali sympathie závadné politické straně pomocí jejího závadného symbolu.
Ano, přesně tak. Projevovat sympathie pomocí nezávadového symbolu by bylo možné např. prostřednictvím ad hoc vytvořeného neofficiálního praporu DS.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-02 19:40
To je obhajoba vynikající

Obhajoba skromně děkuje za kompliment :-)
0 # Anonymní 2012-08-05 14:09
Porad to nechapu.
Znamena to, ze kdyby na nejake takove akci nekdo maval kytici cajovych ruzi (NIKOLIV treba protezi), tak to bude trestne?
0 # Anonymní 2012-08-05 16:52
Samozřejmě, copak nevíte, že pří návratech Wehrmachtu z vítězných tažení lidé dávali vojákům květiny? Mávat kyticí na "neonacistické" demonstraci je tedy jasný akt nenávisti a agrese, o to víc společensky nebezpečnější svou rafinovaností :-)
0 # Dan Dvoracek 2012-08-02 09:23
Podle mě je to jasné - soud se nám snaží sdělit, že nemá cenu se zabývat tím, zda vlajka, kterou obvinený mává, obsahuje haknkrojc, protože jeho podpora danému hnutí je zřejmá z veškerého jeho chování a dalších okolností, a tedy by byl vinen, i kdyby vlajky nebylo vůbec či to byla vlajka UNICEF.

To je podle mě obsah sdělení.
0 # Anonymní 2012-08-05 18:09
Hmmm...napada mne, zda by bylo mozno mavat prazdnou zerdi od vlajky. Nebo to je taky trestna absence symbolu?
0 # Tomáš Pecina 2012-08-05 18:14
Evidentně neznáte Svobodův znalecký posudek na červenou vlajku s prázdným bílým kruhem. Chyběla tam svastika, takže šlo jednoznačně o závadový diskurs a přímou podporu a propagaci hnutí Národní odpor.
0 # Anonymní 2012-08-05 19:50
Aha. To je neco podobneho jako kdyz se carodejnice priznala na muceni - pak byla samozrejme vinna. Kdyz se ovsem nepriznala, bylo to proto, ze ji dabel pomahal odolat, coz byl ovsem take jasny dukaz viny.
Takze i prazdna zerd by nepochybne symbolizovala zavadovy symbol. Tedy samozrejme v zavislosti na tom, kdo ji drzi... anebo mozna ani to uz ne.
0 # Vodník 2012-08-06 14:09
Ježíši Kriste, nezakáže nám, křesťanům, Svoboda & spol. používání (řeckého) kříže?? Vždyť tam stačí přidělat ty zahnuté rafičky a ukáže se, že tak křesťané potajmu propagují hnutí, směřující k potlačování práv...(atd.)!! A nebudeme moct říct ani popel, podívejte se, jak jsme hnusní, tmářští a nedemokratičtí vůči Pussy Riot!!
0 # FORTUNA 2012-08-02 09:43
Myslím, že jde jen o to, že sympatie s Hitlerovským Německem, ať již skutečné nebo zdánlivé, se v česku trestají a stejné sympatie s komunismem ne. To, jak komunismus potlačoval práva a svobodu netřeba rozebírat. Soudce myslím mínil toto, stručně:

OBŽALOVANÍ PROJEVILI SYMPATIE K HNUTÍ SMĚŘUJÍCÍ K POTLAČENÍ PRÁV A SVOBOD ČLOVĚKA A TO POMOCÍ NELEGÁLNÍ SYMBOLIKY.
To ostatní je zbytečný balast.

Symboliky jsou obrázky ale i slova. Dokáži si představit, že kdyby někde v česku pochodovali v sevřené formaci mladí a urostlí muži, v čistých černých kraťasech, žlutých podkolenkách a šedých košilích a někdo je viděl a nahlásil, že v čele nesli plakát ARBEIT MACHT FREI, měli by chlapci problém. Kdyby se ti samí chlapci sešli v bílých košilích s rudými šátky pod cedulí KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY a plakali u hrobu třeba Zápotockého, problém by nebyl, že? V tom je ten problém, ne? Jenže to není problém soudce Maříka, ale celé společnosti.
Nekandidují teď na prezidenta bývalí komunisté? Není pan Rychetský komunista (myslím tedy také bývalý)? atd., atd.

Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2012-08-02 15:29
Problém soudce Maříka není, že odsuzuje za sympatie s hitlerovským Německem (a nejsem si jistý, jestli o to v táto kauze vůbec jde) a neodsuzuje za sympatie s komunismem, ale že odsuzuje na základě užívání "zakázané symboliky" a dále tvrdí, že by odsoudil i bez toho, že by ona "zakázaná symbolika" byla vůbec použita. Za co, nebo na základě čeho by potom odsoudil, není jasné asi nejen mně. Ale ono by se něco našlo, viz přísloví o psovi a holi zde již několikrát zmíněné...

Petr Jelínek
0 # FORTUNA 2012-08-02 17:11
ad 2.8.2012, 15:29

Symbolika symbolizuje. Symbolizuje-li něco, co společnost nechce, společnost následně takovou symboliku, hlavně na veřejnosti, zákonem zakazuje. Poruší-li někdo zákon, je trestán. Je-li společnost dobrá, je zákon dobrý. V zásadě nevidím tedy problém.

Pak, není třeba zkoumat jak "by odsoudil i bez ní". Tato jeho úvaha nedává smysl a ptám se, proč tam je. Nečetl jsem rozsudek a ani nechci, ale zde vybraná část na mne dělá dojem, že někdo soudci vysvětlil jak má v zákl. bodech rozhodnout (třeba jeho maminka, ženy hrají v česku velmi zásadní roli, př.Bradáčová x Zeman) a on do toho jen přidal své nápady, jaksi to zpackal, ale pochopil jsem to, jak píši dnes v 9:43.

Mirek Vorlický
0 # Proč nejdete přímo za kovářem ? 2012-08-02 10:17
Proč se nezeptáte soudce Radka Maříka přímo ? Anebo mluvčí OS P-3 ?
Anebo jeho logiku stejně zvládající maminky na KS, co to svého synka tak skvělého naučila ?
0 # FORTUNA 2012-08-02 11:52
ad 2.8.2012, 10:17

Proč se nezeptám ježka, proč píchá? To přece není třeba. Vidím, že má ostny a ty má proto, aby píchaly.

V lese, nebo někde venku, mi ježek nevadí. Do ložnice si ho ale nepustím a kdyby se tam nějak náhodou dostal, musím ho vyhodit. Protože jsem civilizovaný, nenapíchnu ho na vidle (i proto, že bych si zaneřádil podlahu), ale naberu ho na lopatu a odnesu ven, třeba na zahradu, pane, paní.

Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2012-08-02 12:30
To je prosté,
čůrat můžete multikulturně (jako Arab si dřepnete na mísu) a čůrat můžete i neonacisticky (po evropsku si zvednete prkénko a jako minomet čůráte - to je agresivní a výhružně xenofobní postoj - asociace války a touhy pro vyhlazení méněcenných ras).

Jak prostě, drahý Wattsone. Jiný stejně hloupý ilustrativní příměr mě nenapadl.
0 # Jan Vučka 2012-08-02 19:52
Plně souhlasím s Vaším odporem vůči pojmu "závadový". Je to jakási nálepka, která se změnila v kvaziprávní termín, který sám o sobě stačí k odůvodnění tu odsuzujícího rozsudku (když jde o symbol či větu, alternativně diskurz a kontext), jindy k rozpuštění shromáždění (když jde o shromáždění závadových osob). Už není třeba prokazovat, co přesně udělal nezákonného, stačí to prohlásit za závadové.
Shodou okolností je toto nálepkování příznačné právě pro autoritativní režimy a hnutí. :-(
Když proti němu nemají nic konkrétního, mají ho zprostit.
0 # Anonymní 2012-08-03 04:13
Zrejme chtel rict, ze skutkovou podstatu lze naplnit i prostou ucasti, proto ji obzalovani (urcite) naplnili ucasti pod vlajkou. S tou legalitou se zapletl, popletl a ve vysledku spletl dva nepovedene pokusy o myslenku do jednoho nesmyslu. Necetl to po sobe - to poznam.
0 # Anonymní 2012-08-03 19:47
Nebuďte na pana soudce zlí. Všeobecně se ví, že shora jsou tlaky na to, aby byly projevy tzv. neonacismu šetřeny, stíhány a tvrdě trestány. Zdola pak přichází sem tam nějaká ta kritika.

Jenomže jmenování i kárné řízení nepřichází zdola, nýbrž shora, tak se pak soudce jenom přiklonil na tu správnou stranu. :-)
0 # FORTUNA 2012-08-04 11:42
ad anonymní, 3.8.12, 19:47

ano, souhlas, tak jak jsem psal. Nacismus byl spojenci poražen, i pomocí našich vojáků jak na západě, tak na východě (které jsme potom MY u nás pečlivě zlikvidovali), tedy neonacismus nemá nárok. Jako protistojící ideologie komunismus (viz Pecinovo: Ne bývalým komunistům v justici), tedy "český komunismus", u nás poražen nebyl, jen se převlékl do jiných kabátů, přizpůsobil se době a fikaně se kryje hesly o demokracii a o právním státě.
Zkusme tak přemýšlet a zjistíme, jak spousta věcí do sebe přirozeně zapadne a vytvoří celistvý obraz české společnosti.

Mirek Vorlický

NB. s právem to tedy nemá nic společného, byť si myslím, že jako klam je tato symbióza velmi vhodná.
0 # Anonymní 2012-08-04 17:49
v.p. Pecino, s velkým zájmem jsem si přečetl téměř celý Váš blog a musím konstatovat, že moje už tak hodně nízké mínění o české justici kleslo někam mimo naši dimenzi. Upřímně jsem pohoršen tím, co se zde děje více než 20 let po pádu bolševické totality. Neznám sice podrobně názory obviněných, odsouzených nebo osvobozených, o kterých se zde píše, nikdy jsem se o tyto kruhy nezajímal, ale o tom psát nechci. Chci napsat o těch, kterým Vy říkáte "bojující demokracie". Nikoliv "myšlenkoví extrémisté", ale tito přisluhovači, tito Urválkové, Bobligové, Ignácové jsou pravým a nefalšovaným nebezpečím společnosti a případné demokracie. Jenom opravdová lidská zrůda může někoho kriminalizovat a trestat za myšlenku nebo názor. Staví se na roveň těch, co upálili m.J.Husa nebo G.Galilei. Je třeba s nimi bojovat všemi humánními prostředky, jinak opět vyhrají. Bohužel nemám právní vzdělání, takže se nemůžu postavit do 1. linie, ale alespoň se znažím šířit osvětu a poukazovat v širších souvislotech (narozdíl od našich "nezávislých" médií) na to, co se ve společnosti děje. Chci Vám popřát hodně sil a aby Vám zůstal Váš humorný nadhled nad činy přisluhovačů, které jistě příliš humorné nejsou :-)

-os-
0 # Anonymní 2012-08-04 19:27
Vidím to stejně, shodou okolností jsem to tu taky přečetl a skončil pár dní zpět. Zejména při sledování a poslouchání lidí jako je znalec Ivo Svoboda člověka až mrazí v zádech. Ale přesně o to jim jde, vyvolávání strachu je jejich prevence proti "závadovým" myšlenkám neboli potenciální opozici, která by jednou mohla tenhle stát od podobných lidí na podobných postech očistit. A to je samozřejmě to poslední, co oni chtějí.
0 # Anonymní 2012-08-04 19:55
Nevíte, jak se bude proces vyvíjet dál? Byl proti tomu stupidnímu rozsudku podán ODPOR?
0 # Tomáš Pecina 2012-08-04 20:03
V nejbližších dnech bude podáno odvolání.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)