Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dnes mi přišlo z Brna negativní rozhodnutí o odvolání ve věci informací o studiu znalce Ivo Svobody na Masarykově universitě. Protože už víme, že Svoboda v Brně nevystudoval ani politologii, ani sociologii, jak se holedbá, nýbrž judo, bylo by nyní podání správní žaloby poněkud nadbytečné.

Přesto to zvažuji: otázka, zda informace o studiu fysické osoby na veřejné vysoké škole jsou zásahem do jejího soukromí, není doposud judikatorně pojednána, a mám dojem, že i když bych možná Krajského soudu v Brně neuspěl, Nejvyšší správní soud by měl tendenci rozhodnout v můj prospěch: jeho judikatura týkající se svobodného přístupu k informacím je dlouhodobě konsistentní a kvalitní. Zvážím tedy, zda se mi bude chtít do tohoto projektu vložit osmitisícovou investici, kterou by si podání žaloby a kasační stížnosti vyžádalo.

Aktualisováno.

Nakonec jsem podal aspoň žádost podle § 80 SprŘ, protože příslušnost rektora k rozhodnutí o odvolání je sporná a spíše se kloním k názoru, že k rozhodnout neměl rektor, nýbrž ministerstvo školství.

Komentáře   

0 # Martin Prokeš 2012-06-06 09:20
Nedávno jsem s kolegou dumal nad tím, kdo má o odvolání proti rozhodnutí VŠ o odmítnutí žádosti rozhodnout. Mám za to, že povinným subjektem je VŠ jako celek, nikoli fakulty či děkan/rektor. O odvolání má rozhodnout nadřízený orgán VŠ, kterým pochopitelně není VŠ sama. Nadřízeným orgánem (§ 178 SŘ) je MŠMT (§ 87 písm. l) ZVŠ) či MO (§ 95 odst. 8 písm. j) ZVŠ).
0 # Tomáš Pecina 2012-06-06 10:47
V Plzni odvolání ministerstvu postoupili (rozhodnutí zatím nemám), zde rozhodl rektor. Rovněž se kloním k názoru, že funkčně příslušným je spíš ministerstvo, ale zcela jasné to není. V řízení podle InfZ se obecně toleruje, jestliže o žádosti adresované povinnému subjektu rozhoduje jeho k tomu určený orgán (např. Úřad Rady pro RTV vysílání nebo úřad ombudsmana) a odvolacím orgánem je pak osoba stojící v čele povinného subjektu.
0 # Anonymní 2012-06-06 13:45
Ne, že by to hrálo roli, ale neměli to spíše předat než postupovat? AHL
0 # Tomáš Pecina 2012-06-06 13:48
Ne předat, nýbrž předložit. Ale roli to opravdu nehraje, jsou to víceméně synonyma.
0 # Anonymní 2012-06-06 10:15
Když zveřejníte číslo konta, možná se Vám na tuto bohulibou činnost sejdou nějaké příspěvky.
0 # Tomáš Pecina 2012-06-06 10:48
To bych nikdy neudělal; aktivistou jsem zásadně za svoje :-)
0 # Anonymní 2012-06-06 11:57
Nehodil by se Vám ani nějaký bílý kůň bez majetku, který by byl osvobozen od poplatku?
0 # Tomáš Pecina 2012-06-06 12:04
Apage Satanas! Chcete snad mne, bývalého člena Konservativní strany, vyzývat k nepoctivosti?
0 # Anonymní 2012-06-07 12:25
Pokud je Vám solidarita proti mysli, je to Vaše věc, ale pamatujte že hájíte veřejný zájem :-)
0 # Tomáš Pecina 2012-06-07 15:55
Ano, ale všechny relevantní informace mi z MU poslali. Něco jiného je Plzeň, tam budu nekompromisní.
0 # kocour 2012-06-07 21:41
Tak mne napadá, co takhle rozšířit tu doktrínu na Plzeň, či na těch 6 souců, co stále marně hledají své jmenovací dekrety ... vždyť co je nám vlastně po tom, že ano?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)