Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Kdy je zaplacen soudní poplatek, uhrazený bezhotovostním převodem? Podle 9. senátu Nejvyššího správního soudu až dnem, kdy je částka připsána na účet soudu.

Je to další příklad rozhodnutí, které nerespektuje realitu a nadřazuje vlastní pohodlí soudců potřebám skutečného života a oprávněným zájmům stran; jak právě píši v kasační stížnosti, kterou budu zakrátko publikovat na druhém blogu, soud jedná tak, jako by účastníci byli zřízeni k tomu, aby mu zajistili co největší rozhodovací komfort.

V judikované věci kasační stěžovatelka prohrála spor, neboť měla za to, že k úhradě soudního poplatku dochází dnem, kdy dala své bance příkaz k jeho úhradě. NSS však vyšel z toho, že i pro úhradu soudního poplatku se uplatní zásada zakotvená (historicky nikoli dlouho) v ustanovení § 567 odst. 2 ObčZ/1964; na okraj podotkněme, že ObčZ/2012 toto ustanovení nepřevzal. Platí, že není-li poplatek ve správním soudnictví řádně a včas zaplacen – a to se může stát z řady důvodů, často např. pouhou administrativní nebo písařskou chybou – a řízení je proto zastaveno, musí žalobce poplatek zaplatit do konce dne, kdy je mu doručeno usnesení o zastavení řízení. To by nebylo tak zlé, pokud by postačilo dát tento den příkaz bance. Podle výkladu NSS to ale znamená, že poplatník musí, nechce-li svůj spor definitivně a nezvratně ztratit, vyrazit na poštu a poplatek zaplatit kolkem, protože to je jediný způsob, jak důsledky zastavení odvrátit. Což může být zvlášť milé, má-li poplatník ve zvyku vybírat si datovou schránku pozdě večer…

Věřím, že názor NSS opraví Ústavní soud: od občanů je na místě vyžadovat, aby při hájení svých práv jednali aktivně, obezřetně a rozumně, avšak člověk je tvor chybující a pokud k omluvitelné chybě dojde, nesmí stát této situace zneužívat. Asymetrie úpravy civilního a správního soudnictví v otázce dodatečné lhůty pro zaplacení soudního poplatku je sama o sobě nesmyslná a těžko zdůvodnitelná, a tuto nesmyslnost by se soudy měly snažit kompensovat, nikoli ještě prohlubovat.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-07-18 13:44
NSS v tomto nepřekvapuje, pohodlí soudců (a soudů) nadřazuje základním právům dost často. Stačí si vzpomenout na 2 Afs 101/2007 - 53 ze dne 19. 2. 2008. AHL
0 # kocour 2013-10-10 14:20
Mohu se zeptat, má tohle nějaký další vývoj?

P.H.
0 # Tomáš Pecina 2013-10-10 14:38
To není můj případ a co se tam děje dál, mi není známo.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)