DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

čtvrtek 25. srpna 2016

Mládkovo ministerstvo prohrálo spor s Janem Šináglem

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí do patnácti dnů sdělit Janu Šináglovi informace o odměnách vyplacených svým vedoucím zaměstnancům; o případu jsme referovali zde. Osmý senát Městského soudu v Praze ve složení Slavomír Novák, Hana Pipková a Marcela Rousková zcela vyhověl podané žalobě, rozhodnutí zrušil a ministerstvu nařídil informace žadateli poskytnout.

Chválíme rychlost rozhodnutí – žalobcova replika byla podána v polovině července – i to, že včera vydaný rozsudek byl ještě téhož dne rozeslán; chybné je pouze stanovení nákladů řízení, neboť i sepsání repliky, v rozsahu čtyř stran, reagující na argumentaci žalovaného v jeho vyjádření je hlavním úkonem právní služby. Ale jinak jsme spokojeni, tak nějak by mělo správní soudnictví vypadat: jen tak dál!

2 komentáře:

  1. V prakticky identické věci jsem také podal několik žádostí o informace, pochopitelně obdobného charakteru a to v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale jednotlivé subjekty více či méně akcentovaly nutnost ochrany soukromí dotčených úředních osob ve smyslu čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Na základě zamítavých rozhodnutí několika správních orgánů, jsem tedy vypracoval celkem dvě správní žaloby (výše naznačené žádosti byly rovněž dvě). Bohužel Krajský soud v Ústí nad Labem nerozhoduje v horizontu několika měsíců, ale naopak let. Nicméně Vámi zveřejněný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24.8. 2016, č. j. 8 A 70/2016-36-41, obsahuje bezpochyby řadu právně relevantních informací, které mohu pravděpodobně s úspěchem využít v rámci vlastí argumentace, např. repliky žalobce podávané k vyjádření žalovaného.

    Jan K.

    OdpovědětVymazat
  2. Praktickou zkušenost mám také. Požadoval jsem doby ozdravného pobytu ve věznici údaje z deníku kurýra došlé a odeslané pošty týkající se mé osoby. Tato žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že zákon o vězeňské službě to umožňuje. Pochopitelně budu podávat stížnost. Nemáte někdo podobnou zkušenost?

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>