DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 12. února 2010

Nejvyšší správní soud znovu o osvobození od soudního poplatku, tentokrát správně

Před třemi týdny jsem upozornil na chybný rozsudek osmého senátu Nejvyššího správního soudu ve věci osvobození od soudního poplatku.

V rozsudku č. j. 3 As 28/2009-147 rozhodoval NSS o podobné kasační stížnosti a opět ji zamítl; v tomto případě ovšem správně. Subtilní, nicméně určující, rozdíl mezi oběma situacemi je v tom, že zatímco první žadatel o osvobození opomněl soudu oznámit, že je (spolu)vlastníkem nemovitostí, druhý žadatel nesplnil zákonnou podmínku a nedoložil mu údaje dosvědčující oprávněnost žádosti o osvobození.

A tak zatímco v prvém případě byla procesní sankce svévolí, ve druhém byla správnou a přiměřenou aplikací zákona.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>